REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende var til stede under møtet: Fakultetslistene 1. Terje Nicolaysen 2. Robin Sande 3. Kaia Nielsen Kjøs 4. Jonas Heli 5. Erlend Storrøsten (vara for Marita Nordbø) 6. Sara Lovise Roaldseth 7. Robert Bauck Hamar 8. Erik Søderman Reistad 9. Karl Magnus Løvlien Eger (vara for Stine Kiil Saga) Sosialdemokratene 10. Jorun Bjerke 11. Egil Heinert (plassfratredelse, ingen vara) 12. Simen Pedersen 13. Stine Winger Minde 14. Idar Brekke 15. Ola Lotherington Vestad 16. Hanne Winger Minde (vara for Hanne-Kristine Starberg) 17. Trine Paulsrud (vara for Kristin Eliesen) ModeratGruppe 18. Thomas Rigvår (vara for Hanne Birkelund) (lørdag) 18. Hanne Birkelund (søndag) 19. Inge Carlén 20. Bent Lorentzen (vara for Kristin Eliasson) 21. Erlend Sand Bruer 22. Thomas Rigvår (vara for Maria Kjellby) (søndag) 22.Maria Kjellbye 23. Nora Mohn Ulnes Reed Venstrealliansen 24. Sara Cools 25. Sveinung Holien 26. Tonje Lilleås Humberset Side 1 av 62

2 27. Benjamin Endre Jonsrud 28. Lina Johanne Strand Karl Johans-lista 29. Ulrik Motzfeldt 30. Kathinka Bull-Engelstad 31. Dag Vemund Haanæs (lørdag) BI 32. Gard Busterud (søndag) 33. Arild Nedreberg 34. Erik Nilsen (vara for May-Synnøve Hansen) 35. Maria Riksen (vara for Mette Kvåle) 36. Are Nicolai Ellingsve 37. Arne Langeland Norges idrettshøgskole 38. Anders Haugvad 39. Camilla Clausen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 40. Mariann Fossheim Veterinærhøgskolen i Oslo 41. Elin Andersson Det teologiske menighetsfakultet 42. Eike Ziller-Off (lørdag) Norges musikkhøgskole 43. Ragnhild E.B. Lütken Øvrige (med tale- og forslagsrett) Øyvind Gjengaar, VT/AU Egil Heinert, VT/AU Lise Quivey, VT/AU Sten Ånnerud, VT/AU Sigurd Berg, KK Silje Winther, HS Trond Enger, HS Finn Olav Haga, HS Eirik Nedrelid, HS Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Trond Yngve Larsen og Lars Magnus Bergh Referent: Kristin Sten Vedtak: Forslag vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling Øyvind Gjengaar fortalte at papirene kom sent, og beklager dette, men skylder på Posten Norge BA. Side 2 av 62

3 Vedtak: Innkalling godkjent med denne merknaden. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden 1d) Godkjenning av valgprotokoller 1e) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomiteer 1f) Valg av ledere for redaksjonskomiteer 1g) Valg av redaksjonskomiteer VT 002 Orienteringer Ingen orienteringer foreligger VT 003 Organisasjon 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2006 VT 004 Politikk 4a) Revidering av Politisk Grunndokument 4b) Vedtak av arbeidsprogram for 2006 VT 005 Økonomi Ingen saker VT 006 Valg 6a) Valg av et medlem med vara til styret for Studentboligene 6b) Valg av medlemmer med vara til Kulturstyret 6c) Valg av inntil 2 personer til kontrollkomiteen for Velferdstinget 6d) Valg av en person til kontrollkomiteen for studentbarnehagene VT 007 Eventuelt Vedtak: Sakslisten vedtatt uten merknader Sak 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende møte Lise Quivey påpekte at hun ikke var tilstede på møtet. Sigurd Berg påpekte at under sak 1b) Godkjenning av innkalling, etter Sveinung Holiens merknad, uttalte Kontrollkomiteen at det ifølge vedtektene ikke er nødvendig at valgprotokollene vedlegges innkallingen. Sigurd Berg påpekte også at det hadde sneket seg inn feil navn under sak 6h) valg av 3 medlemmer til Velferdstingets Kontrollkomite. Riktig navn skal være Sigurd Berg, ikke Simen Berg. Vedtak: Referatet godkjent med disse merknader Side 3 av 62

4 Sak 1e) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomiteer Forslag fra AU: Generelle regler for redaksjonskomiteer Det opprettes to redaksjonskomiteer; en for SiO-relaterte spørsmål og en for organisatoriske spørsmål og allmenn velferdspolitikk. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til hver av redaksjonskomiteene. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. Mandat for redaksjonskomiteene 1. Hver komité skal bestå av: a) Opptil 7 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med stemmerett b) En uavhengig sekretær uten stemmerett 2. Komiteene skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon c) Dele opp forslag der det er naturlig 3. Innstillinger a) Komiteen kan innstille forslag vedtatt, avvist, oversendt en annen komité eller ikke realitetsbehandlet. b) Komiteene kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn. 4. Samarbeid a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. Side 4 av 62

5 5. Valg av komiteer a) Hver fraksjon stiller med ett medlem hvis fraksjonen selv ønsker dette b) Velferdstinget velger så to redaksjonsledere blant kandidatene c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteene Forslag fra Dag Vemund Haanæs: endre punkt 3 f. til: Komiteens innstilling legges til grunn ved voteringer i plenum. Vedtak: Forslaget vedtatt. Forslag fra Dag Vemund Haanæs: endre i punkt 4a fra utvikle til utarbeide Vedtak: Forslaget vedtatt. Helheten ser nå slik ut: Generelle regler for redaksjonskomiteer Det opprettes to redaksjonskomiteer; en for SiO-relaterte spørsmål og en for organisatoriske spørsmål og allmenn velferdspolitikk. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til hver av redaksjonskomiteene. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. Mandat for redaksjonskomiteene 1. Hver komité skal bestå av: a) Opptil 7 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med stemmerett b) En uavhengig sekretær uten stemmerett 2. Komiteene skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon c) Dele opp forslag der det er naturlig 3. Innstillinger a) Komiteen kan innstille forslag vedtatt, avvist, oversendt en annen komité eller ikke realitetsbehandlet. Side 5 av 62

6 b) Komiteene kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. f) Komiteens innstilling legges til grunn ved voteringer i plenum. 4. Samarbeid a) Komiteen skal utarbeide voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 5. Valg av komiteer a) Hver fraksjon stiller med ett medlem hvis fraksjonen selv ønsker dette b) Velferdstinget velger så to redaksjonsledere blant kandidatene c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteene Vedtak: Helheten vedtatt. Sak 1f) Valg av ledere for redaksjonskomiteer Egil Heinert fra AU foreslår: Stine Minde for Velferd osv. Lina Johanne Strand for SiO Vedtak: valgt ved akklamasjon Sak 1g) Valg av redaksjonskomiteer Sosialdemokratene foreslår: Stine Minde til Velferd osv, og Jorunn Bjerke til SiO Sten Ånnerud foreslår: Inge Carlén til SiO Lise Quivey foreslår Erik Nilsen til SiO og Arne Langeland til Velferd osv. Lina Johanne Strand foreslår Sveinung Holien til Velferd osv, og Lina Johanne Strand til SiO. Fakultetslistene foreslår Terje Nicolaysen til SiO, og Erlend Storrøsten til Velferd osv. Mariann Fossheim foreslår Eike Ziller-Off til velferd osv. Komiteene ser slik ut: Velferd osv: Stine Minde Sveinung Holien Erlend Storrøsten Eike Ziller-Off Arne Langeland Side 6 av 62

7 SiO: Lina Johanne Strand Jorunn Bjerke Terje Nicolaysen Erik Nilsen Inge Carlén Vedtak: Valgt ved akklamasjon. VT 003 Organisasjon Sak 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2006 AU foreslår: Mandag 13.mars Mandag 8.mai Mandag 28. august Mandag 25. september Mandag 6. november Konstituerende møte for 2007 mandag 4.desember. Forslag fra Sveinung Holien: endre mandag 8.mai til mandag 24.april.. Vedtak: AU sin plan vedtatt. VT 004 Politikk 4a) Revidering av Politisk Grunndokument Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo Helhetlig endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL): I. Visjon Det er et mål at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets politiske mål er en velferd som fjerner slike hindre. II. Velferdstilbudet De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Vertskommunen Oslo har her et særlig ansvar for studentenes velferdstilbud. Det er viktig at det offentlige anerkjenner den ressursen studenter utgjør. Gode velferdstilbud er en forutsetning for å kunne yte av eget overskudd. Studentvelferd skal kun være et supplement til det kommunale og statlige velferdstilbudet. De grunnleggende velferdsbehovene som må tilfredsstilles er Side 7 av 62

8 studiefinansiering, boligtilbud, helse- og idrettstilbud, samt anledning til frivillige studentaktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Det enkelte lærested har et direkte ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet overfor egne studenter. Dette innebærer blant annet å yte fristasjonsordninger og direkte økonomisk støtte, samt å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø så vel som et godt studiesosialt miljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er studentene ved medlemsinstitusjonene sin egen velferdsorganisasjon. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Samskipnaden må være fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelsene for SiOs drift. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. Velferdsordningene må være økonomisk gunstige og godt tilrettelagte. Alle studenter som betaler semesteravgift må ha lik tilgang til SiOs tilbud. Endringsforslag fra Eike Ziller-Off (MF), linje 33 [siste linje i avsnittet]: Endre må til skal Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO, og det er viktig at denne holdes på et nivå som sikrer gode velferdstilbud. Semesteravgiften må likevel ikke oppleves som en økonomisk byrde for den enkelte student. Brukerbetaling bør derfor benyttes i større grad enn i dag. Velferdstinget ønsker én felles samskipnad for alle studenter i Oslo og omegn. IV. Solidaritet Studentene i Norge har gode velferdsordninger. De rettigheter vi arbeider for å opprettholde og forbedre vil for studenter i mange land virke uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden også utenfor landets grenser. I. Visjon Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse Side 8 av 62

9 til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 7-8: Stryk setningen Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 8-9: Stryk setningen Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 10: Endre derfor sentralt at til et mål Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 11: Stryk evnen og Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 11: Sett inn politiske mellom Velferdstingets og mål II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Forslag fra AU: endre Studentenes til Studenters Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre Studenters til De Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre velferdsbehov til velferdsbehovene Side 9 av 62

10 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre skal til som må Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Stryk på områder som Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Sett inn er foran studiefinansiering Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Stryk barnehagetilbud Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Endre helsetilbud, idrett til helse- og idrettstilbud Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Endre og til samt Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Sett inn anledning til foran frivillige Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 19: Endre aktiviteter til studentaktiviteter Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17-20: Avsnittet med linjene flyttes til etter avsnittet Side 10 av 62

11 Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en erstatning. Forslag fra AU: endre Studentene til Studenter Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (mot Erlend) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 22: Stryk Studenter er samfunnsmedlemmer og tar del i Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 22-23: Flytt det kommunale og statlige velferdstilbudet på linje til mellom til og et Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 23 24: Stryk et slikt tilbud og ikke en erstatning Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 23: Sett inn kun mellom skal og være Flytt den resterende (nye) teksten i ovennevnte bolk 2 til etter (den nylig flytede teksten) velferdstilbudet Redaksjonskomiteens innstilling: Faller som konsekvens av at ovenstående bolk med forslag ble avvist Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm. Forslag fra AU: endre må ta et større til tar Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (enstemmig) Forslag fra AU: fjern også Redaksjonskomiteens innstilling: avvises mot Eike) Side 11 av 62

12 Forslag fra AU: legg til helsetjenester for studenter mellom studentboligbygging, og studiefinansiering Redaksjonskomiteen hadde ikke innstilt på dette forslaget.. Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Sett inn Gode velferdstilbud er en forutsetning for å kunne yte av eget overskudd. etter utgjør Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26: Endre stat og kommune til det offentlige Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26: Stryk tar ansvar for studentene Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26-27: Endre har Oslo som vertskommune til Vertskommunen Oslo har her Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Stryk Oslos Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL): Flytt anerkjenne den ressursen studenter utgjør. [ Oslos er akkurat fjernet] fra linje 27 til etter offentlige på linje 26 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Endre anerkjenne til anerkjenner Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Sett inn særlig mellom et og ansvar Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26 27: Side 12 av 62

13 Stryk i å Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26-27: Flytt setningen (slik den nå lyder) til etter utdanning. [blir 2. setn under II.] Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27 30: Stryk setningen på linje De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget velferdstilbud. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 32-33: Flytt setningen på linje til starten av avsnittet [blir 1. setn under II.] Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 33-34: Stryk setningen på linje Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og ved å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø. Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 36: Sett inn direkte mellom et og ansvar Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre for til overfor Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre sine til egne Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre gjennom til innebærer Side 13 av 62

14 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre bl.a. til blant annet Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Stryk gode Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Sett inn å yte foran fristasjonsordninger Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Endre subsidiering til økonomisk støtte Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Endre og til samt Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Stryk ved Redaksjonskomiteens innstilling: Ansees som redaksjonelt (enstemmig) Vedtak: endres redaksonelt Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Sett inn så vel som et godt studiesosialt miljø. etter læringsmiljø Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud, og er så lenge slike ikke har tilstrekkelig omfang en nest beste løsning. Forslag fra AU: stryk siste leddsetning Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Side 14 av 62

15 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt Studentenes egen velferdsorganisasjon til etter (SiO) Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Sett inn er mellom (SiO) og studentenes Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: studentenes til studentene ved medlemsinstitusjonene sin Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43-44: Stryk skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt setningen på linje 53 til etter velferdsorganisasjon. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt setningen på linje til etter studentvelferd. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 44: Flytt tilrettelagt på linje 44 til etter gunstige på linje 45 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 44: Stryk tilbud, blant annet i form av Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45-46: Stryk Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Endre velferdsordninger til Velferdsordningene Side 15 av 62

16 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Flytt økonomisk gunstige til etter Velferdsordningene Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Sett inn må være mellom Velferdsordningene og økonomisk Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Sett inn og godt mellom gunstige og tilrettelagte SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner. Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. Tilleggsforslag fra Lina Johanne Strand (VA), linje 51: og at ulike økonomiske, sosiale eller kulturelle forutsetninger i minst mulig grad skal påvirke studenters mulighet til å delta i utdanningen. Redaksjonskomiteens innstilling: Ansees innarbeidet i linje 9-11 (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 48-51: Endre setningene på linjene og til Alle studenter som betaler semesteravgift må ha lik tilgang til SiOs tilbud. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Endre Velferdstinget ønsker til Samskipnaden må være Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Sett punktum etter effektiv og stryk samskipnad Side 16 av 62

17 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Flytt setningen på linje til etter effektiv. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Endre rammebetingelser til rammebetingelsene Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Stryk videre Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Flytt setningen på linje til etter drift SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Tilleggsforslag fra Jonas Heli (FAK), linje 60: Studenter skal fortsatt ha styreflertall i SiOs Hovedstyre Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises(enstemmig) Forslaget trukket under voteringen Velferdstingets tillitsvalgte og representanter i SiOs organer skal til en hver tid arbeide for Velferdstingets vedtatte politikk. Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 61: Stryk og representanter i SiOs organer Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (mot Eike og Sveinung. Avholdende: Erlend) Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 62; Sett inn at etter arbeide for og gjennomføres etter politikk. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Vedtak: Vedtatt Side 17 av 62

18 Oslo er landets største studentby. Velferdstinget ser det som en klar fordel for studentene og kommunen dersom man hadde en felles samskipnad for alle studenter i byen. Forslag fra AU: endre siste setning til: Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad for alle studenter i byen, hvis dette er til fordel for studentene. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64 Stryk Oslo er landets største studentby. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64: Endre er åpen for til ønsker Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64-65: Flytt setningen på linje til linje 70 [som eget avsnitt] Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 65: Endre i byen til i Oslo og omegn Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (mot Sveinung og Eike) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 65: Stryk hvis dette er til fordel for studentene Vedtak: faller som konsekvens av tidligere vedtak. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre opprettholder til sikrer Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises (mot Stine og Arne) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre et godt til gode Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Side 18 av 62

19 Endre, men uten å til Semesteravgiften må likevel ikke Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre være uforholdsmessig til oppleves som en Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 69; Sett inn Brukerbetaling bør derfor benyttes i større grad enn i dag. etter student Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises (enstemmig ved akklamasjon) Forslag fra AU: Sett inn nytt kapittel: IV. Solidaritet Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke helt uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter over hele verden. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 73: Endre Studenter til Studentene Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 73: Stryk sammenlignet med resten av verden Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 74: Endre norske studenter til vi Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 74: Stryk mange Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 75: Endre resten av verden til mange andre land Side 19 av 62

20 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 75: Stryk helt Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Vedtak:vedtatt Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 76-77: Endre for studenter over hele verden til også utenfor landets grenser Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Helheten ser nå slik ut: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo I. Visjon Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre. II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en erstatning. Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm. De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget velferdstilbud. Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, Side 20 av 62

21 direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud. SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner. Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. Oslo er landets største studentby. Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad for alle studenter i Oslo og omegn, hvis dette er til fordel for studentene. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student. IV. Solidaritet Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter også utenfor landets grenser. Vedtak: Helheten vedtatt enstemmig. 4b) Vedtak av arbeidsprogram for 2006 Side 21 av 62

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2011-2014. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2011-2014 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Vedtatt av Studentparlamentet 10.12.2010 INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinspippene som StOr bygger sin politikk

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer