Norges vassdrags- og energidirektorat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Temadag ny damsikkerhetsforskrift Kapittel 3. Faglige kvalifikasjoner Dag T. Norum

2 Videreføring: 3-1 Kvalifikasjonskrav (1) Det stilles kvalifikasjonskrav til Leder, VTA, stedfortredende VTA og tilsynspersonell Fagansvarlig Utførende foretak og anleggsleder Kontrollør NVE bestemmer hva som er spesifikk teoretisk opplæring for leder, VTA, stedfortredende VTA og tilsynspersonell 2

3 3-1 Kvalifikasjonskrav (2) 3 Tidligere kvalifikasjonsforskrift hadde et vedlegg som omhandlet anbefalt spesifikk teoretisk opplæring for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Dette vedlegget er nå avviklet NVE mener anbefalingene bør gjelde fortsatt, men med det tillegget at VTA for anlegg i klasse 2, 3 og 4 normalt også må gjennomføre kurset Damsikkerhet III, som i dag kreves for ledere, jf Dette vil bli fastsatt i forbindelse med at NVE etter 3-1 annet ledd bestemmer hvilke krav som skal gjelde for spesifikk teoretisk opplæring Når NVEs har bestemt kravene vil informasjon bli lagt ut på

4 3-2 Kvalifikasjonskrav til leder Omtale av kvalifikasjoner for leder i tidligere kvalifikasjonsforskrift og vedlegget til denne er tatt inn som krav i damsikkerhetsforskriften 3-2 Presiseringer, men i praksis ingen nye krav Kravet til spesifikk teoretisk opplæring blir som før Damsikkerhet III kurs i krisehåndtering er ikke lenger et alternativ 4

5 3-3 Kvalifikasjonskrav til VTA og 5 Nye/oppdaterte utdanningsbetegnelser, ingen nye krav Samme krav til utdanning og praksis for anlegg i konsekvensklasse 3 og 4 Tidligere praksiskrav på 3 år nå 30 måneder Nytt: For anlegg i konsekvensklasse 1 er også utdanning fra fagskole eller tilsvarende utdanning, med relevant fagkrets, tilstrekkelig Ved relevant etterutdanning og/eller praksis av lengre varighet enn angitt i tabell kan NVE redusere kravet til utdanning Nytt: Annen relevant praksis enn praksis fra sikkerhetsarbeid ved dammer eller andre vassdragsanlegg kan godtas som en del av samlet praksis

6 3-3 kvalifikasjonskrav til stedfortredende VTA Før: tilfredsstillende kvalifikasjoner Nå: stedfortredende VTA skal minst ha utdanning og praksis tilsvarende det som kreves av VTA for konsekvensklasse 1 og ha god kjennskap til de aktuelle anleggene 6

7 3-4 Kvalifikasjonskrav til tilsynspersonell Videreføring Omtale av arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner for tilsynspersonell i tidligere kvalifikasjonsforskrift og vedlegget til denne er tatt inn som krav i damsikkerhetsforskriften 2-5 og 3-2 Kravet til spesifikk teoretisk opplæring blir som før Damsikkerhet I 7

8 3-5 Kvalifikasjonskrav til fagansvarlig (1) 8 Flomløp er fjernet fra fagområde I og II (dammer) Praksis i Flomavledning er ikke lenger nødvendig for godkjenning i fagområde IV - flomhydrologi Nytt fagområde V hydraulikk og flomavledning Fagansvarlig kan gjennomføre vurderinger av enkle problemstillinger som ikke inngår i eget fagområde når dette ligger innenfor den fagansvarliges kompetanse Samme krav til utdanning som tidligere - oppdaterte utdanningsbetegnelser Kravet til praksis for videreførte fagområder er redusert og angitt i måneder

9 3-5 Kvalifikasjonskrav til fagansvarlig (2) 9 For fagområdene I, II og III er det fastsatt hva praksisen skal dekke og hvilken praksis som ellers kan være relevant Ved relevant etterutdanning og/eller praksis av lengre varighet enn angitt i tabell kan NVE redusere kravet til utdanning Nytt: Relevant etterutdanning kan også redusere kravet til praksis Presisering: Annen relevant praksis enn fra vassdragsanlegg kan godtas som del av samlet praksis Videreført: For fagområdene I, II og III skal praksisen også dekke revurdering

10 Fagområde V Hydraulikk og flomavledning 10 Praksis skal være variert og dekke relevante hydrauliske beregninger Dambruddsbølgeberegninger Flomavledning gjennom åpne og lukkede flomløp Vannføring gjennom luker Arbeid med fysiske modellforsøk i kombinasjon med relevante beregninger anses også som relevant praksis Krav til praksis for å bli godkjent og opprettholde godkjenningen er 5 måneder siste 5 år NVE tar sikte på å tilrettelegge for søknad om godkjenning i løpet av 2010

11 3-6 Godkjenning av VTA og stedfortredende VTA Videreført: Godkjenningen gjelder person og angitte anlegg Et selskap eller firma kan ikke bli godkjent som VTA Dersom stedfortredende VTA skal fungere som VTA i mer enn et halvt år, skal vedkommende godkjennes av NVE 11

12 3-7 Godkjenning av fagansvarlig Opprettholdelse av godkjenningen forutsetter minst 10 måneder (før: 1 år) relevant praksis de siste fem årene for fagområdene I, II, III og IV og 5 måneder for fagområde V Nytt: Hvert femte år etter godkjenningen må den fagansvarlige dokumentere ved egenerklæring at praksiskravet er overholdt Uten positiv egenerklæring løper godkjenningen ut NVE vil legge til rette for en Web-basert løsning Godkjenningen gjelder person og ikke selskap eller firma Godkjenningen for enkeltanlegg er tatt bort 12

13 Kvalifikasjonskrav til utførende foretak og anleggsleder Det kreves sentral godkjenning som ansvarlig utførende i relevant godkjenningsområde (etter pbl - GOF) I tiltaksklasse 2 ved bygging av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og 2 I tiltaksklasse 3 ved bygging av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 3 og 4 Vanligvis i godkjenningsområde Anlegg, konstruksjoner og installasjoner Foretak som ikke har sentral godkjenning må dokumentere at foretaket er kvalifisert Organisasjon, foretaksystem, faglig ledelses utdanning og praksis, jf. GOF Før: krav til sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 ved bygging av vassdragsanlegg i alle konsekvensklasser Fjernet: Krav til praksis fra bygging av vassdragsanlegg Ved enkle og ensartede arbeider eller arbeid med anlegg med liten sikkerhetsrisiko: ev. dispensasjon etter 8-2

14 3-8 Kvalifikasjonskrav til utførende foretak og anleggsleder Nye/oppdaterte utdanningsbetegnelser, ingen nye krav Samme krav til utdanning og praksis for anlegg i henholdsvis konsekvensklasse 1 og 2 og konsekvensklasse 3 og 4 Dvs. at kravet for bygging av anlegg i konsekvensklasse 2 er redusert (tidligere som for konsekvensklasse 3) Tidligere praksiskrav på 3/5 år 30/50 måneder Betegnelsen den som samordner utførelsen er fjernet fordi dette normalt er anleggsleder 14

15 3-8 forts. 15 Ingen endring: For foretak som produserer og/eller monterer utstyr innen fagområde III skal produksjons- og montasjeleder ha utdanning og praksis innen relevant fagområde tilsvarende det som kreves for anleggsleder Ved relevant etterutdanning eller praksis av lengre varighet enn angitt i tabell kan NVE redusere kravet til utdanning Dette gjelder også produksjons og montasjeleder innen fagområde III Godtas ved dispensasjon etter 8-2

16 Oppfyllelse av krav etter 3-8 Kravene til formell kompetanse og praksis rettet mot utførende foretak og anleggsleder/ produksjonsleder/montasjeleder: Klargjøres mellom den ansvarlige (byggherren) og utførende foretak (entreprenør), f. eks. gjennom kontrakten mellom partene, jf. 6-1 c) om dokumentasjon av kvalifikasjoner NVE fører kontroll ved å gjennomgå dokumentasjon som skal sendes inn før byggestart etter 6-1 andre ledd og eventuelt ved revisjon av den ansvarliges internkontrollsystem 16

17 3-9 Kvalifikasjonskrav til kontrollør 17 Den som leder det tekniske kontrollarbeidet skal ha kvalifikasjoner som minst tilfredsstiller kravene i tabell (som for anleggsleder) Dvs. en lempning ved bygging eller fornyelse av anlegg i konsekvensklasse 2 Kravet er nå rettet mot den som leder kontrollarbeidet (før: Den som kontrollerer ) Kontrollører/skiftkontrollører, som utfører kontroll på vegne av kontrollens leder, kan ha lavere kvalifikasjoner For å bygge opp kompetanse og bedre rekruttering Krav til kontrollørens uavhengighet reguleres av 6-1

18 Kvalifisert fagperson (1) Person som har nødvendig relevant fagkompetanse til å utføre i overensstemmelse med gjeldende forskrifter, retningslinjer og god faglig praksis Tekniske planer ( 5-2) Flomberegninger ( 5-7) Flomløp og flomavledning ( 5-8, nytt fagområde V) Dambruddsbølgeberegninger ( 7-3, nytt fagområde V) Revurdering ( 7-5) Personer som tilfredsstiller kravet til udanning etter 3-5 skal ha muligheten til å opparbeide tilstrekkelig relevant praksis til å bli NVE-godkjent fagansvarlig Videreføring av tidligere bestemmelser og praksis NVE kan be om at kvalifikasjoner dokumenteres ( 8-1) 18

19 Kvalifisert fagperson (2) 19 NVE-godkjent fagansvarlig i relevant fagområde skal enten utføre eller kontrollere Tekniske planer Flomberegninger Flomløp og flomavledning (dimensjonering og revurdering) Dambruddsbølgeberegninger Revurdering Når godkjent fagansvarlig har utført tekniske planer eller revurdering for anlegg i konsekvensklasse 1 er det ikke nødvendig med kontroll Det skal fremgå av dokumentene hvem som har utført og hvem som har kontrollert

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING

BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING BETINGELSER OG VILKÅR FOR KJELPASSER SERTIFISERING Introduksjon Enhver som håndterer farlig stoff (Forskrift av 8. juni 2009, om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert.

Sertifisert kandidat har rett til å bruke sertifiseringsordningens logo og markedsføre seg som sertifisert. Retningslinjer for tildeling av tittelen Sertifisert av Norges Jordskiftekandidatforening Vedtatt av årsmøtet for Norges Jordskiftekandidatforening 25.oktober 2007 1. Tittelen Norges Jordskiftekandidat

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser

Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Til forslag om forskrift om kvalifikasjoner og sertifiakter for sjøfolk - oppsummering av høringsuttalelser Utkast Avsender Kommentar Vår vurdering Endringer 1 Sjømannsorganisasjonene Foreslår å bytte

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20

3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 3 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 23.06.2014 kl. 10.00 til kl. 14.20 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer