E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0"

Transkript

1 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 1

2 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe: Dahl, Ingar Cappelen, Caroline Bækkelie, Jon-Are Bjordal, Ole Andreas Cappelen, Caroline 2

3 I n n h old Innledning 4 1 Del Generelle krav Åpne legemiddelmodulen Klargjør legemiddelresept Klargjør næringsmiddelresept Klargjør medisinsk forbruksmateriell-resept Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) Klargjør forsendelsesinformasjon Signer og send resept Evaluer behandling med legemiddel Oppdater oversikt over varer i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt Håndter innkommende meldinger fra andre aktører Oppdater pasientopplysninger Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører Skrive ut Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) Hente referansenummer Avansert dosering LIB (hovedbilde) for installasjoner med multidose/ploansvar Administrering av LIBansvar inkludert Multidoseoversikt Elektroniske meldinger Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient Fase II - Kvalitetsutvikling, internkontroll og ledelse 21 3

4 I n nledning Funskjonelle rekvirentkrav for RHF er delt i to deler. Del 1 er definert som obligatorisk for samtlige rekvirentsystemer i RHF som skal ta e-resept i bruk. Del 2 inneholder alle krav som er definert som anbefalte. Det er ønskelig fra Helsedirektoratets side at RHF selv vurderer kravene i dette dokumentet, iforhold til egen løsning. Til sammen utgjør disse to delene den opprinnelige spesifikasjonen (med unntak av noen krav som er fjernet). Dette dokumentet inneholder krav som definert til del 2. For utfyllende informasjon om hvilke krav som stilles til rekvirentsystemer i RHF vises til innledende kapitler i del 1. Her opplyses det også om relevant annen dokumentasjon som det forutsettes at man kjenner til. Hovedintensjonen med å utforme en revidert spesifikasjon for RHF var å sikre at man klarte å løfte krav som i den opprinnelige spesifikasjonen var lagt på et detaljert nivå i og beskrive utforming av funksjon i stedet for kun funksjonen i seg selv. Det betyr at en rekke krav fra opprinnelig spesifikasjon er erstattet med nye omformulerte krav. Disse kravene er plassert i den obligatoriske delen av spesifikasjonen; del 1, mens de opprinnelige kravene foreløpig er plassert i del 2. På sikt vil det gjøres nye vurderinger i forhold til om disse skal fjernes helt fra funksjonelle rekvirentkrav for RHF. Krav definert i dette dokumentet vil da være under særlig revurdering. Årsaken til at man har valgt å beholde disse kravene er at vi mener at de vil være til god hjelp for RHF når det skal gjøres ulike tilpasninger for å møte ulike behov knyttet til e- resept. 4

5 1 D e l Generelle krav T1.2 Oppdatering av varekatalog skal skje automatisk hver gang FEST lastes ned fra Legemiddelverket. T1.3 Det skal varsles til systemansvarlig når varekatalog er oppdatert. T1.5 EPJ skal foreslå manuell nedlastning av FEST om automatisk nedlasting har feilet. T1.6 Fest skal automatisk lastes ned minst 1 gang per uke. T1.7 Legemidler i bruk og CAVE skal kunne legges til som del av annet dokument. E.g. korrespondanse, forskningsprotokoll. T1.8 Følgende oppdaterte kunnskapsverk skal kunne åpnes fra legemiddelmodulen: Norsk legemiddelhåndbok, preparatomtale fra Fest, Relis, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Felleskatalogen. T1.9 Det skal være mulig å tilrettelegge data fra legemiddelmodulen for statistiske analyser. T1.10 Det skal være mulig å gå fra legemiddelmodul til alle moduler og tilbake uten å stenge legemiddelmodulen. T1.11 Alle hurtigtastfunksjoner skal tydelig framgå i menyer og ikoner (f.eks tooltip eller underscore) T1.12 Alle funksjoner i legemiddelmodulen skal være tilgjengelig fra tastatur T1.13 Ved åpning av journal skal alle resepter (M1) og M25 i RF hentes ned i henhold til gitte samtykker i en bakgrunnsprosess som ikke forstyrrer bruker. 5

6 T1.14 Når virksomhetssertifikat har mindre enn 2 mnd igjen av sin gyldighetstid skal systemansvarlig alarmeres med informasjon om hvor lenge det er igjen av gitt sertifikat samt angivelse av beskrivelse av rutiner for fornying av sertifikat. T1.14a Når personlig sertifikat har mindre enn 2 mnd igjen av sin gyldighetstid skal systemet varsle sertifikatinnehaver. T1.15 Om sertifikat ikke er fornyet, skal varsel gjentas med 1 ukes mellomrom T1.16 Når sertifikat til kommunikasjonspart blir oppdatert så skal dette logges i kommunikasjonsmodul. T1.20 Alle Varsel fra SLV skal kunne vises i kronologisk liste T1.24 Alle meldinger som sendes fra rekvirentsystemet skal sjekkes mot meldingsstandarden før de sendes. T1.25 Systemet skal støtte automatisk oppdatering av versjon over NHN 1.2 Åpne legemiddelmodulen T2.1 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra EPJ etter at pasient er valgt. T2.2 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra sykehusets elektroniske kurve-løsning. T2.3 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes fra Behandlingsplaner. T2.4 Dersom det er lagret en forskningsprotokoll i pasientjournalen skal det være mulig å komme direkte fra forskningsprotokollen til legemiddelmodulen. T2.5 Legemiddelmodulen skal kunne åpnes ved bruk av hurtigtastfunksjon. T2.6 Legemiddelmodul skal kunne åpnes ved valg i meny. 6

7 T2.8 Åpningsbildet i legemiddelmodulen skal vise: Legemidler i bruk, resepter i RF, CAVE og legemidler klargjort for rekvirering T2.9a T2.9c Mengde skal angi pakningsstørrelse og antall pakninger når det er forskrevet på pakningsnivå. Ved valg av en visningslinje i LiB, Resepter i RF, Legemidler klargjort for rekvirering og historikk skal følgende informasjon vises: ATCkode, virkestoff navn, preparatnavn, pakningsstørrelse, antall pakninger, dosering, status (T2.13), sist utlevert legemiddel, dato sist utlevert, seponeringsdato, Status på søknad SLV, Status søknad Helfo T2.11 Informasjon om CAVE som presenteres i åpningsbildet skal inneholde legemiddelnavn og virkestoff navn. T2.13 Åpningsbildet skal vise følgende statuskategorier:for LIB og historikk: irp(importert), Reg (registrert), erp(eresept), urp(utskrift av resept), frp(faxresept), trp(telefonresept)for legemidler klargjort for rekvirering: klargjort, levert og feil ved sending.for legemidler i RF : kodeverk T2.15 Koden næringsmiddel skal påføres automatisk basert på informasjon fra FEST. T2.16 Koden vaksine skal automatisk påføres basert på informasjon fra FEST. T2.17 Vaksiner skal kunne vises i eget vindu/funksjon T2.20 Resepter som er klargjort av medhjelper uten forskrivningsrett skal være merket som reseptkladd. T2.23 Det skal være mulig å åpne utleveringsmelding direkte fra valgt legemiddel. T2.25 Der hvor et legemiddel er rekvirert som ledd i gjennomføring av en forskningsprotokoll skal det fremgå hvilken forskningsprotokoll resepten er en del av. T2.26 Dersom det er lagret en forskningsprotokoll i pasientjournalen skal det være mulig å komme direkte fra legemiddelmodulen til forskningsprotokollen. T2.27 Forbruksmateriell som refunderes skal kunne vises i egen liste ( Medisinsk forbruksmateriell i bruk ) 7

8 T2.28 Næringsmidler skal kunne vises i egen liste ( Næringsmidler i bruk ) T2.32 Rekvirerte legemidler (historisk fremstilling av «Legemidler i bruk») bør kunne fremstilles grafisk på en tidslinje. T2.36a T2.36b Resepter i RF som er representert med LIBelement skal vises i LIB. Det skal tydelig vises hvilke resepter i RF som ikke er representert med LIBelement. T2.44 Det skal vises en statuslinje under menyer som inneholder informasjon om pasientens samtykker, maskinell dosedispensering og PLO administrasjon T2.45 Historikken skal vises med preparat- /virkestoffnavn og hvor det er mulig å ekspandere listen for å se enkeltforskrivninger knyttet til det enkelte preparat- /virkestoffnavn. T2.51 EPJ skal varsle rekvirent hvis oppdatering av FEST har feilet. 1.3 Klargjør legemiddelresept T3.1 Varekatalogen skal kunne åpnes fra åpningsbildet i legemiddelmodulen. T3.2 Varekatalogen skal kunne åpnes ved bruk av hurtigtastfunksjon. T3.3 Varekatalogen skal kunne åpnes ved valg i meny. T3.3a Det skal være mulig å søke i Varekatalogen, forskrivningsmaler, intern varekatalog eller alle. T3.4 Det skal være mulig å søke på indikasjon, virkestoff navn, ATC-kode og produktnavn. T3.5 Ved søk på indikasjon og (virkestoff/produkt/egendefinert) navn skal registrerte legemidler som ikke finnes i FEST vises sammen med legemidler fra FEST. T3.5a Ved søk på indikasjon skal relevant informasjon fra FEST for markert legemiddel framvises for bruker. T3.6 Det skal være mulig å søke i varekatalogen fra åpningsbildet i legemiddelmodulen. 8

9 T3.6a Ved søk skal NavnFormStyrke feltet i FEST legges til grunn. T3.7 Det skal framgå om framsøkt legemiddel er en del av FEST og en del av intern varekatalog. T3.8 Ved søk skal alle virkestoff og legemidler som oppfyller søkekriteriene vises i liste. T3.8a Ved søk på virkestoff, skal alle legemidler som inneholder virkestoffet kunne vises i framsøkt liste T3.11 Det skal være mulig å endre default sortering oppgitt i forrige krav. T3.13 Framsøkt liste skal inneholde preparatnavn/virkestoff navn, ATC-kode, legemiddelform, styrke, mengde, pakningsstørrelse, kortdosering og indikasjon. T3.13a Det skal være mulig å vise detaljer om framsøkt vare. T3.14 Søkeresultatet skal kunne sorteres etter en eller flere av kolonnene: preparatnavn, virkestoff navn, indikasjon, styrke, mengde, refusjonshjemmel og pris. T3.15 I listen over framsøkte legemidler skal de som er registrert som CAVE markeres med rød skrift og begrunnelse for cave-registrering skal kunne vises med mouse over funksjon. T3.17 Når legen velger et legemiddel skal systemet gå videre til Vindu/funksjon for klargjøring av resept. T3.18a I Vindu/funksjon for klargjøring av resept skal et ikon vise om det er identifisert interaksjon med legemidler i bruk ved hjelp av en interaksjonsdatabase levert i FEST. T3.19 Når det velges et legemiddel der laboratorieverdier bør overvåkes, skal dette varsles med eget symbol i vinduet for klargjøring av resept, og sist registrerte laboratorieverdier kunne framvises[1]. T3.20 Når det velges et legemiddel som ikke har MT i Norge skal Vindu/funksjon for klargjøring av resept utvides med nødvendige felt for registrering av informasjon om legemiddelet (kfr legemiddel uten MT klasse i M1). T3.21 Det skal framgå i vindu/funksjon om framsøkt legemiddel (ikke markedsført i Norge) er forhåndsgodkjent eller om det må sendes søknad til legemiddelverket. Informasjonen om forhåndsgodkjenning hentes fra FEST. 9

10 T3.27 All tilgjengelig informasjon om klargjøring av resept skal være ferdig utfylt når Vindu/funksjon for slik klargjøring åpnes. T3.30d T3.30e Det skal være mulig å lagre egne doseringer i kortform evt med summert døgndose. Det skal være mulig å lagre egne avanserte doseringer. T3.32 Det skal være mulig å åpne Vindu/funksjon for avansert dosering T3.46 Vilkår knyttet til forskrivningsrett og utlevering skal vises i eget område T3.52 Ved oppslag skal mest brukt sykehus/spesialist bli prioritert i oppslaget. T3.54 Hvis rekvirering av legemiddel krever at lege skal inneha spesiell godkjenning fra fylkesmann/-lege så skal rekvirent kunne krysse av for godkjenning. (Dette er informasjon som ikke sendes i M1 og kun er ment for lokal registrering i EPJ/FM). T3.55 Hvis klargjøring av legemiddel ikke er tilfredsstillende utfylt skal legen bli informert om hvilken informasjon som ikke tilfredsstiller krav til utfylling. T3.56 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og avslutte registrering ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.57 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og åpne varekatalog ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.58 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistreringen og avslutte registrering ved hjelp av menyvalg eller OK tast T3.59 Det skal være mulig å lagre legemiddelregistrering og åpne varekatalog ved hjelp av menyvalg eller Ny tast T3.60 Det skal være mulig å gå fra klargjøring av resept til varekatalog ved hjelp av hurtigtastfunksjon. T3.61 Det skal være mulig å gå fra klargjøring av resept til varekatalog ved hjelp av menyvalg eller Tilbake tast. T3.62 Det skal være mulig å lukke Vindu/funksjon for søk i varekatalog, uten å velge legemiddel, ved hjelp av hurtigtast. T3.63 Det skal være mulig å lukke Vindu/funksjon for søk i varekatalog, uten å velge legemiddel, ved hjelp av menyvalg eller Lukk tast. 10

11 T3.64 Det skal være mulig å søke i varekatalogen fra klargjør resept vindu/funksjon T3.67 Hvis det benyttes elektronisk CRF under gjennomføringen av forskningsprosjektet skal de opplysninger som er oppstått under forskrivning automatisk kunne overføres til CRF. T3.68 Dersom legemiddelet rekvireres som ledd i gjennomføringen av en forskningsprotokoll skal det være mulig å registrere hvilken forskningsprotokoll legemiddelet tilhører. T3.73 Klargjort resept skal kunne oppdatere legemidler i bruk med følgende kategorier: erp (eresept), frp (Fax resept), urp (Utskrift), trp (Telefonresept), Reg (Registrering), irp (Importert resept) T3.81 Det skal være mulig å velge om vist Varsel skal vises eller ikke ved neste gangs framsøk av legemiddel relevant legemiddel. T3.82 Ved valg av resept fra forskrivningsmaler, skal oppdateringer som gjøres kunne overskrive resepten i forskrivningsmal. T3.86 Det skal ikke være mulig å lagre uten at Brukskode er valgt. 1.4 Klargjør næringsmiddelresept T4.1 Det skal være mulig å åpne vindu/funksjon for klargjøring av næringsmidler T4.8 Klargjort resept skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler. T4.9 Det skal være mulig å slå opp i relevante forskrifter og annen dokumentasjon fra Helfo som beskriver krav til forskrivning. 1.5 Klargjør medisinsk forbruksmateriell-resept T5.1 Det skal være mulig å åpne vindu/funksjon for klargjøring av medisinsk forbruksmateriell. T5.7 Klargjort resept skal kunne legges til liste over forskrivningsmaler. 11

12 1.6 Opprett vare og klargjør resept med varer som ikke er definert i varekatalogen T6.8 Ved klargjøring av legemiddel som ikke er registrert FEST skal dette behandles som legemiddel som ikke markedsføres i Norge og systemet skal da påføre resepten at «apotek vurderer om det må søkes før utlevering». 1.7 Forny tidligere resept(er) med eller uten oppdatering (endring) T8.3 Fornying av legemidler uten endring skal være mulig ved bruk av hurtigtastfunksjon etter at legemiddel er valgt i liste over legemidler i bruk eller i historikk T8.4 Fornying av legemiddel med oppdatering skal være mulig ved bruk av hurtigtastfunksjon etter at legemiddel er valgt i liste over legemidler i bruk eller i historikk T8.5 Når legemidler ønskes fornyet med oppdatering skal funksjon for klargjøring av legemidler åpnes. T8.6 Ved fornying hvor bilde/funksjon for klargjøring av legemiddel åpnes skal alle felter være utfylt i henhold til tidligere ordinasjon (Gjelder ikke felter som krever endringer i henhold til endret refusjon m.m. T8.9 Legen skal alarmeres hvis forsøk på fornying med eller uten oppdatering av legemiddel hvor det er satt dato for evaluering/seponering T8.13 Legemidler i bruk skal kunne fornyes samlet ved en kortkommando T8.14 Legemidler i bruk skal kunne fornyes med tilbakekalling ved en kortkommando T8.15 Når legemidler søkes fornyet med eller uten oppdatering, bør systemet sjekke bruk av legemiddel i forhold til registrerte laboratorieverdier og det skal alarmeres hvis om angitte verdier er utenfor anbefalt område.[1] 1.8 Klargjør forsendelsesinformasjon 12

13 T9.4 Valg av utleverer, type ekspederingsanmodning og leveringsadresse skal kunne gjøres med prosess-støtte ( wizard ). T9.7 Det skal være mulig å registrere en fast utleverer for en pasient. T9.8 Det skal være mulig å registrere en fast forsendelsesadresse for en pasient T9.18 Det skal kunne velges mellom merknader som tidligere er skrevet for samme pasient. T9.19 Legen skal kunne velge om merknad skal være standard for framtidige resepter. T9.20 Det skal være mulig å knytte referansenummer til klargjorte resepter. 1.9 Signer og send resept T10.1 Resept skal kunne klargjøres av medarbeider eller lege for lagring (reseptkladd) og senere forhåndsvisning av reseptinnhold og signering med personlig sertifikat av lege (se 3.2.9) T10.5 Alle relevante data som finnes i den elektroniske journalen, forhåndsutfylles ved utfylling av resepten. T10.5a Ved sending av M1 på pasienter merket som PLOpasienter skal M1 merkes i tråd med PLOhåndteringen av pasienten («kommlegmadm»).. T10.6 Når annen helseperson enn behandlende lege har laget resepten, skal dennes initialer også lagres sammen med resepten. T10.11 Ved negativ applikasjonskvitteringen fra RF skal rekvirent varsles. T10.20 Signeringsvindu skal ha ledetekst som forteller at legen nå signerer alle forhåndsviste legemidler. T10.24 Hvis det er meldinger klar til signering og sending på pasient som rekvirent lukker så skal rekvirent varsles om at det er klargjorte meldinger for signering og sending og få et valg om å signere disse før pasienten avsluttes. T10.25 Ved på- og avlogging i EPJ skal legen varsles om resepter som er klargjort, men ikke signert og sendt. 13

14 1.10 Evaluer behandling med legemiddel T12.1 Der hvor resepten utformes som en del av en bestemt behandlingsplan som er opprettet i pasientens journal skal det fremgå hvilken plan resepten utgjør en del av. T12.2 Der hvor resepten utformes som en del av en bestemt behandlingsplan som er opprettet i pasientens journal skal det være mulig å åpne planen fra legemiddelmodulen Oppdater oversikt over varer i bruk T13.10 Det skal være mulig å flytte legemidler i historikk over til legemidler i bruk Søknad om individuell refusjon dersom kriterier for forhåndsgodkjent refusjon etter 2 ikke er oppfylt. T15.1 Refusjonssøknaden skal klargjøres i samme prosess som klargjøring av legemiddel resept 3.2.3/klargjør næringsmiddel resept T15.2 Når legemiddel som ikke omfattes av 2 i blåreseptforskriften er søkt fram i legemiddelmodulen skal vindu/funksjon for søknad om refusjon kunne hentes fram og fylles ut dersom det er ønskelig å søke om refusjon. T15.2b Det skal være mulig å vise søknadskrav/kriterier via lenke til Helfo 1.13 Håndter innkommende meldinger fra andre aktører 14

15 T18.1 EPJ systemet må kunne håndtere elektronisk forespørsel fra apotek til utstedende lege om tilleggsopplysninger vedrørende en resept, f.eks. ved mangelfulle eller feilaktige opplysninger, forslag til medikamentbytte e.l. (Dialogmelding mellom helseaktører) T18.2 Mottatt utleveringsmelding skal vises som ikon ved siden av aktuell resept. T18.3 Mottatt utleveringsmelding skal kunne åpnes ved hjelp av hurtigtast. T18.4 Utleveringsmelding skal kunne åpnes ved å klikke på ikon. T18.13 Søknadssvar fra SLV (M15): mottatt søknadssvar skal legges i rekvirents innboks og krever ikke signering av rekvirent. T18.14 Søknadssvar fra SLV (M15): mottatt søknadssvar skal vises som symbol, tegn eller tilsvarende ved siden av aktuell resept/søknad. T18.15 Det skal framgå av symbol om søknaden til SLV har fått positivt svar. T18.16 Søknadssvar fra SLV (M15): symbol for mottatt søknadssvar skal kunne åpnes ved hjelp av hurtigtast. T18.18 Mottatte slettemeldinger skal kunne legges til signeringsliste i EPJ som opsjonsvalg. T18.21 Mottatt informasjon som kan oppdatere intern varekatalog skal legges til oppgavelisten for rekvirent for manuell oppdatering. T18.22 Informasjon fra intern varekatalog og utleveringsmelding skal kunne sammenstilles, editeres og lagres som oppdatering av varekatalog. T18.24 Når innkommen M6/M8 viser at resepten er ferdigekspedert så skal informasjon til bruker oppdateres slik at dette framgår for alle brukere av systemet uten at det er slått opp i RF. T18.25 Søknadssvar fra Helfo (M12) skal alltid vises i brukers inbox. T18.25 Søknad for mottatt søknadssvar skal oppdateres med informasjon fra søknadssvaret. T18.26 Det skal være mulig for bruker å velge en eller flere typer meldinger som skal vises når inbox åpnes. 15

16 1.14 Oppdater pasientopplysninger T19.2 Samtykke må kunne registreres av medhjelper. T19.4 Det skal være mulig å registrere at pasient har gitt samtykke til at PLO har overtatt ansvaret for legemiddelhåndtering. T19.6 Det skal være mulig å registrere hvilken sone/enhet/ for PLO som har overtatt ansvaret for håndtering av legemidler for en pasient. T19.14 Det skal være mulig å registrere i personalia at pasienten mottar maskinelt dosedispenserte legemidler. T19.18 Medhjelper skal kunne registrere alle ovennevnte opplysninger og det skal framgå for signerende lege at samtykker er innhentet når medhjelper har gjort dette. T19.19 Det skal være mulig å registrere at pasient har avtale med LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og registrere avtaleapotek for utlevering av LAR legemidler Fordeling av oppgaver mellom ulike aktører T21.1 Der hvor ansvarlig lege har besluttet at oppgaven Klargjør resept kan delegeres til legens medhjelper skal denne kunne klargjøre resepter og gi melding til ansvarlig lege om at en eller flere resepter er klar(e) i legemiddelmodulen for forhåndsvisning og signering med personlig sertifikat og sending. T21.2 Det skal finnes et predefinert søk som henter frem alle resepter som er angitt som klare til signering med personlig sertifikat. T21.11 Det skal være mulig å avbryte en oppgave midt under oppgavegjennomføringen å begynne på en annen oppgave uten at brukeren må starte helt fra begynnelsen når han gjenopptar den første oppgaven. T21.12 Det skal være mulig å vise delvis fullførte oppgaver på oppgavelista. T21.13 Det skal være mulig at en helseperson (A) anmoder en annen helseperson (B) om å påta 16

17 seg en oppgave som i utgangspunktet var tildelt helseperson (A). T21.14 Det skal finnes et predefinert søk som heter Oppgaveliste T21.15 Anmodninger om ny resept (og/ eller anmodning om kontroll og signering med personlig sertifikat av resept) skal kunne være en oppgave på en slik oppgaveliste Skrive ut T23.6 Det skal være mulig å skrive ut reseptoversikt som viser resepter i Reseptformidleren, sortert i lister over legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Reseptoversikten skal være merket med ereseptoversikt T23.11 Det skal være mulig å skrive ut en papirresept som er forsøkt sendt til RF, men som feilet. Denne resepten skal være merket med Utskrift av feilet eresept nummer: Håndtere VIB (VIB= LIB+FIB+NIB) T24.9 Det skal være mulig å sende VIB til valgt samarbeidspartner T24.10 Det skal være mulig å registrere faste mottakere av VIB T24.11 Det skal være mulig å registrere når faste mottakere skal få tilsendt VIB T24.12 Ved sending til apotek skal varer som har gyldig resept i RF skal ikke sendes med varedetaljer som finnes i M1, men bare med resept-id og evt referansenummer. T24.13 Ved sending til andre aktører skal varer som ikke finnes i RF sendes med detaljert vareinformasjon og dosering i VIB T24.14 Det skal være mulig å registrere kontaktinformasjon til ulike roller knyttet til pasienten i VIB T24.15 Ved mottak av ny VIB som er merket med endringsstatus til vurdering skal denne legges inn i arbeidslisten 17

18 T24.16 Det skal være merket når VIB/LIB inneholder nye varer som ikke er godkjent av bruker T24.17 Det skal være mulig å avslå vare som kommer via VIB. Ved avslag skal evt resept tilbakekalles og det skal sendes M25 til avtaleparter som inneholder oppdatert informasjon. T24.18 Ved mottak av VIB som er merket med endringsstatus utlevering skal pasientinformasjon oppdateres og gjøres tilgjengelig ved åpning av pasienten. T24.19 Bestillingsfrist, dato for oppstart bruk av legemiddel og dato siste dose skal være synlig i legemiddelmodulens oversiktsvindu Hente referansenummer T25.1 Systemet skal kunne hente inn nye referansenummer fra RF uten at bruker blir forstyrret Avansert dosering T27.10 Det skal være mulig å angi infusjonshastighet T27.11 Det skal være mulig å angi maks dose per tidsenhet T27.12 Det skal være mulig å angi min dose per tidsenhet T27.15 Det skal være mulig å angi administreres ved, administreringsmåte, administrering etter skjema og administreringsskjema 1.20 LIB (hovedbilde) for installasjoner med multidose/ploansvar MD 1.2a Kosttilskudd vises som del av LIB. Det skal tydelig fremgå hvilke varer som er kosttilskudd (for eksempel vise liste med kostilskudd nederst i LIB). MD 1.5 Det skal være mulig for bruker å legge til en merknad pr legemiddel/kosttilskudd i svaret 18

19 MD 1.6 MD 1.7 til apotek Det skal være mulig å godta forslag/spørsmål som er foreslått av apotek Det skal være mulig å avslå elementer som er foreslått av apotek MD 1.8 Ved seponering av varer i LIB, skal M25.1 oppdateres med seponeringsinformasjon MD 1.10 MD 1.11 MD 1.12 MD 1.12a MD 1.12b MD MD 1.14 MD 1.15 MD 1.16 MD 1.18 Det skal være mulig å seponere vare som ligger i LIB. Dersom varen tidligere er sendt i M25.1, må den sendes i ny M25.1 markert som seponert. Kosttilskudd som kan multidosepakkes og som ikke finnes i FEST skal kunne registreres som fritekst oppføringer (Registrering i LIB). Oppdatert Legemidler i bruk skal sendes til RF ved bruk av meldingen M25.1. Dette gjelder også pasienter i kommunal institusjon. Etter påmelding som LIB-ansvarlig lege (M27), eventuelt med påfølgende oppdatering av legemiddel eller cave-opplysninger skal «Legemidler i Bruk»(M25.1) klargjøres for sending. I installasjoner med LIB-ansvarlig lege skal enhver oppdatering av LIB (alle forskrivningsendringer, nye forskrivninger, cave-editering/ ny cave-registrering) medføre klargjøring av M25.1 for sending. M25.1 skal kunne forhåndsvises før sending For multidosepasienter og alle pasienter som er registrert med avtale hos PLO skal sending av M25.1 være default valg ved sending av resepter. Dersom det foreligger mottatt melding om varer i bruk (M25.2) nyere enn sist sendte M25.1 skal dette vises i bildet for forhåndsvisning av resept og det skal ikke være mulig å sende M25.1 før M25.2 er behandlet. Systemet skal varsle rekvirent hvis M25.1 ikke er sendt etter LIB oppdatering når bruker lukker legemiddelmodul i EPJ. For en multidosepasient kan det gjøres registreringer for å legge inn LIB-elementer basert på papirresepter men disse registreringene skal ikke kunne endres senere (presisering: kun seponeres). 19

20 MD 1.21 MD 1.22a MD 1.24 MD 1.25 MD 1.26 MD 1.27 MD 1.30a MD 1.30b MD 1.30c Hvis LIB-ansvarlig lege avslår å legge til nytt element i LIB så skal valg om tilbakekalling fra RF vises for legemidler som er representert med resept i RF. Dersom det foreligger mottatt melding om utlevering av legemidler (M8) hvor legemiddelet ikke er representert i LIB skal M8 være behandlet før sending av ny M25.1 Dersom legen ikke får positiv apprek ved innsending av M25.1 skal legen få tilbud om utskrift av LIB.. For pasienter som skal ha papirmultidose skal det være mulig å skrive ut M25.1 Det skal være mulig å registrere om pasienter har multidose på basis av elektronisk innsending eller papirmultidose. Hvis annen part har tatt over legemiddeladministrasjon for pasienten, så skal liste over legemidler i bruk tilbys for sending eller utskrift ved hver oppdatering. Informasjon om låst resept skal ikke formidles i M25.1 Bruker skal informeres hvis det importeres låst resept i LiB Bruker skal varsles om at låst resept ikke inkluderes i LIB hvis man velger å forskrive låst resept Administrering av LIB-ansvar inkludert Multidoseoversikt MD 2.7 Det skal være mulig å registrere faste mottakere av LIB (kfr tidl PLO melding). MD 2.8 MD2.8a MD2.8b MD 2.9 Rekvirent skal kunne registrere seg som /LIBansvarlig lege for valgt pasient Mulighet til å registrere seg som LIB-ansvarlig lege skal være konfigurasjonsstyrt. Det skal være mulig å registrere hvilke leger i installasjonen som skal kunne fungere som vikar for LIB-ansvarlig lege. Hvis det i svar fra RF angis at pasienten har hatt annen LIB-ansvarlig lege så skal systemet sende forespørsel om varer i bruk (M ) til reseptformidleren og LIB skal oppdateres og funksjon for samstilling skal startes.. 20

21 MD 2.10 MD 2.11 Rekvirent skal kunne avregistrere seg som multidoselege for valgt pasient. Ved sending av M25.1 er det påkrevet personidentifikasjon hvor fødselsnummer eller eventuelt d-nummer kan benyttes. Kjønn trenger ikke å være oppgitt Elektroniske meldinger MD 5.1 Når M25.1 sendes RF skal systemet samtidig sende melding til andre valgte aktører. MD 5.2 MD 5.3 MD 5.5 MD 5.6 MD 5.7 MD 5.9 Ved mottak av M25.2 skal denne legges inn i legens arbeidsliste. Det skal være mulig å sende M27.1 til Reseptformidleren for registrering av legens LIB-ansvar for pasienten pasient. Mottak av M27.2 skal oppdatere pasientinformasjon med multidoseapotek. Ved mottak om M28 fra Reseptformidleren så skal journalsystemet oppdateres med relevant informasjon om pasientens LIBansvarlig lege. Ved mottak av M28 så skal journalsystemet legge melding i legens innboks med informasjon om endringen. Ved mottak av M25.2 med spørsmål fra apotek skal pasientinformasjon legges i arbeidsliste Mottak av M25 i installasjoner som ikke har multidose/plo registrert for gitt pasient MD 7.5 Systemet skal kunne understøtte overtagelse av pasientansvar i de pasientforløp hvor dette er naturlig. MD 7.6 Det skal være mulig for den til en hver tid behandlende lege å sende oppdatert M25.1 til RF. Kravet er satt på vent 1.24 Fase II - Kvalitetsutvikling, internkontroll og ledelse 21

22 TII.1 Det skal finnes et predefinert søk som gir statistikk over alle resepter 22

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: November 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT

FUNKSJONSKRAV e-resept DELPROSJEKT REKVIRENT juni 2015 Versjon 4.6 FUNKSJNSKRAV e-resept DELPRSJEKT REKVIRENT Redaktører: Tom Christensen: Anders Grimsmo: le Martin Winnem: le Andreas Bjordal: tom.christensen@ntnu.no anders.grimsmo@ntnu.no olemw@enableit.no

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.65, 316. april november 20153 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.08 03.11.15 Dokumenteier: seksjon Fag og utvikling, avdeling Digitale helsepersonelltjenester

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15.

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. august 2008 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

Overordnet tilbakemelding

Overordnet tilbakemelding v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/348-5 Saksbehandler: Linda Mari Knutsen Dato: 28.06.2017 Innspill - Høring - Endringer i legemiddelforskriften

Detaljer

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten Innhold Innledning... 2 Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten... 2 Gjeldende rett... 2 Faglig anbefaling... 2 Departementets vurdering og forslag... 3 Økonomiske og administrative konsekvenser...

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: Oktober 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor:

Forslagene til krav er gruppert med bokstav og tallkode som angitt i tabellen nedenfor: FUNKSJONSKRAV I ELIN PROSJEKTET Del 5: Resept Versjon 1.1 Sist endret 230903 Ved: Ole Andreas Bjordal: objordal@robin.no Fredrik Langballe: fredrikl@newmedia.no 1.1 Innledning Legemiddelforskrivning i

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 254 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.087 0312.1105.154 Dokumenteier: seksjon Fag og utviklingorvaltning, avdeling Digitale

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 169 Versjon 2.067 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) Utsendt: 30.01.2013

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.07 19.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og

Detaljer

WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0

WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0 WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0 CGM Norge AS CompuGroup Medical Norway AS har opphavsrett og øvrige rettigheter til innholdet i denne håndboka. Innholdet kan endres uten varsel og er ikke

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket

Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Internserien 6/2009 Utgitt av Statens helsetilsyn Behandling av saker som gjelder mistanke om uforsvarlig forskrivningspraksis - veiledning til Helsetilsynet i fylket Rekvireringssaker Målgruppe: Ansatte

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft

Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft Medikasjon, sikkerhet og EPJ-løft ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011 Regin Hjertholm Fastlege og ELIN-k pilot Eidsvåg legekontor, Bergen (Infodoc) EPJ-løftet NFAs referansegruppe for EPJ og

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Forbedring av administrasjonsgrensesnittet... 4 Lag ny

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept Helseeffekter Tryggere legemiddelbruk Pasientsikkerhet Effektivisering Enklere rutiner Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Varsler i FEST LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Hva er FEST? Forskrivnings- og EkspedisjonsSTøtte Et datagrunnlag (xml) med maskinlesbar legemiddelinformasjon om alt som kan forskrives

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

E-resept. Versjon: mai 2014

E-resept. Versjon: mai 2014 E-resept Kodeverk i e-resept Versjon: 1.6 19. mai 2014 Dokumenteier seksjon forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept 19.05.2014 kodeverk_i_e-resept_v1.6 Side 1 av 14 Versj. Dato Kapittel Endring

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Kontrollrapport 5-2016 Kartleggingskontroll av apotek Innsendte krav uten legeidentitet Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 2 Metode og gjennomføring

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

Meldingsutveksling PLO

Meldingsutveksling PLO Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Seksjon kliniske ikt-systemer Veiledning i bruk av DIPS Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system Meldingsutveksling PLO testversjon Dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Innhold OVERTAKELSE AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN... 2 BESTILLING AV LEGEMIDLER VED MULTIDOSE... 5 BESTILLING OG ISTANDGJØRING AV LEGEMIDLER

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Rekvirentspesifikasjon e-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer v 6.2 E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer Bakgrunn, definisjoner og versjonshistorikk Versjon:6.2 Versjon 6.2 1 Rekvirentspesifikasjon

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Vaksinasjoner i CGM Journal

Vaksinasjoner i CGM Journal Vaksinasjoner i CGM Journal Side 2 Registrere en vaksinasjon 1. Klikk på Vaksinasjon i journalen. Vinduet Vaksinasjonsoversikt åpnes. Høyre-klikk og velg Oppsett for å legge til ikonet hvis det ikke allerede

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer E-resept og kjernejournal på OUS Informasjon Link: E-resept og kjernejournal Nye ID-kort til Leger og sykepleiere i akuttmottak må få nye ID-kort med et personlig sertifikat Krever gyldig legitimasjon

Detaljer

Hemmelig adresse (0526)

Hemmelig adresse (0526) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Det kommer ved jevne

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN.

Generisk ordinering av legemidler i UNN. Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Dokumentansvarlig: Margitta Kampman Dokumentnummer: PR31144 Godkjent av: Svein Ivar Bekkelund Gyldig for: UNN HF Hensikt Beskrive fremgangsmåten ved ordinering av legemidler i UNN. Omfang Prosedyren gjelder

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

INTRODUKSJON TIL NY FORSKRIVNINGSMODUL I WINMED2

INTRODUKSJON TIL NY FORSKRIVNINGSMODUL I WINMED2 INTRODUKSJON TIL NY FORSKRIVNINGSMODUL I WINMED2 E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra WinMed2, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon om prosessen

Detaljer