Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll?"

Transkript

1 1 Dekontamineringsdagene 2014 Vaskedekontaminatorer trenger vi bedre kontroll? Egil Lingaas Avdeling for smittevern Oslo universitetssykehus

2 2 Dekontaminering og pasientsikkerhet Sikker dekontaminering av medisinsk flergangsutstyr er en viktig del av strategien for åforebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner Dekontamineringsprosesser som gir rene, desinfiserte og/eller sterile produkter måvære en integrert del av arbeidet med pasientsikkerhet i helseinstitusjoner

3 3 Helsevesenet trenger derfor å ha systemer som sikrer at dekontamineringsprosessene er forsvarlige Det er grunn til å tro at dette er mangelfullt i mange norske sykehus, spesielt når det gjelder vaskedekontaminatorer

4 4 Regulatorisk rammeverk Forskrift om medisinsk utstyr (Direktiver om medisinsk utstyr) Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Standarder NS-EN ISO serien

5 5 Forskrift om medisinsk utstyr Vedlegg ØMU IX: Klassifiseringskriterier III. Klassifisering 4.3.Regel 15 Alt utstyr som er spesielt beregnet på å desinfisere medisinsk utstyr, tilhører klasse IIa med mindre det er spesielt beregnet på å desinfisere invasivt utstyr, ettersom det da tilhører klasse IIb.

6 Dekontamineringssirkelen Anskaffelse 1. Kjøp 2. Lån Rengjøring Desinfeksjon Transport Bruk I alle stadier: Lokalisering Lokaler Utstyr Kompetanse Organisering Prosedyrer Inspeksjon Pakking Avhending 1. Skroting 2. Retur til eier Lagring Transport Sterilisering

7 7 Hva er en vaskedekontaminator? Maskin som har som formål årengjøre og desinfisere medisinsk utstyr og andre gjenstander som brukes i forbindelse med medisinsk, dental, farmasøytisk eller veterinærmedisinsk praksis. Kravene er beskrevet i NS-EN ISO 15883, del 1-6 (7) 4 (5) ulike hovedtyper

8 NS-EN ISO standardene

9 9 Hovedtyper av vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for kirurgiske instru-menter, anestesiutstyr, kar, redskaper, glasstøy osv med termisk desinfeksjon til bekken, urinflasker og lignende ( spyledekontaminator ) med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell ( )

10 10 Noen definisjoner Validering Dokumentert prosedyre for åfremskaffe, registrere og tolke resultater som er nødvendige for åfastslåat en prosess vil gi et resultat i overensstemmelse med forutbestemte spesifikasjoner Verifikasjon Bekreftelse, ved fremskaffelse av objektive bevis, på at spesifiserte krav er etterkommet

11 Noen definisjoner 11 Installasjonskvalifisering Prosess for åfremskaffe og dokumentere at utstyr er anskaffet og levert i henhold til dets spesifikasjoner. Operasjonskvalifisering Prosess for åfremskaffe og dokumentere at installert utstyr fungerer innenfor forutbestemte grenseverdier når det brukes i overensstemmelse med sine bruksspesifikasjoner.

12 Noen definisjoner 12 Funksjonskvalifisering Prosess for åfremskaffe og dokumentere at utstyret, slik det er installert og brukt i overensstemmelse med sine spesifikasjoner, gir konsistente resultater i henhold til forutbestemte kriterier, og dermed gir et produkt som er i overensstemmelse med dets spesifikasjoner.

13 Testprogram for vaskedekontaminatorer 13 Lokasjon Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

14 Testprogram for vaskedekontaminatorer 14 Lokasjon Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

15 Testprogram for vaskedekontaminatorer 15 Lokasjon Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

16 Testprogram for vaskedekontaminatorer 16 Lokasjon Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

17 Testprogram for vaskedekontaminatorer 17 Lokasjon Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

18 18 Ansvar og roller Anskaffelse Drift Vedlikehold Kontroll

19 Lokasjon Testing i fabrikk Produksjon av vaskedekontaminator Serieproduksjon En enkelt VD 19 Ansvar Fabrikk Typetest + Funksjonstest Typetest Produsent Typetestutføres påen representativ maskin for ådokumentere overensstemmelse med NS-EN ISO del 1 og 2 (evt3, 4, 6) Funksjonstest(workstest) utføres påhver enkelt maskin før den forlater fabrikken for å verifisere at den tilfredsstiller spesifikasjonenesom angitt i NS-EN ISO del 1 og 2 (evt3, 4, 6)

20 Testing i fabrikk - forts 20 Produsenten skal gjøre resultatene av typetest og funksjonstest tilgjengelige for kjøper senest ved leveringen Manglende typetest/funksjonstest medfører at produsenten er ansvarlig for enhver problemstilling som måtte oppstå i forbindelse med installasjonsoperasjons- eller funksjonskvalifisering

21 Testing på brukerstedet 21 På brukerstedet VALIDERING Komisjonering kontroller og tester Funksjonskvalifisering Operasjonskvalifisering Installasjonskvalifisering Produsent Bruker Periodiske rutinetester Årlig revalidering Bruker

22 Installasjonskvalifisering 22 Tilførsler (strøm, vann etc) og tilbehør Verifikasjon av dokumentasjon Installasjon i henhold til kontrakt Isolasjon Sikkerhetsmekanismer Nøkler, koder og verktøy

23 Installasjonskvalifisering 23 Lastemekanismer og lastbærere Tilkoblinger for gjennomspyling Funksjonskontroller Reaksjon på eksterne feil (f.eks. svikt i vanntilførsel)

24 Operasjonskvalifisering 24 Sikkerhetstest Automatisk kontrolltest Verfikasjon av kalibrering Vannsystemer Overflow test/vannvolum per prosesstrinn/ Kjemisk renhet/endotoksin Drenasje Tetthet/fri drenasje/avløpseffektivitet/dødvolum

25 Operasjonskvalifisering 25 Ventilasjon/avlufting Kontaminasjon av last fra luftekanaler Dører og låsemekanismer Dampavgivelse Dosering av kjemikalier Lastebærer Luftkvalitet

26 Operasjonskvalifisering - forts 26 Rengjøringseffekt Kammertemperatur Lastebærer-temperatur Overtemperatur Termometrisk test Tørrhetstest Test på ultralydfunksjon Test på rester av prosesskjemikalier

27 Funksjonskvalifisering 27 Rengjøringseffekt referanselast og spesielt utstyr Tørrhetstest referanselast og spesielt utstyr Rester av prosesskjemikalier Temperaturtest for innvendige flater Verifikasjon av gjennomstrøming

28 Periodiske tester 28 Daglige tester Ukentlige tester Kvartalsvise tester Årlige tester

29 29 Daglige tester (bruker) Kontroll av spylearmer for fri bevevelighet Kontroll av dyser for blokkering Rengjøring av siler Kontroll av kjemikalier

30 30 Ukentlige tester (bruker/testpersonell) Ukentlig sikkerhetstest Daglige tester Vannets hardhetsgrad Vannets ledningsevne (siste skyllevann) Automatisk kontrolltest Rengjøringseffekt ved test på restforurensning

31 31 Kvartalsvise tester (testpersonell) Ukentlig sikkerhetstest Automatisk kontrolltest Verifikasjon av kalibrering Termisk desinfeksjonstest Rengjøringseffekt

32 32 Årlige tester (testpersonell) 1. Årlig sikkerhetstest 2. Automatisk kontrolltest 3. Verifikasjon av kalibrering 4. Vannsystemer Kjemisk renhet Endotoksin 5. Drenasje

33 33 Årlige tester (testpersonell) 6. Dører og låsesystem 7. Feilvarsling ved følersvikt 8. Utslipp av vanndamp 9. Dosering av kjemikalier Reproduserbarhet Varsling ved lavt nivå 10.Lastebærer

34 34 11.Luftkvalitet Årlige tester (testpersonell) 12.Rengjøringseffekt Testjord Referanselast 13.Utkobling ved for høy temperatur 14.Termometrisk test, termisk desinfeksjon 15.Tørrhetstest referanselast 16.Test på rester av prosesskjemikalier

35 35 Er et slikt testprogram A. Mulig? Krever ledelsemessig beslutning Krever kompetanse og kapasitet Krever penger Er gjennomført i andre land B. Nødvendig? Ja, for pasientsikkehet Ja, for personellsikkerhet

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp

Detaljer

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk.

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. 1 Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. Jo Atle Karlsen Ingeniør Avdeling smittevern. Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering. 2 Livssyklus for medisinsk

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014 Sterilforsyning Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av dekontamineringsprosessen 14. mars 2014 Vaskedekontaminatorer; oppfølging og kontroll Anne Line Halstensen Sterilsentralen SIHF Hamar 14. mars 2014

Detaljer

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 1 Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 2 Nasjonale

Detaljer

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop

Dekontamineringsdagene 10. juni 2013. Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop 1 Dekontamineringsdagene 10. juni 2013 Nasjonale anbefalinger for dekontaminering av fleksible gastroenterologiske endoskop Linda Ashurst Leder Nasjonalt kompetansesenter for dekontaminering Avd. for smittevern

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

GETINGE wd46 turbo. Always with you

GETINGE wd46 turbo. Always with you GETINGE wd46 turbo en mye raskere vaskedekontaminator Always with you 2 Getinge WD46 Turbo Getinge WD46 Turbo 3 HJELPER DEG Å GJØRE MER MED MINDRE Ressursene er knappe, og effektivitetskravene til helseinstitusjoner

Detaljer

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you

GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN VASKEMIDDELUTVALG FÅ MAKSIMAL YTELSE ISO 15883 GODKJENT Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system G 7831 og G 7862 Erfaring gir sikkerhet I mer enn 3 tiår har Miele vært en innovativ og ledende produsent av desinfeksjonsautomater

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll GETINGE assured Produkter for rengjørings- og sterilitetskontroll 2 Getinge ssured Getinge forstår Hver dag behandler du en mengde ulike instrumenter og redskaper. Kanskje til forskjellige tidspunkter,

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

NY BRANSJESTANDARD REVIDERT BRANSJESTANDARD

NY BRANSJESTANDARD REVIDERT BRANSJESTANDARD NY BRANSJESTANDARD «Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy» REVIDERT BRANSJESTANDARD «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner» Bakgrunn o Helseinstitusjoner

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr

Forsyning av sterilt medisinsk utstyr Delprosjekt Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning av sterilt medisinsk utstyr - ROS analyse - håndtering av sterilt medisinsk utstyr i forsyningskjeden Delprosjekt 2 Helse Sør-Øst Forsyningssenter Forsyning

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2015)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2015) BRANSJESTANDARD Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner UTGAVE MAI 2015 NORSKE VASKERIERS KVALITETSTILSYN Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2 97050830 Rev. 01 26.06 Airpower NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4 6. MONTERING OG

Detaljer