REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 3. november 2005 Tid: 17:10-22:50 Sted: Rådssalen, 10. etasje i administrasjonsbygget på Blindern i Oslo Ved opprop kl. 17:12 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende var tilstede under møtet: Sosialdemokratene Solveig Riiser Aase Julie Lødrup Ola Lotherington Vestad Kristin Sten Sigurd Berg Jorun Bjerke (vara for Stine Minde) Marit Vik Idar Brekke Simen Pedersen, kl ModeratGruppe Kjartan Almenning Trond Enger (vara for Elisabeth Torkildsen) Erlend Sand Bruer, kl Erik W. Bjønnes (vara for Marianne Torp), kl Hanne Birkelund (vara for Iman Winkelmann) Kristine Brakstad, kl Knud Berthelsen, kl Anders Svenkerud, kl , deretter Thomas J. Rigvår, kl (vara for Bent Lorentzen) Fakultetslistene Mona Grønlie Robert Bauck Hamar Dag Vemund Haanæs Ulrik Motzfeldt Erik Nederlid (vara for Fredrik Svendsen) Robin Sande Venstrealliansen Benjamin Endré Jonsrud Sveinung Holien BI May Synnøve Hansen Thomas Høye (vara for Peter Kihlman) Side 1 av 23

2 Åsa Maria Riksen (vara for Ellen Skyberg), kl Anders Kjøll (vara for Vivian Vennerø) Arild R. Nedreberg Gard Busterud Kjetil Nicolaisen Det teologiske menighetsfakultet Ingen møtt Norges musikkhøgskole Are Alund, gikk kl Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Mariann Forsheim (kun tale- og forslagsrett) Veterinærhøgskolen i Oslo Kari Olli Helgesen Norges idrettshøgskole Anders Haugval (kun tale- og forslagsrett) Øvrige (med tale- og forslagsrett) Inge Carlén, VT/AU Egil Heinert, VT/AU Lise Quivey, VT/AU Øyvind Gjengaar VT/AU Ingrid Stanger-Thorsen KK Torgeir T. Jørgensen, KK Christoffer Wiig, HS Silje Winther, HS Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstilte på følgende personer: Filip Nicolaisen og Mali Hole Skogen som ordstyrere Anne Berit Andøl som referent Vedtak: Innstillingen ble vedtatt. Forslag til dagsorden fra Lise, Arbeidsutvalget: Anders Haugval fra idrettshøgskolen får tale- og forslagsrett Vedtak: forslag vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling Det var ingen merknader til innkallingen. Side 2 av 23

3 Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan Forslag fra Inge, Arbeidsutvalget: Flytt sak 3A og sak 3B til sist Vedtak: Forslaget ble vedtatt Forslag fra Arbeidsutvalget: Sak 6a flyttes foran sak 4d på tidsplanen Vedtak: Forslaget ble vedtatt Til dagsorden fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Ny sak på sakslisten Sak 7 Resolusjoner Vedtak: Saken settes opp på dagsorden Til dagsorden fra AU: Ny sak på sakslisten Sak 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Vedtak: Saken settes opp på dagsorden Forslag fra Arbeidsutvalget: Mariann Forsheim, arkitektshøgsole innvilges tale og forslagsrett Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Endelig dagsorden ble da som følger: V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referenter V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 6/10 V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Kontrollkomiteens orientering O 2c) Hovedstyrets orientering O 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O Side 3 av 23

4 e) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Reglementsendringer V VT 004 Politikk 4a) Dokument om kollektivtrafikk V 4b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene V 4c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene V 4d) Mediepolitiske dokumenter V 4e) Behandling av mulige budsjettkutt V VT 005 Økonomi Ingen saker VT006 Valg 6a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for 2005 V VT 007 Resolusjoner 7a) Nei til fjerning av tilbakekallelsesretten V VT 008 Eventuelt Arbeidsutvalget la så frem forslag til tidsplan for møtet. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Endelig tidsplanen ble da som følger: a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra velferdstingsmøte 6/ a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Kontrollkomiteens orientering 2c) Hovedstyrets orientering 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene 2e) Orienteringsdebatt a) Dokument om kollektivtrafikk b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Pizzapause Side 4 av 23

5 a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for d) Mediepolitiske dokumenter 7a) Resolusjon nei til fjerning av tilbakekallelsesretten 3a) Vedtektsendringer 3b) Reglementsendringer Eventuelt Sak 1d) Godkjenning av referat fra velferdstingsmøte 6/10-05 Det var ingen merknader til referatet Vedtak: Referatet ble godkjent. Sak 2a) Arbeidsutvalgets orienteringer Arbeidsutvalget orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2b) Kontrollkomiteens orienteringer Kontrollkomiteen orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2c) Hovedstyrets orienteringer Hovedstyret orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene Orienteringene forelå skriftlig. Sak 2e) Orienteringsdebatt Det ble avholdt en debatt om orienteringene. Sak 4a) Dokument om kollektivtrafikk Egil Heinert orienterte. Spørsmålsrunde Debatt Ved opptelling var det 30 stemmeberettige i salen. Forslag nr 1 Tilleggsforslag linje 1 fra: Egil Heinert, Sosialdemokratene: Fotnote etter kollektivtransport. Med kollektivtransport menes alle transportmidler som buss, tog, trikk, t-bane og båt. Forslag nr 2 Endringsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Side 5 av 23

6 Strykning linje 7-9, avsnitt 1, side 45 Stryk fra Månedlig til betydelig. Forslag nr 3 Dissens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene: Stryk linje 14-16: Rimelig vil si at kollektivtrafikkort ikke skal koste uforholdsmessig mye i forhold til den inntekten studenter har hver måned. At kollektivtilbudet er bra betyr mange avganger og omfattende ruter. Forslag nr 4 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene og dissens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene (to separate forslag) Stryke linje 27 og 28: Velferdstinget ser at i en hardt presset fylkes- og kommuneøkonomi er det vanskelig for fylker og kommuner å bevilge penger til rimeligere kollektivtrafikk for studenter. Vedtak: vedtatt Forslag nr 5 Strykningsforlsag fra Kjartan Almenning, Moderat Gruppe: Stryke linje 30-34: som legger opp til studentrabattt er 40 % rimeligere enn ordinære personlige månedskort. Forsalg 6 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene (deler av forslaget oppe til behandling tidligere og har falt. Dette er kun siste setning i hans forslag): Stryke på linje 34-35: Stortinget må bevilge øremerkede midler, slik at studentkortet ikke er dyrere enn 50 prosent av ordinært personlig månedskort. Forsalg 7 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Strykning av linjene Side 6 av 23

7 Studiekortet ble i 2005*** finansiert med. til og med: Derfor må de statlige overføringene økes Forsalg nr 8 Endringsforslag line 45 fra Marianne Torp: Linje 45 endres til Studenter til og med 32 år skal ha muligheten til å kjøpe studentkortene Forslag nr 9 Tilleggsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Linje 48, avsnitt 1 side 46: Velferdstinget mener at studenter bør få 50 % rabatt på all kollektivtrafikk i Oslo, på lik linje med blant annet ungdom under 20 år. Forslag 10 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene og Gard Busterud, BI: Først og fremst et statlig ansvar erstattes med offentlig ansvar Forslag 11 Dissens fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Strykning i linje 52: Slik at flest mulig studenter har økonomi til å reise kollektivt Forsalg nr 12 Tilleggsforslag linje 58 fra Marianne Torp, Moderat Gruppe: Nytt bombepunkt - at det må legges til grunn i en eventuell anbudsrunde at trafikkselskapene/-foretakene må tilby studentrabatt på sine ruter for å kunne få konsesjon. Forslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Stryke i en eventuell ambudsrunde i forslage til Marianne Torp slik at det blir seende slik ut: - at det må legges til grunn at trafikkselskapene/-foretakene må tilby studentrabatt på sine ruter for å kunne få konsesjon. Side 7 av 23

8 Vedtak: Forslag med Benjamins endringer vedtatt Forslag 13 Tillegsforslag fra Ulrik Motzfelt, Karl Johan lista Tilføy ordet periodekort mellom Studentspesifikke og bør Forsalg nr 14 Strykningsforslag fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Stryk linje 91: som gir en frekvens på 7,5 minutter begge veier Forsalg 15 Disens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene: Stryke linje 88-94: De primære kollektive framkomstmidlene. Bedre transportmmidler østover. Forsalg 16 Endringsforslag fra Bejnjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: 16.A, Primærforsalg: Skyt inn mellom punktum og Linje på linje 91: Imidlertid er det.. 1. et eller annet inkompitent fjols som har satt opp rutene Vedtak: Primærforslag falt 16.B, Sekundærforslag: 2. dessverre slik at disse banene går med 3 min mellomrom i retning sentrum, også om kvelden når det går halvtimesrute; noe som gir en effekt på mellom 12 og 27 minutter. Dette er for dårlig og VT-AU skal ta opp saken med Oslo sporveier. Vedtak: falt Forslag 17 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Stryke linje Side 8 av 23

9 Forslag 18 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene Stryke linje Vedtak: Forsalg falt Forslag 19 Dissens fra jusskammeratene: Endring linje 130: Blindern, Nydalen og Universitetet. Forslag 20 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Stryke linje Forslag 21 Strykningsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene: Linje , avsnitt 1, side 48 stryke siste setning i avsnittet. Studenter bør gå fram osv Vedtak: Forsalg falt Forsalg 22 Tilleggsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: Linje 175, Overskrift: Velferdstinget vil i sitt arbeid prioritere følgende: Helheten ble tatt opp til votering. Vedtak: vedtatt mot 1 stemme Sak 4b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene Øyvind Gjengaar orienterer og svarte på spørsmål. Debatt Det var 33 stemmeberettige i salen under voteringen. Side 9 av 23

10 Forslag nr 1 Endingsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: 1-2, linje 12 endres til: Kontrollkomiteen for tildeling av boliger kan i særskilte tilfeller.. Flyttes til ny 7-6 Forslag nr 2 Endringsforsalg fra ingen avsender på dette forslaget. Linje 34: Endre Akershus til omkringliggende kommuner Forslag nr 3 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje endres til:, har prioritet til hybel. Forslag nr 4 Tilleggsforslag fra Sigurd Berg, Sosialdemokratene: I 3-1 ønskes det å legge til mellom 22 år og med bostedsregistrert adresse : men 23 dersom de har gjennomført pålagt førstegangs-/siviltjeneste. Grunn: Dette er grupper av utdanningssøkere som ikke har en korteste kvote enn andre. Derfor bør de ha en ekstra frist. Forslag nr 5 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud: Legg til: og uansett dersom de kommer direkte fra slik tjeneste. etter Sigurds forslag. Forslag nr 6 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny 3-1, primærforslag: Studenter som kvalifiserer til å betale laveste takst i SiOs barnehager. Side 10 av 23

11 Forslag nr 7 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny 3-1, sekundærforslag: Studenter hvis sosialøkonomisk bakgrunn gjør det vanskelig å delta på det åpne boligmarkedet, først og fremst studenter som ikke har annen inntekt enn offentlig studiefinansiering. Forslag nr 8 (trukket) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje endres til:, har 2.prioritering til hybel. Vedtak: Forslag trukket Forslag nr 9 Endringsforslag fra Kristin Sten Sosialdemokratene: 3-3 Legges til eller sosiale etter medisinske Forsalg nr 10 Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 42:, har prioritet til tilrettelagt bolig. Forslag nr 11 Tilleggsforslag fra Knud Berthelsen, Moderat Gruppe: Primærforslag: Ny 3-5: Røykere Forslag nr 12 Tilleggsforslag fra Knud Berthelsen, Moderat Gruppe: Sekundærforslag: Som en motvekt til den tiltiltakende diskrimineringen av røykere bør det tilbys et antall studentboliger hvor det er tillatt å røyke tilsvarende den delen av studentmassen som røyker. I bygninger hvor slike boliger ikke finnes må det finnes røykerom. Side 11 av 23

12 Intensjonsvotering til protokollen på sekundærforsalget. Vedtak: 4 stk støttet forslaget Forsalg nr 13 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene: 4-2, linje 51-52, side 55: Endring av setningen etter komma på linje 51:, enslige forsørgere skal prioriteres foran par med barn. Forsalg nr 14 Endringsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: 4-3, linje 53 Endre tomgang til ledige boliger Forsalg nr 15 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny paragraf: 4-4 Tildelingsmyndighet for studentboliger har adgang til å legge skjønnsmessige betraktninger til grunn i prioriteringssaker. Forslag nr 16 Endringsforslag fra Kristin Sten, Sosialdemokratene: 6-2 omformuleres til: klagen og anken skal alltid begrunnes, og vedlegges attester Vedtak: Forslaget vedtatt Helheten tas opp til votering. Vedtak: Helheten vedtatt Sak 4c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene Orientering fra Kristin Sten med påfølgende spørsmålsrunde. Til dagsorden: Forsalgsstiller: Øyvind Gjengaar, Fakultetslistene: Side 12 av 23

13 Sak 4c forblir vedtakssak, men AU får fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer som kommer fram under Hovedstyrets behandling av saken, før saken sendes Hovedstyre for endelig vedtak. Debatt Forslag nr 1 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: i endres til til Forslag nr 2 Tilleggsforslag fra Benajamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Linje 45: Det gis 20 tilleggspoeng til studenter som kan dokumentere at de hadde inntekt så lav at de kvalifiserte til laveste takst i forrige ligningsperiode. Forslag nr 3 Endringsforslag fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Linje 50 endres til: Aleneforeldre har forrang fremfor alle andre søkere. Forslag nr 4 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 62 og 63 strykes Forslag nr 5 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 66: stryke kan og endre medføre til medfører Forslag nr 6 Tilleggsforslag fra Benajamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Linje 75: Side 13 av 23

14 Legg til studenter i praksisperioden ved farmasi profesjonsstudium mellom XXX og og Forslag nr 7 Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Legg til i linje 76: advokat- og dommerfullmektige foran turnustjeneste Helheten tas opp til votering. Vedtak: Helheten vedtatt Sak 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Orientering om ny sak, 4e, på dagsorden ved Inge Spørsmål Debatt Forslag til voteringsorden fra Kjartan Almenning, Moderat Guppe: Alternativ 4 behandles. De øvrige overses med mindre eksplisitte forslag leveres. Forslag fra Solveig Riiser Aase fra Sosialdemokratene: Foreslår forslag 1 Forslag fra Benjamin E. Jonsrud: 1) Nytt alternativ 5 bestående av alternativ 1, men alterativ 4 hvis 1 ikke blir settedyktig: = 5. 2) Bruke preferansevalg for å velge framgangsmåte. Forslag 4 settes opp mot forslag 1: Forslag 4 flertall. Forsalg 4 settes opp mot nytt forslag 5: Forslag 4 flertall Vedtak: Forslag 4 vedtatt Pizza pause start igjen Sak 6a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for 2006 Side 14 av 23

15 Sosialdemokratene fremmer Silje Winther fra Sosialdemokratene som kandidat til leder for SiOs hovedstyre Inge orienterer om brev fra Studentskipnaden i Oslo: Valg av ny leder til hovedstyret innstilling På sitt møte oktober innstilte Hovedstyret Silje Winther som ny leder eter Christoffer Wiig for den resterende del av hennes funksjonsperiode. Hilsen Lise Dyrberg adm.dir. Vedtak: Silje Winther valgt ved akklamasjon. Sak 4d) Mediepolitiske dokumenter Lise og Øyvind, AU, orienterer Forsalg fra AU Aus forslag legges til grunn for behandling av saken. Vedtak: forslag vedtatt Debatten ble delt inn i tre deler med bakgrunn i dokumentet som lå til grunn. Debatt Del I Telling: 34 Forslag nr 1 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Bes sett under ett: - Endre Studentoffentligheten til Velferdstinget ønsker at medieaktørene på linje 27 - Endre Studentoffentligheten på linje 29 til De - Stryk en på linje 29 - Linje 30 skal lyde Studentkulturelle aktører. - Linje 32 skal lyde: En viktig kvalitet med studentoffentligheten bør være at den synliggjør - Endre skal på linje 35 til bør Forslag nr 2 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslista: Linje 9 til 12 (i AUs forsalg) strykes Side 15 av 23

16 Forsalg nr 3 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Endre uavhengig til balansert på linje 55. Forslag nr 4 Endringsforslag fra Sigurd Berg, Sosialdemokratene: litra e endres til: Følge redaktørplakaten, vær varsomplakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra pressens faglige utvalg. Forslag nr 5 Endringsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen (trukket): Linje 67: h) skal lyde: være religiøst uavhengig og uavhengige av politiske organisasjoner. Vedtak: Forslag TRUKKET Forsalg nr 6 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Punkt 1.3 Ny avsluttende linje under 1.3 Videre skal velferdstinget legge vekt på å legge til rette for at tradisjonsrike studentmedier består. Forslag nr 7 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Punkt 1,4 Linje 82 skal lyde: En del av offentligheten som springer ut av studentenes virke og engasjement og som oppebæres av studentenes egne verdier. Ingen debatt del II Forsalg nr 1 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Side 16 av 23

17 Punkt 2.3 Legg til på slutten av første avsnitt under 2.3: Velferdstinget skal legge til rette for at tradisjonsrike studentmedier består. Debatt del III Telling av stemmeberettige: 34 Forslag nr 1 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Nytt underkapitel 3.1, resten forskyves: Periode for tildeling Tildelingene fra Velferdstinget er ment å sikre studentmedienes forutsigbarhet i økonomien. Vårsemesteret hvert 3. år skal Velferdstinget behandle søknad om rammebevilgning i tråd med studentmedienes langtidsbudsjett. Dersom rammebetingelsene vedtas, er studentmediene garantert 70 % av den vedtatte tildelingen de 3 påfølgende regnskapsårene, *For øvrig tas de enkelte medienes budsjettopp til årlig behandling i denne tiden. *Så lege tildelingsvilkårene ellers er oppfylt. Forslag nr 2 Endringsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: På linje 151; Endre i samarbeid med etc (og ut setningen) til etter at regnskaps- og budsjettkomiteen har gått gjennom de økonomiske premissene for søknaden. Forslag nr 3 Strykningsforslag fra Øyvind Gjengaar, AU: Stryke ordet endelig i linje 152 Forsalg nr 4 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.2, avsnitt 1, linje Arbeidsutvalget endres til Mediastyret i linje 163 og 164 Vedtak: Forslag TRUKKET Forslag nr 5 Endringsforslag fra Moderat Gruppe: Side 17 av 23

18 Tildelingsinstans og tidsfrister Tillegg etter linje 154: Velferdstingets medlemmer som sitter i styret(inkl. varaer)eller redaksjon til et studentmedium, kan ikke delta i behandling av søknader om støtte til studentmedier eller revidering av mediepolitisk dokument. Forsalg nr 6 Endringsforslag fra Mona Grønlie og Eirik Nedrelid, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.2, linje 165: Erstatt sant med unntatt Vedtak: Forslag TRUKKET Forsalg nr 7 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.1, avsnitt 1, linje : Erstatt første avsnitt 3.1 med linje i felles sekundærforslag til Mediepolitisk styringsdokument. Linje 156: erstatt Velferdstingets arbeidsutvalg med Mediestyret Linje 157: Arbeidsutvalget endres til Mediestyret Vedtak: Forslag TRUKKET Forslag nr 8 Endringsforslag fra Moderat gruppe: 3.4 Revidering Endringer i gjeldende dokumenter gjøres med 2/3 flertall i Velferdstinget. Alle mediepolitiske dokumenter skal revideres i god tid innen tildelingsperioden Endres til (ny setning): Endringer i gjeldende dokument gjøres med 2/3 flertall i Velferdstinget. Dette mediepolitiske dokumentet går ut på dato Alle mediepolitiske dokumenter skal revideres i god tid innen tildelingsperioden Forslag 9 Tilleggsforslag ny del 4 fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Linje 189: 2, 3, 4 og 5 fra felles sekundærforslag til retningslinjer for mediestyret tas inn som ny del 4 Side 18 av 23

19 Vedtak: Forslag TRUKKET Helheten opptil votering Vedtak: Helheten vedtatt mot en stemme Sak 7) Resolusjoner Debatt Det var 33 stemmeberettige i salen ved opptelling Forslag nr 1 Endringsforslag fra Solveig Riiser Aase, Sosialdemokratene: 1.avsnitt, 3.linje: går ryktene ut på endres til har det kommet sterke signaler om.. Forsalg nr 2 Strykningsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: Stryk 2. og 3. setning i avsnitt 1. Forslag nr 3 Endringsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: 2. avsnitt: 2.setning endres til Dersom studentene ikke lenger kan tilbakekalle sine representanter i hovedstyret, vil dette dramatisk svekke studentenes innflytelse over studentvelferd. Forsalg nr 4 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: 3. avsnitt: Stryk leddsetningen og innenfor til og med punktum. Forsalg nr 5 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Stryke setningen At administrerende Side 19 av 23

20 Forslag nr 6 Strykningsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe og Øyvind Gjengaar, AU (to separate forslag): 3.avsnitt strykes Forsalg nr 7 Endringsforslag fra Robert B. Hamar, Fakultetslistene: Endre AP/SV/SP-regjeringen til regjeringen Forsalg nr 8 Endringsforslag fra Solveig Riiser Aase, Sosialdemokratene: 4. avsnitt, 1. linje: håper vi endres til krever vi Forslag nr 9 Endringsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: 4.avsnitt endres til: VT oppfordrer regjeringen om å avvise eventuelle forslag om fjerning av tilbakekallelseretten. Forslag nr 10 Strykningsforslag fra Lise Quivey, Arbeidsutvalget: Setningens som starter med Sendes ut som riksdekkende medier Forsalg nr 11 (trukket) Endringsforslag fra Eirik Nedrelid, Fakultetslistene: Til slutt: AU gis fullmakt til språkvask og nedtemming av aggressiv språkbruk. Meningsinnholdet videreføres (unntatt avsnitt 3) Vedtak: Forslag trukket Side 20 av 23

21 Helheten opp til votering. Vedtak: Resolusjonen vedtatt Sak 3a) Vedtektsendringer Forslag 1 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 2-7, første setning 1.november endres til 15. november Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 2 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, tredje avsnitt tre uker endres til to uker Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 3 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, tredje avsnitt ti dager endres til en uke Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 4 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, femte avsnitt, første setning to uker endres til 10 dager Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 5 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Side 21 av 23

22 , andre avsnitt, første setning fjorten dager endres til 10 dager Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 6 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 7-1, andre avsnitt alminnelig instruks endres til reglement Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Forslag 7 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 7-2, andre avsnitt alminnelig instruks endres til reglement Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 8 Forslagsstiller: Jens Ådne Rekkedal Haga, VA? (KK foreslår avsnitt 6, 3) Tilleggsforslag for reglement for VT Saker i VT skal behandles i den rekkefølgen de meldes til VT-AU. Alle med talerett i VT kan fremme endringsforslag eller utsettelsesforslag for behandlingsrekkefølgen av saker i VT. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag avvises Vedtak: forslag falt Forsalg 9 Forsalgsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag ledd. Dersom forsamlingen ønsker å gå rett til votering underveis i debatten, kreves det 2/3 flertall. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Side 22 av 23

23 Vedtak: forslag vedtatt Forslag 10: Forsalgsstiller: Egil Heinert Kapittel 7, overskrift: mediestyret erstattes med mediepolitikk 7-2 Mediestyret Paragrafen erstattes med følgende: 7-2 Mediepolitikk Velferdstinget ønsker å ivarteta den mangfoldige studentkulturen gjennom økonomisk støtte til de store og regelmessig utkommende studentmediene av og for studenter knyttet til Studentskipnaden i Oslo. Velferdstinget fastsetter alminnelig instruks for tildeling av støtte til studentmediene med 2/3 flertall. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: Forlag vedtatt Sak 3b) Reglementsendringer Forslag 1 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Til del III, 7-1, andre setning 25 % endres til 40 %. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2006 Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: forslag vedtatt Eventuelt Julebord snart og invitasjon på quiz Lise og Inge takker for et supert år for alle sammen og tjo og hei Service prisen alle må komme med nominasjon nå! Møte hevet Side 23 av 23

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer