NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer Årsberetning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2013"

Transkript

1 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer Årsberetning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor er registrert på Lysaker i Bærum kommune. Selskapet ble stiftet i 1996, og opprinnelig var virksomheten geografisk konsentrert om Svalbard og Grønland. I de senere år har fokus dreiet mot Canada og spesielt provinsen Alberta. Canada er nå selskapets primære område. Selskapets aktiviteter og drift i var et utfordrende år for selskapet. Det blei 2012 inngått en farm-in avtale med det engelske selskapet Mercom Oilsands Plc (Mercom) for Chard lisensen i Alberta, Canada. Mercom oppfylte imidlertid ikke avtalen tross iherdige forsøk fra Nordic Petroleum AS side. Saken ble bragt inn for voldgift i Canada, men ble løst ved forlik i Q Selskapet mottok en kompensasjon på CAD kontant og 12,9 millioner aksjer i Mercom. Aksjene ble solgt i 2014 for en samlet sum tilsvarende CAD For en tid tilbake inngikk selskapet en avtale med The Piikani Nation (Indianerstamme i Alberta, Canada). Avtalen ble det ikke noe av og i 2013 inngikk selskapet et forlik med Piikani som gav selskapet CAD i kompensasjon før kostnader. Selskapets partner Zargon leverte tilbake Carmangay-lisensen, slik at man ikke lenger hadde rettigheter til denne. Selskapet farmet seg tidligere inn i denne lisensen og oppnådde en 41% Working Interest ved boring av en brønn i Denne brønnen gav dog ikke kommersiell produksjon. Selskapet søkte i 2013 på denne lisensen på nytt og fikk tildelt denne 100%. Selskapet arbeider nå med en utviklingsplan for Carmangay som kan innebære gjenåpning av nevnte brønn. Selskapet har en royalty avtale med Norwegian Petroleum AS etter salget av interesser på Svalbard og Grønland. Rettighetene på Grønland er oppgitt, og det har ikke vært aktivitet på Svalbard i perioden. Styret har brukt 2013 til å vurdere selskapets eiendeler samt restrukturering. Avtalen med innleid daglig leder ble oppsagt med virkning fra februar I 2013 har selskapet blitt drevet med begrensede ressurser og begrenset administrasjon. Styrets fokus har vært finansiering av selskapet samt vurdering og utvikling av selskapets eiendeler. I september 2013 inngikk selskapet en avtale om utvikling av Chard med det engelske selskapet Athbasca Resources Limited. Avtalen innebærer en stegvis betaling av USD samt finansiering av arbeidsprogram på USD 2,5 millioner mot å få en eierandel i Chard på 50%. Hoveddel av beløpet skal betales

2 Selskapets økonomi er utfordrende selv om selskapet har mottatt erstatning fra Mercom og The Piikani Nation. Driften ble sikret gjennom to lån fra en gruppe aksjonærer. Disse lånene ble i sin helhet tilbakebetalt Første januar 2014 ble det imidlertid tatt opp et lån fra aksjonærer på NOK for å sikre selskapets likviditet. Lånet løper til I 2013 ble de kanadiske datterselskapene omorganisert og det nå to kanadiske datterselskaper. Norwegian Petroleum består som tenkt operatørselskap. Norwegian Oil Sands er innfusjonert i Nordic Amercias som nå står som rettighetshaver til de kanadiske interessene og som vil være kontraktspartner med Athabasca. Dette har ført til en mer oversiktlig og lettere håndterbar struktur i Canada. Chard Selskapets hovedeiendel er Chard-lisensen. En revurdering av kjerneboreprogrammet på Chard er under utarbeidelse. Det foreslås å starte med et begrenset program i den beste delen av lisensen for å opparbeide seg kunnskap med tanke på reservoartykkelse, kvalitet, oljens karakteristikk og en bedre indikasjon på produserbare volumer. Selskapet har vært i kontakt med DeGolyer & MacNaughton i Calgary om programmet. DeGolyer & MacNaughton er en uavhengig organisasjon som evaluerer resurser og reserver. Sannsynligvis vil det bli snakk om en begrenset vurdering av tilgjengelig seismikk og boring av 4-5 brønner med innhenting av kjerneprøver i første omgang. Et positivt resultat i dette område bør gi økte verdier i selskapet som følge av en bedre forståelse av Chardområdet. Bokførte verdier Styret gjorde en gjennomgang av balansen sist år. Styret er av den oppfatning at situasjonen ikke har endret seg vesentlig og legger sist års vurderinger til grunn. Eiendeler i balansen vil bare være Chard og verdsatt til NOK 44 millioner. Denne verdien reflekterer verdien av «small scale» 2C-resurser i markedet. DeGolyer & MacNaughton s siste gjennomgang (2012) viste 27 millioner 2C-resurser som gir en verdi på ca. NOK 44 millioner basert på USD 0,3/fat. En slik vurdering vil imidlertid være subjektiv og tilknyttet usikkerhet, men gir en indikativ verdi pr aksje i selskapet på ca NOK 0,10 Årsresultat Årsresultatet for morselskapet og konsernet ble på henholdsvis NOK og NOK Dette er bedre enn tidligere år grunnet lavere administrasjonskostnader og ingen av/nedskrivninger. Alle løpende driftskostnader til administrasjonen i Norge og lokalt i Canada er håndtert gjennom datterselskapene Norwegian Petroleum Inc. og Norwegian Oil Sand Corp.

3 Likviditet og kapitalsituasjon Selskapets kapitalsituasjon har vært anstrengt i Det er den for så vidt fortsatt, men ytterligere kapitaltilførsel vil likevel først være nødvendig i begynnelsen av 2015 når man legger til grunn avtalen med Athabasca. Som nevnt ble det i januar 2014 tatt opp et aksjonærlån på NOK til driftskapital. Lånet forfaller 30. juni 2014, og selskapets budsjett for 2014 tilsier at selskapet da vil være i stand til å tilbakebetale dette lånet i sin helhet, renter inkludert. Strategi for 2014 Det arbeides kontinuerlig sammen med Athabasca Resources Limited med utvikling av optimal arbeidsplan for Chard lisensens nordvestre hjørne med tilhørende tidslinje og budsjett. Det antas et bore- og kjernetakingsprogram gjennomføres i løpet av sommeren og høsten Styret arbeider simultant med en utviklingsplan for Carmangay siden man nå har ervervet denne lisensen 100%. Første fase er innkjøp av seismikk som vil bli reprosessert og tolket for siden å danne grunnlag for videre program. Selskapet vil forsøke å få med en eller flere partnere på dette etter en modell tilsvarende den som nå vil bli implementert med Athabasca Resources Ltd for Chard. En organisasjon i Calgary til å håndtere gjennomføring av arbeidsprogrammet på Chard er etablert. Selskapets styrende organer Selskapets styre utøver en viktig og aktiv funksjon i lys av selskapets begrensede administrasjon. Styret nedlegger betydelig innsats for selskapet. Styrets nestleder, Bjug Borgund, og varamedlem i styret, Einar Schultz, trakk seg fra styret , men ettersom Knut Tollefsen rykket opp fra vara til fullverdig styremedlem, har styret formelt vært fulltallig. Valutarisiko Med eierandeler og aktiva i Canada er selskapet eksponert for valutarisiko. Dette er langsiktige eierposisjoner og i slike tilfelle er det normalt ikke praksis å gjennomføre valutasikringstiltak. Dette er heller ikke gjort. På sikt og så snart datterselskapene måtte få inntekter, vil normalt selskapene også ha kostnader i samme valuta. Fortsatt drift Styret mener fortsatt selskapets lisenser representerer en verdi, oppside og gevinstpotensial for aksjonærene. I kraft av selskapets balanse ved årsskiftet og de aktiviteter som er igangsatt, er det etter styrets oppfatning et grunnlag for videre drift.

4 Forutsetningen for fortsatt drift er følgelig til stede og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Ytre miljø Selskapet har pr. i dag ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Forskning og utvikling Selskapet driver ikke egen forskning og utvikling selv. Tvister I forbindelse med opphøret av avtalen om daglig ledelse i 2012, mener selskapet å ha oppfylt sine forpliktelser. Det er imidlertid mottatt et krav på rundt NOK , et krav selskapet avviser og mener er grunnløst. Det er ikke gjort reservasjoner for dette i regnskapet basert på forventet utfall. Arbeidsmiljø - likestilling Selskapet har ingen diskriminerende rutiner eller retningslinjer. I og med at selskapet ikke har ansatte i juridisk forstand, er det ingen ytterligere kommentarer til dette punkt. Aksjonærforhold Selskapet har nå aksjonærer, hvorav 56 utenlandske aksjonærer. Aksjen er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste under ticker NOPE. Aksjen er jevnt omsatt.

5 Lysaker, 10. Mars 2014 Styret for Nordic Petroleum AS Per Gunnar Løge Espen Glende Knut Tollefsen Styrets leder styremedlem/daglig Leder Varamedlem Øistein Nyberg Styremedlem Garry Mihaichuk Styremedlem

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

Norsk sammendrag 16. oktober 2008

Norsk sammendrag 16. oktober 2008 Norsk sammendrag 16. oktober 2008 Tilrettelagt av Nordic Petroleum ASA Tegningsperiode: Fra 30. oktober kl. 09.00 til 14. november kl. 18.00 Norsk tid Org.nr.: 976 745 493 Stiftelsesdato: 18.06.1996 Oppgjørsagent:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

Dette er AOGC. Viktige hendelser 2006

Dette er AOGC. Viktige hendelser 2006 2006 årsrapport Dette er AOGC Aladdin Oil & Gas Company ASA (AOGC) har som formål å investere i olje- og gassvirksomhet. Selskapet ble stiftet i januar 2006. AOGC eier 71,5 prosent av der russiske oljeselskapet

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future

ÅRSRAPPORT 2005. Searching for the future Tekst: Pertra/Røe Kommunikasjon, layout: Tibe T reklamebyrå, foto: Lasse Berre, Jørn Adde og Pertra, trykk: Trykkpartner Lade ÅRSRAPPORT 2005 Searching for the future ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

INNHOLD. Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway. www.noreco.com

INNHOLD. Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway. www.noreco.com ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway www.noreco.com 5 Nøkkeltall 6 Ledergruppen 8 Lisensportefølje 12 Årlig reserverapport 18 Norecogruppen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR

ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA ÅRSRAPPORT 2010 UTARBEIDET I OVERENSSTEMMELSE MED FORENKLET ANVENDELSE AV INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER I SAMSVAR MED DEN NORSKE REGNSKAPSLOVEN 3-9 Innhold Side Styrets

Detaljer

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS.

Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Melding om fusjon av morselskapet Pareto World Wide Offshore AS med de heleide datterselskapene PWWO Subsea AS og Investorprosjekt XXXIII AS. Som aksjeeier i selskapet Pareto World Wide Offshore AS orienteres

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2014 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. årsberetningens dato for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG 1. april 2009 gjennomførte Aker Solutions AS kjøp av flere aksjeposter fra selskaper innen Aker ASAkonsernet samt DOF Oilfield Service AS. I lys av den

Detaljer

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS

Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS Årsberetning 2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS RASMUSSENGRUPPEN AS er morselskap i konsernet RASMUSSENGRUPPEN. Oversikt over selskapsstrukturen pr. 31.12.2009 for RASMUSSENGRUPPEN AS med datterselskap fremgår

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS

Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Årsberetning 2007 for Rasmussengruppen AS Rasmussengruppen AS var pr. 31. desember 2007 og er pr. årsberetningens dato morselskap i et konsern. Rasmussengruppen AS eide pr. 31. desember 2007 samtlige aksjer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer