Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk."

Transkript

1 1 Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. Jo Atle Karlsen Ingeniør Avdeling smittevern. Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering.

2 2 Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr Anskaffelse: 1. Kjøp 2. Lån Rengjøring Desinfeksjon Transport Inspeksjon I alle stadier: Lokalisering Lokaler Avhending Utstyr 1. Skroting Bruk Kompetanse Organisering Prosedyrer Pakking 2. Retur til eier Lagring Transport Sterilisering

3 3 Hvordan kan vi på best mulig måte sikre at reprosessering for medisinsk flergangsutstyr går korrekt, slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt? Lokalitetene er godt kondisjonert når det gjelder, temperatur og luftfuktighet. Sørge for at sterilisatorene får nødvendig service og vedlikehold. Daglig og ukentlig sterilisatortester blir utført korrekt, samt at testresultatene blir tolket riktig. Årlige valideringer blir utført med mest mulig optimaliserte laster. Kvalitetssiktede rutiner for håndtering og pakking av gods. Lastsammensetning/ lastmønster. Revalideres ved endring av laster.

4 4 Lokaliteter: Lokalitetene er i overensstemmelse med anbefalingene (pakke rom): Temperatur grader C, optimalt. Luftfuktighet %, optimalt. Renhet.

5 5 Service og vedlikeholds behov for vanndampssterilisatorer! Årlig service med kalibrering av trykktransmittere og temperatursensorer gjennomføres som en rutine før årlig validering.

6 6 Sterilisatortester! I Norge validerer vi en gang i året, tester ukentlig og daglig. daglig Bowie Dick. ukentlig lekkasjetest (oftere ved behov). sporeprøver. England tester daglig med Bowie Dick, ukentlig med lekkasje test, kvartalsvise tester (Automatikk kontroll test og Termometrisk test liten last STP) og årlig validering (som stort sett samsvarer med vår anbefaling til årlig validering). Det er veldig viktig at de daglige og ukentlige testene utføres korrekt og tolkes riktig av operatør/ bruker. Bowie Dick og lekkasjetest er 2 separate tester, som må tolkes hver for seg. Feiler maskinen på en test, kan en gjenta testen. Går den i feil igjen skal produksjonen stoppes. Teknisk skal kontaktes, slik at feilen kan utbedres.

7 7 Hva betyr validere? Ordet betyr; en dokumentert prosedyre for å fremskaffe, registrere og tolke data som er nødvendige for åvise at en prosess er konsistent og i overensstemmelse med forutbestemte spesifikasjoner.

8 8 Hvilken informasjon/ utstyr må vi ha for å validere? Teknisk informasjon om vanndampsterilisatoren: Hvor gammel er sterilisatoren? Kammervolum. Steriliseringsprogrammer. Hvilke programmer skal vi bruke? Hva slags type gods skal vi kjøre? Lastoppsett for minimumslast og maksimumslast som skal representere testene for hvert av programmene. Vurdere lastoppsettet; type gods, vekt, innpakking, plassering.

9 9 I henhold til EN ISO , er prosess og utstyrs karakterisering viktig for åsikre sterile produkter. Spesifikasjonen skal inneholde: Beskrivelse av driftssyklus; Produktfamiliene som kan steriliseres sammen; Kondisjonering av lasten før sterilisering; Lastsammensetning; Begrensninger på last størrelse/ og eller masse; Årlige tester (validering), for å verifisere at steriliseringsprosessen er reproduserbar; Bruk av biologisk indikator for å fastslå effektiviteten av steriliseringsprosessen.

10 10 Produkt definisjon: Produkter som steriliseres skal spesifiseres; Produkt og emballasjesystemer skal spesifiseres og være i samsvar med ISO og ISO ; Produktfamilie og pakkesystem skal spesifiseres sammen; Kriteriene for tildeling av produktfamilie skal spesifiseres. Grenseverdien (e) skal være spesifisert for hver prosessvariabel som produkt og emballasje system kan bli utsatt for. Grenseverdiene skal identifiseres for alle materialer og kombinasjoner av materiale som brukes; Eksempler på noen prosessvariabler; Temperatur; Holdetid; Trykk; Frekvensen på endring av trykk; Grenseverdien for temperatur; Grenseverdiene for disse prosessparametrene er spesifisert, fordi hvis verdiene går over/ eller under kan det ha en negativ effekt på produktet og/ eller emballasjen.

11 11 Et system skal angis for åsikre effektiviteten av steriliseringsprosessen: 1. Effektiv rengjøring og desinfeksjon (inkludert gjenbrukbare emballasjesystemer); 2. Integriteten til pakkesystemet før og etter eksponering for steriliseringsprosessen; 3. Miljøkontroll i områder som kan ha innvirkning på produktets bioburden; 4. Når prosessparametrene bestemmes ved hjelp av bioburdenbasert metode, gjøres estimeringen i henhold til ISO

12 12 Resultater Ytelses kvalifisering (PQ). Det skal sjekkes at installasjons kvalifisering (IQ) og operasjons kvalifisering (OQ) er i orden: Teste steriliteten til de utfordrende produktfamiliene for sterilisering; Sjekke at pakkesystemet er identisk med det som regnes for rutinemessig produksjon; At prekondisjoneringen er i henhold til gitte prosesser; Lasten er i henhold til det som er mest vanskelig å sterilisere; Størrelse og/ eller masse er i samsvar med produktfamilien som skal steriliseres og sterilisatorens spesifikasjoner

13 13 Last problematikk. Våte laster! Utfordringene med våte laster forekommer på mange vanndampsterilisatorer. Disse ufordringene koster både ressurser og tid. Ved validering sjekkes det om referanselastene inneholder akseptabel mengde fuktighet. Hvorfor forekommer fukt ved daglig produksjon, når det ikke er funnet fukt i referanselastene under validering?

14 14 Hva kan forårsake fukt/ våte laster? 1. Mekanisk utfordring rundt damptilførsel. 2. Utfordringer rundt steriliseringslaster/ pakking/ lokalitet.

15 15 Blandet steriliseringslast! Papirinnpakkede brikker og folieinnpakket utstyr på toppen! Lettere container laster i midten! Tyngst container last nederst!

16 16 Feilsøking tester/ lastkjøringer på sterilisator. Start Rutine kjøringer Kjør testen igjen, ved vedvarende feil kontakt for service. Maskinen stenges for produksjon. Feilet Bowie Dick test (Daglig) Feilet Lekkasjetest (Ukentlig) Feilet Biologisk test (1 3 mnd) Feilet Lastkjøring Våt last Sammenlign testen med leverandørens dokumentasjon for testen. Mulige feil: for kort steriliseringstid, luftlekkasje, våt damp, for høy damp temperatur, ikke kondenserbare gasser med mer. Sjekkes ved å kjøre Lekkasjetest (for å utelukke lekkasje). Mulige årsaker: dør pakning, feil i ventiler, filter lekkasje, utette gjennomføringer. Mulige årsaker: samme som Bowie Dick. Sjekk leverandørens anbefalninger, kjør lasten på nytt. Refererer til våt last problematikk.

17 17 Feilsøkning ved våte laster. Start Sjekk om det finnes fukt Ja Litt fukt på 1 2 laster Nei Ja Våte laster fjernes, sterilisatoren er i drift, imens det søkes etter feilen. Nei Brukes sterilisatoren riktig? Ja Nei Mange våte eller fuktige laster Ja Sterilisatoren settes ut av drift til feilkilden er funnet. Våte laster kan forekomme ved feil bruk av sterilisatoren Nei Er damp parameterne korrekte? Ja Våte laster kan forekomme ved problemer ved damptilførselen Vanndråper kan være forårsaket av feil med sterilisatoren Nei Funger sterilisatoren Korrekt? Ja Forsatt våte laster, kontakt for service!

18 18 Våte laster kan forekomme ved feil bruk av sterilisatoren : Overlast i sterilisatoren. Tunge laster ligger for høyt i kammeret, kan gi mye kondens som renner på lastene under. Feil lasting/ plassering av instrumenter med hulrom. Laster som ligger for tett, samt tar borti kammerveggene. Papirinnpakket gods inneholder for stor masse, eller for mye emballasje eller begge deler. Utfordring rundt metall/ plast fordeling i lasten. Uhensiktsmessig valg av emballasjemateriale. Uegnede pakkemetoder.

19 19 Problemer med damptilførsel: For høyt partikkelnivå i kjelen (for eksempel humus). For lavt damptrykk. For høy vannstand i kjelen. Feil i trykkregulatoren. Feil med kondenspottene. Manglene isolasjon på damprørene (skadet/ fjernet). Dampkjelen klarer ikke ålevere nok damp. Leverer for fuktig damp, det vil si damp med vanndråper.

20 20 Vanndråper kan være et resultat av feil på sterilisatoren: Våt damp føres inn i kammeret, grunnet inneffektiv drift av dampseparatoren, kappen, og/ eller tilknyttede kondensatorpotter. For kort tørketid. Vakuum ved tørking fungerer ikke effektivt nok. Damp lekker inn i kammeret under tørking. Vanndråper dannes på kammerveggen, fordi kappetemperaturen er lavere enn kammertemperaturen. Kondens som drypper fra lastevognen under tørking. Det dannes kondens da lasten har en lavere temperatur enn luften som føres inn i kammeret. Kondensdråper kan også frigjøres fra dør pakningen eller mekanismen når døren åpnes, kan legge seg som vanndråper utenpå det sterile utstyret.

21 21 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål??

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING Always with you 2 Getinge HS66 Turbo VI INTROdUSERER den NYE GENERASjONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS66 Turbo representerer en ny generasjon avanserte autoklaver

Detaljer

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll GETINGE assured Produkter for rengjørings- og sterilitetskontroll 2 Getinge ssured Getinge forstår Hver dag behandler du en mengde ulike instrumenter og redskaper. Kanskje til forskjellige tidspunkter,

Detaljer

KONFORT 700 Designet for effektiv service

KONFORT 700 Designet for effektiv service KONFORT 700 SERIES KONFORT 700 Designet for effektiv service Fra 1. Januar 2011 skal alle nye typegodkjente biler bruke den nye kjølegassen (R1234yf) i klimaanlegget i forhold til Europeisk lovgivning.

Detaljer

Vedlikehold av kunstgressbaner

Vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG

TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG TIPS OM DRIFT AV KULDEANLEGG Dette er et meget generelt dokument som gir deg tips om drift av ditt kuldeanlegg. Dokumentet er forbeholdt KYNDIG PERSONELL. Med dette menes personer som er trent og instruert

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK

Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Håndbok Oktober 2013/Rev. 02 Copyright 2013 Norsk olje og gass Med bidrag fra Mintra AS, Ingolf fra Holmslet m.fl. VENTILTEKNIKK Innholdsfortegnelse 2 Innledning generelt 1. Grunnleggende teori 2. Generelle

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Systemløsning for sikker og effektiv instrumentbehandling Miele tilbyr et komplett system for sikkert og effektivt arbeid

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Riktig instrumentbehandling

Riktig instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8 Arbeidsgruppe for instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8. utgave, 2004 Kirurgiske instrumenter Mikrokirurgiske instrumenter Dentalinstrumenter (tannlegeinstrumenter)

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer