Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon"

Transkript

1 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 166 Versjon 2.07 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept

2 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 2 av 166 Versjon 2.07 Resymé Dette dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet. Kapittel 1-3 beskriver felles trekk ved løsningen på tvers, mens kapittel 4-9 beskriver separate deler av e-resept-løsningen. Kapittel 1 redegjør kort for rammebetingelser, som bruk av PKI, ebxml og Norsk helsenett (NHN), og gir referanser til aktuell bakgrunnsdokumentasjon blant annet knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren. Kapittel 2 beskriver kortfattet hovedfunksjonene i løsningen, aktører, meldingsflyt og beskrivelse av meldingene, samt reseptens tilstander. Kapittel 3 redegjør i noe mer detalj for hvert funksjonelle område, og beskriver flyt i form av sekvensdiagrammer innenfor: Rekvirering Ekspedering og utlevering Oppgjør og kontroll Kapittelet beskriver også i hovedtrekk håndtering av grunndata i løsningen.. Kapittel 4 beskriver detaljert hvordan rekvirering foregår, herunder forskrivning av resept og rekvirents håndtering av individuell søknad om refusjon til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og søknad til Legemiddelverket om godkjenningsfritak. Kapittel 5 beskriver s funksjoner for å støtte de øvrige løsningene, knyttet til rekvirering, søknadshåndtering og utlevering. Mine resepter, som sikrer pasientens innsynsbehov beskrives også i dette kapittelet. Kapittel 6 beskriver de funksjoner som utføres på Apotek i forbindelse med e-resept, herunder utlevering og oppgjør. Kapittel 7 beskriver de funksjoner som utføres hos Bandasjist i forbindelse med e-resept, herunder utlevering og oppgjør. Kapittel 8 beskriver de funksjoner som utføres hos Helsedirektoratet oppgjør og kontroll i forbindelse med e-resept, herunder oppgjør, kontroll mottak av individuell søknad om refusjon og tilrettelegging av grunndata.. Kapittel 9 beskriver de funksjoner som utføres hos Legemiddelverket i forbindelse med e-resept, herunder tilrettelegging og publisering av felles datagrunnlag om legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til medisinsk bruk, deres bruk, refusjonsregler m.m.

3 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 3 av 166 Versjon 2.07 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Formålet med dette dokumentet Endringshåndtering Referanser Sentrale tekniske rammebetingelser Public Key Infrastructure (PKI) Kommunikasjonstjenester ebxml Norsk Helsenett Helsepersonellregisteret (HPR) E-resepts arkitektur, meldinger og funksjoner Verdikjeder og systemstøtte E-resepts hovedfunksjoner og løsningskonsept Rekvirering Ekspedering og utlevering Oppgjør og kontroll Pasientinnsyn Aktører Meldingsoversikt Meldingsflyten i e-resept Reseptens tilstander Forvaltning, drift og vedlikehold Funksjonelle områder Rekvirering Rekvirent skriver resept Rekvirent sender individuell søknad om refusjon til HELFO EPJ-system henter referansenummer hos reseptformidler Beskrivelse: Send inn informasjon om samtykke Ekspedering og utlevering Identifisering, ekspedering og utlevering av resept Oppgjør og kontroll Utleverer sender oppgjørskrav til HELFO HELFO utfører kontroll av rekvirents forskrivning på blåresept Gjennomgående sekvenser Behandling av resept med søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket Behandling av multidose/legemidler i bruk Om utleveringsmeldinger på papirresepter Mine resepter Grunndata Grunndata knyttet til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til medisinsk bruk Grunndata knyttet til personer, roller og organisatoriske enheter Kodeverk Aktør: Rekvirent Ansvar og omfang for utvikling Spesielle forhold rundt forskrivning Bruk av FEST... 41

4 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 4 av 166 Versjon Multidose/LIB ansvarlig lege Virkestofforskrivning Interaksjoner Varsel fra SLV Ekspederingsanmodning Bruk av fødselsnummer i resept (M1) Brukstilfeller og meldingsbehandling Rekvirent skriver resept Rekvirent sender individuell søknad om refusjon til HELFO EPJ-systemet henter referansenummer hos reseptformidler Rekvirent sender inn informasjon om samtykke Rekvirent mottar utleveringsrapport Behandling av resept med søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket Behandling av multidose/lib ansvarlig lege Krav til ytelse Drift og brukerstøtte Oppetider Brukerstøtte Aktør: og Mine resepter Ansvar og omfang for utvikling Aktører og rettigheter Brukstilfeller Rekvirering EPJ-systemet henter referansenummer hos reseptformidler Send inn informasjon om samtykke Ekspedering og utlevering Behandling av resept med søknad om godkjenningsfritak til Legmiddelverket Behandling av multidose/legemidler i bruk Meldingsbehandling Meldinger mellom og rekvirent Meldinger mellom og utleverer Meldinger mellom og Legemiddelverket Meldinger mellom og HELFO Brukstilfeller og meldingsbehandling Mine resepter Pasient slår opp på resept Innsyn i andres resepter Grensesnitt mot Grensesnitt mot MinSide og Sikkerhetsportalen Krav til ytelse Logging Mine resepter Drift og brukerstøtte Drift Brukerstøtte Aktør: Apotek Ansvar og omfang for utvikling...109

5 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 5 av 166 Versjon Brukstilfeller og meldingsbehandling Identifisering, ekspedering og utlevering av resept Oppgjør Behandling av resept med søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket Behandling av multidose Behandling som må koordineres med øvrige aktører Krav til ytelse Drift og brukerstøtte Oppetider Brukerstøtte Aktør: Bandasjist Ansvar og omfang for utvikling Brukstilfeller og meldingsbehandling Identifisering av kunde og nedlasting av resept for ekspedisjon Ekspedisjon av valgt resept Oppgjørskrav til HELFO Behandling som må koordineres med øvrige aktører Krav til ytelse Drift og brukerstøtte Oppetider Brukerstøtte Aktør: Helsedirektoratet oppgjør og kontroll Ansvar og omfang Brukstilfeller og meldingsbehandling Utleverer sender oppgjørskrav til HELFO HELFO utfører kontroll av rekvirents forskrivning på blåresept Rekvirent sender individuell søknad om refusjon Legemiddelverket sender pris- og refusjonsdata HELFO sender produkt- og prisinformasjon spør HELFO om fastlegeinformasjon HELFO avgir informasjon om utleverere til Krav til ytelse Drift og brukerstøtte Oppetider Brukerstøtte Aktør: Legemiddelverket Ansvar og omfang for utvikling FEST Godkjenningsfritak Brukergrupper og rettigheter Brukstilfeller og meldingsbehandling Brukstilfeller og meldingsbehandling mot FEST Grensesnitt mot Godkjenningsfritak Grensesnittene mot støttesystemene til Legemiddelverket Legemiddelverket avgir informasjon om apotek som finnes i konsesjonsregisteret Krav til ytelse FEST...161

6 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 6 av 166 Versjon Godkjenningsfritak Innhold FEST Støttedata i FEST for Godkjenningsfritak Legemidler med MT i Norge som ikke inngår i FEST Virkestofforskrivning Mål med virkestofforskrivning Hvordan blir dette tilgjengelig i FEST Hvordan vil dette fungere for lege Hvordan vil dette fungere for apotek Interaksjoner Varsel fra SLV Drift og brukerstøtte Oppetider Driftsløsning Brukerstøtte Figurliste Figur 1 Meldingsflyten i e-resept Figur 2 Reseptens tilstander i Figur 3 Tilstander for resepter på legemidler uten MT Figur 4 - Rekvirent skriver resept Figur 5 - Rekvirent sender individuell søknad om refusjon til HELFO Figur 6: EPJ-system henter referansenummer hos reseptformidleren Figur 7: Rekvirent sender inn pasientens samtykke Figur 8: Identifisering, ekspedering og utlevering av resept Figur 9: Utleverer sender oppgjørskrav til HELFO Figur 10: HELFO utfører kontroll av rekvirents forskrivning på blåresept Figur 11: Behandling av resept med søknad om godkjenningsfritak Figur 12: Behandling av multidose Figur 13: Overordnet funksjonell løsning Figur 14 Pasient slår opp på resept Figur 15 Overordnet funksjonell løsning HELFO Figur 16 - Oppdatering av EPJ-system...156

7 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 7 av 166 Versjon 2.07 Dokumenthistorikk Dato Versjon Laget av Godkjent av Endring 11.1 Mal Hovedprosjektet JBA Nytt dokument Første Hovedprosjektet og I/R Innarbeidet bidrag fra alle delprosjekter utkast delprosjektene Hovedprosjektet og Innarbeidet sekvensdiagram samt delprosjektkapitler delprosjektene Hovedprosjektet og Sammenstilling etter workshop på Gardermoen delprosjektene Hovedprosjektet og Innarbeidet kommentarer til versjon 0.55 delprosjektene Hovedprosjektet og Innarbeidet kommentarer til versjon 0.9 delprosjektene pau RTV endret til NAV NBK Oppdatert og presisert i forhold til følgende punkter i Åpne punkter liste.xsl som utgjør endringsordre EO_007: Pkt 11. Oppdatert avsnitt 4.3, 5.2.1, og for å presisere bruk av ordinasjonskort/ordinasjonskortnummer. Pkt 13, 14, 16, 17 og 29. Oppdatert avsnitt for å presisere Tilbakekalling/sletting (M5) Pkt. 19. Oppdatert avsnitt og for å presisere bruk av referansenummer. Pkt 43 og 58. Opprettet avsnitt for å spesifisere Reseptbanken håndtering av en annullering av en utlevering NBK Endret NAF til Apotekforeningen NBK Endret Reseptbanken til NBK Oppdatert og presisert i forhold til følgende punkter i Åpne punkter liste.xls som utgjør endringsordre EO_016: Pkt 49 Lagt inn i avsnitt og at apotek kan bruke ordinasjonskortnummer som søkekretere for å få resepter. Pkt 83 Endret tilstandsdiagrammet i Avsnitt 2.4 slik at en resept går rett fra tilstanden Ugyldig til tilstanden Slettet og det uten time out. Pkt 86 Presisert i avsnitt hvilke resepter en reseptoversikt inneholder. Pkt 107 Endret i avsnitt hvilke sekvenser som frafaller ved ekspederingsanmodning Pkt 112 Endret i avsnitt slik at rekvirent kan se og slette egne resepter selv om HPR-kontroll feilet NBK Oppdatert og presisert i forhold til følgende punkter i Åpne punkter liste.xls som utgjør endringsordre EO_017: Pkt 122 M9.1 som kun resulterer i et treff skal ikke direkte resultere i M9.4. Slettet avsnittene , og , Endret overskrift for de tilhørende avsnitt i slik at nummerering på Alternativ beskrivning blir riktig. Pkt 127: I kapittel 7 lagt til avsnitt Behandling som må koordineres med øvrige aktører og avsnitt Logging i bandasjistsystem for å etterspore oppslag i sentral database

8 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 8 av 166 Versjon NBK Oppdatert og presisert i forhold til følgende punkter i Åpne punkter liste.xls som utgjør endringsordre EO_018: Pkt 42: Lagt til nytt avsnitt i kapittel 5, avsnitt Utvidet søk som også omfatter ikke ekspederbare resepter Pkt 123: Lagt inn en rad i tabell i avsnitt for logging av M9.4 Pkt 129: Endret i siste linje i tabellen i avsnitt M4 serien feiler ikke hvis HPR sjekk feiler PAU EO_014: Avsnitt 3.1.2: rekvirent sender individuell søknad om refusjon. fjernet fra figur så søknaden går rett til NAV fra rekvirent og sekvensen er endret iht. denne. Tilhørende sekvens i reseptformidlerens kapittel er fjernet og sekvensene i rekvirents kapittel og NAVs kapittel er oppdatert. EO_021. EO_022, EO_023: Avsnitt 8.2.4, 8.2.5, 9.2.1, er endret iht. til ny løsning på filflyt med epost og M30 format. EO_024: Rekvirent står for utskrift og forsendelse av referansenummer til pasient. 3.1: Fjernet brevutsendelse fra Reseptformidler i figuren, sekvens endret til at rekvirent sender brev til pasient. Lagt til kulepunkt i avsnitt 4.1 og endret i tabell punkt og Avsnitt 5.2.1, rad i tabell slettet EO_031, NAV sender positiv apprec for M18: Avsnitt 3.3.1, figur endret. Endret i tekst i tabell og tabellene i avsnitt 6.2.2, og EO_033: Lagt til beskrivelse av fonetisk navnesøk i avsnittene: , og Åpen sak 192: Bruk av kanselleringskode. Beskrivelse lagt til i avsnittene og Punkt 1.3.1: krav til signering av M18 innarbeidet i kulepunkter. Åpen sak 161: Sletting av resept, endret iht. forskrift i avsnitt Åpen sak 189: Nytt felt i M10 for annullering. Innarbeidet i avsnitt Åpen sak 169: Datakvalitet i FEST, lagt til avsnitt i Åpen sak 226: M10 spesifisert på varenr nivå. Presisert i tabellen i avsnitt 5.2.6

9 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 9 av 166 Versjon 2.07 Åpen sak 158: forvaltning, drift og vedlikehold, lagt til kapittel 2.5 Åpen sak 110: Blåreseptforskriften, lagt til fornoter i kap og Åpen sak 135: HPR-sjekker, lagt til kapittel og tekst i kapittel PAU Rettelse HPR-sjekker i kap 2.4, og NBK Endret Resept-banken til Resept-formidleren og Hoved-prosjektet til Program-kontoret. EO_041: Åpen sak 40: Oppdatert tabell i kap med logging av ansattid Åpen sak: 281: Henting av referansenummer: I figur 3 i kap ; Tatt vekk sekvensene 13 og 14, endret sekvens 12 til sekvens 13 og laget en ny sekvens 12. Endret i beskrivelsen av sekvensene i kap og i Opprettet nytt kap. (3.1.4) og lagt inn et nytt sekvensdiagram. Endret i tabell i kap Opprettet kap og lagt inn ny tabell. Slettet beskrivelse av sekvensen i tabellen i kap Opprettet nytt kap (forskyvning av nr) og lagt inn ny tabell. Åpen sak 293: Rekvirering av bandavarer må refusjonshjemmel være fylt ut. Lagt til et punkt i kap 4.2 Åpen sak 312: Refusjon ved rekvirering i legens navn: Lagt til et punkt i punktlisten i kap EO_015: Bruk av Legemiddelverkets konsesjonsregister (apotekregisteret): Endret i kap , , 8.1, og 9.1. Opprettet nytt kap EO_024: Rekvirent står for utskrift og forsendelse av referansenummer til pasient. Slettet siste avsnitt i PAU Avsnitt 3.2.1, lagt til tekst vedrørende M30 før figur 1. EO_041: Åpen sak 198: Oppdatering av egenandel EO_029 og EO_041, åpen sak 283: Filflyt rundt M30 Dagens løsning er ikke innarbeidet i dokumentet grunnet manglende oversikt pr

10 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 10 av 166 Versjon Marit Andreassen EO_020: Åpen sak 325: Endret kapittel 5.2.2Åpen sak 179: Oppdatering i forbindelse med oppdatering av OFS og versjon Innarbeidet endringsordre 44, 45, 46, Innarbeidet høringskommenterer og besluttede åpne saker frem til , dvs. EO 48 og Innarbeidet EO50: åpne saker 570, 636, 725 og Innarbeidet EO51: Åpne saker 688, 705, 717, 739 og 759 Innarbeidet EO52, Åpne saker 635, 749, 753, 779, 781, 784, 785b, 792 og Innarbeidet EO53: Åpen sak 815 Innarbeidet EO54: Åpne saker 811, 835 Diverse rettelser Oppdatert etter innspill fra prosjekten gusas Endringer kap. 9.5, virkestofforskriving jba Endringer knyttet til at M25 skal gå via kap 2.3.1, 3.4.2, 4.2.2, 4.3.7, 4.4, 5.1, 5.2.6,5.3, 5.6.1, 6.2.4, gusas Endringer utleverer kap3.2,utskrift ref.nr, og papirresepter i M10. Bruk av merknadsfelt i M10/M gusas V 2.5 til forankring hos aktørene gusas Er vedtatt i e-resept endringsrådsmøtet 2/5-2013, etter verifiseringsrunde OMW Innarbeidet endringer knyttet til endringsrådsmøte jba EO 196: , , 3.1.4, EO 1731: 3.1.4, , EO 5166: 2.3.1, 2.4, , 4.3.1, 5.1.1, , EO 5482: EO 5487: , 4.3.7, 5.2.6, , , EO 5526: 4.3.7, 5.2.6, , , , , EO 5658: EO 5750: EO 5751: , , , EO 5782: EO 5783: 2.3.1, , 5.1.1, , , 5.6.1, EO EO 6010: 4.2.7, 4.3.4, 5.2.3, , , 5.3.1, 5.3.2, EO , Innledning 1.1 Formålet med dette dokumentet Dokumentet utgjør en detaljering av den overordnede funksjonelle spesifikasjonen (OFS). Dokumentet beskriver felles funksjonalitet og hvordan denne skal implementeres i hver aktørs løsning samt grensesnittet mellom løsningene. Dokumentet skal leses og forstås på tvers av aktørene og deres organisasjoner.

11 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 11 av 166 Versjon Endringshåndtering Dette dokumentet vil bli oppdatert gjennom e-resepts levetid, og vil til enhver tid reflektere e- reseptløsningens virkemåte, slik denne utvikler seg. Dokumentet endres etter en formell prosess som beskrevet i endringshåndteringsrutine. 1.3 Referanser e-resepts samlede dokumentasjon omfatter både etablerte standarder i sektoren og egne utarbeidede spesifikasjoner. De viktigste dokumentene fremgår av tabellen under. Referanse Arkitekturdokument FOR Navn E-resept arkitektur Reseptformidlerforskriften. Forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) ( ) FOR nr 455 FOR LOV nr 39 LOV nr 00 Normen Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Delegering av myndighet til Statens legemiddelverk etter lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek Lov om apotek (apotekloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) E-resept meldingsdefinisjoner Komplett dokumentasjon på alle meldinger i e- resept. Forskrivning av legemidler KITH 0106 KITH 1304 KITH 1606 Dokumentering av forskrivning og administrering av legemidler mv. Kravspesifikasjon og teknisk standard, KITH R08/03 KITH Rapport 1/2006. Standard for hodemelding (KITH) KITH Rapport 13/2004. Anbefalinger og standarder for PKI i helsesektoren KITH Rapport 16/2006. Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet. Oppdatert versjon av rapport 25/2002 høst Kodeverk i e-resept

12 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 12 av 166 Versjon 2.07 Referanse OFS PKI Programdirektiv Navn e-resept overordnet funksjonell spesifikasjon Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor Overordnet programdirektiv for e-resept Regeldokument oppgjør og kontroll WS-SEC WS-I Basic Security Profile 1.1 av Sentrale tekniske rammebetingelser Public Key Infrastructure (PKI) E-resept skal bruke PKI for å sikre kommunikasjonens integritet og konfidensialitet, samt til å signere forsendelser digitalt for å knytte disse med sikkerhet til avsender (autentisering). Bruken av PKI skal følge ebxml-standarden og være i henhold til Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor Videre gjelder: Meldinger fra leger signeres med personlig sertifikat på innholdsnivå, og legen står personlig ansvarlig for dem. M18 signeres på innholdsnivå med utleveres virksomhetssertifikat. For de resterende meldingene er virksomheten ansvarlig avsender og innholdsmeldingen er ikke digitalt signert. Virksomhetssertifikatet benyttes på alle meldingsforsendelser og knytter forsendelsen til en gitt virksomhet ved signering med virksomhetens private del av sertifikat, samt krypterer forsendelsen med mottakers offentlige del av sertifikat før overføring. Digitale signaturer valideres mot valideringstjenester. Løsningen validerer sertifikater opp mot revokeringslister (lister over tilbaketrukne sertifikater) eller OCSP oppslag mot valideringstjeneste Kommunikasjonstjenester All meldingskommunikasjon i e-resept transporteres via SMTP (asynkront) eller web-services (synkront). Det benyttes WS- Security på meldinger over web-services der det er krav om et høyt sikkerhetsnivå ebxml All asynkron meldingskommunikasjon i e-resept baseres på ebxml (se ebxml). ebxml er et sett standarder som beskriver utveksling av elektroniske meldinger mellom aktørene på en standardisert, sikker og pålitelig måte uavhengig av selve kommunikasjonssystemet. Dette er beskrevet i e-resepts arkitekturdokument Norsk Helsenett vil være tilgjengelig i Helsenettet. Alle aktører må sørge for å kunne kommunisere med og å kunne utveksle meldinger over Helsenettet. De må derfor sørge for avtaler med Norsk Helsenett AS (NHN) som sikrer dette.

13 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 13 av 166 Versjon 2.07 Alle aktører som skal benytte Helsenettet er forpliktet av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren (se Normen) og må etterleve kravene i denne. Dette er en del av avtalen om tilknytning til Helsenettet. I Helsenettet tilbys en rekke tjenester (Se Helsenett). Blant annet er Adresseregisteret-HER tilgjengelig i Helsenettet Helsepersonellregisteret (HPR) HPR benyttes i e-resept for kontroll av legens identitet, autorisasjons- og rekvisisjonsrett. Det er viktig at aktørene gjennomfører kontrollen på en konsistent måte og med basis i riktig versjon av HPR-registeret, partene må daglig oppdatere uttrekk fra HPR-registeret. Resultatet av kontrollen av rekvirent mot HPR-registeret i reseptformidleren dokumenteres for partene i et signaturkontrollobjekt (SKO). 2 E-resepts arkitektur, meldinger og funksjoner 2.1 Verdikjeder og systemstøtte e-reseptløsningene hos rekvirent og utleverer skal utformes for å gi pasient/kunde den best mulige service, samt å effektivisere arbeidsprosessene for rekvirent og utleverer. e-reseptløsningen innebærer at det etableres ny funksjonalitet i EPJ- og utleverersystemene. Funksjonaliteten i disse systemene støttes av bakenforliggende tjenester, FEST, kontroll- og oppgjørssystemer hos HELFO, samt flere andre tjenester som HER, HPR og sertifikat/katalogtjenester. 2.2 E-resepts hovedfunksjoner og løsningskonsept I dette underkapittelet kommer en kortfattet oversikt over de viktigste funksjonene i e-resept Rekvirering Pasienten kommer til lege. Legens EPJ-system er knyttet til Norsk Helsenett (NHN) og legen har personlig PKI-sertifikat. EPJsystemet er oppgradert med muligheten for å sende resepter elektronisk, og med tilgang til oppdatert informasjon fra forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) Legen får under konsultasjonen, sømløst integrert i EPJ-systemet, tilgang til informasjon om hvilke legemidler og varer som forhandles i Norge. For uregistrerte legemidler vil kun de som har et varenummer fremgå. Informasjonen omfatter bl.a. varenumre, pakningsstørrelser, pris, styrke, form og øvrig varedata. I tillegg vil legen få informasjon om refusjonsregler for den aktuelle varen, om det er krav til søknad for bruk eller refusjon, om den faller inn under ordningen med byttbare legemidler, doseringsinformasjon og annet som effektiviserer forskrivningsprosessen. Legen vil også få tilgang til bruks- og sikkerhetsinformasjon om legemidlet, slik at legen kan vurdere om dette er riktig medisin for den aktuelle pasienten. Tilsvarende vil også gjelde for bandasjistvarer. Når resepten er utfylt og godkjent av legen sendes en kryptert, signert reseptmelding til e-resepts sentrale meldingsutveksler og database over resepter (). Etter samtykke fra pasienten kan legen slå opp og få oversikt over resepter som ligger i. Legen vil også ha mulighet til å tilbakekalle en eller flere resepter i Søknader til Legemiddelverket og HELFO EPJ-systemet vil gi legen mulighet til å elektronisk sende inn søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket og individuell søknad om refusjon til HELFO Ekspedering og utlevering Pasienten kan fritt velge apotek eller bandasjist, og trenger ikke ha noen resept med seg. Pasienten, eller den som skal hente varer på pasientens vegne, ber om å få ekspedert resept basert på fødselsnummer, referansenummer (ved låst resept) eller navn og fødselsdato. Utlevererens system henter inn resepten fra, og har tilgang til forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST). Dette gjør det enkelt for personalet å sluttføre den faglige kontrollen, samt levere ut på resepten, uten å taste inn reseptinformasjonen på nytt.

14 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 14 av 166 Versjon 2.07 Dersom resepten er en blå resept, kvitterer kunden for mottatt vare og denne kvitteringen blir tilgjengelig for Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Ved forsendelse markerer ekspedienten at varen skal sendes kunden, og da sendes ikke kundens kvittering. Utleverer sender melding til om hva som er utlevert, og sender en kopi av denne meldingen til forskrivende lege. Løsningen åpner for at kopi av utleveringen kan sendes til fastlegen hvis pasienten gir samtykke til det. Pasienten kan senere ved utlevering, reservere seg mot at den enkelte utleveringen sendes fastlegen. Utleveringsmelding til fastlege vil også omfatte utleveringer basert på resepter på papir. Dette gir mulighet for at fastlegen kan bygge opp en oversikt over pasientens legemiddelbruk (og andre relevante varer) i sitt EPJ-system. I utleveringsmeldingen inngår informasjon om betalt egenandel for fire egenandelsperioder. Denne informasjonen følger resepten til neste utleverer, men legges ikke ved utleveringsmeldingen som rekvirent mottar Oppgjør og kontroll Utleverer sender oppgjørskrav til HELFO der det fremsettes krav om refusjon for utleverte varer som er refusjonsberettiget. HELFO mottar og behandler oppgjørskravet og returnerer svar på behandlingen til utleverer. HELFO utbetaler refusjon for godkjente krav Pasientinnsyn Pasientinnsyn er tilgjengelig gjennom løsningen Mine resepter, og er tilgjengelig på krever pålogging med elektronisk ID. Tjenesten ivaretar pasientens lovpålagte rett til innsyn i og følgende tjenester er tilgjengelige: Oversikt over resepter med tilhørende utleveringer for en pasient. Oversikt over søknader om godkjenningsfritak til Legemiddelverket samt status på disse. Fremvising og utskriftsmulighet av reseptliste Aktører Tabellen gir en kort oversikt over aktørene i behandlingen av elektroniske resepter. Aktør Rekvirent Legemiddelverket HELFO Utleverer (Apotek og Bandasjist) Kunde Pasient Beskrivelse/Rolle Person med rett til å rekvirere legemidler og refusjonsberettigede handelsvarer(medisinsk utstyr og næringsmidler). Brukes også ofte om den lege som har forskrevet en bestemt resept. Løsningens sentrale database og meldingsformidler Forvalter av FEST, behandler av søknader om godkjenningsfritak Oppgjørsinstans for refusjonsberettigede varer. Kontrollerer at legens forskrivning er i tråd med blåreseptforskriften. Mottar og behandler søknader om individuell refusjon. Instans som ekspederer resepter, utleverer og sender varer og oversender oppgjørskrav til HELFO. Pasient selv eller pasientens stedfortreder. En person som henvender seg til helsepersonell eller helsetjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller. 2.3 Meldingsoversikt Meldingsflyten i e-resept Under er det gjengitt et overordnet sekvensdiagram som viser meldingsflyten mellom systemene for løsningens hovedfunksjoner. For å gjøre sekvensdiagrammet så enkelt som mulig er kun de menneskelige aktørene pasient og rekvirent inntegnet, og kun et minimum av deres interaksjoner med andre aktører. For utdypning av meldingene i sekvensdiagrammet, se vedlegget e-resept meldingsliste. Leseveiledning:

15 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 15 av 166 Versjon stiplet linje indikerer at meldingen ikke alltid vil sendes som del av reseptforløpet - piler representerer meldinger og deres retning - vertikal akse representerer tid. Piler lenger nede på diagrammet sendes senere enn piler lenger oppe - det er ingen streng sekvenslogikk i diagrammet, men det er presist mht til hvilke meldinger som sendes mellom hvilke aktører I tillegg til selve meldingene er følgende flyter tatt med i diagrammet: Navn Beskrivelse Vedtaksbrev oppgjør Brev til utleverer med hovedelementene fra M22 og M23. Vedtaksbrev individuell søknad om refusjon Når M2 individuell søknad er behandlet hos HELFO vil et vedtaksbrev sendes til pasienten (kunden) som i dag. Vedtaksbrev individuell En kopi av brevet (beskrevet i raden over) sendes til rekvirent hvis dette er forespurt. søknad om refusjon (kopi) Hovedtrekkene i overføring av informasjon til og fra Legemiddelverkets FEST-database med meldingen M30 er tatt med i diagrammet. Detaljer rundt dette og øvrig grunndataflyt mellom aktørene er ikke tatt med i diagrammet siden dette ikke inngår i den sekvensielle flyten rundt resepthåndtering.

16 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 16 av 166 Versjon 2.07 EPJ Legemiddelverket HELFO Utleverer Rekvirent ERMV Verify ERMV Verify Kunde/Pasient M24.1 Samtykkeregistrering M30 FEST M30 FEST M30 FEST M24.2 Svar samtykke M9.11 Forespørsel VIB M9.12 Nedlast VIB M9.5 Forespørsel om resepter M9.6 Reseptliste M1 Resept M5 Tilbakekalle resepter M5.2 Svar Tilbakekalling M6 Utleveringsrapport Rekvirent M8 Utleveringsrapport Fastlege M15 Søknadssvar M20 Notifiseringsmelding M15 Søknadssvar M21 Ekspederingsanmodning M 9.1Forespørsel om resepter M 9.2 Reseptliste M10 Utleveringsrapport M26.1 Oppslag fastlegeregister M14 Søknad til Legemiddelverket M9.3 Forespørsel om nedlasting av resepter M9.4 Nedlasting av resepter M26.2 Svar fastlegeregister M3 Grunnlag for søknad Legemiddelverket M15 Søknadssvar Identifiserer kunde Identifiserer resepter (eventuellt vedtaksbrev) Vare utleveres M4.1 Hent referansenummer M4.2 Referansenummer M2 individuell søknad om refusjon M12 svar på søknad om refusjon M18 Oppgjørskrav M22 Oppgjørsresultat M23 Utbetaling Vedtaksbrev oppgjør Vedtaksbrev på individuell søknad (Kopi) Vedtaksbrev på individuell søknad M27.1 Reg. md-ansvarlig M27.2 Svar Reg. md ansv. M28 Endring md-lege M25 LIB M27.1 Registrering av multidose-ansvarlig M27.2 Svar Registrering av multidose-ansvarlig M9.21 Hent endrede multidosepasienter M9.22 Endrede pasienter M 9.11 Forespørsel om varer i bruk M 9.12 Nedlasting av varer i bruk M25 LIB M24.3 Flytting av samtykker M24.4 Samtykkeendring i RF M24.5 Info om flytting Figur 1 Meldingsflyten i e-resept I tabellen nedenfor er det en overordnet beskrivelse av meldingene i e-resept. Det som kalles Resept-ID er identisk med resepten (M1) sin meldings-id. Meldings-ID er et unikt nummer 1 som avsender av enhver melding er ansvarlig for å sette på meldingen. Meldings-ID er en del av den datamengden som inngår i signaturen. 1 En såkalt GUID, Globally Unique ID, på 128 bit. Denne skapes etter en standard beregningsfunksjon.

17 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 17 av 166 Versjon 2.07 Nr Navn Kommentar M1 Resept Resepten inneholder ett enkelt forskrivningselement samt: M2 Individuell søknad om refusjon til HELFO Attributter som styrer videre behandlingen av resepten Tillegg for søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket Informasjon for ekspederingsanmodning. Denne informasjonen gir opphav til M21 ekspederingsanmodning Individuell søknad om refusjon til HELFO. Sendes som en selvstendig melding uavhengig av en spesifikk resept, men gjerne samtidig med at det sendes en resept på omsøkt preparat. Grunnlag for søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket. M3 Grunnlag for søknad Legemiddelverket M4.1 Hent referansenummer Melding som ber om referansenummer fra M4.2 Referansenummer Referansenummer i henhold til forespørsel M5 Tilbakekalling av resept Tilbakekaller en resept. M5.2 Svar på tilbakekalling Bekrefter at tilbakekalling er/vil bli gjennomført resept M6 Utleveringsrapport Variant av M10 hvor informasjon om priser og egenandel er fjernet. Rekvirent M7 Slettet resept i RF Melding til rekvirent om at resepten er tilbakekalt og slettet i M8 Utleveringsrapport Fastlege Variant av M10 hvor informasjon om priser og egenandel er fjernet og hvor tilhørende resept (M1) er vedlagt dersom det gjelder en elektronisk resept. M9.1 Forespørsel om Forespørsel fra utleverer om tilgjengelige resepter i. tilgjengelige resepter for en pasient M9.2 Reseptliste utleverer Liste med nøkkelinfo om alle resepter i. Svar på M9.1 M9.3 Forespørsel om nedlasting av resept Forespørsel om nedlasting av resept. Brukes også til å sende informasjon om hvorfor reseptlisten ble lastet ned uten videre ekspedering. M9.4 Nedlasting av resept Resept med utleveringshistorikk og sikkerhetskontroll-objekt (SKO) M9.5 Forespørsel om Forespørsel fra rekvirent om en pasients resepter i. tilgjengelige resepter på pasient M9.6 Reseptliste rekvirent Liste med reseptinformasjon, svar på M9.5, samt tilhørende resepter (M1) og utleveringer (M6). M9.11 Forespørsel om Forespørsel fra rekvirent eller apotek om en pasients Legemidler i bruk Legemidler i bruk M9.12 Nedlasting av Legemidler Legemidler i bruk for pasienten i bruk M9.21 Hent endrede multidosepasienter Etterspør liste over fødselsnummer med multidosepasienter som tilhører enheten og som har endret seg siden oppgitt dato. M9.22 Endrede pasienter Liste over pasienter som er endret siden oppgitt dato i M9.21. M10 Utleveringsrapport Melding om hva som er utlevert med tidspunkt for utlevering, informasjon om generisk bytte, eventuelle endringer i forskrivning og referanse til resept. Brukes også til å sende informasjon om hvorfor nedlasting av resept ble utført når det ikke skjedde en ekspedering, og informasjon om at pasienten ikke ønsker utleveringsmelding til fastlege(reservasjon). M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Svar på individuell søknad om refusjon til HELFO.

18 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 18 av 166 Versjon 2.07 Nr Navn Kommentar M14 Søknad til Søknad om godkjenningsfritak til behandling hos SLV. Sendes fra RF til SLV Legemiddelverket med basis i mottatt M3 fra Apotek. M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket Svar på søknad om godkjenningsfritak. Svaret går til for behandling og videre til rekvirent og eventuelt apotek. Søknadssvar kan sendes som svar på notifiseringsmelding, utan at søknad foreligger. M18 Oppgjørskrav Inneholder krav om refusjon for utlevering av refusjonsberettiget vare. Dersom kravet gjelder en elektronisk resept vedlegges resepten, med tilhørende sikkerhetskontroll-objekt, som dokumenterer rekvireringen og kundens kvittering/vare sendt som dokumenterer utleveringen. Dersom kundens kvittering mangler begrunnes dette. M20 Notifiseringsmelding Melding om utlevert legemiddel til Legemiddelverket med komplett resept (M1) vedlagt. Sendes for alle resepter der søknad til Legemiddelverket er fylt ut (dette gjelder både ved notifisering og søknad som krever behandling av Legemiddelverket). M21 Ekspederingsanmodning Anmodning til utleverer om forsendelse, utlevering eller ekspedering av LARresept. M22 Oppgjørsresultat Tilbakemelding fra HELFO til utleverer om resultatet av kontrollen av oppgjør. M23 Utbetaling Melding som viser summen av oppgjørsresultatene (M22) som er sendt til utbetaling M24.1 Samtykkeregistrering Melding om, eller sletting av, pasientens samtykke til utsendelse av utleveringsmelding fra til pasientens fastlege. M24.2 Svar samtykke Svar på M24.1, inneholder status på pasientens registrerte samtykke. M24.3 Flytting av samtykker Meldingens sendes fra fastlege som har byttet organisasjonstilhørighet (byttet HER-id på organisasjon den er knyttet til). M24.4 Samtykkeendringer i RF Meldingen sendes asynkront fra RF til ny organisasjon for fastlege som har meldt flytting i M24.3. M24.5 Info om flytting Meldingen sendes asynkront fra RF til gammel organisasjon for fastlegen som har meldt flytting i M24.3. M25.1 Legemidler i bruk Melding som inneholder alle legemidler og kosttilskudd som pasienten skal bruke. M25.1 sendes fra LIB ansvarlig lege. Brukes ved etablering av multidose, endringer fra legen og også som bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek. M25.2 Legemidler i bruk Melding som inneholder alle legemidler og kosttilskudd som pasienten skal bruke. M25.2 sendes fra apotek. Brukes til å formidle forslag til justeringer fra apotek. M25.3 Legemidler i bruk Melding som inneholder alle legemidler og kosttilskudd som pasienten skal bruke. M25.3 sendes fra apotek. Brukes til å gi informasjon om hva som er pakket og utlevert. M26.1 Oppslag i fastlegeregister Forespørsel om en lege er fastlegen til en pasient. M26.2 Svar fra fastlegeregister Melding som bekrefter eller avkrefter om en gitt lege er fastlegen til en gitt pasient. Svar på M26.1 M27.1 Registrering av multidoseansvarlig Apotek registrer at det multidosepakker legemidler for oppgitt pasient. Rekvirent registrerer at den er LIB ansvarlig lege for pasienten. M27.2 Svar registerering av multidoseansvarlig Svar på M27.1, inneholder informasjon om multidoseansvarlig/lib ansvarlig og eventuelt tidligere multidoseansvarlig/lib ansvarlig M28 Endringe av multidoseansvarlig lege Melding til LIB ansvarlig lege om at ny lege har innmeldt seg som LIB ansvarlig lege M30 FEST-meldingen Overføring av informasjon til og fra Legemiddelverkets FEST-database. MV Verify Melding for å kunne teste oppkobling mot RF og for å kunne registrere data i RF om installasjonen som sender meldingen.

19 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 19 av 166 Versjon Reseptens tilstander De grunnleggende tilstandene til resepter i er illustrert i figurene under. M1 Resept Ubehandlet Validering feiler Validering OK M10 Kansellering Ekspederbar Ugyldig Gyldighet utløpt M9.3 M10 M5/M15 Korreksjon "Negativ" M10 Under ekspedering Utgått på dato M10 Tilbakekalt Utekspedert Time out Time out Foreldet Tilstanden kjenner reseptens forrige tilstand Fysisk sletting Slettet Figur 2 Reseptens tilstander i Kommentarer til figur:

20 Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 20 av 166 Versjon 2.07 M9.1 vil normalt resultere i at M9.2 overfører alle resepter med status ekspederbar og under ekspedering (normalt ingen). Utvidet forespørsel vil også overføre utekspedert og tilbakekalt. Dersom resepten er båndlagt til en bestemt utleverer gjennom M21, vil dette fremgå i M9.2. M9.5 vil normalt resultere i at M9.6 overfører alle resepter med status ekspederbar og under ekspedering (normalt ingen). Utvidet forespørsel vil også overføre utekspedert og tilbakekalt. Resepten får initiell tilstand ekspederbar når rekvirents sertifikat og signatur er validert, HPR-sjekker er godkjent og meldingen er i henhold til avtalt form. M10 = utleveringsrapport. For å frigjøre resepter som er under ekspedering, det vil si som er overført med M9.4 må det for hver varelinje sendes en M10. Det gjelder også resepter som er overført, men som likevel ikke utleveres. En M10 kan brukes til å trekke tilbake (annullere) en tidligere utlevering Time out = Oppbevaringstid av resepter i etter at de ikke lenger er ekspederbare. Denne er satt til en (1) måned. Ved utgått gyldighetsdato skal alle resepter, uansett tilstand slettes omgående. Alle ekspederingsanmodninger fører til at reseptens 1. utlevering knyttes til en gitt utleverer (for LAR låses alle utleveringer). Tilstanden under ekspedering har ingen tidsbegrensning, og en resept kan forbli i denne tilstanden mens utleverer eksempelvis bestiller en vare. Tilstanden Tilbakekalt benyttes når mottar en melding om tilbakekalling av resept (M5) fra rekvirent eller mottar et negativt søknadssvar fra Legemiddelverket (M15). Hvis resepten er til ekspedering, vil sette en mellomstatus som viser at resepten skal slettes når den er ferdig ekspedert. Dersom en resept feilaktig har fått status utekspedert (mens øvrig informasjon i innsendt M10 var korrekt), rettes dette ved at ny M10 med korrekt verdi for Resept avsluttet sendes inn. Utlevert kvantum settes da til null i denne M10. Dersom dette skjer etter at resepten er fjernet i RF, vil det ikke påvirke resepten og M10 avvises. Utleverer bruker samme RefToConversation ID som på den opprinnelig M10. Ved nytt apotek som oppdager feilen, sender de ny M10 med riktig verdi og eventuell null kvantum eller det kvantum som da utleveres. M6 og M8 sendes videre for disse M10'ene. For resepter som inneholder et legemiddel som ikke er merket i FEST med godkjent legemiddel har resepten en del tilleggstilstander som vist i figuren under.

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 254 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.087 0312.1105.154 Dokumenteier: seksjon Fag og utviklingorvaltning, avdeling Digitale

Detaljer

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept

E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon. Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 169 Versjon 2.067 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.076 30.09.201319.05.14 Dokumenteier: seksjon Forvaltning, avdeling Kjernejournal

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.08. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.08 03.11.15 Dokumenteier: seksjon Fag og utvikling, avdeling Digitale helsepersonelltjenester

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.0. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 Versjon 2.0. E-resept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept Side 1 av 182 E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 2.0 UTKAST 15.06.2011 Dokumenteier: e-resept forvaltning Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljer

Detaljert funksjonell spesifikasjon eresept Side 1 av 171 Versjon 1.9. eresept. Detaljert funksjonell spesifikasjon

Detaljert funksjonell spesifikasjon eresept Side 1 av 171 Versjon 1.9. eresept. Detaljert funksjonell spesifikasjon Detaljert funksjonell spesifikasjon eresept Side 1 av 171 eresept Detaljert funksjonell spesifikasjon Versjon: 1.9 6.4.2010 Dokumenteier Jon Tysdahl Detaljert funksjonell spesifikasjon eresept Side 2 av

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 Versjon 1.65. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 47 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.65, 316. april november 20153 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle

Detaljer

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15.

eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 Versjon 1.2 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 37 eresept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.2, 15. august 2008 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse

E-resept og Kjernejournal. Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse E-resept og Kjernejournal Bent A larsen Fastlege Konsulent Direktoratet for e-helse Agenda 1. e-resept : Hva er det? 2. Sikkerhetsaspekter ved e-resept 3. e-resept og personvern 4. Kjernejournal: Hva er

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 07. oktober 201319. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 07. oktober 201319. mai 2014 e-rresept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 07. oktober 201319. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltninge-resept forvaltning e-rresept

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL

E-resept KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL KORT BRUKERVEILEDNING FOR NY FORSKRIVNINGSMODUL E-resept For å kunne sende elektroniske resepter fra Profdoc Vision, må ny forskrivningsmodul installeres. Din leverandør gir deg utfyllende informasjon

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet

HØRINGSNOTAT. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidlerforskriften) Utsendt: 30.01.2013

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016

Kontrollrapport Kartleggingskontroll av apotek. Innsendte krav uten legeidentitet. Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Kontrollrapport 5-2016 Kartleggingskontroll av apotek Innsendte krav uten legeidentitet Versjon 1.0 Dato: 30. september 2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 2 Metode og gjennomføring

Detaljer

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15.

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 Versjon 1.3. e-resept. Overordnet funksjonell spesifikasjon. V. 1.3, 15. E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon Side 1 av 36 e-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon V. 1.3, 15. juni 2011 Versj. Dato Kapittel Endring Godkjent av 1.0 20.03.2006 Alle Styringsrådet

Detaljer

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept

Status e-resept og videre arbeid. HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Status e-resept og videre arbeid HelsIT 29.september 2011 Anne-Lise Härter, Avdelingsdirektør e-resept Bakgrunn for e-resept Effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1

CGM Spesialist. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Spesialist, Hotfix Side 1 CGM Spesialist Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Spesialist, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix

Detaljer

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon

RAPPORT. Utlevering av blåresepter med legens reservasjon RAPPORT Utlevering av blåresepter med legens reservasjon Kontroll av apotek 6-2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 REGELVERK SOM OMHANDLER LEGENS RESERVASJON OG BYTTBARE

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak Bakgrunn og krav Del 2 Versjon: 1.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 NAVs kommunikasjonspartnere Innbyggere Bedrifter Sykehus Apotek Private laboratorier Legekontor

Detaljer

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1

CGM Allmenn. Hotfixer og servicepacks til 117. CGM Allmenn, Hotfix Side 1 CGM Allmenn Hotfixer og servicepacks til 117 CGM Allmenn, Hotfix 117.8.33.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Hva ligger i ny versjon?... 4 117.8.33.0 Hotfix 8... 4 117.7.30.0 Hotfix 7... 4

Detaljer

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept

Elektronisk resept. Trygt og enkelt. Til deg som trenger resept Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved mange legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

Overordnet tilbakemelding

Overordnet tilbakemelding v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/348-5 Saksbehandler: Linda Mari Knutsen Dato: 28.06.2017 Innspill - Høring - Endringer i legemiddelforskriften

Detaljer

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten Innhold Innledning... 2 Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten... 2 Gjeldende rett... 2 Faglig anbefaling... 2 Departementets vurdering og forslag... 3 Økonomiske og administrative konsekvenser...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om nasjonal kjernejournal og forskrift om nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren) Utsendt: 23. mai

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Godkjenning og forankring

Godkjenning og forankring Endringslogg Versj. Dato Kapittel Endring Produsent Godkjent av 1.0 19.07.11 Alle Alle Ervin Reyes Marit Endresen Godkjenning og forankring Godkjenning Godkjent av (Sign.) Godkjent dato: Godkjent Marit

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Nasjonal innføring av e-resept ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept En effektiv samhandlingsløsning med formål om: Bedre, sikrere og raskere overføring

Detaljer

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen

Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren. Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Multidose i e-resept - ny sentral funksjonalitet for «Legemidler i bruk»-melding i Reseptformidleren Innherred medisinske forum Caroline Cappelen Innhold Multidoseordningen Status og videre planer for

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2011 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler Foto: www.rakke.no Utarbeidet av: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

eresept Arkitektur Versjon: april 2010 Dokumenteier Jon Tysdahl

eresept Arkitektur Versjon: april 2010 Dokumenteier Jon Tysdahl eresept arkitektur versjon 2.3 Side 1 eresept Arkitektur Versjon: 2.3 6. april 2010 Dokumenteier Jon Tysdahl Versj. Dato Kapittel Endring Produsenter 1.4 31/8/07 Alle Innarbeiding av endringer besluttet

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5.

E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav. Versjon:5. E-resept; funksjonelle krav til rekvirentsystemer til bruk hos allmennleger og øvrig EPJ utenfor sykehus Bakgrunn og krav Versjon:5.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 5.0 Utgitt: November 2015 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR Det kongelige helsedepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 02/06862 LMS/BjS OT/CLB 13.05.2003 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RESEPTBASERT LEGEMIDDELREGISTER (RESEPTREGISTERET) HØRINGSSVAR

Detaljer

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2.

Guide til CPP og CPA. Helsedirektoratet og NAV. i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet. Utarbeidet av. Versjon 2. Utarbeidet av Helsedirektoratet og NAV i samarbeid med Norsk HelseNett, KITH og eresept programmet Versjon 2.2 Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 DOKUMENT INFORMASJON... 4 1.1 DOKUMENTETS STATUS... 4 1.2 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon: 21.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

eresept begrepsliste

eresept begrepsliste eresept begrepsliste Side 1 av 12 eresept begrepsliste Versj. Dato Kapittel Endring Produsent 0. 1 9-02-2006 Alle Dokumentet opprettet ved å kopiere fra OFS v0.93 Jon Aarbakke 0.2 10.02.2006 Alle Noen

Detaljer

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler

Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Kontrollrapport 17-2016 Forskrivning på blå resept - reservasjon mot bytte av likeverdige legemidler Lege Versjon: 1.0 Dato: 6. mars 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Formålet

Detaljer

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1

Kjernejournal. Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Kjernejournal Ambulanseforum 01.10.12, Rune Røren 01.10.2012 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Kritisk informasjon Status 01.10.2012 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt

Detaljer

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet

Tryggere og enklere med e-resept. Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Tryggere og enklere med e-resept Ålesund, 24.08.12 ved Ragnhild Bamrud, Helsedirektoratet Bakgrunn for e-resept Helseeffekter Tryggere legemiddelbruk Pasientsikkerhet Effektivisering Enklere rutiner Samfunnsøkonomiske

Detaljer

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften.

E-helse har noen innspill til enkelte av de foreslåtte endringene i reseptformidlerforskriften. v4-29.07.2015 Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/461-2 Saksbehandler: Linda

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: juni 2016

E-resept. Arkitektur. Versjon: juni 2016 e-resept arkitektur versjon 2.8 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.8 2. juni 2016 Dokumenteier: avdeling Produkt og Plan, seksjon Produkt og Veikart e-resept arkitektur versjon 2.8 Side 2 Versj. Dato

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Løsningsbeskrivelse. Elektronisk oppgjørsordning for h-resepter

Løsningsbeskrivelse. Elektronisk oppgjørsordning for h-resepter Løsningsbeskrivelse Elektronisk oppgjørsordning for h-resepter 31.08.2016 INNHOLD 1 UTGANGSPUNKT... 3 1.1 Forutsetninger...3 1.2 Grunndata...3 1.3 Designprinsipper...3 2 KONSEPTUELL BESKRIVELSE... 4 3

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: juni 2011 Dokumenteier e-resept forvaltning

E-resept. Arkitektur. Versjon: juni 2011 Dokumenteier e-resept forvaltning eresept arkitektur versjon 2.4 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.4 15. juni 2011 Dokumenteier e-resept forvaltning Versj. Dato Kapittel Endring Produsenter 1.4 31/8/07 Alle Innarbeiding av endringer

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 4/2012 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR REFUSJON...

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1

Kjernejournal. IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Kjernejournal IKT Norge 24.01.13, Rune Røren 11.02.2013 1 Agenda Behovet for en kjernejournal Målbilde Løsningsskisse Status 11.02.2013 2 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp

Detaljer

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal

Status og planer for siste fase av Avd.dir. Tone Bringedal S@mspillfinalen Status og planer for siste fase av S@mspill 2007 Avd.dir. Tone Bringedal Innhold S@mspill 2007 og direktoratets rolle Status og utfordringer Nye tjenester (eresept) Nye aktører (Kommunesektoren)

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal

NOKIOS 2014 E-resept. Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal NOKIOS 2014 E-resept Rune Røren, Avd.dir. for e-resept og kjernejournal Hva er e-resept? Reseptformidleren Forskrivningsog ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. februar 2013: E-resept innført i hele Norge Det forskrives

Detaljer

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Til Dato Saksnr Nærings- og fiskeridepartementet 03.03.2016 15/188-5 Fra Saksbehandler Ansvarlig Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Notat Høringssvar om forslag til lov for gjennomføring

Detaljer

E-resept. Versjon: mai 2014

E-resept. Versjon: mai 2014 E-resept Kodeverk i e-resept Versjon: 1.6 19. mai 2014 Dokumenteier seksjon forvaltning, avdeling Kjernejournal og e-resept 19.05.2014 kodeverk_i_e-resept_v1.6 Side 1 av 14 Versj. Dato Kapittel Endring

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg

Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Brukerhåndbok 11 Kapittel 4 boveiledningstjenesten og åpen omsorg Innhold OVERTAKELSE AV LEGEMIDDELHÅNDTERINGEN... 2 BESTILLING AV LEGEMIDLER VED MULTIDOSE... 5 BESTILLING OG ISTANDGJØRING AV LEGEMIDLER

Detaljer

Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert

Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert Til Dato Aktører i e-reseptkjeden 07.01.2016 Fra Saksbehandler Direktoratet for e-helse Dag Hammer Notat Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert 10.12.2015 Ny versjon av meldingsdefinisjoner og

Detaljer

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene.

Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. Elektronisk meldingsutveksling Hvem kan sende meldinger Ansatte som er autorisert for meldingsfunksjonene. I Bergen kommune har vi definert disse nivåene: Meldingsansvarlige har et særlig ansvar for meldinger

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om Reseptformidleren

Høringsuttalelse - utkast til forskrift om Reseptformidleren Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 07/3532-2 03.07.2007 195/07 - ToNy 28.08.2007 Høringsuttalelse - utkast til forskrift om Reseptformidleren

Detaljer

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene Grensesnittdokumentasjon Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene - Webservice FEST for internett og Norsk Helsenett (NHN) 22.10.2014 Antall sider: 8 2 av 7 Innhold 1 Innledning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning

Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning Kurs eldremedisin, Hedmark 04. juni 2015 Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege Askøy kommune. Spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin, Godkjenning i kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin Lovgrunnlag

Detaljer

Høringssvar til pasientens legemiddelliste

Høringssvar til pasientens legemiddelliste C\ k Apotekforeningen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 17/2267 Vår ref. 17/122-2 Dato: 18.09.2017 Høringssvar til pasientens legemiddelliste Sammendrag Apotekforeningen

Detaljer

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt

Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Nordiska erfarenheter med Nationell patientöversikt Kristian Skauli, seniorrådgiver,, Administrasjonsavdelingen/e-helse, Norge Nasjonal kjernejournal - Trygt og enkelt Kristian Skauli, Stockholm Behovet

Detaljer

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad

Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Stønad til opioider etter folketrygdloven 5-14 forslag til endring av vilkår for individuell stønad Etter blåreseptforskriften kan det ytes stønad til smertestillende behandling. Det gis forhåndsgodkjent

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1.

Arkitekturdokument for bruk av CPP og CPA i norsk helse- og omsorgssektor. Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet. Utarbeidet av. Versjon 1. i norsk helse- og omsorgssektor Utarbeidet av Arbeidsgruppe oppnevnt av helsedirektoratet Versjon 1.0 Side: 2 Innholdsfortegnelse 0 DOKUMENT INFORMASJON... 4 0.1 Dokumentets status... 4 0.2 Kontaktinformasjon...

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:4.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp

Nasjonal kjernejournal. - For tryggere helsehjelp Nasjonal kjernejournal - For tryggere helsehjelp h/p://www.nrk.no/mr/1.11251499 Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt

Detaljer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer

Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Pilotering av eresept i Helse Vest - gevinster og utfordringer Jannicke Slettli Wathne Sykehusfarmasøyt eresept-prosjektet i Helse Vest Innhold 1. Hva er eresept? 2. Pilot eresept og legemiddelopplysninger

Detaljer

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Medisinsk forbruksmateriell på blå resept DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Silje Sofie Tellevik HELFO - Helseøkonomiforvaltningen HELFO 20/11/08 HELFO - Helsedirektoratets ytre etat Helseøkonomiforvaltingen

Detaljer

SAK: Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert

SAK: Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert Til: Aktører i ereseptkjeden Dato: 22.10.2015 Fra: Dag Hammer Digitale Helsepersonell-tjenester Notat SAK: Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene oppdatert 22.10.2015 Bakgrunn for saken: Testing av siste

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:3.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 3.0 Utgitt: Februar 2015 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Beskrivelse av ønsket funksjonalitet i ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt

Beskrivelse av ønsket funksjonalitet i ny bransjeløsning. DIFA Forprosjekt Beskrivelse av ønsket funksjonalitet i ny bransjeløsning DIFA Forprosjekt Leveransens innhold DIFA forprosjekt har sammenstilt en overordnet beskrivelse av ønsket funksjonalitet i den nye bransjeløsningen.

Detaljer

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem?

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem? FAOS-prinsipper Hva har helsesektoren gjort med dem? Samhandlingsarena 16.september 2013 Agenda Helsedirektoratets oppgaver og ansvar for sektoren/hvem bestemmer egentlig? FAOS - prinsipp for prinsipp

Detaljer

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket

Varsler i FEST. LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Varsler i FEST LMK-seminar 1.6.16 Aleksander Skøyeneie Legemiddelverket Hva er FEST? Forskrivnings- og EkspedisjonsSTøtte Et datagrunnlag (xml) med maskinlesbar legemiddelinformasjon om alt som kan forskrives

Detaljer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer E-resept og kjernejournal på OUS Informasjon Link: E-resept og kjernejournal Nye ID-kort til Leger og sykepleiere i akuttmottak må få nye ID-kort med et personlig sertifikat Krever gyldig legitimasjon

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Innholdet i kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Kjernejournal viser utvalgte helseopplysninger om pasienten og gir rask tilgang til viktig informasjon. Når du trenger informasjon for å yte helsehjelp,

Detaljer

Høring - lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter

Høring - lovhjemmel for sentral database for elektroniske resepter i Sosial - og helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Saksbehandler: MLI Vår ref: 06/1039 Arkivkode: Dato: 02.05.2006 Høring - lovhjemmel for sentral database

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer