ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD For årsmøteperioden mars 09 mars 10 1

2 Medlem som har gått bort siden forrige årsmøte KRISTIAN AARBØ Vi minnes ham og lyser fred over hans minne. Avdelingen vil også lyse fred over minne til tidligere forbundsleder Magnus Midtbø som falt fra 25. februar 2010, og bisatt fra store kapell, Østre Aker gravlund i Oslo 2

3 ÅRSMØTE 2010 Onsdag kl på avd.kontoret for årsmøteperioden Saksliste: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 4. ÅRSMELDING 5. REGNSKAP / BUDSJETT 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Sak 3. Valg av møteleder og sekretær Forslag på møteleder: Forslag på sekretær: Sak 4. Årsmelding. 1.0 Egen organisasjon 1.1 Styrets sammensetting i årsmøteperioden 2009 Leder : Edgar Inge Damås Nestleder/ forsikringsleder : Magne Spissøy Kasserer/ markedsføringsleder : Kjell Haslum / Ingar Ersland Sekretær/ redaktør avd.avis : Christian Danmo 1. Styremedlem / Studieleder : Terje J. Stensletten 2. Styremedlem / Informajonsleder : Hildegunn Bjelland 3. Styremedlem / Studentkontakt : Henny Førland Berger 4. Styremedlem / Studie og utsending AOF : Torstein Henriksen 5. Styremedlem / markedsføringskontakt : Randi Iversen 1. Varamedlem / medl. forsikringsutv : Unni Frøyland 2. Varamedlem / medl. informasjonsutv. : Torleif Værøy Pensjonistutvalget : Ingar Ersland Pensjonistutvalget : Willy Arntsen Noen i styret samlet. Edgar, Terje, Willy, Christian, Magne, Randi og Ingar. 3

4 1.2 Utvalg I avdelingen har vi følgende utvalg: Tariffutvalg, Studieutvalg, Markedsføringsutvalg, Forsikringsutvalg, Informasjonsutvalg og pensjonistutvalg. Saker som har vært behandlet i utvalgene: Tariffkonferanse, kursbehov, agitasjonsarbeid ref handlingsplanen og avdelingsavis. Det har også vært kontakt fra enkeltmedlemmer som har hatt behov for assistanse. Markedsføringsutvalget og pensjonistutvalget sto for planlegging og gjennomføring av merkefesten. Noen glade medlemmer på merkefesten 1.3 Administrasjon og drift. Avdelingen har kontor i Sjøhuset på Leirvik. Der vi leier kontor av EL og IT. Styret har håndtert avdelingens ordinære drift og har vært bedriftsgruppenes og det enkelte medlems kontakt inn til forbundskontoret sentralt. Avdelingen har stilt med 6 representanter på landsmøte. Leder, Edgar Damås, har også deltatt på 2 regionskonferanser i regi av avd 22 Stavanger. Vi har gjennomført 9 styremøter I perioden. Styrekonferanse 2009: Halve panelet med deltagere på styrekonferansen. Magne, Terje, Willy, Torleif og Torstein. Styrekonferansen vart avvikla fredag 2.okt til søndag 3. okt. Planen var å avvikle konferansen delvis på båten frå Stavanger til Hirtshals og på hotellet i Ålborg, men pga av forsinkelser og dårlig vær måtte vi endre på dette. Konferansen vart åpnet på venterommet i Hjørring og forsatte på hotellet i Ålborg. Siste del av konferansen vart gjennomført på avd. kontoret. 4

5 2. nestleder i forbundet Eva Nordås var med på konferansen. Resultatet av konferansen er nye handlings- og markedsføringsplaner. Konferansen var vellykket båge faglig og sosialt, men vi bør sjå på måten vi vil gjennomføre slike konferanser på i fremtiden med tanke på reisemåte. Landsmøte 2009: FLT avd 107 deltok med 6 personer. Landsmøte ble gjennomført på en svært god måte. Mange var opptatt av rekruttering av unge medlemmer innen for studentmiljøet. Flere forslag gikk på å reversere prosessen med organisering av FLT. Her vedtok landsmøte å holde på det som ble bestemt på forrige landsmøte, at organiserings prosess skulle gå over to landsmøte perioder før man gjør en evaluering. Landsmøte valgte en ny politisks ledelse med to nye nestledere som begge var menn. Etter manges mening på landsmøte burde en av stillingene vært besatt av en kvinne. Avd 107 skal være stolt over at Terje Stensletten ble valgt som kontroll komiteens leder for neste landsmøte periode. Utdanningsmessen 2010: For andre gang var avd107 representert på Utdanningsmessa i Sunnhordland. Messa inviterer elever fra videregående skole og siste året på ungdomskolen. Kanskje ikke FLT sitt første valg når det gjelder nye medlemmer, men responsen vi får på messa rundt dette med fagorganisering, hva vi står for og hvorfor vi organiserer medlemmer så er det viktig av vi er til stede der det finnes nye potensielle medlemmer. FLT delte stand med LO og den lokale EL & IT avdelingen. Jubileumsfest for medlemmer som hadde jubileum 2007 og Avholdt på Stord Hotell med ca 130 deltakere. Det ble en verdig markering av 25, 40 og 50 års jubilanter. Etter at jubilantene hadde fått sin oppmerksomhet, ble feste avsluttet med koldtbord og dans. Avd 107 har fått svært gode tilbake meldinger på hvordan festen ble gjennomført og arrangert. Takk til alle som bidro i så måte. 5

6 1.4 Bedriftsgruppe oversikt 2010 endr.2009 Kommune ABB ATPA Stord 2 1 Stord Advantec 52 4 Stord AFA Vekstbedrift 2 Kvinnherad Aker Business sevices 4 Stord Aker Elektro, Stavgr, Bergen og Stord Stord 27 Aker Stord Stord Aker Solutions Contracting AS 3 3 Stord Aker Offshore Partner Avd. Stavanger Stavanger 3 Apply TB 16 Stord Apply Leirvik Stord Apply Sørco Installasjon AS 7 7 Stord Apply Telekom 1 1 Stord Bergen Group Halsnøy AS 4 Kvinnherad Eidesvik Skipsbyggeri 1 Kvinnherad Eidesvik 1 Bømlo Engelsen totalentepriser 1 1 Stord Espevær laks 3 1 Bømlo Fitjar Elektro 1 1 Fitjar Halsnøy 1 Kvinnherad ISS 8 2 Stord Marine Aluminium 10-1 Stord OMEGA 1 1 Stord Palantir 3-1 Stord Podlen Verkstad As 6 1 Stord Skanska Norge AS 1 Oslo SPL Norway 1 Kvinnherad Stordbase 5 Stord Strømme NME 1 Kvinnherad Sunnhordland Industrier 5 Stord Sørli Instanes 1 Stord Vikefjell 1 Stord W Engelsen ettf. AS 2 2 Stord Wartsilla 1 Fitjar Westcon 2 Etne Uten avtale Pensjonist 63 3 Uføretrygdet 14 2 Grand Total

7 1.5 Jubilanter Bilde fra merkefesten Hans Emil Johannesen, 50 års medlemskap i LO i Medlemmer som har hatt Jubileum i årsmøteperioden 2009 er som følger: 50 års medlemskap: Magnar A. Hansen, Ole Smørdal og Trygve Mork 40 års medlemskap : Peggy H. Bærøy, Jacob Alsaker, Ole M. Seglem, Ulf Brink, Ivar Brekke, Einar Laurhammer, Lars-HelgeWesterheim,Egil Holmedal, Kjell Egil Hollund, Bjørn H. Schive og Hans Chr,Junge 25 års medlemskap: John Helmer Ottesen, Odd-Jarl Lasen, Per Martin Furevik, Hallgeir Alsaker og Vidar Aarre. Jubilantene vil bli invitert med ledsagere på merkefesten til høsten Skolering utdanning Kurs medlemmer har deltatt på: Kurset Ny i FLT, i regi av region vest, holdt i Haugesund, Tariff konferansen ble avholt på Gardemoen der nestleder deltok fra avd.107 Det er også gledelig å registrere at flere medlemmer benytter seg av stipendet til nettbasert ingeniørutdanning. Det er utgifter til skolematerial samt eksamensavgifter etc. som blir det enkelte medlem får dekt 100 % av EVU. 3.0 Informasjon og samfunnskontakt Målet for informasjonsarbeid er å spre kunnskap om forbudet og avdelingens arbeid. Slik skapes det et godt grunnlag for felles forståelse og måloppnåelse for vårt arbeid. Via avdelingsavis og FLT s nettportal er informasjon med aktuelt stoff tilgjengelig. 7

8 4.0 Forsikringsutvalget Intensjonen med forsikringsutvalget er å informere medlemmene i avdelingen om endringer i forsikringsvilkårene som et FLT medlemskap inneholder. I 2009 har det ikke kommet inn noen saker til forsikringsutvalget. Avd 107 har sammen med Sparebank 1 gruppen startet et arbeid med å informere / tilby forsikringer gjennom LO medlemskap. 5.0 Pensjonistutvalget Pensjonistutvalget deltok i styrekonferansen til Ålborg. De har arbeidet med avdelingsinstruksen og deltatt i arbeidet med å arrangere merkefest. Utvalget har vært en aktiv bidragsyter til arbeidet i avd Fortsatt drift Styret er av oppfattning at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsberetningen er satt opp under denne forutsetning. Styrets innstilling til vedtak: Den framlagte årsmelding godkjennes som årsmelding for FLT avdeling 107 for perioden mars mars 2010 Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for årsmøteperioden Sak 5 Regnskap og budsjett (Fremlegges på årsmøte) Note regnskap: Post om utgifter til styremøter inneholder utgifter til merkefesten. Dette er feil ført og sum fra festen på kr reduserer denne posten til kr ,05. Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøte å godkjenne regnskapet for året Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet som FLT avdeling 107 sitt regnskap for årsmøteperioden Budsjett: ( fremlegges på årsmøte) Framlegg til Vedtak: Årsmøte tar budsjettet til etterretning. Sak 6. Innkomne forslag Det er ingen innkomne forslag. Sak 7 Valg ( fremlegges på årsmøte) Valg av valgmemnd

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord.

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord. NB!! Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 107 Onsdag 28.03.12. kl. 18.00 sjøhuset Årsmøtesaker Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 20.03.2012. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D NR. 2 ÅRGANG. 8 FLT AVD. 107 STORD Oktober 2007 Ord fra leder Hei alle sammen Da er det nok en gang en ny avis ut til dere medlemmer. Avd 107 ønsker å gjøre seg mer

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2014 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2014 Peder Halleland John Svein Jåthun Roald Michaelsen Oskar Torger

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7

Trikker n. FKE-kampen side 4 & 5. Akkordforum etablert i fagforeninga side 6. Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3. Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1/11 Trikker n FKE-kampen side 4 & 5 Lønnsstatistikk for Trøndelag side 3 Akkordforum etablert i fagforeninga side 6 Aktivitetsutvalgets spalte side 7 1 Leder n har ordet Selv om vi er et godt stykke inn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5

ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 INNHOLD ORGANISERING... 3 MÅL... 3 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 ARBEIDSMILJØ... 3 ØKONOMI... 4 SLUTTORD... 4 MEDLEMSBEDRIFTER... 5 HANDLINGSPROGRAM 2011... 6 LÆRLINGER... 8 FAGBREV 2011... 9 REKRUTTERINGSARBEID...

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet 27.02.13 Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder

Detaljer