REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 3. november 2005 Tid: 17:10-22:50 Sted: Rådssalen, 10. etasje i administrasjonsbygget på Blindern i Oslo Ved opprop kl. 17:12 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende var tilstede under møtet: Sosialdemokratene Solveig Riiser Aase Julie Lødrup Ola Lotherington Vestad Kristin Sten Sigurd Berg Jorun Bjerke (vara for Stine Minde) Marit Vik Idar Brekke Simen Pedersen, kl ModeratGruppe Kjartan Almenning Trond Enger (vara for Elisabeth Torkildsen) Erlend Sand Bruer, kl Erik W. Bjønnes (vara for Marianne Torp), kl Hanne Birkelund (vara for Iman Winkelmann) Kristine Brakstad, kl Knud Berthelsen, kl Anders Svenkerud, kl , deretter Thomas J. Rigvår, kl (vara for Bent Lorentzen) Fakultetslistene Mona Grønlie Robert Bauck Hamar Dag Vemund Haanæs Ulrik Motzfeldt Erik Nederlid (vara for Fredrik Svendsen) Robin Sande Venstrealliansen Benjamin Endré Jonsrud Sveinung Holien BI May Synnøve Hansen Thomas Høye (vara for Peter Kihlman) Side 1 av 23

2 Åsa Maria Riksen (vara for Ellen Skyberg), kl Anders Kjøll (vara for Vivian Vennerø) Arild R. Nedreberg Gard Busterud Kjetil Nicolaisen Det teologiske menighetsfakultet Ingen møtt Norges musikkhøgskole Are Alund, gikk kl Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Mariann Forsheim (kun tale- og forslagsrett) Veterinærhøgskolen i Oslo Kari Olli Helgesen Norges idrettshøgskole Anders Haugval (kun tale- og forslagsrett) Øvrige (med tale- og forslagsrett) Inge Carlén, VT/AU Egil Heinert, VT/AU Lise Quivey, VT/AU Øyvind Gjengaar VT/AU Ingrid Stanger-Thorsen KK Torgeir T. Jørgensen, KK Christoffer Wiig, HS Silje Winther, HS Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstilte på følgende personer: Filip Nicolaisen og Mali Hole Skogen som ordstyrere Anne Berit Andøl som referent Vedtak: Innstillingen ble vedtatt. Forslag til dagsorden fra Lise, Arbeidsutvalget: Anders Haugval fra idrettshøgskolen får tale- og forslagsrett Vedtak: forslag vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling Det var ingen merknader til innkallingen. Side 2 av 23

3 Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan Forslag fra Inge, Arbeidsutvalget: Flytt sak 3A og sak 3B til sist Vedtak: Forslaget ble vedtatt Forslag fra Arbeidsutvalget: Sak 6a flyttes foran sak 4d på tidsplanen Vedtak: Forslaget ble vedtatt Til dagsorden fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Ny sak på sakslisten Sak 7 Resolusjoner Vedtak: Saken settes opp på dagsorden Til dagsorden fra AU: Ny sak på sakslisten Sak 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Vedtak: Saken settes opp på dagsorden Forslag fra Arbeidsutvalget: Mariann Forsheim, arkitektshøgsole innvilges tale og forslagsrett Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Endelig dagsorden ble da som følger: V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referenter V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 6/10 V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Kontrollkomiteens orientering O 2c) Hovedstyrets orientering O 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O Side 3 av 23

4 e) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Reglementsendringer V VT 004 Politikk 4a) Dokument om kollektivtrafikk V 4b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene V 4c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene V 4d) Mediepolitiske dokumenter V 4e) Behandling av mulige budsjettkutt V VT 005 Økonomi Ingen saker VT006 Valg 6a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for 2005 V VT 007 Resolusjoner 7a) Nei til fjerning av tilbakekallelsesretten V VT 008 Eventuelt Arbeidsutvalget la så frem forslag til tidsplan for møtet. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Endelig tidsplanen ble da som følger: a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra velferdstingsmøte 6/ a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Kontrollkomiteens orientering 2c) Hovedstyrets orientering 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene 2e) Orienteringsdebatt a) Dokument om kollektivtrafikk b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Pizzapause Side 4 av 23

5 a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for d) Mediepolitiske dokumenter 7a) Resolusjon nei til fjerning av tilbakekallelsesretten 3a) Vedtektsendringer 3b) Reglementsendringer Eventuelt Sak 1d) Godkjenning av referat fra velferdstingsmøte 6/10-05 Det var ingen merknader til referatet Vedtak: Referatet ble godkjent. Sak 2a) Arbeidsutvalgets orienteringer Arbeidsutvalget orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2b) Kontrollkomiteens orienteringer Kontrollkomiteen orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2c) Hovedstyrets orienteringer Hovedstyret orienterte og svarte på spørsmål. Sak 2d) Orienteringer fra delstyrerepresentantene Orienteringene forelå skriftlig. Sak 2e) Orienteringsdebatt Det ble avholdt en debatt om orienteringene. Sak 4a) Dokument om kollektivtrafikk Egil Heinert orienterte. Spørsmålsrunde Debatt Ved opptelling var det 30 stemmeberettige i salen. Forslag nr 1 Tilleggsforslag linje 1 fra: Egil Heinert, Sosialdemokratene: Fotnote etter kollektivtransport. Med kollektivtransport menes alle transportmidler som buss, tog, trikk, t-bane og båt. Forslag nr 2 Endringsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Side 5 av 23

6 Strykning linje 7-9, avsnitt 1, side 45 Stryk fra Månedlig til betydelig. Forslag nr 3 Dissens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene: Stryk linje 14-16: Rimelig vil si at kollektivtrafikkort ikke skal koste uforholdsmessig mye i forhold til den inntekten studenter har hver måned. At kollektivtilbudet er bra betyr mange avganger og omfattende ruter. Forslag nr 4 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene og dissens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene (to separate forslag) Stryke linje 27 og 28: Velferdstinget ser at i en hardt presset fylkes- og kommuneøkonomi er det vanskelig for fylker og kommuner å bevilge penger til rimeligere kollektivtrafikk for studenter. Vedtak: vedtatt Forslag nr 5 Strykningsforlsag fra Kjartan Almenning, Moderat Gruppe: Stryke linje 30-34: som legger opp til studentrabattt er 40 % rimeligere enn ordinære personlige månedskort. Forsalg 6 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene (deler av forslaget oppe til behandling tidligere og har falt. Dette er kun siste setning i hans forslag): Stryke på linje 34-35: Stortinget må bevilge øremerkede midler, slik at studentkortet ikke er dyrere enn 50 prosent av ordinært personlig månedskort. Forsalg 7 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Strykning av linjene Side 6 av 23

7 Studiekortet ble i 2005*** finansiert med. til og med: Derfor må de statlige overføringene økes Forsalg nr 8 Endringsforslag line 45 fra Marianne Torp: Linje 45 endres til Studenter til og med 32 år skal ha muligheten til å kjøpe studentkortene Forslag nr 9 Tilleggsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Linje 48, avsnitt 1 side 46: Velferdstinget mener at studenter bør få 50 % rabatt på all kollektivtrafikk i Oslo, på lik linje med blant annet ungdom under 20 år. Forslag 10 Dissens fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene og Gard Busterud, BI: Først og fremst et statlig ansvar erstattes med offentlig ansvar Forslag 11 Dissens fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Strykning i linje 52: Slik at flest mulig studenter har økonomi til å reise kollektivt Forsalg nr 12 Tilleggsforslag linje 58 fra Marianne Torp, Moderat Gruppe: Nytt bombepunkt - at det må legges til grunn i en eventuell anbudsrunde at trafikkselskapene/-foretakene må tilby studentrabatt på sine ruter for å kunne få konsesjon. Forslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Stryke i en eventuell ambudsrunde i forslage til Marianne Torp slik at det blir seende slik ut: - at det må legges til grunn at trafikkselskapene/-foretakene må tilby studentrabatt på sine ruter for å kunne få konsesjon. Side 7 av 23

8 Vedtak: Forslag med Benjamins endringer vedtatt Forslag 13 Tillegsforslag fra Ulrik Motzfelt, Karl Johan lista Tilføy ordet periodekort mellom Studentspesifikke og bør Forsalg nr 14 Strykningsforslag fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Stryk linje 91: som gir en frekvens på 7,5 minutter begge veier Forsalg 15 Disens fra Dag Vemund Haanæs, fakultetslistene: Stryke linje 88-94: De primære kollektive framkomstmidlene. Bedre transportmmidler østover. Forsalg 16 Endringsforslag fra Bejnjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: 16.A, Primærforsalg: Skyt inn mellom punktum og Linje på linje 91: Imidlertid er det.. 1. et eller annet inkompitent fjols som har satt opp rutene Vedtak: Primærforslag falt 16.B, Sekundærforslag: 2. dessverre slik at disse banene går med 3 min mellomrom i retning sentrum, også om kvelden når det går halvtimesrute; noe som gir en effekt på mellom 12 og 27 minutter. Dette er for dårlig og VT-AU skal ta opp saken med Oslo sporveier. Vedtak: falt Forslag 17 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Stryke linje Side 8 av 23

9 Forslag 18 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene Stryke linje Vedtak: Forsalg falt Forslag 19 Dissens fra jusskammeratene: Endring linje 130: Blindern, Nydalen og Universitetet. Forslag 20 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanes, Fakultetslistene: Stryke linje Forslag 21 Strykningsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene: Linje , avsnitt 1, side 48 stryke siste setning i avsnittet. Studenter bør gå fram osv Vedtak: Forsalg falt Forsalg 22 Tilleggsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: Linje 175, Overskrift: Velferdstinget vil i sitt arbeid prioritere følgende: Helheten ble tatt opp til votering. Vedtak: vedtatt mot 1 stemme Sak 4b) Endringer i tildelingsreglene for studentboligene Øyvind Gjengaar orienterer og svarte på spørsmål. Debatt Det var 33 stemmeberettige i salen under voteringen. Side 9 av 23

10 Forslag nr 1 Endingsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: 1-2, linje 12 endres til: Kontrollkomiteen for tildeling av boliger kan i særskilte tilfeller.. Flyttes til ny 7-6 Forslag nr 2 Endringsforsalg fra ingen avsender på dette forslaget. Linje 34: Endre Akershus til omkringliggende kommuner Forslag nr 3 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje endres til:, har prioritet til hybel. Forslag nr 4 Tilleggsforslag fra Sigurd Berg, Sosialdemokratene: I 3-1 ønskes det å legge til mellom 22 år og med bostedsregistrert adresse : men 23 dersom de har gjennomført pålagt førstegangs-/siviltjeneste. Grunn: Dette er grupper av utdanningssøkere som ikke har en korteste kvote enn andre. Derfor bør de ha en ekstra frist. Forslag nr 5 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud: Legg til: og uansett dersom de kommer direkte fra slik tjeneste. etter Sigurds forslag. Forslag nr 6 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny 3-1, primærforslag: Studenter som kvalifiserer til å betale laveste takst i SiOs barnehager. Side 10 av 23

11 Forslag nr 7 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny 3-1, sekundærforslag: Studenter hvis sosialøkonomisk bakgrunn gjør det vanskelig å delta på det åpne boligmarkedet, først og fremst studenter som ikke har annen inntekt enn offentlig studiefinansiering. Forslag nr 8 (trukket) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje endres til:, har 2.prioritering til hybel. Vedtak: Forslag trukket Forslag nr 9 Endringsforslag fra Kristin Sten Sosialdemokratene: 3-3 Legges til eller sosiale etter medisinske Forsalg nr 10 Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 42:, har prioritet til tilrettelagt bolig. Forslag nr 11 Tilleggsforslag fra Knud Berthelsen, Moderat Gruppe: Primærforslag: Ny 3-5: Røykere Forslag nr 12 Tilleggsforslag fra Knud Berthelsen, Moderat Gruppe: Sekundærforslag: Som en motvekt til den tiltiltakende diskrimineringen av røykere bør det tilbys et antall studentboliger hvor det er tillatt å røyke tilsvarende den delen av studentmassen som røyker. I bygninger hvor slike boliger ikke finnes må det finnes røykerom. Side 11 av 23

12 Intensjonsvotering til protokollen på sekundærforsalget. Vedtak: 4 stk støttet forslaget Forsalg nr 13 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene: 4-2, linje 51-52, side 55: Endring av setningen etter komma på linje 51:, enslige forsørgere skal prioriteres foran par med barn. Forsalg nr 14 Endringsforslag fra Egil Heinert, Sosialdemokratene: 4-3, linje 53 Endre tomgang til ledige boliger Forsalg nr 15 Tilleggsforslag fra Benjamin E. Jonsrud: Ny paragraf: 4-4 Tildelingsmyndighet for studentboliger har adgang til å legge skjønnsmessige betraktninger til grunn i prioriteringssaker. Forslag nr 16 Endringsforslag fra Kristin Sten, Sosialdemokratene: 6-2 omformuleres til: klagen og anken skal alltid begrunnes, og vedlegges attester Vedtak: Forslaget vedtatt Helheten tas opp til votering. Vedtak: Helheten vedtatt Sak 4c) Endring i uttakskriteriene for studentbarnehagene Orientering fra Kristin Sten med påfølgende spørsmålsrunde. Til dagsorden: Forsalgsstiller: Øyvind Gjengaar, Fakultetslistene: Side 12 av 23

13 Sak 4c forblir vedtakssak, men AU får fullmakt til å innarbeide eventuelle endringer som kommer fram under Hovedstyrets behandling av saken, før saken sendes Hovedstyre for endelig vedtak. Debatt Forslag nr 1 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: i endres til til Forslag nr 2 Tilleggsforslag fra Benajamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Linje 45: Det gis 20 tilleggspoeng til studenter som kan dokumentere at de hadde inntekt så lav at de kvalifiserte til laveste takst i forrige ligningsperiode. Forslag nr 3 Endringsforslag fra Sveinung Holien, Venstrealliansen: Linje 50 endres til: Aleneforeldre har forrang fremfor alle andre søkere. Forslag nr 4 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 62 og 63 strykes Forslag nr 5 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Linje 66: stryke kan og endre medføre til medfører Forslag nr 6 Tilleggsforslag fra Benajamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Linje 75: Side 13 av 23

14 Legg til studenter i praksisperioden ved farmasi profesjonsstudium mellom XXX og og Forslag nr 7 Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslistene: Legg til i linje 76: advokat- og dommerfullmektige foran turnustjeneste Helheten tas opp til votering. Vedtak: Helheten vedtatt Sak 4e) Behandling av mulige budsjettkutt Orientering om ny sak, 4e, på dagsorden ved Inge Spørsmål Debatt Forslag til voteringsorden fra Kjartan Almenning, Moderat Guppe: Alternativ 4 behandles. De øvrige overses med mindre eksplisitte forslag leveres. Forslag fra Solveig Riiser Aase fra Sosialdemokratene: Foreslår forslag 1 Forslag fra Benjamin E. Jonsrud: 1) Nytt alternativ 5 bestående av alternativ 1, men alterativ 4 hvis 1 ikke blir settedyktig: = 5. 2) Bruke preferansevalg for å velge framgangsmåte. Forslag 4 settes opp mot forslag 1: Forslag 4 flertall. Forsalg 4 settes opp mot nytt forslag 5: Forslag 4 flertall Vedtak: Forslag 4 vedtatt Pizza pause start igjen Sak 6a) Valg av leder for SiOs hovedstyre for 2006 Side 14 av 23

15 Sosialdemokratene fremmer Silje Winther fra Sosialdemokratene som kandidat til leder for SiOs hovedstyre Inge orienterer om brev fra Studentskipnaden i Oslo: Valg av ny leder til hovedstyret innstilling På sitt møte oktober innstilte Hovedstyret Silje Winther som ny leder eter Christoffer Wiig for den resterende del av hennes funksjonsperiode. Hilsen Lise Dyrberg adm.dir. Vedtak: Silje Winther valgt ved akklamasjon. Sak 4d) Mediepolitiske dokumenter Lise og Øyvind, AU, orienterer Forsalg fra AU Aus forslag legges til grunn for behandling av saken. Vedtak: forslag vedtatt Debatten ble delt inn i tre deler med bakgrunn i dokumentet som lå til grunn. Debatt Del I Telling: 34 Forslag nr 1 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Bes sett under ett: - Endre Studentoffentligheten til Velferdstinget ønsker at medieaktørene på linje 27 - Endre Studentoffentligheten på linje 29 til De - Stryk en på linje 29 - Linje 30 skal lyde Studentkulturelle aktører. - Linje 32 skal lyde: En viktig kvalitet med studentoffentligheten bør være at den synliggjør - Endre skal på linje 35 til bør Forslag nr 2 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs, Fakultetslista: Linje 9 til 12 (i AUs forsalg) strykes Side 15 av 23

16 Forsalg nr 3 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Endre uavhengig til balansert på linje 55. Forslag nr 4 Endringsforslag fra Sigurd Berg, Sosialdemokratene: litra e endres til: Følge redaktørplakaten, vær varsomplakaten, tekstreklameplakaten og praksis fra pressens faglige utvalg. Forslag nr 5 Endringsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen (trukket): Linje 67: h) skal lyde: være religiøst uavhengig og uavhengige av politiske organisasjoner. Vedtak: Forslag TRUKKET Forsalg nr 6 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Punkt 1.3 Ny avsluttende linje under 1.3 Videre skal velferdstinget legge vekt på å legge til rette for at tradisjonsrike studentmedier består. Forslag nr 7 Endringsforslag fra Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Punkt 1,4 Linje 82 skal lyde: En del av offentligheten som springer ut av studentenes virke og engasjement og som oppebæres av studentenes egne verdier. Ingen debatt del II Forsalg nr 1 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Side 16 av 23

17 Punkt 2.3 Legg til på slutten av første avsnitt under 2.3: Velferdstinget skal legge til rette for at tradisjonsrike studentmedier består. Debatt del III Telling av stemmeberettige: 34 Forslag nr 1 Tilleggsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: Nytt underkapitel 3.1, resten forskyves: Periode for tildeling Tildelingene fra Velferdstinget er ment å sikre studentmedienes forutsigbarhet i økonomien. Vårsemesteret hvert 3. år skal Velferdstinget behandle søknad om rammebevilgning i tråd med studentmedienes langtidsbudsjett. Dersom rammebetingelsene vedtas, er studentmediene garantert 70 % av den vedtatte tildelingen de 3 påfølgende regnskapsårene, *For øvrig tas de enkelte medienes budsjettopp til årlig behandling i denne tiden. *Så lege tildelingsvilkårene ellers er oppfylt. Forslag nr 2 Endringsforslag Benjamin E. Jonsrud, Venstrealliansen: På linje 151; Endre i samarbeid med etc (og ut setningen) til etter at regnskaps- og budsjettkomiteen har gått gjennom de økonomiske premissene for søknaden. Forslag nr 3 Strykningsforslag fra Øyvind Gjengaar, AU: Stryke ordet endelig i linje 152 Forsalg nr 4 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.2, avsnitt 1, linje Arbeidsutvalget endres til Mediastyret i linje 163 og 164 Vedtak: Forslag TRUKKET Forslag nr 5 Endringsforslag fra Moderat Gruppe: Side 17 av 23

18 Tildelingsinstans og tidsfrister Tillegg etter linje 154: Velferdstingets medlemmer som sitter i styret(inkl. varaer)eller redaksjon til et studentmedium, kan ikke delta i behandling av søknader om støtte til studentmedier eller revidering av mediepolitisk dokument. Forsalg nr 6 Endringsforslag fra Mona Grønlie og Eirik Nedrelid, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.2, linje 165: Erstatt sant med unntatt Vedtak: Forslag TRUKKET Forsalg nr 7 Endringsforslag fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Punkt 3.1, avsnitt 1, linje : Erstatt første avsnitt 3.1 med linje i felles sekundærforslag til Mediepolitisk styringsdokument. Linje 156: erstatt Velferdstingets arbeidsutvalg med Mediestyret Linje 157: Arbeidsutvalget endres til Mediestyret Vedtak: Forslag TRUKKET Forslag nr 8 Endringsforslag fra Moderat gruppe: 3.4 Revidering Endringer i gjeldende dokumenter gjøres med 2/3 flertall i Velferdstinget. Alle mediepolitiske dokumenter skal revideres i god tid innen tildelingsperioden Endres til (ny setning): Endringer i gjeldende dokument gjøres med 2/3 flertall i Velferdstinget. Dette mediepolitiske dokumentet går ut på dato Alle mediepolitiske dokumenter skal revideres i god tid innen tildelingsperioden Forslag 9 Tilleggsforslag ny del 4 fra Mona Grønlie, Fakultetslistene (trukket): Linje 189: 2, 3, 4 og 5 fra felles sekundærforslag til retningslinjer for mediestyret tas inn som ny del 4 Side 18 av 23

19 Vedtak: Forslag TRUKKET Helheten opptil votering Vedtak: Helheten vedtatt mot en stemme Sak 7) Resolusjoner Debatt Det var 33 stemmeberettige i salen ved opptelling Forslag nr 1 Endringsforslag fra Solveig Riiser Aase, Sosialdemokratene: 1.avsnitt, 3.linje: går ryktene ut på endres til har det kommet sterke signaler om.. Forsalg nr 2 Strykningsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: Stryk 2. og 3. setning i avsnitt 1. Forslag nr 3 Endringsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: 2. avsnitt: 2.setning endres til Dersom studentene ikke lenger kan tilbakekalle sine representanter i hovedstyret, vil dette dramatisk svekke studentenes innflytelse over studentvelferd. Forsalg nr 4 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: 3. avsnitt: Stryk leddsetningen og innenfor til og med punktum. Forsalg nr 5 Strykningsforslag fra Julie Lødrup, Sosialdemokratene: Stryke setningen At administrerende Side 19 av 23

20 Forslag nr 6 Strykningsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe og Øyvind Gjengaar, AU (to separate forslag): 3.avsnitt strykes Forsalg nr 7 Endringsforslag fra Robert B. Hamar, Fakultetslistene: Endre AP/SV/SP-regjeringen til regjeringen Forsalg nr 8 Endringsforslag fra Solveig Riiser Aase, Sosialdemokratene: 4. avsnitt, 1. linje: håper vi endres til krever vi Forslag nr 9 Endringsforslag fra Kjartan Almenning, Moderat gruppe: 4.avsnitt endres til: VT oppfordrer regjeringen om å avvise eventuelle forslag om fjerning av tilbakekallelseretten. Forslag nr 10 Strykningsforslag fra Lise Quivey, Arbeidsutvalget: Setningens som starter med Sendes ut som riksdekkende medier Forsalg nr 11 (trukket) Endringsforslag fra Eirik Nedrelid, Fakultetslistene: Til slutt: AU gis fullmakt til språkvask og nedtemming av aggressiv språkbruk. Meningsinnholdet videreføres (unntatt avsnitt 3) Vedtak: Forslag trukket Side 20 av 23

21 Helheten opp til votering. Vedtak: Resolusjonen vedtatt Sak 3a) Vedtektsendringer Forslag 1 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 2-7, første setning 1.november endres til 15. november Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 2 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, tredje avsnitt tre uker endres til to uker Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 3 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, tredje avsnitt ti dager endres til en uke Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 4 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 3-3, femte avsnitt, første setning to uker endres til 10 dager Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 5 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Side 21 av 23

22 , andre avsnitt, første setning fjorten dager endres til 10 dager Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 6 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 7-1, andre avsnitt alminnelig instruks endres til reglement Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Forslag 7 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 7-2, andre avsnitt alminnelig instruks endres til reglement Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag vedtas Vedtak: forslag vedtatt Forslag 8 Forslagsstiller: Jens Ådne Rekkedal Haga, VA? (KK foreslår avsnitt 6, 3) Tilleggsforslag for reglement for VT Saker i VT skal behandles i den rekkefølgen de meldes til VT-AU. Alle med talerett i VT kan fremme endringsforslag eller utsettelsesforslag for behandlingsrekkefølgen av saker i VT. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag avvises Vedtak: forslag falt Forsalg 9 Forsalgsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag ledd. Dersom forsamlingen ønsker å gå rett til votering underveis i debatten, kreves det 2/3 flertall. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Side 22 av 23

23 Vedtak: forslag vedtatt Forslag 10: Forsalgsstiller: Egil Heinert Kapittel 7, overskrift: mediestyret erstattes med mediepolitikk 7-2 Mediestyret Paragrafen erstattes med følgende: 7-2 Mediepolitikk Velferdstinget ønsker å ivarteta den mangfoldige studentkulturen gjennom økonomisk støtte til de store og regelmessig utkommende studentmediene av og for studenter knyttet til Studentskipnaden i Oslo. Velferdstinget fastsetter alminnelig instruks for tildeling av støtte til studentmediene med 2/3 flertall. Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: Forlag vedtatt Sak 3b) Reglementsendringer Forslag 1 Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Til del III, 7-1, andre setning 25 % endres til 40 %. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2006 Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas Vedtak: forslag vedtatt Eventuelt Julebord snart og invitasjon på quiz Lise og Inge takker for et supert år for alle sammen og tjo og hei Service prisen alle må komme med nominasjon nå! Møte hevet Side 23 av 23

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 Tid: 17.30 22.40 Sted: Gamle festsal, Domus Academica Opprop kl. 17.40 Nr Fornavn Etternavn Status Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer:

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer: Saksfremlegg Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Iselin Ruud Goksøyr og Lars Magnus Bergh Referent:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO Dag 1 Dato: 17. februar

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 05.02.2011 Sist oppdatert 05.02.2011 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er det overordnede studentpolitiske

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

VT sak 21/13 Godkjenning av innkalling, protokoll og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Side 1 av 6 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 03/13 5. mars 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 25 30 VT sak 20/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede:

VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: Møte i Velferdstinget i Bergen Torsdag 15. november 2011 Protokoll Velferdstinget 2011 VT 66/11 Opprop Følgende representanter og varaer var til stede: UiB: HiB: NHH: NLA: Betanien: Haraldsplass D. H.:

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

REFERAT FRA AU

REFERAT FRA AU Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 13.05.2016 Fra Lage Nøst REFERAT FRA AU-9-2016 Møtedato: 03.05.2016 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 21:00 (skolering

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006

Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Blindern 29. september 2006 Referat fra møte i Kulturstyret 14. august 2006 Stort møterom, Domus Athletica. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Robin Sande (vara for Kaia Nielsen Kjøs),

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt.

Møtet var vedtaksdyktig med 18 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte VT 02/13 5. februar 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter. 5 10 15 20 VT sak 09/13 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede: Universitetet

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Lørdag 12. februar Tid: 11.00-13.00 Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget. Møtet ikke vedtaksdyktig. AU orienterte om - Arbeid i perioden. - Forslag til

Detaljer

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene.

NB! Saksliste, sakspapirer og mer informasjon kommer i 2. Innkalling, som også vil bli sendt til de påmeldte delegatene. Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 24. oktober 2010 1. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.00 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer