Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere"

Transkript

1 Yrkes-NM 2014 Veiledning for søkere Innledning WorldSkills Norway arrangerer hvert annet år Yrkes-NM et sted i Norge. Hensikten er å sette fokus på yrkesfagene og å skape en nasjonal møteplass for alle som er involvert og interessert i yrkesfagene. Forutsetningen for at arrangementet skal la seg gjennomføre er at det finnes en eller flere lokale/regionale samarbeidsparter som er villige til å bidra med noen ressurser. Det er en forutsetning at fylkeskommunen står bak søknaden. Det er også en forutsetning at WorldSkills Norway, som hovedansvarlig for arrangementet, innehar prosjektlederrollen, samt at de forskjellige bransjene ønsker å legge sine mesterskap til arrangementet. Det er WorldSkills Norway sin oppgave å selge inn prosjektet til fagene/bransjene. Vi har som målsetting å få like stor oppslutning som ved de forutgående arrangementene). Dette dokumentet er utarbeidet med basis i erfaringer fra de tre forutgående arrangementene. Valg av sted og samarbeidspartner/ Ved valg av sted/samarbeidspartner/e vil bl.a. følgende bli vektlagt: At det er et godt besøksgrunnlag for arrangementet fra ungdom i målgruppen (9., 10. klasse, samt Vg1) At det er fasiliteter lokalt som muliggjør en smidig og god gjennomføring. Dette betyr at det lokalt finnes en konkurransearena som har nok plass og tekniske fasiliteter som et slikt arrangement krever, at det er hotellkapasitet i nærheten av arenaen og at det er gode transportmuligheter At tidspunkt for arrangementet legges til høsten 2014, i samråd med WorldSkills Norway At lokal samarbeidspart tydeliggjør at de ønsker arrangementet og at de vil engasjere det lokale/regionale nettverk (skoler, opplæringskontor, bedrifter, organisasjoner) i arbeidet. At det legges en yrkesmessedel til arrangementet I det følgende gis mer spesifikke opplysninger om hva WorldSkills Norway forventer av en samarbeidspartner. Det er styret i WorldSkills Norway som foretar det endelige valg av samarbeidspartner/e og dermed stedsvalg. Sekretariatet i WorldSkills Norway deler gjerne erfaringer og synspunkter med aktuelle søkere i arbeidet med en søknad. Ta kontakt med sekretariatsleder Elisabeth Lange, tlf.: Søknaden sendes: WorldSkills Norway, epost: Søknadsfrist: 1. mai Endelig valg foretas innen 15. juni Endelig valg foretas innen 1. juni

2 Konkurransearena Konkurransearenaen må være av en slik art at det vil være mulig å ha alle konkurransene på samme sted og sammen med yrkesmessedelen. Under Yrkes-NM 2012 var det ca m2 innendørs + ca m2 utendørs Catering, lunsj og middag Det bør være mulig å servere lunsj og middag til alle involvert. Sist dreide dette seg om ca. 300 deltakere og ca. 300 dommere og støtteapparat. Vi har en felles middag (NM-bankett) og på denne har vanligvis ca. 500 personer deltatt. (Fagene/bransjene betaler selv for all matservering). Hotellkapasitet Vi ønsker i utgangspunktet at deltakere og dommere bor sammen på et par hoteller (NM-hoteller). Hotellene bør være i nærheten av konkurransearenaen (dvs. helst ikke mer enn min kjøring). (Fagene/bransjene betaler selv hotellopphold for sine deltakere/dommere). Transport Det er viktig at det er gode transportmuligheter. Deltakere og dommere kommer fra hele landet. Dessuten er det viktig at det kan legges opp til gode transportordninger for besøkende, spesielt besøk fra alle skolene i fylket. Yrkesmesse Det er et sterkt ønske/krav at arrangementet kombineres med lokal/regional yrkesmesse, hvor det vektlegges å få presentert alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Møter, seminarer, aktiviteter Vi ønsker noen tanker omkring hva som kan legges til arrangementet for å trekke aktuelle aktører til Yrkes-NM 2014 (møter, seminarer, konferanser, underholdning, m.m.). Vi ser det som en stor fordel om nasjonale utdannings-/opplæringskonferanser kan legges til arrangementet. Anslått besøkstall Vi ber om anslag på forventet realistisk besøkstall fra skoleelever og andre i fylket/regionen. Sponsoravtaler WorldSkills Norway vil samarbeide med fylkeskommunen om å skaffe/inngå eventuelle sponsoravtaler i forbindelse med arrangementet. Kostnader/økonomi Arrangementet er vanligvis et spleiselag mellom WorldSkills Norway og valgt fylkeskommune, og ikke minst med de forskjellige bransjene som arrangerer yrkeskonkurranser. Vi vil gjerne vite hvor mye ressurser fylkeskommunen har mulighet til å gå inn med. Vi forventer at fylkeskommunen dekker/organiserer yrkesmessedelen med informasjon/demonstrasjon om de forskjellige utdanningsprogrammene, og organiserer og bekoster transport av elever til arrangementet, mens WorldSkills Norway og bransjene organiserer og dekker alt i forbindelse med yrkeskonkurransene. Hvorfor vi søker Det bør tydeliggjøres i søknaden hvorfor fylkeskommunen/e søker om å bli samarbeidspart/er, hvilke mål de har med arrangementet, samt hvilke lokale/regionale nettverk de vil involvere i arrangementet (skoler, bedrifter, opplæringskontor, organisasjoner, etc.). 2

3 Samarbeidsavtale/kontrakt For å bli samarbeidspartner med WorldSkills Norway for Yrkes-NM 2014 må inngås samarbeidsavtale/kontrakt som bl.a. beskriver: prosjektorganisering ansvars- og rollefordeling innhold og omfang av arrangementet sponsorer, avtaler med leverandører fremdriftsplan, budsjett og finansieringsplan WorldSkills Norway

4 Vedlegg: Fakta om tidligere Yrkes-NM Yrkes-NM 2006 Tid: oktober 2006 Sted: Norges Varemesse Lillestrøm Areal: m2 Besøkstall: ca , hovedsakelig 10. klassinger og elever fra Vg1. Prosjektansvarlig fra Norges Varemesse: Det var 1 person avsatt for å følge opp alle utstillerne, og 1 person som tok i mot bestillinger. Dette fungerte meget bra. Tre riggedager (to hadde antakelig vært tilstrekkelig). Yrkesmesse i tillegg: Ja, med informasjon om utdanningsprogrammene Samarbeidsparter: Utdanningsetatene i Oslo og Akershus Deltakende konkurransefag: 21 hvor flesteparten var NM, i tillegg nordisk og et par landskamper. Antall deltakere i konkurransene: 185 Antall dommere i konkurransene: 120 Lunsj for deltakere og dommere: kr. 100 (buffet med varme retter) (noe negativ tilbakemelding på kvaliteten) Felles middag 2. kvelden for deltakere, dommer og støtteapparat: På NM-hotellet, bekostet av arrangørene (kr. 500 for andre enn deltakere/dommere (meget bra tilbakemelding) NM-hotell: Thon Hotell i nærheten av arenaen Transport fra hotellet til arena: Buss beskostet av arrangørene Åpning: ble foretatt første dag i hallen (ble noe anonymt). Premieutdeling: I storhallen på Thon hotell på messeområdet (med utdanningsministeren, meget bra tilbakemelding) Konferanser: Flere, deriblant Utdanningsministerens landskonferanse, ca. 600 deltakere. Yrkes-NM 2008 Tid: oktober 2008 Sted: Stavanger Forum i Stavanger Areal: m2 (romslig) Besøkstall: ca elever fra 10. klasse og Vg1. Prosjektansvarlig fra Stavanger Forum: Det var en person som var prosjektansvarlig, men det var flere leverandører på utstyr som bord, stoler, vegger, strøm, etc. Dette fungerte dårlig under riggedagene. Det var forvirring med hensyn til hvem som hadde ansvar for hva på Stavanger Forum. To riggedager (som hadde vært tilstrekkelig om alt hadde fungert med hensyn til levering av strøm og utstyr). Yrkesmessedel i tillegg: Ja, med informasjon om utdanningsprogrammene Samarbeidsparter: Rogaland fylkeskommune Deltakende konkurransefag: 16 hvorav flesteparten NM, i tillegg nordisk og et par landskamper. Antall deltakere i konkurransene: 120 Antall dommere i konkurransene: 90 Lunsj for deltakere og dommere: hhv. Kr. 175 og kr. 260 (for dyrt og noe negativ tilbakemelding på kvaliteten, varm buffet). NM-hotell for deltakere: flere, men først og fremst First Alstor i gangavstand NM-hotell for dommere: flere, men først og fremst Rica Forum på området Transport fra NM-hotellene til arenaen: Ikke organisert (ikke nødvendig for de som bodde på Alstor og Rica Forum, andre måtte bruke taxi). Åpningsseremoni: kvelden før på Stavanger Forum, med underholdning og mat (meget bra tilbakemelding) 4

5 Premieutdeling: I Stavanger Forum, tilsvarende opplegg som under Yrkes-NM 2006 (meget god tilbakemelding). NM-bankett: I Stavanger Forum, siste kvelden, med middag og underholdning bekostet av arrangør (kr. 750 for andre enn deltakere og dommere) (god tilbakemelding). Konferanser, seminarer: Flere, ca. 100 deltakere. Yrkes-NM 2010 Tid: oktober 2010 Sted: Olympiaparken, Lillehammer Areal: ca m2 Besøkstall: ca , hovedsakelig ungdomsskoleelever + elever i Vg1 og Vg2 Prosjektansvarlig: WorldSkills Norway v/sekretariatsleder Elisabeth Lange Samarbeidspartner/e: Oppland fylkeskommune, som hadde satt på Ragnhild Heggen som prosjektleder. Teknisk Leverandør: Olympiaparken, som hadde følgende involvert: Erik Fostervoll (prosjektleder), Roar Olsen (teknisk), Henriette Hagen (hotell, marked/info). Dette fungerte meget bra. Meget positiv tilbakemeldinger på Olympiaparkens arbeid, fra innrigg til nedrigg. Yrkesmesse i tillegg: Ja, med informasjon om alle utdanningsprogrammene Deltakende konkurransefag: 28, hvor flesteparten holdt norgesmesterskap, i tillegg et par nordiske og landskamper. Antall deltakere i konkurransene: 240 Antall dommere i konkurransene: ca. 130 Lunsj for deltakere og dommere: kr. 150 (buffet med varm rett), overveiende positiv tilbakemelding. Felles Middag/NM-bankett: kr. 350 pr. person (subsidiert av WorldSkills Norway) med underholdning. NM-hotell: Det var Olympiaparken som organiserte hotellene for deltakerne, dommerne og støtteapparat. De hadde inngått avtaler med hoteller i nærheten, først og fremst Birkebeiner Hotell & Motell med leiligheter (ca. 300 m fra arenaen), Radisson Blu Lillehammer (i gangavstand), Mølla, Breiseth, samt hoteller ved Hafjell. Transport fra NM-hotellene til arena: Ikke organisert da de fleste bodde i nærområdet. Åpningsseremoni: I Maihaugssalen på Maihaugen, en strålende åpning, med både Kronprinsesse Mette-Marit og adm. direktør John G. Bernander. Full sal med 700. Underholdning og mat. Meget god tilbakemelding. Premieutdeling: På Radisson Blu Lillehammer Hotel, over 1000 overvar seremonien. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delta ut medaljene. Meget god tilbakemelding. Konferanser: Flere, deriblant Kunnskapsministerens landskonferanse, ca. 600 deltakere. Yrkes-NM 2012 Tid: oktober 2012 Sted: Norges Varemesse Lillestrøm Areal: ca m2 inne ute Besøkstall: ca , hovedsakelig ungdomsskoleelever + elever i Vg1 og Vg2 Prosjektansvarlige: WorldSkills Norway v/sekretariatsleder Elisabeth Lange og Akershus fylkeskommune ved Anne Lise Finsrud. Teknisk Leverandør: Norges Varemesse. Yrkesmesse/torg i tillegg: Ja, med informasjon om alle utdanningsprogrammene 5

6 Deltakende konkurransefag: 28, hvor flesteparten holdt norgesmesterskap, i tillegg et par nordiske og landskamper. Antall deltakere i konkurransene: 280 Antall dommere i konkurransene: ca. 130 Lunsj for deltakere og dommere: kr. 150, overveiende positiv tilbakemelding Felles Middag/NM-bankett: kr. 350 pr. person (subsidiert av WorldSkills Norway) med underholdning. NM-hotell: Det var tre hoved hoteller for deltakere og dommere, alle innenfor 15 min. kjøring. Transport fra NM-hotellene til arena ble arrangert og bekostet av WorldSkills Norway. Åpningsseremoni: på Thon Hotell Arena, en strålende åpning, med Erik Solbakken som konferansier og Kunnskapsminister Kristin Halvorsen som åpningstaler, ca til stede. NM-bankett på Norges Varemesse med ca. 500 deltakere. Premieutdeling: på Thon Hotell Arena, ca. 700 til stede, kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut medaljene. Konferanser: Det var flere konferanser og seminarer under arrangementet, deriblant kunnskapsministerens årskonferanse med fokus på yrkesfag, ca. 600 deltok Kostnader med yrkeskonkurransene, hoteller, mat, NM-bankett, seremoniene, premier, etc. dekkes i sin helhet av WorldSkills Norway og bransjene. 6

Oppsummering fra informasjonsmøtet 18. februar 2010 Sted: Olympiaparken, Lillehammer Tid: kl. 1200 1500

Oppsummering fra informasjonsmøtet 18. februar 2010 Sted: Olympiaparken, Lillehammer Tid: kl. 1200 1500 Oppsummering fra informasjonsmøtet 18. februar 2010 Sted: Olympiaparken, Lillehammer Tid: kl. 1200 1500 Foreløpig program for arrangementet (18.-21. oktober) Det ble fremlagt et forslag til program. Etter

Detaljer

Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september

Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september Oppsummering fra informasjonsmøte 2-2010, 2. september Agenda for møtet: Program Yrkeskonkurransene Yrkesmessen og Håndverksdagene Bespisning Rigging Transport/NSB avtale Merking og skilting TV-produksjon

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013

Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013 Velkommen til informasjonsmøte om Yrkes-NM + Opplæringsdagan 2014 Trondheim Spektrum 6. november 2013 Arrangører: Samarbeidsparter: Sponsor: Innhold/omfang Åpningsseremoni Yrkeskonkurranser (mål: over

Detaljer

Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge

Søknad om statsgaranti og statlig støtte for. EuroSkills 2018 i Norge Søknad om statsgaranti og statlig støtte for EuroSkills 2018 i Norge WorldSkills Norway søker med dette om en statsgaranti på kr. 82.850.000 og et statsbidrag/tilskudd på kr. 54.550.000 til arrangement

Detaljer

Yrkes-NM + Utdanningstorget 2012

Yrkes-NM + Utdanningstorget 2012 Yrkes-NM + Utdanningstorget 2012 31. oktober, 1. og 2. november Norges Varemesse på Lillestrøm Samarbeid mellom WorldSkills Norway og Akershus Fylkeskommune Samarbeidsparter: Sponsor Innrigging Hall

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal

Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS. Vitec AS Verdal Velkommen til Verdal 20-22 mai 2014 YRKES-NM I SVEIS Vitec AS Verdal 2014 Norsk Industri i samarbeid med OTEK i Nord-Trøndelag og Vitec AS ønsker velkommen til Verdal 20-22. mai 2014 NM i sveis er (i likhet

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010

Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for avvikling av Finale NM-klubblag 2010 Sluttrapport for NM-lagfinale 2010 Side 1 Innhold Innledning... 3 Organisering... 3 Planlegging... 4 De ulike gruppenes arbeid... 4 Økonomi... 4 Sponsorgruppen...

Detaljer

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Organisasjon... 2 Erfaringer fra tidligere arrangement:... 2 Organisasjon og frivillige.... 2 Motivasjon for søknaden:... 2 Kompetanseoverføring:...

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002

EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 ÅRSRAPPORT FRA EVALUERINGEN AV BRUKEN AV SIVILE VERNEPLIKTIGE TIL VOLDSFOREBYGGENDE TJENESTER I REGI AV SIVILTJENESTE- ADMINISTRASJONEN PÅ DILLINGØY (SAD) I 2002 Utarbeidet av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning

Detaljer