Fabricom Nytt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. www.fabricom.no"

Transkript

1 L Fabricom Nytt Vinter 2011

2 FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt kontorbygg i rute [7] Nytt fra Vimek Nytt fra Vigor [ 8 ] Timeregistrering [9] TMS [ 10 ] GRAD programmet 2011/2012 [ 11 ] Fabricom på OTD [ 12/13 ] Vinnende tilbud [ 14/15 ] Full rulle på verkstedet i Dusavik [ 16 ] Fabricom standard [ 17 ] Helihangar prosjektet [ 18 ] Status prosjekter - TVM [ 19 ] Status prosjekter - SVM Merete Laugland og Stine Sivertsen har pyntet til jul i resepsjonen på Hodnegården Foto: Grete K. Dubland [ 20/21 ] Contracts & Legal department [ 22 ] Bading i Byfjorden [ 23 ] Bryllup, barn og runde tall HMS status (oktober 2011) Resultat Mål Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 1,3 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer 1, Kritiske røde hendelser S M 2 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

3 Adm. direktør har ordet Kjære medarbeidere, Fabricom posisjonerer seg i et spennende marked. Vi er et energisk lag med stor kompetanse. Jeg er ny på laget, og ydmyk i forhold til all kompetanse og erfaring dere har. Jeg gleder meg over å bli kjent med mange kunnskapsrike og hyggelige nye arbeidskollegaer. Sammen skal vi lære mer og videreutvikle vårt prestasjonsnivå. Vi er heldige som er en del av et slikt godt lag, med så mange flotte arbeidskollegaer og profesjonelle kunder. I den senere tid har det vært betydelig endring i Fabricom som kan oppleves utfordrende for flere. Dere legger ned mye energi hver dag for at Fabricom og laget skal prestere, og kundenes forventninger innfris. Da kan det være tøft å oppleve krav om ytterligere sparetiltak, effektivisering og usikkerhet i.f.m. endring. Men dere og Fabricom har skapt mange suksess historier som vi skal ta med oss på reisen videre. Vi ser klare muligheter, og sammen skal vi realisere flere av dem. Kontinuerlig forbedring og interessante arbeidsoppgaver er det beste grunnlag for en attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Vi har gjennomført betydelige leveranser til olje & gass industrien gjennom dette året. Gode løsninger er levert, der kundene er godt fornøyd. Våre HMS prestasjoner er anerkjent i markedet. Helse, miljø og sikkerhet er grunnsteiner i vår produksjon. Her har vi vist at Fabricom er blant de aller beste. Kundene våre merker seg dette, og legger større vekt på disse prestasjonene enn noen gang tidligere. Null skader er vårt mål. En leverandør med gode HMS prestasjoner, ønsker kunden å videreutvikle. Kommersielle drøftelser og bedre avtaler kan nåes med slike byggesteiner i grunnmuren. Kundene ønsker å videreutvikle Fabricom, og de trenger oss for å nå sine mål. Olje & gass markedet er aktivt, med rekordstore investeringer nå og videre fremover i mange ti år. Næringen er i stadig ekspansjon, der kundene våre realiserer omfattende oppgraderinger, modifikasjoner og nybygg. Oljeprisen er på et nivå som bidrar til et intensivt marked i rask utvikling. Klodens energibehov vil øke sterkt fremover. Jordens befolkning vil øke fra dagens 7 milliarder til ca. 9 milliarder i Energibehovet er i perioden 2010 til 2035 estimert til å øke med mer enn 1/3. Vi opererer i mulighetenes marked, med gode framtidsutsikter for dem som mestrer endring og kontinuerlig forbedring. Slaget står om evnen til å mobilisere kompetente ressurser. Dette, sammen med klok atferd og evne til å nå et nytt HMS prestasjonsnivå, vil skape nye vinnere. Fabricom skal være blant dem. Vi skal vinne mer arbeid, og sammen bygge et Fabricom som er sterkere, mer forutsigbart og med en prestasjonsevne som er bedre enn dem rundt oss. Med mange interessante arbeidsoppgaver vil kompetansen strømme til Fabricom. Ja hva er så vinnerformelen? Vi kan se for oss vår utvikling som en positiv spiral, der hver enkelt av oss skaper en større forskjell. Vi er nysgjerrige og sultne på ny lærdom, en lærende organisasjon. La oss bruke nuet, til handlekraft, mer øving og dermed tilegne oss mer kunnskap. Det kan være at du velger å justere din atferd for å erfare hvilken innvirkning dette har på dem rundt deg. De vil få en annen opplevelse, og dermed reagere forskjellig fra det du er vant til. Å justere sin egen atferd er ikke lett men mulig. Jens Chr. Terjesen, Adm. direktør Liten endring kan gi store utslag og nye resultater. Vi utvikler oss til å bli best på kontinuerlig forbedring, og er glade når vi identifiserer gap som kan reduseres eller lukkes, vi blir bedre. Hver enkelt av oss kan spørre seg selv: Hvordan kan jeg bidra til å rette på gapet? Om jeg føler meg maktesløs, så stiller jeg meg spørsmålene: Hva forhindrer meg i å bidra til å rette på dette? Hvilken hjelp trenger jeg her? La oss legge våre bekymringer til side å sørge for å være handlekraftig og dele på oppgavene. Vi hjelper hverandre, og gjennom god planlegging og åpen dialog, finner vi bedre løsninger. Vi tar vår posisjon i markedet, der vår fremtid er avhengig av mobiliserbar kompetanse. Vi vil produsere gode resultater for å kunne investere i de beste resurser. Vi skal gjennom gode økonomiske resultater skape armslag for utvikling der vi vinner store oppdrag, og gjennom dem viser vår sterke gjennomføringsevne. Jeg gleder meg til å bli mer kjent med dere. Takk for innsatsen så langt i år, og takk for det dere yter hver dag. En spesiell takk vil jeg rette til alle våre operatører, som sørger for våre leveranser ute hos våre kunders produksjonsanlegg og fasiliteter. Til slutt vil jeg benytte anledningen å ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

4 Markedsutsikter 2010 var det første året siden 2002 hvor det var en nedgang i investeringene knyttet til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel var året hvor pilene på ny pekte oppover. Hva har skjedd og hvordan ser vi for oss utviklingen i bransjen de nærmeste årene? Året 2011 Ved inngangen av året var investeringsprognosene igjen optimistiske, noe som skapte forventninger om at aktivitetsnivået raskt ville ta seg opp. Nå er det store forskjeller når slike endringer slår inn i forhold til hvor i verdikjeden virksomheter er posisjonert. For vår del kom det flere mindre og mellomstore forespørsler utover vinteren og våren. Det omfattet bl.a. Pan Pandora, SFB Helihangar, Katla (Stjerne) og Njord/ Hyme. Det som kjennetegnet de fleste oppgavene, var at de var relativt små, samtidig som det generelt var tøff konkurranse om kontraktene. Som kjent for de fleste vant vi frem i konkurransen om Stjerne og SFB Helihangar prosjektene. I tillegg fikk vi erfare verdien av vårt V&M samarbeid med Statoil, da vi her ble tildelt utskiftningene av Vigdis eksportrøret på Snorre A og BOPer på Statfjord B&C. Gjennom sommeren og høsten har vi vært engasjert med tilbudsarbeider knyttet til land anlegg, nye V&M avtaler og et stadig økende antall studie forespørsler. Hva bringer fremtiden? - Alle har grunn til å smile, sa sjefredaktøren i Offshore & Energi, Helge Keilen, da han nylig oppsummerte årets NOC konferanse i Stavanger. Den senere tids betydelige funn har sterkt bidratt til at ord som bonanza, klondyke og investeringsboom stadig oftere benyttes. Investeringsanslagene på norsk sokkel synes å øke fortløpende, og mange tror at oljeprisen i relativt liten grad vil påvirkes negativt av den finansielle uorden som løpende synes å eskalere i og utenfor eurosonen. Selv om det er mye positivt å spore, er det også en del utfordringer som kan komme i kjølvannet. Vi opplever eksempelvis at det er regelen mer enn unntaket at anbudsinvitasjoner nå sklir tidsmessig i forhold til hva som tidligere er angitt. Skyldes dette at Operatørselskapene ikke har nødvendig kapasitet til å modne de oppgavene de har besluttet å gjennomføre, understøttet av manglende kapasitet i leverandørindustriens tidligfase miljøer? Vil vi på ny komme inn i en periode med høy turn-over, redusert kvalitet og økte kostnader? Mulighetenes tid Det er sannsynligvis ikke noen enkle svar på hva fremtiden vil bringe, men for oss i Fabricom bør det være mulighetenes tid hvis vi er flinke og prioriterer riktig. Dette fordrer at vi bl.a. lykkes med å videreutvikle våre organisasjoner både på vestlandet og i midt Norge. Videre at vi blir minst like dyktige som våre konkurrenter til å utvikle og anvende supplerende engineering kapasitet fra andre geografiske lokasjoner, som for vår del nå omfatter India og Tsjekkia. Vi er nå i ferd med å forbedre infrastrukturen for organisk vekst gjennom nye kontorbygg både i Lars Sem, Direktør for Salg og Marked Stavanger og Trondheim, samtidig som våre eieres finansielle soliditet ytterligere kan skape handlingsrom hvis attraktive supplerende vekstmuligheter introduseres. I oppgangstider vil forespørslene være mange, noe som setter ekstra krav til at vi må være veldig bevisste på hva som er våre styrker og svakheter, og foreta de riktige prioritetene i forhold til denne kunnskapen. For at vi skal kunne vinne frem i konkurransen om de attraktive oppgavene, og samtidig kunne skape et godt økonomisk fundament for utvikling av selskapet, fordrer dette at vi har en solid gjennomarbeidet strategi, samtidig som vi må være dyktige til å realisere denne i alle ledd i organisasjonen. I en etterfølgende artikkel i denne utgaven av Fabricom Nytt ( Vinnende tilbud? ) har vi søkt å adressere disse forholdene mer inngående. God Jul! Jeg vil med dette nytte anledningen til å ønske alle Fabricom kollegaer en God Jul og et Godt Nytt År. En spesiell hilsen sendes til de av dere som vil være i arbeid i denne perioden, borte fra familie og venner i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen. Tekst: Lars Sem 4 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

5 Vekst i Trondheim Trondheimskontoret har gjennom 2011 utviklet seg veldig positivt både med hensyn til tilveksten av antall medarbeidere, så vel som i forhold til det kompetansespennet som nå er tilgjengelig ut i fra Fabricoms kontorer på Tiller. Året som har gått Når vi ringer inn 2012 forventes Fabricom å ha 27 medarbeidere lokalisert i Trondheim, noe som har medført en vekst på i størrelsesorden 50 % gjennom året. Denne vekstraten ønsker vi å videreføre. Trondheimskontoret har så langt i all vesentlighet utført oppgaver gjennom kontrakter som har vært ledet fra Stavanger. Her har V&M kontrakten med Statoil vært det toneangivende prosjektet i Vi ønsker fortsatt å videreføre og utvikle oss som en leverandør som oppleves å jobbe effektivt ut fra flere lokasjoner. Det er imidlertid en klar målsetning at vi også skal vinne frem om oppgaver som kan ledes ut fra Trondheims-kontoret, enten vi snakker om studier, mindre EPCI prosjekt eller regionale V&M leveranser. Nye kontorer Fabricom har siden april 2007 vært lokalisert i Trekanten (Vestre Rosten 81) på Tiller. Dette er lokaler som har vært godt tilpasset vår eksisterende organisasjon og virksomhet. Når vi nå har som mål å øke virksomheten betydelig, har vi valgt å avslutte leieforholdet av eksisterende kontorfasiliteter, og har samtidig etablert et nytt leieforhold som medfører at vi flytter inn i nye kontorer innen utløpet av mars Fabricom har erfart at lokaliseringen på Tiller av mange oppleves som attraktiv, og det var således av betydning å kunne videreføre virksomheten i samme område. Dette har medført at vår nye kontoradresse nå blir Vestre Fokus Bank bygget, Vestre Rosten 77 Rosten 77, eller Fokus Bank bygget som det gjerne omtales som lokalt. Her beslaglegger vi innledningsvis 900 m2 i 8. etasje, noe som tilgjengeliggjør ca 60 kontorplasser. Arbeidet med utforming av de nye kontorlokalene har så vidt begynt, og vil pågå frem til innflytningen. Vi vil da besitte tidsriktige lokaler som er godt tilpasset våre vekstambisjoner, samtidig som vi kan imøtekomme krav som kunder ofte stiller til egen tilstedværelse i leverandørenes lokaler. Positive tilbakemeldinger - Nyheten om at vi skal flytte til nye lokaler har vært svært positivt mottatt av de ansatte, og oppleves som et tydelig signal på at Fabricom satser videre i Trondheim. Dette er noe vi også tror at fremtidige kunder og potensielle arbeidstakere vil se positivt på, sier Arne Budal, som er leder av Trondheimskontoret. -I de nye lokalene står vi rimelig fritt i forhold til innredning, og vi arbeider nå med å finne gode løsninger, som understøtter effektivitet og et godt arbeidsmiljø. En arbeidsgruppe er satt ned for å lage en plan for flytting og innredning. I denne gruppen deltar blant annet lokalt verneombud og representant for fagforeninger, slik at brukere vil være representert hele veien gjennom prosessen avslutter Arne. Tekst: Lars Sem FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

6 Synergi - Hva og hvorfor? Rapportering og bruk av informasjon i Synergi gir oss informasjon som er nødvendig for å redusere uakseptabel risiko i vårt arbeid. Vi skal ha null skader på personell, eiendom og miljø og redusert sykefravær. For å få dette til, må vi alle delta og ta ansvar for rapportering og behandling av saker. Dette er Fabricoms HMS-målsetning. For å oppnå dette målet, må vi lære av våre erfaringer. Gjennom rapportering i Synergi bidrar du til at Fabricom blir bedre. Vi får jobbe med våre erfaringer på en systematisk måte, slik at våre arbeidsprosesser blir bedre, verneutstyr forbedres og vi får en god arbeidshverdag. Ditt bidrag er viktig! Er du i tvil om hvordan du skal bruke Synergi, ta kontakt med HMS&K. Vi kan hjelpe og guide deg i både bruk og nytte av Synergi. Tekst: Rønnaug Nornes Rønnaug Nornes, HSE&Q direktør Nytt kontorbygg i rute Formalitetene er i orden, og arbeidet med det nye kontorbygget på Forus er kommet godt i gang. Før plan Byggetillatelsen er nå i orden, og pælingen starter i månedsskiftet november / desember, nesten en måned før plan. Så langt har det blitt avhold 4 møter i prosjektgruppen. Fase- og hovedplan er definert, mens det nå jobbes med å detaljere planløsninger mv. Så langt utviser utbygger stor fleksibilitet ift. å innarbeide våre ønsker i utforming av kontorbygget. Videre jobbes det med å fastlegge behovet for parkeringsplasser. Her vil vi få en parkeringskapasitet som vil være bedre enn de fleste sammenlignbare kontorbygg i regionen. Tekst: Lars Sem Prosjektledelse Det er etablert en prosjektgruppe som består av Torhild Lunde og Siri Egeland (ansattes representanter), Helge Eltvik (HVO), Susanne Edlund (ledelses representant), samt innleid byggeledelse fra Pyramide. 6 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

7 Nytt fra Vimek Pilen peker oppover Aktivitetsnivået utover høsten har vært litt lavt, men vi ser nå at pilen peker oppover. Det er fremdeles dessverre noen få permittert, men vi jobber aktivt med å finne arbeid til disse. For Aibel på Kårstø har bemanningen vært relativ stabil på rundt 10 personer, og Aibel skisserer at de har behov for flere folk på Kårstø i forbindelse med nye prosjekter (KDP og K-Lab) etter jul. Odd Inge Hvidsten, Avdelingsleder Vimek Verksted Aktiviteten på verkstedet har også vært lavere enn vi ønsker. Det ser imidlertid ut til at vi får en økning fremover. Roxar har nettopp bestilt 4 nye skidder, og har flere på gang. I tillegg samarbeider vi med verkstedet vårt i Dusavik for å avhjelpe dem på nyåret. Ellers så drypper det jevnt inn med mindre jobber for de faste kundene. Contracting På Scarabeo8 riggen ved Westcon i Ølen har vi fremdeles 18 mann i sving. Det nærmer seg sjøprøver for riggen, så aktiviteten er på nedadgående, men vi regner med å opprettholde bemanningen frem til jul, og håper at vi også får med så mange som mulig inn i det nye året. Ved Aibels verksted i Haugesund er aktiviteten på vei oppover i forbindelse med Gudrun prosjekt, og vi har i den siste tiden gradvis øket bemanningen, og er nå ca 10 personer. Her forventes det også økende behov utover våren. På YME prosjektet hadde vi som tidligere nevnt personell inne da riggen lå ved kai på Rosenberg, og vi er i skrivende stund i dialog med Rosenberg om personell offshore. Her er vi dessverre ikke helt i mål enda, men vi håper på en løsning i nærmeste fremtid. Opplæring I høst har våre to læregutter, Chistoffer Tyse og Christian Heimvik, etter to års læretid avlagt fagprøve i henholdsvis sveis- og platefaget. Vi gratulerer! Videre kan det nevnes at vi er stolte over å informere om at to personer fra Vimek er blitt innvalgt som medlemmer av Yrkesopplæringsnemda i Rogaland. Dette er Jean Martin Monclair i platearbeiderfaget, og Birger Torsteinsbø i sveisefaget. Avslutningsvis vil vi på Frakkagjerd ønske alle en riktig God Jul og et Godt nytt år! Tekst: Odd Inge Hvidsten Nytt fra Vigor Godt arbeidsår Året 2011 har vært et godt arbeidsår for Fabricom Vigor. Vi har hatt 84 ansatte i gjennomsnitt i aktivitet gjennom året. Kunder Vår aller største kunde er Aker Solutions. Vår rammekontakt med Aker har vart siden 1990, og over 50% av vår aktivitet er oppdrag for Aker. Vi har deltatt i følgende stanser og prosjekter for Aker : Draugen, Oseberg B, Gullfaks A + Sementprosjektet, Ormen Lange, Valhall Flanke Nord + QP+Hook Up, Ula, Statfjord B og C, Norne Marulk, Åsgard B, Snorre A+B, Sleipner og Jotun. Så langt i 2011 har vi utført timer for Aker Solutions. Rammekontrakter Vi fikk rammeavtale med Aibel i Vår aktivitet hos Aibel har økt utover året, og vi har deltatt på følgende prosjekter og stanser: Oseberg Feltsenter +LQ+HRSG+HAP+Øst+C. Ula, Snorre A, Njord, Troll A + LQE, Ekofisk H+ HNCP+M+GEM, Gullfaks C, Veslefrikk, Kristin, Visund Sør, Statfjord A +C-revisjonsstans, Melkøya RS2011 og Huldra. Så langt har vi i 2011 utført timer for Aibel. Vi har rammekontrakt med Technip Offshore Norge. Denne kontrakten har hatt varighet siden 1995, og vår aktivitet i 2011 har vært på prosjektene Marulk, Goliat. Vi er i aktivitet på Hyme og Vigdis prosjekter. Disse prosjektene løper ut mars Vi har så langt i 2011 utført timer. Sveiser i aktivitet ved Technips Spoolebase på Orkanger Ellers er det aktiviteter på Aker Midsund, Kværner Stord- Kollsnes+Skarv, Aker Piping Teknologi og Fabricom AS samt andre små aktiviteter. Vi har så langt utført ca timer i Gode utsikter Vi opplever en liten dropp i markedet nå senhøsten 2011, men våre signaler i markedet er gode for Vi takker for et godt samarbeid i 2011 og vil ønske alle en God Jul og et nytt og fremgangsrikt Tekst: Elin Marie Knudsen FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

8 Timeregistrering Hvorfor må vi registrere timer?? Prosjektbedrift Fabricom er en prosjektbedrift som selger kompetanse. Dermed kan vi si at kompetanse er vårt produkt, som vi selger til våre kunder. Pr var vi totalt 701 ansatte og 161 innleide i Fabricom Norge. Det betyr at vi har 1,680 millioner timer som vår varebeholdning. Dette er en viktig beholdning å holde styr på. Riktig bruk av timer Men det holder ikke bare å ha kontroll over de timene som vi jobber for kunden altså de som vi kan fakturere og som vi får betalt for ihht kontraktene, vi må også vite at vi bruker de interne timene riktig. Delvis på grunn av myndighetspålagt rapportering, men også for å bedre vite hvordan vår økonomiske situasjon er og hvorfor. Det var ei klok kollega som sa følgende til meg i sommer: I utgangspunktet har vi alle 24 timer fritid, og så selger vi X antall timer av den fritiden til Fabricom. Altså du som medarbeider selger din kompetanse til Fabricom, slik at Fabricom kan forvalte den best mulig. For at Fabricom skal være i stand til å forvalte denne kompetansen best mulig, så trenger vi et system for registrering av bruken dermed et timefangstsystem. I dag finnes det timefangsystemer som er mer avanserte og kan gi oss bedre data med mindre arbeidsinnsats, både for den enkelte, og ikke minst for de som administrerer timene både i Prosjekt og i Basis. Derfor ser vi nå på nye systemer for å ivareta følgende: Lettere brukergrensesnitt for den enkelte 2 godkjenningsnivåer - Prosjekt-eier/Avdelingsleder Elektronisk fraværsregistrering (ferie, sykefravær, annet fravær) Registrering via web/mobiltelefon Bedre rapporteringsmuligheter Vi har så langt hatt 3 leverandører inne for presentasjon av sine systemer: 1. AMS (TimeCather - ny versjon) 2. APTO (icore) 3. Proplan (Proplan Time) Vi tar sikte på at nytt timefangstsystem er i drift innen utgangen av 1. kvartal Samarbeid og forståelse av viktighet Budsjettet for 2012 tar utgangspunkt i at vi skal selge 1,3 millioner timer. I tillegg trenger vi timer til å administrere og styre bedriften, og så skal jo alle ansatte ha noe ferie - totalt ca 1,5 millioner timer for alle ansatte - og så kommer nødvendig innleide i tillegg. Det er en del av våre medarbeidere som har overtid inkludert i lønn, og her har det muligens vært en misforståelse når det gjelder registrering av timer over 7,5 pr dag. Det er veldig viktig at også dere registrerer alle timer dere er på jobb. Dette er for at vi faktisk har en forpliktelse til å vite total overtidsbelastning i bedriften, og dermed få en god dokumentert oversikt over ressursbehovet. I tillegg til at vi må sikre oss at alle timer som blir betalt av kunden blir registrert. Den beste måten å gjøre dette på er å logge inn når du kommer, og logge ut når du går i hvert fall for de av oss som sitter foran PC-skjermen. Vi håper at denne artikkelen har fått deg som medarbeider til å forstå viktigheten av at du gjør en så kvalitetsmessig god jobb som mulig når det gjelder registrering av alle timene du får betalt for hos Fabricom. Jeg klar over at ikke alle ansatte registrerer timene sine selv, men har timeskrivere som gjør det. Men uansett betyr det at kvalitet i alle ledd blir veldig bra til slutt. Vi vil ha sterkt fokus på dette framover i form av kampanjer utover våren Til slutt vil jeg benytte anledning å ønsker dere alle en riktig God Jul! Tekst: Susanne Edlund Timefangstsystem I dag bruker vi TimeCatcher som vårt timefangstsystem. AMS har vært Fabricoms TimeCatcher leverandør i mange år. Timefangstsystemet er dermed modent for en oppgradering. 8 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

9 TMS - eller Verktøy & Metoder, Fabricom sitt viktigste interne satsingsområde Dersom det er en funksjon i selskapet som alle må forholde seg til, så er det TMS. Det gjør at mange mener mye, og det er flott. Det er en funksjon i endring, men med kun ett ambisiøst mål; Gi den beste støtten vi kan til våre prosjekter og avdelinger, innenfor de rammene som er gitt. Jeg måtte kikke i tidligere Fabricom Nytt for å finne vinkelen på denne artikkelen. Jeg ser at mye har vært skrevet. Jeg leser at omstillingen er bak oss, ny administrerende er på plass, markedet tar av, prosjektene går bra, HVDC kommer på plass og jammen skal vi ikke inn i nye lokaler også. Spennende, utfordrende, gøy! Midt oppe i dette så har vi TMS - Fabricom sitt viktigste interne satsingsområde. Det er forvirrende for noen og enhver når ventetiden på endringer blir lang, overføringer går feil, forespørsler blir hengende, frustrasjonen kryper oppover ryggen og tilbakemeldingene blir uklare. Derfor gjør vi noe. Derfor er TMS i endring, og til det trenger vi samarbeid også med dere alle. Det skal vi få til. Ledelsen er engasjert I disse dager avslutter vi kartleggingen av dagens applikasjoner. Dette arbeidet avdekket et positivt engasjement rundt hvilke applikasjoner vi har, og hvordan vi kan bruke dem bedre. Alle disse innspillene har vi fått med oss. Kartleggingen, sammen med henvendelser som er kommet gjennom Synergi, brukes nå til å legge frem en overordnet prioriteringsrekkefølge og gjennomføringsplan for ledelsen. Når den er besluttet, vil vi arbeide videre med detaljene i samarbeid med fagpersoner, prosess- og systemeiere i selskapet. Dette blir starten på en rekke belsutninger som ledelsen vil ta. Vi kommer med mer informasjon etterhvert som belsutningene tas og gjennomføringer iverksettes. Hjelp oss å huske Det går en rød tråd fra en forespørsel om hjelp eller endring, til beslutning og gjennomføring. Det er for tiden mange tråder - mange løse tråder i alle regnbuens farger. Vi får henvendelser når vi er ved kaffemaskinen, i trappen, på WC, på mail, SMS og gjennom Help desk og Synergi. Det handler om telefonsystemer, oppgraderinger, innhold, brukerstøtte, data overføringer mm. Vi i TMS glemmer. Vi glemmer ting vi blir spurt om på julebordet, i gangen, ved kaffemaskinen, og vips så mistet vi den røde tråden før vi egentlig fant den. Og da hjelper det jo lite å følge opp på neste julebord eller i en fyrrig . Den beste hjelpen vi kan få fra dere akkurat nå, er å få oversikt over forespørsler dere har til oss. Bruk HELP DESK løsningen for hjelp når systemer som var OK i går, ikke lengre fungerer, og SYNERGI for forbedringsforslag. Ta tid til å gi oss god informasjon enten det er i HELP DESK eller SYNERGI. Detaljene for bruk av HELP DESK og SYNERGI finnes på interanett siden. En avtale om forventninger For å møte forventninger, så må vi alle ha samme forståelse av dem. TMS er klare til å gjøre en slik avtale (Service Level Agreement) med brukerene våre. En avtale om hva som kan forventes innenfor de enkelte områdene TMS har ansvar for. En slik avklaring av forventninger, betyr ikke at alle forespørsler blir prioritert. Rammer som det arbeides innenfor gjør at noen vil også bli nedprioritert, utsatt eller avslått. Det er allerede på plass en slik service level agreement (SLA) med Telecomputing mhp respons- og løsningstid på driftsrelaterte problemer. Den følger vi opp, og vi arbeider med å få etablert flere slike KPI er. Mer informasjon TMS er i endring og vi skal komme i mål, men vil på veien gi realistiske løfter og skape realistiske forventninger. Vi skal legge ut informasjon om det arbeidet som TMS tar initiativ til fremover for nå vårt overordnede mål: Gi den beste støtten vi kan til våre prosjekter og avdelinger, innenfor de rammene som er gitt. Tekst: Dag Høiland FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

10 GRAD programmet 2011/2012 Fabricom rekrutterer hvert år flere nyutdannede. For at disse skal komme fort inn i bedriften og utvikle god forståelse for virksomheten, har Fabricom utviklet et GRAD program. Ulike deltagere Fredag 21. oktober startet GRADprogrammet 2011/ deltakere kan se frem til et spennende og lærerikt år. De 30 deltakerne i årets GRADprogram består av 10 nyutdannede og 20 hospitanter. Reelle GRAD deltakere er nyutdannede som kommer direkte fra skolebenken, og som skal gå gjennom hele programmet inkludert alle kursene. Hospitanter er våre ansatte som har arbeidserfaring, men begrenset erfaring fra norsk olje- og gassindustri. De skal gå gjennom hele programmet, med unntak av kurs i presentasjonsteknikk. De slipper også å holde egne presentasjoner, slik de nyutdannede må gjøre i slutten av programmet. I år har vi også med deltagere fra Trondheimskontoret, som deltar via communicator. Alle har til felles at de vil ha nytte av å lære mer om Fabricoms virksomhet og organisasjon. Hensikt I løpet av 30 samlinger skal GRADklassen gjennom flere fagseminarer og kurs. Alle de ulike avdelinger skal presentere seg. Hensikten er å gi GRAD-klassen en forståelse for hva avdelingene arbeider med, hvordan avdelingene forholder seg til hverandre, prosedyrer, systemer og verktøy. De vil få innsikt i prosjektgjennomføring, prosjektstyring, tilbudsarbeid og kontraktsgjennomgang. Egentlig kan du si at GRAD-klassen blir introdusert og får opplæring i The Fabricom Way. Kursene som arrangeres i regi av GRAD-programmet, har til hensikt å gi hands-on opplæring i områder som alle som arbeider i Fabricom burde beherske. Flere av kursene er opplæring i systemer som tidligere har blitt teoretisk forklart i fagseminarer. Disse inkluderer WorkMate [innkjøpssystem], ProArc [dokumenthåndtering] og Synergi [avvik og kvalitetsrapportering]. Evaluering For å kontinuerlig utvikle og forbedre GRAD-programmet, gjennomføres grundige evalueringer av programmet. Det gjennomføres evalueringer etter hvert seminar. Dette gjøres for at foredragsholderne kan få en tilbakemelding og kunne bli enda bedre, og for at vi skal kunne måle tilfredsstillelsen til deltakerne. Ved avsluttet program gjennomføres i tillegg en totalevaluering. Informasjonen herfra er svært nyttig for den generelle planleggingen av neste års program. Tekst: Frøydis Kristiansen Foto: Grete K. Dubland GRAD 2011/2012 deltakerne 10 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

11 FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom på Offshore Technology Days - OTD 19. og 20. oktober 2011 ble Offshore Technology Day s arrangert for første gang i Stavanger. OTD er Norges største årlige messe innen olje-, gass- og energisektoren. Som del av OTD arrangementet var OTD Young Professionals (OTD YP), som er et NON-profit arrangement, organisert av studentorganisasjoner. Rekrutteringsarrangementets visjon er å være en brobygger mellom bedrifter innen olje-, gass- og energisektoren, og studenter med relevant utdanning for denne industrien. Studenter fra studiesteder rundt i hele Norge var invitert. Kristin Sunde Jakobsen og Stine Jørpeland representerer Fabricom på OTD 2011 Fabricom deltok med rekrutteringsstand i Recruitment Lounge i Stavanger Forum begge dagene. Standen var godt besøkt, og vi fikk pratet med både lokale og tilreisende studenter. Tekst: Kristin Sunde Jakobsen Fabricoms OTD stand Bruk refleks! Fabricom oppfordrer alle til å bruke refleks når de oppholder seg utendørs i vintermørket. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85%! FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

12 FABRICOM FORWARD 2012 Vinnende tilbud : Hvordan gjør vi det, og har vi det som skal til? Tilbudene representerer den spisse enden av markedsarbeidet vårt. Der må vi bokstavelig talt skille oss ut fra konkurrentene og få frem de kvaliteter og fordeler som skal gjøre oss til den foretrukne leverandøren. Strategi og prioriteringer er nøkkelord. Spørsmålene blir: Hvordan gjør vi det og gjør vi det bra? Hva er de vinnende kriteria i dette arbeidet og er det alltid den beste som vinner? Og hva er en riktig jobb? Omfanget av forespørsler har økt betydelig i den senere tid og dette er en situasjon som forventes å vedvare i flere år fremover. Beslutningsparametre som strategi, erfaringer, kapasitet og kompetanser, samt evaluering av vår egen nåværende situasjon danner grunnlaget for beslutningen om å inngi tilbud. Kamp mot klokka Tilbudsprosesser er ofte kostbare og sliter hardt på nøkkelpersonell i organisasjonen. Det kommer for en del på toppen av annet arbeid, og medfører en kortvarig og som regel intens kamp mot klokka, samt en evig kamp om kvaliteten på sluttproduktet. Det skal en sterk plan, god styring og disiplin på bidragsyterne for å unngå natt- og helgearbeid på slutten av tilbudsarbeidet. Kritiske elementer Blant de mest kritiske elementene i en tilbudsbesvarelse foruten pris, er metode, gjennomføringsplan, organisering samt synliggjøring av kompetanse og kapasitet. I tillegg forutsettes det at vi kan dokumentere at vi har godt innarbeidede systemer for styring av risiko, og at vi løpende leverer gode HMS resultater. Resultatene av tilbudsarbeidet er lett målbare enten vinner man frem, eller man ender i en debrief hos kunden som dessverre sjelden gir det klare bildet av hvorfor man reelt sett tapte. Selv en systematisering av tilbakemeldinger fra slike debriefer gir et korrelerende bilde. Innenfor en og samme kunde spriker Bildet viser et typisk tilbudsarbeide i sin siste kritiske og ikke minst hektiske fase Foto: Rune Smedås det ofte i tilbakemeldingene. Hvordan da få frem de korrigerende elementene som skal bidra til å vinne neste jobb? Fundamenter for et godt tilbud Viktige elementer i tilbudsarbeidet er å ha en god tilbudsplan for å styre tilbudsarbeidet entydig og klart, og å ha disiplin i leveransen fra de ulike bidragsyterne. Straks en beslutning om å levere tilbud er tatt, er man avhengig av en rask og god start. Det er viktig å skape seg en tidsmessig buffer til avslutningen av tilbudsarbeidet, for å ha nødvendig tid til å gjennomføre en god kvalitetsgjennomgang. Her vinnes ofte tilbudene! Hvordan skille oss ut? Tilbudsbesvarelsen, som i all vesentlighet består av to hovedkomponenter pris og write up eller tekstlige beskrivelser, er for den siste delen ofte preget av gjenbruk fra tidligere besvarelser. Der kunden har spesifikke spørsmål og man tar gjenbruk fra historiske tilbud, ender man ofte i fellen der man ikke blir spesifikk S M 12 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT nok på tilsvaret i kundens forespørsel. Det er viktig å forsøke å sette seg i kundens situasjon og vurdere om essensen i våre besvarelser kommer klart og tydelig frem ved minimum lesning. Faktabasering snarere enn forventningsbasert synsing må være gjennomgangstonen. Å tidlig legge fokus på de ofte % utslagsgivende elementer fra tilbud til tilbud er essensielt, og så hente ned de ofte generiske % av besvarelsene fra tidligere tilbud eller aller best, ha generiske grunnbesvarelser på ulike områder som for hvert tilbud forbedres og lett kan hentes ned ifm. nye tilbudsbesvarelser. Dette kalles med enklere ord forvaltning av beste praksis. Å ha en god benchmarking opp mot tidligere tilbud, der disse gjerne ligger kategorisert på segment, fokusområde, pris og sortert på om de ble vunnet eller tapt, gir en god pekepinn i å arbeide med å få frem et godt tilbud.

13 Vinnende tilbud forts. Å legge fokus på et tidlig draft med hensyn til kritiske elementer som estimering, kost, plan og bemanning, gir også ofte en tidsmessig god buffer mot slutten av tilbudsarbeidet. Dette gir også åpning for nødvendig kvalitetsgjennomgang av sluttproduktet. Hensynstatt selskapets ståsted knyttet til tidspunkt for tilbudsinngivelse, vil man i sluttfasen av tilbudsarbeidet måtte ta strategiske vurderinger i bruk for å spisse tilbudet tilstrekkelig. I denne prosessen skal man alltid ha litt vondt i magen når man er ferdig, ikke pga sen overtidsmat, men fordi det skal kjennes litt når man skal konkurrere om noe man virkelig ønsker å vinne. Hva er en riktig jobb? I dag kunne store deler av virksomheten vært engasjert i å produsere tilbud. Spørsmålet blir da konsentrert rundt hvilke jobber vi skal gå etter og hvorfor? Hensyn som konkurransemessig ståsted, gjennomføringsevne og strategisk viktighet er essensielle. Å ha et riktig ambisjonsnivå, og å være konkurransemessig forberedt for de rette jobbmulighetene er noe vi søker å vektlegge sterkt i dag. Vi ønsker tross alt å ha størst mulig sjanse til å vinne de jobbene vi vurderer å by på. til å anbudsutsette eksisterende langsiktige kapasitetskontrakter (V&M, ISO, Inspeksjon etc.) som av mange vurderes som helt sentrale for å kunne inneha en ledende posisjon i sine respektive markedssegmenter. Dette skaper et virkelighetsbilde som for mange fremtvinger en fremoverlent holdning, og det presenteres gjerne tilbud som ligger i grenseland for hva som nøkternt kan realiseres uten å havne i et økonomisk uføre. En slik situasjon vil lett forsterkes når investeringslysten med tilhørende aktivitetsvekst igjen tar seg opp i markedet. Dette er en situasjon som viser betydningen av timing, i den grad man er i en situasjon med rom for manøvreringsmuligheter. I dag må vi spørre oss selv klart og tydelig om hvilke jobber skal vi gå etter, og hvorfor? Det er behov for en riktig balanse mellom sysselsetting av en tilstrekkelig grunnbemanning og engasjering av spissede ressurser (ressursutjevning), reell kompetanseutvikling og fokus på jobber med gode økonomiske uttellinger. I jaget etter å vinne jobber er det tross alt et krav om avkastning som skal ligge til grunn det skal ikke måtte ende opp i en situasjon hvor man kun bytter penger. Det er derfor ikke lett å si om det til enhver tid er den beste aktøren som vinner de ulike oppdragene som lyses ut. Å ha en lav tilslagsprosent i tilbudsarbeidet er uansett ikke en vei å gå, og vi er beredt til å vinne de riktige jobbene med de største mulighetene for å gjøre gode leveranser, ledsaget av en fornuftig økonomisk inntjening. Nøkkelen er fokus og innstilling Clouet for å få til dette er å ha den rette fokus og innstilling, og å tenke mye som idrettsutøverne om å stille på startstreken best mulig forberedt for å kunne vinne, her både mht tilbud og gjennomføring av et tildelt oppdrag. Vi har kompetansen, vi har mannskapet og vi har mulighetene er vi alle tilstrekkelig mentalt forberedt på å yte vår del rundt i organisasjonen for å få dette til? Tekst: Rune Smedås Er det alltid den beste som vinner? Man bør derfor stille spørsmålet om det er verdt å gå etter enhver jobb som bys ut og til hvilken pris. Siden man her på berget tok innover seg finanskrisen fra siste halvdel av 2008, har mange leverandører måttet gå flere runder med seg selv i forhold til å tilpasse seg endrede markedsmessige realiteter. Perioden 2009 og 2010 har for mange vært kjennetegnet av uteblivelse av nye forespørsler. Flere av Operatørene nyttet i denne perioden anledningen Bildet viser gjennomgang av fokus og innstilling i tilbudsprosessen Foto: Grete K. Dubland FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

14 FABRICOM FORWARD 2012 Full rulle på verkstedet i Dusavik -Her hos oss er det veldig travle tider, forteller Frode Helgøy, leder for verkstedet i Dusavik, og over nyttår blir arbeidsomfanget så stort at vi er avhengig av å øke bemanningen med personer, og i tillegg få hjelp fra Vimek hvor flere personer vil bli engasjert. verkstedet, og følger den så til installasjon offshore for kunde. HMS HMS ansvar er et linjeansvar, og blir godt ivaretatt i alle ledd. Dette i form av ukentlige vernerunder, VO møter, På Fabricom/BGR samarbeidsprosjekt Kvitebjørn skal verkstedet produsere alt integrasjons-arbeid, og totalt utgjør dette ca. 45 tonn. Før nyttår består månedlige HMS fokusområder og daglige runder i verkstedet. Siste fraværskade i verkstedet var i januar dette mye av struktur, mens det etter nyttår blir produksjon hovedsakelig rør, og da helst edle metaller som skal knyttes opp fra eksisterende plattform og inn til den nye modulen. -Dette prosjektet vil gi oss arbeid på verkstedet ut 2012, forteller Frode videre. Totalt er fabrikasjonsdelen av prosjektet på ca timer. Ulik type personell På verkstedet er det pr. i dag 47 personer som er ansatt. 34 av disse er operatører innen rør, plate og sveis, og resterende er formenn og funksjonærer. Flere av operatørene er i tillegg flerfaglige, og det er naturlig nok en styrke i travle tider. Pågående prosjekt -ConocoPhillips er en viktig kunde for oss, med mange ad hoc/hasteoppdrag, sier Frode. Pr. i dag eksisterer det ingen rammeavtale med CoPNo, men verkstedet får flere oppdrag for CoPNo`s spesial vedlikeholdsgruppe. Trykktest operatør Arthur Nosal -Verkstedet har også 2 lærlinger innen industrirørleggerfaget, Marcus Damgaard og Yussif Mahamadou. Både Marcus og Yussif begynte sin læretid nå i høst, forteller Frode. 12 av operatørene på verkstedet har dessuten offshore sertifikat, og på mindre oppdrag hender det at operatøren er involvert helt fra produksjonsdelen av jobben på Einar Kristiansen er sveisekoordinator -SVM prosjektet vil også kreve en god del fabrikasjonsarbeid, men foreløpig er det litt uklart hvor mye dette blir, forteller Frode videre. I tillegg må det nevnes at fabrikasjon for Helihangar prosjektet nettopp er ferdigstilt. På samarbeidsprosjektet med ApplySørco på Kvitebjørn og Brage, er det varslet en stans offshore i juni hittil i år. De fleste av disse har det blitt jobb av, og hovedtyngden er for ConocoPhillips. S M VINTER 2011 NO.72 Her er fabrikasjonsdelen forespeilet å bli på ca timer med oppstart midt i januar neste år. Under selve stansen vil Fabricom levere personell ifm installasjonsarbeider. Samarbeidet med ApplySørco i Bergen fungerer veldig bra, og møtevirksomhet foregår hyppig mellom Dusavik og ApplySørco i Bergen via møter på videokonferanse. Fabrikasjonsdelen av rør og struktur på Stjerne prosjektet skulle etter opprinnelig plan ha startet allerede. Oppstart er imidlertid forskjøvet pga forsinkelser på engineeringsarbeidet. Dette fører til et enormt stort trøkk på verkstedet i de første månedene over nyttår, for planlagt levering i midten av april. Totalt timeomfang på denne jobben er ca timer. Rolf Thorske, leder for QC avdelingen 14 Arne Svendsbø i gang med sammenstilling av rør til Kvitebjørn prosjektet FABRICOM NYTT I tillegg til de større prosjektene, er det også en god del mindre oppdrag for kunder. Utenom V&M kontraktene har verkstedet mottatt 315 forespørsler

15 FABRICOM FORWARD 2012 Verksted i Dusavik forts. Stort mangfold i verkstedet! Verksmester Gunnar Wiik planter i potter som i sin helhet er laget på verkstedet Verkstedet utfører også en del oppdrag for Seadrill på West Alpha. Dette består av både fabrikasjon og installasjon offshore. Trykktest Frode forteller videre at alle rør som fabrikkeres i Dusavik, da under en viss trykklasse, testes i eget verksted. 2 personer er engasjert i denne testavdelingen. Anders Wiik har ansvar for avdelingen, mens Arthur Nosal er trykktest operatør. Automatsveis På Kvitebjørn prosjektet ble det benyttet en A2 pulver bue automat på sveising av box girdere. Denne metoden er miljøvennlig og veldig effektiv. -Effektiviteten ved bruk av en A2 oppgis av leverandør til 490%, og vi ser at dette ikke kan være langt fra realistisk. Maskinen legger en 6 meters lengde med sveis a høyde 5 m/m på 15 minutter, forteller Frode. Mulig utbygging Frode forteller videre at for 2 år siden, hadde vi to verksted til rådighet i Dusavik. Et verksted for rør i edle metaller, og et verksted for struktur og rør i karbonstål. Da markedet snudde og arbeidsmengde avtok, ble det besluttet at vi skulle avslutte leieforholdet av det ene verkstedet. Dette medførte da at vi måtte skille av et område i verkstedet med pressening, for fabrikasjon av rør i edle metaller. Dette er lite gunstig, og et påbygg vegg i vegg med eksisterende verksted beregnet for produksjon av rør i edle metaller er sterkt ønskelig. -Dette er foreløpig kun på planleggingsnivået med innhenting av priser, men det hadde vært fantastisk om det kunne bli en realitet, sier Frode. Godt miljø -Verkstedet er på en måte en liten bedrift i bedriften, sier Frode. Miljøet er veldig bra, og her er alle som en stor familie enten man er funksjonær eller operatør. Dette gjenspeiler seg i liten gjennomtrekk i avdelingen. Noen har ønsket litt nye arbeidsoppgaver, og flere har da fått mulighet til det gjennom andre oppgaver i prosjektene på hovedkontoret på Tasta. Egne fabrikasjons prosjektledere - Vi har nå gjort det slik at alle større prosjekter har fått en fabrikasjons prosjektleder her i Dusavik å forholde seg til, forteller Frode videre. Arvid Slagstad er prosjektleder for fabrikasjon på Stjerne, Lars Tveit håndterer ApplySørco Kvitebjørn/Brage samt BGR Kvitebjørn prosjektene, og Jan Trosdahl er på SVM. Dette har gjort at fabrikasjonsverkstedet blir involvert i prosjektoppstart i mye større grad. Prosjektlederne på fabrikasjon deltar på prosjektmøter, og blir spurt til råds angående byggevennlighet, og får oversendt IDC tegninger for kommentarer osv. Einar Kristiansen er vår sveisekoordinator på verkstedet, og han blir også mye involvert i sveisetekniske spørsmål for prosjektene. - Han er også generelt en god støtte for oss ved spørsmål som angår materialkvaliteter, sier Frode. -Samarbeidet fungerer på den måten godt med hovedkontoret, men det kan gjerne bli ennå bedre, sier Frode. -Eksempelvis kunne gjerne ingeniører på hovedkontoret tatt seg en tur ut til verkstedet for faktisk å se resultatet av det de har produsert på tegnebrettet. Dette tror jeg hadde vært nytting for begge parter, sier Frode. Revisjon fra kunder Verkstedet har blitt revidert av ulike kunder flere ganger i år, og to nye revisjoner er varslet før jul. Revisjonene som er gjennomført har gått veldig bra, grunnet flinke medarbeidere. -Det er bare å ta kontakt dersom noen ønsker en omvisning på verkstedet, avslutter Frode. Tekst & foto: Grete K. Dubland Lazar Vuckovic er QC medarbeider Arvid Slagstad, saksbehandler FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

16 Fabricom standard Ja, hva er det? I forrige nummer av Fabricom Nytt skrev vi om Statoils A-standard, som også vi i Fabricom skal implementere, og det er denne vi når har omdøpt til Fabricomstandard. Egen arbeidsprosess I Fabricom skal vi gjøre vårt arbeid med høyest mulig kvalitet, altså levere til Fabricom-standard. For å sikre at vi alle er omforent om hva det betyr, har vi, med utgangspunkt i Statoils A-standard, tilpasset denne og etablert en egen arbeidsprosess som beskriver dette. Denne vil bli del av The Fabricom Way og lagt i QMS. Hva betyr dette da i praksis? Levere Fabricom-standard er et handlingsmønster som vi ønsker at alle i Fabricom skal etablere som en del av vår kultur og en del av The Fabricom Way. Det betyr en systematisk tilnærming til våre arbeidsoppgaver, og en proaktivitet i forhold til sikring av kvalitet. Denne systematikken kan benyttes både når man gjør en oppgave selv, og sammen med et lag. Spesielt i en lagsammenheng er dette viktig, slik at man oppnår omforent forståelse for hva som skal leveres, hvordan og uten skader på mennesker, miljø eller eiendom. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra prosjektene, basisorganisasjonen og HVO har utarbeidet et presentasjonsopplegg for Levere Fabricom-standard, som skal spres i hele Fabricom. Vi vil starte med dette for ledergruppen i desember, og har en målsetning om å ha hatt en gjennomgang for alle i løpet av 1. kvartal Når skal vi bruke Lever Fabricomstandard? Prosessen og handlingsmønsteret skal vi benytte i utførelse av alle vår arbeidsoppgaver. Målsetningen er å få denne etablert som en del av vår kultur, slik at den utføres automatisk. Men, for å få etablert automatisk, må vi først trene og utføre dette systematisk og bevisst. Alle dere i Fabricom som arbeider offshore på Statoils installasjoner benytter i dag A-standard, og det skal dere bare fortsette med. A-standard er også i gang på noen av våre prosjekter. Ellers starter vi en systematisk bruk for noen konkrete arbeidsoppgaver i prosjektene og på verkstedet. Har dette noe verdi da? Ja! Gjennom å Levere Fabricomstandard er vi proaktive. Vi sikrer oss at vi er omforent om hva vi skal gjøre, hvordan, hvilke risikoer som finnes og hvordan vi skal styre disse. Og, sist men ikke minst, vi sikrer at vi i Fabricom blir enda bedre på det vi gjør. Tar du utfordringen og blir med og leverer Fabricom-standard? Tekst: Rønnaug Nornes Arbeidsprosess Fabricom-standard 16 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

17 Ny Helihangar Statfjord B Statoil har tildelt Fabricom en kontrakt for å installere en ny helikopterhangar på Statfjord B-plattformen. EPCI-ansvar Fabricom har fått EPCI-ansvar (prosjektering, innkjøp, konstruksjon og installasjon) for prosjektet. Den gamle helikopterhangaren skal fjernes, og en ny aluminiumshangar for AWSARhelikopteret skal installeres (All Weather Search & Rescue helikopter). Prosjektet har en estimert verdi på over 140 millioner kroner med ca timer. Arbeidet startet i april 2011, og prosjektet vil ha en varighet på 20 måneder. Prosjektet var 27% ferdig per november Komplisert prosjekteringsarbeid -Prosjektering er 43% ferdig forteller Reidar Tjørhom, som er Fabricoms Engineering Manager i Helihangar prosjektet. Vi er midt opp i en meget travel periode for prosjektering med 50 ingeniører i sving, og omtrent halvparten er struktur ingeniører, fortsetter Reidar. Dette aktivitetsnivå vil sannsynligvis fortsette til mars/ april Prosjektet består av mye mer enn en ny helikopterhangar, og prosjekteringsarbeid har vært mer komplisert med mange tekniske utfordringer, blant annet dør hydraulikk systemet, design av aluminium strukturer og å sikre konstruksjonsvennlighet. Mangel på ingeniører har vært en annen utfordring, avslutter Reidar. Installasjonsarbeid -Prosjektet er allerede ferdig med fase 1 av offshore installasjonsarbeidet, som besto av innsveising av starterstål i habitat og ommaling av de 2 helikopterdekkene, forteller Jan Harald Jensen, som er Fabricoms offshore konstruksjonsleder i Helihangar prosjektet. Helihangar prosjektet mobiliserte offshore allerede 4 måneder etter prosjektoppstart og 3 commissioning pakker er allerede overlevert til Statoil, forstetter Jan. Det må være en ny fast-track rekord for Fabricom! Vi takker alle prosjektmedarbeidere som bidro til å oppnå denne vanskelige milepæl. Statoil var godt fornøyd med kvalitet av slutt produktet, og med gjennomføring av offshore arbeidet. Vi mobiliserte for fase 2 av offshore installasjonsarbeidet i november 2011, avslutter Jan. Utfordringer på plan -Det er mange plan utfordringer i Helihangar prosjektet, forteller Endre Tangen, som er Fabricoms prosjektstyringsleder. Det er mange avhengigheter mellom prosjektets aktiviteter, fortsetter Endre. Det er for eksempel mye som skal rives offshore for å skape plass til den nye Helihangar og de tilhørende fasilitetene. En annen utfordring er at konstruksjonssekvens må sikre at det er alltid et helikopterdekk som er i drift. Det er begrensninger på gjennomføring av offshore arbeid ifm med støyende arbeid, helikopter operasjoner og arbeid i områder som er vær utsatt. Det betyr at alt offshore arbeid må planlegges nøye, avslutter Endre. Godt samarbeid -Det har vært et meget godt samarbeid med Statoil i alle nivåer i prosjektet, og mellom de forskjellige grupper og disipliner i Fabricoms prosjektteam, forteller Nick Lamb som er Fabricoms prosjektleder for Helihangar prosjektet. Sammen med Statoil har vi klart å finne gode og kreative løsninger for alle utfordringer. Prosjektet er ikke stort i forhold til andre EPCI prosjekter i Fabricom i de siste årene, men jeg tror det har vært et lærerikt og interessant prosjekt for de fleste prosjektmedarbeidere. Jeg vil gjerne takke alle prosjektmedarbeidere for godt innsats, avslutter Nick. Fabrikasjon, prøvemontering og testing Alt utstyr med lang leveringstid er bestilt. Fabrikasjon er i gang både på Dusavik (rør og stål), og hos vår leverandør Marine Aluminium på Karmøy og Stord (aluminium strukturer). Prøvemontering og funksjons testing er planlagt hos Marine Aluminium. FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

18 Status prosjekter - TVM Tidsbegrenset Vedlikeholds og Modifikasjonskontrakt Statfjord og Snorre, forkortet til TVM har etter hvert nådd sluttfasen. Endring av sluttdato Fabricom startet kontrakten etter en kort tilbudsfase, og etter mottatt hensiktsmelding fra Statoil 4. mars På det tidspunkt var planlagt slutt dato 28. februar Statoil har siden endret sluttdato to ganger. Første endring var tidfestet til 31. desember 2011, dernest til april Endringene skyldes at prosjektporteføljen på til sammen 40 Oppdrag (delprosjekt) var mer krevende, og har tatt lengre tid å gjennomføre enn man først antok. I tillegg var arbeidsomfanget lite modent da vi startet våren 2010, noe som medførte at det tok nesten fire måneder før vi kom skikkelig i gang. Likeså utførte vi en Revisjonsstans på Statfjord C sommer 2011, som bidro å strekke planen. Vi fikk i tillegg til opprinnelig arbeidsomfang også tilført både Vigdis og BOP prosjektet under TVM. Disse to prosjekt ble senere overført til SVM. Omfang På det meste har det jobbet 150 personer for Fabricom på TVM, hvorav i overkant 100 personer tilknyttet prosjektering. Resterende tilhørende administrasjon, fabrikasjon og installasjon. Vi kommer totalt til å ha utført timer fordelt på studier og gjennomføring, med en prislapp på totalt 240 MNOK. Gode resultater Våre resultater innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet har vært meget bra, uten skade på verken personell eller utstyr. Det samme kan sies innenfor kundetilfredshet. TVM prosjektet på team building til Byrkjedal hvor et besøk i Gloppedalsura var lagt inn i programmet. Økonomien i kontrakten er absolutt fokusert på. Det bør ikke være noe tilfredsstillende. problem å løse dette, det handler kun om vår vilje til å gjennomføre de Verdifull erfaring vedtatte tiltak. Men like viktig er det å TVM er den første V&M kontrakt i få med de ting Statoil mener TVM og nyere tid Fabricom har gjennomført for Fabricom har vært gode på. Listen er Statoil. Vi har gjennom TVM kontrakten ganske lang, og inneholder blant annet ervervet verdifull erfaring, og gått opp at vi er ekstremt gode innen HMS, har sporet innenfor flere områder som kreative og dyktige ingeniører, at vi er kommer Fabricom til nytte i dagens og fleksible, ydmyke og raske til å omstille fremtidige kontrakter. Vi har gjennom oss både på land og i havet. TVM kontrakten fått opplæring, kompetanse og erfaring innen viktige Måten revisjonsstansen ble utført på begrep som APOS, Statoil styrende Statfjord C har vi også fått mye skryt dokumentasjon og A standard som for. Vårt forhold til Statoil på alle nivåer Statoil innfører i hele konsernet. har vært det aller beste. Det er viktig å få med, fordi det må to parter til for å få Erfaringsmøte dra i land en vellykket kontrakt. Statoils Sammen med Statoil holdt vi et organisasjon innen TVM har i aller erfaringsmøte for TVM på Sola høyeste grad bidratt til det. Strandhotell i august i år. Gjennom Avslutningsvis vil jeg benytte dette møtet, og via prosessen i forkant, anledningen å si tusen takk for fikk vi definert samt analysert de innsatsen til alle som har hatt sin fleste aspekt av kontrakten, og vi ble virksomhet innen TVM. enige med Statoil hvilke områder vi må forbedre. I hovedsak dreier dette Jeg ønsker alle mine kollegaer en God seg om enkelte forbedringsområder Jul og et Godt Nytt År! innen estimering, planlegging og kostprognoser. Dette er områder som Tekst: Hugo Halvorsen kunden er opptatt av samt ekstremt 18 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

19 Status prosjekter - SVM Da har jeg sittet i prosjektlederstolen på Sleipner V&M i et par måneder. V&M kontrakten er den største og mest langsiktige kontrakten Fabricom har pr. dags dato Godt grunnlag Det grunnlaget som var lagt da jeg overtok var veldig bra, og tilbakemeldingene fra kunden er veldig positive. Det er en solid plattform i bunn, og denne ønsker jeg å bygge videre på. A Standard = Fabricom Standard. A-standard er et handlingsmønster i prosessene våre for å gjennomføre aktivitetene våre på en forutsigbar og sikker måte. Dette rulles nå ut i bedriften og mot våre underleverandører. Kjell A. Torgersen Utfordringer Sommeren og høsten har vært litt spesiell med utskiftninger i ledelses- og prosjektorganisasjon som har gitt oss utfordringer, og dette har også kunden merket seg. Jeg tror dette nå er på plass, og det oppleves at samarbeidsklimaet internt i prosjektet og mot kunden er vesentlig bedre. Det er fremdeles utfordringer, men vi vet hvor de er og jobber med gode løsninger. Veien videre Fabricom har gjennomført litt over ett år av kontrakten. Mye gjenstår, og for øyeblikket jobber vi med årsprogrammet for Programmet for 2011 viste mye arbeid innenfor elektro/instrument, og mindre for de mekaniske fagene. Det kan se ut som oppgavene for 2012 blir mer balansert, og det er noe vi har jobbet mot kunden for å få til. HMS HMS resultatene er som vanlig veldig gode. Ca 15 måneder uten alvorlige hendelser og fraværskader er et veldig bra resultat som verdsettes høyt både av Fabricom og Kunden. Fortsett dette gode arbeidet. A-Standard Dette er sikkert ett begrep som nå alle etter hvert er inneforstått med. Omfang V&M kontrakten Som nevn i forrige Fabricom Nytt er V&M kontrakten ikke bare arbeidet som foregår på Sleipner, men også oppgaver som foregår på Snorre og Statfjord. Vigdis Export på Snorre nærmer seg slutten, og dette har vært en stor og krevende jobb som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra Kunden på. BOP prosjektet på Statfjord B har også hatt sine utfordringer, men det er gledelig å registrere at vi nå er ferdig å installere utstyret når dere leser dette. BOP prosjektet på Statfjord C er i startfasen. Vår kontrakt er bygget opp slik at Kunden har muligheter for å tildele oppdrag utenfor Sleipner, noe de har vist ved oppdragene på Snorre og Statfjord. I neste utgave av Fabricom Nytt vil vi lage en egen artikkel om BOP prosjektet. Gjennomføring av installasjonsarbeidene på Sleipner A og B har og sine utfordringer. Arbeidene på Sleipner B er kampanjestyrt, men vi opplever at hvis noe haster for kunden så har ikke vi like stor prioritet, noe som kan være frustrerende. På Sleipner A vil oppdragsmengden totalt bli betydelig, og vi vil får utfordringer i forbindelse med koordinering mot andre prosjekter (eks.vis Gudrun). Fabricom vil her mobilisere en grensesnittskoordinator, som ivaretar Fabricom i denne viktige samhandlingen. Fabricoms fortjeneste i kontrakten ligger på hvert enkelt oppdrag. Vi blir målt på hvert oppdrag, hvert kvartal og på totalprestasjonen. Det er viktig at vi leverer til rett tid, til rett kost og rett kvalitet for å oppnå disse resultatene. For å nå disse målene må vi være god og forutsigbare i planarbeidet vårt, ha god kostkontroll og være god på prognose og estimeringsarbeidet vårt. Det jobbes med å styrke den del av organisasjonen som jobber med dette. Jeg har planlagt et ledelsebesøk på Sleipner i desember, og ser frem til å møte dere som jobber offshore da. Jeg vil med dette takke alle som har vært involvert i kontakten, og har bidratt til de positive resultatene vi har. Årsprogrammet for 2012 er snart på plass og det gir oss mange muligheter og utfordringer, så det er bare å brette opp armene å stå på. Samtidig ønsker jeg alle en riktig god julefeiring sammen med familien. Tekst: Kjell A. Torgersen Foto: Grete K. Dubland FABRICOM NYTT NO.72 VINTER

20 Contracts & Legal department En avdeling i Fabricom som kanskje ikke er så godt kjent blandt våre ansatte er Contracts & Legal. Her er Patricia Jane Heylen foreløpig alene, men planen er at avdelingen skal utvides med flere ansatte i tiden fremover. Patricias bakgrunn Patricia er utdannet jurist, og forteller om seg selv at hun er født og oppvokst i nærheten av Antwerpen i Belgia, hvor hennes familie fremdeles er bosatt. -Jeg tok min jusutdanning i Belgia, men i løpet av studietiden fikk jeg også muligheten til å studere et år i Berlin, forteller Patricia. I Berlin traff hun i 2000 Thomas fra Stavanger som også var jusstudent. Kjærlighetens piler traff blink, og av den grunn endte hun til slutt opp i Stavanger i Patricia fullførte sitt juridikum med en spesialisering innen International Public Law i Brussel i Etter fullført jusstudie jobbet jeg i 4 år på et advokatkontor i Brussel, hvor en god del av arbeidsoppgavene mine var relatert til arbeidsrett og kontraktsrett, forteller Patricia videre. I denne tiden jobbet hennes nåværende ektemann Thomas på et advokatkontor i Oslo. Han prøvde å få jobb i Belgia, men det var vanskelig å finne advokatjobb der. Av den grunn begynte Patricia å søke på jobber i Norge. Patricia er en språkmektig dame, som snakker hele 6 forskjellige språk. Nederlandsk har hun fått inn med morsmelken, ettersom hun er oppvokst i den nederlandsk-talende/flamske delen av Belgia. Patricia Jane Heylen I perioden fra hun var 11 til 18 år gikk hun på internatskole sør i Belgia, hvor fransk er hovedspråket.. -Etter internatskolen ønsket jeg å gjøre noe helt annet, og bodde da 1 år i Venezuela forteller Patricia. Her fikk jeg muligheten til å lære meg spansk. Ettersom siste året av jusstudiet foregikk i Berlin, ble tysk også et språk som hun måtte beherske. -Da jeg flyttet til Norge i 2006 studerte jeg norsk noen måneder mens jeg var jobbsøkende, forteller Patricia. Dette ga meg en plattform som jeg kunne bygge videre på både i jobb og privat. For meg er mestring av det lokale språket en naturlig del av integreringen, og en del av det å føle seg hjemme der jeg bor. I 2007 fikk Patricia jobb i Acergys kontraktsavdeling, og jobbet her frem til 2010 hvor hun da begynte i Fabricom. I Acergy ble Patricia i tillegg til spørsmålsstillinger rundt kontrakter, også mye involvert i jusspørsmål pga hennes juridiske bakgrunn. Patricia og Thomas giftet seg i Tanzania i 2008, de er bosatt i Stavanger, og er i dag stolte foreldre til Maximilian på 1,5 år. Contracts & Legal i Fabricom Patricia begynte som Contracts Manager & Legal Advisor i Fabricom i Contracts & Legal er pr. i dag organisert under Fabricoms Salg- og Markedsavdeling. Contracts & Legal vil imidlertid bli skilt ut som en egen avdeling som Patricia vil lede. Nyansettelser Patricia forteller at det jobbes med å rekruttere 2 kontraktsspesialister i avdelingen. Disse personene vil gå inn som støttefunksjoner til våre prosjekter, under gruppen project support, ledet av Gro Lygre. Oppgavene vil være relatert til tolkning av kontraktsspørsmål og identifikasjon av rettigheter, plikter og risikoer i kontrakt, blant annet for prosjektledelse, innkjøpsavdelingen og andre som har behov. -Det er veldig viktig å bygge opp kompetanse på dette området, sier Patricia. Vi må få til en kultur og måte å jobbe på som styrker bevisstheten omkring kontraktsoppfølging og 20 VINTER 2011 NO.72 FABRICOM NYTT

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vår 2012 www.fabricom.no Fabricom Nytt vår 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Ny COO på plass [ 6 ] Trondheimskontoret etablert i nye lokaler [ 7 ] Nytt hovedkontor

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date

Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM Name: Roar Kleivhaug Date Bilfinger Industrial Services Helgeland VIVILHEIM 2017 Name: Roar Kleivhaug Date02.02.2017 Bilfinger Divisjon Industrielt vedlikehold Bilfinger Industrial Services Norway AS 15 Lokasjoner Hovedkontor i

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Skoleleder er leder og veiviser

Skoleleder er leder og veiviser Skoleleder er leder og veiviser Skolen er ikke et kollektivbruk hvor alle stemmer veier like mye. Skoleleders prioriteringer, vektlegginger og syn på hva som er viktig og mindre viktig i skolen, er avgjørende

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse

Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Hvordan bruker Westcon video? Våre valg og erfaringer rundt implementering av videokonferanse Først en kort presentasjon av Westcon Group AS Westcon Yard AS Omsetning 1,5 mrd. i 2010 Verft i Ølen, Westcon

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd.

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd. Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger Fastsatt av Olje-og energidepartementet den 20. desember 2002 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse

17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse 17. Kommunikasjon og samarbeid Grunnleggende prosjektledelse Innledning Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Henry Ford Et vellykket prosjekt møter

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro

Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober 2009 Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Drift- og vedlikeholdskonferansen oktober Er vi på vei inn i solnedgangen? Tor rasmus Skjærpe, Direktør lisensoppfølging i Petoro Er vi på vei inn i solnedgangen? 2 NEI! 3 Vi er på tidlig ettermiddag en

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer