Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN"

Transkript

1 Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Velkommen! Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet Visuelle kunstfag / kunst og håndverk ved Universitetet i Nordland. Dette informasjonsskrivet inneholder meget nyttig informasjon for deg som skal følge undervisning i våre fag ved UiN, som du bør lese før studiestart. Seksjonen Visuelle kunstfag/kunst og håndverk tilbyr undervisning for grunnskolelærerstudenter (1-7 og 5-10), barnehagelærerstudenter og frittstående studenter (de som ikke er tilknyttet en lærerutdanning, men som tar våre emner som årstudier eller enkeltemner). Alle er hjertelig velkommen til vårt program. Vi vil at du skal få anledning å fordype deg i det som inngår i et kreativt og faglig forankret arbeid innenfor de visuelle kunstfagene; som inkluderer å bruke alle verkstedene våre på en sikker og god måte, bli kjent med flere og nye teknikker og verktøy og ikke minst finne glede i å arbeide kreativt og faglig forankret. Som student i visuelle kunstfag trenger du basisutstyr, for i disse emnene skal du utvikle både din egen kreative kompetanse og din evne til å utvikle elevers og andres kreative kompetanse gjennom praktisk arbeid samt teoretisk og historisk studier. Det gis samtidig ingen garanti på at vi vil bruke alt av utstyret. Følg derfor nøye med og les forelesningsplanene godt, slik at du kan komme forberedt til forelesningene. For mer informasjon om forelesningene, utstyrsbehov for hver samling, og for- og etterarbeid sjekk emnet fronterside! Denne vil bli oppdatert nærmere studiestart. Tegning anses som et viktig grunnteknikk og -verktøy i mange våre emner og er utgangspunktet for flere av våre oppgaver. Derfor er det et minimumskrav at du allerede nå får deg en skissebok, og dokumenterer de ideer, observasjoner og tanker du har i løpet av sommeren. Bruk hele spekteret av blyantmykhet (fra B til HB og H). Du som student har fritt tilgang til verkstedene for å jobbe videre med oppgaver, etter at du har fullført HMSkurset og med trygg bruk av studio/verksted i sentrum. Du kan ikke bruke maskiner alene. Vi vektlegger også studentaktivitet og deltakelse og vil derfor at du skal være en aktiv deltaker i undervisningssammenheng. Seksjonen gjennomfører dessuten en rekke fagsosiale aktiviteter boklanseringer, besøk fra utlandet, minikurs og mer og vi håper at du også har lyst å delta på disse. Forelesningene starter nesten alltid i den store tegnesalen, rom nr. 1453, med mindre annet er spesifisert, at vi arbeider utendørs eller at vi er på studieturer/befaringer. Lykke til med studiene og velkommen til oss! Ellen Sæthre-McGuirk, Seksjonsleder 1

2 Undervisning Forelesningsstart og sted for oppmøte Arkitektur: KH251L, KH258L, KH261L forelesningsstart onsdag kl 1215 i uke 35, i rom Ha det klart for deg hvilken kode du følge ved oppmøte! Introduksjon til visuell kunst: KH171L forelesningene starter med en befaring. Oppmøte kl i rom Vi drar til Stormen bibliotek og befarer kunsten til Anne Katrine Dolven. Vi tar offentlig transport. Møt opp presist eller aller helst før tiden. Undervisning høsten 2015 Undervisningsplanen for emnekodene Arkitektur: KH251L, KH258L, KH261L samt Introduksjon til visuell kunst KH171L er som følger: Introduksjon til visuell kunst: KH171L ROM: 1448, , 1460 r, f seminar tors r1453, f1453 seminar tors r, f r, f eksamen skrift eksamen utst Arkitektur: KH251L, KH258L, KH261L ROM: 1460, 1453, 1458 o, r, f seminar ons seminar ons o, r, f seminar ons seminar ons o1453, r1453, f1453 eksamen skrift eksamen utst EMNER HØST HØSTUK ER M=mandag; t=tirsdag; o=onsdag; r=torsdag; f=fredag. VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET KAN KOMME ENDRINGER I PLANENE. Det gis fagdidaktisk seminarundervisning som primært foregår på campus. For de som ikke har anledning å delta pga lang reisevei kan nettseminarer organiseres. Dette må avtales med foreleser ved oppstart av studiet. Seminarene starter fortrinnsvis kl eller Spesielt Introduksjon til visuell kunst gjennomfører en del lokale og regionale befaringer. Det er viktig at du har orientert deg om hvor vi skal og hvor lenge vi skal være borte. Vi reiser primært med offentlig transport. Oppmøte for befaringer er alltid kl Vi planlegger alltid å være tilbake ved UiN innen kl 1600 med mindre annet er spesifisert. Forelesningstiden er halv dag på onsdag ( ), og hel dag på torsdag og på fredag ( ; ). Det er individuell arbeidsplass i rom Dersom du kommer til atelierene mellom 0915 og 1100 på tirsdag eller onsdag, i uke 35, kan du allerede da ta i bruk disse plassene. Du kan samtidig få tilgang til studentlagerne. 2

3 Obligatorisk oppmøte Emner som har obligatorisk oppmøte har 80% obligatorisk oppmøte. Sjekk Studweb/emnekoden din. Ateliertid Foruten rom nr 1452 hvor studenter har arbeidsplasser som er tilgjengelig døgnet rundt (med godkjent kjemikaliekurs og studentkort), vil det være mulig å arbeide på atelierene og møte ansatte på atelierene i løpet av semesteret utenom forelesningstiden. Dette er ikke obligatorisk for noen av emnekodene. Følgende er atelierplanen for høstsemesteret med forbehold om endringer. 1453, , , 1460 Studenttid Alle rom om ikke spesifisert: : kun 1460 : kun 1460 alle rom alle rom alle rom HØSTUKER PHS eksamenstid jul Annet Vurderingskriterier for praktisk arbeid og fagdidaktikk innen visuelle kunstfag ved PHS/UiN (BLU; GLU; ÅRSENHETEN) legges ut på emnenes frontersider. Disse gjelder for både arbeidet i forelesningstiden og til eksamen. Samlingsplan/timeplan (link: her) Utstyr Basismaterial- og utstyrsliste Dette er en liste med basismaterial- og utstyr som du som student i visuelle kunstfag ved UiN (BLU/GLU/Årsstudium) bør ha ved oppstart av studium. Foreleser eller emneansvarlig for de aktuelle emnekodene kan velge å lage en Tilleggsliste, dersom vedkommende planlegger at dere skal arbeide med noe nytt. Videre kan foreleser eller 3

4 emneansvarlig ønske å spesifisere utstyret (som A3, ikke A4 mappe; eller 2 stykk B3, ikke B4 blyanter). Dersom dette ikke er videre spesifisert på emnets fronterside ved oppstart av semesteret, er det opp til den enkelte student å velge. I denne listen står det (valgfritt ) bak disse tingene. Det er ikke garanti for at hvert emne vil bruke alt av materiale eller utstyr i hver klasse/emne. Ha alltid med det nødvendige materialet med deg til undervisning. Akrylmaling: o 8 små tuber (60 ml): En kald og en varm fargekulør av blå, gul, rød, for eksempel cadmiumgul, sitrongul, cadmiumrød, crimsonrød, koboltblå, ultramarinblå, svart, hvit. Gouache: o 5 små tuber Winsor and Newton Designer s Gouache (CMYK set): Ivory Black, Primary Red, Primary Blue, Primary Yellow, White. Palett: o Plastpalett til fargeblanding 1 Pensler: o Flat syntetisk pensel, mm bred (gjerne et sett) (valgfritt bredde) o Rund syntetisk pensel, 4-8 mm bred (valgfritt bredde) o Billig svinebustpensel, flat, forholdsvis bred (billig pakke med flere) Skisseblokker/bok: o A4-format, tykt, godt papir o A5 (eller A4) i rimelig/billig papirløsning (dette er skisseboka som skal brukes mest) Fargekritt: o Oljekritt, 12 farger, rimelig o Tørrpastell, 12 farger, rimelig Blyanter: o Minst 2 (+1) stk. en B og en H (i tillegg til HB) (valgfritt mykhet) o Blyantspisser og visk Vannfast tusj-penn (svart) Maskeringstape 2,5 cm bredde Tapetkniv og saks Spikkekniv, for eksempel en Morakniv Til eksamen: A3 eller A4 størrelse samlingsperm med skilleark/plastlommer til oppgavene og øvelsene. Materialkostnader Dersom emnet har materialkostnader for å dekke større eller mer spesielle materialutgifter vil dette stå oppført på emneplanene til hvert emne. Disse bestemmes av den enkelte emneansvarlig. Dette beløpet vil bli fakturert studentene etter oppstart av studium. 1 Til dette kan man bruke de store kaviar- eller tannkremtubebeholderen som man får på butikken. 4

5 Studielitteratur Studielitteratur Akademika på UiN har de fleste eller kan fremskaffe de fleste bøkene i pensum, og anbefales. Av internettleverandører finnes også for eksempel Book Depository: 5

6 Arkitektur: KH251L, KH258L, KH261L Litteraturliste Brekke, Nils Georg, Per Jonas Nordhagen, Siri Skjold Lexau (2008) Norsk arkitekturhistorie frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret. Oslo: Det norske samlaget. (hele, av 479) Ching, Francis D.K. (1994) Tegning Oslo: Cappelen, sider 50-53, 64-65, (gratis online: bokhylla.no) Pallasmaa, Juhani (2005) The eyes of the skin: Architecture and the senses. West Sussex: Wiley. (hele, av 80) Pettersen, Vibeke (2013) -Er dette arkitektur? Om elevar på mellomtrinnet sin måte å utrykkje eigenskapa i arkitekturen i møte med nære bygde omgivnadar. Masteroppgave(HiOA) (hele) (gratis online: spør på biblioteket) Sæthre-McGuirk, Ellen Marie (2015) Kompendium i Arkitektur: KH251L, KH258L, KH261L. Bodø: Universitetet i Nordland. (se under) Kompendium (kjøpes på Akademika, på UiN) Bachelard, Gaston (1994) The Poetics of Space kap. 1 The House. From cellar to garret. The significance of the hut. Boston: Beacon Press, sider De Botton, Alain (1995) On Seeing and Noticing, kap. 7: On the charm of boring places. London: Penguin, (av 56) Dewey, John. Art as Experience. Kap. 3. Having an experience. New York: Perigee Press, sider Cold, Birgit (2002) Skolemiljø: Fire fortellinger, kap. 3. Skoleanlegget skal ha en åpenhet som oppleves motiverende for tanker og handlinger. Oslo: Kommuneforlaget/Norsk form, sider Howlid, Alf (2007) «Arkitektur i skolen» i Bedre Skole, nr.2, sider Janson, H.W., Anthony F. Janson (2006) A Basic History of Western Art (7 th ed.) New Jersey: Pearson, sider (av 682) Lepperød, Janne, Trude Kallestad og Øystein Gilje (2013) Kunst Håndverk Teknologi og design Bergen: fagbokforlaget, 35, (av 345) Solstad, Anne Grethe (1995) Kreativitet og forming Bodø: Avdeling for lærerutdanning, sider Egen definert litteraturliste (tilknyttet eksamen) sider egendefinert litteraturliste tilknyttet eksamen. Det anbefales at studenter følger UiN bibliotekets kursrekke. Det vil også bli gitt undervisning om litteraturlister. Anbefalt litteratur Einemo, Arvid Peder, Anne Grethe Hestad (1999) Harde og plastiske materialer. Vollen: Tell forlag. (hele, av 146) Freeland, Cynthia (2001) But is it art? Oxford: Oxford University Press. (hele, av 231) Gombrich, E.H. (2006) The Story of Art. London: Phaidon, (sider , av 1046) Krug, Margaret (2007) An Artist s Handbook. London: Laurence King Publishing ltd. (hele, av 256) Sæthre-McGuirk, Ellen (2015) Kompendium i Introduksjon til visuell kunst Bodø: Universitetet i Nordland. 6

7 Introduksjon til visuell kunst KH171L Litteraturliste Einemo, Arvid Peder, Anne Grethe Hestad (1999) Harde og plastiske materialer. Vollen: Tell forlag. (hele, av 146) Freeland, Cynthia (2001) But is it art? Oxford: Oxford University Press. (hele, av 231) Gombrich, E.H. (2006) The Story of Art. London: Phaidon, (sider , av 1046) Krug, Margaret (2007) An Artist s Handbook. London: Laurence King Publishing ltd. (hele, av 256) Sæthre-McGuirk, Ellen (2015) Kompendium i Introduksjon til visuell kunst Bodø: Universitetet i Nordland. (se under) Kompendium (kjøpes på Akademika, på UiN) Aure, Venke, Helene Illeris, Hans Örtgren (2009) Konsten som läranderesurs: Syn på lärandre. Pedagogiske straregier och social inklusion på nordiska konstmuseer. Skärhamn: Nordiska Akvarellmuseet, wsider (av 280) Haabesland, Anny Å, Ragnhld Vavik (2000) Kunst og håndverk hva og hvorfor Oslo: Fagbokforlaget, sider , 135 (av 318) Halvorsen, Else Marie (2013) «Danning, kultur, kunst og kreativitet» i Danning i barnehagen perspektiver og muligheter, Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (red.) Oslo: cappelen Damm Akademisk forlag, sider (av 296) Hopperstad, Marit Holm (2005) Alt begynner med en strek. Oslo: Cappelens Forslag, sider (av 151) Johannessen, Aggi A. Folgerø (2003) Grunnbok i bildeskaping med kunstnere i modernismen og samtidskunsten som forbilder. Bergen: Fagbokforlaget, sider 13-25, (av 186) Anbefalt litteratur Presenteres fortløpende i forelesningstiden. Annet Lager På studentlagerene kan hver student oppbevare sine materialer og arbeider, men IKKE kjemikalier (maling, fikseringsspray, etc). Dersom man av praktiske årsaker må oppbevare slikt på studentlagrene må dette godkjennes av seksjonsleder for hver kjemikalie og for hvert semester. Studenter må fremvise faktablad for godkjente kjemikalier og denne må ha blitt registrert før kjemikalien kan lagres ved UiN. Studenten er ansvarlig å ha faktablad til alle kjemikaler (maling, fikseringsspray, med mer) som de har med seg og som de får godkjenning til å lagre i studentlagerene. Kontaktinformasjon til programansvarlig Ellen Marie Sæthre-McGuirk Universitetet i Nordland/PHS Universitetsalléen, 8049 Bodø e-post: tlf:

8 8

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Tidsfleksibel studieplan praksisorienterte programmeringskurs, erfaringer fra en ny studieplan ved IT studiene, Høgskolen i Molde

Tidsfleksibel studieplan praksisorienterte programmeringskurs, erfaringer fra en ny studieplan ved IT studiene, Høgskolen i Molde Tidsfleksibel studieplan praksisorienterte programmeringskurs, erfaringer fra en ny studieplan ved IT studiene, Høgskolen i Molde Anne Karin Wallace og Kai A. Olsen anne.k.wallace@himolde.no Sammendrag

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Periodisk emneevaluering

Periodisk emneevaluering Emneansvarlig, faglig veileder: Anders Fagerjord Fagansvarlig, koordinator og seminarleder: Ingeborg Holmene Periodisk emneevaluering ARB 1401 Kommunikasjon, ferdigheter og metoder i arbeidslivet Institutt

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid

ILIANA akademiet. Nyhetsbrevet for februar/mars 2012. Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid ILIANA akademiet Kurs og fagutdannelser i SELVutvikling Livsveiledning Energiarbeid Nyhetsbrevet for februar/mars 2012 Intervju med Inger-Reidun Olsen: Hva var grunnen til at du utdannet deg til ILIANA-lærere?

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Aalborg Universitet BY: Aalborg LAND: Danmark UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014 (august-januar) EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Juleferie DITT STUDIEPROGRAM

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Program for studiestart 2015

Program for studiestart 2015 STUDIESTART 2015/ 2016 Program for studiestart 2015 Tirsdag 11. august Oppmøte for nye studenter ved andre år bachelor (alle studieretninger), praktisk-pedagogisk utdanning, fysisk aktivitet og funksjonshemming

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt

Detaljer