UKE 47 FYR yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UKE 47 FYR yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole"

Transkript

1 UKE 47 FYR yrkesretting og relevans Jessheim videregående skole

2 Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972, ny skole utdanningsprogram 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel Knutepunktskole for barnevernet Grunnskoleavdeling 200 elever i voksenopplæring på 10 ulike tilbud Har en aktiv regional rolle blant annet knyttet til Fagnettverk, NyGIV/IKO, PTF og FYR Tett samarbeid med Ullensaker kommune

3 Skolens overordnede målsetting Alle elever opplever mestring og opplevelsen av å lykkes ut fra egne forutsetninger Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse

4 Tiltakene i skole og skole/arbeidsliv må tilpasses behovene til alle ungdommer

5 Samarbeid med ungdomstrinnet Utdanningsvalg Rådgivernettverk Arbeidslivsfag Forsering av fag Praktisk matematikk NyGIV Bruk av IKO-modellen Lærersamarbeid Sommerskole Annet

6 Satsing mot frafall Tiltak som virker Engasjerte og modige ledere, lærere og rådgivere Tett kontakt med foresatte - også til elever over 18 år Tett kontakt med lokalt arbeidsliv og andre aktører utenfor skolen Klasseteamsamarbeid Bruk av IKO modellen Mer praksis i opplæring Se fag i sammenheng yrkesretting og relevans Bruk av alternative opplæringsarenaer Tilbud til de som ikke lykkes i et vanlig skoleløp Følge opp elever med stryk i fag og ny eksamen Intensivkurs

7

8 FYR i alle læreplaner i fellesfag Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

9 Yrkesretting og relevans Ledelse og organisering Forankres i skolens plandokumenter og satsinger Prioriteres i felles samarbeidstid Planleggingsdag på våren når fag og timefordelingen er klar Fagmøter for fellesfag/programfag Alle inn mot tverrfaglige prosjekter Prioriterte fag Utveksle planer med tematikk Fellesfagopplæring i tilknytning til verksted/på verksted Da møtes fellesfaglærere og programfaglærere daglig Fellesfaglærere med timer på verksted Systematisk bruk av klasseteammøter Fra resultater til tiltak Kontinuitet

10 Årshjul klasseteammøter Andre planleggingsdag Begynnelsen av september fokus på skolestart Tidlig i november fokus på midtveisvurdering Desember orden og atferd Midt i januar fokus på halvårsvurdering Mars fokus på midtveisvurdering og veien mot sluttvurdering Sluttspurten og orden og adferd

11 Felles planleggingsdag - vår Alle klasseteam bruker ½ dag på å utvikle/videreutvikle felles planer/temaer knyttet til yrkesretting og relevans Team på yrkesfag bruker hele dagen til dette arbeidet

12 Vg1 elektrofag - vurderingsuke Utdrag fra beskrivelse av tverrfaglig samarbeid Dette dokumentet tar sikte på å beskrive et tverrfaglig prosjekt som elevene i 1. elektro skal gjennomføre i vurderingsuka i høst. Idéen er at elevene på forhånd skal lage en liten modell med elektriske komponenter, som de så kan bruke under vurderingsuka. Elevene skal kunne spenningssette modellen med batteri og gjøre elektriske målinger på den. Resultatene skal de så sjekke mot beregnede verdier. Her vil en enkelt kunne finne punkter som korresponderer mellom programfagene og matte/naturfag. Så skriver elevene en rapport fra prosjektet (norsk) Deretter skrives en sammenfatning av rapporten på engelsk. Under vurderingsuken bruker man ½ dag matte og ½ dag programfag til å gjennomføre forsøket.

13 Fra felles temaplan Helse- og oppvekst Vg1 helse, matematikk, naturfag 40 Tema Helse Matte Naturfag Felles 41 Tema uke kosthold Super size me Registrering og vurdering av eget kosthold og fysisk aktivitet Energiberegn ing Forsøk med rapport (Eggeskall og brus) Besøk på treningsstudi o 42 Hygiene Smitte Prosentbereg ning Dyrking av bakterier 43 Immunforsvar Celler og vev i mikroskop 44 Undersøkelse av håndhygiene Formler for vekst av bakterier Prosjekt håndhygiene Besøke mattilsynet?

14 Eksempel på undervisningsopplegg Matematikk og produksjon Vg1 TiP «Verktøykasse»

15 Læreplanmål 1YP Tal og algebra gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan tekniske hjelpemiddel, og vurdere kor rimelege resultata er tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv, yrkesliv og programområde rekne med forhold, prosent, Geometri bruke formlikskap, målestokk og Pytagoras setning til berekningar og i praktisk arbeid løyse praktiske problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, og vurdere målenøyaktigheit tolke og framstille arbeidsteikningar, kart, skisser og perspektivteikningar knytte til yrkesliv, kunst og arkitektur Økonomi gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy

16 Gjennomføring 1YP (ca 12 timer) Elevene måler og lager modellen i papp. Monterer denne. Utregninger av kassen gjøres etter at modellen er ferdig montert. Små tester underveis for å sjekke hva vi har lært. Modellen av verktøykassen i papp skal være godkjent av programfaglærer. 1TIP (ca 15 timer) Elevene skriver arbeidsplan. Utfører arbeid, etter plan og arbeidstegning / modell. Vurderer eget arbeid. Skriver avviksrapport.

17 Elevenes kompetanse etter endt arbeid Eleven skal ha lært i 1 YP omgjøring målinger areal volum prosentregning. 1TIP Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

18 Norsk på Byggfag

19 Instruksjon av praktisk arbeid prosess fra forberedelse til ferdig produkt Samarbeid Vg1 Bygg og anleggsteknikk og norsk Om undervisningsopplegget (rammer) Praktisk instruksjon av et yrkesrettet arbeid som eleven har lært å utføre. Det kan f.eks være maling, tapetsering, vegg- eller gulvbelegg på våtrom Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag i BA Det er en stor fordel viss norsklærer kan være på verkstedet og la elevene instruere der. I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy (HMS-kurs) I norskfaget skal elevene formidle kunnskap de har fått om materialer, gjennomføring av arbeidsprosessen, utstyr, verktøy, planlegging av tidsbruk og sikkerhetsutstyr. Sluttproduktet er en muntlig instruksjon for den som ikke kjenner faget og arbeidsprosessen. Vurdering i muntlig del av norskfaget

20 Programfag og norsk Programfaget I programfaget har elevene hele tiden nye praktiske oppgaver, av kortere eller lengre varighet. Ved praktiske øvelser får elevene innsikt i prosesser fra begynnelse til slutt, forberedelser til arbeidet, selve prosessen og sluttarbeid. Norskfaget En viktig del av læringsarbeidet er å kunne forklare hva man har gjort. Norskfaget kan bruke repetisjon av prosesser og ferdigheter i programfag til å styrke elevens fagkompetanse. Norsklærer kan få vite hva elevene arbeider med til enhver tid i programfag. Det er en stor fordel at norsklærer er innom klassen for å se hva de arbeider med, spørre hva de gjør, og høre på instruksjoner og spørsmål som programfaglærer stiller til elevene underveis.

21 Eleven skal kunne Læreplanmål i norsk mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner

22 Gevinst av skolens satsing på Yrkesretting og relevans Veldig god tilbakemelding fra elevene Det er blitt en naturlig og ønsket del av både organisering og innhold i undervisningen Mer deling på «kryss og tvers» Våre elever Finner tiltak og feire sammen Bedre resultater eksempel fra der FYR virker best Inntak TP 2011/ % av elevene på TP hadde snitt under 3 ved inntak (snitt 2.7) 40 av elevene hadde 1 eller 2 i matematikk. Relativ karakterutvikling i matematikk på Alle elever med ett unntak fullfører og består Relativ karakterutvikling for BA og TP er og

23 FYR Jessheim vgs Engelsk: Christian Andresen, Aksel Lund Pedersen Norsk: Arnleif Haram Matematikk og naturfag: Ronny Birkeland/Janne Sorsell Koordinator: Kristina Samsing

24

Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Helge Harkestad Rubbestadnes vgs.

Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere. Helge Harkestad Rubbestadnes vgs. Samarbeid mellom yrkesfaglærere og fellesfaglærere Helge Harkestad Rubbestadnes vgs. Se nøye på den mekanikeren, sa Wicca mens de satt og så ut av butikkvinduet. Han sto foran det åpne panseret uten å

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring

Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkast til veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse i fellesfag i matematikk (1P og 1T) i videregående opplæring Utkastet er utarbeidet av en faggruppe bestående av lærere fra ulike skoler i utprøvingen

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Yrkesretting og relevans i praksis

Yrkesretting og relevans i praksis Christian Wendelborg, Melina Røe og Anders Martinsen Yrkesretting og relevans i praksis En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram Rapport 2014 Mangfold og inkludering

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE MATEMATIKK 1T & 1P 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MATEMATIKK... 1 1T & 1P... 1 Nye matematikkurs... 3 Matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer... 3

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer