Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt"

Transkript

1 Personrelaterte og administrative kriterier Sist oppdatert For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. P.01 Administrasjon Hver klubb må ha en administrasjon tilgjengelig som bistår den daglige lederen, spillerne, klubbens valgte og oppnevnte organer, samt andre klubbmedarbeidere i administrative saker. I tillegg skal administrasjonen kommunisere med NFF og andre som henvender seg til klubben. Administrasjonen skal bestå av tilstrekkelig antall personer til at den daglige administrasjonen kan utføres på en god måte. Administrasjonen skal ha nok kontorplass til å utføre sine oppgaver. Administrasjonen må ha nødvendig teknisk utstyr slik som telefon, telefaks, kopimaskin og annet informasjons- og kommunikasjonsutstyr med tilknytning til e-post og internett. P.02 Daglig leder Hver klubb skal ha en daglig leder som er ansvarlig for klubbens daglige drift. Daglig leder skal ha nok tid tilgjengelig til å utføre sine oppgaver for klubben. Klubben må skriftlig definere daglig leders oppgaver og myndighet, samt hvilken type signatur som er nødvendig for å representere klubben. Se også kriterium L.03 i kapittel 8. Klubben er ansvarlig for at daglig leders navn meldes inn til NFF når det søkes om lisens, og ved senere endringer av stillingsinnehaver. Daglig leder kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt P.03 Økonomiansvarlig Hver klubb skal utnevne en person med relevant økonomiutdanning fra universitet eller høyskole som klubbens økonomiansvarlig.

2 NFF kan godkjenne at en person oppnevnes som økonomiansvarlig selv om vedkommende ikke har slik utdannelse. Forutsetningen er i så fall at personen har minimum tre års relevant økonomisk bakgrunn og erfaring. Klubben må søke NFF om slik godkjenning før personen kan tre inn i funksjonen. Økonomiansvarlig er ansvarlig for klubbens økonomi (regnskapsføring, forberedelse av dokumentene for de økonomiske kriteriene i klubblisensen osv.). Klubben må skriftlig definere vedkommendes oppgaver og myndighet. Klubben er ansvarlig for at den økonomiansvarliges navn meldes inn til NFF når det søkes om lisens, og ved senere endringer av stillingsinnehaver. Økonomiansvarlig kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller - en tillitsvalgt, eller - en ekstern person/partner/selskap som gjennom skriftlig kontrakt har fått fullmakt av klubben til å gjennomføre de definerte oppgavene P.04 Sikkerhetsansvarlig Hver klubb skal utnevne en sikkerhetsansvarlig som har ansvar for sikkerheten ved klubbens kamparrangementer, i henhold til NFFs gjeldende turneringsbestemmelser for henholdsvis 0. og 1. divisjon, menn. Den sikkerhetsansvarlige må inneha diplom utstedt av NFF for gjennomført grunnkurs som sikkerhetsleder ved fotballarrangement på høyere nasjonalt nivå. I tillegg må personen tilfredsstille et av følgende kompetansekrav: - være utdannet som politi, eller inneha annen relevant sikkerhetsutdannelse, eller - ha fått utstedt godkjennelse av sin kompetanse fra NFF. Godkjennelsen skal være basert på at personen har deltatt på nødvendige kurs og at vedkommende har minimum ett års praktisk erfaring fra arbeidsområdet Klubben må skriftlig definere vedkommendes oppgaver og myndighet. Klubben er ansvarlig for at den Sikkerhetsansvarliges navn meldes inn til NFF ved endringer, eller søknad om lisens. Sikkerhetsansvarlig kan enten være: - en person i klubbadministrasjonen, eller

3 - en tillitsvalgt, eller - en ekstern person som gjennom en skriftlig kontrakt har fått fullmakt av klubben til å utføre de definerte oppgavene P.05 Mediaansvarlig Hver klubb skal utpeke en mediaansvarlig og skriftlig definere vedkommendes oppgaver og myndighet. Den mediaansvarlige skal være tilgjengelig for media under alle klubbens hjemmekamper. Den mediaansvarlige skal være: - utdannet journalist, eller - ha fått utstedt godkjennelse av sin kompetanse fra NFF. Godkjennelsen skal være basert på at personen har deltatt på nødvendige kurs og at vedkommende har minimum ett års praktisk erfaring fra arbeidsområdet Den mediaansvarlige kan enten være: - en person i klubbadministrasjon, eller - en tillitsvalgt, eller - en ekstern person som gjennom en skriftlig kontrakt har fått fullmakt av klubben til å utføre de definerte oppgavene P.06 Lege Klubben skal utnevne en lege som skal være klubbens medisinske ansvarlig. Legen skal være autorisert av norske helsemyndigheter og registrert hos NFF. Klubben må skriftlig definere rettighetene og pliktene til klubbens lege. Medisinsk ansvarlig står ansvarlig for at annet medisinsk personell i klubben også er autorisert av norske helsemyndigheter. Legen og det øvrige personellet i det medisinske teamet må være: - en ansatt, eller - engasjert av klubben gjennom en skriftlig kontrakt

4 P.07 Annet autorisert helsepersonell (fysioterapeut, kiropraktor mv) Klubben skal engasjere minimum en fysioterapeut eller annet autorisert helsepersonell, som i samråd med klubbens medisinske ansvarlige skal ha ansvar for forebygging, rehabilitering og behandling av skader på kontraktfestede førstelagsspillere i treninger og i kamper. Personen skal være autorisert av norske helsemyndigheter og være registrert hos NFF. Personen må være: - en ansatt, eller - engasjert av klubben gjennom en skriftlig kontrakt P.08 Hovedtrener førstelaget Hver klubb skal engasjere en hovedtrener med ansvar for førstelaget. Klubben skal skriftlig definere vedkommendes ansvarsområde, myndighet og arbeidsoppgaver. Hovedtrenere i 0. divisjon må ha følgende utdanning: a) gyldig UEFA Pro lisens utstedt av NFF, eller b) gyldig UEFA Pro lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA, eller c) ha startet på utdanning som beskrevet i bokstav a ovenfor. Det d) inneha en godkjenning av kompetanse som tidligere er utstedt av Hovedtrenere i 1. divisjon må ha følgende utdanning: a) gyldig UEFA A lisens utstedt av NFF, eller b) gyldig UEFA A lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA, eller c) ha startet på utdanning som beskrevet i bokstav a ovenfor. Det d) inneha en godkjenning av kompetanse som tidligere er utstedt av

5 P.09 Assistenttrener førstelaget Klubben skal engasjere en assistenttrener som kan assistere hovedtrener når det gjelder fotballrelaterte oppgaver på førstelaget. Assistenttreneren skal registreres hos NFF. Assistenttrener i 0. divisjon skal ha følgende utdanning: a) gyldig UEFA A lisens utstedt av NFF, eller b) gyldig UEFA A lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA c) gyldig UEFA Elite Youth A-Diploma, eller d) ha startet på utdanning som beskrevet i bokstav a ovenfor. Det e) inneha en godkjenning av kompetanse som tidligere er utstedt av Assistenttrener i 1. divisjon skal ha følgende utdanning: a) gyldig UEFA B lisens utstedt av NFF, eller b) gyldig UEFA B lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA, eller c) ha startet på utdanning som beskrevet i bokstav a ovenfor. Det d) inneha en godkjenning av kompetanse som tidligere er utstedt av P.10 Utviklingssjef Hver klubb skal ha en utviklingssjef som bl.a. er ansvarlig for klubbens spillerutviklingsprogram (jf. S.01). Klubben skal skriftlig definere personens ansvarsområde, myndighet og arbeidsoppgaver. Spillerutvikleren skal være en person i klubbadministrasjonen, og personen må være engasjert i 100 % stilling. I 1.divisjon er det opp til klubben å avgjøre om utviklingssjefen skal være ansatt i minimum 50 % stilling, eller være en av klubbens tillitsvalgte. Dersom klubben ikke engasjerer en person i minst 50 % stilling, vil imidlertid klubben ikke motta noe tilskudd fra utviklingsmidlene for denne personen. Personen skal registreres hos NFF.

6 Personen må ha: a) gyldig UEFA A lisens utstedt i av NFF, eller b) gyldig UEFA A lisens utstedt av annet nasjonalt forbund anerkjent av UEFA, eller c) ha startet på utdanning beskrevet under alternativ 1. Det d) inneha en godkjenning av kompetanse som tidligere er utstedt av I tilfelle klubben ikke har keepertrener må spillerutvikleren også ha gjennomført NFFs keepertrenerkurs. P.11 Ungdomstrenere Klubben skal ha utpekt minimum en ansvarlig trener til hvert av ungdomslagene som klubben er forpliktet til å ha (se S.02). Klubben skal skriftlig definere ungdomstrenerens arbeidsoppgaver, myndighet og ansvarsområde. Ungdomstrenerne skal være registrert hos NFF. Trener for U21 til U-17 lag skal minimum ha UEFA A lisens Trener for U-15 til U-11 lag skal minimum ha UEFA B lisens Trener for U-10 lag skal minimum ha UEFA C lisens Klubben skal i tillegg ha en egen trenerkoordinator som minimum har UEFA B lisens og som har gjennomført NFFs trenerkoordinatorkurs. P.12 Supporteransvarlig Lisenssøker/-innehaver skal ha utpekt en ansvarlig for å være kontaktpunkt for supportere til lisenssøker/-innehaver. Supporteransvarlig skal regelmessig møte lisenssøkers/-innehavers ledelse samt samarbeide tett med lisenssøkers/-innehavers sikkerhetsansvarlige om sikkerhetsspørsmål.

7 P.13 Sikkerhetsvakter Klubben er ansvarlig for at sikkerhetsansvarlig disponerer et tilstrekkelig antall sikkerhetsvakter/stadionverter. Antallet bestemmes av det lokale politi i samarbeid med klubbens sikkerhetsansvarlig. Alle sikkerhetsvakter/stadionverter skal ha en skriftlig instruks som definerer vedkommendes arbeidsoppgaver. Sikkerhetsvaktene/vertene kan: a) skaffes til veie av stadioneier gjennom skriftlige kontrakter, eller b) skaffes til veie av eksternt vaktselskap gjennom skriftlige kontrakter mellom klubb og vaktselskap, eller c) ansettes av klubben P.14 Lov og reglementsansvarlig Hver klubb skal utnevne en person som skal være oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler gitt av FIFA, UEFA, NIF, NFF og eventuelt andre relevante organisasjoner/aktører. Klubben skal skriftlig definere den ansvarliges oppgaver og myndighet. Personens navn skal være registrert hos NFF. Lov- og reglementsansvarlig kan være: a) en person i klubbadministrasjonen, eller b) en tillitsvalgt NFF har ansvar for at vedkommende innkalles til kurs/opplæring innenfor relevant regelverk, minimum en gang pr år. Klubben har ansvar for at Lovog reglementsansvarlige eller vedkommendes stedfortreder deltar på kurset. P.15 Plikt til å informere om betydelige endringer Lisenssøker/lisensinnehaver må rapportere endringer i sin organisasjon som medfører at den ikke lenger oppfyller lisenskriteriene i personell og administrasjonskapitlet innen 7 arbeidsdager fra endringen trådte i kraft.

8 P.16 Erstatningsplikt Dersom en funksjon definert med kriterium i personell og administrasjonskapitlet blir ledig i løpet av påstartet sesong, må lisensinnehaver sørge for at funksjonen blir erstattet av en person med korrekt kompetanse innen 60 dager. I tilfelle funksjonen blir ledig av årsaker utenfor lisensinnehavers kontroll, så som sykdom eller ulykke, kan lisensgiver innvilge utvidelse av 60 dagersfristen. Dette bare i de tilfeller hvor det er dokumentert at personen som innehar funksjonen er medisinsk avskåret fra å gjenoppta sine plikter.

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger

Regelverk. for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverk for Finansnæringens autorisasjonsordninger Regelverket gjelder følgende ordninger: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.7.2013 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.7.2013 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Betalt medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB

LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB LOV FOR KVIK HALDEN FOTBALLKLUBB Lov for Kvik Halden Fotballklubb 1 stiftet 19. juni 1906, med senere endringer, senest av 15. mars 2014, godkjent av Østfold idrettskrets den 13. mai 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012

Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Lov for NBBF Region Øst Vedtatt 24. mai 2011 Siste endring 28. mars 2012 Av praktiske grunner er Norges Basketballforbund forkortet i denne lov til NBBF. NBBF Region Øst er forkortet til Region Øst. I.

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVER FOR RAUMNES & ÅRNES IL. stiftet 17. mai 1881. Godkjent av Norges Idrettsforbund

LOVER FOR RAUMNES & ÅRNES IL. stiftet 17. mai 1881. Godkjent av Norges Idrettsforbund LOVER FOR RAUMNES & ÅRNES IL stiftet 17. mai 1881 Godkjent av Norges Idrettsforbund I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014.

! LOV for.! Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 28.november 2011. Godkjent av årsmøtet 27.februar 2014. LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Turn 1, stiftet

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere

REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere REGLER for autorisasjon av finansielle rådgivere : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Formål Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere forvaltes i et samarbeid mellom Finans Norge, Verdipapirfondenes

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015

Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 Vedtekter IL Yrjar IL Yrjar stiftet 31. mai 1919. Med senere endringer, senest av 15. sept 2014. Vedtatt på Årsmøtet 20.3.2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011

LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER. Gjeldende fra og med 1.1.2011 LISENSBESTEMMELSER FOR NORSK TRAVSPORT TRENERLISENSER KJØRELISENSER MONTÉLISENSER Gjeldende fra og med 1.1.2011 FELLES KRAV FOR ALLE LISENSER 1. Medlemskap i travlag tilsluttet DNT. 2. Norsk bostedsadresse.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer