Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Validering. Jo-Atle Karlsen Ingeniør. Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus"

Transkript

1 1 Validering Jo-Atle Karlsen Ingeniør Nasjonalt kompetansesenter for dekontamineringstjenester Avd. for smittevern Oslo Universitetssykehus

2 Livssyklus for medisinsk flergangsutstyr 2 Anskaffelse 1. Kjøp 2. Lån Rengjøring Desinfeksjon Transport Bruk Lagring I alle stadier: Lokalisering Lokaler Utstyr Kompetanse Organisering Prosedyrer Inspeksjon Pakking Avhending 1. Skroting 2. Retur til eier Transport Sterilisering

3 3 Hvorfor skal vi validere? Både for medisinske (farmasøytiske) produkter og for medisinsk utstyr er det spesifiserte, regulativeanbefalinger i forhold til validering av ulike sider ved produksjonsprosessen For alt medisinsk utstyr som brukes i Europa gjelder Direktiv 93/42/EEC Direktivet anbefaler produsenter av sterilt medisinsk utstyr å opprette et kvalitetssystem som er i samsvar med ISO 9001/9002

4 4 Hvorfor skal vi validere? ISO 9001 definerer en del prosesser som spesielle. Steriliseringsprosessen er en slik prosess hvor hvert enkelt sluttprodukt ikke kan kontrolleres. Slike prosesser skal kvalitetssikres ved monitorering, rutinekontroll og validering.

5 5 Europisk Standard (EN) -En standard (Fransk: Norm, Tysk: Norm) eren teknisk publikasjon som blir brukt som en regel, veileder eller definisjon. -Førstog fremsterdeten repeterbarmetodeåutførenoe på, kommetframtilgjennomkonsensus. - Standarder er skapt ved å bringe sammen alle interesserte parter, inkludert, produsenter, brukere og regulerende myndigheteri forholdtilet spesieltmateriale, et produkt, en prosess eller en tjeneste. Fortjenesten med standardisering skal være økt produktsikkerhet og lavere overføringskostnaderogpriser.

6 6 VALIDERING en planlagt og dokumentert gjennomgang som under operativ bruk, kontrollert innenfor definerte grenser, viser at prosessen konsekvent og repeterbart, produserer produktersomeri overensstemmelsemed forhåndsbestemte spesifikasjoner.

7 7 Hvorfor skal vi validere? NS-EN ISO Medisinsk utstyr Systemer for kvalitetsstyring - anbefalinger for ledelseskvalitetssystem hvor en organisasjontrenger å demonstrer evne til å levere medisinsk utstyr. - alle anbefalinger er spesifikke i forhold til organisasjoner som leverer medisinsk utstyr, uavhengig av organisasjonens type og størrelse

8 8 Hvorfor skal vi validere? NS-EN ISO :2006 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Fuktig varme Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr

9 9 Hvorfor skal vi validere? NS-EN ISO Kap. 9 Validering Hvert valideringstrinn skal utføres i overensstemmelse med en dokumentert prosedyre. Alt utstyr, fastmontert eller eksternt, som benyttes i valideringsprosessen, skal verifiseres og være i overensstemmelse med dets spesifikasjoner. Enhver endring av produktet, utstyret eller av steriliseringsprosessen utført under valideringen, skal nedtegnes og begrunnes, og spesifikasjonene endres tilsvarende. Rekken av målinger for hvert testinstrument bruk i valideringen skal ha kalibrering sporbart til nasjonale standarder og innenfor de verdier som omfatter steriliseringsprosessen.

10 10 Hvordan validerer vi? NS-EN ISO Kap. 9 Validering Det skal verifiseres gjennom: - Installasjonskvalifisering (IQ) - Operasjonskvalifisering (OQ) - Funksjonskvalifisering (PQ) Gjennom disse kvalifiseringene kommer det frem at sterilisatoren opererer innenfor de gitte parametre og leverer det produktet som er forutbestemt. Hvis en sterilisator og en steriliseringsprosess blir brukt i steriliseringen av et nytt produkt, kan man utelate IQ og OQ, forutsatt at forandringen ikke påvirker utstyr eller eksisterende last på en slik måte at det påvirker utførelsen av den eksisterende steriliseringsprosessen.

11 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess 11

12 12 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet

13 13 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet

14 14 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet - tungmetaller -ph -hardhet - ledningsevne m.m.

15 15 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet

16 16 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet - Ikke kondenserbare gasser -Overvarme -Tørrhet

17 17 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet Kvalifisering av autoklavens egne registrerings og kontroll instrumenter

18 18 Damp til kammer Prosessor Monitorering Skriver Damp til kappa Avløp

19 19 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet Kvalifisering av autoklavens egne registrerings og kontroll instrumenter Kvalifisering av autoklavens prosessparametere

20 20 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet Kvalifisering av autoklavens egne registrerings og kontroll instrumenter Kvalifisering av autoklavens prosessparametere -tid - temperatur -trykk

21 21 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet Kvalifisering av autoklavens egne registrerings og kontroll instrumenter Kvalifisering av autoklavens prosessparametere Kvalifisering av lastmønstre

22 22 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Kvalifisering av lastmønstre

23 23 Lastmønster En viktig del av validerings/ revaliderings (testene) er at lastmønsteret er optimalt i sterilisatoren. Containere må plasseres nederst, da disse avgir mest kondens under steriliseringsprosessen. Containere kan plasseres over hverandre (letteste container øverst). Containere av samme type kan stå oppåhverandre (sjekk med leverandør). Papir-og folieinnpakket måligge øverst i lasten. Da det er fare for at disse trekker til seg kondens fra containeren over (de blir våte).

24 Ekstempel på lastoppsett: 24

25 25 Hva er forutsetningene for åoppnåen vellykket steriliseringsprosess Lekkasje/Luftfjerning/Luftkvalitet Vannkvalitet Dampkvalitet Kvalifisering av autoklavens egne registrerings og kontroll instrumenter Kvalifisering av autoklavens prosessparametere Kvalifisering av lastmønstre Periodisk testing/kontroll

26 26 NS-EN 285:2006+A2:2009 Sterilisering Vanndampsterilisatorer Store sterilisatorer Hvordan validerer vi? - omhandler kravspesifikasjoner og relevante tester for store vanndampsterilisatorer, primært for bruk i helsevesenet

27 Hvordan validerer vi? 27

28 28 Hvordan validerer vi? Installasjonskvalifisering (IQ) Kontrollere at: Sterilisatoren er installert i omgivelser og med de krav til tilslutninger som produsenten har

29 29 Hvordan validerer vi? Installasjonskvalifisering (IQ) Kontrollere at: Sterilisatoren er installert i omgivelser og med de krav til tilslutninger som produsenten har All dokumentasjon vedr. komponenter og programvare, samt brukermanuale, vedlagt på nasjonalt språk

30 30 Hvordan validerer vi? Installasjonskvalifisering (IQ) Kontrollere at: Sterilisatoren er installert i omgivelser og med de krav til tilslutninger som produsenten har All dokumentasjon vedr. komponenter og programvare, samt brukermanuale, vedlagt på nasjonalt språk Sterilisatoren er utstyrt etter de krav spesifikasjonene som kjøper har spesifisert

31 31 Hvordan validerer vi? Operasjonskvalifisering (OQ) Kontrollere at: Sterilisatorens forhåndsinnstilte testprogrammer er i samsvar med kravspesifikasjonene. Eks: Vakuum/ Lekkasjetest. Trykk Stabilisering Test-tid :00 10:00 Tid

32 32 Hvordan validerer vi? Operasjonskvalifisering (OQ) Kontrollere at: Sterilisatorens forhåndsinnstilte testprogrammer er i samsvar med kravspesifikasjonene. Standard tøy testpakke med kjemisk indikator Bowie & Dick.

33 33 Hvordan validerer vi? Operasjonskvalifisering (OQ) Kontrollere at: Sterilisatorens forhåndsinnstilte testprogrammer er i samsvar med kravspesifikasjonene Sterilisatoren utfører en steriliseringsprosess som er i overenstemelse med de foreliggende kravspesifikasjoner, både i forhold til tomt kammer og med standardiserte testlaster

34 34 Hvordan validerer vi? Operasjonskvalifisering (OQ) Kontrollere at: Sterilisatorens forhåndsinnstilte testprogrammer er i samsvar med kravspesifikasjonene Sterilisatoren utfører en steriliseringsprosess som er i overensstemelse med de foreliggende kravspesifikasjoner, både i forhold til tomt kammer og med standardiserte testlaster Monitorerings-og dokumentasjonssystem fungerer slik de er beskrevet i kravspesifikasjonen

35 35 Funksjonskvalifisering (PQ) Kontrollere at: Hvordan validerer vi? Sterilisatoren utfører en repeterende steriliseringsprosess som er i overenstemelse med de foreliggende kravspesifikasjoner, i forhold til ulike lastmønstre som brukeren ønsker kontrollert. Her benyttes worst-case - minimums og maksimums laster.

36 Sluttrapport: 36

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk.

Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. 1 Porøs last sterilisator. Forberedelser og referanselaster. Våt last problematikk. Jo Atle Karlsen Ingeniør Avdeling smittevern. Nasjonal kompetansetjeneste for Dekontaminering. 2 Livssyklus for medisinsk

Detaljer

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll

GETINGE assured ProdukTEr for rengjørings- og sterilitetskontroll GETINGE assured Produkter for rengjørings- og sterilitetskontroll 2 Getinge ssured Getinge forstår Hver dag behandler du en mengde ulike instrumenter og redskaper. Kanskje til forskjellige tidspunkter,

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014

Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av. 14. mars 2014 Sterilforsyning Sykehuset Innlandet Kvalitetssikring av dekontamineringsprosessen 14. mars 2014 Vaskedekontaminatorer; oppfølging og kontroll Anne Line Halstensen Sterilsentralen SIHF Hamar 14. mars 2014

Detaljer

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you

GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING. Always with you GETINGE HS66 TURBO FØRSTEKLASSES STERILISERING Always with you 2 Getinge HS66 Turbo VI INTROdUSERER den NYE GENERASjONEN AUTOKLAVER Nye Getinge HS66 Turbo representerer en ny generasjon avanserte autoklaver

Detaljer

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi

Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Vibecke Lindøen, Randi Askeland, Linda Ashurst, Wenche Brattebø Fenne, Astrid Berge Reinemo Innhold

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Hvordan holde orden i eget hus

Hvordan holde orden i eget hus Internkontrollforskriften Eugenie Winger Husebye 16. mars 2011 Overskriften ingen vil ha Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.

Detaljer

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2

97050830 Rev. 01 26.06. Airpower NORSKE...2 97050830 Rev. 01 26.06 Airpower NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4 6. MONTERING OG

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

1.2 KORT OM KRAV TIL SYSTEMET

1.2 KORT OM KRAV TIL SYSTEMET KRAVSPESIFIKASJON I INTRODUKSJON 1.1 BAKGRUNN Vi er en gruppe bestående av fire personer som skal utføre et hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik (HIG). Alle medlemmene av gruppen går tredje år dataingeniør,

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2015)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2015) BRANSJESTANDARD Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner UTGAVE MAI 2015 NORSKE VASKERIERS KVALITETSTILSYN Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

GS1 Ytteremballasjeguiden

GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 GS1-standardene Innledning Dette heftet gir en kort innføring i bruken av GS1-standardene ved nummerering og merking av ytteremballasje. Heftet er laget for de som ikke kjenner

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

EGENKONTROLL- VEILEDER

EGENKONTROLL- VEILEDER FISKERIDIREKTORATET KONTORET FOR KVALITET OG MILJØ EGENKONTROLL- VEILEDER TIL BRUK I VIRKSOMHETER SOM PRODUSERER FISK OG FISKEVARER Bergen, juni 1999 1 INNLEDNING... 3 1.1 Historikk... 3 1.2 Målsetning

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten strategirapport Strategimøte 2006: Kvalitetssikring i bakteriologi Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten Hovedredaktører: Jørgen Lassen og Per Sandven EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI,

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det?

Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det? Låne instrumenter hva er omfanget og hvordan fungerer det? Karin Sæther og Kari Torvund Sørlie Låne instrumenter hva er omfanget? Låneinstrumenter har 3 hovedområder: Konsignasjon låner instrumentparken

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer