REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende var til stede under møtet: Fakultetslistene 1. Terje Nicolaysen 2. Robin Sande 3. Kaia Nielsen Kjøs 4. Jonas Heli 5. Erlend Storrøsten (vara for Marita Nordbø) 6. Sara Lovise Roaldseth 7. Robert Bauck Hamar 8. Erik Søderman Reistad 9. Karl Magnus Løvlien Eger (vara for Stine Kiil Saga) Sosialdemokratene 10. Jorun Bjerke 11. Egil Heinert (plassfratredelse, ingen vara) 12. Simen Pedersen 13. Stine Winger Minde 14. Idar Brekke 15. Ola Lotherington Vestad 16. Hanne Winger Minde (vara for Hanne-Kristine Starberg) 17. Trine Paulsrud (vara for Kristin Eliesen) ModeratGruppe 18. Thomas Rigvår (vara for Hanne Birkelund) (lørdag) 18. Hanne Birkelund (søndag) 19. Inge Carlén 20. Bent Lorentzen (vara for Kristin Eliasson) 21. Erlend Sand Bruer 22. Thomas Rigvår (vara for Maria Kjellby) (søndag) 22.Maria Kjellbye 23. Nora Mohn Ulnes Reed Venstrealliansen 24. Sara Cools 25. Sveinung Holien 26. Tonje Lilleås Humberset Side 1 av 62

2 27. Benjamin Endre Jonsrud 28. Lina Johanne Strand Karl Johans-lista 29. Ulrik Motzfeldt 30. Kathinka Bull-Engelstad 31. Dag Vemund Haanæs (lørdag) BI 32. Gard Busterud (søndag) 33. Arild Nedreberg 34. Erik Nilsen (vara for May-Synnøve Hansen) 35. Maria Riksen (vara for Mette Kvåle) 36. Are Nicolai Ellingsve 37. Arne Langeland Norges idrettshøgskole 38. Anders Haugvad 39. Camilla Clausen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 40. Mariann Fossheim Veterinærhøgskolen i Oslo 41. Elin Andersson Det teologiske menighetsfakultet 42. Eike Ziller-Off (lørdag) Norges musikkhøgskole 43. Ragnhild E.B. Lütken Øvrige (med tale- og forslagsrett) Øyvind Gjengaar, VT/AU Egil Heinert, VT/AU Lise Quivey, VT/AU Sten Ånnerud, VT/AU Sigurd Berg, KK Silje Winther, HS Trond Enger, HS Finn Olav Haga, HS Eirik Nedrelid, HS Sak 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Trond Yngve Larsen og Lars Magnus Bergh Referent: Kristin Sten Vedtak: Forslag vedtatt Sak 1b) Godkjenning av innkalling Øyvind Gjengaar fortalte at papirene kom sent, og beklager dette, men skylder på Posten Norge BA. Side 2 av 62

3 Vedtak: Innkalling godkjent med denne merknaden. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden 1d) Godkjenning av valgprotokoller 1e) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomiteer 1f) Valg av ledere for redaksjonskomiteer 1g) Valg av redaksjonskomiteer VT 002 Orienteringer Ingen orienteringer foreligger VT 003 Organisasjon 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2006 VT 004 Politikk 4a) Revidering av Politisk Grunndokument 4b) Vedtak av arbeidsprogram for 2006 VT 005 Økonomi Ingen saker VT 006 Valg 6a) Valg av et medlem med vara til styret for Studentboligene 6b) Valg av medlemmer med vara til Kulturstyret 6c) Valg av inntil 2 personer til kontrollkomiteen for Velferdstinget 6d) Valg av en person til kontrollkomiteen for studentbarnehagene VT 007 Eventuelt Vedtak: Sakslisten vedtatt uten merknader Sak 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende møte Lise Quivey påpekte at hun ikke var tilstede på møtet. Sigurd Berg påpekte at under sak 1b) Godkjenning av innkalling, etter Sveinung Holiens merknad, uttalte Kontrollkomiteen at det ifølge vedtektene ikke er nødvendig at valgprotokollene vedlegges innkallingen. Sigurd Berg påpekte også at det hadde sneket seg inn feil navn under sak 6h) valg av 3 medlemmer til Velferdstingets Kontrollkomite. Riktig navn skal være Sigurd Berg, ikke Simen Berg. Vedtak: Referatet godkjent med disse merknader Side 3 av 62

4 Sak 1e) Fastsettelse av mandat for redaksjonskomiteer Forslag fra AU: Generelle regler for redaksjonskomiteer Det opprettes to redaksjonskomiteer; en for SiO-relaterte spørsmål og en for organisatoriske spørsmål og allmenn velferdspolitikk. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til hver av redaksjonskomiteene. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. Mandat for redaksjonskomiteene 1. Hver komité skal bestå av: a) Opptil 7 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med stemmerett b) En uavhengig sekretær uten stemmerett 2. Komiteene skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon c) Dele opp forslag der det er naturlig 3. Innstillinger a) Komiteen kan innstille forslag vedtatt, avvist, oversendt en annen komité eller ikke realitetsbehandlet. b) Komiteene kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. f) Komiteens innstilling er rådgivende og opprinnelig forslag fra AU vil bli lagt til grunn. 4. Samarbeid a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. Side 4 av 62

5 5. Valg av komiteer a) Hver fraksjon stiller med ett medlem hvis fraksjonen selv ønsker dette b) Velferdstinget velger så to redaksjonsledere blant kandidatene c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteene Forslag fra Dag Vemund Haanæs: endre punkt 3 f. til: Komiteens innstilling legges til grunn ved voteringer i plenum. Vedtak: Forslaget vedtatt. Forslag fra Dag Vemund Haanæs: endre i punkt 4a fra utvikle til utarbeide Vedtak: Forslaget vedtatt. Helheten ser nå slik ut: Generelle regler for redaksjonskomiteer Det opprettes to redaksjonskomiteer; en for SiO-relaterte spørsmål og en for organisatoriske spørsmål og allmenn velferdspolitikk. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til hver av redaksjonskomiteene. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. Mandat for redaksjonskomiteene 1. Hver komité skal bestå av: a) Opptil 7 personer fra forskjellige fraksjoner og/eller institusjoner med stemmerett b) En uavhengig sekretær uten stemmerett 2. Komiteene skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon c) Dele opp forslag der det er naturlig 3. Innstillinger a) Komiteen kan innstille forslag vedtatt, avvist, oversendt en annen komité eller ikke realitetsbehandlet. Side 5 av 62

6 b) Komiteene kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. f) Komiteens innstilling legges til grunn ved voteringer i plenum. 4. Samarbeid a) Komiteen skal utarbeide voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen bør forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 5. Valg av komiteer a) Hver fraksjon stiller med ett medlem hvis fraksjonen selv ønsker dette b) Velferdstinget velger så to redaksjonsledere blant kandidatene c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteene Vedtak: Helheten vedtatt. Sak 1f) Valg av ledere for redaksjonskomiteer Egil Heinert fra AU foreslår: Stine Minde for Velferd osv. Lina Johanne Strand for SiO Vedtak: valgt ved akklamasjon Sak 1g) Valg av redaksjonskomiteer Sosialdemokratene foreslår: Stine Minde til Velferd osv, og Jorunn Bjerke til SiO Sten Ånnerud foreslår: Inge Carlén til SiO Lise Quivey foreslår Erik Nilsen til SiO og Arne Langeland til Velferd osv. Lina Johanne Strand foreslår Sveinung Holien til Velferd osv, og Lina Johanne Strand til SiO. Fakultetslistene foreslår Terje Nicolaysen til SiO, og Erlend Storrøsten til Velferd osv. Mariann Fossheim foreslår Eike Ziller-Off til velferd osv. Komiteene ser slik ut: Velferd osv: Stine Minde Sveinung Holien Erlend Storrøsten Eike Ziller-Off Arne Langeland Side 6 av 62

7 SiO: Lina Johanne Strand Jorunn Bjerke Terje Nicolaysen Erik Nilsen Inge Carlén Vedtak: Valgt ved akklamasjon. VT 003 Organisasjon Sak 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2006 AU foreslår: Mandag 13.mars Mandag 8.mai Mandag 28. august Mandag 25. september Mandag 6. november Konstituerende møte for 2007 mandag 4.desember. Forslag fra Sveinung Holien: endre mandag 8.mai til mandag 24.april.. Vedtak: AU sin plan vedtatt. VT 004 Politikk 4a) Revidering av Politisk Grunndokument Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo Helhetlig endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL): I. Visjon Det er et mål at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets politiske mål er en velferd som fjerner slike hindre. II. Velferdstilbudet De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Vertskommunen Oslo har her et særlig ansvar for studentenes velferdstilbud. Det er viktig at det offentlige anerkjenner den ressursen studenter utgjør. Gode velferdstilbud er en forutsetning for å kunne yte av eget overskudd. Studentvelferd skal kun være et supplement til det kommunale og statlige velferdstilbudet. De grunnleggende velferdsbehovene som må tilfredsstilles er Side 7 av 62

8 studiefinansiering, boligtilbud, helse- og idrettstilbud, samt anledning til frivillige studentaktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Det enkelte lærested har et direkte ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet overfor egne studenter. Dette innebærer blant annet å yte fristasjonsordninger og direkte økonomisk støtte, samt å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø så vel som et godt studiesosialt miljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er studentene ved medlemsinstitusjonene sin egen velferdsorganisasjon. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Samskipnaden må være fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelsene for SiOs drift. Velferdstingets tillitsvalgte skal til enhver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. Velferdsordningene må være økonomisk gunstige og godt tilrettelagte. Alle studenter som betaler semesteravgift må ha lik tilgang til SiOs tilbud. Endringsforslag fra Eike Ziller-Off (MF), linje 33 [siste linje i avsnittet]: Endre må til skal Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO, og det er viktig at denne holdes på et nivå som sikrer gode velferdstilbud. Semesteravgiften må likevel ikke oppleves som en økonomisk byrde for den enkelte student. Brukerbetaling bør derfor benyttes i større grad enn i dag. Velferdstinget ønsker én felles samskipnad for alle studenter i Oslo og omegn. IV. Solidaritet Studentene i Norge har gode velferdsordninger. De rettigheter vi arbeider for å opprettholde og forbedre vil for studenter i mange land virke uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden også utenfor landets grenser. I. Visjon Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse Side 8 av 62

9 til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 7-8: Stryk setningen Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 8-9: Stryk setningen Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 10: Endre derfor sentralt at til et mål Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 11: Stryk evnen og Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 11: Sett inn politiske mellom Velferdstingets og mål II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Forslag fra AU: endre Studentenes til Studenters Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre Studenters til De Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre velferdsbehov til velferdsbehovene Side 9 av 62

10 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Endre skal til som må Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17: Stryk på områder som Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Sett inn er foran studiefinansiering Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Stryk barnehagetilbud Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Endre helsetilbud, idrett til helse- og idrettstilbud Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Endre og til samt Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 18: Sett inn anledning til foran frivillige Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 19: Endre aktiviteter til studentaktiviteter Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 17-20: Avsnittet med linjene flyttes til etter avsnittet Side 10 av 62

11 Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en erstatning. Forslag fra AU: endre Studentene til Studenter Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (mot Erlend) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 22: Stryk Studenter er samfunnsmedlemmer og tar del i Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 22-23: Flytt det kommunale og statlige velferdstilbudet på linje til mellom til og et Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 23 24: Stryk et slikt tilbud og ikke en erstatning Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 23: Sett inn kun mellom skal og være Flytt den resterende (nye) teksten i ovennevnte bolk 2 til etter (den nylig flytede teksten) velferdstilbudet Redaksjonskomiteens innstilling: Faller som konsekvens av at ovenstående bolk med forslag ble avvist Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm. Forslag fra AU: endre må ta et større til tar Redaksjonskomiteens innstilling: avvises (enstemmig) Forslag fra AU: fjern også Redaksjonskomiteens innstilling: avvises mot Eike) Side 11 av 62

12 Forslag fra AU: legg til helsetjenester for studenter mellom studentboligbygging, og studiefinansiering Redaksjonskomiteen hadde ikke innstilt på dette forslaget.. Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Sett inn Gode velferdstilbud er en forutsetning for å kunne yte av eget overskudd. etter utgjør Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26: Endre stat og kommune til det offentlige Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26: Stryk tar ansvar for studentene Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26-27: Endre har Oslo som vertskommune til Vertskommunen Oslo har her Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Stryk Oslos Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL): Flytt anerkjenne den ressursen studenter utgjør. [ Oslos er akkurat fjernet] fra linje 27 til etter offentlige på linje 26 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Endre anerkjenne til anerkjenner Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27: Sett inn særlig mellom et og ansvar Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26 27: Side 12 av 62

13 Stryk i å Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 26-27: Flytt setningen (slik den nå lyder) til etter utdanning. [blir 2. setn under II.] Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 27 30: Stryk setningen på linje De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget velferdstilbud. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 32-33: Flytt setningen på linje til starten av avsnittet [blir 1. setn under II.] Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 33-34: Stryk setningen på linje Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og ved å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø. Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 36: Sett inn direkte mellom et og ansvar Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre for til overfor Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre sine til egne Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre gjennom til innebærer Side 13 av 62

14 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Endre bl.a. til blant annet Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Stryk gode Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 37: Sett inn å yte foran fristasjonsordninger Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Endre subsidiering til økonomisk støtte Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Endre og til samt Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Stryk ved Redaksjonskomiteens innstilling: Ansees som redaksjonelt (enstemmig) Vedtak: endres redaksonelt Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 38: Sett inn så vel som et godt studiesosialt miljø. etter læringsmiljø Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud, og er så lenge slike ikke har tilstrekkelig omfang en nest beste løsning. Forslag fra AU: stryk siste leddsetning Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Side 14 av 62

15 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt Studentenes egen velferdsorganisasjon til etter (SiO) Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Sett inn er mellom (SiO) og studentenes Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: studentenes til studentene ved medlemsinstitusjonene sin Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43-44: Stryk skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt setningen på linje 53 til etter velferdsorganisasjon. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 43: Flytt setningen på linje til etter studentvelferd. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 44: Flytt tilrettelagt på linje 44 til etter gunstige på linje 45 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 44: Stryk tilbud, blant annet i form av Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45-46: Stryk Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Endre velferdsordninger til Velferdsordningene Side 15 av 62

16 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Flytt økonomisk gunstige til etter Velferdsordningene Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Sett inn må være mellom Velferdsordningene og økonomisk Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 45: Sett inn og godt mellom gunstige og tilrettelagte SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner. Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. Tilleggsforslag fra Lina Johanne Strand (VA), linje 51: og at ulike økonomiske, sosiale eller kulturelle forutsetninger i minst mulig grad skal påvirke studenters mulighet til å delta i utdanningen. Redaksjonskomiteens innstilling: Ansees innarbeidet i linje 9-11 (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 48-51: Endre setningene på linjene og til Alle studenter som betaler semesteravgift må ha lik tilgang til SiOs tilbud. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Endre Velferdstinget ønsker til Samskipnaden må være Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Sett punktum etter effektiv og stryk samskipnad Side 16 av 62

17 Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 54: Flytt setningen på linje til etter effektiv. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Endre rammebetingelser til rammebetingelsene Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Stryk videre Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 55: Flytt setningen på linje til etter drift SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Tilleggsforslag fra Jonas Heli (FAK), linje 60: Studenter skal fortsatt ha styreflertall i SiOs Hovedstyre Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises(enstemmig) Forslaget trukket under voteringen Velferdstingets tillitsvalgte og representanter i SiOs organer skal til en hver tid arbeide for Velferdstingets vedtatte politikk. Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 61: Stryk og representanter i SiOs organer Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (mot Eike og Sveinung. Avholdende: Erlend) Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 62; Sett inn at etter arbeide for og gjennomføres etter politikk. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Vedtak: Vedtatt Side 17 av 62

18 Oslo er landets største studentby. Velferdstinget ser det som en klar fordel for studentene og kommunen dersom man hadde en felles samskipnad for alle studenter i byen. Forslag fra AU: endre siste setning til: Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad for alle studenter i byen, hvis dette er til fordel for studentene. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64 Stryk Oslo er landets største studentby. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64: Endre er åpen for til ønsker Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 64-65: Flytt setningen på linje til linje 70 [som eget avsnitt] Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 65: Endre i byen til i Oslo og omegn Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (mot Sveinung og Eike) Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 65: Stryk hvis dette er til fordel for studentene Vedtak: faller som konsekvens av tidligere vedtak. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student. Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre opprettholder til sikrer Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises (mot Stine og Arne) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre et godt til gode Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Side 18 av 62

19 Endre, men uten å til Semesteravgiften må likevel ikke Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 68: Endre være uforholdsmessig til oppleves som en Tilleggsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 69; Sett inn Brukerbetaling bør derfor benyttes i større grad enn i dag. etter student Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises (enstemmig ved akklamasjon) Forslag fra AU: Sett inn nytt kapittel: IV. Solidaritet Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke helt uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter over hele verden. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 73: Endre Studenter til Studentene Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 73: Stryk sammenlignet med resten av verden Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 74: Endre norske studenter til vi Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 74: Stryk mange Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 75: Endre resten av verden til mange andre land Side 19 av 62

20 Strykningsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 75: Stryk helt Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Vedtak:vedtatt Endringsforslag fra Dag Vemund Haanæs (KJL), linje 76-77: Endre for studenter over hele verden til også utenfor landets grenser Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas (enstemmig) Helheten ser nå slik ut: Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo I. Visjon Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulike økonomiske, sosiale og kulturelle bakgrunner ikke påvirker evnen og muligheten til å delta i utdanningen. Velferdstingets mål er en velferd som fjerner slike hindre. II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal tilfredsstilles på områder som studiefinansiering, boligtilbud, barnehagetilbud, helsetilbud, idrett og frivillige aktiviteter. Velferdstilbudet må på alle områder være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentene er samfunnsmedlemmer og tar slik del i det kommunale og statlige velferdstilbudet. Studentvelferd skal være et supplement til et slikt tilbud og ikke en erstatning. Det er viktig at stat og kommune må ta et større ansvar for studentene. Ikke minst har Oslo som vertskommune et ansvar i å anerkjenne den ressursen Oslos studenter utgjør. Staten har også et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering, sosiale stønadsordninger mm. De statlige velferdsordningene må være gode nok til å realisere prinsippet om lik rett til utdanning. Staten må stille ressurser tilgjenglige slik at den enkelte student ikke må bære en uforholdsmessig andel av byrden for sitt eget velferdstilbud. Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, Side 20 av 62

21 direkte subsidiering og å tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo Studentenes egen velferdsorganisasjon, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), skal gi studentene ved medlemsinstitusjonene et tilrettelagt tilbud, blant annet i form av økonomisk gunstige velferdsordninger. Samskipnaden skal være et supplement til offentlige velferdstilbud. SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder for alle studenter ved SiOs medlemsinstitusjoner. Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal bidra til et godt og helhetlig læringsmiljø og en solid studentvelferd. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. SiO og studentene er best tjent med en reell studentstyring, og studentenes styringsmulighet gjennom et flertall i SiOs hovedstyre må ivaretas. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. Oslo er landets største studentby. Velferdstinget er åpen for en felles samskipnad for alle studenter i Oslo og omegn, hvis dette er til fordel for studentene. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud, men uten å være uforholdsmessig økonomisk byrde for den enkelte student. IV. Solidaritet Studenter i Norge har gode velferdsordninger sammenlignet med resten av verden. De rettigheter norske studenter arbeider for å opprettholde og forbedre vil for mange studenter i resten av verden virke uoppnåelige. Derfor er det viktig at vi viser solidaritet og støtter arbeidet for å forbedre studentvelferden for studenter også utenfor landets grenser. Vedtak: Helheten vedtatt enstemmig. 4b) Vedtak av arbeidsprogram for 2006 Side 21 av 62

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo

Dato: 4. september 2006 Tid: 17: Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Universitetet i Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 4. september

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2008 Vedtatt av Velferdstinget på Velferdstingsseminar på Sørmarka kurs- og konferansesenter 9.-10. februar 2008. Arbeidsprogrammet består av to deler; 1.0 Organisasjon

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 19. mars 2007 Tid:

Detaljer

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar

Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Referat fra velferdstingsseminar 12.-13. februar Lørdag 12. februar Tid: 11.00-13.00 Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygget. Møtet ikke vedtaksdyktig. AU orienterte om - Arbeid i perioden. - Forslag til

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 3. november 2005 Tid:

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 43 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer:

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget. AU innstiller på følgende personer: Saksfremlegg Dato: 19. mars 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Iselin Ruud Goksøyr og Lars Magnus Bergh Referent:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar på Torbjørnrud Hotell den 17.-18. februar 2007.

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar på Torbjørnrud Hotell den 17.-18. februar 2007. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2007 Vedtatt på Velferdstingsseminar

Detaljer

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 Tid: 17.30 22.40 Sted: Gamle festsal, Domus Academica Opprop kl. 17.40 Nr Fornavn Etternavn Status Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 REFERAT FRA SEMINAR I VELFERDSTI NGET I OSLO Dag 1 Dato: 17. februar

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET

REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRA VELFERDSSEMINARET Dato: 13. OG 14. FEBRUAR 2010

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 17. og 18. februar 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget

Saksfremlegg. Valg av ordstyrere og referent. Dato: 17. og 18. februar 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Saksfremlegg Dato: 17. og 18. februar 2007 Sak: 1a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrere: Iselin Ruud Goksøyr og Lars Magnus Bergh

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTIN GET I OSLO 25. JANUAR 2005

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTIN GET I OSLO 25. JANUAR 2005 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTIN GET I OSLO 25. JANUAR 2005 Tid: 17.00 21.30 Sted: Rådssalen, Administrasjonsbygningen Opprop kl. 17.15 Navneopprop: Nr Fornavn Etternavn Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

Innkalling til Velferdsseminaret 13. og 14. februar 2010

Innkalling til Velferdsseminaret 13. og 14. februar 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

LM RESOLUSJONER

LM RESOLUSJONER LM6 03.01-16 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Aida Matre, NHH Arlene Henneli, HiSF Ole Jacob Oosterhof, NTNU Simen Lindgaard, UiT Camilla Hermansen, NLA REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Ved opprop kl var det 28 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 28 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer