Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, Sakspapirer kan også finnes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1 av 1. Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, 27.05.14 Sakspapirer kan også finnes på www.vaf.no/politikk"

Transkript

1 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/41448_fix.html Side 1 av Fra: Erichsen, Dato: :57:48 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg Johannessen (. vara); Damman, Terje; Finn Skuland (1.vara); Glomsaker, Kåre; Gudrun Strengenes (Medlem); Haavorstad, Olav; Hauge, Arly; Hilde Skjulestad (Aust-Agder); Inger Tererse Harbakk; Karlsen, Arne; Liv Berit Li (vara) ; Liv Ulriksen (Mandal); Macdonald, Cheryl; Oddbjørn Aardalen (Medlem); Peersen, Tor; Politisk sekretariat; Richardsen, Wanja; Runden, Toril; Solgaard, Lise; Svensson, Odd Joar; Camilla Erland Aarnes; Thor Messel (1. vara); Tor Mathisen (Medlem); Torkelsen, Jan H.; Vidar Kleppe (Medlem); Westermoen, Thore; Åse Tønnessen Sæbø (Medlem); Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Farsund eldreråd; Flekkefjord kommune; Hægebostad fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksj.evne; Kristiansand eldreråd; Kvinesdal eldreråd; Lindesnes fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Marnardal fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Sirdal eldreråd; Songdalen fellesråd for eldre og funksj.hemmede; Vennesla eldreråd; Åseral fellesråd foe eldre og funksjons.h. Tittel: Møteprotokoll og Folier fra vårkonferansen Vedlagt følger møteprotokoll fra Fylkeseldrerådet, Sakspapirer kan også finnes på Vedlagt følger også foilene som ble brukt under vårkonferansen 14. mai Rosfjord Strandhotell, Lyngdal Med vennlig hilsen Marion Erichsen Konsulent Informasjon og service/politisk sekretariat Vest-Agder fylkeskommune Telefon: E-post: Hjemmeside: 1CD79F1.A6DEF040

2 Fylkeseldreråds vårkonferanse Lyngdal Doris Høyland Klinikkleder Lyngdal og Kvinesdal tannklinikk Den offentlige tannhelsetjenesten

3 Historikk Fra tannlegelaug til listetannlege? Skoletannhelsetjenesten 1950 Lov om folketannrøkt 1976 Veiledende honorartariff 1984 Lov om tannhelsetjenester 1995 Fri prisfastsetting NOU St. meld nr 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Ny lov om tannhelsetjeneste?

4 Tannhelsetjenesten Privat tannhelsetjeneste gir et tilbud til voksne som selv betaler for tjenestene utgjør /3 mht til antall ansatte og volum Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) gir primært et tilbud til spesielle grupper som får vederlagsfrie tjenester utgjør 1/3 av totale tannhelsetjeneste

5 DOT Lov om tannhelsetjenesten (1984) skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen gi et regelmessig og oppsøkende tilbud barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon grupper av eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon eller som mottar hjemmesykepleie ungdom som fyller 19 eller 0 år i behandlingsåret RUS pasienter (spesielle grupper) voksne (betalende)

6 Fyllingsdalen Undervisningssykehjem I Bergen Delprosjekt om munn og tannstell Veiledningshefte for munn og tannstell For helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien

7 Pleie- og omsorgstjenesten Oppnå bedre oral helse Munn og tannstell satt i system Utført av tannkontakter med veiledning fra tp Forankres i de kommunale planer

8

9 Tannpuss skal utføres morgen og Viktig å pusse: kveld Alle tennene, også de bakerste Langs tannkjøttkanten Mellom tennene

10 Munnhygiene Hjelpemiddel som flaskekost skal benyttes daglig mellom tennene. Fluor tablett/skylling skal brukes daglig etter munnstell.

11 Munntørrhet Xerodent Sukkerfrie pastiller Fluortablett (6x0,5 mg)

12 Personer med diabetes er -4 ganger mer utsatt for periodontal sykdom enn ikkediabetikere. Særlig gjelder dette de som har hatt diabetes over tid og som har dårlig blodsukkerkontroll. Dette skyldes nedsatt forsvar mot infeksjoner og en langsommere helingsprosess.

13 Periodontitt: Periodontitt er inflammasjon/betennelse med festetap ( dvs. tannen løsner). Symptomer: blødning ved tannrengjøring forekommer men ikke alltid smerter av varierende grad kan forekommer ofte i perioder ømhet ved tygging tennene forandrer stilling,det oppstår mellomrom og mellomrommene øker tennene blir ofte gradvis løsere

14

15 Kommunal tjeneste og tannhelsetjenesten Er avhengig av et godt og nært samarbeid Samarbeidet kan best sikres gjennom skriftelige avtaler mellom begge parter der ansvar og oppgaver er entydig fordelt og definert Rådmenn i alle kommuner har underskrevet samarbeidsavtalen avtalen Fylkestannlegen fulgte opp med tiltaksplan som er godkjent av fylkestinget

16 Omsorgssenter: C1 Unntatt offentlighet: Jfr.fvl. 13 og sosialtj.loven 8-8 TILBUD/BEKREFTELSE OM GRATIS TANNBEHANDLING TILBUDET GJELDER: Personer som bor fast på institusjon i minst 3 måneder DU FÅR: Gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende retningslinjer. HVA MÅ DU SELV GJØRE: Krysse av og fylle ut skjemaet nedenfor Levere skjemaet til institusjonen der du bor Jeg ønsker å TAKKE JA til tannhelsetilbudethvis du takker ja, vil det bli sendt kopi av dette skjemaet til den offentlige tannhelsetjenesten som vil sende deg time så snart det er ledig kapasitet. Ved utmelding sendes det melding til tannhelsetjenesten.jeg ønsker IKKE å motta tannhelsetilbudet.navn:. FØDT:..ADRESSE: TLF.NR.: UNDERSKRIFT: DATO:.. Fylles ut av institusjonen: Institusjon:. Navn på tannkontakten:. Skjema for gr.c1

17 Omsorgssenter: C1 C1 (Omsorgssenter) Antall brukere: 1313 Under tilsyn: 1083 Ikke møtt: 3 Nei takk: 14 8 %

18 Hjemmetjenesten: C Unntatt offentlighet: Jfr.fvl. 13 og sosialtj. loven 8-8 TILBUD/BEKREFTELSE OM GRATIS TANNBEHANDLING TILBUDET GJELDER: Personer som har vært registret i hjemmesykepleie/ psykiatrisk hjemmesykepleie i minst 3 måneder, og som mottar hjelp minst en gang pr. uke DU FÅR: Gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende retningslinjer når du har mottatt hjemmesykepleie/psykiatrisk hjemmesykepleie i minst 3 måneder. HVA MÅ DU SELV GJØRE: Krysse av og fylle ut skjemaet nedenfor Levere skjemaet til hjemmesykepleier /sonekontor Jeg ønsker å TAKKE JA til tannhelsetilbudet Hvis du takker ja, vil det bli sendt kopi av dette skjemaet til den offentlige tannhelsetjenesten som vil sende deg time så snart det er ledig kapasitet. Ved utmelding sendes det melding til tannhelsetjenesten. Jeg ønsker IKKE å motta tannhelsetilbudet. NAVN:. FØDT:..ADRESSE: TLF.NR.: UNDERSKRIFT: DATO:.. Fylles ut av sonekontor / psykiatrisk sykepleier: Hjemmesykepleiesone:. Navn på tannkontakten/psykiatrisk sykepleier:.. Skjema for gr. C

19 Hjemmetjenesten: C C (Hjemmetjenesten) Antall brukere: 630 Under tilsyn: 189 Ikke møtt: 48 Nei takk: 5 83 %

20 Regjeringens forslag til fylkeskommunens/regionens ansvar på tannhelsefeltet. (St.meld.nr. 35) Forvaltningsansvar hos fylkeskommunen - styrke sørge-for-ansvar for hele befolkningen (rekruttering av tannleger, tannpleiere og spesialister) Fylkeskommunen skal få et følge-med-ansvar (kunnskapsoppbygging, forskning og fagutvikling) Folkehelse: økt innsats tannhelse som del av det generelle folkehelsearbeidet partnerskap Det oppsøkende tilbud flere grupper avtaler med privatpraktiserende Spesialisttjenester nye muligheter: Vågsbygd spesialist tannklinikk Nye oppgaver: forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling: Kompetansesentret i Arendal

21 Utviklingen av endringene 005 Oppfølgning av NOU 005; Utredning og vurdering av regelverk, med anbefaling om nytt regelverk Mye av materialet brukes i St.meld. nr. 35 Forhåndsgodkjenning 5-6 opphevet 1. september 007 Nytt regelverk foreslått, med virkning fra 1. januar 008 Endringer kj.ort. og perio

22 Ny regelverksstruktur Folketrygdloven kap 5 helserefusjoner 5-6 tannhelserefusjoner Forskrift til 5-6 Kort overordnet ; hvem som har rettigheter Rundskriv til 5-6 Utfyllende og mer detaljerte bestemmelser Takster til 5-6 (HOD)

23 Folketrygdloven kapittel formål Det gis bare stønad til nødvendige utgifter - behandleren som avgjør hvilke undersøkelser og behandlinger som er nødvendige. Det ytes ikke stønad til behandling som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn Folketrygden yter ikke stønad til forebyggende tiltak, vitenskapelige undersøkelser eller forskning Folketrygdens stønadsordninger er basert på tradisjonell norsk medisin, og naturmedisin, akupunktur, homøopati og lignende dekkes ikke Det ytes ikke stønad til forebyggende tiltak kun til behandling av sykdom.

24 Stønad til tannbehandling uten krav om forhåndsgodkjenning Pasient med behandlingsbehov Behandler vurderer om vilkår for trygderettigheter er oppfylt. Innhenter ev. nødvendig dokumentasjon Behandling gjennomføres. Journal oppdateres med all nødvendig dokumentasjon Behandler (ev. pasient) sender stønadskrav til HELFO HELFO kontrollerer og utbetaler HELFO gjennomfører ev. ytterligere kontrolltiltak ved behov

25 Forskriften 1 14 innslagspunkt 1. Sjelden medisinsk tilstand. Leppe-kjeve-ganespalte 3. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve 6. Periodontitt 7. Tannutviklingsforstyrrelser 8. Bittanomalier 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon 10.Hyposalivasjon 11.Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer 1.Tannskade ved godkjent yrkesskade 13.Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade 14.Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

26 Helsetilbudet mot år 030 Vest-Agder fylkeseldreråd Vårkonferanse, Rosfjord, 14. mai 014 Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen

27

28 Høringsrapport Nåsituasjon og mulighetsstudier Forutsetninger og rammebetingelser Fremskrivning kapasitetsbehov Strukturmodeller Oppgavefordeling og samhandling Vurderinger og foreløpige anbefalinger Frist: 15. november

29 Forel øpig anbefal ing Spesialisthelsetjeneste Sykehus RHS RHS RHS RHS RHS Kommunehelsetjeneste Privatvirksomhet Fastleger,hjemmetjeneste,sykehjem

30 Videre arbeid mai-september mai-september mai-desember september-november november-desember oktober-desember desember januar høst 015 januar 016 Risiko- og sårbarhetsanalyse Samfunnsmessig konsekvensanalyse Ekstern kvalitetssikring Intern kvalitetssikring Alternative scenarioer Intern høring Eksterne høringsuttalelser studeres/vurderes Tiltak beskrives Prosjektrapport oppdateres Første styrebehandling Samordne med Nasjonal helse- og sykehusplan Ny høringsrunde Endelig styrebehandling SSHF

31

32 Bakgrunn for Utviklingsplan 030: Det forventes betydelige endringer i befolkning, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Deler av bygningsmassen til SSHF trenger betydelig oppgradering. I henhold til HOD og HSØ, skal alle tiltak og planprosjekter som ønskes gjennomført være tilstrekkelig forankret i en overordnet utviklingsplan. Utviklingsplanen skal lages i samsvar med Helsedirektoratets veileder, Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

33 Mandat (styrevedtak ) Utviklingsplanen skal være grunnlaget for virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som sikrer at SSHF er forberedt og kan møte fremtidige behov på en tilfredsstillende måte. Beskrive nåsituasjonen og forventede endringer Beregne fremtidig kapasitetsbehov Analysere alternative driftsmodeller Lage en utviklingsplan for virksomheten, som legger fçringer for en Bygningsmessig utviklingsplan Disse knyttes sammen til en helhetlig plan, som skal vise scenarioer for fremtidig virksomhet, organisering, oppgavefordeling, sykehusstruktur, arealbehov og økonomi. Anbefale tiltak for utvikling av virksomheten og bygningsmassen i planperioden.

34 Strategiske føringer (fra prosjektdirektivet) på bakgrunn av forventet utvikling vurdere hvordan det vil være mest hensiktsmessig/lønnsomt for SSHF å innrette sin virksomhet uavhengig av dagens sykehusstruktur og oppgavefordeling. Se helheten i et langsiktig perspektiv Tenke dristig på lang sikt, realistisk på kort sikt Stille kloke spørsmål i riktig rekkefølge: Hvordan er Sørlandet og Sørlandets befolkning i 030? Hvilket behov får befolkningen for spesialisthelsetjenester i fremtiden? Hvordan skal SSHF innrette sin virksomhet for å dekke dette behovet? Hva trenger virksomheten av bygg i fremtiden?

35 Hvordan ser fremtiden ut?

36 Forutsetninger 100,0 110,0 10,0 130,0 140,0 150, Befolkning Øk. ramme SSHF Helsekostnad? Omstillingsutfordring! Opptaksområde, egendekningsgrad, flerområdefunksjoner som nå. Demografi: middels nasjonal vekst (SSBs alt. MMM) Infrastruktur (veinett etc): Motorvei Tvedestrand Vigeland. Økonomiske rammer for SSHF = 1/3 av befolkningsveksten. Veksten skal komme i kommunene (Perspektivmeldingen: uendret standard og dekningsgrad)?

37 Økt etterspørsel etter spesialisthelsetjenester Økte krav, forventninger i befolkningen God økonomi (BNP) økt ressursbruk til helsetjenester Treffer i første rekke diagnostikk, screening, bruk av kostbare legemidler I fremskrivingen er det lagt inn en generell økning på 15 % fram til 030 for polikliniske konsultasjoner og for dagopphold for alle diagnosegruppene

38 Befolkningsutvikling fra SINTEF 6 % økning fra 01 til 030 og ytterligere 10 % til 040. (gitt SSBs demografiske fremskriving med middels vekst (alternativ MMMM)) innbyggere i 030 Høyest økning totalt (mer enn 35 %) har Birkenes, Iveland, Søgne, Bykle og Vennesla Høyest økning for de over 70 år har Bygland, Valle, Åseral, Gjerstad og Risør For somatikk SSHF totalt: På grunn av at man både får en samlet befolkningsøkning og får en større andel eldre på Sørlandet vil dette gi en sterk økning i aktivitet dersom man forutsetter at det ikke skjer noen endringer mht effektivisering, organisering, oppgavefordeling, teknologisk utvikling, medisinsk utvikling osv. Demografiskeendringeroppsummert Prosentvis endring Døgnopphold ,3 Liggedager ,6 Gjennomsnitt liggetid 3,4 3,6 3,7 Dagopphol ,3 Polikliniske konsultasjoner ,3 360 senger (forutsatt 85 % utnyttelse) 45 poliklinikkrom (forutsatt 30 dager/år, 7 timer/dag, 45 min per konsultasjon)

39 Endringsdrivere Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling, forebygging Medisinsk faglig utvikling Teknologisk utvikling Forbruk av helsetjenester (tilbud etterspørsel) Samhandlingsreformen oppgavefordeling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Oppgavefordeling innenfor spesialisthelsetjenesten egendekning, kompetanse, kvalitet Endring i oppholdsmåter, pasientforløp Økonomi Sensorteknologi Internet of Things Big Data 14

40

41

42

43 Fremtidige pasientforløp Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet, og analysene gjennomført uavhengig av dagens lokalisasjoner. Diagnosegrupper, ICD10 koder. Tatt utgangspunkt i dagens aktivitet (011) og fremskriver denne demografisk til planhorisonten 030. Endringsdrivere er diskutert i arbeidsgruppen. Det er innhentet referanser fra strategiske planer nasjonalt, regionalt og lokalt og vurdert beste praksis på områdene. Gir fremtidig aktivitet og kapasitetsbehov Link til rapport

44

45 Anbefalinger: Psykiatri og rus Sentralisere det man må, desentralisere det man kan Utvikle samhandlingsmodeller med kommunene for å dempe behov for akuttinnleggelser og bruk av tvang. Ivareta nettverksperspektivet, samarbeide med kommunene slik at de i større grad kan ivareta langtids døgnbaserte rehabiliteringsoppgaver Ytterligere spesialisering ifh til utredning og behandling av den enkelte pasient. Prioritering av de alvorligste tilstandene. Styrking av polikliniske, dagbaserte og ambulante tilbud. Følge opp faglige anbefalinger i handlingsplanen for det alderspsykiatriske tilbudet Antallet døgnplasser i spesialisthelsetjenesten reduseres og spesialiseres. Ansvaret for døgnbehandling overføres fra DPS til sykehusavdeling. Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling

46 Anbefalinger: Somatikk Sentralisere det man må, desentralisere det man kan Samhandling om organisering og kompetanse > forutsigbarhet og trygghet Desentralisere poliklinikk i fag med stort volum, og tilbud hvor lang reise er stor ulempe for pasient, uten sterke avhengigheter til annen kompetanse og spesialunderøkelser (teknologistøtte) Sentralisere tverrfaglige team. Komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig, multidisiplinær tilnærming (f.eks kreftbehandling). Sentralisere for robuste fagmiljø og beredskap Subspesialisering, små og ressurskrevende spesialfunksjoner. Høyere kompetanse i front 4/7 Tilgang på diagnostikk desentralt med støtte fra sentral enhet > optimale pasientforløp, både akutt og planlagt

47 Fremskrevet aktivitet og kapasitetsbehov 030 Somatikk Liggedager totalt: + 6 %. Normal-, obs.- og hotellsenger: stk. Intensiv og overvåkningsplasser: %, ca. 40 stk. Dagbehandling: + 68 %, ca 55 plasser Polikliniske undersøkelser: + 3 %. Operasjoner: + 8 %. (3 stk rom som i dag). Bildediagnostikk: % (anslag). Psykiatri og rus Oppholdsdøgn totalt: - 39 % for PSA (voksne): - 1 % for ABUP + 63 % for rusbehandling: + 8 % Polikliniske undersøkelser totalt : + 65 %

48

49 Sluttbehandling Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden? Kartlegging av dagens sykehus Fremtidig aktivitet og drift Alternativer for fremtidig løsning Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere. Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur. Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid. Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Kriterier for evaluering av alternativene, vedtatt av styret og

50 Kriterium, presisering Faglig kvalitet På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale veiledere Helhetlig pasientforløp Det skal være, og pasienten skal oppleve, kontinuitet i pasientforløpet Samfunn Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur Tilgjengelighet Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid Økonomi Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. Vurdering av modellenes relative konsekvenser for driftsøkonomien og behovet for investeringer i bygg og infrastruktur. Vurderingsgrunnlag Tilstrekkelig aktivitet/volum, robusthet for endring og faglig utvikling Faglig bredde, kompetanse og oppgaver Høyspesialiserte tjenester, diagnostikk og behandling er tilgjengelig 4/7 Gode beredskapsløsninger (rutiner og organisering) En adresse for akutt, kritisk sykdom og livsviktige tilbud Rekrutteringsevne (attraktivt fagmiljø, arbeidsmiljø, bomiljø, nærhet til samfunnsfunksjoner) Forskning og utvikling, ressurser og volum Sykehuset er en kompetansebase for klinisk ekspertise og støtte. Tilgjengelighet til tverrfaglig ekspertise Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal behandles hvor Tilby spesialisthelsetjeneste utenfor sykehuset der hvor pasienten bor. God samhandling og samarbeid mellom avdelinger i sykehuset God samhandling og samarbeid mellom sykehus og kommuner/andre samarbeidspartnere Kontinuitet i diagnostikk og behandling Utnytte etablert, samfunnsmessig infrastruktur (veier, skoler, osv). Bevare/utvikle lokalsamfunn, arbeidsplasser, næring Miljøpåvirkning; transportarbeid, CO-utslipp Grunnlag for samarbeid med kommunene og andre samarbeidspartnere Tilgjengelighet for ansatte og pasienter, nærhet, trygghet Transportkostnader Forsvarlig tids- /reiseavstand ved akutt sykdom. Lik tilgang til sykehustjenester for befolkningen (men varierende avstand) God tilgang på nødvendig kompetanse og ressurser for akuttpasienter Hensiktsmessig avstand eller tekniske løsninger for pasienter med hyppig behov Nærhet til generelle tjenestetilbud og for pasienter innenfor psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling Mest mulig helse for hver krone Beredskapskostnader, ressurseffektive løsninger Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, teknologibruk og arealbruk Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger, Kostnader ved utvikling, drift og vedlikehold av bygningsmassen Samarbeid/oppgavedeling med kommuner og private Fleksibilitet og elastisitet i bygg og tekniske løsninger

51 Alternative driftsmodeller, Alt skal være som nå sykehusstruktur 1. Videreutvikling av dagens struktur med tre somatiske sykehus. Ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus 3. Ett sykehus 3A: Eksisterende tomt 3B: Ny tomt + Omfattende helsetjenester utenfor sykehus Universitetssykehus? 6

52

53 The hospital -community interface Hospital services that operate across the health economy: Hospitals will be responsible for delivering specialist medical services (including internal medicine) for patients across the health economy, not only for patients that present to the hospital. Integrated working, shared outcomes and real-time communication of information with health and social care partners across traditional hospital and community boundaries will be the norm. Care delivered by specialist medical teams in community settings: Much specialised care will be delivered in or close to the patient s home. Physicians and specialist medical teams will expect to spend part of their time working in the community, providing care integrated with primary, community and social care services with a particular focus on optimising the care of patients with long-term conditions and preventing crises. Harvard Business Review October 013

54 Ulike former for Regionale helsesenter

55 Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter Konsultasjoner Polikl. konsultasjoner spesialist, fastleger, sykepleierkonsult., andre Telefon-/IKT konsultasjoner fra helsehus til pasientens hjem, sykehjem etc Individuell- og gruppeterapi psykiatri og rus Ambulant virksomhet Diagnostikk Bildediagnostikk Lab Hørsels- og synstester Behandling Skadepoliklinikk Småkirurgi, kosmetisk kirurgi, dagkirurgi Lett overvåking, pleie (ernæring, væskeregulering, smertebehandling) Medikamentell behandling; kjemoterapi, biologiske legemidler Sårbehandling Fysikalsk behandling, ergoterapi Beredskap Opphold Tjenestene kan utføres av Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Private Mottak av indremedisinske øhj pasienter (sortert på forhånd av AMK/ambulanse) Døgnopphold Dagopphold Helsefremmende virksomhet, forebygging Trening, kostholdsveiledning, informasjon Generell og spesifikk veiledning, opplæring, LMS Omsorgstjenester Base for hjemmesykepleie Private helserelaterte tilbud

56

57 Mulighetsstudier bygg

58 Økonomiske analyser Forventet aktivitetskostnad 030: + 30 % Forventet økonomisk rammevekst: + 0 % = omstillings-/effektiviseringsbehov årlig driftskostnad Modell 1-: ca 00 mill Modell 1-3: mill Investeringsbehov tom 030 Modell 1: Modell : 5,5 mrd 5,9 mrd Modell 3A: 8,1 mrd (utvikling av sykehuset på Eg) Modell 3B: 13,5 mrd (nytt sykehus et annet sted)

59 Transport / tilgjengelighet

60 Kvalitet Økonomi 1 Pasientforløp 0 Dagensmodell Hovedsykehus+ mindre Ettsykehus Samfunn Tilgjengelighet Foreløpig vurdering av 3 hovedalternativer Skala fra 0 til 5 5 er best mot 5 kriterier

61 Forel øpig anbefal ing Spesialisthelsetjeneste Sykehus RHS RHS RHS RHS RHS Kommunehelsetjeneste Privatvirksomhet Fastleger,hjemmetjeneste,sykehjem

62

63 KUNNSKAPSBANKEN I VENNESLA Av Øystein Larsen, leder i Vennesla kommunale eldreråd. Tilbake i 005 startet det hele ved at leder og sekretær i eldrerådet hadde et møte med rektor og lærere fra skolene i Vennesla. Det var en idè å opprette kunnskapsbank bestående av pensjonister som kunne hjelpe til i skolen? Pensjonister besitter store mengder kunnskap, både teoretisk og praktisk, og mange har lyst til å spre denne kunnskapen slik at den ikke skal bli glemt. Skolens representanter var veldig positive til forslaget og arbeidet med å finne interesserte starte. Ved hjelp av annonser i lokalavisen. Informasjon på lags- og foreningsmøter, samt "jungeltelegrafen", meldte det seg pensjonister som hadde lyst til å være med på opplegget. Vi endte opp med 0 pensjonister som hadde lyst og anledning til å være med. Det ble utarbeidet lister med navn, telefonnummer og hva den enkelte kunne bidra med, som så ble sendt til de forskjellige skolene i Vennesla. Så var det opp til den enkelte skole å kontakte fra lista hvis de ønsket hjelp. Lista over hva pensjonistene kunne bidra med, var lang og mangfoldig: - Videreformidling av kunnskap om jordbruk - Mølla og mølledrift - Lokalhistorie generelt - Bygdemuseum - Diverse håndverk, f.eks. smedfaget-knivsmeder og birøkting - Jakt og jakttradisjoner - Tømmerfløting - Husflid, f.eks. strikking og lokale mattradisjoner - Tur i skogen med fokus på videreføring av kunnskap om f.eks. hvordan lage seljefløyte - Speiderbevegelsen - Skolen på 1930-taller - Bistandsarbeid, f.eks. Kirkens nødhjelp - Vigeland Hovedgård - Laksefiske i Otra da Engelskmennene rådde grunnen - Tur til gamle bygdeborger - Bruk av kart og kompass - Kul, juletradisjoner og juletrefester i gamle dager - Brødbaking i vedfyrt bakerovn - Andre verdenskrig, motstandsbevegelsen - Dagliglivet under andre verdenskrig - Arkivet, og hva som skjedde der - Og så videre, og så videre.. Mye av dette er kunnskap som en ikke finner i skolebøkene, og med det forsvarer nødvendigheten og viktigheten av en kunnskapsbank for videreføring av historie og tradisjoner. Lagret: M/Fylkesrådmannens stab/is avd./mer/kunnskapsbanken-vennesla

64 De første årene kunnskapsbanken var i gang, ble den benyttet flittig av skolene i Vennesla. Men så begynte det å dabbe litt av, så mye at eldrerådet vurderte å avvikle hele tilbudet. Eldrerådet var skuffet over at kontakten fra skolene gradvis ble mindre etter den gode starten. I 008 tok leder og sekretær i eldrerådet en runde med skolene, både for å høre hvordan de hadde nyttiggjort seg av tilbudet, og for å oppmuntre skolene til å benytte seg av tilbudet videre. Eldrerådet har på nytt vurdert kunnskapsbankens eksistensgrunnlag og diskutert dette med skolesjefen som er koordinator for prosjektet. Skolesjefen mente at eldrerådet måtte ta en ny motivasjonsrunde med skolene, noe som nå er gjort. Skolene er veldig positive til at tilbudet må fortsette. Vi starter nå arbeidet med å lage nye lister over pensjonister som har lyst og anledning til å være med, finne de rette personene til forskjellige aktiviteter for å lage et mangfoldig og spennende tilbud. Det blir å bruke samme kanalene som da kunnskapsbanken ble startet opp, altså annonsering i lokalavis, kontakt med lag og foreninger, direkte kontakt med enkeltpersoner og den gode gamle "jungeltelegrafen". Vennesla eldreråd håper at tilbudet snart er oppe og går for fullt igjen. Takk for oppmerksomheten! Lagret: M/Fylkesrådmannens stab/is avd./mer/kunnskapsbanken-vennesla

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Arbeidsgruppe virksomhet 25. oktober 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Prosjektleder Per W. Torgersen Leder arbeidsgruppe virksomhetsmessig utvikling Per Engstrand Agenda Sak nr Klokkeslett Saksnavn 1/5 2013

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 19.02.15. Klikkbare vedlegg ses for øvrig på: www.vaf.no/politikk file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/463968_fix.html Side 1 av 1 16.02.2015 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 16.02.2015 09:03:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer.

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 08.10.14 Papirutgave sendes medlemmer. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/439051_fix.html Side 1 av 1 29.09.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 26.09.2014 13:59:22 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030

Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter

Detaljer

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF OSS, 1. april 2014 Jan Roger Olsen / Per W. Torgersen utviklingsplan@sshf.no sshf.no/utviklingsplan2030 Høringsrapport sendt ut 28. februar

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Lister 4. september 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Adm. dir jan Roger Olsen Fagdirektør Per Engstrand Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen Prosjektkoordinator Birgitte Langedrag Fra behov/problem

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030

Utviklingsplan SSHF 2030 Østre Agder, 24. mai 2013 Listerrådet, 10. juni 2013 Knutepunkt Sørlandet, 14. juni 2013 Lindesnesrådet, 21. juni 2013 Setesdalregionen, 27. juni 2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Driftsdirektør/prosjektleder

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562

Side 1 av 1. For å se vedleggene, kan du klikke på denne lenken: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vaf/meetings/details/359562 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447405_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 15:36:17 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther

Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling OSS 13.09.2013 Klinikksjef Oddvar Sæther Organisasjon 2013 KPH Stab ABUP ARA PSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS

Detaljer

Tannbehandling Bjørnar Hafell Overtannlege Midtre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag Tannbehandling av voksne Hovedregelen er at alle voksne pasienter selv skal betale for sin tannbehandling. Det finnes

Detaljer

Sak , styremøte 5. februar

Sak , styremøte 5. februar Sak 002-2015, styremøte 5. februar 26.10.2012 3.9.2013 22.1.2014 28.2.2014 15.9.2014 5.1.2015 12.1.2015 5.2.2015 2015 2015 februar 2016 Mandat vedtatt av styret Rapporter fremtidige pasientforløp Foreløpige

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan

Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Regionplan Agder, politisk samordningsgruppe, 05.02.2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Hva, hvorfor, hvordan Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes betydelige

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR Samfunnsmessig konsekvensanalyse, SSHF Utviklingsplan 2030 AVROP PÅ RAMMEAVTALE Diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg- og eiendom. Tjenesteområde: 1. Administrativ

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030

OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR. ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030 OPPDRAGSBESKRIVELSE FOR ROS-analyse, SSHF Utviklingsplan 2030 AVROP PÅ RAMMEAVTALE Diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg- og eiendom. Tjenesteområde: 1. Administrativ og prosjektfaglig

Detaljer

Program utvidet ledersamling :

Program utvidet ledersamling : Program utvidet ledersamling 20.09.2012: 12:15 Lunsj; rundstykker, kaffi etc 12:15 12:30 Velkommen v/adm.dir Jan Roger Olsen 12:30 12:55 Utviklingsplan; hensikt, rammebetingelser og forventninger fra Helse

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013

Invitasjon til vårkonferanse 17. april 2013 1 av 3 Vår dato Vår referanse INFORMASJONS- OG SERVICEENHETEN 19.02.2013 13/01319-1 : 062, ---, &70 Saksbehandler: Marion Erichsen Deres dato Deres referanse Ihht. adresseliste Invitasjon til vårkonferanse

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter

Overgangen grunnskole / videregående skole. Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen grunnskole / videregående skole Tor Idar Bjørneseth Rådgiver / fagutvikler ved Arbeidslivstrening Kvadraturen skolesenter Overgangen mellom grunnskole og videregående skole Artikkel 1 Hvem?

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kompetanseoversikt SSF FAGARBEIDER HØYSKOLE + TOTALT FARSUND 18 19 37 FLEKKEFJORD 82 189 271 KVINESDAL 20 29 49 LYNGDAL

Detaljer

Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting

Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting Syremøte 28.02.2013 Utviklingsplan SSHF 2030 Statusrapport og drøfting Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen, SSHF Side 2-8 er nye. Resten er presentert i tidligere styremøter. Fremdriftsplan Årsskiftet

Detaljer

Utviklingsplan 2035 Strategiplan

Utviklingsplan 2035 Strategiplan Utviklingsplan 2035 Strategiplan 2018-2020 Sak 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Styremøte SSHF, 19. oktober 2017 Styresak: 002-2015 Utviklingsplan 2030 Vedtak 1. Styret tar framlagte prosjektrapport

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG FLEKKEFJORD RÅDHUS 05.12.16 Avdelingssjef medisin Trine Marie Nesheim Konst. Avdssjef kirurgi Ingeborg Rønning Eikeland Utskrivningsklare pasienter (UKP) Utvikling av kommunale

Detaljer

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017 Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH Oslo, 16.februar 2017 Den offentlige tannhelsetjenesten A: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Speilmelding Kr.sand kommune 1. Kristiansand inkluderer de øvrige kommuneregionene på en hensiktsmessig måte i referansegrupper.

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder invitere til vårkonferanse 24. april 2015 på Buen kulturhus, Mandal. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/470951_fix.html Side 1 av 2 13.03.2015 Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 12.03.2015 14:20:04 Til: Anniken Gray; 'vibecke@powermail.no';

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Rotary Arendal 3.Mars 2016 Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Ansatte [khe1]evd Kan dere oppdatere Aktivitet 2015 Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Innleggelser døgn 46.141 45.904-0,5 % Dagbehandling

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen

Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og Oddbjørn Aardalen. Informasjon- og serviceavd. v/ Marion Erichsen MØTEPROTOKOLL Fylkeseldrerådet i Vest-Agder Dato: 21.10.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgssalen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00007 Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Tor Mathisen, Vidar Kleppe, Gudrun Strengenes og

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste og 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR Saksansv.: Margun Øhrn Arkiv:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF Arkivsak-dok. 14/20864-5 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 14.10.2014 Fylkestinget 21.10.2014 HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Side 1 av 1. Vedlagt følger årsmelding 2013 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/426462_fix.html Side 1 av 1 27.06.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 27.06.2014 11:10:42 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Arild

Detaljer

Sørlandet sykehus. Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens. Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon

Sørlandet sykehus. Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens. Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon Sørlandet sykehus Oppmerksomhet om kvalitet åpenhet og konsekvens Bildene er hentet fra sykehuset presentasjon 2014 Sykehus DPS, poliklinikk o.a. + 21 ambulansestasjoner Sørlandet sykehus HF (SSHF) er

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette.

Side 1 av 1. Hei. Elektronisk påmelding: HER Program følger vedlagt. Det er fint om du som sekretær vil informere dine medlemmer om dette. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/416393_fix.html Side 1 av 1 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 08:48:18 komm.råd for funksj.h.; Lyngdal eldreråd; Camilla Erland Aarnes Kopi: Eikeland,

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan

Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan Møte med HOD på Sørlandet Sykehus HF 08.09.2014 Klinikksjef Oddvar Sæther Klinikk for psykisk helse psykiatri og rusbehandling Kort om Klinikk for psykisk helse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013

Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen. v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Morgendagens sykepleierrolle i lys av samhandlingsreformen v/ann-kristin Fjørtoft Diakonova 18.okt 2013 Stikkord: Sykepleie i tradisjon og forandring Samhandlingsreformen Visjoner og føringer Konsekvenser

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehuset Innlandet. Hamar,

Sykehuset Innlandet. Hamar, Sykehuset Innlandet Hamar, 08.05.2017 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 17/3828-1 Saksbeh. Hilde Kristin Hansen Tlf. 62544899 UTTALELSE RLF - IDEFASERAPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller.

Saksprotokoll. sykehus, forhindre at innlandets innbyggere i en lang periode opplever et dårligere tilbud og at sykehusene forfaller. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.04.12 Saksprotokoll Sak: 55/12 SYKEHUSET INNLANDET HF: STRATEGISK FOKUS 2025 - HØRINGSUTTALELSE Behandling: Ordfører fremmet forslag om ny innledning på uttalelsen: Til

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Stortingsmelding om primærhelsetjenesten.

Stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Sammen om pasientens helsetjeneste Høstkonferansen, Vrådal 21. oktober 2015 Svein Lie Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Meld. St. 26 (2014-2015)

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016

Fritidsaktiviteter. Jofrid Woie Cand.polit.psykologi. HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Fritidsaktiviteter Jofrid Woie Cand.polit.psykologi HABU-konferansen 24. og 25. nov. 2016 Lovhjemmel Helse- og omsorgstjenesteloven 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Birgitte Langedrag Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 077-2016 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Plan for revisjon av utviklingsplan

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling. Sak nr Sak/vedtak Ansvar Utviklingsplan SSHF 2030 Referat Til stede Meldt forfall Sølvi Noraas Alexander Høie Vegard Øksendal Haaland Andreas Nygaard Marcus Gûrgen Annette Solinski Wenche D. Bergh Ole I. Høie Alf Ole Tysland Geir

Detaljer

Integrerte primærhelsetjenester hvordan passer det i Agder?

Integrerte primærhelsetjenester hvordan passer det i Agder? Integrerte primærhelsetjenester hvordan passer det i Agder? Eirik Abildsnes Kristiansand kommune og UiB Hva menes med integrerte helsetjenester? Helsetjenester som forvaltes og leveres som et kontinuum

Detaljer