Effekt av valutaendring i laksemarkedene - sett fra norsk side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekt av valutaendring i laksemarkedene - sett fra norsk side"

Transkript

1 Effekt av valutaendring i laksemarkedene - sett fra norsk side Terje Vassdal Handelshøgskolen Universitetet i Tromsø Kvartalsseminar laks Norges sjømatråd Thon Hotel Opera, Oslo 18. februar 2015

2 Verdiøkningen av lakseeksport er ujevn. Skyldes høyere verdi pris eller mengdeendring? Eller valutakursendring? 2

3 Norsk eksport av laks i NOK og EURO Har valuta mye å si for verdiøkningen? 3

4 Det er «unormalt» å forvente stigende pris over så lang periode samtidig som volum mer enn fordobler seg Normalt bør prisen falle med stigende volum Fra 1980-tallet til litt etter 2000 falt prisen jevnt ved økende produksjon Grunnen til den spesielle situasjonen for laks til EU er skift i etterspørselen Etterspørsel stiger samtidig som tilbudet i volum stiger 4

5 Når prisen stiger over mer enn 10 år, samtidig som volum øker, er forklaringen: Tilbudet OG etterspørsel skifter over tid! Pris Mengde 5

6 Endring i eksportverdi (P 1 X 1 P 0 X 0 ) kan dekomponeres. Enkleste variant: Grått felt: verdiøkning som skyldes mengdeendring Blått felt: verdiendring som skyldes prisendring P 1 P 0 X 0 X 1 6

7 Samlet verdiøkning eksport norsk laks i NOK

8 Avansert dekomponering av prisendring: 1) prisendring langs gammel etterspørselskurve 2) prisendring pga. skift i etterspørselskurven P 1 P * P 0 Opprinnelig likevekt gir P 0 og X 0 Ny likevekt gir P 1 og X 1. Tilbud øker, men skift i etterspørsel. Prisen ville falt fra P 1 til P * hvis vi hadde hatt nytt tilbud og samme etterspørsel Prisen stiger fra P * (hypotetisk pris) til observert pris, P 1, pga skift i etterspørsel. Prisendring (P 1 P 0 ) kan deles i to deler: (P 1 -P * ) og (P * -P 0 ) X 0 X 1 8

9 To metoder for dekomponering anvendes i dette foredraget A. Deler inntektsendring i fire deler 1) Samlet volumendring i utenlandsk marked 2) Markedsandel for det eksportørlandet som studeres (normalt Norge) 3) Endring i pris i importørland (for eksempel EU) 4) Virkning av endring i valutakurs ( mellom NOK og Euro) B. Deler inntektsendring i fire deler 1) Volumendring for eksportør 2) Prisendring som skyldes skift i etterspørselskurven 3) Prisendring som skyldes endring i volum (dvs. langs ettersp.kurven) 4) Virkning av endring i valutakurs (gir lik verdi for begge metodene) 9

10 Formlene for de to metodene: Begge metodene samme totalendring i eksportørlandets valuta A. I eksportørlandets valuta: (MV 1 MA 1 P 1 V 1 ) (MV 0 MA 0 P 0 V 0 ) MV t Totalmarkedets volum MA t Markedsandel P t - pris i utenlandsk valuta (f.eks. EURO) V t valutakurs (f.eks. NOK per 1 EURO) 1) Endring i totalmarkedet: (MV 1 MV 0 ) MA 0 P 0 V 0 2) Endring markedsandel: MV 1 (MA 1 - MA 0 ) P 0 V 0 3) Endring pris i utlandet: MV 1 MA 1 (P 1 - P 0 ) V 0 4) Endring i valutakurs: MV 1 MA 1 P 1 (V 1 - V 0 ) B. I eksportørlandets valuta: V 1 P 1 Y 1 V 0 P 0 Y 0 Dekomponering: P 1 V 1 V 0 Y 1 valutakurs + V 0 P 1 P 1 Y 1 Skift i ettersp ørselskurven + V 0 P 1 P 0 Y 1 + Y 1 Y 0 P 0 V 0 Skift langs ettersp.k. Volumeffekt 10

11 Russisk marked for oppdrettslaks i rubel 11

12 Særtrekk det russiske markedet Rubel spesielt presset i 2014 I tillegg er norsk eksport hindret pga. boikott av Russland som følger av krisen i Ukraina Norge har historisk vært totalt dominerende på det russiske markedet for oppdrettslaks, men er i 2014 blitt erstattet delvis av andre Analysetema: Hva har Norge tapt/vunnet i Russland ? Hva har Norge tapt/vunnet i ? 12

13 Da Norge møtte handelsrestriksjoner kom Chile og Færøyene inn i markedet 13

14 Prisutvikling det russiske marked 14

15 Første dekomponering: volum, markedsandel, lokal pris og valuta Endring i Norske inntekter Endring i Endring Endring i markedsandel pris i Endring i total volum volum Russland valutakurs Norsk pris i Russland Norsk inntekt 25, , , , , , , , , , Sum Sum sum

16 Dekomponering for norsk eksport til Russland I denne perioden har Norge tjent mye i Russland 16

17 Dekomponering for norsk eksport til Russland. Norge har tapt betydelig 17

18 Norge i Russland: Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt Endring i Norske inntekter Skift i Skift langs Valutakurs etterspørs etterspørselsk endring elskurven urven Volumeffekt Sum Sum Sum

19 Alternativ forklaring; Norsk laks I Russland Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 19

20 Russland : Stort tap for Norge Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 20

21 USA markedet for importert laks 21

22 USA: relativt importvolum 22

23 Norge i USA-markedet 23

24 Norge i USA: volum, markedsandel, lokal pris og valuta Norge inntekt NOK Total Endring for Norge i NOK Endring i Endring i total markedsandel Endring pris i Valutakurs volum volum USA endring Sum Sum Sum Sum

25 Norge til USA: Dekomponering

26 Norge til USA: dekomponering Norge til USA markedsandelsanalyse Total Endring for Norge i NOK Endring i total volum Endring i markedsandel volum Endring pris i USA Valutakurs endring 26

27 Norge til USA: Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt Total Endring for Norge i NOK Skift i Skift langs Valutakurs etterspørselskurven etterspørsels endring kurven Volumeffekt Sum Sum Sum Sum

28 Norge til USA: Dekomponering Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 28

29 Norge til USA: Dekomponering Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 29

30 EU-markedet for laks i EURO 30

31 Norge dominerer EU markedet 31

32 Norge i EU-markedet: Totalvolum, markedsandel, lokal pris og valuta Norsk Norsk inntekt fra EU endring i Endring Endring i Endring i markedsandel NOK inntekt (NOK) total volum EU volum Endring pris i EU Endring i valutakurs Sum

33 Norge til EU: samlet verdiendring dekomponert. Alt har gått vår vei! 33

34 Norge til EU siste år ( ) Endring valutakurs betyr mye! 34

35 EU markedet og Norge: Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt Ending i inntektene til EU i NOK Valutakurs endring Skift i etterspørselskurven Skift langs etterspørselskurven Volumeffekt norsk eksport Sum

36 Norge til EU : Skift i etterspørselen? Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 36

37 Norge til EU : Valuta betyr mest! Valuta, to typer etterspørselsskift, volumeffekt 37

38 Oppsummering Valutaeffekt er viktig på kort sikt (ett år eller kortere). Over ca 10 år er det ikke noen tydelig valutaeffekt for Norge. På alle markedene (EU, Russland og USA) har skift i etterspørsel vært større enn beregnet prisfall pga. økt volum. Det tilsier at prisen øker noe selv om volum øker En må vurdere om økt markedsandel er billigere å oppnå enn arbeid for økt totalmarked En må skille mellom forhold en ikke har kontroll over (valutakurs og kanskje totalmarked) og forhold en kan kontrollere (markedsandel og egen pris) Ett dårlig år (Russland 2014) kan ødelegge mange års fortjeneste 38

39 Takk for oppmerksomheten! 39

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen

SETT-ELG RAPPORT 2012. Lierne Kommune. Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen SETT-ELG RAPPORT 2012 Lierne Kommune Indekser Fellingsstatistikk Irregulær avgang Slaktevekter Foto: Roy Nilsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Resultater... 5 2.1 Jaktinnsats... 5 2.2 Bestandsstørrelse...

Detaljer