CP konferansen 2011: På vei mot viten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CP konferansen 2011: På vei mot viten"

Transkript

1 CP konferansen 2011: På vei mot viten Fagkonferanse om nyere forskning om CP: Bildediagnostikk og langtidsoppfølging av prematurt fødte barn med og uten CP v/ Jon Skranes, prof dr med, LBK,, Trondheim Barn med svært lav fødselsvekt (FV 1500g) klinisk oppfølging og hjerne-mr ved 1,6,14 og 19 års alder Andre bildestudier av barn med CP Hva kan MR gi oss i framtida?

2 Hvem er jeg? Spesialist i barnesykdommer Praksis fra Barneklinikken RiT og Barneavdelingen /HABU Sørlandet sykehus, Arendal Doktorgrad ved i 1997: Oppfølging av barn med svært lav fødselsvekt med MRI Amanuensis, deretter professor i barnenevrologi og habilitering ved Institutt for laboratoriemedisin, bane- og kvinnesykdommer, fra 2009

3 Disposisjon Bildediagnostikk: Hvorfor er MR nyttig i CPklinikken og forskningen? Forskningsmodell i Trondheim: Hjerneutvikling hos for tidlig fødte barn hvor relevant er det? MR bildediagnostikk - muligheter i fremtiden: Kvantitative metoder også brukt i klinikk Funksjonelle nettverk ved CP Plastisitet og påvirkning av denne Effekter av intervensjon på strukturelle og funksjonelle nettverk i hjernen

4 14 unge voksne med høyresidig cerebral parese Lidzba et al. Neuropsychologia 44, 2006

5 Hva kan vi finne ut om CP med MR? Diagnose: CP eller noe annet? Risikofaktorer for ulike typer hjerneskade Forebygging Tidlig-diagnostikk av risikogrupper Tidspunkt for skade prenatal, perinatal, postnatal? Effekter av skade på hjernemodning / plastisitet / reparasjon? Skadelokalisasjon / omfang - kliniske følger

6 MR nytteverdi i CP forskningen Cowans F & De Vries L: Asymmetri i myeliniseringen av PLIC ved terminalder predikerte utvikling av motorisk funksjon (2005) Krägeloh-Mann I: MR-funn og CP-subtyper (2004) Staudt M: Plastisitet etter ensidig hjerneskade (2006) Bax M: CP og MR funn (2006) Vangberg T, Skranes J: DTI-avvik i andre banesystemer hos prematurt fødte med CP (2006)

7 Modning av baner i capsula interna Terminalder (T 1 IR) 6 mnds alder

8 Avvik tidlig tegn på motorisk skade (?) Bilat. asfyxi-skade Ensidig infarktskade Cowans & de Vries Sem Fetal Neonat Med 2005

9 Avvik tidlig tegn på motorisk skade (?) Ensidig hjerneblødning/infarkt hos prematurt født barn

10 Teratogen effekt på fosterets CNS

11

12 Type skade / CP er avhengig av skadetidspunkt Befruktning 6 uker 20 uker Tosidige /ensidige: ulike typer utviklingsforstyrrelser (misdannelser i hjernen) arvelige (genetiske), prenatale skader (infeksjon, alkohol, andre toksiner) Krägeloh-Mann I et al. 2004

13 Prematur-skader GA 24u GA 34u Terminskader

14 Type skade / CP er avhengig av skadetidspunkt Tosidige: PVL (preterm) og asfyxi (termin) 26 uker 30 uker 40 uker (fødsel) Ensidige: Infarkt (hvit substans preterm), subkortikalt (termin) Krägeloh-Mann I et al. 2004

15 (Re-)organisering i den umodne hjerne etter tidlige skader i nervefibersubstansen Staudt M et al. Neurology 2006

16 Sensoriske baner svinger utenom skadeområdet

17 European Cerebral Palsy Study MR korrelater til CP Normal MR: 12%: særlig ataxi. Genetiske syndromer? Alle barn med CP bør få utført cerebral MR mtp å si noe om tidspunkt for skade og skadeutbredelse. Bax M et al. JAMA 296; 2006

18 European Cerebral Palsy Study forts. Hvit-substansskade i den immature hjernen 75% født prematurt (periventricular leukomalacia (PVL) 25% født til termin (skaden har skjedd før fødselen) Utgjør 71% av de med spastisk diplegi, 34% av de med hemiplegi og 35% av de med kvadriplegi

19 European Cerebral Palsy Study forts. Basalganglieskade Oftest pga surstoffmangel ved fødselen (asfyxi) hos terminbarn Basalganglier: Styring av bevegelsesfunksjoner Ofte symmetrisk skade Dystonisk/dyskinetisk CP hos 76%, evt. kombinert med spastisk kvadriplegi

20 European Cerebral Palsy Study forts. Lokaliserte infarkter Nesten alltid ensidige, enten prenatale eller perinatale Hemiplegi-bilde Arteria cerebri media infarkt: mest affeksjon av overeks. Obs. koagulasjonsforstyrrelser (arvelige defekter) Blodpropper fra morkaka (placenta)?

21 Klar sammenheng mellom skadetype, lokalisasjon og Utbredelse - og klinisk bilde /CP type Bax M et al. JAMA 296; 2006

22

23 Klar sammenheng mellom skadetype, lokalisasjon og Utbredelse - og klinisk bilde /CP type Bax M et al. JAMA 296; 2006

24 Translasjonsforskning: Bruk av MR bildediagnostikk for å innhente ny kunnskap om perinatal hjerneskade: Fra en nyfødt-dyremodell til studier av barn, ungdom og unge voksne født for tidlig (prematurt) med svært lav fødselsvekt

25 Cerebral parese og prematuritet Prematuritet og SGA er viktigere risikofaktorer for CP enn fødselskade FV < 2500g: 47% av CP tilfellene (Cummings et al. 1993) FV < 1500g: 28% av CP tilfellene FV < 1000g (0.2% av overlevende nyfødte): 7.8% av CP tilfellene Fødselsasfyksi trolig årsak til kun 8% av alle tilfellene med spastisk CP, men 15-20% av spastisk kvadriplegi tilfellene og 50% av tilfellene med dyskinetisk CP

26 CP tilleggshandicap Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture causing activity limitation that are attributed to non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behaviour and/or by a seizure disorder.

27 Forskningsgruppe ved : Prosjektledelse: Prof Ann-Mari Brubakk 1) og Prof Jon Skranes 1) Post docs / seniorforskere knyttet til prosjektene: Professor Torstein Vik 1), førsteamanuensis Marit S. Indredavik 3), seniorforsker Marit Martinussen 1), post doc Kari Anne I. Evensen 1), seniorforsker Ragnhild Støen 5), post doc Lars Adde 5), prof. Geir Jacobsen 2) PhD studenter: Gro Løhaugen 1), Line Knutsen Lund 3), Marius Widerøe 1), Tora Morken 1), Kristine Grunewaldt 1) Andre: MR-senteret: Prof Olav Haraldseth 4), prof Asta Håberg 3), prof Ingrid Gribbestad 4), post doc Live Eikenes 4), post doc Torill Sjøbakk 4), post doc Tone Bathen 4), PhD student Ida Antonsen 4) 1)-4), 5) St Olavs hospital

28 Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere: Nasjonalt: Prof. A Gramstad, prof. K Hugdahl, UiB, post doc T Vangberg, UiTø, prof. K Walhovd, UiO Internationalt: Prof T Klingberg 1), Prof F van Bel 2), Prof AM Dale 3), Prof L Chang 4), Prof B Fischl 5), Prof S Mori 6), 1) Karolinska institutet, Stockholm, Sverige 2) University of Utrecht, Holland, 3) Martinos Center, University of San Diego, 4) University of Hawaii, 5) Harvard University, 6) John Hopkins University, Baltimore, USA.

29 Prosjekter Prosjekt 1: Dyrestudie: Mangan-forsterket hjerne MRI etter hjerneskade i en nyfødt rottemodell Prosjekt 2: Klinisk oppfølgingsstudie: Klinisk funksjon og MR funn hos barn, ungdom og unge voksne født med lav fødselsvekt (årskull ) Ca very low birth weight (VLBW: FV < 1500g) fra Sør/Nord Trøndelag / Møre og Romsdal Ca 60 terminbarn født med lav fødselsvekt (small for gestational age - SGA: FV < 10 th percentile) Ca 80 kontrollbarn født til termin med normal FV Prosjekt 3: Intervensjonsstudie: Effekt av RoboMemo et databasert treningsprogram av arbeidsminne på 14 år gamle barn født med ekstremt lav fødselsvekt (FV < 1000g).

30 Trondheimsstudien Hensikten med studien: Sammenlikne MRI funn og klinisk funksjon hos VLBW prematurt fødte barn og barn født SGA (FV < 10 th persentilen til termin) med kontrollbarn i barne-, ungdoms- og tidlig voksen alder. Den første high five - overlevelse!

31 Prematurprosjektet i Trondheim MR-funn / klinikk ved 1 års alder VLBW barn født i 1988, 31/35 barn Publisert i -92 og % hadde avvik i periventrikulær hvit substans 52% hadde utvidete bakhorn Avvik i centrum semiovale eller dilaterte bakhorn korrelerte med CP og forsinket utvikling Antall områder med avvik i hvit substans korrelerte med antall dager på respirator og med lav GA MR avvik ved 1 års alder predikerte grovmotorisk funksjon ved 6 års alder

32 50% av barna hadde periventrikulær gliose Barna med gliose skåret lavere på Peabody motortestene, spes. grovmotorikk Ingen sammenheng mellom verbal IQ og MR-funn Barna med gliose occipitalt skåret lavere på visuell persepsjonstest (Picture completion) i WPPSI Barna med bilat. gliose i både centrum semiovale og occipitalt skåret lavere på spatial persepsjonstest (Block design) i WPPSI

33 Utvalget ved års undersøkelsen VLBW gruppa: 56 ungdommer, FV 1500g SGA gruppa: 60 ungdommer født SGA til termin, FV<10 th persentilen VLBW Kontrollgruppe: 83 ungdommer født til termin SGA kontroll

34 MR undersøkelser Konvensjonell MRI: T1, T2, PD MR spektroskopi Diffusion Tensor Imaging (DTI) Kvantitative / morfometriske målinger MR Center, Massaschusets / San Diego Hjernebarktykkelse og hjerneoverflate Volumer av ulike deler av hjernen: grå og hvit substans, basalganglier, lillehjerne Anders Dale, Ph.D. Professor of Radiology/Neurosciences, Co-Director of Multimodal Imaging Lab, University of California, Ja Jolla, San Diego, CA, USA

35 Ventrikkelutvidelse Redusert nervefibervev CC avvik Arr (gliose) VLBW (n=49) 40* (82%) 26* (53%) 23* (47%) 15* (31%) SGA (n=42) 8 (19%) 2 (5%) 0 2 (5%) Kontroller (n=61) 13 (21%) 1 (2%) 4 (6.5%) 5 (8%) * p <.01 (VLBW vs. SGA, VLBW vs. kontroller)

36 MRI funn ved 15 års alder 6 CP ungdommer: Alle hadde ventrikkelutvidelse, tap av hvit substans, og redusert tykkelse av den midtre hjernebjelken. 2 ungdommer med CP hadde hulrom etter større hjerneblødninger i nyfødtperioden. CP barna: I enden av et spekter av hvit substans avvik hos for tidlig fødte barn?

37 Automatisert beregning av hjerneoverflate (Freesurfer )

38 I VLBW gruppa: Mindre hjerneoverflate Redusert hjernebarkvolum Ikke reduksjon i gjennomsnittlig hjernebarktykkelse Områder med tynnere og tykkere hjernebark Forandringer mest uttalt hos de mest umodne /minste barna

39 Områder med endret tykkelse i VLBW gruppa sammenliknet med kontrollbarna Marit Martinussen et al. Brain 2005

40 Region of interest (ROI): Definert som sammenhengende områder på bildene som viste tykkelsesforskjeller mellom gruppene. 26 områder (12 i høyre hemisfære, 14 i venstre). Statistikk: Fant gjennomsnittstykkelse av hjernebarken for hvert barn i hvert område Så på sammenhenger mellom hjernebarktykkelse og testresultater

41 Sanseoppfattelsesvansker: Visuelle og visuo-motoriske vansker VMI Motor koordinasjonstest < -2SD -2SD < -2SD -2SD (14) (35) (12) (36) Entorhinal cortex left 2,22 (0,19) 2,46 (0,28)* n.s. Entorhinal cortex right 2,15 (0,29) 2,46 (0,25)* 2,18 (0,29) 2,43 (0,28)* Motor cortex right n.s. 2,08 (0,20) 2,24 (0,19)* *p.01

42 Motoriske funn I VLBW gruppa, barna med motoriske vansker hadde tynnere hjernebark i 2 områder: venstre entorhinal cortex og i høyre motor cortex. 2,600 Right motor cortical thickness, mm 2,400 2,200 2,000 1,800 r = 0.54, p < R Sq Linear = 0, , ,5 Motor coordination test score 25 27,5

43 Kognitive funn Barn med nedsatt IQ hadde tynnere områder i begge entorhinal cortex og i venstre bakhodeplapp. 3,000 Left parahippocampal area thickness, mm 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 R Sq Linear = 0,171 1,800 r = 0.41, p < Performance IQ score

44 Morfologiske forandringer hos CP barna Alle VLBW barna: Reduserte volumer, spesielt av thalamus, sammenliknet med kontroller. VLBW med CP vs. uten: Regional kortikal fortynning i høyre motor cortex (2,01 vs. 2,23mm, p=0.01) Redusert volum av hvit substans i lillehjernen.

45 Diffusion tensor imaging (Diffusjonsvektet MR) Organisering av mikrostrukturen i hjernen, særlig nervefibersubstans Diffusjon av vannmolekyler, beskrevet i 3 dimensjoner (eigenvalues: l 1, l 2, l 3 ) FA måler hvor retningsbestemt denne diffusjonen er i ulike områder av hjernen λ 1 λ 2 λ 3

46 Områder i hvit substans med avvik i VLBW gruppa Vangberg T, Skranes J et al. Neuroimage 2006

47 En oversikt over ulike nevrologiske funksjonsforstyrrelser og relaterte områder med DTI avvik i hvit substans i VLBW gruppa Skranes J et al. Brain 2007

48 DTI / FA verdier hos de med CP CP ungdommene: Reduserte FA verdier i corpus callosum og i lange assosiasjonsbaner som forbinder bakre og fremre deler av hjernen.

49 Traktografi ved 19 års alder Hull i corpus callosum hos 2 av CP ungdommene. Klinikk: Triplegi (kombinert diplegi og hemiparese) Pasient 1 Pasient 2

50 Traktografi-funn forts. CP ungdommene: Unormal traktografi i ulike nervebaner som tegn på tap av nervefibre og nedsatt organisering av nervebanene.

51 Oppsummering Sammenliknet med VLBW ungdommer uten CP, hadde de med CP mer utbredte forandringer på MR, som affiserte ulike banesystemer (ikke bare motoriske) med kliniske konsekvenser også for andre hjernefunksjoner enn de rent motoriske.

52 Andre undersøkelser/resultater ved års alder års oppfølgingen (198 personer) Nevropsykolog Gro Løhaugen: PhD - nevropsykologifunn og MR Barnepsykiater Line K Lund: PhD - psykiatrifunn og MR 2 Post docs: MR forandringer fra 14 til 19 års alder Mer avansert DTI traktografi MR hjerneoverflate + barktykkelse + volumer MR spektroskopi

53 DTI resultater: Redusert FA i VLBW gruppa

54 MR bildediagnostikk - muligheter i fremtiden: Kvantitative metoder også brukt i klinikk Funksjonelle nettverk ved CP Plastisitet og påvirkning av denne Effekter av intervensjon på strukturelle og funksjonelle nettverk i hjernen

55 Funksjonelle data vedr. hjernenettverk (Connectivity) What fires together wires together Achard S. J Neuroscience 2006; 26(1):63 Hvile fmri kan også gjøres på nyfødte, evt. pretermin (MR kuvøse) Fransson P et al. Proc.Natl.Acad.Sci. USA 2007;104:15531 Kan følge nettverksdannelse hos premature fra fødsel av.

56 Funksjonelle data vedr. hjernenettverk (Connectivity) Kan vi endre connectivity ved tidlig stimulering? Kan vi reparere connectivity ved tidlig stimulering av premature for å unngå CP? Når, hvordan, dose, hvor lenge?????? Seinere stimulering? Førskolealder? RoboMemo og fmri

57 SLUTT

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for

Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for Hjernens utvikling hos barn med lav fødselsvekt Jon Skranes, barnelege St Olav s hospital og Sørlandet sykehus HF, professor I, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske

Detaljer

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser

Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Barnelegens oppgaver Supplerende medisinske undersøkelser Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet

Detaljer

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning

FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning FASD Hva ser man på MR? Klinikk og forskning Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim /Overlege, HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus

Detaljer

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt?

Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Spill for å trene hva er kognitiv trening og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Hva er kognitiv trening?

Detaljer

Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU

Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Kognitiv trening hva er det og har det effekt? Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog HABU Arendal/Medisinsk fakultet NTNU Drosjesjåfører Sjonglering! Structural changes in grey

Detaljer

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006

PIH. Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt. HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 PIH Prosjekt Intensiv Habilitering - et fagutviklingsprosjekt HABU, Sørlandets sykehus HF, 2002-2006 Disposisjon: Oppdrag, faglig utgangspunkt, PIH-modeller, resultat og erfaringer fra prosjektperioden.

Detaljer

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL

fag Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Oversikt fra en doktorgradsavhandling: FAGARTIKKEL fag FAGARTIKKEL Oversikt fra en doktorgradsavhandling: Motoriske problemer hos tenåringer født for tidlig eller for små Kari Anne Indredavik Evensen, fysioterapeut, PhD i klinisk medisin, Institutt for

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2013 med plan for forbedringstiltak Guro L. Andersen 1,2 and Sandra Julsen Hollung 1 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.siv.no/cprn

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko

Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko Rusproblemer og psykiske vansker i svangerskap og etter fødsel barn i biomedisinsk og psykososial risiko Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse,

Detaljer

Årsrapport 2008 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk SSHF

Årsrapport 2008 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk SSHF Sørlandet sykehus Årsrapport 2008 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk SSHF Nina Due, Sovende barn INNHOLD Forord... 3 1. Sammendrag av virksomheten 2008... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi...

Detaljer

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn

IS-1419. Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn IS-1419 Nasjonale faglige retningslinjer Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn Heftets tittel: Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: Faglige

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund

Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet HABU Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Sørlandet sykehus Årsrapport 2012 Barnesenteret Sørlandet Medisinsk klinikk Søre Katland fyr utenfor Farsund Innhold 1. Avdelingens virksomhet i 2012... 4 2. Resultater aktivitet og økonomi... 5 2.1 Aktivitet...

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN

FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN FYSIOTERAPI I OPPFØLGINGEN AV FOR TIDLIG FØDTE BARN Tverrfaglighet i oppfølgingen Bred vurdering som ivaretar komleksiteten i barnets eventuelle vansker Tverrfaglighet betyr at aktuelle fagpersoner samarbeider

Detaljer

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapporter 2011 Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt register for prostatakreft (Prostatcancerregisteret) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

Detaljer

TEMA: Alkoholrelaterte fosterskader(fasd)

TEMA: Alkoholrelaterte fosterskader(fasd) - ET TEMAMAGASIN 2013 TEMA: Alkoholrelaterte fosterskader(fasd) Betydning av utredning og diagnose Ny forskning Brukererfaringer Veiledning av fosterforeldre Innhold Lena ønsker mer åpenhet om FASD.....................................

Detaljer

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 17 Nr 2 2007 NPF-posten Gravide rusmiddelbrugere og deres børn Overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Forespørsel om ny deltagelse i forskningsprosjektet Biologiske prediktorer for hukommelse en oppfølgingsundersøkelse

Forespørsel om ny deltagelse i forskningsprosjektet Biologiske prediktorer for hukommelse en oppfølgingsundersøkelse Psykologisk Institutt PB 1094 Blindern Forskningsveien 3, N- 0317 11.05.2015 Forespørsel om ny deltagelse i forskningsprosjektet Biologiske prediktorer for hukommelse en oppfølgingsundersøkelse Du har

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin 27 31.10.14 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Dato - Forfatter Ord for dagen

Detaljer

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon

Detaljer

DYSLEKSI og MOTORIKK

DYSLEKSI og MOTORIKK DYSLEKSI og MOTORIKK En undersøkelse av motoriske vansker hos barn med dysleksi av Karin Berg Hovedfagsoppgave i fysioterapi Institutt for samfunnsmedisinske fag Seksjon for fysioterapivitenskap Universitetet

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Pediaterdagene 2014 Akershus Universitetsykhus og Oslo Universitetssykhus 15-17 Januar 2014 Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Innholdsfortegnelse 1) Velkommen

Detaljer

Korfor-rapport 2009/01

Korfor-rapport 2009/01 Henning Mohaupt, Rogaland A-senter Fanny Duckert, Korfor BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING Korfor-rapport 2009/01 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon... 4 1.1 Bakgrunn og problemstillinger...

Detaljer

Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess

Ren trønderenergi. Perinataldagene 2011 en stor suksess Ren trønderenergi Perinataldagene 2011 en stor suksess Alf Meberg, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Det store skiltet lyste mot oss på Værnes: Marit Bjørgen ren trønderenergi! Og det var det det var trønderenergi

Detaljer

Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus Arbeidstekst nr. 33 MEDFØDT RUBELLA-SYNDROM Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus Av Jude Nicholas, N Arbeidstekst nr. 33 MEDFØDT RUBELLA-SYNDROM Nevropsykologiske funksjoner og

Detaljer