Ref. prosjektstyrets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ref. prosjektstyrets møte 12.12.11"

Transkript

1 Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Prosjektstyret Ref. prosjektstyrets Til stede: Ivar Nævra, Karin Johnsen, Lars Gjemmestad, Stein-Harald Lorentzen. Forfall: Gorm Gullberg. Til orientering: Møtelogg 2011 for prosjektet, se vedlegg. Sak 23/11 Oppgaven med videre utredning - slik den ser ut til å bli Jfr. formannskapets innstilling: * Pkt 1: utred videre betyr at - arbeidet med tomt fortsetter, - rom- og funksjonsprogram med foreløpig kostnadsoverslag utsettes, HOK orienteres om dette på t * Pkt 2a: elevtallsutvikling (befolkningsutvikling) bestilles nå. * Pkt 2b: bemanning, modul i Consensus bestilles nå L.Gj. * Pkt 2d: paviljongen ved Ekholt B må tas med i vurderingen * Befaring vurderes. * Arbeidsfordeling/ - gruppe: arbeidsgruppen fra forrige utredningen samt leder for kulturtjenesten engasjeres. * Tomt for en mulig ny u-skole på Halmstad vurderes. Vedtak: Punktene vedtas som beskrevet i saken. Sak 24/11 Prosessen i utredningsarbeidet * Medvirkning: blir primært ved at Kommunalt Foreldreutvalg for Ryggeskolen (KFU), representanter for elevrådene ved alle skolene, Utdanningsforbundet i Rygge (UDF) og prosjektgruppa involveres i egne r. Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og HVO deltar dessuten i prosjektstyret/ prosjektgruppa. Det holdes eget med representanter for Rygge Idrettsråd angående pkt 2d. * Informasjon: blir viktig. Hjemmesida skal brukes underveis. Enhetsledere må informere ansatte. Rektorene og KFU informerer FAU`ene underveis. Prosjektleder r etter avtale. * Orientering: HOK orienteres om framdriften på ne og

2 * Framdrift: Januar Februar Mars April Mai 6. KFU- (påske ) 17. prosj gruppa 18. prosjektstyre 31. HOK- orienteres?...idrettsrådet?...udf 28. prosj gruppa 29. prosj styret 13. HOK- orienteres 20. Ferdig utredning kunngjøres 26. UDF? 26. KFU 27. prosj.gruppa 28. prosj. styret ferdigstill sak til politisk behandl. 24. HOK behandler saken 26. Formannsk. behandler saken 10. Kommunestyret behandler saken Vedtak: Punktene vedtas som beskrevet i saken. Framdriftsplanen er retningsgivende. Ref.: Stein-Harald Lorentzen prosjektleder Vedlegg: - Formannskapets innstilling av Prosjektets logg 2011

3 Vedlegg 1 : Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Formannskapets innstilling 8. desember 1. Utredningsarbeidet vedrørende den framtidige ungdomsskolen i Rygge videreføres. Sak fremmes for kommunestyret 10. mai Den videre utredningen bør inneholde: a. en analyse av forventet antall elever på ungdomstrinnet de neste 3-15 årene fra de ulike barneskolekretsene b. en gjennomgang av bemanningssituasjonen i ungdomsskolen og en behovsanalyse vedrørende lærere med spesialkompetanse på sentrale områder (sosiallærere, matematikk, språkfag) i de ulike skolekretsene c. en redegjørelse for hvordan de nye valgfagene skal kunne innpasses i Rygge ungdomsskole d. en analyse av hvordan kultur- og idrettsaktiviteter kan innpasses i skolebyggene e. en redegjørelse for hva de forskjellige alternativene betyr for miljø, trivsel, folkehelseaspektet og foreldremedvirkning. Vedlegg 2 :

4 Prosjekt Nye Rygge Ungdomsskole Prosjektets logg 2011 Dato Møte Dokument Status Kommunestyret behandler skoleutredningen K-sak 97/ Prosjektstyrets 7. ; gjennomgang formannskapets innstilling og oppgaven med videre skoleutredning, slik den ser ut til å bli Ref Formannskapet behandler utredningene Fsk-sak 54/11 og 55/ HOK behandler utredningene HOK-sak 49/11 og 50/11 Ny innstilling Ny innstilling Personal kultur gjennomgår sakene Saksframleggene Prosjektstyrets 6., innspillene og Innspillene, vedlegg rådmannens innstilling til saksframleggene Prosjektgruppas 5., innspillene, vedlegg Vedlegg 2,3,4 til beregninger og rådmannens innstilling saksframlegget Møte med Høyres gruppe Skoleutredningen Arbeidsgruppe bibliotekutredning, Ref. oppsummering av prosessen Bibliotekets Venner styre m/utredning Presentasjoner HOK- + gruppeledere m/ utredninger - " - + HOK- ref Ungdomsrådet m/utredninger - " KFU- m/utredninger - " Personal Ekholt m/utredninger - " Personal Vang m/utredninger - " Personal Halmstad m/utredninger - " SU Halmstad m/utredninger - " Møte med uteseksjon tekn. drift og eiendom - " Personal Larkollen m/utredninger - " Øreåsen b-u FAU- m/utredninger - " FAU/SU/elevråd- Halmstad b-u - " - m/utredninger Personal Øreåsen b-u m/utredninger - " Foreldre Larkollen m/utredninger - " FAU- Vang m/utredninger - " FAU- Ekholt m/utredninger - " Prosjektstyrets 5. Ref Prosjektgruppas 4. Ref Arbeidsgruppe pedagogisk utredning 5. Ref Møte med renholderne, info om utredningene Møte med styret i Fagforbundet, info om utredningene GJ.f.

5 Møte med fagforeninger om prosess Plan for framdrift GJ.F. og høringsr Arbeidsgruppe bibliotekutredning 3. Ref Arbeidsgruppe pedagogisk utredning 4. Ref. GJ.f Rektor: utredninger og prosess Plan for framdrift og høringsr Arbeidsgruppe pedagogisk utredning 3. Ref Møte med alle hovedtillitsvalgte, orientering Presentasjon av om prosjektet og framdriftsplan høst og Framdriftsplan høst Rektor om framdriftsplan, prosess og Framdriftsplan høst medvirkning i prosjektet høst Prosjektstyrets 4. Ref Prosjektgruppas 3. Ref Møte med tillitsvalgte i Delta Presentasjon av KFU - Foreldreutvalg for Ryggeskolen, Ref Arbeidsgruppe bibliotek 2. Ref Arbeidsgruppe pedagogisk utredning 2. Ref. m/vedlegg Arbeidsgruppe pedagogisk utredning 1. Ref Sak til kommunestyret om alternativ utredning Ks-sak /11 11/ Innst Prosjektstyrets 3. Ref. 03/ Arbeidsgruppe bibliotek 1. Ref. nr Formannskaps med sak om alternativ Fsk-sak 44/11 Innst. utredning 11/ HOK-, sak om alternativ utredning. HOK-sak 34/11 Orientering om prosjektet for HOK Present. aug Uformelt med Planforum, fylkeskommunen, om tomtespørsmål Prosjektstyrets 2. Ref. 02/ Møte med verneombudene Prosjektgruppas 2. Ref. 02/11 Innst Personal Teknisk drift & Eiendom, om tomt og regulering Prosjektstyrets 1. Ref. 01/ Prosjektgruppas 1. Ref. 01/ Kommunestyre med interpellasjon Protokoll om prosjektet Mai-juni Interne arbeidsr med diskusjoner rundt organisering av prosjektet Kommunestyret behandler sak Oppstart og Framdrift Ks-sak 10/11 Sak 11/1877 Innst Formannskapet behandler sak Oppstart og Framdrift Fsk-sak 20/11 Sak 11/ Møte med innbudte i kantina med gjennomgang av sak Oppstart og Framdrift i forkant av formannskapets behandling. Presentasjoner Ny innstilling Gj.f

6 AMU behandler sak Oppstart og Framdrift AMU-sak 12/11 Enst Skoleleder med gjennomgang av sak Sak 11/1877 Gj.f Oppstart og Framdrift MBA- sak Oppstart og Framdrift med Sak 11/1877 Delta og Fagforbundet Ledergruppa, sak Oppstart og Framdrift Sak 11/1877 Gj.f gjennomgås MBA- sak Oppstart og Framdrift med Sak 11/1877 UDF og HVO HOK-t orienteres om sak Oppstart og Framdrift. Gjennomgår skissen for framdrift. Vedlegg til sak 11/1877 Gj.f

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Opplæring 28. januar 2013 1 Utgangspunkt Rådmannens Lean-prosjekt vedr. saker til politisk behandling. Kommunestyrets vedtak i møte 16. februar, sak 23/12,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan 2013 20. juni 2013

TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan 2013 20. juni 2013 TRYSIL kommune Læringslyst i Sør Østerdal. Kommunal handlingsplan 2013 20. juni 2013 Blå skrift: Regional målsetting Vanlig skrift: Kommunal målsetting Rød skrift: Skolenes målsetting Handlingsplanen for

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret

Årshjul. Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) Jan. Feb. Dec. Mar. Nov. Oct. Apr. May. Sep. Aug. Jun. Jul. Driftsstyret (budsjett) Driftsstyret Årshjul Foreldre Arbeids Utvalg (FAU) FAU -2. møte 1.Skolemiljøutvalget Nasjonal elevundersøkelse Skolemiljøutvalg Driftsstyre FAU -1. møte Nov Oct Sep Dec Aug (budsjett) Jan Jul Feb Jun Mar Apr May FAU

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer