Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det?"

Transkript

1 Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det? Karin Sæther og Kari Torvund Sørlie

2 Låne instrumenter hva er omfanget? Låneinstrumenter har 3 hovedområder: Konsignasjon låner instrumentparken så lenge det er aktuell behandlingsteknikk, ikke implantat Låneinstrumenter som skal brukes ved revisjoner, bestilles til tidspunkt og leveres 2 døgn før bruk. 1. døgn er registrering, rengjøring og desinfeksjon 2. døgn sterilisering og levering til brukerstedet Utprøving av nye og forbedrede instrumenter

3 Låne instrumenter aktører og rammeverk Aktører Eksternt - leverandører Internt i HF operatør, seksjoner, kontraktforhandler Lov om medisinsk utstyr Spesialisthelseloven Pasientrettighetsloven Normer en rette EN standarder EN ISO 9001:2000, Kvalitetssystem EN ISO 13485:2003, Medisintekniske produkter ISO 17664:2004 Sterilisering av medisintekniske produkter ISO :2006 Sterilisering av medisintekniske produkter, Biologiske indikatorer Del 1: Allmenne krav (ISO :2006) ISO :2006 Forpakninger for medisintekniske produkter som skal steriliseres Del 1: Krav på material, sterilbarriere- og forpaknings system Utgava 1, Forpaknings material og -system för medisintekniske produkter som skal steriliseres EN 17664:2004 Sterilisering av medisintekniske produkter - Informasjon fra leverandør EN ISO Sterilisering av medisintekniske produkter Generelle krav på steriliseringsmedium samt utvekling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosess

4 Låne instrumenter hvordan fungerer det? Låneutstyr skal oppfylle de samme kvalitetskrav som om utstyret eies av sykehuset. Utgangspunkt i en sterilforsyningsavdeling Hvordan får vi vite at låneutstyr skal brukes? Har vi gode melderutiner internt i sykehuset? Er det definert hvem som er mottakssted? Får vi den dokumentasjon vi trenger for utstyret? Får vi utstyret i rett tid? Hvem er samarbeidspartnere for oss? Er det andre som bør dokumentere hvordan låneinstrumenter skal håndteres? Skal RHF involveres og komme med et anbefalt oppdragsdokument? Lik oppfattelse av alle involverte parter fra leverandør til operatør.

5 Låne isntrumenter 2 Dokumentgrunnlag Vi har valgt å undersøke hva våre naboland har gjort og evt dokumentert Funn: DS Annex F (dansk) Retningslinjer for låneinstrumenter (svensk) Tema er aktuelt over hele verden Wfhss Japan 2012 Tema låneinstrumenter er aktuelt å jobbe med også i Norge.

6 Norm :2012 Anneks F Særlige forhåndsregler for låne instrumenter Låneutstyr brukes av flere sykehus, ofte i flere land. Låneutstyr består ofte av kompliserte og sammensatte spesialinstrumenter. Dette medfører at håndtering av utstyr på sterilforsyningsavdelingen er mer tidskrevende enn håndtering av egne instrumentsett. Ikke sjelden er låneutstyr urent ved mottak. Sterilt låneutstyr skal oppfylle de samme kvalitetskrav som om utstyr eiet av sykehuset.

7 F.2 Retningslinjer for låneutstyr F.2.1 Vurdering av utstyr og leverandør før man inngår låneavtale Utstyrsleverandør vurderes: Utstyr vurderes: funksjonalitet og rengjørbarhet F2.2 Kontraktinngåelse Organisasjon skal utarbeide retningslinjer for låneavtale. Hvem skal inngå avtale med leverandør Rekvirere låneutstyr Hvem skal informeres om inngått avtale Hvem er ansvarlig for Mottakskontroll Gjenbehandlingsprosesser Forsendelse Ansvaret kan være i opr.avd/ sterilforsyning eller delt ansvar

8 F.2.3 Retningslinjer for låneutstyr F.2.3 Omgang i låneavtalen kravspesifikasjon Retningslinjer skal innehold vilkår for: Utlånspris Tidsfrist for levering av forsendelsen Forsendelsesmetode verdiforsendelse Forsendelsesomkostninger Emballeringsmetode Hjelpeutstyr velegnet til bruk i vaskedekontaminator Håndtering av evt implantater Kriterier for bruk av utstyret ikke animalsk vev. Avregning defekte instrumenter

9 F.2.3 Retningslinjer for låneutstyr Opplæring av personale operasjon/sterilforsyning Leverandørs bruksanvisning Instrumentidentifikasjon Innholdslister Pakkeseddel/ bilder Instruksjon for delbare instrumenter Gjenbehandlingssertifikater Formstøpte plastkasser med få hull kan ikke brukes direkte i vaskedekontaminatoren Informasjonsvideo eller lignende bildematerialer er brukbare hjelpeverktøy Sporbarhet enkeltinstrument eller sett Utlåner er ansvarlig for funksjonalitet og låner er ansvarlig for å håndtere utstyret jfr. fabrikantens anvisninger

10 F.2.4 Retningslinjer for låneutstyr Utlåners kvalitetssystem vurderes (leverandør) Har system på sporbarhet som skal inneholde Navn på lånesykehus og navn på låneavdeling Dato for forsendelse og dato for bruk Dato for mottak etter bruk Kopi av forsendelsen sett/ implantat Bildemateriale og vektangivelse Instruksjon av delbare instrumenter At det er forløpende funksjons og vedlikeholdskontroll på instrumenter, kontainere, transportkasser og innsatser Dokumentere på hvilken måte implantater transporteres, oppfyller krav til fabrikantens anvisninger Retningslinjer for håndtering av implantater Dokumentere på hvilken måte utstedte rapporter behandles og lukkes jfr kvalitetssystem.

11 F.2.5 Mottakelse av låneutstyr Utlåner (leverandør) Gjenbehandlingssertifikat Leverandøranvisninger Komplett innholdsfortegnelse Komplett pakkeseddelfortegnelse inkl bildemateriale Instruksjoner for delbare instrumenter Implantatoversikt Låner (sykehus) skal sikre at instrumenter/ utstyr/ implantater er i overensstemmelse med fortegnelser/pakkeseddel og implantatfortegnelse At forsendelse er i overensstemmelse med tidsfrister Selve mottaket kan skje et annet sted som gjelder for sykehusets (varemottak eller direkte til brukeravd/ sterilforsyning)

12 F.2.6 Klargjøring av låneinstrumenter Utstyret gjenbehandles i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger Gjenbehandlingsenheten oppretter lånemappe med følgende innhold Identifikasjonsbetegnelse for låneutstyret Komplett innholdsfortegnelse av settene Komplett pakkeseddelfortegnelse og bildemateriale Instrukser for delbare instrumenter Leverandøranvisninger Data for gjenbehandlingsprosesser (rengjøring, desinfeksjon og sterilisering)

13 F.2.7 Klargjøring for bruk Utstyret dekontamineres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger Gjenbehandlingsenheten utfyller gjenbehandlingsdeklarasjon Forsendelsen skal inneholde gjenbehandlingsdeklarasjon evt utstedte tilbakemeldingsrapporter relevant for utlåner Kopi av komplett settfortegnelse Kopi av komplett pakkeseddelfortegnelse evt bildemateriale Instruksjoner for delbare instrumenter Det ansees tilstrekkelig at utstyret har gjennomgått en validert rengjørings desinfeksjonsprosess.

14 F.2.8 Returforsendelse av låneutstyr Organisasjon returnerer låneutstyret i overensstemmelse med retningslinjer i låneavtalen. Gjenbehandlingssted: Operasjonsavdeling eller sterilforsyningsavdeling Leverandørsertifikat

15 Riktlinjer før låneinstrumenter sfvh.se Svensk forening for Vårdhygien Utarbeidet retningslinjer som er anbefalt til bruk som en veiledning i håndtering av låneinstrumenter - Lover og forskrifter som beskrives i dokumentet dannet grunnleggende krav, såkalt vesentlige krav som produksjonen må oppfylle. Dokumentet skal også gi en støtte i det fortløpende kvalitetsarbeidet rundt håndtering av låneinstrumenter. Retningslinjer Sjekkliste

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Hvilke funn gjør vi ved tilsyn på maritime skoler Jack-Arild Andersen, sjefingeniør - Utdanning, Sertifisering og Bemanning Tilsyn med maritim utdanning Sjøfartsdirektoratets rolle Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE

T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE T-DOC ENDOTRACE TA KONTROLL OVER ENDOSKOPENE 2 T-DOC EndoTrace OPPNÅ NYE NIVÅER AV EFFEKTIVITET OG KONTROLL Uregelmessig driftsflyt i reprosesseringsenheten for endoskoper kan bidra til svekket reprosessering

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer