Norsk sammendrag 16. oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk sammendrag 16. oktober 2008"

Transkript

1 Norsk sammendrag 16. oktober 2008 Tilrettelagt av Nordic Petroleum ASA Tegningsperiode: Fra 30. oktober kl til 14. november kl Norsk tid Org.nr.: Stiftelsesdato: Oppgjørsagent:

2 1. Investeringssammendrag Nordic Petroleum vil gjennomføre en emisjon for å hente inn inntil NOK ,- tilsvarende CAD ,- for å ferdigstille kjøp av Mega Pyramid prosjektet og Farm-in avtale med Skyway Resources. Samt for å utvikle disse prosjektene videre til produksjon. I tillegg vil midlene bli benyttet til å igangsette videre kartlegging av tungoljeforekomstene i Chard, inkludert å forberede boring av avgrensningsbrønner, til videre forretningsutvikling, samt som generell arbeidskapital. Foreliggende tegningsgaranti på NOK 3 mill dekker ferdigstilling av Mega Pyramid kjøpet og mulige investeringsforpliktelser i Skyway prosjektet. Fullstendig prospekt kan lastes ned ifra selskapets nettside Sammendraget kan ikke betraktes som separat dokument ifra det fullstendige prospektet og ansvarsfraskrivelsene er tilsvarende hoveddokumentet. Kapitalutvidelse : Tegningsgaranti: Antall nye aksjer : Aksjekapital : Tegningskurs : Tegningsperiode: Fortrinnsrett: Overtegning: Potensiell ekstern åpen emisjon: Rettet emisjon mot alle eksisterende aksjonærer per 29. oktober. Det vil ikke bli utstedt tegningsretter. NOK 3 mill garantert tegnet. Garantien nedreguleres etter hvert som aksjeemisjonen blir tegnet opp. Dvs at de første NOK 3 mill tegnet går mot garantien, som da bortfaller. Opp til 60 millioner Øker fra aksjer til aksjer ( inkl. Mega Pyramid kjøpet; totalt utestående aksjer fully diluted ) NOK 0,25 per aksje Fra 30. oktober kl til 14. november kl Norsk tid Eksisterende aksjonærer per 29 oktober har fortrinnsrett til tegning. 3 aksjer gir rett til å tegne 1 ny. Eksisterende aksjonærer per 29 oktober har anledning til å overtegne. Blir emisjonen mer enn fulltegnet vil aksjer bli allokert til eksisterende aksjonærer pro rata i henhold til eierskap Selskapet kan plassere aksjer til nye aksjonærer dersom eksisterende aksjonærer ikke utøver sine rettigheter. 1

3 $ Allokering: Kunngjøring av tildelingen vil bli sendt aksjonærer omkring 21. november Betalingsdato: Innbetalingsdato for tildelte aksjer er på eller omkring 28. November Utstedelse av aksjer: De nye aksjene vil utstedes til tegnerens VPS konto på eller omkring 15. desember. Første handelsdag: Første handelsdag er forventet å være på eller omkring 16. desember. Bruttoproveny fra kapitalutvidelsen: Opp til NOK ,- Kostnader: Out of pocket kostnader til rådgivere er estimert til maksimalt NOK ,- tilsvarende 2% av emisjonen 2. Strategi Selskapets målsetting: Å utvikle langsiktig aksjonærverdier gjennom effektiv oppstrøms petroleumvirksomhet internasjonalt. Kortsiktig mål: Skape aksjonærverdier gjennom oppgradering av reserver, bringe reserver frem til produksjon og mulig salg av eiendeler år Akkumulert Kontantstrøm Years Chard 30 Mega Pyramid Skyway Strategi og Målsetninger Selskapets strategi er å anskaffe rimelig lete- og produksjonsareal og å utvikle disse til reserver og produksjon. Selskapet søker å utvikle olje og gass andeler til reserver med en lav utviklingskostnad per fat. På kort sikt vill aksjeverdier skapes gjennom å utvikle potensialet i selskapets landarealer og lisenser ved å oppgradere potensielle ressurser til produserbare reserver (P1 og P2) og påfølgende produksjon av olje og gass. Salg av lisenser eller rettigheter blir løpende vurdert og vil bli gjennomført dersom det vil for selskapet gi en fordelaktig realisering av verdier. 2

4 Det er også riktig å fremheve at turbulente tider i seg selv vil gi en rekke nye muligheter, og det er viktig å være i posisjon til å benytte gode anledninger. På lang sikt planlegges det at stabil kontantstrøm, gunstige oppkjøp og verdiskapende utvikling av eiendeler vil føre til stadig økende aksjeverdier. I løpet av høsten 2007 valgte selskapets aksjonærer å fokusere på Kanada. En fullstendig endring i selskapets ledelse og styre ble gjennomført, og strategien ble endret til å fokusere på å oppnå hurtig kontantstrøm og aksjeverdiøkning gjennom konvensjonell olje og gass produksjon i Kanada. Selskapet vil kunne oppnå olje og gass produksjon sent i 2008, eventuelt tidlig Vår strategi i Kanada er å hurtig bringe våre nye felt i produksjon og sørge for en rask oppbygging av produksjonsnivået. For oljesand er strategien å utvikle oljesand ressursene i faser som innebærer lav risiko og fremtidig vekst Eiendeler Selskapets eiendeler er: New assets BOPY Chard BOPY eqv. MP BOPY Skyway Nordic Total Chard oljesand lease med 31 seksjoner over totalt acres (8029 hektar). 100 % eierskap. Mega Pyramid gass og konvensjonell oil leases med acres (18664 hektar). 100 % eierskap. Skyway Ltd Carmangay Prospect 5 seksjoner med 3200 acres (1296 hektar) olje og gass. - Eierskap avhenger av investering i leteutgifter og vil variere mellom % after payout. Svalbard 12 utmål 100% av 57 funnpunkt Grønland Leterettigheter frem til 2012 Disco/Nussuaq og Nordøst Grønland 3

5 3. Hvorfor Investere i Nordic Petroleum ASA Nordic Petroleum er et lete og utviklings selskap med eiendeler som har et meget stort potensial. Med potensial og synlighet for god vekst i olje og gass produksjon representerer selskapet en unik vekstmulighet. Sett i forhold til selskapets størrelse og nåværende markedskapitalisering (pre money per aksje) har Nordic en enorm samling av lisenser. Selskapet vil aktivt bearbeide disse for å utnytte det fulle potensial i lisensene. Olje- og gassressurser i Nordic Petroleums portefølje har potensial til i første omgang å kunne utvikles til over 200 millioner fat formelt kategorisert som reserver (P1, P2 og P3) og estimert på P50 basis (mest sannsynlige tall for produserbart volum av olje og gass). Av disse er 50BCF gass reserver tilsvarende 8,3 millioner fat olje ekvivalenter. Disse reservene har et potensial til å nå en produksjon på fat oljeekvivalenter per dag i løpet av 3-4 år. Basert på dagens kunnskap om lisensene kan produksjon også bli vesentlig høyere enn dette. 4. Olje og Gass Eiendeler 4.1. CHARD Tungolje prosjekt Chard har et potensial til å produsere 4,000 per dag. Prosjektet vil benytte dampinjeksjon (SAGD) og bli gjennomført som et småskala anlegg. Prosjektet er lokalisert 180km syd for Fort McMurray. Det er flere tilsvarende dampinjeksjons prosjekter i området Prosjektet har 295 millioner fat olje in place, hvorav mulige utvinnbare reserver estimeres til å være mellom millioner fat Prosjektet omfatter acres Området er omkranset av store oljeselskaper, med StatoilHydro som nærmeste nabo. Prosjektet er også nær felt som er i produksjon. Infrastruktur er på plass (motorvei, rørledninger og kraft). Dette innebærer store kostnadsfordeler. Erfaring viser at småskala produksjon av tungolje er effektivt og lønnsomt. 4

6 Nordic Petroleum ASA har sikret produksjonsrettene til utvikling av 31 seksjoner (19840 acres eller 8029 hektar) i Athabasca oljesand Chard området. Sanden estimeres å inneholde (i henhold til De Golyer & MacNaughton) 295 millioner fat av olje (in place), i to lag av sand. Basert på dagens teknologier vil en sannsynlig fremdriftsplan være utvikling av 2-3 seksjoner (1920 acres), hvor sand tykkelsen er over 10 meter og med en olje på plass millioner fat. Oljens kvalitet er estimert til å være mellom 8 and 12 API, så produksjon vil gjennomføres ved boring av brønner for å injeksere damp og kjemikalier for å presse oljestrøm ut fra produserende brønner. De miljømessige konsekvenser av en slik operasjon er nær den samme som for konvensjonell oljeboring. 5

7 4.2. DeGolyer & MacNaughton Studiet DeGolyer & MacNaughton har gjennomført en studie av NOPEs Chard felt. De øverste lagene inneholder primært gass. Snitt sand tykkelse er 5-7m. Den mellomste kanalen inneholder Bitumen og noe gass. Sand tykkelsen varierer fra 3m til 30m. Tilstedeværelse av bitumen er konsentrert til det nordvestre hjørnet. Porøsiteten varierer fra prosent og oljens metningsgrad er ca %. Olje in place estimeres til 151 MMbbl. Den lavere kanal er hovedsakelig våt. Sand tykkelse varierer mellom m. Den gjennomsnittlige porøsiteten anslås til 30 % og oljemetningsgrad på 75 %. Olje in place estimeres til 144 millioner fat. Totalt gir dette 295 millioner fat olje på stedet Sogning Studiet Sogning studiet kommer til omtrent same konklusjoner både på tykkelse av soner, porøsitet, permabilitet og oljemetningsgrad for de enkelte soner. Samlet ser de en gjennomsnittlig tykkelse på 13 meter, en porøsitet på 33% og en oljemetningsgrad på 82%. Dette gir en estimert olje in place på 352 millioner fat. Steam Assisted Gravity Drive (SAGD) vil være nødvendig for å utvinne oljen. Gjennomsnittlig utvinningsrate for SAGD er 65%. Anvendes 50% som utvinningsgrad er mulig utvinnbare reserver 176 million fat. For å kunne verifisere og bokføre reservene må minst 6 brønner bli boret. I tillegg anbefales ytterligere 2 brønner til Reserver Basert på loggtolkninger av 120 brønner på NOPEs lisens og i tilstøtende områder er oljesanden vel definert og sikker. Det er imidlertid usikkerhet om grensen mellom olje og vannsonene i reservoaret. Derfor er det et spørsmål om mulig beregnede utvinnbare reserver er i området 28 millioner fat eller 70 million fat. For å bestemme den mest økonomiske utviklingsplan trengs det å bores 3-5 brønner. DeGolyer & MacNaughton Study Data konkluderer med mulig utvinnbare reserver på millioner fat. 6

8 4.5. Chard Feltutviklingsplan Reserver Geologiskstudie for å fastslå de beregnede ressurser og synliggjøre beliggenheten av de seismiske linjer. Reserve/ressurs beregningmars DeGolyer MacNaughton ferdig. Planlegging Utviklingsplan og boretillatelser. Mulig seismisk skyting av feltetog evaluering. Integrering av seismikk igeologimodellen. Revurdering av ressurser. Produksjon Nøyaktig plasseringav letebrønner10-12 brønner. Boring av opp til 5 letebrønnermed en konvertering tilproduksjon. Testproduksjon 2009: Poor mans konseptog Huff and Puff. Uavhengigreserve beregning. Boring av 20 brønnerdes.-apr Full feltutvikling og operativ produksjon i

9 Produksjonsmål Prognoser Basert på 30 produsenter og 15 injeksjonsbrønner er NOPEs målsetning å oppnå følgende produksjon Lønnsomhet Modellene viser en 30 og 20 brønns utbygging for tidlig produksjon fra Chard for en tidsperiode på 11 år. Lånefasiliteter er avhengig av at reserver blir påvist og at produksjonen har startet opp. Første modell viser en 30 brønn utvikling. 8

10 NOPE Økonomimodell Chard 30 Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet 10 år 5 år - Kun 14 mill fat (30brønner) utvinnet over 11 år % ut av mill fat burde kunne Olje produksjon (mbbls) utvinnes Gass produksjon (mcf) Ny teknologi er under utvikling som vil Inntjening ($mm) redusere kapitalinvesteringer Produksjonsskatter $15mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer år tilbakebetaling m. 12% rente Operative kostnader ($mm) Oppkjøpet finansert med: Kapitalinvestering ($mm) : $ kontanter Operative kostnader ($/bbl) 2007: 40 mill aksjer 18,0 17,9 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/bbl) 4,3 8,7-25% tungolje (1% før tilbakebetaling) Firmaskatt ($mm) % gass Netto kontantstrøm ($mm) - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 11 år prognose NPV $148 mill NPV10 før Firmaskatt Diskonteringssats 10% ($mm) NPV10 ($mm) Neste modell viser produksjons scenario på 20 brønner. Total produksjon i denne perioden fra 20 brønner er modellert til i underkant av 9 millioner fat. Det er derfor betydelig potensial i et fullt utviklingsprogram. 9

11 NOPE Økonomimodell Chard 20 Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet - Kun 9 mill fat (20brønner) utvinnet over 11 år % ut av mill fat burde kunne utvinnes - Ny teknologi er under utvikling som vil redusere kapitalinvesteringer: - Kjemikalier og gass injeksjon kombinert med damp. $10mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer - 5år tilbakebetaling m. 12% rente Oppkjøpet finansert med: : $ kontanter : 40 mill aksjer Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: - 25% tungolje (1% før tilbakebetaling) - 16% gass - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 11 år prognose NPV $104 mill Diskonteringssats 10% 10 år 5 år Olje produksjon (mbbls) Gass produksjon (mcf) Inntjening ($mm) Produksjonsskatter Operative kostnader ($mm) Kapitalinvestering ($mm) Operative kostnader ($/bbl) 18 17,8 Kapitalinvestering ($/bbl) 4,3 8,4 Firmaskatt ($mm) Netto kontantstrøm ($mm) NPV10 før Firmaskatt ($mm) NPV10 ($mm) Kapitalinvesteringene er brutt ned på de enkelte utviklingsfaser i felt utviklingen og er fordelt på de første 3 år. Operative kostnader består av faste og variable kostnader og er hentet operatørtall fra nabofelt. 10

12 5. Konvensjonell Olje og Gass Utvikling For å oppnå tidlig kontantstrøm har NOPE inngått en avtale med Pan Pacific Land Inc. for kjøp av tradisjonelt medium - lett olje og gass produserende område på acres i Mega Pyramid nær British Columbia. I tillegg farmer NOPE seg inn med Skyway i et annet område nær Carmangay. Mega Pyramid CHARD Skyway Med kjøpet av Mega Pyramid og Skyway farm-in avtalen er selskapet i posisjon til å oppnå kontantstrøm allerede i januar Mega Pyramid oppkjøpet vill medføre en 2 til 3 års utviklingstid ved å bore og produsere brønner, med et potensial på opp til 35-50Bcf av konvensjonell gass som leveres til rørledninger som går gjennom området. Skyway s farm-in prospekt fordrer et program av 1-6 brønner med et potensial på 3-18MMscf/d. Selskapet har flere muligheter for å skaffe land, eksisterende produksjon og oppkjøp av mindre selskaper i Alberta. 11

13 Mega Pyramid ble kjøpt for $ og utstedelse av 11,25 millioner aksjer. Kjøpet er fra Keppoch and Pan Pacific Land Corporation. Skyway Prospektet er en farm-in avtale med Masters Energy (www.mastersenergy.com). Første brønn er estimert til rundt $ Nordic vil allokeres inntekter i henhold til totale investeringer (foreløpig $ ) som vil variere mellom en 30-45% utbetalingsandel Skyway Prospektet Prospektet ligger i et olje og gass rikt område ca. 80 km sydøst for Calgary. NOPE vil inngå i en Joint Venture med Skyway Ltd. for finansiering av boringen av en brønn i en farm-in med Masters Energy. Masters Energy vil være operatør og utføre boringen. Første brønn har et potensial til å oppnå 1-3 MMscf/dag og et reserve potensial på 4BCF. NOPE har mulighet for deltakelse i opp til 6 brønner på landområdene utpekt på neste side. Det er også en olje og gass formasjon i loggene som tidligere har blitt oversett. 12

14 Brønn: Oljesonemed olje-vann kontakt. Mulighet for nikkepumpe etter re-entry. Produserende oljebrønner Brønn: 32.5API oljesone, mulig pumpebrønn, gass krone Up-dip Gas-Cap Brønn: Testet 7 millionerscf/d, med nåværende produksjon på 3 mill scf/dag Brønn: Produsert 1.7 mill fat olje og 6.8BCF gass Trykkoppbygning opp mot 90% av originalt 13

15 Økonomiske Prognoser NOPE Økonomimodell Skyway 6 Brønner 6 brønn (2 rekompletteringer) program 10 Bcf utvinnbart 10yrs 5yrs - Farm-in med Masters Energy Olje produksjon (mbbls) Finansierings JV med Skyway Ltd. - $1.26 mill NOPE investering for 6 brønner Gass produksjon (mmcf) $500k lån for ytterligere kapitalinvesteringer Inntjening ($mm) år tilbakebetaling m. 12% rente Produksjonsskatter Utbetalingsandel (Working Interest) med $300k investering Operative kostnader ($mm) pr ny brønn: 12 6 Før Tilbakebetaling 36.4% Kapitalinvestering ($mm) 2 2 Etter Tilbakebetaling 31.4% Operative kostnader ($/mcf) 1,3 1,3 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/mcf) 0,3 0,5-20% lettolje - 16% gass Firmaskatt ($mm) Prosjektets 11 år prognose NPV $34 mill Netto kontantstrøm ($mm) NOPE W.I. 11 år prognose NPV $12 mill NPV10 før Firmaskatt ($mm) Diskonteringssats 10% NPV10 ($mm) NOPE W.I. NPV10 ($mm) Boreplan Den første brønnen vil bli påbegynt og deretter satt i produksjon i november-desember Bore og kompletterings perioden er maksimum 2 uker per brønn. De produserende soner er på meter. Nabobrønner produserer fra 500 Mscf/dag til 3.5 MMscf/dag. 14

16 5.2. Mega Pyramid Mega Pyramid Generell Geologi Mega Pyramid ligger i Western Canada Sedimentary Basin. Denne trenden strekker seg fra Nord Østre British Columbia gjennom Alberta og Saskatchewan og inn i Manitoba. En mengde olje og gass funn er blitt gjort langs denne trenden som samlet inneholder milliarder av fat olje og billioner av kubikkfot av gass. Funn i disse strukturer påvises hyppig fortsatt. Mega Pyramid området befinner seg i Nord Alberta i dette beltet, hvor vi forventer ytterligere reserver. Mega Pyramid (gule områder) Felt sammendrag Det fremgår av bildet under at Mega Pyramid ligger i et produserende område hvor det har blitt gjort en rekke funn. 15

17 Brønn #4: BP-Encana Brønn test 8233 Mscf/d med 699 psi Brønn #3: BP-Encana, Brønntest på 2452 Mscf/d med 706 psi Nordlige delen av utviklingen 7+ brønner Brønn #1: KETCH, Brønntest 6318 Mscf/d (6.3 million scf/d) med 684psi (2004), produsert siden 186 million scf gj.snitt 704 Mscf/dag. Brønn #2: Brønntest 319Mscf/d med trykk 203 psi, (sannsynligvismislykket med altfor tung mud). Eksisterende produserende gassbrønner Sørlige delen av utviklingen 3-4 brønner Potensielt utviklingsområde Brønn #5: Nåværende produksjon 223Mscf/d gass, og 47fat/d olje Akkumulert gass produksjon 907MMscf (nær 1BCF og med fortsatt rimelig rate) Akkumulert oljeproduksjon 4933 fat så langt. 16

18 Det totale lease området er på acres og har mineral rettigheter til kjeller strukturen. Gassen produseres fra ca. 650 meters dybde i soner på mellom 5 15 meter. Lett gass med et innslag av olje Brønnene i området produserer mellom og 1.5 millioner scf/dag. Hver brønn forventes å hente ut milliarder scf. Det er tilstøtende hovedrørledninger innen 2km av brønnplasseringene Boring og komplettering tar maksimum 14 dager. Det er vei inn til feltområdene Reserver Reservene i feltområdene har ikke blitt skikkelig kartlagt enda ettersom det er et gjennomgående lag blir reserver allokert rundt nye brønner så snart de er ferdigboret. Fra nabofelt i dette området viser det seg at hver brønn løfter ut mellom 1 til 1.5 milliarder kubikkfot. For de første 10 brønnene har vi estimert en produksjon av 10-15Bscf. Det forventes en suksessrate for alle 10 brønner på 70% basert på erfaringene i området (høyere for de første brønnene). Det er forventet å påvise mellom 2.1 og 3Bscf av reserver for hver brønn. Gass i området selges for $8-14 per Mscf. Estimatene har blitt gjort fra erfaring fra nærliggende brønner og deres historiske produksjon. Nordic har kun gjort en vurdering av 6400 ut av det totale acres med prospektive reserver. Totale reserver kan være i området 35 og 50 Bscf of gass. Kjøp av eksisterende og ny seismikk trengs for å gjøre en grundigere evaluering av eiendelene. 17

19 Utviklingsplan Utviklingsplanene vil bli gjennomført i ulike faser. Selskapet vil etter innkjøp og evaluering av seismikk gjennomføre et 10 brønns program. Hver brønn estimeres å koste på det meste CAD (sannsynlig $ ) og vil bli boret og komplettert på 14 dager. Det er 2 km til hovedrørledninger og det er veitilgang til feltområdene. Det er høy sannsynlighet for å kunne utvide programmet til en brønn utvikling. Brønnkostnader blir dekket inn i løpet av 3 6 måneder. Gass Produksjonsprognose 10 brønner i Mscf per år 18

20 Økonomiske Prognoser Ved en 10 brønnsutvikling gir kalkylene følgende lønnsomhet og inntjeningspotensial. NOPE Økonomimodell Mega Pyramid 10 Første Brønner Betydelig oppside på reserve potensialet 10 år 5 år - 10 brønn program Bcf utvinnbart Olje produksjon (mbbls) - 10 brønner opptar kun 6400 acres av - - produksjonsrettighetene (av acres) Gass produksjon (mmcf) acres tilleggsområder tilgjengelig for Inntjening ($mm) fremtidig leting og utvikling Produksjonsskatter $3mill lån for ytterligere kapitalinvesteringer år tilbakebetaling m. 12% rente Operative kostnader ($mm) 12 8 Oppkjøpet finansiert med: Kapitalinvestering ($mm) : $ kontanter Operative kostnader ($/mcf) 2008: 11,25 mill aksjer 1,3 1,2 Skatter; produksjonsavgifter (Royalty) brukt: Kapitalinvestering ($/mcf) 0,8 1,0-20% lettolje Firmaskatt ($mm) % gass Netto kontantstrøm ($mm) - 2.5% tilleggsavgift Prosjektets 15 år prognose NPV $27 mill NPV10 før Firmaskatt ($mm) Diskonteringssats 10% NPV10 ($mm)

21 6. Styret og Ledelsen Arbeidende Styreformann 2008 Øistein Nyberg (65) 40 års erfaring fra olje og gass industrien både offshore og onshore. Har jobbet for blant annet Statoil som Corporate Producing Manager Styremedlem 2007 Liv-Runi Ekeland Syvertsen (41) 16 års erfaring fra engineering og prosjektledelse i AkerKværner Styremedlem 2007 Kjell Ø. Hansen (61) Privat investor de siste 20 år. Han har etablert og bygget opp BioStim AS, Radi Medical Systems AS og AkuMed Styremedlem 2008 Marianne Gran Andersen Finsrud (38) Hovedeier i Styrelederskolen AS og Engelsviken Canning Group AS. Daglig leder og eier av Sendas Invest og Consulting AS. Styremedlem 2008 Per Gunnar Løge (58) Grunnlegger og Adm. Dir. i Ener Petroleum ASA fra januar 2005 til selskapet ble solgt til Dana Petroleum i Bygget opp OER Oil inntil selskapet ble solgt til Endeavour i Administrerende Direktør Arild Tolfsen (50) Grunnlegger av Borg Vekst og etablerte sitt eget finansielle rådgiver firma. Utdannet MBA og AFA. 20

22 Nordic Mega (ny) Nordic Petroleum ASA 100% Nordic Americas Inc (operatør for konsernet) Norwegian Oil Sands Corp 100% COO Orest Senkiw Norwegian Petroleum Inc Northlight Oil AS* Svalbard Oil Company AS* Grønland Resources Company AS Funnpunkt /eierskap /nr. rettigheter: Billefjorden (100%/26) Utmål: Blåhuken (75%/3) Hopen (60%/3) Hopen (60%/3) Funnpunkt /eierskap /nr. rettigheter: Bellsund (100%/22) Isfjorden (100%/3) Linnedalen (95%/3) Blåhuken (75%/3) Utmål: Lågneset (100%/3) 2x Grønland leterettigheter på land Disko/Nussuaq (Vest Grønland, lisens nr. 2008/22) Nordøst Grønland (lisens nr. 2008/23) Mega Pyramid Prosjektledelse: Glen Andrews Nordvest Alberta acres mineral og produksjonsrettigheter. Konvensjonell gass produserende område. 10 innledende brønner planlagt. Chard Prosjektledelse: James W. Dick Oljesands lisens i Athabasca Oljesanden, Alberta Kanada 31 seksjoner i Chard området av Athabasca. Nabo til StatoilHydro og flere andre store oljeselskaper. Skyway Prosjektledelse: James W. Dick Carmangay - 80km sørøst av Calgary. Farm-in av opp til 6 brønner. Konvensjonell olje og gass produserende område. Styret Kanada: Arild Tolfsen Øistein Nyberg Dan Horner 21

23 Equity Cash and cash equivalents Financial Accountings per 31 st August2008 Income statement Nordic Petroleum ASA Corporate Wages Other operating expenses Operating profit / -loss Other interests income Other financial income Other interests expenses Other financial expenses Operating loss Balance sheet Assets 51 Fixed assets Oil and gas leases Total intangible assets Financial fixed assets Other long term receivables Total financial fixed assets Total non current assets Current assets Receivables Other receivables Total receivables Cash and cash equivalents Total current assets Total assets Balance sheet Equity and Liabilities Equity Deposited equity Share capital Overkursfond Total deposited equity Accumulated profits and loss Other equity Total current assets Total assets Balance sheet Equity and Liabilities Equity Deposited equity Share capital Overkursfond Total deposited equity Accumulated profits and loss Other equity Total accumulated profit and loss Total equity Liabilities Other non current liabilites Convertible loans Total other non current liabilities Current liabilites Convertible loans Accounts payable Public duties payable Other current liabilities Total current liabilites Total liabilities Total equity and liabilities Cash flow statement Corporate Cash flow from operating activities Loss before tax Taxes paid Write down of financial assets /- Changes in other accruals = Net cash flow from operating activities Cash flow from investing activities - Purchase of intangible assets Other investments Purchase of shares Loan group companies Investment in leases = Net cash flow from investing activities Cash flow from financing activities + Proceeds from recent borrowings

24 Nordic Petroleum ASA Org.nr.: Postboks 124 Begby 1638 Gamle Fredrikstad Norge Telefon: Faks: / Fullstendig prospekt:

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2013

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2013 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Status & Presentasjon

Status & Presentasjon Status & Presentasjon 21. Juni 2010 Ordinær Generalforsamling Oppgradering av ressurser til reserver, Utvikling av gassfunn og lavrisiko letevirksomhet 1 Oppsummering 2009/2010 2009/10 Et Utfordrende År,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

4. kvartal 2007. Presentasjon Oslo 15. februar 2008 Shippingklubben

4. kvartal 2007. Presentasjon Oslo 15. februar 2008 Shippingklubben 4. kvartal 2007 Presentasjon Oslo 15. februar 2008 Shippingklubben Kaare M. Gisvold, styreleder Erik Haugane, adm. dir. Paul Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Ansvarsfraskrivelse

Detaljer

Nordic Petroleum AS. Presentasjon for Ordinær Generalforsamling 26.4.2012

Nordic Petroleum AS. Presentasjon for Ordinær Generalforsamling 26.4.2012 Nordic Petroleum AS Presentasjon for Ordinær Generalforsamling 26.4.2012 Hovedtall fra resultat- og balanseregnskapet Hovedposter konsern (NOK) Driftsinntekter Driftsresultat/EBITDA Driftsresultat/EBIT

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006

Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig. Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Hvorfor CO 2 verdikjeden er viktig og riktig Viktor E. Jakobsen Haugesund Energikonferansen 2006 Noen tall for Norge I 2006 vil statens inntekter være ca. 1000 milliarder Statens utgifter er 683 milliarder

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Company Presentation. Champion #39 Rig Used in Drilling Longco 1625. May 2009

Company Presentation. Champion #39 Rig Used in Drilling Longco 1625. May 2009 Company Presentation Champion #39 Rig Used in Drilling Longco 1625 May 2009 Experienced Board of Directors Executive Chairman Øistein Nyberg (65) 40 years of experience from the oil and gas industry, both

Detaljer

OLJE OG GASS RESERVER

OLJE OG GASS RESERVER OLJE OG GASS RESERVER TVIKLING AV US GAAP FOR OLJEINDUSTRIEN To hovedprinsipper for regnskapskapsføring av lete- og produksjonsvirksomhet: Full cost Balanseføre alle påløpte lete-og utbyggingskostnader

Detaljer

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S

Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Hvordan sikre god utvikling av nordlig Nordsjø? Line Geheb, Asset Manager, Petoro A/S Innhold Litt om Petoro Petoros strategi Hovedutfordringene i modne felt Petoros portefølje i den nordlige Nordsjø Snorre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Tar industrielle grep for lønnsom vekst

Tar industrielle grep for lønnsom vekst Tar industrielle grep for lønnsom vekst 2. april 2009 - Aker Solutions tar industrielle grep og styrker konsernets stilling ytterligere innen offshore og energi. Dette skjer gjennom kjøp og tettere integrasjon

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Dannelsen av et sterkt norsk lete- og produksjonsselskap Kombinert netto produksjon på 84 mill. fat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA:

Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA: Kort beskrivelse av AXXESSIT ASA: 1) Kort innledning om selskapet AXXESSIT utvikler, produserer og markedsfører telekommunikasjonsutstyr for neste generasjons aksess- og metro-nettverk. Selskapet ble kjøpt

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Press release / Pressemelding

Press release / Pressemelding Our ref: 0127AUSSM Dato: 12.08.2013 STRATEGISK KONSOLIDERING INNEN PELAGISK INDUSTRI I EUROPA (AUSS) og Kvefi AS (kontrollert av Kverva AS) kunngjør at de har inngått avtale om sammenslåing av sine respektive

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014

Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport 2. kvartal og første halvår 2014 Innhold Nøkkeltall for konsernet... 03 Andre kvartal 2014... 04 Hendelser etter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORDIC PETROLEUM ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA Til aksjeeierne i Nordic Petroleum ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Petroleum ASA den 21.06.2010 kl 17:00

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Fortsatt vekst på norsk sokkel

Fortsatt vekst på norsk sokkel Fortsatt vekst på norsk sokkel Muligheter og utfordringer Gro Gunleiksrud Haatvedt, Direktør Leting Norge, Statoil Stortingsmelding 28 (2010-2011) Et godt grunnlag for veien videre Klargjør petroleumsindustriens

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Finansiell rapport 3. kvartal 2014

Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Austevoll Seafood ASA Finansiell rapport 3. kvartal 2014 Innhold Nøkkeltall for konsernet... 03 Tredje kvartal 2014... 04 Virksomhetsområdene... 04 Kontantstrøm... 05

Detaljer

Finansiell Rapport 3. kvartal. Austevoll Seafood ASA 1. Finansiell rapport 3. kvartal

Finansiell Rapport 3. kvartal. Austevoll Seafood ASA 1. Finansiell rapport 3. kvartal Finansiell Rapport 3. kvartal Austevoll Seafood ASA 1 * Sterkt driftsresultat også i tredje kvartal 2009 * Gode priser og godt marked for laks og ørret * Stabile markeder for konsernets pelagiske produkter,

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

6 måneders oppsummering...

6 måneders oppsummering... OXnews Mars 07 6 måneders oppsummering... Oxoil selskapene har nå vært i drift i mer enn 6 måneder, og vi ønsker med denne Nyhetsbulletin å redegjøre for status. Under Oxoil selskapene finner vi: Oxoil

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Det norske + Aker Exploration

Det norske + Aker Exploration Det norske + Aker Exploration Fusjonsforslaget Ekstraordinær generalforsamling 19. oktober 2009 1 Agenda Hvorfor fusjonere? Finansiell situasjon Hvordan gjennomføring og struktur 2 Muskler til vekst Tusen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2015 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 215 Thon Hotel Terminus, Oslo Thon Holding Halvårsrapport 215 Nøkkeltall Beløp i Mill kr 3.6.15 3.6.14 214 Driftsinntekter 2 924 2 683 5 657 Driftsresultat 544 646 1 18 Resultat

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse

Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse 1 Aktivt Eierskap Mitt Syn på Styre og Ledelse Eierskapskonferansen 17. mars 2009 Tor Olav Trøim, Seatankers Erfaringsgrunnlaget 2 Non Strategic Investments Incl TUI AG Tidligere gruppeselskaper: Northern

Detaljer