Halmstad Telefon barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge"

Transkript

1 Halmstad Telefon barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. juni 2012 Jørn Uggerud (4) Håkon Løes (5) Lasse Henriksen (8) Vivi Bjørndal (8) (Ny FAU-rep) Jorunn Engebretsen (10) Mona Holm (10) Linda Storsveen (7) Jørn Gaarder (1) Rektor Marianne Dagfinrud Meldt forfall: Bjørn Stai (7) Elin Ørmen (2) Staale Granli (4) Jorunn M Herness (9) Geir Elvemo (8) Elisabeth Stormo(3) Referent: Jorunn Engebretsen Sak /12: Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Det ble sagt at man bør kvalitetssikre mail-adressene til alle FAU- deltagerne ved at de alle sender en mail til så fort de har blitt valgt inn. Sak /12: Godkjenning av referat Referatet ble godkjent. Sak /12 Utvalgene status og tanker om neste skoleår Trygg Skolevei - Dette bør fortsette neste skoleår med ref. til referat 27.mars.

2 Dugnader «eventyrvegg» og evt. vårdugnad Dugnaden 8.mai gikk greit, man rakk akkurat å bli ferdig før regnet kom. Det var bra oppmøte. Dugnader bør organiseres i god tid. Dugnadsgruppe bør settes, flere må bidra og det bør lages en dugnadsplan. Innkalling til dugnader bør sendes 4 uker i forveien. Eventyrvegg denne er nå stort sett ferdig. Nesten alle på barnetrinnet har satt sin «hånd» på Eventyrveggen, så den begynner å bli fin. Litt arbeid gjenstår, men planen er at den skal gjøres ferdig før sommerferien. Jørn Gaarder har på vegne av FAU innledet et samarbeide med skolens administrasjon ved Morten Wisth om oppgradering av skolegården. De har konsentrert seg om å utrede tre hovedtiltak: 1)Skatepark med løse moduler som kan flyttes, 2) Ball-binge og 3)Aktivitetspark i aluminium som er 100% vedlikeholdsfritt. Jørn har vært med Morten på et møte med Skansis. Skansis er en av flere som jobber med utemiljøer. De har levert til flere skoler og er også villige til å hjelpe med søknad om tippemidler osv. Ideen er at gjennom tippemidler kan man søke om opp til kr Et tiltak maks kr , så totalt 3 tiltak. Det må søkes kommunalt om mer da man foreløpig snakker om et prosjekt til ca.1,2 millioner. Daglig leder i Skansis skal innkalles til FAU-møte i september slik at han kan informere og gi innspill til prosjektet. En time første FAU møte i september. FAU ønsker at Jørn og Morten tar kontakt med politiske organ. Ungdommer er også interessert i å hjelpe til med dette prosjektet. Rotary kan også kontaktes. Dugnadsarbeid mulig i form av en tidsbank hvor alle melder inn hvor mange timer de kan bidra. Håkon og Jørn gis tillatelse til å jobbe med dette prosjektet mot neste møte i september. Skolemiljø Utvalget anbefaler at man prøver å få til et nytt temamøte som i fjor, men hvor elevrådet påtar seg mer ansvar for å få med foreldrene på dette møtet. Utvalget foreslår også at dette temamøtet legges til høsten, eksempelvis i oktober. Sak /12 Skoleball avslutning av saken FAU var ansvarlig for skoleballet i februar Den praktiske planleggingen stod ballkomiteen for. Komiteen bestod av elever som var oppnevnt av elevrådet. Disse organiserte alle sider av arrangementet, og gjorde en kjempebra jobb. FAU ønsker å kunne påta seg ansvaret også neste gang ball skal arrangeres. De tilbakemeldingene som FAU har mottatt har vært gjennomgående positive. Dette samsvarer godt med inntrykket til de fra FAU som var til stede. Elevrådet har gitt uttrykk for

3 misnøye med at noen deltakere skal ha inntatt rusmidler uten at dette fikk noen konsekvenser. Dette er tilbakemeldinger FAU tar alvorlig. Ballet var selvsagt prinsipielt rusfritt. FAU sin oppfatning var at man i gjennomføringen forholdt seg til dette. FAU ønsker tre forhold forbedret til neste gang, og tror at dette kan bidra til enda mer vellykket avvikling: Informasjon om arrangementet inklusive regler må presenteres i alle klasser på forhånd. FAU bør vurdere deltakelse FAU-ansvarlig og FAU-leder involveres i komiteens planer fortløpende, og senest en måned før Mange voksne til stede er viktig. Vaktene må deles. Sak /12 Vårens foreldremøter oppsummering av erfaringer FAU er fornøyd med presentasjonen Bjørn lagde. Den kan gjerne benyttes også i neste års foreldremøter. Det er en forutsetning at FAU representantene på trinnet stiller på foreldremøtene og bruker presentasjonen til å informere om FAU før valg av nye FAU representanter. Lasse: Beskjed fra lærerne på 5-trinn på foreldremøte, at elevene var veldig opptatt av voldelige spill og dermed påvirkes empatien særlig merkes dette på 5-trinn guttene. Dette er en bekymringsfull utvikling og noe bør gjøres. Sak /12 Utredning av ny ungdomsskole i Rygge se informasjon på Kommunen har vedtatt en felles ungdomsskole som skal ligge på Bredsand. KFU skal ha et møte i slutten av denne måneden. De vil bli gitt en plan for det videre arbeidet med felles ungdomsskole, og vil bli informert om hvordan de kan bidra til dette arbeidet. Sak /12 Skoleåret er snart over, og skoleåret som begynner i august - orientering ved Marianne Marianne fortalte om elevundersøkelsen hvor svarprosenten var 90. Av disse elevene svarte 10 elever at de mistrives, mens alle de andre trives. Dette er ifølge Marianne 10 elever for mye som mistrives og dette må det gjøres noe med. På spørsmål om elevene trives med lærerne var det 6 elever som ikke gjorde det. 13 elever liker ikke skolearbeidet. Dette går på motivasjon, og det jobbes det med, og vil bli jobbet mye med neste skoleår også. Det har vært ekstern vurdering, skolevandring. De beste lærerne deler sine erfaringer. Dette arbeidet vil fortsette. Nå skal man gå i dybden elevmedvirkning øker motivasjonen, spesielt ved refleksjon. Elevsamtalene skal gjennomføres. Det skal være lik praksis på elevsamtalene. Det var veldig skuffende svarprosent blant foreldrene 19,3. Dette forventes å bli bedre til neste år. Forslag til hvordan man kan få opp denne svarprosenten blant foreldrene ønskes.

4 Kabalen med å få på plass alle lærerne er nå snart klar. Nye valgfag på ungdomstrinnet. 8-trinn skal først i gang. 1,5 time i uka. Kropp og Helse er et av de nye valgfaga til neste år. Mange gutter valgte det. Produksjon for sal og sene blir neste år. Spansklæreren er på plass, så det blir tysk, fransk og spansk også! Sak /12 Orienteringssaker - SU/SMU ved Lasse Orientering fra elevrådet. De mente de hadde god kontroll på skoleballet. Det ble diskutert trafikksituasjonen og trivsel utenom skoletid for de som bor i nærområdet. Evaluering av tyggegummi. På ungdomstrinnet har dette gått greit, men det har vært en utfordring med barnetrinnet på grunn av søppel. Videre kom de nasjonale prøvene opp igjen hvor det er en utfordring at skolen skårer så lavt, særlig på 5-trinn. Marianne: På 5-trinn er det satt inn 1 ekstra stilling hvor personen går inn og ser på prøver for å se hvor man ved«tidlig innsats» sammen med kontaktlærer kan ta tak i de som sliter. Man har sluttet med «vente å se». Dette håper og tror man vil gi resultater. KFU ved Håkon FAU-leder Håkon er nå også leder av KFU. KFU Tilstandsrapport for ryggeskolen ligger i HUK. Ryggeskolen har som målsetning å være blant de beste i landet. Over 40% av elevene har mestringsnivå 1 i regning og lesing. Kommunen synes det er greit å gi støtte for bare å redusere dette med 5%, men dette henger ikke sammen med målsetningen om å være blant de best i landet. FAU etterspør tydligere støtte, 5% er altfor lite. FAU støtter FAU-leder fullt ut med å ta denne saken opp i media. Det er utrolig viktig at det settes fokus på dette nå i forkant av neste skoleår! Elevråd ved Håkon Elevrådet vant skolefruktsaken mot kommunen. Elevrådet på Halmstad gjør en veldig bra jobb og FAU har stor interesse av å lese referatene. Med ref. til siste referat fra Elevrådet: «Halmstad en gladskole på innsiden men ikke på utsiden» Med dette menes at de trives godt på skolen, men bygning og utearealet håper de det kan gjøres noe med. Sak /12 Eventuelt Håkon tok selv direkte kontakt med ledelsen på skolen i forbindelse med en henvendelse om at ingen voksne var ute i friminuttene. Marianne tok umiddelbart affære og skolens ledelse kommer tilbake med en plan. Det hender at noe «glipper» men det blir grundigere sjekk av de det evt gjelder, men det skjer jo uhell på skolen og elever må følges inn, hvilket kan medføre at man blir uten voksne noen minutter i

5 friminuttet. Det er nå imidlertid satt i gang tiltak med at FØP lederne går inspeksjon og sjekker at friminuttplanene følges Lasse tok opp 10-trinns avslutningen torsdag 21.juni kl Det som skal gjøres er klargjøring av lokalene, 8. og 9. trinn elever gjør dette. Pynting av lokalene gjøres av elevene på 10.trinn. Foreldrene på 10.trinn ordner med mat og drikke selv. Stoler og bord skal ryddes etter kl foreldre fra 8. og 9.trinn må hjelpe til med dette, samt at 2 foreldre fra samme trinn bør være tilstede fra kl Lasse sender ut henvendelse til alle foreldrene på 8. og 9.trinn. FAU synes Marianne gjør en fremragende jobb med Halmstad skole og takker henne for deltagelse på alle FAU-møter. Møtet avsluttet Referatet vil bli behandlet og eventuelt godkjent på neste FAU møte.

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE

TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD SOSIAL LÆRPLAN VED EBBESTAD SKOLE TRYGG OG GLAD PÅ EBBESTAD Vår visjon er: Ebbestad skole og barnehage er en god arena for mestring og utvikling Ved Ebbestad skole legger vi vekt

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Høy partyfaktor på årets juleball

Høy partyfaktor på årets juleball I dette nummeret finner du blant annet Sal og scene 2 Høy partyfaktor på årets juleball Klassequiz i radio 2 Også i år arrangerte elevrådet et flott juleball for elevene. Omtrent 220 deltok, og det var

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering - Altona skole- og ressursenter... 2 Resultatvurdering Aspervika skole... 7 Resultatvurdering Austrått skole... 13 Resultatvurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer