Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge"

Transkript

1 Søknad om statsgaranti og statlig støtte for EuroSkills 2018 i Norge

2 WorldSkills Norway søker med dette om en statsgaranti på kr og et statsbidrag/tilskudd på kr til arrangement av EuroSkills på Lillehammer, Norge i

3 3

4 HVA ER EUROSKILLS? Euroskills, eller Yrkes-EM som vi kaller det, er det største arrangementet innen yrkesfaglige konkurranser i Europa for ungdom i alderen år. Gjennom praktiske arbeidsoppgaver, som en internasjonal jury enes om, konkurreres over tre dager i ca. 45 ulike fag innen følgende hovedområder: Creative Art and Fashion, Information & Communication Technology, Manufacturing & Engineering Technology, Construction and Building, Transportation and Logistics and Sosial, Personal & Hospitality Services. Se vedlagt liste over de fag som står programmet for Det overordnede målet med konkurransene er: - å øke anseelsen og respekten for yrkesfagene i samfunnet - å øke interessen blant ungdom for en yrkesfaglig utdanning - å stimulere til faglig dyktiggjørelse. Med ca. 500 ungdommer og like mange eksperter fra over 30 land er EuroSkills et unikt yrkesfaglig fellesskap som skaper dialog og samhandling og knytter varige forbindelser over landegrensene mellom ungdommene og ekspertene i de respektive deltakerland. Arrangementet bidrar sterkt til økt forståelse og respekt mellom ulike kulturer og nasjoner. (se BAKGRUNN EuroSkills har eksistert siden 2008 etter mønster fra WorldSkills Competition (Yrkes-VM), som har arrangert yrkeskonkurranser fra tidlig på 1950-tallet. ( WorldSkills Norway (WSN) som ideell organisasjon ble etablert i 1990 av partene i arbeidslivet (NHO, LO) og partenes landsforeninger og forbund, samt fylkeskommuner, yrkesopplæringsnemnder og opplæringskontorer. Formålet er: «Å fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge og bidra til økt forståelse for denne utdannings verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring, både i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring.» (Fra WSNs vedtekter) Det internasjonale perspektivet er stadig viktigere, og samhandling på tvers av landegrensene gir positive utviklingsmuligheter, ikke bare for den enkelte deltaker, men også for nasjonene som deltar. Det å kunne se egen utvikling, egne erfaringer og egen læring sammenlignet med andre lands, fag- og yrkestradisjoner er en utfordring og gir en mulighet. Den teknologiske utviklingen har på kort tid gitt muligheter til økt samhandling på tvers av land, kontinenter og kulturer. Denne erkjennelse legger grunnlaget for de mål som WorldSkills Norway har satt seg i forbindelse med lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser: - å styrke yrkesfagene i det norske utdanningssystemet - å stimulere til faglig utvikling og høy faglig kvalitet - å bidra til å skaffe tilstrekkelig rekruttering til yrkesfagene - å bidra til utvikling av internasjonal konkurranseevne for Norge 4

5 EurosSkills 2012 Spa Belgia Yrkeslandslaget 2012 EurosSkills Spa Belgia

6 UTFORDRINGER I Norge har kunnskaper og dyktighet på fagarbeidernivå tradisjonelt hatt lav prestisje og relativt liten oppmerksomhet. I de senere årene har det imidlertid vært tydelige tegn på bedring. Flere skolereformer har bidratt til økt interesse og status for yrkesfagene, sist med Stortingsmelding 20 «på rett vei» som bidrar til et vesentlig løft for de yrkesfaglige studieprogrammene. Mange bedrifter satser etter hvert systematisk på å utvikle fagkompetanse hos egne medarbeidere mens andre fortsatt viser liten vilje og evne til å delta i opplæringen av fremtidige fagarbeidere. En av grunnene til dette er at studieprogrammene etter manges mening er blitt for generelle og for lite målrettet mot det enkelte fag. Den allmenne og politiske interesse og kunnskap om fagog yrkesopplæringen er for utydelig og for lite fremtredende i samfunnsdebatten. De unges valg av utdanning tyder på at ulike yrkesfag mange steder ikke har tilstrekkelig appell til de unge i forhold til behovet for faglært arbeidskraft. Rekrutteringen til flere fag og bransjer er for svak, med hederlig unntak innenfor noen enkeltfag som har maktet å tiltrekke seg interesse, bl.a. ved hjelp av representanter som har utmerket seg i internasjonale konkurranser. Nasjonale grenser betyr i dag mindre enn før. Økonomien er i stor grad blitt global. Kompetanse er blitt satsingsområde for å lykkes i internasjonal konkurranse. Internasjonalisering krever tilpassing til en ny konkurransevirkelighet, for bedrifter, for bransjer, for regioner og for nasjoner. Vår egen nasjonale kompetansesatsing må derfor defineres og utvikles slik at den kan måle seg med andre lands investeringer. Rekruttering som er tilpasset dagens og morgendagens behov krever nasjonal koordinering av flere aktører. Det samme gjelder for stimulering av befolkningens kreativitet og potensiale for læring og systematisk oppbygging av holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Det er full enighet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet at når kun 55 % av de som begynner på yrkesfaglig utdanning fullfører løpet, da har vi store utfordringer å ta tak i som nasjon. SAMFUNNSKONTRAKTEN AV 2012 Samfunnskontrakten ble undertegnet våren 2012 av kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet (m.fl.) og har følgende hovedmål: Partenes overordnete mål er å sikre en bred rekruttering til yrkesopplæringen. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov dekkes. Det at flere fullfører en utdanning, gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse. Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og fremskaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det. Samfunnskontrakten er prisverdig konkret og nevner mange tiltak som skal gjøres for at flere skal gjennomføre sin yrkesopplæring i skole og bedrift. Tiltakene ansvarliggjør både staten, fylkeskommunen og partene i arbeidslivet med egne tiltakspunkter der støtte til konkurranser og WorldSkills Norway er nevnt spesielt. I tillegg gjentas støtteerklæringen i slutten av dokumentet under overskriften Et felles ansvar for alle partene i samfunnskontrakten: Utvikle nye og gi støtte til statushevende tiltak, slik som WorldSkills og lokale former for yrkeskonkurranser. Et arrangement som EuroSkills 2018 vil være et viktig element i å konkretisere forslagene i Samfunnskontrakten og gjøre dem om til praktiske, gjennomførbare tiltak som vil ha stor effekt i å nå målene om å få flere elever over på lærekontrakter og en større andel som vil gjennomfører og fullfører fag- og yrkesutdanningen. Brukt riktig kan EuroSkills 2018 gi et nytt løft for fagog yrkesutdanningen i Norge! 6

7 Øyvind B. Dalelv WorldSkills 2011 London - gold medalist Skill: Cooking 7

8 EUROSKILLS 2018 I NORGE, HVA DET ER OG HVILKET OMFANG EuroSkills 2018 på Lillehammer vil omfatte: Yrkeskonkurranser i ca. 45 forskjellige yrkesfag Forskjellige sosiale events; åpnings- og avslutningsseremonier, mottakelser og bankett/middag, sightseeing for deltakere, eksperter, delegater Yrkesveiledning/karriereveiledning Prøv-deg selv for besøkende skoleungdom Konferanser, seminarer, guidede besøk til bedrifter, skoler, organisasjoner, både for internasjonale og nasjonale besøkende Skills Village Europe I det følgende beskrives dette noe nærmere. Om konkurransene Antall konkurranser og hvilke fag bestemmes ca. 1 år i forveien av generalforsamlingen i WorldSkills Europe. Her har alle medlemslandene en stemme hver. Antall og hvilke fag som står programmet kan endres noe, dette avhenger av hvor mange land som ønsker å delta i de enkelte fag. Yrkeskonkurransene går over tre dager. I noen av de store fagene med mange deltakere (eksempel kokkefaget) og fag hvor utstyret er ekstremt ressurskrevende (eksempel CNC dreiing og fresing) kjøres det skift. Dette gjelder pr. dato i et få tall fag. I de øvrige fagene konkurrerer deltakerne hele tiden. For alle fagene er det utarbeidet følgende dokumenter: Technical Outline, som beskriver hva faget dreier seg om, hva konkurransen skal innehold og hvordan den skal bedømmes. Den inneholder også bestemmelser om hva som er tillatt å bruke av verktøy og utstyr. Test Project, som er selve oppgaven/e som skal utføres, med eventuelle tegninger, materiallister og vurderingskriterier Infrastructur List, som forteller hva slags utstyr og materiell arrangøren skal skaffe til veie Health and Saftety Manual, som er retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet for faget De to første dokumentene er utarbeidet av en samlet jury (ekspertene (dommerne) fra alle deltakerlandene) og vedtatt ca. 1 år før konkurransen. Disse blir revidert for hver konkurranse. Det er vanlig at hvert land som stiller med en deltaker i et fag også stiller med en ekspert. Ekspertenes rolle er å delta i alt forberedelsesarbeidet sammen med de øvrige ekspertene, veilede egen deltaker i treningsarbeidet, samt å være en del av juryen under selve konkurransen. Under konkurransen gjelder egne regler for kommunikasjon mellom ekspert og egen deltaker. Oppgavene som brukes under EuroSkills 2018 vil være i henhold til de internasjonale standarder som gjelder innen de enkelte fag, og utstyr og maskineri vil være av topp moderne kvalitet.de produktene som blir laget vil bli aksjonert bort/solgt og pengene vil gå til gode formål i Norge. Hvert konkurransefag har en shopmaster med en assistent. Disse har ansvar for at konkurransestanden bygges opp i henhold til beskrevne dokumenter og at alt av maskiner og utstyr fungerer og at riktige materialer og råvarer er tilstede alle konkurransedagene. Det er arrangørlandet som har ansvar for å skaffe tilveie disse personene. Sosiale events Et EuroSkills inneholder både en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni. Disse skjer henholdsvis dagen før konkurransene starter og dagen etter det hele er over, og er planlagt lagt til Olympiaanlegget på Gjøvik. Etter avslutningsseremonien blir det farewellparty for alle deltakere, eksperter, delegater og støtteapparat samme sted. I tillegg til seremoniene legges det opp til mottakelser for prominente gjester. Det legges også inn sightseeing for deltakere og eksperter. Hensikten er både å få vist frem regionen og få deltakerne og ekspertene til å bli kjent før det hele braker løs. Yrkes-/karriereveieldning, informasjon, seminarer, etc. I samarbeid med karrieresentrene vil yrkes- og karriereveiledning være en viktig del av arrangementet. Det blir både informasjon og demonstrasjoner, samt seminarer som vil bidra til at besøkende ungdom, foreldre/foresatt og lærere får kunnskap om hvilke muligheter som byr seg innen yrkesfag, og hva som er viktig for videre valg. Prøv deg selv områder I samarbeid med opplæringskontorene, skolene og bransjene vil det bli tilrettelagt områder hvor besøkende skoleungdom får prøve seg innen forskjellige yrkesfag. Erfaringsmessig er dette svært populært og lærerikt for de som prøver seg. Disse områdene vil være betjent av både ungdom og voksne knyttet til de enkelte fag. Spesielt vil elever og lærlinger bli brukt til å veilede de besøkende ungdommene. Disse aktivitetene vil skje både på konkurranseområdet for EuroSkills 2018, men også på strategiske steder i Lillehammer by, deriblant i gågaten. Det legges opp til at hele Lillehammer vil bli sterkt preget av EuroSkills

9 Elin Susan Havreberg WorldSkills 2013 Leipzig - Medallion of Excellence Skill: Floristry 9

10 Konferanser Det vil bli arrangert en rekke internasjonale og nasjonale konferanser hvor aktuelle problemstillinger vil bli behandlet. Temaer vil være skole/jobbrelaterte som f.eks.: Gjennomføringsproblematikken i yrkesutdanningen Rekruttering til fag og linjer etc. Akademia kontra yrkesfag, hvordan får vi en riktigere fordeling? Hva kan vi gjøre med den store arbeidsløshet blant unge i mange land? Har Norge noe å vise til her som andre kan lære av? Hvilke tiltak planlegger andre land? Utvekslingsprogam for unge, begrensninger og muligheter Det vil bli norske presentasjoner så vel som foredrag fra utenlandske forsknings- og fagmiljøer. Valg av foredragsholdere vil bli gjort i nært samarbeid med fagmiljøene i OECD og EU landene, samt gjennom vårt kontaktnett i WorldSkills Europe og WorldSkills International. Skills Village Europe I en egen avdeling på området vil det avsettes plass til Skills Village Europe. Her vil alle medlemslandene få anledning til å bestille en egen stand for å presentere sitt land og sitt utdanningssystem. Her vil også sponsorer, organisasjoner, skoler, bedrifter, etc. få anledning til å vise seg frem. Dette skal bekostes av utstiller selv. Totalt omfang EuroSkills 2018 vil totalt kreve ca m2 (uten seremoniene). Antall dager for selve arrangementet er 5 dager, inkludert seremoniene men det kreves ca. 1 ukes i forkant til rigging og forberedelser på området, samt 3-5 dager i etterkant til nedrigging. Arrangementet er planlagt til høsten Antall involvert: 500 deltakere 400 eksperter 50 lagledere 30 tekniske delegater 30 offisielle delegater 150 observatører (fra medlemslandene) 25 fra WSE styret, sekretariat 30 organisasjonskomite Til sammen 1215 personer. I tillegg kommer 90 shopmasters (2 per fag) og 30 frivillige. Deltakerlandsby Det legges opp til at de fleste deltakerne vil bo i en deltakerlandsby i gangavstand fra arenaen. Dette gjøres bevisst for å riste ungdommene sammen og legge til rette for dialog, fellesskap og samhandlinger. Det vil bli laget forskjellige prosjekter, ekskursjoner og presentasjoner som vil legge vekt på interaksjon og felles opplevelser for deltakerne. Det vil også bli mulig for medlemsland å legge deltakerne og ekspertene sine på andre rimelige boenheter i kort avstand fra arenaen. At kostnadene for medlemslandene holdes på et rimelig nivå er svært viktig for at Norge skal få tildelt arrangementet i konkurranse med andre land. Organisasjonskomité Det vil bli etablert en organisasjonskomite for arbeidet med EuroSkills Lillehammer Straks beslutning om tildeling er gitt (våren 2014) vil WorldSkills Norway igangsette arbeid for å få på plass bemanning og fremdriftsplan for arbeidet. Det er i budsjettet allerede fra 2014 avsatt midler til dette. 10

11 Petter Kristiansen WorldSkills 2011 London - Medallion of Excellence Skill: Autobody repair 11

12 HVORFOR EUROSKILLS 2018 TIL NORGE? Norge har deltatt i internasjonale konkurranser gjennom mange år, første gang i WorldSkills i Amsterdam i 1991 og senere hvert annet år frem til i dag. I tillegg har vi siden 2008 i deltatt i EuroSkills. Interessen for å delta har økt hele tiden, og i dag deltar vi i ca. 20 fag fra en rekke ulike bransjer. Dette har gitt både medaljer og mye omtale. Ikke minst har det vært et bevis for at norsk fagopplæring er grunnleggende god. Det personlige utbytte har vært stort for deltakerne. Det å komme igjennom kvalifiserings- og uttakskonkurranser er i seg selv en stor bragd, men å delta i internasjonale konkurranser, møte topp dedikerte ungdommer på sin egen alder og oppleve på kroppen andres arbeidsmetoder og kvalitetskrav har skjerpet egne faglige ambisjoner og ikke minst stoltheten for sitt eget fag. Det er mange tidligere konkurrenter som har fått den nødvendige troen på seg selv til å utvikle seg faglig videre, og flere har også startet egne virksomheter. Likeledes har et stort antall skoler, bedrifter og miljøer hatt mange positive erfaringer ved å la sine medarbeidere delta aktivt som instruktører, dommere og faglig veiledere i forbindelse med trening, forberedelse og gjennomføring av konkurransene, både i innland og utland. Et EuroSkills i Norge i 2018 vil mangedoble denne positive effekten og gi ringvirkninger ut over hele landet til langt flere enn de som vil delta i de enkelte konkurransene. DET INTERNASJONALE PERSPEKTIVET I internasjonale statistikker og analyser har det lenge vært fokusert på andelen av ungdomskullene som tar høyere utdanning, og kapasiteten i høyere utdanning har vært bygget ut kraftig for å møte den økende etterspørselen. Det er mange grunner til at dette bildet nå endrer seg og at fagopplæringen og kvaliteten på denne mer og mer kommer i søkelyset: 1. Den globale konkurransen krever flere og bedre fagarbeidere også i teknologisk avanserte høykostland. Mange land opplever at de får for mange unge mennesker med lange akademiske utdannelser og mangler tilstrekkelig antall av de gode fagarbeiderne. OECD-landene kan ikke konkurrere på pris, men må gjøre det på kvalitet og spesialisering. Det krever en god miks av arbeidskraften. Det er derfor en feiloppfatning at det bare er den akademiske delen av arbeidskraften som utgjør «spissen» av et lands kompetanse, det er like mye den avanserte og dyktige fagarbeider. 2. Internasjonale studier viser at en kombinasjon av utdanning og arbeid som jo et godt fagopplæringsløp gir kan gi meget gode praktiske så vel som akademiske resultater. Arbeidsplassen som en høykvalitets- og effektiv læringsarena er betydelig undervurdert og underutnyttet som læringsarena i en utdanningssammenheng. 3. I tillegg til fagkompetansen, vil en utdanning på en arbeidsplass også mer effektivt kunne utvikle myke kompetanser slik som kundebehandling, personalhåndtering, planlegging, prosjektarbeid og samarbeid i reelle omgivelser og situasjoner. I noen OECD land har man kommet lenger på dette området enn i Norge. 4. Skoler og utdanningsinstitusjoner kan, mht. maskinpark og utstyr, lett sakke akter ut i en verden (og en global økonomi) som endrer seg meget raskt. Derimot kan utdanning og opplæring på en arbeidsplass gi en mer oppdatert utdanning ved hjelp av moderne utstyr, nyeste teknologi, nyeste kompetanse og nyeste arbeidsmetoder. Også på dette området har Norge noe å strekke seg etter. Selv om vi har et opplærings-system basert på kombinasjon skole/bedrift (to + to) er det behov i mange bransjer for å få en større grad av veksling skole/ arbeid gjennom hele løpet. 5. Kombinasjonen av arbeid og utdanning gir lettere overgang mellom utdanning og arbeidsliv. Praksis og arbeidserfaring er ofte helt avgjørende for å få den første jobben. 6. Fagopplæringen fanger opp den delen av ungdomskullene som lettest faller fra i de akademiske løpene. Det å satse på kvalitet og muligheter i fagopplæringen er i de fleste land den beste måten å hindre frafall på. Det å synliggjøre fagopplæringen i samfunnet som en fremtidsrettet og moderne del av utdanningssystemet blir stadig viktigere for vår konkurransekraft. For å oppnå dette er derfor EuroSkills og tilsvarende internasjonale konkurranser blant de viktigste tiltakene vi kan sette inn til beste for ungdom selv så vel som for vårt land. 12

13 Vi Van Vu WorldSkills competitor Skill: Hairdressing 13

14 KONKURRANSER SOM GIR MENING FOR MANGE NOEN SYNERGIEFFEKTER Gjennom samarbeid med myndighetene, partene i arbeidslivet, skoleeiere og andre aktører skal vi skape et bredt eierskap og fornyet optimisme i hele fagopplærings-norge! Vi skal bygge videre på de gode erfaringene som finnes med skolemesterskap og lærlingekonkurranser. Vi skal skape økt forståelse for at konkurranser er et viktig verktøy for å skape oppmerksomhet og interesse rundt yrkesfagene og er kvalitetsfremmende for den enkelte så vel som for faget, skoler og bedrifter. Lokalt engasjement Frem mot EuroSkills 2018 vil vi se langt flere lokale og regionale konkurranser enn i dag. Vi vil delta i et større antall internasjonale konkurranser frem mot 2018 for å øke vårt læringsutbytte både som deltakere og som arrangører. Dette vil bidra til å få frem flere dyktige deltakere, som igjen vil føre til mer medieomtale og økt interesse. Det vil også være mulig for bransjer og fylkesmyndigheter til få med flere eller nye fag for å gi dem større oppmerksomhet enn det de får i dag. Skolekonkurranser Når det gjelder skolekonkurranser, er vi ikke redde for å stimulere de dyktige eller «vinnerne». Vi har dokumentasjon på at de gode trekker resten av klassen med seg slik at det generelle fagnivået heves hos alle, og elevene blir stolte av sin egen skole og klasse. Parallellen til toppidretten er klar. Det er en stor fordel å ha topper som vinner konkurranser, enten det er skolekonkurranser eller lærlingekonkurranser. De er gode forbilder i kraft av sine prestasjoner og øker interessen for de respektive fag. Men for å dra nytte av dette er det helt avgjørende at konkurransene blir godt synlige og presentert på en slik måte at media finner det spennende og relevant å rapportere. Det er også svært viktig at skolekonkurransene blir organisert slik at de dekker læreplanmålene og at de blir en naturlig del av opplæringen. Utenlandsopphold Utenlandsopphold for skoleelever og lærlinger som en del av skole-/læretiden eksisterer i dag. Dette tilbudet kan videreutvikles og spisses inn mot flere fag og inn mot de deltakerland som vil kunne gi oss mest mulig læringsutbytte. Et opphold kunne avsluttes med en vennskapelig konkurranse som vil gi en verdifull tilbakemelding om krav til tempo og kvalitet. Utenlandsopphold gir økt faglig kompetanse, bedre kulturell forståelse og nyttige kontakter. Utdanningsprogram Et arrangement som EuroSkills i 2018 vil være en fin anledning til å utdanne flere eksperter/dommere, tilretteleggere og arrangørteknisk personell (bl.a. shopmaster) til alle fagkonkurransene. Det er mye teknisk utstyr i et så stort arrangement som skal klargjøres, driftes og overvåkes. Ikke minst vil et effektivt IT-system være av stor viktighet. I samarbeid med videregående skoler, fagskoler, høgskoler og bedrifter vil dette kunne gi et kompetanseløft for mange relevante grupper som f.eks. studenter, lærere, instruktører i bedrifter, medlemmer av prøvenemnder etc. Frivillige I tillegg til ren faglig kompetanse trengs det også et stort antall frivillig ungdom med sosiale ferdigheter og språkkompetanse. Et eget frivillig-program som kan være regionalt eller landsdekkende, vil gi deltakerne økt kompetanse innen ulike språk, kulturer og religioner. Ut fra hva vi selv har opplevd gjennom mange internasjonale konkurranser vet vi godt hvordan vi ønsker at et slikt frivillig-program skal fungere! Kulturprogram Vi vil invitere videregående skoler og høgskoler til å delta i et kulturprogram for å utvikle åpnings- og avslutningsseremonier. Dette vil være en krevende og spennende oppgave som vil omfatte mange personer. Samtidig som vi skal presentere vår egen kultur for et internasjonalt ungdomspublikum, må vi også ta hensyn til deltakerlandenes ulike kulturelle uttrykksformer slik at presentasjonene ikke blir oppfattet som støtende. Det vil være behov for elever/studenter som kan være med på kreative prosesser med hensyn til å utvikle grafiske profiler, brosjyremateriell på ulike språk, webside med løpende informasjon etc. Høgskolen i Lillehammer vil bl.a. bli trukket inn i forhold til TV og filming fra arrangementet. 14

15 WorldSkill Leipizig, juli 2013 Avslutningsseremoni WorldSkill Lepizig, juli 2013 WorldSkills Norway Fra mingle-området Norske deltagere i sving 15

16 LOKALISERING - LILLEHAMMER Ut fra de gode erfaringene med Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Olympiaparken som samarbeidsparter i arrangementet av Yrkes-NM i 2010, ønsker WorldSkills Norway å legge Euroskills 2018 til Lillehammer. Både fylkeskommunen og kommunen ser på dette med stor entusiasme og vil svært gjerne være med som partnere i å arrangere EuroSkills Brev som bekrefter dette ligger vedlagt. Arrangementet vil utløse et bredt samarbeid i hele regionen innenfor skole og utdannings-sektoren, fra ungdomsskole- til høgskolenivå. Industribedriftene i Raufoss-Gjøvik området vil også bli trukket inn i arrangementet som et av de mest innovative og avanserte industriclustere i landet. Fasilitetene i Olympiaparken er gode og med den utvidelse som nå planlegges i forbindelse med Ungdoms-OL i 2016 (YOG) blir de enda bedre. Vi diskuterer allerede med YOG hvordan vi best mulig kan oppnå positive synergieffekter av dette arrangementet. I tillegg til å bruke de haller og fasiliteter som i 2018 er i Olympiaparken vil det også være nødvendig å bygge opp flyttbare haller. Disse vil bli plassert på Stampesletta vegg i vegg med de eksisterende og faste hallene. KONKURRANSEOMRÅDE 8 min gange fra gågate/sentrum TOGSTASJON 2 timer fra Oslo Lufthavn INNKVARTERING Birkebeiner Hotel & Apartment YOG deltagerlandsby Radison Hotel Lillehammer GÅGATA/SENTRUM 2 min gange fra togstasjonen 16

17 Gågata Lillehammer 17

18

19 BUDSJETT EURO SKILL S 2018 Budsjettet er satt opp på basis av erfaringstall fra siste EuroSkills i Belgia i 2012 og budsjett for neste EuroSkills i 2014 i Frankrike. Likeledes er det innhentet erfaringstall fra Olympiaparken på Lillehammer. Budsjettet er satt opp med 2013-priser og det forutsettes at det foretas en prisjustering frem mot 2018 i henhold til utviklingen av det generelle kostnadsnivået. Alle priser er beregnet inklusive MVA. BUDSJETT ÅR FOR ÅR, KOSTNADER (Hele tusen) Leie konk. arena m/infrastruktur Maskiner og utstyr til konkurransene Overnatting og opphold for 1215 pers Åpning/avslutning, div. aktiviteter Busstransport, deltakere/elever i Oppl Konferanser og møter 715 PR, media, kommunikasjon Oppl.program teknisk/adm.pers Helse, sanitet, sikkerhet 200 Stimuleringsmidler til nye fag/bransjer Personell, adm., prosjektledelse WSE-avgifter/rettigheter Uforutsette hendelser/reserve SUM SUM TOTALT De fire første årene skal dekkes av statsbidraget på kr. 54,4 mill. Vi håper på en positiv behandling av søknaden og gir selvsagt ytterligere opplysninger ved behov. Som kjent er søknadsfristen for EuroSkills 2018 satt til 1. januar 2014, mens frist for å sende Letter of Intention er 1. oktober Med vennlig hilsen WorldSkills Norway Svein Oppegaard (NHO) Hans Christian Gabrielsen (LO) Elisabeth Lange Styreleder Nestleder i styret Sekretariatsleder VEDLEGG Støtteerklæring fra Oppland fylkeskommune Støtteerklæring fra Lillehammer kommune Støtteerklæring fra NHO/LO Støtteerklæring fra Norsk Industri Støtteerklæring KS Støtteerklæring Utdanningsforbundet Støtteerklæring fra Norges Bilbransjeforbund Intensjonsavtale NELFO Oversikt over fag på programmet for 2014 Om WorldSkills Norway 19

20 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Oppland fylkeskommune 20

21 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Lillehammer kommune 21

22 VEDLEGG: Støtteerklæring fra NHO/LO 22

23 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Norsk Industri 23

24 VEDLEGG: Støtteerklæring KS 24

25 VEDLEGG: Støtteerklæring Utdanningsforbundet Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og forskning World Skills Norge 7072 Majorstua0306 Oslo Støtteerklæring fra Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet er opptatt av innhold og kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Vi er representert både i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) og i styret for World Skills Norway, som vi mener gjør en viktig innsats for å fremme yrkesfagene. Vi ser positivt på at Worldskills Norway vil søke om å stå som arrangør av Yrkes- EM (Europamesterskapet i yrkesfag), Euroskills 2018, og at Lillehammer og Olympiaparken er valgt som konkurransearena. Utdanningsforbundet ser på dette som en enestående anledning til å få et positivt og fornyet fokus på fag- og yrkesopplæringen. Ved å sette søkelyset på innhold, kvalitet og rekruttering til yrkesfagene i et internasjonalt perspektiv vil Euroskills 2018 være en viktig motivasjonsfaktor for våre klassinger. Vi tror også at et slikt arrangement vil kunne bidra til at flere får opp øynene for betydningen av å ta inn lærlinger og benytte fagarbeidere, og vi håper dette kan bidra til at flere vil bli lærebedrifter. Vi tror at et europamesterskap vil få mye oppmerksomhet, og vil bidra til å fremme nødvendig og kanskje til dels mangelfull kunnskap om de mange spennende mulighetene som ligger i yrkesfagene. Det vil trolig også bidra til at flere unge vil vurdere yrkesfag som en mulig utdanningsretning når de skal over i videregående skole. Utdanningsforbundet ønsker å støtte Worldskills Norway i dette viktige arrangementet. Vi vil spre budskap og informasjon om Euroskills 2018 gjennom våre organisasjonsledd og tette kontakt med våre medlemmer. Vi vil også oppfordre skoleledere, lærere, rådgivere og elever i ungdomskolen til å komme til Olympiaparken og få oppleve konkurransene på nært hold. Med vennlig hilsen Ragnhild Lied Leder, Utdanningsforbundet Postadresse Besøksadresse E-post/Internett Postboks 9191 Grønland Hausmanns gate 17 Tlf OSLO 0182 OSLO Faks Org.nr Bankkonto

26 VEDLEGG: Støtteerklæring fra Norges Bilbransjeforbund 26

27 VEDLEGG: Intensjonserklæring NELFO 27

28 VEDLEGG: Om WorldSkills Norway Om WorldSkills Norway WorldSkills Norway er den norske, nasjonale organisasjonen for WorldSkills International og er Norges representant i de internasjonale organene som er knyttet til WorldSkills. Organisasjonen ble etablert i 1990 og deltok i WorldSkills Competition første gang i Siden den gang har Norge deltatt i alle WorldSkills Competitions. Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Kommunesektorens organisasjon, Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Yrkesorganisasjonenes Sentralorganisasjon, Virke, Spekter, en rekke landsforeninger i NHO og fagforbund i LO, fylkeskommunene, opplæringskontor og skoler. Organisasjonsnummer: Formål: Gjennom å utvikle, initiere, organisere eller støtte yrkesfaglige konkurranser skal WorldSkills Norway: Fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge og bidra til økt forståelse for denne utdanningens verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i opplæringen og effektiv gjennomføring, både i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verktøy for økt motivasjon og mestring. Postadresse: Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo E-postadresse: Internett: Telefon: Ansatte: Det er ingen ansatte i organisasjonen. Daglig leder (sekretariatsleder) Elisabeth Lange er ansatt i Norsk Industri og leies ut til WorldSkills Norway, ett årsverk. Styret Navn Organisasjon E-post Mobil Styreleder Svein Oppegaard, NHO Nestleder Hans Chr. Gabrielsen, LO Styremedlem Carla Botten-Verboven Norsk Industri norskindustri.no 28

29 E-postadresse: Internett: Telefon: VEDLEGG: Om WorldSkills Norway Ansatte: Det er ingen ansatte i organisasjonen. Daglig leder (sekretariatsleder) Elisabeth Lange er ansatt i Norsk Industri og leies ut til WorldSkills Norway, ett årsverk. Styret Navn Organisasjon E-post Mobil Styreleder Svein Oppegaard, NHO Nestleder Hans Chr. Gabrielsen, LO Styremedlem Carla Botten-Verboven Norsk Industri norskindustri.no Styremedlem Benedikte Sterner LO Styremedlem Sigrun Vågeng KS Styremedlem Nils Askeland NHO (Kværner AS) Styremedlem Solveig Eldegard Utdanningsforbundet utdanningsforbundet.no Styremedlem Herdis Floan Sør Trøndelag FK Styremedlem Kjellfrid Blakstad Fagforbundet fagforbundet.no Observatør: Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet Karl Gunnar Kristiansen vara

30 VEDLEGG: Oversikt over fag på programmet for 2014 EuroSkills 2014 Competitions No Skills Competition No Trades No C n of C 1010 Floristry 1011 Florist Window Display 1031 Visual Merchandiser Hairdressing 1041 Hairdresser Fashion 1061 Fashion Design & Product 2 Development 1070 Stonemasonry 1071 Stonemasoner Enterprise ICT Team 2011 ICT Specialists Cross Media Publishing Manufacturing Technologies Web Designer Graphic Designer Print Technician CNC-Machining CAD 3020 Industrial Control 3021 Industrial Control Technician Welding 3031 Welder Mobile Robotics 3071 Mobil Robot Technician Mechatronics 3081 Mechatronics Technician Electronics 3091 Electronics Technician Landscape Gardening & Design Landscape Garden Designer Landscape Gardener Installation Technology Plumber/Central Heating Refrigeration Technician Carpentry 4031 Building Carpenter Plastering/Dry Wall Systems 4041 Plasterer/Dry Wall Systems 2 Installer 4050 Painting 4051 Painter Road Construction 4061 Road Builder 4070 Woodcraft Technology Joiner Cabinetmaker Wood Machine Technician 4080 Electrical Installations 4081 Electrician Bricklaying 4091 Bricklayer Wall & Floor Tiling 4111 Wall & Floor Tiler Metal Roofing 4121 Metal Roofer Floor Laying 4131 Floor Layer Transport Technology 5011 Truck Driver Automotive Technology Light 5021 Light Vehicle Technician 1 Vehicle 5040 Motorcycle Technology 5041 Motorcycle Technician Agricultural Mechanic 5051 Agricultural Machine Technician Caring 6021 Caring Farrier 6031 Farrier Cleaning Services 6042 Maintenance Cleaning Specialist M1 Surface Cleaning Specialist Cook & Serve Cook Waiter Hotel Reception 6071 Hotel Receptionist Entrepreneurship Challenge 6081 Entrepreneurship 2 yellow text = Demonstration Skills red Text = Skills on notice EuroSkills Competitions 2014 ES2014_Competitions Version: v1.0 unpublished Date: of 1 30

Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge

Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge Søknad om statsgaranti og statlig støtte for EuroSkills 2018 i Norge WorldSkills Norway søker med dette om en statsgaranti på kr. 82.850.000 og et statsbidrag/tilskudd på kr. 54.550.000 til arrangement

Detaljer

SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole. Hovedprosjektet 2015-2017

SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole. Hovedprosjektet 2015-2017 SKOLEKONKURRANSER SOM METODE i videregående skole Hovedprosjektet 2015-2017 OM WORLDSKILLS NORWAY WorldSkills Norway er en ideell organisasjon med følgende eiere: NHO, LO, Utdanningsdirektoratet, KS, YS,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013

Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013 Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013 Arrangører: Samarbeidsparter: Sponsor: Innhold/omfang Åpningsseremoni Yrkeskonkurranser (mål: over

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring?

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? NSF s faggruppe i videregående opplæring Eli Sogn Iversen, prosjektleder 15. Mars 2016 Quality Hotel 33, Økern Jenny vant gull

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO Norge til topps i VM i yrkesfag Etter knallhard konkurranse dro Norge i land én gull og to bronse i VM i yrkesfag i London i helgen! Kokken Øyvind

Detaljer

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS Vitec AS Verdal 2014 Norsk Industri i samarbeid med OTEK i Nord-Trøndelag og Vitec AS ønsker velkommen til Verdal 20-22. mai 2014 NM i sveis er (i likhet

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14.

Høring Endringer i opplæringsloven Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet frist 14. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 14.12.2015 13.10.2015 15/01820-18 Astrid Kristin Moen Sund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 15/4758 62 24142078

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september

Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september Agenda for møtet: Program Yrkeskonkurransene Yrkesmessen og Håndverksdagene Bespisning Rigging Transport/NSB avtale Merking og skilting TV-produksjon

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 LÆRLING KONFERANSEN 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør i Virke Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret for restaurant og matfag

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor?

Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget. Kva gjer vi og kvifor? HORDALAND FYLKESKOMMUNE Lønborg videregående skole Hellebakken 35 5039 Bergen Internasjonalisering som rekrutteringstiltak i helsearbeidarfaget Kva gjer vi og kvifor? Helene Systad Rektor 26.11.11 HORDALAND

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen

Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Notat Dato: 18.03.2015 Saksnummer: 2014/2309 Videre fremdrift i arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 1. Bakgrunn Et konkret forslag til organisering

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland

Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Internasjonalt Servicekontor for Hedmark og Oppland Oppland og Hedmark gir lærlinger en unik mulighet til å reise utenlands i læretida! Historien 2001 Idé fra Gjøvik Næringsråd og Opplæringskontoret for

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Referat fra SRY-møte 4 2012

Referat fra SRY-møte 4 2012 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 27 14 E-post: ahb@udir.no Vår dato: 26.9.2012 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 4 2012 Dato: 6.9.2012 Sted:

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

YRKES-VM 5. - 8. oktober

YRKES-VM 5. - 8. oktober YRKES-VM 5. - 8. oktober WorldSkills London 2011 Yrkeslandslaget 2011 Team Norway Fag Telekommunikasjon Automatisering CNC Sveising Bilskade Elektriker Gullsmed Blomsterdekoratør Frisør Konditor Bilmekaniker

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

VEILEDER. til deg som skal arrangere. fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget

VEILEDER. til deg som skal arrangere. fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget VEILEDER til deg som skal arrangere fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget Yrkeskonkurranser gir gull Framdrift: KAP SEPT OKT NOV DES JAN FEB MAR APR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hold hjulene i gang For å

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

YRKES-VM 2. - 7. juli

YRKES-VM 2. - 7. juli YRKES-VM 2. - 7. juli WorldSkills Leipzig 2013 Yrkeslandslaget 2013 Team Norway n Fag - presentasjon av deltakere og eksperter Anleggsgartner Automatisering Billakkering Bilmekaniker Bilskade Blomsterdekoratør

Detaljer