Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for"

Transkript

1 Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim

2 Disposisjon Nyere viten om hjerneutvikling ved prematuritet og ved tidlig hjerneskade (Kvantitative MR metoder) Hvordan går det med de premature barna? Resultater fra en langtidsoppfølging. Veien videre.

3 Potential interactions between genetic, medical and environmental risk factors and vulnerable brain regions Postdischarge social and environmental influences Infections Genes Secondary brain injury (diffuse wm injury with sec. cortical effects?) Modified from Perlman, J. M. Pediatrics 2001;108:

4 Nagae LM et al.

5

6 3D automatic brain segmentation results. From top to bottom, gestational ages at scan are 30, 34, 40 and 44 weeks. Transverse slices showing original T2w images, segmented WM, cortical GM and CSF respectively. Last two columns show 3D renderings of inner and outer cortical surfaces of the hard segmentation. Neuroimage (38) 2007

7 2006 Redusert kortikal utvikling og vekst er assosiert med prematuritet, hankjønn og medfører patologisk utkomme.

8 Redusert kortikal utvikling og vekst er assosiert med prematuritet og patologisk utkomme.

9 Hva kjennetegner hjernen til svært prematurt fødte barn I? Cortex: Manglende sulci og gyri

10 Hva kjennetegner hjernen til svært prematurt fødte barn II? Hvit substans: Manglende myelinisering

11 Hva kjennetegner hjernen til svært prematurt fødte barn III? GA 24 uker GA 34 uker Sparsomt utviklet sirkulasjon

12 Lokaliserte hjerneskader hos premature barn : 2 hovedtyper Infarkter Blødninger

13 Germinal matrix

14 Hjerneblødninger hos premature barn Grad 1 og 2 blødninger Grad 3 og 4 blødninger

15 Hjerneblødninger hos premature barn

16 Hjerneinfarkter hos premature barn periventrikulær leukomalaci - PVL

17 Periventricular leukomalaci hjerneinfarkt hos premature Ikke cystisk PVL Normal cerebral UL Mild PVL - flare

18 PVL forts. Cystisk PVL

19 MRI karakteristika for PVL (PVL = periventrikulær leukomalaci/hjerneinfarkt i dyp hvit substans) cystiske lesjoner økt signal intensitet diffust i områder i hvit substans og fokalt pga gliose (arrvevdannelse) i periventrikulær hvit substans redusert mengde periventrikulær hvit substans utvidelse av ventrikkelsystemet, spesielt uregelmessige utvidete bakhorn av sideventriklene romsligere forhold på overflaten av hjernen tegn på atrofi av corpus callosum kortikale forandringer tegn på skade i lillehjerne og basalgangliene

20 Fokal hjernskade kontra diffus utviklingsforstyrrelse Redusert forekomst av fokale lesjoner (Blødninger og lokalisert PVL), redusert forekomst av CP Diffuse forandringer i hvit substans (DESHI) hos et flertall av de premature med FV < 1500g Affisert hvit substans organisering påvirker hjernefunksjoner Affisert nervebane/synapseutvikling (connectivity) sekundær kortikal påvirkning affisert kortikal vekst og utvikling kognitive og atferdsmessige følger?

21 Abnormal MRI ved fødsel og seinere

22 Affisert cortexutvikling ved termin hos premature med PVL

23 Hjerneskade og hjerneutvikling Diffus hvitsubstansskade medfører redusert volum av thalamus, redusert connectivity mellom thalamus og hjernebark, mangelfull utvikling av hjernebarken, redusert overflate og områder med forandret kortextykkelse (?) Kliniske konsekvenser

24 Barn med lav fødselsvekt som tenåringer Forskningsgruppa: Prosjektledere: Ann-Mari Brubakk 1, Jon Skranes 1 Marit S. Indredavik 3, Elin Steen 5, Siri Kulseng 1, Kari Anne I. Evensen 1, Susanne Lindqvist 1, Torstein Vik 1, Marit Martinussen 1, Peter Fayers 5, Henrik Larsson 4, Olav Haraldseth 4, Pål Romundstad 2, Gunnar Myhr 4, Ingrid Gribbestad 4, Tone Bathen 4, David Axelson 4, Torgil Vangberg 6, Sonja Heyerdahl 7, Anders Dale 8, Bruce Fishl 9 1 Dep of Laboratory medicine, Children s and Women s Health, 2 Dep of Public Health, 3 Dep of Neuroscience, 4 Dep of Circulation and Medical imaging, 5 Dep of Cancer research and molecular medicine, NTNU, Trondheim; 6 University of Tromsø; 7 National Centre of Child Psychiatry, Oslo, Norway; 7 University of San Diego, California, USA; 8 Harvard Medical School, Boston, MA, USA

25 Utvalget ved års undersøkelsen i Trondheim VLBW group: 56 adolescents born preterm with very low birth weight (VLBW), 1500g SGA group: 60 adolescents born small for gestational age (SGA) at term with birth weight < 10th centile VLBW SGA Control group: 83 adolescents born at term with birth weight 10th centile control

26 Karakteristika ved 14 års alder VLBW (n=56) SGA (n=60) Kontroller (n=83) Alder (år) 14.1 (0.3) 14.2 (0.3) 14.2 (0.3) Vekt (kg) 49.9 (12.1)** 52.2 (8.5)* 56.8 (10.7) Lengde (cm) 161 (9.3)*** 164 (7.4)* 167 (7.6) BMI (kg/m 2 ) 19.1 (3.9) 19.5 (2.9) 20.2 (3.0) Hodeomkrets (cm) 54.3 (1.9)*** 54.7 (2.0)*** 55.9 (1.5) Mødrenes alder (år) 42.3 (5.0) 42.1 (3.6)* 44.0 (4.5) - utdannelse (år) 13.5 (3.4) 12.9 (3.1) 14.2 (2.9) Familiens inntekt (1000kr) SES 3.3 (1.3) 3.4 (1.3) 3.8 (1.1) *p <.05, **p <.01, ***p <.001, vs kontroller Evensen K, Vik T et al. Arch Dis Child 2004

27 Nevropsykologiske tester Siri Kulseng psykolog

28 WISC III: 4 (5) deltester Aritmetikk (regneoppgaver uten hjelpemidler) Vokabular (forklare betydning av ord) Tegneserier (legge bilder i rett rekkefølge) Terningmønster (kopiere mønster med rød/hvite klosser) (Bildeutfylling) (finne den delen på bildet som mangler) The Developmental test of Visual-motor Integration (VMI) Tilleggstester: Visual Perception og Motor coordination Kopiere 24 figurer. Figurgjenkjenning: Finne den som er identisk blant flere alternativ Motorisk koordinering: Samme figurer tegnet med doble linjer. Føre blyanten mellom linjene uten å komme utenfor. The Grooved Pegboard (begge hender). 25 nøkler i nøkkelhull dreid i forskjellige retninger. Så fort som mulig, med skrivehanda først

29 Estimert IQ med to eller fire deltester fra WISC-III VLBW SGA Controls N:54 N:60 N:83 IQest2 86.4* (19.9) 94.1 (14.6) 97.1 (14.3) IQest * (22.0) 90.4 (17.7) 94.6 (16.5) * p<0.01 vs kontrollgruppe

30 Estimert IQ: To (IQest2) eller fire (IQest4) deltester fra WISC-III * * VLBW SGA Kontroll *P<0.01 vs Kontroll IQest2 IQest4

31 Øye-hånd koordinering, figurgjenkjenning og motorisk koordinering ** ** ** VLBW SGA Controls 5 0 VMI Visuell pers Motor koord

32 Grooved pegboard (nøkkelhull)(sek) ** 0 Skrive-hand Ikke skrivehand **P<0.01 VLBW vs kontroller ** VLBW SGA Kontroll

33 Testene: Oppmerksomhet Connors Continous Performance Test 14 min v/pc. Trykke etter hver bokstav, og la være å trykke etter X. ADHD ( hyperaktivitet )? Vedvarende oppmerksomhet Stroop Colour-Word Test Tre oppgaver: 1) Rader med fargenavn 2) Farge på firkanter 3) si fargen, ikke lese ordet Delt / selektive oppmerksomhet Trail Making Test, A & B To prøver. Trekke linje mellom tall 1-15 (A) og mellom tall og bokstaver annenhver gang (B). Mental flexibility, visual scanning og psychomotor speed Oppmerksomhet, rekkefølge

34 Grønn Blå Gul Blå Rød Grønn Blå Rød Gul Grønn Grønn Rød Blå Rød Grønn Rød

35 Resultater: Eksekutive funksjoner VLBW gruppedata: Lengre tid på Stroop-Colour Word test. Lengre tid på Trail Making Test A & B Færre sekvenser på Knox Cube Test. Wisconsin Card Sorting Test: Like mange korrekte løsninger, men flere repetisjoner av feil. SGA gruppedata: Generelt ingen forskjell fra kontrollene, men også litt flere feil enn kontrollgruppen.

36 Oppmerksomhet Gruppedata VLBW sammenliknet med kontroll: ADD? Problemer med delt oppmerksomhet Dårlig minnespenn Problemløsningsoppgave: Like mange korrekte løsninger, vansker med å komme i gang, flere feil. Gruppedata SGA sammenliknet med kontroll: Flere usystematiske feil i problemløsningsoppgave.

37 Den motoriske undersøkelsen Kari Anne Indredavik Evensen Fysioterapeut

38 Motor skills examination: The Movement ABC test Testen: 8 deltester på dette alderstrinnet: 3 finmotoriske, 2 ball-tester og 3 balansetester. Motorisk problem: Skåre under 5 percentilen. Odds ratio: estimat for relativ risiko for motoriske vansker. Resultater (prosentandel med motoriske problemer): * * * * ball skills * VLBW SGA Kontroll 5 0 Total ABC Manuelle ferdigheter Ballferdigheter Balanse *p < 0.05 vs. kontroller Evensen K, Vik T et al. Arch Dis Child 2004

39

40 Hjerneutvikling og hjernepatologi vurdert ved kvalitative og kvantitative MR metoder ved års alder 55 barn med FV < 1500 gram 54 lavvektige barn født til termin 66 normalvektige terminbarn

41 Barn med lav fødselsvekt som tenåringer MR funn relatert til kliniske aspekter MRI : magnetic resonance imaging Kvantitativ MR: Hjernebark- overflate / tykkelse DTI: Diffusion tensor imaging Hypotese: Sentralnervøse funksjonsforstyrrelser innen motorikk, persepsjon, kognisjon, atferd og psykisk helse skyldes hjerneorganiske forandringer på bakgrunn av prematuritet og skade/forandret utvikling av den umodne hjernen

42 MR evaluations Conventional MRI: T1, T2, PD MR spectroscopy (MRS) Diffusion Tensor Imaging (DTI) Quantitative / Volumetric evaluations NMR Center, Boston, MA, USA Cortical surface / thickness Absolute volumes: gray, white matter ventricles, basal ganglia

43 MRI pathology Ventricular dilatation White matter reduction CC pathology VLBW (n=49) SGA (n=42) Controls (n=61) 23* (47%) Gliosis 40* (82%) 26* (53%) 15* (31%) 8 (19%) 2 (5%) 0 2 (5%) 13 (21%) 1 (2%) 4 (6.5%) 5 (8%) * P <.01 (VLBW vs. SGA, VLBW vs. controls)

44 Den midtre hjernebjelken - Corpus callosum

45 Sammenheng mellom MR funn og klinikk Utvidelse av væskesystem Påvirket øye-hånd ferdigheter hos VLBW og SGA Reduksjon av nervefibersubstans Premature: Motoriske ferdigheter, ADD Tap av fibre i den midtre hjernebjelken Premature: ADD (oppmerksomhetsbrist og konsentrasjonsvansker)

46 Cerebral cortex thickness in 15-year-old adolescents with low birth weight measured by an automated MRI-based method. Martinussen M 1, Fischl B 1,2, Larsson HB 3,6, Skranes J 5, Kulseng S 5, Vangberg TR 3, Vik T 4, Brubakk AM 5, Haraldseth O 3, Dale AM1, 2, 3, 7 1 Nuclear Magnetic Resonance Center, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, 2 MIT Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Boston, MA, 3 Dept. of Circulation and Medical Imaging, 4 Dept. of Public Health and General Practice, 5 Dept. of Laboratory Medicine, Children s and Women s Health, Faculty of Medicine, Norwegian University of Science and Technology, Norway, 6 Functional and Diagnostic MR unit, Glostrup University Hospital, Denmark, 7 Departments of Neuroscience and Radiology, University of California, San Diego. Brain August 2005

47 Methods Method of automated surface reconstruction: Morphometric analysis 3D inversion recovery prepared fast low flip angle gradient echo sequence (MP RAGE), with 128 sagittal partitions, 1.33 mm slice thickness, TR between inversion pulses of 2730 ms, TR / TE / flip angle 7.1 / 3.45 / 7, acquisition matrix of 256x192x128, square FOV of 256 mm, NEX 1, and acquisition duration 8.5 minutes, TI Thickness measures were mapped to the inflated surface of each adolescent brain reconstruction without being obscured by cortical folding. Cross-subject statistics were generated in a co-ordinate system by a procedure of accurate matching of morphologically homologous cortical locations

48 Results: Global measures of Cortical Thickness, Cortical Surface Area and Cortical Volume. Right Hemisphere Left Hemisphere VLBW n=50 SGA n=49 Control n=57 VLBW n=50 SGA n=49 Control n=57 Cortical Surface Area (cm 2 ) (Mean +SD) * * * Mean cortical Thickness (mm) Cortical Volume (cm 3 ) * * * P<0,05 compared with Control group

49 Brain volumes in the three study groups. Number of voxels (cm 3 )-mean (SD) in each raw volume were measured. VLBW (n=50) SGA (n=49) Control (n=57) Total intracranial volume 1470 (163)* 1468 (129)* 1548 (118) Cortical gray matter 592 (70)* 587 (56)* 626 (56) Cerebral white matter 380 (64)* 389 (51) 413 (43) Hippocampus 7.7 (0.9)* 8.0 (0.9) 8.3 (0.8) Amygdala 3.3 (0.4) 3.4 (0.4) 3.5 (0.3) Thalamus 16 (2.3)* 17 (1.9)* 19 (1.5) Cerebellum cortex 118 (13)* 118 (12)* 124 (11) Cerebellum white matter 22 (3.6)* 23 (2.9)* 25 (3.0) * p < 0.05 vs. controls

50 Areas of significant differences in cortical thickness VLBW versus controls Right lateral Left lateral Right frontal Left frontal Yellow/orange: thinner areas in VLBW Blue: thicker areas in VLBW Right occipital Left occipital Right medial Left medial P<0.001 P<0.001

51 Conclusions VLBW adolescents had smaller cortical surface area and reduced cortical volume compared with controls Mean cortical thickness was similar in the groups VLBW: Areas of regional thinning and thickening of cortical thickness: size dependent of GA and BW Etiology: Different or disturbed cortical maturation? Underlying white matter damage (PVL) as the cause? Clinical significance?

52 Altered regional cerebral cortical thickness is associated with clinical impairments in very low birth weight (VLBW) adolescents. 2,600 3,000 Right motor cortical thickness, mm 2,400 2,200 2,000 1,800 R Sq Linear = 0,286 Left parahippocampal area thickness, mm 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 R Sq Linear = 0,171 r = 0.54, p < , , ,5 Motor coordination test score 25 27, Performance IQ score

53

54 Diffusion-Tensor Imaging MRI technique for in-vivo characterization of 3D white matter microstructure. Measures magnitude and direction of water diffusion in biological tissue in 3D. DTI scans were performed for calculation of fractional anisotropy (FA) maps for each individual and for group comparisons.

55 Hjerneutvikling hos VLBW barn Vangberg T, Skranes J et al. Neuroimage 2006

56 DTI study: Relationship between regional FA value reduction and inferior clinical performance in VLBW adolescents Skranes J et al. Brain 2007;130:654

57 Disposisjon Nyere viten om hjerneutvikling ved prematuritet og ved tidlig hjerneskade (Kvantitative MR metoder) Hvordan går det med de premature barna? Resultater fra en langtidsoppfølging. Veien videre.

58 Disposisjon forts. Hvordan kan vi forebygge hjerneskade? Tiltak for å begrense senskader når de har oppstått? Hvem skal følges opp?

59

60 Forebygging av hjerneskader hos prematurt fødte barn Unngå prematur fødsel Bedre fosterovervåkning Bedre kontroll flerlingesvangerskap Unngå å sette inn mange egg ved IVF Kroniske infeksjoner disponerer? Periodontitt? Nedre grense for behandling? GA 24-26u Bedret nyfødtomsorg

61 Forslag til tiltak for å begrense senskader hos prematurt fødte barn Tidligdiagnostikk Standardiserte oppfølgingsprogram for barn med lav fødselsvekt: ELBW? VLBW? Andre kriterier? Cost-benefit Førstelinje / andrelinje / visse helsestasjoner Når, hvem, hvordan Tidligintervensjon Hva er det som virker? Ulike treningsprogrammer.

62 Tidligdiagnostikk Utvelgelseskriterier ELBW (FV < 1000g) VLBW med tilleggsfaktorer Respiratorbehandling, CUL funn, HIE, patologisk klinikk ved hjemreise FV < 2500g med tilleggsfaktorer (?) Respiratorbehandling, CUL funn, HIE, neonatale kramper, sepsis, patologisk klinikk ved hjemreise

63 Tidspunkt for opptreden av symptomer på skade, mén, diagnose Forsinket utvikling Psykososial atferd Kognitive vansker / Atferdsavvik Cerebral parese Alvorlige skader Alder i år

64 Tidligdiagnostikk Når skal barna vurderes? 12-15mnd korrigert alder Nevrologisk, utviklingsmessig, motorisk, sansekartlegging, evt. kognitiv testing 2-2 ½ års alder Nevrologisk, utviklingsmessig, motorisk, språk, kognisjon, atferd 5 års alder (førskole) ++ atferd, sosialt samspill, persepsjon Start ungdomsskole?? ++ exekutive funksjoner, psykisk helse

65 Affeksjon av eksekutive (utøvende) frontale funksjoner Manglende selvbeherskelse Manglende bruk av erfaring / tidligere lærdom Reduserte problemløsende evner, lærer ikke av erfaring Problemer med å generalisere lærdom Manglende tidsbegrep Manglende motivasjon/ indre drive Dårlig dømmekraft Lett distraherbar, uorganisert Dårlig korttidsminne Emosjonell umodenhet Dårlig impulskontroll

66 Nyere oppfølgingsresultater Impairment: funksjonsforstyrrelse Disability / activity limitation: funksjonshemning Handicap: sosial begrensning Barn med CP: 25% er ELBW barn FV < 800g: Overlevelse 30% - CP (8-10%), blindhet (8%), døvhet (3%), mental retardasjon (15-40%), any major disability (24%) - Lærevansker: 50-75% ved FV < 750g - Lærevansker: 30-45% ved FV g

67 Nyere oppfølgingsresultater Hva skjer i hjernen? Developmental disruption: redusert volum, mindre folding av cortex, færre baner, mer uorden, red. connectivity Focal insults (IVH, PVL) Kompensasjon: recovery, reorganization, rerouting Intervensjon kan påvirke denne prosessen? fmri? VMI vansker perceptuell organisering rammes matematikkvansker Reduserte EF vansker med komplekse verbale prosesser abstrahering minnefunksjoner/hukommelse

68 Hva viser ulike intervensjonsstudier? McCarton et al. Semin Perinatol 19 (1995) 19 intervensjonsprogrammer dels på sykehus, dels i hjemmet rettet mot barnet og mot foreldre-barn relasjonen resultater: liten effekt på barnets utvikling bedring av foreldre-barn relasjonen mulige forklaringer: for lite intensive: Intensive treningsperioder (Petø) for dårlig seleksjon av grupper med størst nytteverdi

69 Uavklarte spørsmål Hvilke av de premature barna skal følges opp? Hvem skal ha hovedansvaret? Når og hvordan skal de følges opp? Tidligintervensjon? Når, hvordan, hvor lenge? Hvordan hindre prematur fødsel?

70 Takk for oppmerksomheten!

Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU. Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler

Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU. Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler Hjerneutvikling med hovedvekt på den premature hjernen v/ Jon Skranes, professor I, LBK, DMF, NTNU Normalutvikling Akutte skader Kroniske sekveler Hjerneutvikling og biomedisinske Prenatalt Genetiske faktorer

Detaljer

CP konferansen 2011: På vei mot viten

CP konferansen 2011: På vei mot viten CP konferansen 2011: På vei mot viten Fagkonferanse om nyere forskning om CP: Bildediagnostikk og langtidsoppfølging av prematurt fødte barn med og uten CP v/ Jon Skranes, prof dr med, LBK,, Trondheim

Detaljer

Psykisk helse og livskvalitet hos barn med lav fødselsvekt

Psykisk helse og livskvalitet hos barn med lav fødselsvekt For tidlig fødte barn konferanse 2008 Psykisk helse og livskvalitet hos barn med lav fødselsvekt Marit Sæbø Indredavik Førsteamanuensis Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 1 Innhold Psykisk helse Sosial

Detaljer

Trening i svangerskapet

Trening i svangerskapet Trening i Katrine M. Owe, PhD, Postdoc Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo universitetssykehus Divisjon for Psykisk helse, Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health Fysisk

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU

Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Drosjesjåfører Sjonglering! Structural changes in grey

Detaljer

Prosjektet har foregått over en 4års periode med datainnsamling i september 2010 til juni 2011.

Prosjektet har foregått over en 4års periode med datainnsamling i september 2010 til juni 2011. SLUTTRAPPORT TIL EXTRASTIFTELSEN, Forord Stadig flere barn blir født før tiden på verdensbasis, og i land som Norge er også antallet barn som overlever prematur fødsel mer enn 3 måneder før termindato

Detaljer

Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag Oppfølging ved DMF. Fakultetsstyremøte

Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag Oppfølging ved DMF. Fakultetsstyremøte 1 Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag 2010-2011 -Oppfølging ved DMF Fakultetsstyremøte 291112 2 Fagevalueringens innhold Egenvurderinger: Ble utarbeidet av forskningsgruppene

Detaljer

Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade. Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim

Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade. Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade Professor og overlege Anne Vik Nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs Hospital, Trondheim Hjernekontusjoner og diffus aksonal skade Intraparenkymal skade Disposisjon

Detaljer

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år Hovedpoeng Flere premature barn er på vei inn i skolen Noen har spesifikke øye-/synsvansker Flere har lærevansker uten kjent årsak Synsvansker kan gi lærevansker! Stor fare for at vanskene ikke avdekkes

Detaljer

MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer

MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer MR diagnostikk ved medfødt funksjonssvikt og genetiske syndromer Kjell Arne Kvistad seksjonsoverlege dr med Klinikkk for bildediagnostikk St Olavs hospital MR teknikker Hjernemodning Praktiske aspekter

Detaljer

Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 31.10.13 Katrine Tyborg Leversen

Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 31.10.13 Katrine Tyborg Leversen Neurodevelopmental outcome at two and five years of age, and prediction of outcome in children born extremely preterm: A Norwegian national cohort study Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 31.10.13

Detaljer

Prematuritet: Prognose og oppfølging. Marianne Nordhov Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord-Norge

Prematuritet: Prognose og oppfølging. Marianne Nordhov Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord-Norge Prematuritet: Prognose og oppfølging Marianne Nordhov Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord-Norge Disposisjon Hvordan går det? Outcome. Hvordan skiller premature barn seg fra barn født til termin? Hvordan

Detaljer

Prematuritet grenser og utfordringer

Prematuritet grenser og utfordringer Prematuritet grenser og utfordringer Trond Markestad Professor emeritus, Universitetet i Bergen Forskningsrådgiver, Sykehuset innlandet HF Nasjonalt råd for prioritering 16.2.2017 Behandlingsgrenser i

Detaljer

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak

Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Milde kognitive endringer (MCI); risikofaktorer, diagnostikk og potensielle forebyggende tiltak Hege Ihle-Hansen Overlege, PhD Vestre Viken, Bærum sykehus Medisinsk avdeling Kognisjon Wisdom Tanken, sjelen

Detaljer

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig

Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig Traumereaksjoner hos mor som føder for tidlig AUD R. MISUND FØRSTEAMANUENSIS, HIOA, MASTER I PSYKISK HELSEARBEID Dette vil jeg belyse: o Mitt fokus o Å føde for tidlig o Hva vet vi om foreldre til prematurt

Detaljer

Linking brain and cognitive plasticity in aging

Linking brain and cognitive plasticity in aging Linking brain and cognitive plasticity in aging Doktorgradsavhandling om hukommelsestrening og hjerneforhold (2012) Andreas Engvig Vestre Viken HF, Bærum sykehus Psykologisk institutt, Universitetet i

Detaljer

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn

Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Barnenevrologisk undersøkelse av spedbarn Jon Skranes, - Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim - Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus, Arendal

Detaljer

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie

Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Dagliglivets funksjon hos barn med Cerebral Parese Multi-senter studie Phd Gro CC Løhaugen Nevropsykolog Sørlandet Sykehus Arendal Oslo, Januar 2017 Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU) Kliniske

Detaljer

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP?

Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? Hva er kognitive vansker og hvilke utfall ser vi hos mennesker med CP? CP-konferansen Fredag 29. jaunuar 2010 Nevropsykolog Torhild Berntsen Oslo Universitetssykehus Kognisjon Av latin cognoscere lære

Detaljer

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie

Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Lette hodeskader, CT og kliniske MR funn: En prospektiv MR studie Overlege Cathrine Einarsen Avd. for ervervet hjerneskade Klinikk for fys.med og rehab St. Olavs hospital Institutt for nevromedisin og

Detaljer

Kognitiv svikt etter hjerneslag

Kognitiv svikt etter hjerneslag Kognitiv svikt etter hjerneslag Ingvild Saltvedt Overlege, førsteamanuensis Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital Institutt for Nevromedisin, NTNU 1 Bakgrunn 15 000 i Norge får hjerneslag hvert år 55

Detaljer

LBK/StOlav. Ultrasound for prediction of rupture of abdominal aortic aneurysm, støtte til tre reiser med besøk ved seks institusjoner/bedrifter

LBK/StOlav. Ultrasound for prediction of rupture of abdominal aortic aneurysm, støtte til tre reiser med besøk ved seks institusjoner/bedrifter Søkere til internasjonaliseringsmidler fra satsingsområdet Medisinsk teknologi 2010 Søker nr. Navn Institutt/fakultet Prosjekt Søkn.beløp Computer-based infant Movement 1 Lars Adde KKS, St.Olav Assessment

Detaljer

Oppstartsmøter gruppe S

Oppstartsmøter gruppe S Oppstartsmøter gruppe S 1. Velkommen og presentasjon Om PIH Innhold og oppbygging Praktisk gjennomføring 2. Hjernen, læring og utvikling Intensivitetsbegrepet CP - motorikk, kommunikasjon og egenledelse

Detaljer

nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013

nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013 nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013 Dagfinn Moe SINTEF Technology and Society NEURODRIVING NPRA, SINTEF, TraFI and Univ.Turku CCN Teknologi og samfunn 1 SANNHETEN OM ULYKKEN Hva skjedde?

Detaljer

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen

Funksjonell MR. Ole A. Andreassen Funksjonell MR Ole A. Andreassen TOP-gruppen, Seksjon for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo o.a.andreassen@medisin.uio.no Innhold Funksjonell

Detaljer

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD?

Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Hva er helsefremmende og hemmende for barn/unge med ADHD? Siv Kvernmo, Professor/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Institutt for klinisk medisin UiT Disposisjon Litt om ADHD Hvordan forstå ADHD?

Detaljer

ICF anvendt i forskning

ICF anvendt i forskning ICF anvendt i forskning Eksempler fra egen forskning Regional ICF konferanse Skien 3. november 2004 Sigrid østensjø Funksjon i dagliglivet hos barn med cerebral parese (CP) Formålet er å gi en flerdimensjonal

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer»

«Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til kurs «Født ekstremt prematurt -hva vet vi om senskader og utfordringer» Mandag 13.mars 2017 «Etter oppfordringer og gode tilbakemeldinger fra deltakerne på

Detaljer

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder

2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder 2-års oppfølging av psykose med debut i ungdomsalderen sammenlignet med psykose med debut i voksen alder Hans Langeveld, postdok. stip. Nettverk for klinisk psykoseforskning Helse-vest 1 Prosjektgruppe

Detaljer

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats

Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Tidlig og riktig innsats i praksis - forskerblikk på tidlig innsats Turid Helland Professor em Universitetet i Bergen Turid Helland: Tidlig og riktig innsats 1 Turid Helland: Tidlig og riktig innsats Tidlig

Detaljer

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese

Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Gjentatte muskel-skjelettsmerter hos barn og unge med cerebral parese Relasjoner til psykisk helse, helserelatert livskvalitet og deltakelse Avhandling for graden PhD Kjersti Ramstad UiO Medisinsk fakultet

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 1.gangregistrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert; Sett kryss FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst Kristian Sørensen, Psykologspesialist og Ida E. Vestrheim, Cand. San./ leder Program Intensivert Habilitering Historikk

Detaljer

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn

Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn Kenneth Strømmen LIS ved barneklinikken på Rikshospitalet & Stipendiat ved avd. for ernæringsvitenskap, med.fak, UiO Ernæring, vekst og utvikling hos svært premature barn 1 Bakgrunn 800 svært premature

Detaljer

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus

Detaljer

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN Tverrfaglighet i oppfølgingen Bred vurdering som ivaretar komleksiteten i barnets eventuelle vansker Tverrfaglighet betyr at aktuelle fagpersoner samarbeider

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse

Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse Cerebral pareseregisteret i Norge (CPRN) 5års registrering Feltbeskrivelse Variabelnavn Format Beskrivelse Verdier CPRNNR Numeric CPRN løpenummer Ønskes utlevert (sett X) FDATO Date Fødselsdato dd.mm.yy

Detaljer

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu

Trippel X 47, XXX. Språk og samhandling. David Bahr Spesialpedagog Frambu Trippel X 47, XXX Språk og samhandling David Bahr Spesialpedagog Frambu Individuelle forskjeller Jenter med Trippel X syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller Mange har få eller

Detaljer

Cerebral Parese. Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier

Cerebral Parese. Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier Cerebral Parese Klinisk oversikt - nye behandlingstrategier CP - et samlebegrep 1861 Littles disease, første beskrivelse av CP CP - definisjon Forstyrrelse i utvikling av bevegelse og/eller stilling og

Detaljer

Demensdiagnose: kognitive symptomer

Demensdiagnose: kognitive symptomer Demensdiagnose: kognitive symptomer Kognitive symptomer Tenkning Hukommelse Læring Talespråk Oppfattet språk Begreper Oppfattelse av romlige former Tenkning Svikt i abstrakt tenkning Svikt i oppmerksomhet

Detaljer

Effektstudier Diett for barn med autisme

Effektstudier Diett for barn med autisme Effektstudier Diett for barn med autisme Professor Ann-Mari Knivsberg Konferanse: Ernæring, kosthold og helse den mangfoldige debatten. Oslo: 17.februar 006 Arrangør: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Detaljer

Hjerneatrofi målt med MR. Kan vi bruke det i klinisk praksis?

Hjerneatrofi målt med MR. Kan vi bruke det i klinisk praksis? Hjerneatrofi målt med MR Kan vi bruke det i klinisk praksis? MR anbefalinger MS diagnose Disseminering i TID Ny(e) lesjon(er) Dette krever to MR undersøkelser ELLER Ikke-oppladende og oppladende lesjon(er)

Detaljer

Trening nytter - både for hjernen og hukommelsen

Trening nytter - både for hjernen og hukommelsen Trening nytter - både for hjernen og hukommelsen Kristine B Walhovd Forskningsgruppe for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo www.oslobrains.no Hjernen gjennom

Detaljer

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU

Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU Kan vi identifisere friske overvektige barn blant syke overvektige? Rønnaug Ødegård Barneklinikken/RSSO St Olavs Hospital LBK/NTNU 1 The metabolically healthy but obese - 20 30% av fedmepopulasjonen? 2

Detaljer

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet

Detaljer

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL fag FAGARTIKKEL Oversikt fra en doktorgradsavhandling: Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Kari Anne Indredavik Evensen, fysioterapeut, PhD i klinisk medisin, Institutt for

Detaljer

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Tidlig identifisering av spedbarn med risiko for CP. Cerebral parese. Diagnosen

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Tidlig identifisering av spedbarn med risiko for CP. Cerebral parese. Diagnosen Slide 1 Tidlig identifisering av spedbarn med risiko for CP Lars Adde spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, ph.d (1) Institutt for Laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges Teknisk Vitenskapelige

Detaljer

Kognitiv svikt etter hjerneslag

Kognitiv svikt etter hjerneslag Kognitiv svikt etter hjerneslag Ingvild Saltvedt Kst avdelingssjef, Avdeling for geriatric, St Olavs hospital Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU 1 Bakgrunn 11 000

Detaljer

Sosioøkonomisk status og psykisk helse hos barn og unge. Tormod Bøe

Sosioøkonomisk status og psykisk helse hos barn og unge. Tormod Bøe Sosioøkonomisk status og psykisk helse hos barn og unge Tormod Bøe tormod.boe@uni.no MYE H E L S E P R O B L E M LITE LAV SOSIOØKONOMISK STATUS HØY Adler, N. E., et al. (1994).Socioeconomic status and

Detaljer

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE

Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Tverrfaglig utredning og diagnostisering av FAS/FAE Gro C. Christensen Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog/forsker Begrepsavklaring FAS: Fetal Alcohol Syndrome: Spesielt utseende, vekstreduksjon,

Detaljer

Cognitive ageing, genetics and the brain- a research project.

Cognitive ageing, genetics and the brain- a research project. Cognitive ageing, genetics and the brain- a research project. Professor Ivar Reinvang, Universitetet i Oslo Astri Lundervold, Universitetet i Bergen Aging cognition, imaging and genetics Astri J. Lundervold,

Detaljer

Nyheter ved nevrolupus

Nyheter ved nevrolupus Nyheter ved nevrolupus Roald Omdal Seksjon for klinisk immunologi Medisinsk divisjon Stavanger universitetssjukehus Disposisjon Bare CNS Noe grunnleggende for forståelsen Oversikt Mekanismer Noen undersøkelsesmetoder

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

Traumer og genetisk sårbarhet for alvorlig psykisk lidelse. Monica Aas, PhD Post Doctoral Researcher University of Oslo

Traumer og genetisk sårbarhet for alvorlig psykisk lidelse. Monica Aas, PhD Post Doctoral Researcher University of Oslo Traumer og genetisk sårbarhet for alvorlig psykisk lidelse Monica Aas, PhD Post Doctoral Researcher University of Oslo http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/nyheter/sider/priser-forfremragende-forskningsartikler-tildelt-for-2-halvar-2011.aspx

Detaljer

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada

Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada 1 Anita Relapsing Multiple Sclerosis Norway Behandlingseffekt på kognisjon og hjerneatrofi for Aubagio og Lemtrada Anne Lise K. Hestvik, PhD, Medisinsk rådgiver MS Til Sykehusinnkjøp HF på forespørsel

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge:

Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: Kognitiv atferdsterapi (CBT) ved tvangslidelse (OCD) hos barn/unge: En kontrollert behandlingsstudie gjennomført innenfor polikliniske rammer i Helse Midt-Norge. Robert Valderhaug, dr.philos. Psykologspesialist

Detaljer

Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen

Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen Familieorientert nyfødtmedisin tidlig innsats overfor prematurfødte barn betydningen av familien i oppfølgingen Kåre S. Olafsen Psykologspesialist dr. philos. Åsebråten BUK, Sykehuset Østfold; Spedbarnsnettverket,

Detaljer

Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD

Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD Muskulære reguleringsvansker hos personer med ADHD Stray, L. L. (2009). Motor problems in children with ADHD and clinical effects of Methylphenidate as assessed with the MFNU. UiS, Stavanger.! Doktorgradsarbeid

Detaljer

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner

Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Hva er det med Henrik? Om vold i nære relasjoner Schizofrenidagene 2014 Per Isdal - Alternativ til Vold Barn er familiens utsending i verden (ofte) Barn som symptombærer EVA JAN Psykolog Per Isdal -

Detaljer

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på

Detaljer

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15

Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Roy Salomonsen 12.10.15 1 Utfordrende atferd hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser Roy Salomonsen 12.10.15 2 Hva menes med utfordrende atferd? Atferdsvansker kjennetegnes ved et gjentagende, og vedvarende mønster av dyssosial,

Detaljer

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Mekanismene. Effekt av fysisk aktivitet på hjernen. Mekanismene Fysisk aktivitet Effekt av fysisk aktivitet på hjernen Masood Zangani Overlege, Akershus universitetssykehus Bergen 07.06.2012 Fysisk aktivitet Mekanismene Mekanismene Depresjon Nevrogenese Synaptisk plastisitet

Detaljer

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen

Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen Skriftlig individuell eksamen høst 2016 konteeksamen SPED3200 Dato: 09.01 16.01.2017 Kartleggings- og intervensjonsmateriell/metoder som spesialpedagoger benytter, bør være forskningsbaserte. Velg en (1)

Detaljer

Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer

Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer Hjernetrening som gir resultater for personer med kognitive utfordringer En sjelden dag 27. februar 2015. Oslo Jan Stubberud, phd./spes. klinisk nevropsykologi This study is supported by The South-Eastern

Detaljer

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017

CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 CPcog nordisk program for utredning og oppfølging av kognisjon for barn og ungdom med Cerebral parese CP-konferansen 27 januar 2017 Oddmar Ole Steinsvik Nevropsykolog, leder Barnehabiliteringen, Universitetssykehuset

Detaljer

Modeller for kost-effekt analyser i rehabilitering etter traumatisk hjerneskade

Modeller for kost-effekt analyser i rehabilitering etter traumatisk hjerneskade Modeller for kost-effekt analyser i rehabilitering etter traumatisk hjerneskade Nada Andelic Oslo Universitetssykehus/CHARM Disposisjon Hva er traumatisk hjerneskade (TBI)? Konsekvenser, rehabilitering

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram

Velkommen til CP fagdag 2015. i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Velkommen til CP fagdag 2015 i regi av: Cerebral pareseregisteret i Norge Cerebral Parese Oppfølgingsprogram Cerebral pareseregisteret i Norge Guro L. Andersen, leder av CPRN Antall registrerte barn i

Detaljer

Subklinisk aktivitet og AD/HD

Subklinisk aktivitet og AD/HD Subklinisk aktivitet og AD/HD Fagkonferanse NEF, Oslo 10.11.10 Ebba Wannag overlege 1 AD/HD DSM -IV: Attention Deficit Hyperactivity Disorder ICD-10: Hyperkinetisk forstyrrelse 2 Kjernesymptomer - AD/HD

Detaljer

Executive Functioning in recurrent - and first episode Major Depressive Disorder Longitudinal studies

Executive Functioning in recurrent - and first episode Major Depressive Disorder Longitudinal studies U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Executive Functioning in recurrent - and first episode Major Depressive Disorder Longitudinal studies Marit Schmid Psykolog, PhD Det Psykologiske fakultet Depresjon

Detaljer

en ny håndfunksjonstest for barn med bilateral cerebral parese Ann-Kristin G. Elvrum Britt-Marie Zetrhæus Torstein Vik Lena Krumlinde Sundholm

en ny håndfunksjonstest for barn med bilateral cerebral parese Ann-Kristin G. Elvrum Britt-Marie Zetrhæus Torstein Vik Lena Krumlinde Sundholm en ny håndfunksjonstest for barn med bilateral cerebral parese Ann-Kristin G. Elvrum Britt-Marie Zetrhæus Torstein Vik Lena Krumlinde Sundholm Samarbeidspartnere Trondheim, Norge St. Olavs Hospital og

Detaljer

Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn og større barn med tilleggsrisiko

Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn og større barn med tilleggsrisiko Tverrfaglig oppfølging av for tidlig fødte barn og større barn med tilleggsrisiko Foredragene kan lastes ned på: www.habu.no publikasjoner/forelesninger Faglige retningslinjer for oppfølging av for for

Detaljer

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder *E-post: caroliko@psykologi.uio.no Bakgrunn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Behandling av opiatavhengighet med opioidholdige

Detaljer

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold

Vold setter seg i barnehjernen. Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Vold setter seg i barnehjernen Psykologspesialist Per Isdal Alternativ til Vold Psykolog Per Isdal - ALTERNATIV TIL VOLD psykolog Per Isdal Årsaker til barn/unges vold To hovedfaktorer forklarer mest av

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse

Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Psykisk utviklingshemming og omsorgskompetanse Kartlegging og vurderinger Høgskolen i Telemark Inge Jørgensen 1 Psykisk utviklingshemning (ICD-10: F70-F79) Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling

Detaljer

Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Regionale reduksjoner av hjernebarkens tykkelse: mulig biomarkør for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Erlend Bøen, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus Psykiatriveka 2015,

Detaljer

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen

Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen. Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Psykiske lidelser i svangerskapet og etter fødselen Malin Eberhard-Gran, professor, dr.med. Norwegian Institute of Public Health Division of Mental Health

Detaljer

Ekseku&ve vansker og ADHD i arbeidslivet

Ekseku&ve vansker og ADHD i arbeidslivet Ekseku&ve vansker og ADHD i arbeidslivet Helene Barone Halleland Psykolog/Ph.D. Helse Bergen Klinikk Psykisk helsevern barn og unge Spesialpoliklinikken Agenda ADHD før og nå Hva er ekseku&ve funksjoner?

Detaljer

Overlevelse etter hjertestans i et langtidsperspektiv. Marte Ørbo, nevropsykolog og Ph.d stipendiat, UNN-HF

Overlevelse etter hjertestans i et langtidsperspektiv. Marte Ørbo, nevropsykolog og Ph.d stipendiat, UNN-HF Overlevelse etter hjertestans i et langtidsperspektiv Marte Ørbo, nevropsykolog og Ph.d stipendiat, UNN-HF «Kognitive følger etter prehospital hjertestans» Oppfølging av voksne pasienter etter hjertestans

Detaljer

Diagnostiske biomarkører ved demens

Diagnostiske biomarkører ved demens Diagnostiske biomarkører ved demens MR hippocampus, amyloid-pet, CSF-markører. Alt til alle? Susanne Hernes Amanuensis, Universitetet i Bergen Overlege Geriatri, Sørlandet Sykehus Innhold 1. Diagnostiske

Detaljer

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Indremedisinsk høstmøte 2012 Ole Christian Mjølstad Overlege Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital Phd student MI-lab-ISB/NTNU 1 Bør indremedisinere beherske

Detaljer

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet

Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Influensa og vaksinasjon i svangerskapet Oppfølging av gravide etter H1N1 pandemien 2009 Lill Trogstad, Avdeling for vaksine, FHI 13.juni 2013 Tilbakeblikk 2009 Myndighetene har av beredskapshensyn tatt

Detaljer

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå

Hva er dysleksi? Disposisjon. Dysleksi og flerspråklighet. Grunnleggende kausal modell (Morton & Frith 1995) Symptomnivå Dysleksi og flerspråklighet Turid Helland Bergen logopediforskning (B.LOG) http://www.uib.no/en/rg/blog Disposisjon Hva er dysleksi? tilegnelse Fra tale til skrift Fra L1 til L, L3, L Eksempel: Engelsk

Detaljer

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

MR MS. Indikasjoner. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar Indikasjoner Kontroll /utredning MS, ADEM henvist fra nevrolog med spesifikk mistanke om demyeliniserende lidelse. Generell utredning for andre sykdommer i hvit substans. Ved kontroller er det som regel

Detaljer

Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand

Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand Samarbeid med foreldre til syke nyfødte barn - en balanse mellom nærhet og avstand Barnesykepleierforbundets vårseminar 3. mars 2010 Førsteamanuensis Liv Fegran Disposisjon Synet på det premature barnet

Detaljer

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet

Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller. Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn på autisme, årsaker, forklaringsmodeller Eirik Nordmark Spesialist nevropsykologi Barnehabiliteringen, autismeteamet Kjennetegn = Diagnose Autisme er definert i diagnosemanualene ICD-10 og DSM-V

Detaljer

Eksamen psyc 4305 høst sem Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra

Eksamen psyc 4305 høst sem Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra Eksamen psyc 4305 høst sem. 2016 Du jobber med nevropsykologiske utredninger som psykolog i spesialisthelsetjenesten og får en henvisning fra fastlege med ønske om nevropsykologisk undersøkelse og diagnostiske

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Oppstartsmøter gruppe R

Oppstartsmøter gruppe R Oppstartsmøter gruppe R 1. Velkommen og presentasjon Om PIH Innhold og oppbygging Praktisk gjennomføring 2. Hjernen, læring og utvikling Intensivitetsbegrepet CP - motorikk, kommunikasjon og egenledelse

Detaljer

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert?

Hvorfor jobbe. kunnskapsbasert? Regional ReHabiliteringskonferanse Sunnaas sykehus HF og Helse Sør-Øst RHF 22. Oktober 2013 Kunnskapsesenterets Hvorfor jobbe nye PPT-mal kunnskapsbasert? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, professor i fysioterapi

Detaljer

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående

Detaljer

Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD

Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD Kognitiv og emosjonell utvikling hos barn og unge med ADHD Erik Winther Skogli Psykolog/PhD Sykehuset Innlandet HF erik.skogli@sykehuset-innlandet.no Design Baseline (2009) Follow-up (2011) ADHD/TD ADHD/TD

Detaljer

Introduksjon til mindfulness

Introduksjon til mindfulness Introduksjon til mindfulness 10. mai 2012 Hva er mindfulness? Bevisst tilstedeværelse, i øyeblikket, uten å dømme Bevisst tilstedeværelse Det motsatte av å være på autopilot I øyeblikket Bring det vandrende

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD.

Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Epidemiology of Autism Spectrum Disorders M. Posserud, PhD, MD Veiledere: Prof. A. J. Lundervold, Dr.Psychol., Prof. C. Gillberg, MD, PhD. Publikasjoner I. Posserud, M. B., Lundervold, A. J., & Gillberg,

Detaljer

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt

Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt Vurdering av global VV-funksjon etter hjerteinfarkt -resultater fra NORDISTEMI Nisha, Sigrun Halvorsen, Pavel Hoffmann, Carl Müller, Ellen Bøhmer, Sverre E. Kjeldsen, Reidar Bjørnerheim Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Lineær regresjon: introduksjon

Lineær regresjon: introduksjon Lineær regresjon: introduksjon Funksjon y f (x) Mengden mat (i gram) man lager til middag = Lineær funksjon (oppskrift) Scatter-plott 1 (oppskrift) y x 1 Page 1 of 15 Lineær funksjon (reell situasjon)

Detaljer