Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no"

Transkript

1 Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013

2 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn og passord... 5 Navigere i systemet... 6 Faglige veiledere og God prosess... 6 Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart... 7 Stille inn besvarelsestidsrom... 7 Valg av bakgrunnsspørsmål og kommentarer Egen velkomst- og avslutningstekst, videresending til nettside Forhåndsvisning av undersøkelse Tilleggstjenester Kapittel 3 Organisasjonsenheter KOSTRA-tjenesteområder og tilknytning til undersøkelsene Steg for steg: Opprette enheter Steg for steg: Flytte enheter ) Trykk så på fanen for Avansert (1) og deretter på knappen Flytt (2) Kapittel 4 Brukertilganger Rollen Administrator Rollen Rapportbruker Steg for steg: Legge til ny bruker ) Trykk til slutt på Opprett og brukeren lagres i systemet Søke etter brukere i systemet Glemt passord

3 Kapittel 5 Engangspassord og spørreskjema Steg for steg: Hvordan opprette engangspassord Kapittel 6 Rapporter Sette opp minste krav til antall besvarelser for rapportfremvisning Svarfordeling Gjennomsnittlig tilfredshet og muligheten til å sammenstille besvarelser med andre kommuner Sammensatt excel rapport Excel-eksport rådata

4 Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon Bruksområde Denne veiledningen er myntet på brukere som har administratortilgang i nettportalen bedrekommune.no. Ord og uttrykk Noen ord og uttrykk som er gjennomgående for denne veiledningen Organisasjonsenhet Kommunens struktur i systemet består av organisasjonsenheter. Kommunen har automatisk en overordnet struktur bestående av 18 KOSTRAtjenesteområder og bes opprette nye enheter under disse. Når alle kommunene starter med samme oppsett, har man mulighet til å sammenligne seg selv mot andre kommuner. Et eksempel på struktur for en barnehage: 1. Kommunen (Toppnivå) 1.1. Barnehage (KOSTRA-tjenesteområde) Tertitten barnehage (Opprettes av kommunen) Avdeling 1 (Opprettes av kommunen) Les mer om hvordan man oppretter nye enheter og lager/redigerer struktur i Kapitel 3. Brukere og brukertilgang Kommunens ansatte må ha en brukertilgang for å administrere en undersøkelse, eller hente ut rapporter etter gjennomført undersøkelse. Ansatte får brukertilgang enten som Administrator eller Rapportbruker, og logger seg på systemet med e-postadresse og et passord. Det er ikke noen sperre for antall brukere man kan opprette. En bruker kan ha flere brukertilganger i systemet. Eksempel: En bruker skal årlig stå for administrasjonen for Barnehageundersøkelsen, samt hente ut rapporter fra 4

5 medarbeiderundersøkelsen. Brukeren gis brukertilgangen Administrator for Barnehage, og Rapportbruker for medarbeiderundersøkelsen. Les alt om brukertilganger i Kapitel 4. Engangspassord Engangspassord inneholder informasjon om type undersøkelse og navn på organisasjonsenhet. Respondenten kan motta engangspassordet og besvare undersøkelsen på internett, eller motta spørreskjema for å svare på papir. Sistnevnte krever at respondenten sender skjemaet tilbake til kommunen, og ansatte må selv punche inn besvarelsen. Les alt om engangspassord i Kapitel 5. Brukernavn og passord For å logge inn i systemet går du til: Klikk på: administrere undersøkelse Der bruker du e-postadressen din og et passord. Dersom du har glemt passordet kan du klikke på Har du glemt passordet, og få tilsendt dette på e-post. 5

6 Navigere i systemet Systemet administreres via fanene du til enhver tid finner øverst i portalen: Undersøkelser gir alle valg for gjennomføring og etterarbeid av undersøkelser. Her opprettes engangspassord, valg av bakgrunnsvariabler, registreringsperiode samt alle rapporter til undersøkelsene. Her settes også en sperre for antall besvarelser som må være inne før man kan ta ut rapporter Org.enheter brukes for å administrere struktur og underenheter. Brukere gir adgang til brukerdatabasen hvor du kan søke opp og opprette nye brukertilganger til administrator og rapportbrukere. Faglige veiledere og God prosess Før du setter i gang med å gjennomføre en undersøkelse bør du ha lest i gjennom den faglige veilederen som hører til denne. Da er du bedre rustet til å forstå gjennomføringsprosessen og hva du må være oppmerksom på under de ulike undersøkelsene. God prosess er utarbeidet av KS, og er et praktisk hjelpemiddel for din kommune i den viktige prosessen på veien mot bedre kvalitet. Disse sammen med flere veiledere finnes på våre nettsider 6

7 Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille inn besvarelsestidsrom Alle aktive undersøkelser er operative og klare til bruk medio januar, og stenges medio desember årlig. Kommunen kan selv bestemme når undersøkelsen er aktiv for dem i dette tidsrommet. Det går an å stille inn en start- og sluttdato på følgende måte: 1) Klikk på fanen Undersøkelser (1) og velg undersøkelsen du ønsker å stille inn tidsrom på. I vårt tilfelle bruker vi barnehageundersøkelsen for foreldre/foresatte (2) 2) Du blir automatisk sendt til fanen Detaljer (1), og her finner du valget for Endre periode. Trykk på knappen for Endre (2). 7

8 3) Som standard står Start- og Sluttdato henholdsvis og For å endre dette, trykk på de blå feltene for dato (1), og bruk kalenderen som dukker opp og klikk på ønsket dato. Klikk så på Lagre (2). 4) Etter at datoen er endret, markeres dette i systemet med noen endringsikoner. Disse vises ved siden av feltet for Endre periode (1) samt på forsiden av Undersøkelser (2) 8

9 9

10 Valg av bakgrunnsspørsmål og kommentarer Før du starter å gjennomføre en undersøkelse må kommunen ta stilling til om bakgrunnsvariabler skal være med. Bakgrunnsvariabler kan være kjønn, alder, type tjeneste etc. og ligger som første spørsmålskategori i undersøkelsene. Kommentarer innebærer en forhåndsbestemt tekst og et skrivefelt på slutten av hver undersøkelse, hvor respondenten kan legge igjen en kommentar. Det er valgfritt om kommunen vil ha med bakgrunnsvariablene. I systemet kan du velge bort alle eller noen av spørsmålene. Alle undersøkelser har spørsmålene slått på, så administrator må aktivt inn å endre dette. Innbyggerundersøkelsen inneholder også bakgrunnsspørsmål, men disse kan ikke velges vekk. Bakgrunnsspørsmål endres på følgende måte: 1) Klikk på fanen Undersøkelser (1) og velg undersøkelsen du skal administrere. I vårt tilfelle bruker vi barnehageundersøkelsen for foreldre/foresatte (2) 2) Trykk på fanen Valgfrie spørsmål (1). Bakgrunnsspørsmål ligger alltid på toppen av denne siden. Alle spørsmål med hake ved siden av følger med. Du kan velge bort alle bakgrunnsspørsmål ved å fjerne haken ved siden av Bakgrunnsspørsmål (2). Evt. kan du velge bort enkeltspørsmål ved å fjerne haken ved siden av spørsmålene (3). 10

11 3) Nederst på siden ligger de to valg. Det går an å fjerne haken for Kommentarer for å slå disse av og på, samtidig er det viktig å Lagre endringene når du er ferdig. 11

12 Egen velkomst- og avslutningstekst, videresending til nettside Nytt av året er at administrator kan endre velkomst- og avslutningsteksten på undersøkelsene, slik kan kommunen formidle informasjon, eller sette et mer lokalt preg på undersøkelsen. Administrator har også mulighet til å velge hvilken nettside som respondenten videresendes til etter å ha trykket på Send inn. 1) Klikk på fanen Undersøkelser (1) og velg undersøkelsen. I vårt tilfelle bruker vi barnehageundersøkelsen for foreldre/foresatte (2) 2) Velg fanen for Tilpass undersøkelse (1). Her kan du endre, redigere og lagre Velkomsttekst (2), Avslutningstekst (3) samt Videresendings lenke (4). Merk at lenken må inneholde hele nettadressen, inkludert 12

13 13

14 Forhåndsvisning av undersøkelse Dersom administrator ønsker å se hvordan undersøkelsen blir seende ut for respondentene ut i fra de valgene du har gjort, finnes det en knapp for dette i systemet. 1) Klikk på fanen Undersøkelser (1) og velg undersøkelsen du ønsker å se en forhåndsvisning av. I vårt tilfelle bruker vi barnehageundersøkelsen for foreldre/foresatte (2) 2) Neste sider viser innholdet under fanen Detaljer (1), og her er det en tekst som sier Forhåndsvis undersøkelse (2). Her finnes også valg for antall besvarelser som skal være inne i en undersøkelse før rapportene vises. 14

15 Tilleggstjenester Tilleggsspørsmål og Egne undersøkelser Kommunene kan bestille egne spørsmål samt egne undersøkelser i bedrekommune.no. Mer informasjon og prisliste for dette finnes på eget prisark Kurs Gjennom de kurs vi tilbyr får kommunen en grundig gjennomgang av systemet og gode råd om oppbyggingen av egen struktur. Dermed kan kommunen utnytte mulighetene som ligger i systemet bedre og komme raskere i gang med undersøkelsene. For mer informasjon om dette, kontakt Kommuneforlaget Tlf E-post 15

16 Kapittel 3 Organisasjonsenheter For å starte prosessen med å gjennomføre undersøkelsene i bedrekommune.no må man hele tiden tenke struktur, tilpasset både medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsene. Grunnleggende ved strukturoppbyggingen i bedrekommune.no er at man skal kunne sammenligne seg selv med seg selv over tid, og i tillegg kunne sammenligne seg med andre kommuner. Det er derfor viktig at kommunen lager en struktur som kan ligge fast over år uavhengig av kommunens nåværende organisasjonsstruktur, men tilpasset den hovedstruktur på KOSTRAtjenesteområder som ligger som standard i bedrekommune.no. Standard organisasjonsstruktur i bedrekommune.no I bedrekommune.no er kommunens struktur er bygget opp etter 18 KOSTRA-tjenesteområder. Bygg din egen struktur innenfor disse områdene så enkel og intuitiv som mulig. Du kan bygge så mange undernivåer det er behov for. Det er ikke mulig å gjennomføre en undersøkelse rett på et KOSTRA- tjenesteområde, men du MÅ bygge minst én underenhet for disse. Grunnen til dette er at det i bedrekommune.no blir tall 16

17 aggregert etter hvert som man beveger seg oppover i strukturen. KOSTRA tjenesteområde er summen av alle underliggende enheter og det øverste nivået innenfor sitt område (eks. Barnehage) KOSTRA-tjenesteområder og tilknytning til undersøkelsene Undersøkelsene i bedrekommune.no er knyttet til 17 (+ Innbygger) KOSTRAtjenesteområder. Hvert tjenesteområde har et symbol som gjør det enkelt å se til hvilket område den enkelte enhet, som dere selv har definert, tilhører. Undersøkelsene er knyttet opp mot de ulike KOSTRA-tjenesteområdene på følgende måte: 17

18 Undersøkelsene er knyttet opp mot de ulike KOSTRA- tjenesteområdene på følgende måte. KOSTRA-Tjenesteområder bedrekommune.no Brukerundersøkelse Barnehage foreldre/foresatte KOSTRA- tjenesteområde Barnehage Barnevern - barn Barnevern foreldre/foresatte Bibliotek Byggesaksbehandling Brukerundersøkelse for interne tjenester Kulturskole elever/voksne Kulturskole foreldre/foresatte Ergo- og fysioterapi Helsestasjon Innbygger Medarbeiderundersøkelse PLO Dagsenter Bruker PLO Dagsenter FORENKLET UTGAVE PLO Hjemmetjenesten Brukere PLO Hjemmetjenesten FORENKLET UTGAVE PLO Institusjon - Beboere PLO Institusjon Beboere FORENKLET UTGAVE PLO Institusjon Pårørende Psykisk helse Bruker er 18 år eller eldre Psykisk helse Bruker er under 18 år SFO Sosialtjenesten Vann og avløp Barnevern Barnevern Kultur Teknisk virksomhet Alle KOSTRA-områder Kultur Kultur Kommunehelse Kommunehelse Innbygger Alle KOSTRA-områder PLO Hjemmetjeneste PLO Hjemmetjeneste PLO Hjemmetjeneste PLO Hjemmetjeneste PLO Institusjon PLO Institusjon PLO Institusjon Kommunehelse Kommunehelse Skole barnetrinn Sosialtjeneste Vann, avløp og renovasjon/avfall 18

19 Steg for steg: Opprette enheter Ved å gå inn på fanevalget Org.enheter vil du få opp 18 KOSTRA-tjenesteområder. En eller flere av kommunens administratorer bør bygge en struktur for hele kommunen, med utgangspunkt i at man skal gjennomføre alle undersøkelser som ligger i systemet. Dette bør gjøres selv om man ikke gjennomfører alle undersøkelsene innenfor samme år. Her viser vi hvordan du oppretter en ny organisasjonsenhet, i vårt tilfelle velger vi en ny Barnehage 1) Gå inn på fanen Org.enheter (1). Velg tjenesteområdet Barnehage (2) og trykk på fanen for Avansert (3) 2) Under Avansert, trykk på knappen Opprett underenhet 19

20 3) I feltet for navn skrives navnet til enheten, Blåfjell barnehage, og under Enhetstype velges Barnehage og trykk OK. VIKTIG! Enhetstypen sier noe om hvilke undersøkelser som kan gjennomføres fra det aktuelle nivået i strukturen. I dette eksempelet kan enheten benyttes til brukerundersøkelsen for barnehage, samt undersøkelsen for medarbeidertilfredshet. 4) Enheten finner du nå i strukturen på venstre side, under Barnehage 20

21 Steg for steg: Flytte enheter Ved å gå inn på fanevalget Org.enheter kan man flytte enheter i egen struktur. Her viser vi hvordan du flytter en organisasjonsenhet, i vårt tilfelle velger vi en enhet under Barnehage 1) Gå inn på fanen Org.enheter (1). Trykk på enheten du ønsker å flytte, slik at den blir markert. Vi har valg å flytte Rensvik barnehage under KOSTRAområdet Barnehage (2). 2) Trykk så på fanen for Avansert (1) og deretter på knappen Flytt (2) 21

22 3) Velg organisasjonsenheten den aktuelle enheten skal flyttes til (1) og trykk på Flytt (2). 4) Enheten er nå flyttet, og i vårt tilfelle ble resultatet slik: Kapittel 4 Brukertilganger Systemet er basert på en hierarkisk oppbygging av kommuneenheter. Personer med brukertilgang har innsyn til alt som ligger på det nivået de er registrert på, inkludert alle underenheter. 22

23 Rollen Administrator En Administrators oppgave består av å klargjøre kommunen for gjennomføring av undersøkelser. Dette innebærer å legge inn kommunens struktur, samt å opprette og videreformidle engangspassord ut til respondentene. Administrator kan gi tilgang til flere brukere og tildele andre brukere rolletilgang opp til sitt eget nivå i strukturen. En person som skal administrere en brukerundersøkelse, dele ut engangspassord og ha kontakt med enhetsledere, gis tilgangen Administrator. En person som kun skal administrere medarbeiderundersøkelsen tildeles rollen Administrator for medarbeidertjenesten En person som skal administrere både brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelsen, tildeles rollene Administrator og Administrator for medarbeidertjenesten. Tilgang til rådatafilen Kan tildeles av Kommuneforlaget til 1 administrator i kommunen. Rådatafilen kan hentes ut på alle organisasjonsenheter, og er en Excel-fil med alle besvarelsene for enheten. Filen er klar til bruk for statistikkverktøy. Rollen Rapportbruker Gir tilgang til å kunne se rapporter for den eller de organisasjonsenhetene du er gitt tilgang til. Rollen gir også mulighet til å sammenligne besvarelser med andre kommuner. En typisk bruker med tilgangen Rapportbruker er enhetsledere og rådmenn. En person som skal se rapporter fra brukerundersøkelsene tildeles rollen Rapportbruker En person som kun skal se rapporter fra medarbeiderundersøkelsen tildeles rollen Rapportbruker for medarbeidertjenesten En person som skal se rapporter for brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelsen tildeles begge rollene Rapportbruker og Rapportbruker for medarbeidertjenesten. 23

24 Steg for steg: Legge til ny bruker Brukere med tilgangen Administrator kan legge til nye brukere i systemet. 1) Trykk på fanen Brukere. 2) Trykk på ikonet for Opprett ny bruker oppe i høyre hjørne på siden. 3) E-postadresse, fornavn og etternavn må fylles ut. Telefonnummer og kommentarer er valgfritt. 24

25 4) Velger du å la det stå en hake i feltet for Autogenerer passord og send e-post til ny bruker, sendes passord og påloggingsinformasjon til brukerens e- postadresse når brukeren opprettes. 5) Nå må du velge om brukeren skal ha tilgang som Administrator eller Rapportbruker. Start med å trykke på Legg til rolle nede i høyre hjørne på siden. 6) Deretter hvilken organisasjonsenhet brukeren skal ha tilgang til. For å få frem struktur treet, trykk inne i det blå feltet Velg org.enhet fra org. enhetsoversikten. 25

26 7) Trykk på organisasjonsenheten i strukturen brukeren skal ha tilgang til (1), trykk Velg for å bekrefte (2). 8) Trykk på nedtrekksmenyen og velg ønsket rolle. 26

27 9) Når dette er valgt, trykk på Legg til rolle. 10) Den nye tilgangen vises under overskriftene Organisasjonsenhet og Rolle: 27

28 11) Trykk til slutt på Opprett og brukeren lagres i systemet Søke etter brukere i systemet 1) For å finne en registrert bruker, trykk på fanen Brukere. 2) Vet du navn eller e-postadresse på personen kan du bruke søkefeltene. Hvis ikke kan du la alle feltene stå åpne og trykke direkte på Søk. Trykk på navnet til den brukeren du finner i søkeresultatene. 3) Etter å ha klikket på navnet til en bruker kommer du inn på siden for brukerprofil. Her finner du informasjon om hvilken enhet brukeren er lagt inn på under Organisasjonsenhet, samt brukertilgangen under Rolle. Her kan du også endre personalia og e-postadresse. Husk å trykke Lagre etter nye endringer. 4) For informasjon om din egen bruker kan du klikke på e-postadressen din oppe på nettsiden. Glemt passord Dersom brukeren har glemt passordet, gå inn på påloggingssiden og velg Jeg har glemt passordet og følg de neste trinnene Kapittel 5 Engangspassord og spørreskjema Engangspassord brukes for respondenter til å besvare undersøkelser. Engangspassordet inneholder informasjon om hvilken undersøkelse og org.enhet respondenten skal svare til. Når respondenten trykker Send inn på slutten av 28

29 skjemaet skilles passord og besvarelse slik at man ikke kan knytte disse opp mot hverandre. Steg for steg: Hvordan opprette engangspassord 1) Trykk på Undersøkelser, og velg undersøkelse. I vårt eksempel velger vi brukerundersøkelsen for Barnehage Foreldre/foresatte 2) Bruk strukturen på venstre side og velg ønsket organisasjonsenhet du ønsker å generere engangspassord på. I vårt eksempel går vi nedover i strukturen, til Rensvik barnehage 3) Klikk på fanen Engangspassord (1). Tast inn et antall for Populasjon (2) og Utvalg (3) og velg Lagre (4). Populasjon er i vårt tilfelle totalt antall foreldre i barnehage, mens Utvalg er antall foreldre som skal besvare undersøkelsen. Sistnevnte genererer en utvalgsprosent. Det vanlige er at disse to er identiske og gir en utvalgsprosent på 100% 29

30 Start alltid så langt nede i strukturen du kan (systemet er basert på akkumulerte tall noe som betyr at neste nivå «låses») og beveg deg oppover. NB! Dersom det eksisterer en organisasjonsenhet med genererte engangspassord over eller under i strukturen får du opp en melding om dette. 4) Nå kan det genereres engangspassord, nederst i høyre hjørne finner du en knapp for Generere passord (1). Fyll inn ønsket antall engangspassord og velg Generere passord (2). Ved behov for flere i løpet av undersøkelsesperioden kan man enkelt øke antall engangspassord. 5) Engangspassordene dukker nå opp i en liste, under overskriften om når passordene ble opprettet og hvilken bruker som utførte handlingen. 30

31 6) Marker antall passord du ønsker å skrive ut, alle passordene kan markeres ved å trykke på knappen for Velg alle (1). Markerte passord kan skrives ut som Passordlapper, Skjema eller Eksport til SDV (Etiketter). Når du velger Skriv ut.. åpnes en ny side i PDF-format. Kapittel 6 Rapporter Etter at besvarelsene er besvart og undersøkelsesperioden er avsluttet, kan du hente ut rapporter. Rapportene er tilgengelig fra det laveste nivået, og oppover i strukturen med akkumulerte tall. Populasjon og utvalg; utvalgsprosent og svarprosent Når man går inn på en undersøkelse finner man status for svarprosent under fanebladet Detaljer. 31

32 Utregning av utvalgsprosent Forholdet mellom Populasjon og Utvalg = Utvalgsprosent. Utregning av svarprosent Følgende er nytt i oppgradert versjon av bedrekommune.no: Forholdet mellom brukte engangspassord og Utvalg = Svarprosent. Ubrukte engangspassord påvirker ikke Svarprosent. Det vil si at dersom man har generert flere engangspassord enn antall i utvalget vil dette ikke påvirke svarprosenten. I tilfeller hvor det er aktuelt å opprette flere engangspassord enn utvalget er for eksempel at en respondent 32

33 har mistet sitt tildelte engangspassord og dermed trenger et nytt for å besvare undersøkelsen. Sette opp minste krav til antall besvarelser for rapportfremvisning Kommunen kan sette et minimum antall svar som må være lagt inn på en enhet før det skal være mulig å se svarene i rapporter. Det anbefales at dette legges på høyeste nivå som standard og kan utføres av kommunens administratorer. Tilgangen til å justere antall besvarelser finner du her: 1) Klikk på fanen Undersøkelser (1) og velg undersøkelsen du ønsker å sette antallet på. I vårt tilfelle bruker vi barnehageundersøkelsen for foreldre/foresatte (2) 33

34 2) Du blir automatisk tilsendt til fanen Detaljer (1), og her finner du valget for Krav til besvarelser for rapportfremstilling. Trykk på knappen for Endre (2). 3) Skriv inn det antallet besvarelser du ønsker skal være minimum for at rapporter skal vises i feltet som blir tilgjengelig (1), og trykk på Lagre(2). KS anbefaling er minimum 7 besvarelser (God prosess) og dette kan være lurt å legge inn før undersøkelsesstart. 34

35 Svarfordeling Rapporten viser antall som har svart på de ulike skalaverdiene i undersøkelsen, samt en prosentverdi. Nyttig for å se hva som skuler seg bak scoren. Gjennomsnittlig tilfredshet og muligheten til å sammenstille besvarelser med andre kommuner Av rapportene Gjennomsnittlig tilfredshet finnes en rapport pr. spørsmål og en pr. dimensjon (spørsmålskategori). Her får du også sammenligning mot landssnitt (landssnitt inkluderer de kommunene som til enhver tid gjennomfører eller har gjennomført undersøkelsen). Her vises også hvor mange kommuner som er med i grunnlaget. Sammenstillingsfunksjonen i rapporten gir mulighet til å sammenligne rapportene med tall fra en eller flere andre kommuner dersom de har gjennomført undersøkelsen. Når du står inne på en av rapportene, trykk på [Legg til]-knappen ved siden av Sammenstilling. Et nytt vindu åpnes og her kan du finne den eller de kommunene du ønsker å sammenligne deg med. Merk at kun de kommunene med % i parentes er de som er ferdige med årets undersøkelse. Det er ikke mulig å sammenligne rapporter mot kommuner som ikke er ferdig med undersøkelsesperioden. 35

36 Sammensatt excel rapport Rapport i Excel-format med flere arkfaner. Er forfattet av KS, og er spesialtilpasset for alle undersøkelsene. Den gir en oversiktlig og presentabel visning av svarene i undersøkelsen, med landssnitt og tall uten Vet ikke-besvarelser i utregningene. Excel-eksport rådata Rådatafilen kan hentes på alle enheter, og inneholder alle besvarelser for en enhet strukturert slik at de kan brukes til videre i analysearbeid i verktøy som SPSS. Denne rapporten bestilles fra Kommuneforlaget som bistår ved uthenting av filen. 36

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden.

Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. BRUKERVEILEDNING MIN IDRETT (www.minidrett.no) 1. Logg inn Ny Bruker Dersom du ikke har en Min idrett-bruker, kan du registrere deg ved å benytte linken Ny bruker? fra forsiden. Legg inn mailadressen din.

Detaljer