Innhold. Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill. Forord Innledning Sykdomslære... 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill. Forord... 13. Innledning... 14. 1 Sykdomslære... 19"

Transkript

1 Innhold Forord Innledning Del 1 Diabetesregulering et komplekst samspill 1 Sykdomslære Definisjon av diabetes Klassifisering Type 1-diabetes Type 2-diabetes og metabolsk syndrom Andre spesifikke diabetesformer Svangerskapsdiabetes Diagnostikk Diagnostisering Etiologi Screening av diabetes i befolkningen HbA 1c Videre utredning etter at diagnosen diabetes er stilt Forekomst av diabetes Behandlingsstrategier Levevaner Blodsukkersenkende legemidler Transplantasjon av pancreas eller øyvev Behandling av hypoglykemi Forebygging av type 2-diabetes og nedsatt glukosetoleranse Hyperglykemi og assosierte komplikasjoner Ketoacidose Non-ketotisk hyperosmolært koma Innhold 5

2 Mikro- og makrovaskulære senkomplikasjoner Mikrovaskulære komplikasjoner Makrovaskulære komplikasjoner Andre komplikasjoner Svangerskap og diabetes Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Diabetes og antikonsepsjon Overvektskirurgi Årskontroll Referanser Forebygging og behandling av fotsår Bakgrunn Å identifisere risikofaktorer Perifer nevropati Iskemi Andre risikofaktorer Forebyggende tiltak Inspeksjon av føttene Behandling av hyperkeratose og negleforandringer Inspeksjon av sko og fotsenger Opplæring i inspeksjon og fotstell og bruk av fottøy Når fotsår har oppstått Lokalbehandling av sår Inspeksjon Rengjøring Opprensning Bandasjevalg Andre behandlingsformer Avlastning og immobilisering Evaluering og dokumentasjon Referanser Praktiske ferdigheter Blodsukkermåling Hensikt med og bruk av blodsukkermåling Måling av ketoner i urin eller blod Praktisk gjennomføring av blodsukkermåling Utstyr til blodsukkermåling; kvalitetssikring og feilkilder Injeksjon av insulin Oppstart med insulin utfordringer hos barn, ungdom og voksne Praktisk gjennomføring av insulininjeksjon Insulinpumpe Hvordan virker en insulinpumpe? Insulinpumpe eller insulinpenn fordeler og ulemper Insulinpumpe med kontinuerlig vevssukkermåler Referanser Innhold

3 4 Kostens betydning ved diabetes Et sykdomsforebyggende kosthold til nytelse og glede Kosthold og blodsukkerregulering Hvordan påvirker kostholdet blodsukkerreguleringen? Måltidsmønster Glykemisk indeks og glykemisk belastning Karbohydratvurdering som hjelpemiddel i dosering av insulin Kost for optimal helse: forebygging av hjerte- og karsykdom er ekstra viktig ved diabetes Den vanskelige vekta Overvekt og insulinresistens Insulinbehandling og vektøkning Forebygging av overvekt og type 2-diabetes Behandling av overvekt Kostrådgivning i praksis Endring av levevaner er krevende Livssituasjon og motivasjon avgjør kostråd Kun nødvendige endringer Et kosthold til å leve lenge og godt med Kost hos eldre med diabetes Hjelpemidler og samarbeidspartnere i kostrådgivningen Referanser Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og type 1-diabetes Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Undersøkelse før oppstart av fysisk aktivitet Forebygging av type 2-diabetes ved fysisk aktivitet Konkurranseidrett og diabetes Diabetesteamets rolle Referanser Del 2 Psykiske og psykososiale aspekter ved diabetes 6 Livskvalitet ved kronisk sykdom Kjennetegn ved kronisk sykdom Typologi for kronisk sykdom Hvordan er det å leve med en kronisk sykdom som diabetes? Hva er livskvalitet? Studier av diabetes og livskvalitet Måling av livskvalitet i klinisk praksis Referanser Innhold 7

4 7 Følelsesmessige reaksjoner ved type 1-diabetes Rammer for tilnærming Rollefordeling mellom pasient og diabetessykepleier Sykdomsforløp Den biopsykososiale modellen Om følelser Teoretisk grunnlag Definisjon av følelser Stress og krisereaksjoner Teoretiske rammer for klinisk praksis Profesjonell holdning Irrasjonelle faktorer hos den som søker hjelp Følelsesmessige reaksjoner i sykdomsforløpet Følelsesmessige reaksjoner i de ulike sykdomsfasene Kriser Ustabile faser Stabile faser Referanser Psykisk helse og type 1-diabetes Psykiske problemer og psykisk lidelse ved type 1-diabetes Type 1-diabetes og angstlidelser Type 1-diabetes og depresjon Type 1-diabetes og personlighetsforstyrrelser Type 1-diabetes og spiseforstyrrelser Møter og mestring ulike tilnærminger ved type 1-diabetes og psykiske problemer Når motivasjonen mangler Når angsten styrer livet Når problemene er likegyldighet og initiativløshet Når alt ser svart ut Når det stabile er ustabilitet Når lav selvfølelse er problemet Konsekvenser av psykiske lidelser for personer med type 1-diabetes Referanser Del 3 Undervisning og læring, motivasjon og mestring 9 Diabetes i et brukerperspektiv Diabetes i vekst Utviklingen kan bremses Å leve med diabetes Fra brikke til aktør Innhold

5 Fra lydighet til selvstendighet Brukermedvirkning Differensiert helsetjeneste Helseøkonomi Diabetesutfordringer Referanser Den individuelle veiledningssamtalen nøkkel til bedret mestring? Diabetes store krav til egenansvar Diabetesrelaterte utfordringer Behov for en integrert tankemodell Motivasjon gjennom kommunikasjon Hva er motivasjon? Å motivere gjennom kommunikasjon sykepleierens rolle Relasjonen mellom motivasjon og læring Læring et sprang i ny innsikt og ferdighet? Å fremme læring gjennom veiledning Relasjonen mellom læring og mestring Å mestre håndtering av et nytt liv med diabetes Relasjonen mellom motivasjon, læring og mestring en oppsummering Referanser Opplæring, undervisning og veiledning Begrepsavklaringer Diabeteshåndtering et komplisert samspill av mange faktorer Hensikt og mål med opplæringstiltak Ulike typer lærings- og mestringstiltak Organisering av læringstiltak Evaluering Referanser Organisering av helsetjenesten og tverrfaglig samarbeid Modell for diabetesomsorg Samfunnet og helsesystemet Støtte og veiledning Organisering av helsetjenester Beslutningsstøtte Kliniske informasjonssystemer Konstruktivt samarbeid brukermedvirkning og tverrfaglig team Referanser Innhold 9

6 Del 4 Diabetes i et livsløpsog kulturperspektiv 13 Diabetes i et livsløpsperspektiv Livsfaser og behandlingsfilosofi Diabetes i lys av alder og psykososial utvikling Behandlingsfilosofi Diabetes hos barn og ungdom Diabetes i spedbarns-, småbarns- og førskolealderen (0 6 år) Diabetes i tidlig skolealder (6 12 år) Diabetes i ungdomsårene (12 19 år) Diabetes hos voksne og eldre Diabetes i tidlig voksenalder (19 40 år) Diabetes i midtlivsfasen (40 65 år) Diabetes i sen voksenalder og i alderdommen (over 65 år) Referanser Type 2-diabetes i et globalt og kulturelt perspektiv Kultur som risikofaktor «Vestliggjøring» som risikofaktor Økonomi Kultur som faktor i forebygging av diabetes og av komplikasjoner Kulturspesifikke tilnærminger Veier videre Referanser Diabetes i et kulturperspektiv veiledning til personer med minoritetsbakgrunn Kultursensitivitet Diabetes, helse og sykdom Ulike religioner ulike skikker Kosttradisjon og ernæringskunnskap Alternativ medisin Utdanningsnivå og språkbarrierer Bruk av tolk Referanser Del 5 Forskning, fagutvikling og formidling 16 Forskning og fagutvikling Tradisjonell biomedisinsk forskning Betydningen av sykepleiefaglig og annen helsefaglig forskning Aktuelle områder å prioritere i framtidig forskning og fagutvikling Innhold

7 Forskning og fagutvikling knyttet til støtte og veiledning til egenomsorg Forskning og fagutvikling knyttet til organisering av helsetjenester Forskning og fagutvikling knyttet til beslutningsstøtte Forskning og fagutvikling knyttet til kliniske informasjonssystemer Å tilrettelegge for systematisk fagutvikling i klinisk praksis aktuelle modeller «Journal clubs» samarbeid om å lese og forstå forskning Kliniske fagringer samarbeid som stimulerer til å reise spørsmål med relevans for egen praksis Eksisterende forskerutdanning i Norge på mastergrads- og ph.d.-nivå Oppbygging av gode forskningsmiljøer og nettverkssamarbeid Referanser Fra idé til prosjekt til formidling Å skrive en prosjektbeskrivelse Utforming av prosjektbeskrivelse ut fra ulike hensikter Formidling Å skrive et sammendrag Å lage en posterpresentasjon Å skrive artikkel Referanser Om forfatterne Stikkord

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Klinisk ernæring 06 Diabetes

Klinisk ernæring 06 Diabetes Definisjoner/kategorier Diabetes Diabetes type I (T1DM): Insulinmangel insulinavhengig Diabetes type II(T2DM): relativ insulinmangel aldersdiabetes Insulinets virkemåte og effekter Insulinets rolle Skilles

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling.

Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Brukerversjonen av Nasjonale kliniske retningslinjer Diabetes. Forebygging, diagnostikk og behandling. Utgitt av: Helsedirektoratet og Diabetesforbundet, høsten 2010. Bestillingsnummer: IS-1689 Heftet

Detaljer

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker»

Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» Norsk psykiatrisk forening Utviklingsplan for norsk psykiatri 2010 2015 «Mennesker som hjelper mennesker» 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Olaru Radian-Alexandru design/ombrekning:

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Innhold Del 1 Modeller og utredning... 29 Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger... 33 Motstandskraft (resiliens)...

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem

Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem Diabetikeren i sykehjem - en tverrfaglig utfordring - et tverrfaglig kvalitetsprosjekt med fokus på ernæringsarbeid til diabetikere i sykehjem Et undervisningssykehjemsprosjekt Mia Lunde Husebø, prosjektleder

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer