Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord."

Transkript

1 NB!! Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 107 Onsdag kl sjøhuset Årsmøtesaker Forslag til årsmøte må være styret i hende innen Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine medlemmer i Sunnhordlandsregionen Litt fra Redaksjonen. Avdelingsavisen kommer denne gangen ut som en oppsummering av året 2011, og alle de aktivitetene vi har vært involvert i, i dennne perioden. Det har av mange årsaker ikke latt seg gjøre å komme ut med avis så mange ganger som planlagt, men styret i avdelingen har vært tilstedeværende og hjulpet medlemmer både i forhandlinger på den enkeltes bedrift og i form av å være bindeleddet mellom medlemmene og forbundet sentralt. FLT avd 107 Stord er representert med over 600 medlemmer i 6 kommuner og har over 50 medlemsbedrifter. Det er en glede å se at det er relativt stor aktivitet i distriktet og at de værste prognosene med massepermittering av medlemmer ikke har slått til. Det er selvfølgelig en stor utfordring for de som er berørt, og det er viktig å gi beskjed til avdelingen eller tillitsvalgt dersom du er permittert for å søke om redusert kontingent. Ta kontakt. AVDELING 129 HUSNES OG 107 STORD SLÅES SAMMEN. Det er viktig at alle regler er fulgt og at alle forhold er lagt til rette når en avdeling skal avvikles. For at dette skulle skje i riktig rekkefølge kom Stein Arne Lunderbye og 2. nestleder Arnstein Aasestrand fra forbundet sentalt, der begge jobber i organisasjonsavdlingen. (begge til venstre på bildet.) Tilstede på møte kom fra avd 129 Husnes Ingunn Karlsen og Amund Utne. Fra avdeling 107 Stord stillte Edgar Damås (med ryggen til kamera) Magne Spissøy (med en støttende hånd på kaffekannen) og Christian Danmo (bak kamera). Avdeling 129 har ved sammenslåing 27 medlemmer, og alle vil bli invitert til en samling i Rosendal til høsten.

2 Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord. Etter innsendt forslag fra Frode Hidle, medlem i bedriftsgruppen til FLT hos Kværner på Stord, ble det vedtatt å gi en økonomisk støtte til anlegget i Hustredalen. Her er sekretær i redaksjonen til FLT avd 107, Christian Danmo, ute og besøker anlegget på Litlabø, og det er ikke til å stikke under en stol at vi ble meget imponert over kjøreferdighetene til de unge medlemmene i klubben. Det er grusdekket til knottebanen som vi ser til høyre klubben ønsker å bruke midlene fra bedriftsgruppen til å forbedre. Formann i Stord Motocross klubb er Vidar Dybvik, skriver Frode Hidle i en mail. Hvis man skal ut på banen er det bare å ta kontakt med en aktivitetsleder. De går i gule vester på alle treninger. Ellers kan Ronny Veum kontaktes. Han er svært aktiv ute i Hustrudalen. Ellers vil han benytten anledningen til å takke for det flotte bidraget til klubben.

3 Medlem nr 600 Warren Apolinar Tolentino kom fra Fillipenene til Norge for 4 år siden og jobber på Apply Lerivik med 3D modelering på struktur på boligkvarterene. I det kjølige høstværet spør vi han om hvordan han trives her i landet? Warren er samboer med en vestlending og trives godt. jeg liker været og sier han med et godt smil. Forbundets representant i organisasjonsavdelingen, Stein Arne Lunderbye, er på besøk på ApplyLeirvik og overrekker blomster til FLT avd 107 sitt medlem nr 600. Bedriftsgruppen til FLT hos ApplyLeirvik, (på bildet fra styret i bedriftsgruppen: Martin Lønning, Jarle Halland og Fredrik Litleskare) er en arbeidsom og aktiv bedriftsgruppe som jobber for at alle medlemmene får de beste avtalene når de er ute på reiseoppdrag eller rotasjonsavtaler etc. De er positive bidragytere som inspirerer til godt klima på bedriften. Arbeidstidsordninger har og er en utfordring, og dette har vært gjenganger for diskusjon ansatte, fagforeningene og bedriften imellom. God Medlemsvekst. FLT er det forbundet i LO som har størst vekst den senere tid, og vi i Sunnhordland i så måte også. Det er det gode vervearbeidet det enkelte medlem gjør som er en av årsakene til vår gode vekst. I de største bedriftene i Sunnhordland har FLT flest ansatt organiserte funksjonærer, hos ApplyLeirvik og hos Kværner (tidligere Aker). Hos Kværner er Roger Krogh den mest aktive verver og han sørger for en god medlemsvekst i sitt område på bedriften. Det er alltid kjekt å levere 5 flaxlodd til Roger sier nestleder i bedriftsgruppen Christian. Dere må alle huske at 5 lodd er vervepremien avdelingen deler ut for hvert nytt vervet medlem. Men da er vi jo selvfølgelig avhengig av å få tilbakemelding på hvem som har vært den gode pådriver, sier han.

4 Bedriftsbesøk på Søral. Styret i avdeling 107 var på tur i Kvinnherad og benyttet anledningen til å ta et bedriftsbesøk på hjørnesteinsbedriften på Husnes. Styremedlem Ingunn Karlsen viste oss rundt i Katodeverkstedet, Anodeverkstedet, Ovnshallene og Støperiet. Der styret fikk en god innføring i aluminiumsproduksjon. Et imponerende syn å få se ned i kryolittsmelta (badet) hvor det kokte og freste. Smelta består av Alminiumsfluorid, Oksid med mer. Bildet anodene (positiv), og ovnen katode (negativ). Det blir tilsatt strøm gjennom katoden med en styrke på A og 4,2 V. I Støperiet blir metallet tilsatt diverse legeringsstoffer (eks. jern) for å kunne få den styrke og hardhet som kunden ønsker. Det blir støpt ut bolt som går til pressing av profiler, kabler, med mer. En stor del av produksjonslinjen har de senere år blitt automatisert. Bildet under viser en automatisk sag der bolten, etter å ha vært gjennom et homogeniseringsannlegg blir lagt inn og kappet opp i rett lengde i forhold til kundens spesifikasjon. Dette er siste ledd i produksjon av Aluminium før utskipning.

5 Samordningskonferanse i Rosendal I forbindelse med sammenslåingen av avdelingene i Sunnhordland, ble det avholdt en samordningskonferanse på Rosendal Fjordhotell. Alle medlemmene i tidligere avd 129 samt de bedriftene i avdeling 107 som er lokalisert i Kvinnherad ble invitert. Hovedtema var fokus på avdelingens mulige bidrag til bedriftene der. På lørdagskvelden ble det også en anledning for alle FLT medlemmene i kommunen til å delta med ledsager på middag (med noko attpåt) og svingom. På konferansen kom Stein Arne Lunderbye fra forbundet, medlemmer fra styret i avdeling 107, medlemmer fra Kvinnherad Vekstbedrift og Kari Breivik fra SR Bank. Kari Breivik var invitert for å fortelle om satsningen i regionen, medlemsfordeler som advokathjelp o.l Det er alltid interessant å få klarhet i de forskjellige medlemsfordelene vi har som organisert, og hun anbefalte FLTmedlemmene å se på LO-Favør sine nettsider. Medlemmene fra Kvinnherad Vekstbedrift synes konferansen var interessant og lærerik. Ikke minst det å få til en bedre kontakt med representantene fra styret. Mange gode tema ble tatt opp i løpet av helgen.

6 Mange bedriftsgrupper har egne styrer, og avdelingen vil oppfordre alle om å ha minst 1 tillitsvalgt / kontaktperson som bedriften forholder seg til. Dette er viktig ikke minst i forbindelse med retten til å være representert i styret i bedriften, ref aksjelovens bestemmelser. I 2011 har disse styrene vært: Advantec: Leder: Bjørn Gundersen, nestleder: Kjetil Volden, sekretær: Elin Vandaskog og styremedlem: Kjell Madsen. De har et forhandlingsutvalg bestående av Lone Hammer, Ole Magne Rydland og Nina Halderaker, og en studietillitvalgt: Brita Søvik. ApplyLeirvik: Leder: Magne Spissøy, nestleder: Fredrik Litleskare, sekretær/kasserer: Unni Frøyland. Repr. Arbeidslederavtalen: Martin Lønning, 1.vara styremedlem: Jarle Halland Kontaktperson offshore: Jan Ove Gregersen. Kværner Stord: Leder: Edgar Inge Damås, nestleder: Christian Danmo, sekretær: Ingunn Thorland, kasserer: Peggy H. Bærøy, øvrige styremedlemmer; Runar Danielsen, John Robert Buckvold, Jane Ulriksen, Torleif Miljeteig og Harald Landa Noen bedrifter med tillitsvalgt/ kontaktperson: Aker Solutions MMO: Ole F. Gloppestad ApplyTB: Rune Gerhardsen Bergen Group Halsnøy: Henning Sæbø Stordbase: Henny F. Berger Søral: Amund Utne Kværner Stord har holdt jubileumslunsj for medlemmer som fyller 50, 60, 70, 75 og 80 år.

7 Styrekonferanse 2011 på Brakanes hotell i Ulvik Med egen buss og vår leder som sjåfør reiste avdelingsstyret til Ulvik for å avholde styrekonferanse. Hovedtema var handlingsplanen for kommende år. Magne Spissøy hadde innlegg om arbeidstidsordninger. Hvilke hjelpemidler finnes for å lage en lokal reiseavtale? Hva er utfordringene ved arbeidstidsordninger, og hva anbefaler FLT sentralt? Edgar Damås fortalte om det å reise utenlands, og de utfordringer dette kan føre til. Fra forbundet stilte Stein -Arne Lunderbye, som var godt fornøyd med det arbeidet avdelingen hadde lagt ned i handlingsplanen. Det gjenstår bare å få den godkjent av årsmøte før den trer i kraft. Sosialt arrangement på konferansen var et besøk hos Hardangersider.no, et godt og litt fuktig besøk som var meget interessant.

8 AVDELING 107 SITT STYRE FOR ÅRSMØTEPERIODEN Seniorutvalget Willy Arntsen ( Leirvik MT ) Seniorutvalget Hans E. Johansen ( Advantec ) varamedlem Jane Ulriksen Kværner Stord varamedlem Anette A. Sæbø Kværner Stord Revisor: Steinar Grov Apply Leirvik Revisor: Olav Hellesfjord (Kværner Stord) Styremedlem Rune Gerhardsen Apply TB Styremedlem Ingunn Karlsen Søral Styremedlem Randi Iversen Sunnhordl Ind. Sekretær Christian Danmo Kværner Stord Styremedlem Terje Stensletten Kværner Stord Styremedlem Henny F. Berger Stordbase Leder Edgar I. Damås Kværner Stord Nestleder Magne Spissøy Apply Leirvik Kasserer Kjetil Volden Advantec Representant til valgnemnda. Torstein Henriksen Runar Danielsen Christian Eide Hege Danielsen

9 Kontingent og forsikringspremie 2012 Forbundsstyre har vedtatt å øke kontingent - og forsikringspremien fra og med Yrkesaktive medlemmer i FLT betaler ordinær kontingent samt en forsikringspremie hver måned. A - kontingent betales av yrkesaktive medlemmer og lærlinger som har lønn/ ytelse på kr ,- eller mer per år. B - kontingent betales av yrkesaktive medlemmer og lærlinger som har lønn/ ytelse på kr ,- eller mer per år og mindre enn kr ,- per år. C - kontingent betales av yrkesaktive medlemmer og lærlinger som har lønn/ ytelse mindre enn kr ,- per år. Pensjonerte medlemmer betaler det som til en hver tid er forsikringspremien for de forsikringene. Elev- og studentmedlemmer betaler 250,- kroner i halvåret. Avdelingskontingent varierer fra avdeling til avdeling. Prisene for medlemskap og forsikringspremie per måned fra er som følger: Kategori Kontingent Forsikringspremie Avdelingskontingent A kr. 377,- kr. 153,- Varierer, minimum kr 40,- B kr. 194,- kr. 153,- Varierer, minimum kr 40,- C kr. 115,- kr. 153,- Varierer, minimum kr 40,- Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til din bedrift om kontingentendringen slik at du ikke kommer i minus. Avdeling 107 har bestemt at avdelingen ikke skal ha mer enn minstekontingent til avdelingen. FLT avdeling 107 Stord Postboks STORD

10 Trygg og sikker netthandel I dette nyhetsbrevet finner du nyttige tips og råd om trygg og enkel netthandel med ditt LOfavør MasterCard. Det kan fort lønne seg å bruke noen minutter på det. Sikker netthandel med kredittkort Med LOfavør MasterCard har du også en ekstra sikkerhet gjennom MasterCard Secure Code og BankID. >> Les mer Netthandel Ditt LOfavør MasterCard har mange fordeler, men visste du at det er lurt å betale med kredittkort når du handler på nettet? Å handle via Internett er i praksis det samme som å bestille på postordre, over telefon eller fra TV-shop. >> Les mer Slutt for magnetstripen Fra 1. september kan du ikke bruke magnetstripen i betalingsterminaler dersom det er chip på bankkortet. De aller fleste bankkort har i dag chip. >> Les mer Om Kortvett På kortvett.no får du råd for hvordan du kan bruke kredittkortet ditt på en trygg og god måte. Uavhengige rådgivere kan fortelle deg om hvordan du unngår kredittkortfellen, og svarer på spørsmål om økonomi, sikkerhet og betalingsproblemer. >> Slik bruker du kortet trygt Pass på kortet Selv om kredittkort i utgangspunktet er langt sikrere enn kontanter, er det viktig å oppbevare det trygt. Her er noen gode forholdsregler du bør ta ved bruk av kredittkort. >> Les mer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D NR. 2 ÅRGANG. 8 FLT AVD. 107 STORD Oktober 2007 Ord fra leder Hei alle sammen Da er det nok en gang en ny avis ut til dere medlemmer. Avd 107 ønsker å gjøre seg mer

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2006 Årgang 11 I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Demonstrasjon i Strasbourg.

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Fått papirkopi i posten? Da har dere ikke registrert en gyldig e-post hos oss. Send til: nord-trondelag@fosterhjemsforening.no NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2013-1- Styrets sammensetning

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer