MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Kl / Møteslutt: Kl / Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter: - Ordfører Sture Pedersen - Hilde Nilsen - Viggo Willassen - Viggo Johnsen - Tor Andersen møtte for Ingelin Bakken Hovedutvalgsledere: - Jak Roger Lihaug - Anne Lise Kvalmo - Ivan Andreassen Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen Fagforeningsrepresentanter: - Oddveig Olaisen - Morten Rønningen Etatsledere: - Helse- og sosialsjef Jim Gundersen - Plan- og ressurssjef Trond Robertsen - Kultursjef Kine Johnsen - Gundar Jakobsen

2 Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kontorsjef Arvid Pedersen Kirkeverge Tormod Johannessen Fra Unikon møtte Sigmund Johnsen. Etter at utvidet formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl Som vara for Hilde Nilsen i det ordinære formannskapsmøtet møtte Ivar Andreassen, som ba om permisjon fra kl Dessuten møtte: tiltakskonsulent Arne Osnes, plan- og ressurssjef Trond Robertsen, rådmann og formannskapssekretær. Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres b-sak: Søknad om lån/tilskudd. Votering: Sakslista med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Tor Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0032/08 08/00231 RAMMER FOR ØKONOMIPLAN /08 08/00412 REFERATER/MELDINGER 0034/08 08/00393 BUDSJETT RAMMETILPASSING 0035/08 04/00451 ORIENTERING STATUS VESTERÅLEN VAKTSENTRAL 0036/08 08/00276 B-sak SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSETABLERING

3 0037/08 08/00031 B-sak SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD 0032/08 (Behandlet i utvidet formannskapsmøtet/arbeidsmøte ) RAMMER FOR ØKONOMIPLAN Rådmannen orienterte kort om prosessen. Ordfører orienterte om at man ønsket en komprimert orientering av hensyn til at noen må forlate møte tidligere. Sigmund Johnsen fra Unikon orienterte om at man burde komme gjennom oppsatt program som en del av grunnlag for videre arbeid i økonomiplanprosessen. Kopi av transparentene til foredraget ble delt ut i møtet. Målet er å ha en sak til kommunestyret i september Heftet Økonomisk omstilling, økonomiplan ble også delt ut i møtet. Sigmund Johnsen orienterte og åpnet for spørsmål. Arbeidsgruppa ble delt opp i 3 grupper: 2 grupper med politikere hvorav den ene fikk med seg den ene tillitsvalgte. Administrasjonen + 1 tillitsvalgt ble gruppe nr. 3. Oppgaven som skulle løses var perspektiv i forhold til nettoflyttingen i perioden ? Vil det bli 0 endring i forhold til presentasjonen eller hva ser man for seg? Svaret skulle begrunnes. Fra de 3 gruppene varierte besvarelsene på hvordan man ser for seg fremtidig nettoflytting for og argumentene for dette.

4 Man var enige om at man så snart som mulig måtte sette et tall på hva man skulle mene om fremtidig befolkningstall i kommunen. Denne arbeidsgruppa var ikke riktig forum til å fatte et vedtak. Det må nedsettes arbeidsgruppe som skal jobbe videre i prosessen. Enstemmig anbefaling fra arbeidsmøtet: Det må fremlegges ei sak hvor en så snart som mulig anslår fremtidig befolkningstall i Bø kommunen. Det nedsettes arbeidsgrupper som skal jobbe videre i prosessen. PAUSE HVORETTER ORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE BLE SATT. 0032/08 (Behandlet i ordinært formannskapsmøtet ) RAMMER FOR ØKONOMIPLAN Ordfører viste til dagens arbeidsmøte hvor man erkjente at det er knapp tid på å nå målet i økonomiplanprosessen, med å fremme ei sak til politisk behandling i kommunestyret i september Han viste også til debatten om hvor formelle politiske vedtak fattes. Etter kort diskusjon med bl.a. oppsummering fra arbeidsmøtet, ble formannskapet enige om å fatte nødvendig vedtak i dagens møte for ikke unødig å forsinke økonomiplanprosessen. Forslag fra Sture Pedersen: 1.) Det oppnevnes 3 arbeidsgrupper bestående av hovedutvalgene + tillitsvalgte. Gruppene får mandat til å ta inn de personer de måtte trenge i prosessen. Arbeidsguppenes forslag skal behandles i formannskap/kommunestyret. Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede skal høres. 2.) Formannskapet setter befolkningstallet til +5 ut fra dagens presentasjon. Votering: Forslag fra Ordfører enstemmig vedtatt.

5 Det vises til dagens utvidede formannskapsmøte hvor man behandlet sak om rammer for økonomiplan For ikke unødig å forsinke økonomiplanprosessen vedtar formannskapet å fatte nødvendig vedtak i dagens møte. 1.) Det oppnevnes 3 arbeidsgrupper bestående av hovedutvalgene + tillitsvalgte. Gruppene får mandat til å ta inn de personer de måtte trenge i prosessen. 2.) Formannskapet setter befolkningstallet til +5 ut fra dagens presentasjon. 3.) Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede skal høres. 4). Arbeidsguppenes forslag skal behandles i formannskap/kommunestyret. 0033/08 REFERATER/MELDINGER Forslag til vedtak: Referater og meldinger tas til orientering. Ref. innstilling. Ordfører orienterte fra utsendt referatliste. Tor Andersen ba om å bli orientert om status i sak om brannstasjon og uteseksjonen, og ordfører informerte. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering.

6 0034/08 BUDSJETT RAMMETILPASSING Forslag til vedtak: Viser til foreliggende saksframlegg. Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettrammer slik det fremkommer i etterfølgende tabell: Formål Netto ramme Fellesfunksjoner og politisk styring Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosial Kultur Plan- og ressurs Sum Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å detaljfordele; jfr. budsjettvedtakets pkt. 11 om delegasjon. Ref. innstilling. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettrammer slik det fremkommer i etterfølgende tabell:

7 Formål Netto ramme Fellesfunksjoner og politisk styring Kirkelig Fellesråd Undervisning Helse- og sosial Kultur Plan- og ressurs Sum Det delegeres til formannskapet/hovedutvalgene å detaljfordele; jfr. budsjettvedtakets pkt. 11 om delegasjon. 0035/08 ORIENTERING STATUS VESTERÅLEN VAKTSENTRAL Viggo Willassen deltok ikke i behandling av denne saken da han ble permittert kl Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte i saken. Enstemmig vedtak: Orienteringen tatt til orientering. 0036/08 Unntatt offentlighet 6 SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSETABLERING Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig.

8 Det vises til søknad om støtte til bedriftsetablering fra Lekven Arrangement og galleri v/ingrid Lekven. Søknaden innvilges med kr /08 Unntatt offentlighet 6 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD Behandlet i lukket møte hvor vedtaket blir offentlig. innvilger lån kr ,00 til Buholmen AS for kjøp av MK Havsund. Betingelser for lånet følger regelverket for Strategisk Næringsfond. Lånet sikres med pant i MK Havsund med prioritet etter øvrig finansiering ved kjøpet. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Tor Andersen Ordfører Formannskapssekretær Repr. SP

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Einar Bjørhovde møtte i sak hvor Sture Pedersen var inhabil. (møtte kl. 14.45) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2009 Møtestart: Møteslutt: Tilstede: Kl.12.00. Kl.18.30. Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen. Møtedato: 13.11.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at sakene 0088-, 0089- og 0090/05 behandles samlet som 1 sak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Fjordcamp, Kråkberget Møtedato: 07.09.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen Kjell Richardsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 12.12.05 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.20.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Tom Tobiassen møtte for Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.05.05 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Hilde Nilsen Jack Roger Lihaug Viggo Willassen Sture Pedersen (ble permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret BØ KOMMUNE. Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.10 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Kjell Andersen møtte for Hilde Nilsen Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Litløy Møtedato: 20.09.2006 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Sture Pedersen Dessuten møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Sortland kommune, møterom 2 (ved samf.salen) Møtedato: 05. og 06.11.2008 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 12.30 Da man ikke ble ferdig i dette formannskapsmøtet, fortsatte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte for Anne Ma. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2012 Møtestart: Kl. 11.00 Møteslutt: Kl. 14.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Harry-Eirik Hanssen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer