AMPUTASJONSFORUM. Nr Medlemsblad for arm- og benamputerte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3-2009. Medlemsblad for arm- og benamputerte. www.lfa.no"

Transkript

1 Amputasjonsforum Nr. 3 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr Kunst er et utsni av naturen (virkeligheten) se gjennom et temperament Bildet er malt av Lailas Atelier, Fredrikstad 1

2 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2009 Leder Arne Randolf Larsen Bieveien 25 B 4878 Grimstad Mobil Privat E.mail Nest leder Franck Tore Larsen Eikelistien Bødalen Mobil Privat E.mail Styremedlem og likemannsansvarlig Inger Biseth Kjelsåsveien 6 b 0488 Oslo Mobil Privat E.mail Styremedlem og redaktør i Amputasjonsforum Per Hovden Strømsveien Strømmen Mobil Privat E.mail Styremedlem Randi Inger Mellem Galterudveien Kongsvinger Mobil Privat E.mail Styremedlem Torstein Møller Lanesbogen 9372 Gibostad Mobil Privat E.mail Styremedlem og Sekretær Roald Hauge Hauge 5281Valestrandsfossen Mobil Privat E.mail Varamedlem Alvhild Kvamme Iversen 6084 Larsnes Mobil Privat E.mail Varamedlem Jan Simensen Hamangskogen Sandvika Mobil Privat E.mail Varamedlem Odd Harald Kristoffersen Mobil LFA Troms E. mail Oslo og Akershus PER HOVDEN Østfold KARI JANSEN Hedmark RANDI MELLEM Oppland KAI BEKKEMELLOM LOKALE KONTAKTPERSONER BuskFold ROLF E. STRAND Agder SVEIN UPSAHL Rogaland JORUNN SVANEVIK Hordaland GISLE HAGENES Møre og Romsdal ALVILD KVAMME IVERSEN Trøndelag BJARNE AFRET Nord ODD HARALD KRISTOFFERSEN

3 Amputasjonsforum Nr. 3 / 2009 LEDER N HAR ORDET Nå er høsten over og vinteren er på vei. Jeg er litt egoist og håper at vinteren i år skal bli slik første vinterdag på Sørlandet var med strålende sol og god temperatur la oss håpe det blir slik for alle i vårt vidstrakte land. Vi er nå inne i den travleste tiden sett året under ett. Møtene står i kø, regnskap med mere skal klargjøres for årsmøtene neste år. Noe av det viktigste nå er å få klargjort og videresendt til NHF sentralt alle utgifter som relaterer seg til likemannsarbeid. Det vil si utgifter til reise, eventuelle kurs, og møter om likemannsarbeid. Som dere vet er revisor meget nøye med at det som er bevilget av staten til dette arbeidet blir regnskapsført og sendt til NHF sentralt innen Nå om dagen blir vi bombardert med pandemi-informasjon og svineinfluensaen er det store samtaleemnet i helsevesenet de har glemt alt annet. Det er vel ikke bare jeg som synes dette er i det meste laget, men vi får jo håpe at den ikke slår til. Men noe godt er det kommet ut av det, håndhygienen m/m er blitt betraktelig bedre. Håper at sykehusene og alle andre fortsetter med dette i tiden fremover. Diskriminering og tilgjengelighetsloven har fungert en stund og det er meldt inn mange viktige saker. Vi erfarer imidlertid at dette tar tid å behandle. Men det er ingen grunn til å stoppe opp for det. Mener du at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven brytes i ditt område så meld fra. Vi blir i alle fall ikke arbeidsledige de neste årene. JEG ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR. Arne R. Larsen Amputasjonsforum: Utgiver LFA Postboks 9217, Grønland 0134 Oslo Utkommer 4 ganger årlig Trykk/lay-out: Koppmolla As Internett: ww.lfa.no 3 Redakasjonskomite: Inger Biseth Jan Simensen Per Hovden

4 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 LESERINNLEGG Jeg mistet min høyre fot under tragiske omstendigheter i året Under fysisk trening fikk jeg uutholdelige smerter i høyre fot, jeg tok umiddelbart turen heim, men måtte benytte arma på gasspedalen skulle jeg komme inn på gårdsplassen. Det bar umiddelbart til legekontoret på Malvik og med ulende sirener bar det i stor fart til St. Olavs Hospital. Jeg måtte umiddelbart på operasjonsbordet for om mulig å berge foten, men før kvelden var omme fikk jeg tydelig beskjed om at foten måtte amputeres, skulle jeg berge livet mitt. Jeg husker stunden på operasjonsbordet som om det var i går, og etter eget ønske lyttet jeg til Årstidene av Vivaldi. Bak musikken hørte jeg et hvinende sagblad som fortalte: Nå mister du foten; Bjarne. Da jeg våknet neste morgen på recovery følte jeg nedover foten om hvor den stoppet, kneet var tatt, da gråt jeg. Jeg hadde mistet en venn, en venn jeg hadde danset Selbupols sammen med opp gjennom årene, en venn jeg hadde besteget mange fjell og møtt utsikten og panoramaet som lesket mine inntrykk. Jeg hadde lovt å holde et kåseri om 14 dager, og jeg viste at der ville det bli langt bortimot 1000 mennesker som tilskuere, jeg spurte legen hva han trodde om oppdraget. Legen som har et klart og tydelig språkbruk, sa bare: Vist faan skal du det. 14 dager etterpå sto jeg på scenen og gjennomførte mitt kåseri, og det er jeg mektig glad for at jeg gjorde. Jeg var ei god stund på Betania Rehabilteringsted, der fikk jeg god pleie, og snart hadde jeg fått en ny fot, Kjøpfot som jeg ynder å kalle den. Ikke så bra som den jeg mistet, men livet ga meg dog håp og tro på framtiden Jeg er for tiden medlem i Brukerutvalget for St. Olavs Hospital i Trondheim, valgt som medlem av SAFO, Landsforeningen For Amputerete. Og jeg skal i framtiden også bruke mine ressurser til bidra til det beste for de amputerete. Etter hvert oppdaget jeg at det var ei forening som ble benevnt Momentum som også markerte seg som en Amputerete - forening. Men denne foreningen ville ikke være medlem i NHF. Jeg har aldri oppfattet det å bli betraktet som handikapet som noe negativt, jeg oppfatter ikke det som noe lavtstående, tvert imot, jeg oppfatter det som en styrke, alle kan tydeligvis ikke gjøre det, forstår jeg. Jeg reagerte på at det måtte være to foreninger som ville tiltrekke seg de amputerete, jeg oppfattet det som direkte dumt. Det har vært gjort forsøk på å få LFA og Momentum til å samles i en forening igjen. Men det har ikke pr i dag lykkes. Jeg er tydelig overbevist om at begge avdelingene må bære ansvaret for at intet har skjedd i positiv retning. Jeg er opptatt av de amputeretes hverdag og jeg bruker hver ledig stund for å bidra med mitt til det beste for de amputerete. Skal vi ikke stoppe opp å tenke litt positivt, kanskje vi skal benytte året 2009 til det. Det er ikke forbudt å benytte seg en stakket stund av fornuften, fornuften er et begrep som vi mennesker burde begeistres over. Bjarne Kristian Aftret Noe av det første jeg ba om var å snakke med en likesinnet, en som også hadde amputeret foten. Det ble et positivt møte, og jeg meldte meg umiddelbart inn i foreningen Landsforeningen For Amputerete, LFA. Denne foreningen har jeg vært medlem i siden, og de siste årene har jeg vært leder i denne foreningen i Trøndelag. Foreningen gir automatisk medlemskap i NHF Norges Handikapforening, og den foreningen har gitt meg mye positivt. 4

5 Amputasjonsforum Nr. 3 /

6 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 GRUNNSTØNAD Se også trygdeetatens nettsider: Hva er grunnstønad? Grunnstønad er et månedlig beløp som gis til dekning av løpende ekstrautgifter i forbindelse med varig (minimum 2-3 år) sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som ikke-funksjonshemmede personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Grunnstønad gis etter 6 satser fra kr kr pr måned (pr ). Ekstrautgiftene dine må minst tilsvare sats 1 for at du skal tilstås grunnstønad. Hvilke ekstrautgifter kan jeg søke om å få dekket av grunnstønaden? Drift av tekniske hjelpemidler Transport, herunder drift av bil Førerhund Hold av teksttelefon og i særlige tilfeller vanlig telefon Bruk av proteser, støttebandasjer o.l Fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis Slitasje på klær og sengetøy Enkelte diagnoser, som for eksempel cøliaki, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold til diett, må ekstrautgiftene vurderes konkret. Ekstrautgifter på grunn av slitasje på klær og sengetøy omfatter også sko og støvler, men ikke dyner, puter og madrasser. Slike ekstrautgifter oppstår enten på grunn av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje. En får ikke dekket utgifter til transport dersom funksjonsevnen blir nedsatt etter at en fylte 70 år. Det gis ikke grunnstønad til anskaffelse av proteser og støttebandasjer, men til dekning av utgifter forbundet med bruken av disse. NB. Alle benamputerte har krav på minimum sats 1. Dette er lovbestemt. Satser pr I medhold av folketrygdlovens 6-3 andre ledd har Stortinget fra 1. januar 2009 fastsatt følgende satser: Kr pr. år Kr pr. måned Sats Sats Sats Sats Sats Sats

7 Amputasjonsforum Nr. 3 /

8 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 INNLEGG FRA LFA LOKALLAGET BUSKFOLD Onsdag den 18. januar 2007 inviterte Erik Ax og Franck Tore Larsen til et stiftelsesmøte av et lokallag i Buskerud og Vestfold under Landsforeningen For Amputerte. NHF Oslofjord Vest ordnet med lokale og god servering. Vi ble 9 personer som ble enige om å sette i gang, og det ble enighet om å danne et interimsstyre på et senere møte. Den 7. februar ble det avholdt et konstituerende møte hvor følgende interimsstyre ble valgt: Leder: Erik Ax. Nestleder: Rolf E. Strand. Sekretær: Anne-Lise Fossli. Kasserer: Ingoline Ingebretsen. 2 styremedlemmer: Knut Fossli og Rune Kløvtveit. Varamedlemmer: Irene Egger og Franck Tore Larsen. Lokallaget var representert på LFA s årsmøte. 4. juni 2007 var det første årsmøtet, tilstede var også Ellen Trondsen NHF Sentralt og Regionsleder Arnt- Einar Litsheim NHF Oslofjord Vest. Valget av styret ble det samme som interimsstyret. Lokallagets navn ble valgt til å hete LFA BuskFold. LFA Buskfold deltok i 1 likemannskurs med 3 personer i Ingoline og Rolf hadde stand på Sykehuset Buskerud for å synliggjøre LFA BuskFold. Aktiviteter som LFA BuskFold har holdt på med i 2008: Det er avholdt 4 styremøter og 2 medlemsmøter/ likemannskurs som ble holdt på Kysthospitalet i Stavern og 1 årsmøte. Leder Rolf E. Strand har deltatt på 4 kurser arrangert av NHF. Rolf var i møte med Lærings og Mestrings-senteret på Sykehuset Buskerud den vedrørende å få i gang en gåskole, sykehuset stilte med 3 representanter. Resultatet fra møtet med sykehuset var negativt, grunnet manglende resurser fra sykehuset s side. Rolf og Franck var i møte med Buskerud Teknisk Ortepedi AS ved Geir Hennum for å planlegge gåskole/trening for amputerte da det ikke ble noe med sykehuset. Grunnet mye sykehusopphold i 2008 på både leder og nestleder har det ikke vært så mye aktivitet i LFA BuskFold som ønskelig dette året. LFA BuskFold styret 2009: Leder: Rolf E. Strand. Nestleder/Sekretær: Franck Tore Larsen. Kasserer: Ingoline Ingebretsen. Styremedlemmer: Åse Jakobsen, Rune Kløvtveit, Geir Finnerud. Varamedlemmer: Berit Ax, Jan A. Johansen. Aktiviteter som LFA BuskFold har holdt på med i 2009: Det er hittil i år avholdt 6 styremøter og 1 årsmøte. LFA BuskFold har hatt en del likemannsarbeid i felten. LFA BuskFold startet opp med kafé treff for medlemmene i januar 2009, vi har hatt 12 kafé treff hittil i år. LFA BuskFold ved Rolf,Franck og Hege fra Rgionskontoret Oslofjord Vest var på studie tur til Randi Mellem kontaktperson for Hedmark, hun representerer LFA på Lærings og Mestrings-senteret Kongsvinger Sykehus, der var vi for å unngå de store feilene ved vår oppstart på Lærings og Mestrings-senteret på Sykehuset Buskerud hvor vi har fått plass for å drive med likemannsarbeide. LFA BuskFold arrangerte grill-lunch for medlemmene ved Røde Kors senteret Eidene på Tjøme lørdag , vi hadde en flott dag med nydelig vær og veldig god mat som ble servert av Eidene s egen kokk, alle de fremmøtte storkoste seg. LFA BuskFold har jobbet med å få laget T-skjorter, piquet T- skjorter og college gensere med LFA logo for salg til medlemmene i LFA, vi har nå fått merkene klare. Dette gjøres for å synliggjøre LFA mer på en bedre måte. Plaggene vil kunne fås i : Lyse grå, lyse blå, korn blå, marine blå, rød, hvit og svart, den grå college genseren er litt mørkere grå.. Plaggene leveres med opptil XXXXXL størrelser. Det kommes tilbake med mer informasjon om plaggene ved en senere anledning. Grunnet sykehusenes krav om en ID som likemann for å kunne drive likemannsarbeide på sykehusene har LFA BuskFold ved Erik Ax laget et ID kort med bilde for dette, alle som har likemannskurs må henvende seg til likemannskoordinator Inger Biseth i LFA Hovedstyre for godkjenning. Franck Tore Larsen 8

9 Amputasjonsforum Nr. 3 / 2009 VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG ANNONSØRER EN GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR 9

10 Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 HJELPEMIDDELMESSEN ØST 2009 Hjelpemiddelmessen øst en suksess. Hjelpemiddelmessen som ble avviklet 21. og 22. oktober 2009 i Ekeberghallen i Oslo var vellykket på alle måter. Rundt 70 utstillere og ca besøkende tok turen til Ekeberghallen og tilbakemeldingene er klare folk var kjempefornøyde. Tilbakemeldingene fra utstillerne er at de var godt fornøyde med opplegget og at de som tok turen innom messa var de rette menneskene. Det ble vist mange nyheter innen hjelpemidler som kan gi brukerne en lettere hverdag. På aktivitetstorget spilte verdensmester og paraolympisk mester (rullestolbruker) bordtennis med interesserte besøkende, og landslaget i kjelkehockey viste hva de var gode for - imponerende. Servicehundene fikk også vist hva de kan gjøre for å lette hverdagen for mennesker med synshemming og/eller gangbesvær. Finn Schjøll (Blomsterfinn) var ansvarlig for blomsterdekorasjonene, noe som gjorde en ellers kjedelig hall særdeles innbydende. Dette blir nok ikke siste gang et slikt arrangement blir gjennomført. Per Hovden 10

11 Amputasjonsforum Nr. 3 / 2009 Vi har fått spørsmål fra noen medlemmer hvor stor yrkesskade ulike amputasjoner utgjør i %. Her er noen eksempler: Armer: Amputasjon håndledd 45% Amputasjon begge håndledd 75% YRKESSKADEDEKNING Benamputasjon: Stortåamputasjon 8% Tap av samtlige tær 12% Fotamputasjon i nivå med ankelleddet 20% Leggamputasjon 15 34% god/dårlig protese Amputasjon begge legger 40% god protesefunksjon Amputasjon lår/hofte 45% Amputasjon begge hofteledd 80% Dette er bare noen eksempler. Ønsker du å vite mer om din egen situasjon anbefaler vi at du tar kontakt med ditt nav-kontor Redaksjonskomiteen LFA LIKEMENN PR MAI 2009 Oslo/Akershus Per Hovden mob.: Jan Simensen mob.: Inger Biseth mob.: Buskfold Rolf E. Strand mob.: Erik Ax mob Agder Arne Randolf Larsen mob.: Svein Upsahl mob.: Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen mob.: Kari Langseth tlf.: Berit Sporstøl tlf.: Kjell Titlestad mob.: Tora Sunde mob.: Trøndelag Sigmund Tøndelstrand mob.: Sigbjørn Rønning mob.: Bjarne Afret mob.: Hordaland Helge Kvaale mob.: Roald Hauge tlf.: Nord-Norge Torstein Møller mob.: Karl Foslund mob.: Odd Harald Kristoffersen mob..: Are Apeland mob.: Hedemark Randi Mellem mob.: Oppland Karin Bekkemellem mob.: Østfold Kari Jansen mob.: Inger Wiklund mob.: Bjørn Helgesen mob.:

12 Retur adresse: LFA Postboks 9217, Grønland 0134 OSLO Amputasjonsforum Nr. 3/ 2009 B Til: Sett deg små mål underveis - da blir ikke veien så lang Livet er ikke et problem som skal løses, men en virkelighet som skal oppleves Søren Kirkegaard Det å leve er så forunderlig at det levner svært liten plass til andre beskjeftigelser. E. Dickinson Trykk: Koppmolla As, tlf: Å bytte en mann er bare å bytte problemer Ord kan brenne mer enn ild Innmelding i LFA (Landsforeningen for Amputerte) Hovedmedlem : kr. 300,- Pårørende i husstand: kr. 150,- Interessemedlem: kr. 300,- Navn: Adresse: Postnr/sted: Sendes til: e-post: Telefon/mobil: Fødselsdato og år: Landsforeningen for Amputerte Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo Kategori: Funksjonshemmet Amputert Pårørende Nettsted: Tlf: Sted/dato: e-post: Underskrift: 12

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 2 2009 HØST Høsten den er her, det mørkner så fort, dagen blir kort, og jeg får mindre gjort. Men høsten er vakker i sitt fargeflor, og bladene

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Amputasjonsforum Nr.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Amputasjonsforum Nr. Amputasjonsforum Nr. 4/ 2010 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 4 / 2010 Blad nr. 7 RIKTIG GOD JUL OG GODT NYTT ÅR www.lfa.no 1 Amputasjonsforum Nr. 4/2010 PRESENTASJON AV LFA STYRE

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa.

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13 Tid for padling Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2/2014 DET NYVALGTE LFA STYRET

Amputasjonsforum Nr. 2/2014 DET NYVALGTE LFA STYRET AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2014 Blad nr. 21 DET NYVALGTE LFA STYRET LFA årsmøtet ble avviklet på Scandic hotell, Gardermoen 5. og 6. april 2014 Dette er det nye styret

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 3/2014 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22. www.lfa.no

Amputasjonsforum Nr. 3/2014 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22. www.lfa.no AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2014 Blad nr. 22 www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2014 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad Mobil 908 22 175 Privat

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12 LFA`s leder har styringen Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8. www.lfa.no

Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8. www.lfa.no Amputasjonsforum Nr. 1/ 2011 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2011 Blad nr. 8 www.lfa.no 1 Amputasjonsforum Nr. 1/2011 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2010 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Foto: PH. Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 3 / 2012 Blad nr. 14 Solnedgang over Rufiji eleven i Tanzania. Foto: PH www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte

AMPUTASJONSFORUM. Kong Olav V på Skjerjehamn. Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2013 Blad nr. 16 Kong Olav V på Skjerjehamn Foto: Kolbjørn Fosse, Frekhaug www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen

Detaljer

4/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

4/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 4/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 4/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten!

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! Medlemsblad for Landsforeningen for Amputerte (LFA) Nr. 2-2004 Tilsluttet Norges Handikapforbund 7. Årgang Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! En drøm ble virkelighet for Jorunn i Bergen.

Detaljer

SONDREPOSTEN. Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang

SONDREPOSTEN. Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang SONDREPOSTEN Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang INNHOLD i 01/05: s.3: Åpning av det nye SHOPIES MINDE ORTOPEDISENTER s5: Dr. Rickard Brånemark og Erik Ax på på tur i Kina

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

armer & bein bladet for protesebrukere 2/2007 bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.lfa.no www.momentum.nu

armer & bein bladet for protesebrukere 2/2007 bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.lfa.no www.momentum.nu armer & bein bladet for protesebrukere 2/2007 bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.lfa.no www.momentum.nu Ortopro er et Norsk fi rma som ble grunnlagt i 2001 av Jørn Kvamme. Ortopro

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

atterås fyller 10 år s 6-8 en spesiell utfordring s 10-12 høst tur s 16 Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det.

atterås fyller 10 år s 6-8 en spesiell utfordring s 10-12 høst tur s 16 Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. bladet for amputerte/protesebrukere 4/2009 atterås fyller 10 år s 6-8 en spesiell utfordring s 10-12 høst tur s 16 Medlemsblad for Momentum, foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men

Detaljer

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum.

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum. Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 2/ 2005 Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61 Følg med på www.momentum.nu Mye spennende å lese se selv!

Detaljer

Livsglede 1/ Vi ønsker våre lesere God Påske! (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM.

Livsglede 1/ Vi ønsker våre lesere God Påske! (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. Livsglede 1/ 2006 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Vi ønsker våre lesere God Påske! (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MOMENTUM program 2006 Mai Juni

Detaljer

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 Jørn Kvamme, Daglig leder Kristine Tillung, Fysioterapeut Øystein Furnes Solheim, Kundeservice Jan Meurk, Salgssjef Orto Norge AS Ortopro er et Norsk fi rma

Detaljer

WEEKEND-SAMLING OMKRING NIDAROSDOMEN 14-18 ÆRESPRIS TIL EN FOREGANGSMANN, MR. MOMENTUM 15 OG 17 ILDSJELER PÅ OTTESTAD TILDELT MOMENTUMPRISEN 8-9

WEEKEND-SAMLING OMKRING NIDAROSDOMEN 14-18 ÆRESPRIS TIL EN FOREGANGSMANN, MR. MOMENTUM 15 OG 17 ILDSJELER PÅ OTTESTAD TILDELT MOMENTUMPRISEN 8-9 BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 2/2011 WEEKEND-SAMLING OMKRING NIDAROSDOMEN 14-18 ÆRESPRIS TIL EN FOREGANGSMANN, MR. MOMENTUM 15 OG 17 ILDSJELER PÅ OTTESTAD TILDELT MOMENTUMPRISEN 8-9 MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 1-2010 - 20. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 1-2010 - 20. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 1-2010 - 20. årgang Studiebesøk til Danmark Overvekt må forebygges Gull til Indravik Leder Lederen har ordet LFS jobber kontinuerlig

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer