FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning"

Transkript

1 FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal Gro CC Løhaugen, PhD Seniorforsker NTNU / Nevropsykolog, HABU, SSHF, Arendal

2 Cerebral MRI Hvorfor bør man gjøre MR? Når bør MR gjøres?

3 Teratogen effekt på fosterets CNS

4 Medfødte hjernemisdannelser Hydrocephalus Heterotopier Forandring i form og/eller størrelse av hjerneområder Atrofi central/perifer Corpus callosum avvik

5 MR funn tidligere studier Redusert totalt hjernevolum (generell atrofi) Selektiv hjerneatrofi (basal ganglier, nucleus caudatus, lillehjernen) Forandringer i form og størrelse av corpus callosum Nedsatt mengde hvit substans (parietalt og temporalt) Archibald et al. 2001, Bookstein et al. 2002b, Mattson et al. 2001, Miller et al. 1999, Riley et al. 1995, Sowell et al. 2001b, 2002a,b

6 Corpus callosum

7 Corpus callosum abnormalities Mattson et al. 2001; Mattson & Riley 1995; Riley et al. 1995

8 4 grupper: FAS/PFAS (20 barn), Statisk encefalopati(se) /AE (24 barn), neurobehavioral disorder (ND)/AE (21 barn), friske kontroller/nae (16 barn), alder 8-15år. 1.5 Tesla scanner (GE) Volum: hippocampus, nucelus caudatus, putamen, frontallapp (grå og hvit substans), totalt hjernevolume Areal: cerebellum og corpus callosum

9

10 Resultater Reduserte hjernevolumer, spesielt frontallapp med økende alvorlighetsgrad av FASD Mindre corpus callosum med økende alvorlighetsgrad av FASD Korrelasjon mellom hjerneavvik og grad av alkoholpåvirkning, FAS ansiktstrekk og grad av CNS dysfunksjon

11

12 VLBW child with posterior CC thinning

13 Astley S. Can J Clin Pharmacol 2010; 17(1): e132-e164

14

15 Relativt pannelappsvolum Varighet drikking Binge drikking

16 FASD og MRI forskning Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 Review-artikkel MRI, volumetrics, spectroscopy, DTI, fmri Avvik i grå og hvit substans Avvik i dype kjerner Redusert totalt hjernevolum Spesifikke strukturelle avvik i corpus callosum, cerebellum, nucleus caudatus og hippocampus.

17 Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 fmri-funn

18 Diffusion tensor imaging Brain microstructure, especially white matter trajectories Measures the diffusion of water molecules Diffusion is described in three dimensions by the eigenvalues: l 1, l 2, l 3 FA measures the degree of directionality of diffusion within a voxel ADC describes the spatially averaged diffusivity of water in a voxel (l 1 +l 2 +l 3 ) / 3 λ 1 λ 2 λ 3

19

20 FASD og MR forskning forts. Diffusjonsvektet MR (diffusion tensor imaging DTI) Reviewartikkel i Neuropsychol Rev (2011): What does diffusion tensor imaging reveal about the brain and cognition in FASD? Wozniak JR & Muetzel RL, University of Minnesota Resultater (oppsummert): 1. Avvik i mikrostrukturen i hvit substans er korrelert med graden av FASD 2. Mest avvik i corpus callosum, lange assosiasjonsfibre, corticospinale baner og i cerebellum. 3. DTI avvikene korrelerer med kognitive vansker, spesielt i form av nedsatt prosesseringshastighet, non-verbale vansker og svikt i eksekutive funksjoner

21 Li et al Li et al. (2009) reported lower FA and higher radial diffusivity in the isthmus and splenium of CC for adults (ages 19 to 27), with FAS compared with controls. No significant differences between the partial FAS group and controls, but the values fell between the other two groups, suggesting a continuum of effects.

22 FA in the inter-hemispheric fibers of the posterior midbody, isthmus and splenium of the CC was significantly lower in the FASD group compared with controls. FASD: Correlation Wechsler Working Memory Index and FA in the genu of CC. Wozniak et al.2009

23 Inter-hemispheric fiber tracking through the corpus callosum in two 12 year-old boys, one with partial FAS and one normal.

24 Norman et al. Dev Disabil Res Rev 2009 DTI-funn

25 Anbefalinger cerebral MR Alle barn/unge som utredes for mulig FASD, bør få utført cerebral MRI, evt. i narkose (NB! Øyelegevurdering i samme narkose!) Spesifiser problemstillingen til radiologen Se spesielt etter: Misdannelser Corpus callosum-avvik Atrofi (store ventrikler, vidt subarachnoidalrom) Diff.diagnoser: Hvitsubstansforandringer gliose, forsinket myelinisering

26 Andre rusmidler NB - blandingsmisbruk Gro CC Løhaugen, PhD Seniorforsker NTNU / Nevropsykolog, HABU, SSHF, Arendal Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus HF, Arendal

27 Andre stoffer Effekt Alkohol Marihuana Kokain Heroin Tobakk f. Vekt X X X X Vekst Retardasjon Ansikts Deformiteter Lite hode Kognitive utfall X X X X X Hyperaktivitet/ oppm. X X X X Søvn vansker X X X X X Spise vansker X X Mye gråt X X X X Økt risiko for plutselig spedbarnsdød Skade på organer/ fødsels defekter X X X X Pustevansker X X X

28

29 Feilkilder: Andre pre- og postnatale risikofaktorer Prenatale Genetiske faktorer, syndrom, IUGR, andre toxiner (drugs, nikotin) Perinatale Prematuritet, sykdom i nyfødtperioden Postnatale Sykdom/skade i småbarnsalder, oppvekstmiljø (neglekt, mishandling, fosterhjem, vanskjøtsel), misbruksproblematikk Det kliniske bildet: Summasjon av dette

30 Psychotropic drugs, eks. : opiater, kokain, amfetamin. Kokain har ikke vist seg å ha effekt på IQ, men på atferd Chasnoff, 2007 Singer, 2004

31 Kokain og språk 3, 5 og 7år Antatt å påvirke språkutvikling indirekte gjennom: Skade i evne til oppmerksomhet med konsekvenser for å bearbeide språklig informasjon Samspill pga rusbruk hos mor Miljøfaktorer Mindre er kjent vedr. direkte effekt på funksjon. 200 kokaineksponerte, 176 non-eksponerte

32 Kokain Ikke forskjell i fødselsvekt når kontrollert for andre faktorer, men inkonsistente funn. Atferd: Abstinens i nyfødtperiode. Case-control studies: Ingen signifikant forskjell i atferd hos barn (Martin 2010)

33 Long-term follow-up Celf-preschool ved 3 og 5 år Språk-testene fra NEPSY (fonologisk bearbeiding, hurtig benevning, forståelse av instruksjon). 176 non-exposed, 200 exposed NB: BLANDINGSBRUK. Kokain eksponerte brukte mer alkohol under svangerskapet og røykte flere sigaretter. Utdanning var likt.

34 Resultat IQ v/ 7 år Non-exposed Exposed Over % 60% % 18 % Under % 20 %

35 Konklusjon: Milde men Betydningsfulle Forskjeller(?) Dose har betydning Morrow, 2004

36 Marijuana Få studier Ottawa Prenatal Prospective Study (OPPS) (Fried, et.al. 1988, 2000, 2001, 2003, 2006). Middelklasse. 261 mødre fulgt fra svangeskap. 140 barn med nikotin/marijuana/alkohol fulgt videre.

37 Marijuana Fried et.al. Fant ingen forskjeller i BW eller GA, men lavere hodekomkrets frem til 6 år. Endret atferd i nyfødtperiode (søvn, redusert habituering til visuelle stimuli etc). Foreldre rapporterte oppmerksomhets vansker ved 6 års alder. I års alder dose-respons mellom mengde marijuana prenatalt og vedvarende oppmerksomhet. Ingen sammenheng med IQ

38 Marijuana Spesifikke vansker (WCST, Stroop) Impulskontroll Oppmerksomhet Executive funksjoner (Fried, 2001; 2003).

39

40

41 Methamfetamin Syntetisert fra efedrin i ,2% av gravide i USA (Arria, 2006; IDEAL study) fetteren til amfetamin

42

43 Metamfetamin Mest utbredte narkotikum på verdensbasis The 21st century s first drug epidemic. 1997: 2.5%, 2002: 5.3%, >12år 45% kvinner, de fleste i fertil alder 6% bruker narkotika i svangerskapet (IDEAL study), 40% av disse bruker metamfetamin. 25% av alle kvinner innlagt for behandling av rusmisbruk i svangerskapet (Høy komorbiditet, psykose, lav SES, fattigdom, kriminalitet, polydrugs hos 62%)

44 Worldwide Problem I følge WHO er amfetamine-liknende stoffer de mest vanlige å bruke av de ulovlige stoffene dersom man ser bort fra hasj. Methamphetamine står for mer enn 90% of the Amphetamin-type soff som blir brukt, I verden. Enkelt og billig å fremstille. Google søk på how to make meth gav treff. Norge er det landet i europa hvor meth øker raskest. Svært lite forskning på effekt av meth I fosterlivet.

45 Physical Effects of Methamphetamine Fight or flight respons: Anorexia, hyperactivitet, utvidede pupiller, rødming, tørr munn, hodepine hjertebank, langsom hjerteaksjon, hypertension, hypertermi, diare, forstoppelse, uklart syn, svimmelhet, muskel sammentrekninger, søvnvansker, nummenhet, tremors, tørr hud og/eller kløe, kviser, blekhet. Kroniske og høye doser: kramper, hjerteinfarkt, slag, død

46 Psykologisk effekt av meth. High : euforia, angst, økt libido, våkenhet, konsentrasjon, energi, selv-tillit, eksitasjon, mer sosial, mer irritabilitet, økt aggresjon. Psykosomatiske problemer: følelse av at tennene klør, psykomotorisk agitasjon, følelse av makt og/eller overlegenhet, repeterende atferd, tvangshandlinger, paranoia. Ampfetamin psykose: ved kronisk høye doser.

47 Når du slutter med meth: Mye søvn Overspising og vektøkning Depresjon Angst craving tilbakefall Avflatet, nedstemt mye skal til for å bli glad..

48

49 Metamfetamin Multisenterstudie USA (IDEAL study) 84 meth eksponerte barn, 1534 ikkeeksponerte Selvrapport + påvisning i meconium 3.5x økt forekomst av SGA i meth gruppa Lavere fødselsvekt i meth gruppa Alkohol, røyking, marijuana i begge grupper Andre effekter av meth: prematuritet, morkakeløsning, Smith LM et al. Pediatrics 2006;118;1149

50 Neuroimage Nov 1;48(2): Epub 2009 Jul Altered neurometabolites and motor integration in children exposed to methamphetamine in utero. Chang L, Cloak C, Jiang CS, Farnham S, Tokeshi B, Buchthal S, Hedemark B, Smith LM, Ernst T. Ca halvparten av barna som var utsatt for meth under svangerskapet hadde vansker med visuell-motorisk koordinering. 49 METH-exposed and 49 controls

51 Cognitive Abnormalities in Children Exposed to Meth in utero Control Meth % Difference P-values Visual Motor Integration 104± ± Attention and Psychomotor speed (TOVA) 101±5 83± Verbal Memory (short-delay) 109±17 83± Verbal Memory (Long-delay) 105±15 86± Spatial Memory (Long-delay) 116±4 107± Vocabulary (Naming) 123±16 109± Intelligence (WISC or WPPSI) 104±21 95± Scores on these tests are scaled to an age-appropriate database Chang et al, Psychiatry Research: Neuroimaging 2004

52 Takk for Takk for oppmerksomheten! oppmerksomheten

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

Kan barn være utsatt for risiko før de er født?

Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Fagfellevurdert Mona Bekkhus Kan barn være utsatt for risiko før de er født? Om prenatale virkningsmekanismer Mye av forskningen på atferdsvansker de siste femti-årene har fokusert på hvordan en risiko

Detaljer

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge

Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak. Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge 1 Spesifikke kognitive vansker hos barn med CHARGE syndrom: Betydning for pedagogiske tiltak Jude Nicholas Vestlandet Kompetansesenter Bergen, Norge og Inger Marie Noone Barne Ungdoms Psykiatri (BUP) Karasjok,

Detaljer

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge

Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET. På barn og unge Ut av tåka 2012 EFFEKTER AV CANNABISMISBRUK I FOSTERLIVET På foster På barn og unge Bjørg Hjerkinn, Lege PhD Forskningsenheten, Avd. for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus Mail: bjorg.hjerkinn@sshf.no

Detaljer

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom

Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Omega 3 og kognitive funksjoner hos ungdom HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Helene Ersland Vår 2015 2 Veileder Anita Lill Hansen 3 Forord Jeg vil takke Universitet

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening juli 2010 Årgang 12 nr. 1 leder Nevropsykologisk utredning og intervensjon

Detaljer

DYSLEKSI og MOTORIKK

DYSLEKSI og MOTORIKK DYSLEKSI og MOTORIKK En undersøkelse av motoriske vansker hos barn med dysleksi av Karin Berg Hovedfagsoppgave i fysioterapi Institutt for samfunnsmedisinske fag Seksjon for fysioterapivitenskap Universitetet

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening mai 2013 Årgang 16 nr. 1 redaktørens spalte Dette nummeret er i stor grad

Detaljer

Kompetansesenteret arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den aldrende rusmisbruker

Kompetansesenteret arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den aldrende rusmisbruker Kompetansesenteret arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet Den aldrende rusmisbruker Eller: ALDRING, SYKDOM, MEDISINER OG ALKOHOL Demografi Hvem er de eldre I de fleste studier regner man 65+ NB: Aldersspenn

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening

Nevro psykologi. Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1. Norsk Nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING Norsk Nevropsykologisk Forening Nevro psykologi Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening april 2012 Årgang 15 nr. 1 Velkommen til INS Mid-year Meeting/ 11th Nordic

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

«Rus og vold: Skiller voldsutøvere som ruser seg på. alkohol fra voldsutøvere som inntar. sentralstimulerende midler?»

«Rus og vold: Skiller voldsutøvere som ruser seg på. alkohol fra voldsutøvere som inntar. sentralstimulerende midler?» «Rus og vold: Skiller voldsutøvere som ruser seg på alkohol fra voldsutøvere som inntar sentralstimulerende midler?» En empirisk studie av et utvalg voldsforbrytere dømt etter straffelovens 229. Karina

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell

Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret nr 02 2011 Systematisk kunnskapsoversikt Bakgrunn: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Running head: tdcs SOM BEHANDLINGSMETODE VED ALZHEIMERS SYKDOM Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Psy 2901 Anna Dahl Myrvang

Detaljer