Den nasjonale forskarskulen i klimadynamikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den nasjonale forskarskulen i klimadynamikk"

Transkript

1 Den nasjonale forskarskulen i klimadynamikk Tore Furevik Senter for klimadynamikk Bjerknessenteret Universitetet i Bergen NGF symposium, Geilo, sep 2012

2 Kort bakgrunn 2004: Rapport nr 20 frå kunnskapsdepartementet Vilje til forsking Hausten 2007: Regjeringa ber Noregs forskingsråd om å etablere nasjonale forskarskular Våren 2008: Utlysning frå forskingsrådet Hausten 2008 (10. sept): ResClim, ein av fem nasjonale forskarskular, 3 mill kr per år, 8 år

3 Kvifor forskarskule i klima? Behov for ekspertkunnskap Behov for tverrdisiplinær kunnskap: Klimaet kompleks samspel Behov for nettverk og samarbeid nasjonalt som internasjonalt Behov for ferdigheitar i kommunikasjon stor eksponering media Generelt behov for meir fokus på rolle til rettleiar og student

4 Nettverk Nansen-Zhu Senter i Beijing Institute of Atmospheric Physics Partnerskap program med Nord- Amerika (SIU) Peking University Massachusetts Institute of Technology Nanjing University

5 Organisasjon (til 2012) Styringsgruppe: 10 medlem frå dei nasjonale partnarane (UiO, UiT, UNIS, Met, NPI, NERSC, IMR, BCCR, UiB-GFI, UIB-GEO) Sekretariat (UiB) (10% ) (15%) (50%) (25%) Internasjonalt evaluerings- og rådgjevingspanel

6 Internasjonalt rådgjevingspanel

7 ResClim deltakarar pr april 2012 Universitetet i Bergen: 34 PhD, 23 rettleiarar Universitetet i Oslo: 19 PhD, 6 rettleiarar Universitetet i Tromsø: 17 PhD, 4 rettleiarar TOTALT: 70 PhD stipendiatar, 33 rettleiarar

8 ResClim fagområde

9 ResClim webside: resclim.no

10 ResClim brosjyre

11 ResClim aktivitetar Akademiske aktivitetar Intensive kurs (opp til 4/år) Internasjonale arbeidsmøte (to gangar årleg) Internasjonale sommarskular (årleg) Internasjonale symposium (kvart andre år) Kurs / aktivitetar for rettleiarar (kvart andre år) Støtteordningar Forskingsopphald & deltaking internasjonale konferansar Felt- og laboratoriearbeid, nasjonalt og internasjonalt Nettverk og evaluering Årleg allmøte Felles for alle aktivitetar: Studentar (og ofte rettleiarar) eksponert for internasjonalt nettverk og samarbeid

12 Døme på ResClim kurs

13 Kurs spisskompetanse Intensivt kurs Moderne emne i storskala atmosfæredynamikk. m/david Thompsen, Colorado State University (1 veke) Intensivt kurs Storskala turbulens i atmosfære og hav, m/joe LaCasce, UiO (2x1 veker). Kursmodul Marine effektar av klimaendringar under Bergen Summer Research school, Bergen 2010 Arbeidsmøte Arktiske marine metodar og paleoproksiar", U.Tromsø Arbeidsmøte Atmosfære hav vekselverknad, U. Bergen 2010 Forelesar frå CSU Forelesarar frå UoW & MiT Forelesar frå UoEdinburgh

14 Kurs generelle ferdigheitar Avansert statistikk i klima, m/david Stephensen, Univ Exeter. 2010, 2011, 2012 Akademisk skrivekurs, m/ Daniel Soule, Glasgow Univ. Runde 2010, Tromsø, Bergen, Edinburgh Skriveveke m/ Dallas Murphy (forfattar populærvitenskap), Bergen 2011, 2012 Ulike aktivitetar (kommunikasjon, tidsplanlegging, mm) på ResClim allmøte, Geilo 2010, Bergen 2011, Hurtigruta 2012

15 Resultat av kursaktivitet ResClim gir organisatorisk rammeverk - og finansielle muligheiter, til å engasjere topp internasjonale foredragshaldarar Mange kurs deltaking PhD stipendiatar, PostDocs og førsteamanuensis / professorar Resultat: Større nettverk, nasjonalt og internasjonalt, for alle som deltar i forskarskulen

16 ResClim sommarskular

17 ResClim sommarskule (100%): Svalbard 2011 Partnarskap med Nord Amerika: Bergen 2009, Lyngen 2010, Seattle 2011, Dovrefjell 2012 Samarbeid med Kina: Beijing 2008, Obergurgl (Østerrike) 2010, Beijing 2012

18 20 forelesarar 50 studentar 14 dagar ResClim sommarskule Svalbard: Rolla til sjøisen i klimasystemet

19 Summer school on Meridional overturning circulation. June 2009, Espegrend, Bergen.

20 Summer school on Ice Sheets Ocean interaction. June 2010, Fablab, Lyngen.

21 Summer school on Dynamics of Past Warm Climates. Aug Sep 2011, Friday Harbor, USA.

22 Summer school on Landscapes and Climate. Aug 2012, Snøheim, Rondane. Foto: Sverre Larssen

23 Summer school on Landscapes and Climate. Aug 2012, Snøheim, Rondane.

24 Typisk sommarskule-program Dag 1: velkomst & bli kjent aktivitetar Dag 2-4: generelle (basis) foredrag Dag 5: ekskursjon Dag 6-10: spesialiserte (avanserte) foredrag - Ei rekkje studentaktivitetar (oppsummering / diskusjon av gårsdagen, presentation av eige arbeid, diskusjonsgrupper, kollokvier, osv) - Sosiale aktivitetar (ekskursjonar, kveldar, ) - Ofte etterarbeid. Artikkelskriving

25 Artiklar i EOS (journal AGU)

26 Rapportar på

27 Bergen-Beijing-Innsbruck sommarskule 2010 Monsun klima og isbrear June 20, Atle Nesje

28 June 24, Atle Nesje

29 29 Beijing 2012: Sommarskule Monsoon climate and teleconnections

30 Resultat av sommarskular Sommarskular gir alle deltakarar (studentar som foredragshaldarar) glimrande høve til internasjonal nettverksbygging i tillegg til fagleg påfyll. Både fagleg og sosial ramme viktig Resultat: Eksponert for beste studentar og foredragshaldarar internasjonalt. Tilgang til mest oppdaterte kunnskap. Muligheit til fantastisk gode internasjonale nettverk.

31 ResClim støtteordningar

32 Støtte til kortare forskingsopphald (typisk 2-10 veker) & deltaking internasjonale konferansar Støtte til felt- og laboratoriearbeid, nasjonalt og internasjonalt Ca 15 norske stipendiatar har kvart år nytta seg av denne ordninga. I tillegg mobilitet i partnarskapsprogram Nord-Amerika og samarbeid Kina

33 Mobilitet 2011 Totalt er det gitt ca kr i støtte til 38 stipendiatar til forskingsopphald, konferansar eller laboratorie/feltarbeid Typisk tildeling er mellom 10 og stipendiatar er blitt støtta to ganger og 2 stipendater 3 gonger.

34 ResClim årsmøte (general assembly) Geilo (2010), Bergen (2011), Bergen-Tromsø (2012) Totalt mellom 50 og 60 deltakarar (35-45 PhDs + rettleiarar, fagråd og sekretariat) Foredrag og poster sesjonar, generelle ferdighetar, student aktivitetar, evaluering og forbetring

35 Oppsummering / konklusjon

36 ResClim har stor nytteverdi For studentane: Kurs, arbeidsmøte, og sommarskular på høgt internasjonalt nivå. Kurs i generelle ferdighetar. Gode nasjonale og internasjonalt nettverk kan følgje dei heile livet. Trening i å arbeide i grupper, søknadsskriving, kommunikasjon osv. For forskarane: Samarbeid om kurs og sommarskular gir nyttige kontaktar. Muligheit til å invitere topp forskarar. Faglig påfyll. Felles rettleiing særleg nyttig. Nyttig som in kind til andre forskingsprosjekt. Samarbeid nasjonalt og internasjonalt

37 ResClim kan bli endå betre Har tatt lang tid å nå fullt potensial: Budsjettoverskot (1. år: 60%; 2. år: 23%; 3. år: 10%) Same kurs ulikt vurdert hos dei ulike partnarane (ikkje sikkert UiO godkjenner studiepoeng sjølv om UiB gjer det). Ønske om større engasjement / meir aktivitetar hos partnarinstitusjonane Ønske om større engasjement blant rettleiarane For 2012 og utetter: Midlar (20% stilling) for lokal administrativ støtte Oslo og Tromsø.

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009

Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland April 2009 AUD-rapport nr. 1-09 Forskingsmiljø og forskingsaktivitetar i Hordaland 1 Oversikt over sektorane Hordaland har ein stor universitets- og

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Følgjande har blitt gjort sidan 2010 under dei ulike punkta (punkta er blant anna henta frå Rapport 2010 og Rapport 2011, og er ikkje utfyllande):

Følgjande har blitt gjort sidan 2010 under dei ulike punkta (punkta er blant anna henta frå Rapport 2010 og Rapport 2011, og er ikkje utfyllande): Til seminardelen 14. juni 2012 Korleis styrke ekstern finansiering ved UiA? Oppfølging av SFU sak 33/10 Oppfølging av seminar 1. juni: Hvordan skal vi øke ekstern finansiering ved UiA. Bakgrunn for saka:

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina

SIU RAPPORTSERIE. Rapport. Landrapport Kina SIU RAPPORTSERIE Rapport 02/2012 Landrapport Kina Utgiver/ Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mai 2012 Ansvarlig redaktør/ Kjell G. Pettersen Redaktør/ Ingebjørg Birkeland Redaksjon/ Ingebjørg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

JOURNALISTIKK I ENDRING: NY TEKNOLOGI, NY ØKONOMI NYTT SAMFUNNSOPPDRAG?

JOURNALISTIKK I ENDRING: NY TEKNOLOGI, NY ØKONOMI NYTT SAMFUNNSOPPDRAG? JOURNALISTIKK I ENDRING: NY TEKNOLOGI, NY ØKONOMI NYTT SAMFUNNSOPPDRAG? Samandrag: Kva rolle spelar samfunnsoppdraget i dagens journalistikk? Vi vil undersøke dette ved å gå inn i produksjonsprosessane

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer