ÅRSMØTE 2012 Avdeling 107 STORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2012 Avdeling 107 STORD"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2012 Avdeling 107 STORD For årsmøteperioden mars 11 mars 12 1

2 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ole Petter Aasheim Egil Holmedal Lars Bjarne Korsvik Torger Gravdal Vi minnes de og lyser fred over deres minne. 2

3 ÅRSMØTE 2011 Onsdag kl på avd.kontoret for årsmøteperioden Saksliste: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 4. ÅRSMELDING 5. REGNSKAP / BUDSJETT 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. Sak 3. Valg av møteleder og sekretær Forslag på møteleder: Forslag på sekretær: Sak 4. Årsmelding. 4.0 Egen organisasjon 4.1 Styrets sammensetting i årsmøteperioden 2011 Leder : Edgar Inge Damås Nestleder/ forsikringsleder : Magne Spissøy Kasserer/ markedsføringsleder : Kjetil Volden Sekretær/ redaktør avd.avis : Christian Danmo 1. Styremedlem / Studieleder : Terje J. Stensletten 2. Styremedlem / Informajonsleder : Rune Gerhardsen 3. Styremedlem / Studentkontakt : Henny Førland Berger 4. Styremedlem / Studie og utsending AOF : Ingunn Karlsen 5. Styremedlem / markedsføringskontakt : Randi Iversen 1. Varamedlem / medl. forsikringsutv : Anette A. Sæbø 2. Varamedlem / medl. informasjonsutv. : Jane Ulriksen Pensjonistutvalget : Hans E. Johansen Pensjonistutvalget : Willy Arntsen 4.2 Utvalg I avdelingen har vi følgende utvalg: Tariffutvalg, Studieutvalg, Markedsføringsutvalg, Forsikringsutvalg, Informasjonsutvalg og pensjonistutvalg. Saker som har vært behandlet i utvalgene: Regionsarbeid, kursbehov, agitasjonsarbeid ref handlingsplanen og avdelingsavis. Det har også vært kontakt fra enkeltmedlemmer som har hatt behov for assistanse. 4.3 Administrasjon og drift. Avdelingen har kontor i Sjøhuset på Leirvik. Der vi leier kontor av EL og IT. Styret har håndtert avdelingens ordinære drift og har vært bedriftsgruppenes og det enkelte medlems kontakt inn til forbundskontoret sentralt. 3

4 4.4 Bedriftsgruppe oversikt 2011 endr.2010 Kommune ABB ATPA Stord 2 Stord Advantec Stord AEL Stord 6 Stord AEL Bergen 5 Bergen Aibel 1 Stord Aker Offshore Partner 2 Stord Aker Solutions (Stord) 5 1 Stord Aker Solutions MMO Bergen 7 2 Bergen Aker Solutions (Stavanger) 1 Stavanger Apply TB 15-1 Stord Apply Leirvik Stord Barge Invest 1 1 Kvinnherad Bergen Group Halsnøy AS 5 1 Kvinnherad Bergen Group Risnes 1 1 Kvinnherad Bømlo Industrier 3 Bømlo Eidsvik Skipsbyggeri 1 Kvinnherad Engelsen anlegg 1 Stord Espevær laks 2 Bømlo EV Offshore 1 1 Stord Helge Lindeflaten AS 1 1 Stord HMR Husnes 2 Kvinnherad ISS 5 3 Stord Kvinnherad Vekst Bedrift 5 3 Kvinnherad Kværner Stord Stord Marine Aluminium 6-4 Stord Moster Elektro 1 1 Bømlo Norstone Dimmelsvik 1 1 Kvinnherad Palantir 2-1 Stord Podlen Verkstad As 5 Stord Skanska Norge AS 1 Oslo SPL Norway 1 Kvinnherad Stordbase 6 1 Stord Strømme NME 1 Kvinnherad Sunnhordland Industrier 4-1 Stord Sør Al 6 Kvinnherad Sørco 4-1 Sørli Instanes 1 Stord Teigen Bygg og Trelast 3 Kvinnherad VIBE 2 Kvinnherad W Engelsen 2 Stord Wartsilla 2 1 Fitjar Westcon 3 1 Etne Uten avtale 17-7 Pensjonist / Uføre 99 Studenter/ div 6 Total (24) 4

5 4.5 Jubilanter Medlemmer som har hatt Jubileum i årsmøteperioden 2010 er som følger: 50 års medlemskap: Torbjørn Langeland og Ove Stokken 40 års medlemskap : Einar Ellefsen, Gunnar Eriksen, Ansgard Grindevik, Øyvind Lilleheie, Oddleif Solli og Nils Anton Tranøy. 25 års medlemskap: Øyvind Aasheim, Karsten Alvsvåg, Ingrid Bakken, John Robert Buckvold, Geir Eide, Trond Eriksen, Magne Førland, Øystein Hoff, Ove Kloven, Herborg Onarheim, Jan E. Rasmussen, Terje Rolfsen og Tor Arne Sørli. Medlemmer som har hatt Jubileum i årsmøteperioden 2011 er som følger: 50 års medlemskap: John Bakken og Arne Polden. 40 års medlemskap : Nils Harald Bjelland, Jarle Georg Danielsen, Sveinung Huglen, Dagfinn Lid, Herman Rune Ludvigsen, Oddvar Lunde, Evy E. Prestegård og Ove Sæverud. 25 års medlemskap: Nils Ove Aakre, Kjell A. Abelsen, Trond Carlsen, Edgar I. Damås, Hermod Eide, Kåre Eldøy, Per Ersland, Terje Hammerbeck, Tove Heggøy, Hilde Herland, Magne Klemetsen, Jostein Lodden, Karl Johan Mølstre, Rolf Olsen, Alfred Svensen, Egil Torkelsen, Magnor Tverderøy, Jane Ulriksen, Rune Vik og Heidi Vinsjevik. Jubilantene vil bli invitert med ledsagere på merkefesten til høsten Faglig regnskap Faglig regnskap vil fra neste år endres for å være i tråd med handlingsplanen, både forbundet sentralt og avdelingens. Handlingsplanen vil legges fram for godkjenning til hvert årsmøte, og være retningsgivende for det arbeidet som skal prioriteres i løpte av årsmøteperioden. Siden den nye handlingsplanen ikke er godkjent av årsmøte vil Faglig Regnskap derfor komme ut slik den var satt opp i fjor. 5

6 4.6.1 Avdeling Avdelingen vil: Fortsette arbeidet med å planlegge og å gjennomføre aktiviteter for å øke medlemsantallet Arbeide aktiv for å øke antallet yrkesaktive medlemmer med minst 5% Oppsøke, informere og følge opp medlemmer i bedrifter der vi organiserer få medlemmer Arbeide med en systematisk rekruttering og skolering av våre egne tillitsvalgte Gjennomføre minst to medlemsmøter i perioden der alle nye medlemmer blir spesielt invitert Gjennomføre minst en avdelingskonferanse med deltakelse av bedriftstillitsvalg Utarbeide aktivitetsplan fra den godkjente handlingsplan Måltall i forhold til medlemsveksten blitt oppnådd, og flere bedrifter har knyttet seg til avd. I perioden har vi slått oss sammen med avd129, og antallet medlemmer er nå over 600. Det har blitt avholdt 1 medlemsmøte, og en konferanse Rosendal i forbindelse med sammenslåingen Bedriftgruppene Avdelingen vil at bedriftsgruppenes viktigste oppgave skal være å: Delta i bedriftens virke og utvikling på en måte som tjener medlemmene Orientere nye medlemmer om forbundets avtaleverket Sørge for at det alltid finnes tilgjengelige brosjyrer og profileringsmateriell om forbundet på et passende sted i bedriften Kartlegge og tilby uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakere som har skiftet stilling og som faller innenfor forbundets tariffavtaler/ medlemskap i forbundet Aktivt å anvende overenskomst og lovverk på en måte som tjener medlemmene Inspirere nye medlemmer til å delta i avdelingens og forbundets aktiviteter Arbeide aktivt for å utvikle LO samarbeid i og utenfor bedriften Bedriftsgruppene har deltatt aktivt i medlemsverving, og har vært gode ambassadører for avdelingen. I stor grad er det bedriftsgruppene som har utført avdelingens arbeid i forbindelse med opplysning om forbundet etc SKOLERING UTDANNING Medlems- og tillitsvalgtskolering Et godt skolert og aktivt tillitsvalgtapparat er avgjørende for forbundets fremtid. I samarbeid med forbundet vil avdelingen arbeide systematisk og målrettet for skolering av fremtidige tillitsvalgte i avdelingen. Avdelingen vil: Fortsette arbeidet med å kartlegge avdelingens og bedriftsgruppenes faglige kompetanse for systematisk rekruttering og skolering av egne tillitsvalgte Arbeide for at medlemmer deltar i lokale-, regionale-, og sentrale kurs Samarbeide i regionen med andre avdelinger om kursvirksomhet Delta aktivt i regionens studieutvalg Opplyse og informere om AOFs kurs 6

7 Flere styremedlemmer i avdelingen har deltatt på kurs i forbundets regi. Også enkeltmedlemmer i bedriftsgruppene har deltatt på kurs, og Ny i FLT i regi av forbundet sentralt har vært et meget poppulært kurs. Yrkesutdanning Forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning gir våre medlemmer en unik mulighet til å ta etter- eller videreutdanning. Forbundets utdanningsselskap Addisco gir en god mulighet til å påvirke de utdanningstilbud forbundet kan tilby medlemmene. Avdelingen vil: Fortsette arbeidet med å gjøre kjent for medlemmene om forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning Gjøre kjent for medlemmene kurstilbudene forbundet har for opplæring via internett gjennom FLT`s selskap Addisco Det har vært stor aktivitet i forbindelse med etter og videreutdanning, hvor spesielt Advantec må trekkes fram som bedrift hvor medlemmene er meget flinke til å ta videreutdanning. Den nyopprettede fagskolen de 4 store bedriftene og Bergen Tekniske Fagskole har startet på Stord har høy deltagelse fra FLT-medlemmer. Det gjenstår noe i forbindelse med tolking av regelverket for etter og videreutdanningsstipendet for disse medlemmene, men en avklaring er på trappene. Totalt har 28 stk tatt utdanning på det åpne markedet og 18 stk har deltatt på Addisco sitt skoleringsprogram REKRUTTERING OG STUDENT- OG ELEVMEDLEMSKAP Avdelingens rekrutteringsevne er i stor grad avhengig av medlemmer og tillitsvalgtes aktivitet på egen arbeidsplass og i eget lokalmiljø Det må legges til rette for en aktiv profilering av forbundet. Aktiviteter rettet mot rekruttering skal bli en årlig prioritert oppgave i avdelingen og bedriftsgruppene. Avdelingen vil: Utarbeide handlingsplan for rekruttering Delta i forbundets skoleringsaktiviteter for å fremme rekruttering Kartlegge bedrifter som har medlemspotens og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter Planlegge å gjennomføre minst en aktivitet i perioden for å øke medlemstallet Samarbeide med forbundet sentralt for å få til målrettet rekrutteringsaktiviteter i avdelingens område Bidra sammen med forbundet sentralt til en aktiv profilering av forbundet Styret har i sitt arbeid med handlingsplanen lagt vekt på rekruttering som et av de viktige tema det skal satses på, og har vært på 2 bedriftsbesøk i perioden. I samarbeid med forbundet er det foretatt en kartlegging for deler av vårt nedslagsfelt (Sunnhordland), og en aktiv rekrutteringskampanje mot disse bedriftene vil bli vurdert i den kommende perioden. Vi oppnådde målsetting med 5 % medlemsvekst (økning på 28) INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Skal organisasjonen fungere godt, forutsettes det at medlemmene gis mulighet til å påvirke, og at det blir lagt til rette for slik påvirkning. Dette forutsetter aktiv og åpen kommunikasjon mellom medlemmene, bedriftsgruppene, avdelingen og forbundets styrende organer for at 7

8 medlemmene skal ha best mulig innsikt og kunnskaper om forbundet generelt, og for at det enkelte medlem skal kjenne og akseptere sine rettigheter og plikter som medlem av forbundet Avdelingen vil: Arbeide aktivt for at forbundets webportal benyttes aktivt som verktøy for informasjon og kommunikasjon Fortsette arbeidet med å utvikle gode kommunikasjonslinjer mellom avdelingen, bedriftsgruppene og medlemmene for at de skal være best mulig orientert om hva som foregår i avdelingen, bedriftsgruppene og forbundet sentralt Det har ikke blitt sent ut mer enn 1 avdelingsavis i årsmøteperioden. All informasjon ut til medlemmene har kun vært via , og alle medlemmer uten dette har ikke fått informasjon tilsendt. Dette gjelder i hovedsak pensjonistene. Redaksjonen til avdelingsavisen har ved flere anledninger bedt medlemmer om adresse, da kommunikasjon på den måten er mindre tidkrevende og kostnadsbesparende TARIFFVIRKSOMHETEN Avdelingen vil: Være rådgivende til bedriftsgruppene ved lønnsforhandlinger Påse at det blir opprettet tariffavtale for nye medlemmer Påse at det blir opprettet tariffavtaler ved nye bedriftsgrupper Delta i tariffkonferanser for forbundet i år med tariffrevisjoner At medlemmene bør kontrollere arbeidsoppgaver opp mot gjeldende tariffavtale Tariffkonferanse ble satt opp i plan for våren 2011, men ble ikke avholdt. Avdelingen har arbeidet aktivt med å hjelpe medlemmer i tariffspørsmål, og deltatt i forhandlinger på bedriftene der det har vært behov. Tema som har vært berørt er: Permitteringer, organisasjonsrettigheter, oppsigelse, interne lønnsavtaler og lønnsoppgjøret sentralt ARBEIDSLIVET Dagens arbeidsmarknad stiller store krav til bedriftenes og arbeidstakernes utviklings- og omstillingsevne. Raske teknologiske endringer, endringer av bedriftenes eierstruktur og internasjonalisering stiller medlemmene ovenfor store utfordringer. Avdelingen vil: Samarbeide med bedriftsgruppene for å sikre medbestemmelse og innflytelse over valg, utvikling, bruk og opplæring av aktuell teknologi Bidra sammen med bedriftsgruppene til at det blir opprettet lokale avtaler for likestilling i de bedrifter det enda ikke finnes likestillingsavtaler Hjelpe bedriftsgruppene med å håndheve likestillingsavtalenes intensjon der disse er opprettet Arbeide for å øke kvinners deltagelse i forbundet Arbeide for deltakelse når forbundet arrangerer kvinnekonferanse Oppfordre bedriftsgruppene til å delta i konsernfaglig samarbeid med andre forbund Likestilling og konsernfaglig samarbeid har vært tema i regionsamarbeidet, der leder deltar. 8

9 4.6.8 MILJØ Ytre miljø Avdelingen oppfordrer bedriftsgruppene og medlemmene til å delta aktivt i arbeidet for å bedre det ytre miljø. Det er viktig med aktivt engasjement på arbeidsplassen. Et positivt bidrag fra våre medlemmer til et bedre miljø vil være fokus på mindre miljøbelastende produksjon og mer miljøriktige produkter. Avdelingen vil: Oppfordre bedriftsgruppene til å engasjere seg i arbeidet for det ytre miljø og påvirke bedriften til å ta hensyn til det ytre miljø i produksjon og produktvalg Det har ikke vært en spesifikk aksjon i denne sammenheng, men avdelingen har ved en anledning drøftet dette med tillitsvalgt hos en av våre medlemsbedrifter. Arbeidsmiljø Avdelingen vil arbeide for at alle arbeidstakere får oppfylt kravet om et arbeidsmiljø som gir full trygghet for liv og helse. Mobbing, vold og andre uheldige utstøtningsmekanismer er i de senere år blitt et problem på mange arbeidsplasser. Avdelingen må sammen med forbundet og den øvrige fagbevegelse arbeide aktivt med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Avdelingen vil: Arbeide for å bekjempe mobbing, vold og trakassering Arbeide for å fjerne uheldige psykiske og fysiske belastninger for arbeidstakerne Arbeide for å kartlegge ansvarsforholdene for HMS på arbeidsplassene Arbeide for at bedriftsgruppene engasjerer seg i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Regnskap Det er beklagelig å registrere at mobbing og psykiske belastninger fortsatt er en vesentlig faktor hos noen av våre medlemsbedrifter. Avdelingen er avhengig av å få tilbakemelding fra enkeltmedlemmer som er i en slik situasjon for å kunne bistå dersom det er behov. I samtaler med medlemmer som har følt dette problemet er kommunikasjon ett av de viktigste verktøyene for å løse opp slike belastninger. Avdelingen har bistått medlemmer under samtaler og dette har bidradd meget positivt for medlemmene. Fortsatt drift Styret er av oppfattning at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsberetningen er satt opp under denne forutsetning. Styrets innstilling til vedtak: Den framlagte årsmelding godkjennes som årsmelding for FLT avdeling 107 for perioden mars mars 2012 Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for årsmøteperioden Sak 5 Regnskap Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøte å godkjenne regnskapet for året

10 Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet som FLT avdeling 107 sitt regnskap for årsmøteperioden Budsjett: Framlegg til Vedtak: Årsmøte tar budsjettet til etterretning. Sak 6. Innkomne forslag Forslag 1. Kontorutstyr Printer ( skanner farger m/auto mater): Den gamle printeren har ikke de funksjoner en i dag forventer å bruke, som bl.a. skanning av dokumenter. Det er mye papir som burde vært skannet og makulert. Papirmating er også en ønsket funksjon. PC inkl div program: Dagens PC holder ikke mål i forhold til det den er forventet å kunne yte. Den jobber seint, sovner i lengre perioder og ved bruk av bilder og større dokumenter som ved å lage avdelingsavis stopper maskinen helt. Den har vært igjennom 2 reparasjoner, men dessverre har den ikke blitt bedre. Projektor: Til bruk på styremøter, medlemsmøter og ved bedriftsbesøk kan vi med fordel ha en projektor. Dette sparer oss for en del papirutskriving. Avdelingstelefon: Avdelingen hadde tidligere fasttelefon, men denne ble aldri brukt. Dagens løsning er den til enhver tid leder sitt mobilnr. som avdelingens nummer. Forslaget går ut på at avdelingen har en egen mobil, som kan rullere blant tariffutvalgets medlemmer, el. l. slik at medlemmene har ett fast mobilnr å forholde seg til. Forslagstiller: Styret. Styrets innstilling: Årsmøte gir avdelingsstyret fullmakt til å gå til anskaffelse av kontorutstyr innenfor en kostnadsramme pålydende kr Framlegg til vedtak: Styrets innstilling tiltredes. Forslag 2. Navneendring Navnet Stord er geografisk begrenset til øya Stord, men vi har medlemmer i Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Bømlo, Fitjar og Stord. Avdelingen ønsker et navn som gir en letter tilhørighet og ikke er så begrensende geografisk. Vi ønsker derfor å lyse ut en navnekonkurranse blant medlemmene i årsmøteperioden. Forslagstiller Styret. Styrets innstilling: Årsmøte gir avdelingsstyret fullmakt til å utarbeide navnevalg til neste årsmøte.(evt. et ekstraorinært medio oktober 2012) Framlegg til vedtak: Styrets innstilling tiltredes. Forslag 3. Jubileumsfond. FLT avd 107 er 50 år i Styret får i oppdrag å etablere et jubileumsfond (egen konto), hvor det settes av årlig kr til dette. Styrets innstilling: Styret får i oppgave å etablere et jubileumsfond. Framlegg til vedtak: Styrets innstilling tiltredes. Forslag 4 Avdelingskontingent Styrets innstilling: Årsmøte vedtar å opprettholde avdelingskontingenten på dagens nivå. Framlegg til vedtak: Styret innstillings tiltredes. Sak 7 Valg ( framlagt på årsmøte) 10