CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 117. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 Side 1"

Transkript

1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 117 CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 1

2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Flere forbedringer av Legemidler... 4 Bakgrunns sending av e-resepter Null ventetid på reseptformidleren!... 4 Status validert... 5 Strukturert seponering... 6 Endret visning av seponeringer i legemiddelhistorikk... 6 Låst resept kan nå angis i forskrivingsbildet... 7 Forhånds angitte valg i «bruksområde»... 8 Tidligste utleveringsdato kan nå angis... 9 Oppdatering av kolonner i legemiddelbildet:... 9 Fornying av tidligere kur med seponeringsdato Ny versjon av e-reseptmeldingene (versjon 2,5) Endringer i eportal Laboratorie i Administrasjon Analyseregister Analysesammenslåing Kodeverksoppdatering i Den Gode Henvisning Fikset feil i fraværsassistent Endrede visningsfiler i Korrespondanse for labsvar Endringer i integrasjon med Interactor Endringer i integrasjon med IHR Rapport for skadedata Kjente bugs som er løst CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 2

3 Om dokumentet Dette dokumentet beskriver de mest merkbare endringene som er gjort siden versjon 116. Det er gjort generelle forbedringer i enkeltmoduler og korrigert «bugs», og disse er nevnt i egne underkapitler. Mindre bugs og feilrettinger er ikke beskrevet. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 3

4 Flere forbedringer av Legemidler VI har gjort flere forbedringer i Legemidler-modulen og de er listet i underkapitlene: Bakgrunns sending av e-resepter Null ventetid på reseptformidleren! Bakgrunns sending av resepter ble tatt i bruk i de siste utgavene av forrige versjon (116), men er nå forbedret og tilgjengelig for alle. CGM-Journal er første journalsystem som har gjort noe med problemet med ventetid under sending av e-resepter! Bakgrunns sending betyr at når du har signert reseptene kan du avslutte legemiddelbildet og fortsette med andre oppgaver mens reseptene sendes. Du trenger altså ikke lengre å vente på at alle reseptene skal sendes. Du kan også avslutte pasientjournalen og hente opp neste pasient. Avbrudd under sending: Hvis du avslutter hele programmet mens sending fortsatt pågår vil du få et varsel. Ved evt. avbrudd av sendingen vil du ved oppstart av programmet på nytt få meldingen «Resepter under sending: 2». Normalt starter sendingen automatisk, hvis dette ikke skjer kan du klikke på linken for å starte sendingen på nytt. Har du fortsatt problemer går du inn i legemiddelbildet og trykker «Signer» på nytt. Feiling under sending: Hvis en resept feiler under sending og du har gått ut av legemiddelbildet vil dette varsles under «Varslinger» i hovedmeny-bildet. Klikk på linken («Feilede resepter: 1») og du kommer inn i legemiddelbildet på aktuelle pasient. Start sendingen på nytt ved å høyreklikke på resepten og velg «Send på nytt». Hvis resepten feiler igjen (f.eks. feil på linjen til Reseptformidleren) kan du høyre-klikke og velge «Lag papirresept av feilet e-resept». CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 4

5 Status validert Status-feltet i LiB-bildet oppdateres hver gang du kobler opp mot Reseptformidleren (RF). Feltet viser om resepten er «Ekspederbar», «Avsluttet» eller «Tilbakekalt». Du vil nå kunne se i detalj-visning av resepten når status ble sist validert, dvs bekreftet av RF. Hvis statusfeltet ikke nylig er validert vil status vises med parenteser. En status «(Ekspederbar)» betyr altså at resepten var ekspederbar siste gang du var oppkoblet mot RF, men dette er ennå ikke blitt bekreftet CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 5

6 Strukturert seponering Når du seponerer et legemiddel kan du nå angi strukturert hvorfor du seponerer. Du kan som før også automatisk tilbakekalle og skrive kommentar. Endret visning av seponeringer i legemiddelhistorikk Endret visning av seponeringsdato for kurer Alle seponeringer vises nå på en egen «seponeringslinje» i historikk-visningen. Denne linjen har «sign.dato» lik seponeringsdato for at den skal sorteres og vises korrekt i kronologisk rekkefølge i historikken. Merk at dette nå også gjelder seponeringsdato for kurer. Når du skriver ut en kur setter du seponeringsdato samtidig med at du skriver resepten. I tidligere versjoner ble seponeringsdatoen ført på samme linje som resepten. Ulempen med dette var at denne datoen kunne endres i ettertid uten at dette ble gjenspeilet i oppføringen i historikken. Nå føres ikke seponeringen inn i historikken før den faktisk skjer. Skulle du for eksempel etter få dager endre og seponere tidligere enn opprinnelig planlagt vil dette nå fremkomme korrekt i ettertid i legemiddelhistorikken. Før seponeringen skjer vil du altså ikke finne den i historikken, men du vil da finne den i LiB. (Kuren står jo i LiB så lenge den ikke er seponert). Skulle du i ettertid ønske å se hva som var planlagt seponeringsdato på forskrivningstidspunktet kan du høyre-klikke på resepten og velge «Vis journalnotat», der står resepten journalført med planlagt seponeringsdato. Skjul visning av «automatisk seponerte» I forbindelse med overgang til versjon 2.5 av eresept skal nå alle behandlinger kunne spores som «tråd», dvs man skal kunne spore endringer i en behandling fra den føres inn i LiB og til den evt. igjen fjernes fra LiB/seponeres. Det betyr at gamle legemidler som før stod i LiB, men nå er fjernet uten at man gjenfinner en seponering, vil få ført en «automatisk seponering» i historikken. Dette er kun «tekniske» seponeringer som må til for å kunne bygge opp en korrekt visning og har ingen eller liten medisinsk betydning. Det er derfor satt et mulighet for at du kan velge å ikke vise disse seponeringene. Høyreklikk på et tilfeldig valgt legemiddel i historikken og velg «Skjul automatisk CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 6

7 seponerte». Dette vil da være aktivt til du selv gjør valget igjen og skrur på visningen. Alle de seponeringene som du selv har gjort vil selvsagt fortsatt vises. Låst resept kan nå angis i forskrivingsbildet Det var tidligere litt komplisert hvis en pasient ønsket «å låse» en resept. Dette måtte tidligere gjøres i LiB-bildet i forbindelse med signering. Det er nå lagt inn som et valg i forskrivningsbildet. Hvis du huker av «Lås resept» blir resepten låst med et referansenummer. Referansenummeret må du gi til pasienten enten ved en utskrift av LiB eller utskrift av detaljvisningen av resepten. Hva er en låst resept? Låst resept er en resept som ikke kan gjenfinnes i e-resept-systemet av andre enn den som har forskrevet resepten og pasienten selv på «mineresepter.no». For at resepten skal kunne hentes frem på apoteket må pasienten oppgi et 10-sifret referansenummer. Har man ikke dette nummeret vil man ikke kunne lese resepten. Ordningen er laget for å gi pasientens personvern om «følsomme» behandlinger. Referansenummeret genereres av e-resept-systemet og fremkommer i LiB-bildet i detaljvisningen av resepten og ved utskrift av LiB-listen til papir. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 7

8 Forhånds angitte valg i «bruksområde» Utfylling av «Bruksområde» er nå forenklet ved at en rekke standard-tekster nå er lagt inn. Begynn å skrive en tekst og eventuelle treff vil listes. Du kan fortsatt skrive fritekst om du ikke finner en passende standardtekst. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 8

9 Tidligste utleveringsdato kan nå angis Du kan nå spesifisere «tidligste utleveringsdato» i forskrivningsbildet. Dette benyttes hvis pasienten ikke skal få hente ut legemiddelet før en viss dato. Apoteket har da ikke anledning til å ekspedere resepten før denne datoen. OBS: Denne datoen sendes ikke med før man sender e-resepter på ny versjon. Ikke benytt dette feltet før du har fått beskjed om at alle sender og mottar på ny versjon. Oppdatering av kolonner i legemiddelbildet: For å bedre oversikten på små skjermer er nå fane-navnene «Legemidler i bruk» forkortet til «LiB» og «Næringsmidler og forbruksmateriell i bruk» er forkortet til «NIB og FIB»: For å rydde mer plass er også den tidligere kolonnen «Individuell refusjon HELFO» flyttet inn under «Vis»-menyen: CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 9

10 Fornying av tidligere kur med seponeringsdato. Når man velger en tidligere utskrevet kur i historikk-visningen og fornyer denne vil nå den nye kurens behandlingslengde beregnes utfra den gamle kurens lengde. Var den gamle seponeringsdatoen 14 dager etter oppstarts-dato vil programmet foreslå ny seponeringsdato 14 dager etter dagens dato. Ny versjon av e-reseptmeldingene (versjon 2,5) CGM Journal er nå oppdatert til å støtte lesing av e-reseptmeldinger på versjon 2.5. Dette er nyeste versjon og CGM følger nasjonale retningslinjer om at dette skal være på plass til Endringer i eportal Vi er kjent med at flere har hatt problemer med SMS-varslingen i eportal i forrige versjon, og det er vi lei oss for og beklager vi. Vi har derfor gjort flere forbedringer i integrasjonen med eportal: - Velg Avtaletyper som støtter timevarsel til pasient Det er nå mulig å velge hvilke avtaletyper som skal støtte SMS timevarslinger som standard. Dette settes i Administrasjon -> Timebok -> Kodeverk -> Avtaletyper. Egendefinerte avtaletyper støttes. Det som velges i "Rediger avtale" overstyrer det som defineres i Administrasjon. E-post varslinger sendes når avtaletype støtter SMS; Det sendes kun for «EPortal» og «Hastetime» avtaletyper om avtaletype ikke støtter SMS. Har du ikke endret noe i Administrasjon vil det oppføre seg slik: Kun «EPortal», «Vanlig» og «Hastetime» avtaletyper støtter SMS timevarsel som standard. Endringen vil ikke påvirke fremtidige avtaler som er opprettet tidligere. Ønsker du det må avtalen(e) redigeres først. - SMS ble sendt til pasient selv om pasient ikke hadde samtykket Dette er nå løst, og gjelder timepåminnelser for nye, endrede eller slettede timer, samt fritekst SMS. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 10

11 - SMS-status står til «Venter» selv om SMS har blitt sendt Statusen i timeboken ble ikke alltid oppdatert for SMSer selv om de var sendt. - Varsel nå pasient ikke har e-postadresse eller telefonnummer Brukeren får beskjed når SMS- eller e-postvarsel ikke kan sendes på grunn av manglende mobilnummer eller e-postadresse. Slike meldinger sendes ikke lenger til eportal serveren, og forbedrer dermed ytelsen. - Forbedret ytelse ved sending av SMS og e-post Enkelte kontorer som sendte en stor mengde SMS/e-post fikk ytelsesproblemer som gjorde at varsler ikke ble sendt. Det er nå løst. - Oppdatering av status i Timebok Vi sjekker i 5 dager, flere ganger om dagen etter oppdatert SMS kvittering ved sending av SMS på timevarsel. Dette var tidligere et problem for kontorer med tregt nettverk, eller når eportal tjenesten var nede i en kort periode før at kvitteringen ble mottatt. - Benytte eportal avtaletyper for Innkallingsliste Det var ikke mulig å benytte avtaler av type eportal for å sette inn pasienter fra innkallingsliste. Det er nå løst. - Tydeliggjøring av ressurstimebøker og SMS Vi har lagt til en hjelpetekst i "Administrer timebøker" for å vise at resurstimebøker ikke støtter SMS. - Feil ved ehastetime = kl 07:00 samme dag Vi har rettet en feil som skjedde på besøklegen.no når legekontoret brukte innstillingen "ehastetime = 07:00 samme dag" - Problemer med pålogging på besøklegen.no for pasienter Vi har fått beskjed om at noen pasienter har hatt problemer med pålogging på besøklegen.no, dette fordi de enten har veldig mange meldinger i sin innboks eller at legekontoret har sendt en veldig lang melding. Vi har laget to innstillinger i administrasjon, der dere sette noen standardverdier slik at dette ikke skal skje: o "Besoklegen - antall meldinger per forespørsel" => dette er for å returnere kun de siste meldingene istedenfor å returnere hele historikken. o "Besoklegen - maksimal størrelse på meldingsinnholdet hentet for pasient (tegn)". => dette er for å returnere kun de første tegnene i en veldig lang melding Hvilken verdi dere skal sette avhenger av driftsmiljø og databasestørrelse. Som standard har vi ikke satt noe verdi. Det er kun legekontorer som opplever problemer som bør sette disse. Vi gir følgende anbefaling rundt hvilken verdi som skal settes: o Om kunden har dårlig nettverk og treg base, bør begge tall ligge lavt. o Om legen pleier å sende korte beskjeder, så kan antall meldinger per forespørsel være større. Laboratorie i Administrasjon Vi jobber med å lansere en automatisk analysesammenslåing i forbindelse med at laboratoriene går over til å benytte Norsk LaboratorieKodeverk (NLK). Det er til dette formålet publisert en synonymordliste hos NHN som forteller hvilken NLK kode de gamle analysekodene nå skal erstattes med. Dersom du lurer på hva NLK og synonymordliste er se: CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 11

12 På bakgrunn av dette har vi laget en funksjon for automatisk sammenslåing av labsvar, slik at svarene presenteres på samme linje i labarket. Funksjonaliteten er nå i pilot, men i forbindelse med dette har vi gjort noen endringer av Laboratorie-funksjonene i Administrasjon. Når du går til Adminsitrasjon ser du at det nå er to alternativer under Laboratorie: Laboratore er slik du kjenner fra før minus Analyseregister, så nå er trukket ut i et eget vindu. Analyseregister Dersom du går til Analyseregister fra hovedbildet i Administrasjon ser det nå slik ut: CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 12

13 Det nye analyseregisteret er nå mye kjappere enn det gamle var. Øverst i skjermbildet har du nå mulighet til å filtere listen på Eksterne/Interne analysenavn, samt fjerne/legge til aktive analyser. Flere av dere har savnet et søk, men det har vi dessverre ikke fått til i denne versjonen. Du kan derimot sortere listen på den kolonnen du ønsker, og deretter skrive første bokstav i det du leter etter for å hoppe dit i listen. Det er også lagt til en kolonne for å vise om en analysekode ligger i NLK, men den grønne bakgrunnsfargen indikerer og at analysen ligger i NLK. Ønsker du å redigere eller legger til en ny analysekode dukker dette nå opp i et nytt bilde: CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 13

14 Det vises en rød boble med utropstegn ved de feltene som er obligatoriske å fylle ut. Analysesammenslåing Som nevnt tidligere piloterer vi nå synonymordlisten, som automatisk slår sammen dine gamle analysekoder med de nye kodene defingert i NLK. Vi antar derfor at behovet for manuell analyseslåing blir mindre, og det skjules derfor mer fra skjermbildet. Frem til synonymordlisten er lansert finner du nå analysesammenslåing her i arkfanen Analysesammenslåing Analysesammenslåing ser nå slik ut: CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 14

15 Her ser du at den grønne bakgrunnsfargen er gjenbrukt. Dersom du allerede nå ønsker å manuelt slå sammen analyser i NLK er det enklere å se hvilken analysekode som skal være hoved. Dersom det ikke er snakk om NLK har vi i tillegg lagt inn kolonnen Sist brukt, for å gjøre det enklere å velge hovedanalyse for å synliggjøre hvilken analysekode du mottok sist. Du finner også igjen den samme filtreringen som i Analyseregister øverst til høyre i skjermbildet. Kodeverksoppdatering i Den Gode Henvisning KITH/EISI har oppdatert kodeverket for hastegrad i henvisning. De ulike valgene er nå: Fikset feil i fraværsassistent Vi oppdaget en feil i fraværsassistent dersom du hadde utgåtte oppføringer liggende i listen i administrasjon. Den manuelle løsningen var å fjerne de utgåtte, men i denne versjonen håndterer vi det automatisk. Endrede visningsfiler i Korrespondanse for labsvar DIPS har nå gått bort fra egenlagde visningsfiler for labsvar, og vi benytter derfor KITH sin visning i stedet for mikrobiologi, cytologi, klinisk kjemisk og histologi. Det betyr at visningen i Korrespondanse av slike labsvar nå er annerledes enn i tidligere versjoner. Ansvaret ligger nå hos Helsedirektoratet for å sikre at all nødvendig informasjon vises, og det er mindre sjanse for feil. Det sikrer også en enhetlig presentasjon av labsvar i bransjen. Endringer i integrasjon med Interactor Autotakst (701a / 701c) legges automatisk på regningskortet når Interactor startes Pasientens personnummer vises nå i arbeidslisten i Interactor. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 15

16 Endringer i integrasjon med IHR Autotakst (701a / 701c) legges automatisk på regningskortet når IHR startes Apprec vises nå på sendte rekvisisjoner i Korrespondanse Når du rekvirerer gir vi mer presis, automatisk dokumentasjon i journal. Rapport for skadedata Dersom du har registrert data i modulen Personskadestatistikk kan du nå hente dem ut igjen i rapporten Skadedata i Rapport Framviser. Husk at alle rapporter kan eksporteres til Excel, der du kan behandle dataene videre. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 16

17 Kjente bugs som er løst Følgende mindre feil i CGM Journal er løst: - Innlesing av pasientliste for pasienter med to fornavnet og ett mellomnavn Mellomnavnet ble lagt inn i fornavnet. Dette er nå løst så husk å hake av for «Oppdater pasientopplysninger» neste gang du leser inn en pasientliste. - Nye timer ble ikke vist i «Registrer avtale» Kommende timer for pasienten ble ikke vist i Nye timer ved opprettelse av ny avtale. Du måtte først navigere innom Gamle eller Alle timer først. Nå vises oversikten umiddelbart etter at «Registrer avtale» er åpnet. - Korrekt lenke til Min ehelseinformasjon Det benyttes nå korrekt lenke til modulen Min ehelseinformasjon (brukt for å administrere kjernejournal). - Send henvisning på nytt fra Korrespondanse I høyreklikkmenyen i Korrespondanse fungerer nå «Send på nytt» på elektroniske henvisninger. - Rapport: Kjørebok for oppgjør Rapporten tok også med kansellerte og reviderte kort. Det er nå utbedret. Nå må også kortene være lukket, betalt eller fakturert for å komme med i rapporten. - Notater med Korrespondanse som kontakttype Dersom du, etter å ha svart på en forespørsel i Korrespondanse, gjør andre endringer i pasientens journal, ble Korrespondansekontakten gjenbrukt til å dokumentere dette. Kontakten fremstod som «usynlig» siden den ble vist i Korrespondanse-listen og ikke Kontaktlisten i journal. Dette er nå løst slik at du må velge en egen kontakttype for andre aktiviteter du evt. utfører i pasientens journal i etterkant av forespørselen. CGM Allmenn, Hva er nytt Versjon Side 17

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 117. CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 117. CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon CGM Spesialist Hva er nytt i versjon 117 CGM Spesialist, Hva er nytt Versjon 3.117.1108 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Oppdater NPR-malene dine etter oppgradering!... 4 Andre endringer i NPR...

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn

Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Versjonsnytt 119 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1

CGM Allmenn. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 CGM Allmenn Hva er nytt i versjon 116 CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Asynkron signering av resepter... 4 Folkeregistersøk fra NHN...

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM Spesialist

Versjonsnytt 119 CGM Spesialist Versjonsnytt 119 CGM Spesialist Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet

Detaljer

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1

CGM Spesialist. Hva er nytt i versjon 116. CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 CGM Spesialist Hva er nytt i versjon 116 CGM Allmenn, Hva er nytt, vinteren 2015 Versjon 3.116.1011 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Asynkron signering av resepter... 4 Legge til en takst

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Sommeren 2013. Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Release Notes Allmenn Sommeren 2013 Versjon 3.101.1011.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Forbedring av administrasjonsgrensesnittet... 4 Lag ny

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM eportal

Versjonsnytt 118 CGM eportal Versjonsnytt 118 CGM eportal Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet bør

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning

CGM allmenn Administrasjonsveiledning. CGM allmenn. I CGM Administrasjonsveiledning CGM allmenn Administrasjonsveiledning CGM allmenn I CGM Administrasjonsveiledning Allmenn kan du Tilpasse alle menyer og visninger etter eget ønske og behov Endre størrelser og flytte på vinduer slik

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist

Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Versjonsnytt 118 CGM Spesialist Side 2 Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

Versjonsnytt 118. Service release 1. CGM Allmenn

Versjonsnytt 118. Service release 1. CGM Allmenn Versjonsnytt 118 Service release 1 CGM Allmenn Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 SR1 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 SR1 i forhold til CGM Journal

Detaljer

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 121 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 121 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 121 i forhold til CGM Journal 120. Dette dokumentet

Detaljer

Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev!

Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev! 1 UKE 39 Velkommen tilbake til vårt faste nyhetsbrev! I disse dager er det grått og kjedelig vær her på Lysaker hvor vi holder til, men til gjengjeld er det mye spennende som skjer på utviklingsfronten

Detaljer

Versjonsnytt 119 CGM eportal

Versjonsnytt 119 CGM eportal Versjonsnytt 119 CGM eportal Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 119 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 119 i forhold til CGM Journal 118. Dette dokumentet bør

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12

Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4. Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 2012 Nyheter Profdoc Vision Allmenn 4.4 Oracle 11,10g og 8i0 07.05.12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Diverse endringer... 3 Krav til skjermoppløsning... 3 E-resept... 4 SYSVAK...

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc

Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Lynguide for rekvirent/lege og superbruker IHR Infodoc Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Rekvirering Side 3 2. Tilleggsopplysninger Side 4 3. Kopimottaker på svar fra med.biokjemi Side 5

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

Oppdaterte kodeverk for Henvisningstype og Rett til helsehjelp, ref. ikrafttredelse av ny lov om pasient- og brukerrettigheter.

Oppdaterte kodeverk for Henvisningstype og Rett til helsehjelp, ref. ikrafttredelse av ny lov om pasient- og brukerrettigheter. Kjernejournal Nytt sertifikat for Kjernejournal er bakt inn i versjonen. Ved Helsedirektoratets planlagte tidspunkt for utføring av byttet vil WinMed 2 automatisk gå over til å bruke nytt sertifikat i

Detaljer

WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0

WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0 WinMed3 Allmenn Brukerveiledning Versjon 3.0 CGM Norge AS CompuGroup Medical Norway AS har opphavsrett og øvrige rettigheter til innholdet i denne håndboka. Innholdet kan endres uten varsel og er ikke

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!!

!!!!!!!!!! Kom i gang med. Noklus Diabetes! !!!!!! Kom i gang med Noklus Diabetes Velkommen til Noklus Diabetes Noklus Diabetes er et fagsystem basert på standardiserte skjema. Hvert skjema er tilknyttet en bestemt pasientkontakt. Programmet gir også muligheter

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høst Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høst 2012 Release Notes Allmenn Høst 2012 Versjon 3.0.1471 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Behandlerkravmelding - BKM... 4 Regningskort... 5 PLO... 6 Etikettskrivere...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal...

Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal... eportal Hva er eportal... 3 Hvilke tjenester kan jeg benytte meg av?... 3 Aktivering av eportal... 3 Innmelding av pasient via eportal... 3 Bestilling av time... 4 Kansellering av timen... 6 Reseptfornying...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1

CGM Journal. Nytt notat-felt. CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon Side 1 CGM Journal Nytt notat-felt CGM Journal, Nytt notatfelt Versjon 3.117.2059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Nytt notat-felt... 4 Skriv kun i én journal om gangen... 6 Flytende notat-vindu...

Detaljer

Til våre Vision Allmenn kunder

Til våre Vision Allmenn kunder Til våre Vision Allmenn kunder Lysaker, 15.01.14 Her en liten orientering om hva som er lagt inn av endringer, forbedringer og rettelser i nye versjoner av; Vision Allmenn 4.5 med Connect 3.3 og Dips 6.7

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI VEILEDNING FOR INTERACTOR V. 3.4.8 OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI Innhold Innhold... 1 1 Radiologiske henvisninger... 2 1.1 Opprette radiologihenvisning... 2 1.2 Velge aktuell undersøkelse (tjeneste)...

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Elektronisk utlånskontroll

Elektronisk utlånskontroll Elektronisk utlånskontroll Dine kolleger som bruker elektronisk utlånskontroll sier at de sparer MASSE tid. Det kan du også gjøre, og det fungerer i korte trekk slik: dere genererer lister og sender det

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner.

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner. Kategori: Pasientforløp og samhandling Gyldig fra: 16.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Brukerveiledning Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Rose Mari Eikås Bakgrunn SMS-påminnelse

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

NYTT I UTSTYRSPORTALEN 4.8

NYTT I UTSTYRSPORTALEN 4.8 NYTT I UTSTYRSPORTALEN 4.8 NY VERSJON BLIR SATT I PRODUKSJON 15. APRIL 2010 Det er ca. 70 spesifikke forbedringer i den nye versjonen. De fleste forbedringene er iht. ønsker fra kunder. Brukergrensesnittet

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7

Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7 Endringsdokumentasjon NISSY versjon 4.7 Versjon 1.4, 24. april 2015 Bente Larsen, Locus Public Safety AS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Feilrettinger... 3 3. Rekvisisjonsmodulen... 4 Felles

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423)

Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423) Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn

Detaljer

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger)

Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) Brukerveiledning for pleie- og omsorgsmeldinger (PLOmeldinger) System: Winmed 2.11 Meldingstyper: PLO meldinger v1.5 www.compugroupmedical.no Side 1 av 12 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter

Detaljer

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM

FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER. Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium MEDISINSK LABORATORIUM FORUM BRUKERVEILEDNING FOR INSTITUSJONER MEDISINSK LABORATORIUM Oppdatert september 2014 2014 Fürst Medisinsk Laboratorium Innledning 3 Logg inn i Fürst Forum 3 Bruker 3 Restansebildet 4 Sorteringsmuligheter

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Elektroniske henvisninger og røntgenrekvisisjoner til sykehus i HMN fra legekontor som bruker Winmed 2x

Elektroniske henvisninger og røntgenrekvisisjoner til sykehus i HMN fra legekontor som bruker Winmed 2x Elektroniske henvisninger og røntgenrekvisisjoner til sykehus i HMN fra legekontor som bruker Winmed 2x Meldingsløftkoordinator St. Olav Rut Naversen og praksiskonsulent Lasse Folkvord i samarbeid med

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG PLENARIO RADIOLOGI

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG PLENARIO RADIOLOGI VEILEDNING FOR INTERACTOR V. 3.4.8 OG NYERE OG PLENARIO 2016.3 RADIOLOGI Innhold Innhold... 1 1 Radiologiske henvisninger... 2 1.1 Opprette radiologihenvisning... 2 1.2 Velge aktuell undersøkelse (tjeneste)...

Detaljer