LO). Tett på 100 stykker deltok på festen, som i tillegg til å være merkefest også var en åpen fest for alle andre medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO). Tett på 100 stykker deltok på festen, som i tillegg til å være merkefest også var en åpen fest for alle andre medlemmer"

Transkript

1 MAI 2015 Tradisjon tro ble det i år avholdt merkefest for medlemmer som hadde 25, 40 og 50 års jubileum, ( antall års medlemskap i Merkefest 2015 LO). Tett på 100 stykker deltok på festen, som i tillegg til å være merkefest også var en åpen fest for alle andre medlemmer som bl.a ønskte å ta seg en svingom Les mer på side 2 FLT AVDELING 107 SUNNHORDLAND Senoirsamlinger SUPERKURSHELG, august 2015, Sørmarka konferansehotell Les mer om saken: flt.no under kurs+konferanser Her er 50 års jubilantene (noen med ledsagere). Til høyre er leder Edgar Damås. Avdelingen 107 sin vårkonferanse I dette nummeret: Merkefest S. 2 / 3 Irene Frenger fra arbeidslivsavdelingen i FLT deltok på årets vårkonferanse på Å ha årsmøte i forkant av en merkefest har vi gjort tidligere, og det kan nok være en grei ordning. Fast Stord hotell. Tema for konferanse var permitteringer og oppsigelser. Årsmøte 2015 tid for møte og fest. Antall deltagere var allikevel ikke så mye større enn ved normal årsmøter. Et dagsaktuelt tema for mange i distriktet. Bevilgninger til lag og organisasjoner ble også foretatt. Les mer side 4 Vårkonferansen S. 4 / 5 Årsmøter bedriftsgrupper Årsmøte avd 107 S. 7 Årsmelding seniorutvaglet S. 6 / 7 S. 8 Invitasjon til kurs S. 8

2 Side 2 Merkefest På bildet over ser vi 25 års jubilantene, noen med sin ledsager som også ble invitert på merkefesten. Til venstre: Kasserer i avdelingen Merete Aga, her med sin mann Rune, trakk i de fleste tråder for å organisere denne festen Til venstre: Tale for dagen sto Gustav Rasmussen for. Et godt innlegg om hva fagforeningen hadde betydd i hans lange yrkesliv. Til Høyre: Jubilant Magne Spissøy får 40 års nålen av Edgar,

3 Side 3 Festen fortsetter Musikken for kvelden sto Knut Birger Paulsen for, som sammen med bl.a. Jan Evald Kleppe fikk det til å rykk i dansefoten på de fleste, og vi koste oss utover kvelden og tidlig natt. Vi fikk også synge bursdagssangen til Jorunn Damås, som benyttet anledning til å feire dagen sin med oss. Det alltid så blide ekteparet Mølstre tok turen fra Karmøy for å delta på festen også i år. 40 års jubilantene er avbildet med avdelingsleder Edgar Damås, som sto for utdeling av merkene etc.

4 Side 4 Avdelingen 107 sin vårkonferanse Fra å ha organisasjonsarbeid som tema på de andre konferansene var det denne gangen en åpen agenda med fokus på permitteringer, oppsigelser og hvordan å forholde seg til avtaleverket i den sammenheng. Fellestrekk er mange, men det er allikevel viktig å skille mellom permitteringer og oppsigelser. Avtaleverket ligger alltid i bunn. Grunnprinsippene og hva som gjelder er viktig å ha oversikt over. Disse styrer/ begrenser bedriftens styringsrett. Oversikt over regelverket: lover hovedavtale overenskomster særavtale arbeids-avtale. Utvidet avdelingskonferanse Bildet til høyre viser noen av deltagerne på konferansen. I tillegg til styret var det denne gangen en utvidet invitasjon til alle andre tilllitsvalgte og kontaktpersoner i bedriftene som ønsket å delta. Flere styremedlemmer i Apply, Advantec og Kværner Stord deltok. This story can fit words. The subject matter that appears in newsletters is virtually endless. You can include stories that focus on current technologies or innovations in your field. You may also want to note business or economic trends, or make predictions for your customers or clients. If the newsletter is distributed internally, you might comment upon new procedures or improvements to the business. Sales figures or earnings will show how your business is growing. Some newsletters include a column that is updated every issue, for instance, an advice column, a book review, a letter from the president, or an editorial. You can also profile new employees or top customers or vendors. Permitteringer: Er midlertidig fritak fra arbeidsplikten, og SKAL konfereres med tillitsvalgte. Permitterte trekkes ikke kontingent fra bedriften, derfor må det gis melding til forbundet om at det skal trekkes C-merke inntil endring oppstår, enten tilbake i jobb eller evt oppsigelse. Giro sendes hjem til den enkelte. Viktig at dette følges opp av tillitsvalgte på bedriftene. Tidliger har bedriftene søkt om BIOmidler (bedrifts intern opplæring). Det er satt av midler i NAV systemet til dette nå også, men mindre beløp, som det går an å søke på. Tillitsvalgte bør ta kontakt for å kartlegge dette.

5 Side 5 Hva er viktig å være klar over ved oppsigelser: Et meget viktig element i en oppsigelsessak er hva som er nedfelt i arbeidsavtalen. Denne regulerer stillingsvernet. Har du som ansatt rette stillingsinstruks/ arbeidsavtale? Vet den tillitsvalgt det enkelte medlems stillingsinnhold? Foreligger det særavtaler på bedriftene? (Partene sine forhandlinger) Tariff-avtaler/ overenskomst regulerer avtaleverket bedre enn hovedavtale og loven. Arbeidsgivers styringsrett er ikke nedfelt, men er regulert i Hoveavtale og AML sine bestemmerlser Drøftelser vedr omlegging av bedriften skal foretas med tillits-valgte. Dette er bl.a regulert i hovedavtalen 9. Viktig å hevde ansiennitet som hovedregel. AML 15-1 møte. Mulighet til å vektlegge synspkt. AML 15-7 møte: Kompetanse og sosiale hensyn. AML 17-3 møte: Drøfte med den berørte om de enkelte senario som kan oppstå. henhold til en rekke arbeidsdommer, hovedavtale, ferielov etc. og er begrenset av saklig norm. (saklig begrunnet) Saklighet er ofte arbeidsrettsdommer. I en tvist på bedriften er det forbundet bestemmer om saken skal kjøres. Administrative bestemmelser - kan utfordres om det er avtaler som regulerer AFP-regel må gjennomgås av tillitsvalgte, har din bedrift rett informasjon om dagens AFP. Å benytte lokale tillitsvalgte / avdelingens tillitsvalgte Der det ikke er tillitsvalgt på bedriften er det viktig å påpeke at det er avdelingens styrerepresentanter som kan benyttes som tillitsvalgte, og kan bistå enkeltmedlemmet. I hovedavtalen 5-6 ( adgang til bedrifter og avdelinger) gis det tilgang for tillitsvalgte og hjelpe til på de bedrifter der det ikke er valgte til å håndtere tariffmessige spørsmål. Forskjellige roller, Tillitsvalgte, reaksjonsmønster, NAVE mister inntektskilde, flytte, sosiale hensyn Oversikt over regelverket: lover hovedavtalen over-

6 Side 6 Årsmøter i bedri sgruppene Årsmøte i FLT på Apply Leirvik Ny klubbleder Dag Bergsvåg ble på årsmøte til Apply Leirvik valgt inn som ny klubbleder i FLT sin bedriftsgruppe. Det spesielt gledelige i år er at yngre kommer inn i styret, for en dag og overta stafettpinnen... Med seg i styret har han nestleder Lars Espeland, Sekretær Kjersti Andersen, styrerepresentant Bjørnar Tønnesen, styrerepresentant for arbeidsleder-avtalen Ivar Molvik og vararepr: Marit T. Odland og Magne Spissøy. Årsmøte i FLT på Kværner Stord Årsmøte på Kværner Stord vedtok å støtte følgende lokallag: Sagvåg og Litlabø samfunnshus kunne trenge penger til utstyr og drift av huset, kan dette ordnes er de mange som blir glad. Forslag fra Kåre Hauan. Årsmøte vedtok å gå inn for en engangsstøtte til utgifter vedr. varmepumper med kr Stord Fridykkerklubb er et fint alternativ for mange unge og gjør et godt arbeid i så måte. Ønsker å støtte disse med midler til innkjøp av utstyr til utlån for ungene som er i gruppa. Forslagsstiller Inger Lise Knapskog Stokken. Årsmøte vedtok å støtte fridykkerne i Stord Undervannsklubb med kr Fitjar Racingteam søker også i år om midler til å fortsette satsinga på barn og unge. Forslagsstiller Sigurd Andre Maraas. Årsmøte vedtok å gi avslag på søknaden, da de fikk støtte i fjor. Det ble bestemt at vedtekter for å søke støtte til lag og organisasjoner må lages. Styret i Kværner Stord er som følger: Leder: Christian Danmo Nestleder: Harald Landa Sekretær: Ingunn Thorland Kasserer: Lene Osland Styremedlem: Torleif Miljeteig og Trond Arnevik Verneombud: Jane Ulriksen Datatillitsvalgt: Inger Lise Knapskog Stokken Vara: Sissel Kari Strand Ungdomsrep: Erik Spissøy

7 Side 7 Årsmøte I FLT på Hydro Husnes Året har vært preget av den økonomiske situasjonen på Søral. I November fikk vi nye eiere, da Hydro aluminium kjøpte opp bedriften. Integrering vil skje over tid, og vi ser en del utfordringer i dette arbeidet. FLT sin tillitsvalgte blir deltager i FLT konsernets møter. Styret i bedriftsgruppen består av: Ingunn Karlsen, Magne Røstbø og Amund Utne. Årsmøte avdeling 107 Årsmøte ble avholdt lørdag kl på Stord hotell for årsmøteperioden mars mars Årsmelding og regnskap ble godkjent. Antall medlemmer er nå oppe i 682 stk. Årsmøte ble oppfordret til å minne om de midler som de forskjellige bedriftsgruppene kan søke om å få til FLT arrangement på sin bedrift. (sosiale samlinger etc) Retningslinjer er laget og bedriftsgruppene oppfordres til å finne gode aktiviteter medlemmene kan delta på. Ta kontakt med avdelingen for informasjon. Valg 2015 FLT avd.107 Leder: Edgar Damås Nestleder Bjørn Gundersen Sekretær: Marie Hegle Stensletten Kasserer: Merete P. Aga Styremedlem: Douglas McGaw Styremedlem: Torstein Henriksen Styremedlem: Ingunn Karlsen Styremedlem: Magne Spissøy Styremedlem: Christian Danmo Vara medlem: Terje Stensletten Vara medlem: Fredrik Litleskare Revisor: Ingar Ersland Peggy H. Bærøy Seniorutvalg: Willy Arntsen Ingar Ersland Birger Larsen Valgnemnd. Torleif Miljeteig: Kværner Stord Kjell Madsen: Advantec Douglas Mcgaw: Apply Leirvik Årsmøtets bevilgning til lag og organisasjoner Ønsker støtte til Barnas Turlag i Stord-Fitjar. Dei jobber for å få barn m/familier ut på tur og lager både til lokale søndagsturer, ettermiddagsturer og overnattingsturer. Forslagstillere: Wenke Åse (Torill Johanne Knutsen ønsket støtte til samme organisasjon) Årsmøte vedtok å gi kr Søker om støtte til Stord bordtennisklubb. De har drevet i mange år med stor aktivitet for yngre, og hevder seg og godt i handicap klasser der klubben har flere deltakere som reiser masse rundt på stevner i og utenfor Norge. Forslagstiller: Per Wilhelm Irgens Årsmøte vedtok å gi kr Mottatte takkebrev Stord Fitjar turlag På vegne av turlaget vil eg takke for denne gåva. Dette kjem vel med i dei aktivitetane som laget driv. Beste helsing Gerda Øen, leiar i Turlaget. Stord bordtennis Me takkar så mykje for støtta, den kjem vel med. Venleg helsing Atle Irgens

8 Årsmelding fra seniorutvalget (redigert utgave) Styret i Seniorutvalget konstituerte seg i Mars 2014, med Willy Arntsen - leder, Ingar Ersland - kasserer og Birger Reinhardt Larsen - sekretær. Det har vært avholdt månedlige møter første tirsdagen i hver måned i Sjøhuset 2. etasje der også medlemmenes ledsagere/ektefeller har deltatt. Tema på møtene: Besøk fra Via Travel på Stord, som orienterte om mange gode reisemål for seniorer både i inn og utland. Bjørn Arve Lunde fra Sunnhordland Museum holdt et foredrag om steinbrudd i Sunnhordland og bygninger i Hordaland som har stein fra disse steinbruddene herunder kirker og offentlige bygg. FLT leder Edgar Damås deltok på januarmøte og orienterte om situasjonen for industrien i regionen, og om mulige prosjekter på Stord. Spørsmål om bruk av utenlandsk arbeidskraft, utsetting av prosjekter og ikke minst industriarbeideren som en utdøende rase var diskusjonstema. Magne Rommetveit snakket om samferdsel, og de mange prosjektene som kommer. Hvor bruen skal krysse Langenuen var et hett tema på møtet.. Årets blåtur gikk til Rosendal, med både museumsbesøk og Baroni-besøk med flotte guider og interessante historier fra en svunnen tid, samt god lunsj på Baroniet. Allikevel, så var nok besøket på Matre og kraftstasjonen det mest spennende for teknisk opptatte FLT pensjonister. Møtene på Sjøhuset vil fortsette i mars, april, mai og juni fram til sommeren, og videre etter sommerferien. Willy Arntsen, Ingar Ersland og Birger Reinhardt Larsen FLTs motto: SAMMEN ER JEG STERKERE FLT avd 107 Sunnhordland Postboks Stord 1 MAI MARKERING Det ble avholdt et flott 1mai arrangement i år, med særdeles god deltagelse. Breibandet sto for pausemusikk og en rekke talere med gode tema vekket interessen blant publikum.

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord.

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord. NB!! Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 107 Onsdag 28.03.12. kl. 18.00 sjøhuset Årsmøtesaker Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 20.03.2012. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine

Detaljer

Medlemsfester på Stord hotell. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland.

Medlemsfester på Stord hotell. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland. Fra styrekonferanse i 2010 Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland. Nov.2010 Det har vært en liten stund siden avisen har blitt levert ut, men vi er fortsatt i full

Detaljer

Vi hedrer minner over medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Med ett minutt stillhet.

Vi hedrer minner over medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Med ett minutt stillhet. Forbundet for Ledelse og Teknikk avdeling 107 Stord Årsmøte mandag 15.04.13 kl. 18.00 på Sjøhuset (Hamnegata 18) for årsmøteperioden mars 2012- mars 2013. Saksliste: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

50 års medlemsskap i LO Arne Polden (1961) John Bakken (1961) Ove Stokken (1960) (Torbjørn Langeland (1960) var ikke tilstede)

50 års medlemsskap i LO Arne Polden (1961) John Bakken (1961) Ove Stokken (1960) (Torbjørn Langeland (1960) var ikke tilstede) Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine medlemmer i Sunnhordlandsregionen. Okt 2012 Litt fra Redaksjonen. FLT avd 107 Stord har etter forrige avis gjennomført et årsmøte. Styret i avdelingen består

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD

ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD For årsmøteperioden mars 09 mars 10 1 Medlem som har gått bort siden forrige årsmøte KRISTIAN AARBØ Vi minnes ham og lyser fred over hans minne. Avdelingen vil også lyse

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2014 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2014 Peder Halleland John Svein Jåthun Roald Michaelsen Oskar Torger

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D NR. 2 ÅRGANG. 8 FLT AVD. 107 STORD Oktober 2007 Ord fra leder Hei alle sammen Da er det nok en gang en ny avis ut til dere medlemmer. Avd 107 ønsker å gjøre seg mer

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2011 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2011 Andersen Johan Andersen Jonas H Bertelsen Louis Eriksen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND

ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND ÅRSMØTE 2011 FAGFORBUNDET KRISTIANSAND FREDAG 28. JANUAR 2011 KL 18.00 RADISSON SAS CALEDONIEN HOTEL KRISTIANSAND Innhold: Innhold: 2 Velkommen til Årsmøtet 3 Dagsorden 4 SAK 4 Årsberetninger 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2010 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2010 Ivar Nilsen Arne Hansen Per Odd Guldahl Øyvind Larsen

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2013 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2013 Kåre Ingard Hanssen Johan Koldal Osvald Olsen Leif

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt Juni/2015 Informasjon Styret: fra Fagforbundet Hovedtillitsvalgt: Baerum Leder: Bjørn M Johnsen 100% frikjøp bmj@baerum.kommune.no Tlf: 67 50 31 21 Mobil: 916 84 913 Nestleder/Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Info-avis fra. Juni 2006 - Nummer 7 - Årgang 4. Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com. Lederen har ordet:

Info-avis fra. Juni 2006 - Nummer 7 - Årgang 4. Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com. Lederen har ordet: Info-avis fra Juni 2006 - Nummer 7 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr februar 2006: Leder: Bente Jakobsen

Detaljer