MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannvåg forretningssenter : Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0003/04 04/00031 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 0004/04 03/00868 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN 0005/04 03/00916 VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER 0006/04 03/00938 VALG AV MEDDOMMERE 0007/04 03/01075 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN /04 03/01096 VALG AV SKJØNNSMANNSUTVALGET FOR PERIODEN /04 03/01141 VALG AV ELDRERÅD JUSTERING 0010/04 03/01368 BÅTOPPHUGGERI I KARLSØY - KLAUSSEN TRADING NUF 0011/04 03/01411 FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET 0012/04 04/00024 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2004

2 0013/04 04/00043 SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES 0014/04 04/00046 HOVEDTARIFFOPPGJØRET /04 04/00039 REFERAT SAKER ETTER JORDLOVEN 0016/04 04/00040 REFERAT SAKER Sted, dato Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0003/04 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Protokollene fra møtet og godkjenne. Protokollen fra møtet er sendt ut tidligere og legges fram for godkjenning. Protokollen fra møtet sendes ut nå og legges fram for godkjenning. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 3 av 3

4 Sak 0004/04 SØKNAD OM OPPSETT AV AMATØRRADIO RELESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Saksbehandler: Svein Martin Thomassen Arkiv: N60 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet Formannskapet godkjenner avtalen med Tromsøgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). NRRL søker om å få montere følgende utstyr på Kvalkjeften: 1 VHF relestasjon ( APRS-digipeater ) type Storno CQF 612 Frekvens: MHz Sendereffekt: 10 W 1 VHF antenne ( er montert og som vi overtar fra POLARCOM A/S ). 1 UHF relestasjon ( digipeater ) med tilhørende antenner. Dette utstyret ble montert etter avtale med ing. Viggo Pettersen ( 1998 ). Frekvens: MHz ( sender ) / MHz ( mottaker ) Sendereffekt: 6 Watt Vurdering: NRRL drives av en frivillig organisasjon. De får tillatelse til å sette opp utstyr gratis i hele landet og bla. på slike plasser som Kvalkjeften. Under redningsaksjoner og øvelser er de med og hjelper til med sambandet sitt. Personene som er med i NRRL er topp kvalifiserte folk. Utstyret som skal innstaleres er minimalt ( 6cm høyde, 20 cm dyp, ca. 50 cm bred ) x 2. Strømforbruket er også minimalt ( 30 w ved nøkling, 2 w ved mottak ). Vedlegg: Kontrakt Side 4 av 4

5 Sak 0005/04 VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0081/03 Behandling: Saken ble utsatt. Vedtak: Saken ble utsatt. I brev av fra Nord-Troms jordskifterett er det opplyst bl.a. at hver kommune skal ha et særskilt utvalg av jordskiftemeddommere. Utvalget skal velges etter kommunestyrevalget, og utvalgets funksjonstid er 4 år fra 1. mai året etter kommunestyrevalg. Det skal velges nye jordskiftemeddommere for Kommunestyret må selv stå for valg av dommerne. De nåværende jordskiftedommerne sitter fram til 1. mai Domstolloven 65 stiller krav om at personene må være valgbare, dvs. at de er fylt 18 år, er vederheftige og at de er valgbare ved kommunale valg. 66 i Domstolloven utelukker helt følgende personer fra valg: Statsrådets medlemmer Øvrighetspersoner Embetsmenn i dømmende stillinger og rettsskrivere Tjenestemenn ved påtalemyndigheten, politiet og fengslene Prester i statskirken og prester eller forstandere i registrerte trossamfunn Praktiserende advokater, omfatter også advokatfullmektiger Side 5 av 5

6 Sak 0005/04 Utelukket pga vandel er det gitt bestemmelser om i domstollovens 66 a. som lyder: «(1) den som i løpet av de siste fem år forut for valgperiodens begynnelse er idømt frihetsstraff, og (2) den som er idømt betinget frihetsstraff og ikke løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for valgperiodens begynnelse». Domstollovens 76 sier følgende om hvem som bør velges: «Til lagrettemedlemmer og medlemmer bør bare velges folk, som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendig anses for særlig skikket til vervet, og som ikke på grunn av utilstrekkelig kjennskap til det norske språk eller andre årsaker vil ha vanskelig for å oppfylle de plikter som vervet med seg». Domstolloven 67 slår fast at følgende personer har rett til å kreve seg fritatt: «1. praktiserende leger og jordmødre 2. faste loser 3. de tjenestemenn ved toll-, fyr-, telegraf-, telefon- og jernbanevesen som Kongen bestemmer, 4. de som tilveiebringer antagelig opplysninger om at de ikke kan gjøre tjeneste uten fare for helbreden eller uten å forsømme viktige private eller offentlige forretninger, eller som gjør det sannsynlig at de ikke uten vanskelighet kan bære det tap av arbeidsfortjeneste som vervet fører med seg, og 5. de som har fylt 65 år.» Domstollovens 74 pålegger formannskapet å holde forberedende valgmøte innen 15. januar i det påfølgende år etter kommunevalget. I dette møtet skal formannskapet gi sitt forslag på personer som kan velges. Møtets beslutninger legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyret foretar de endelige valg. Når det gjelder vandelskontrollen i domstolloven 66 a., kan kommunen sende forespørsel til polititet dersom en ikke kjenner til vedkommendes vandel. Det er fastsatt at Karlsøy kommune skal ha et utvalg på 30 medlemmer. Følgende ble valgt ved kommunevalget i 1999: 1. Odd-Arne Klemetsen, 9132 Stakkvik 2. Marilyn Pedersen, 9132 Stakkvik 3. Hans Tore Hansen, 9130 Hansnes 4. Torgunn Lilleby, 9132 Stakkvik 5. Idar Eliassen, 9135 Vannvåg 6. Helene Kristoffersen, 9135 Vannvåg 7. Knut Aspenes, 9130 Hansnes 8. Ingrid Heika, 9130 Hansnes 9. Jens Jenssen, 9132 Stakkvik 10. Brith Johansen, 9130 Hansnes 11. Einar Hansen, Dåfjord, 9130 Hansnes 12. Gunvor Mikkelsen, 9136 Vannareid 13. Magne Johansen, 9130 Hansnes Side 6 av 6

7 Sak 0005/ Tora Eliassen, 9130 Hansnes 15. Asbjørn Johannessen,9130 Hansnes 16. Evelyn Paulsen, 9140 Rebbenes 17. Aud Grønslett, 9140 Rebbenes 18. Jøran Johannessen, 9135 Vannvåg 19. Bjørnar Løvold, 9136 Vannareid 20. Jens R. Lilleby, 9130 Hansnes 21. Arne Henriksen, 9140 Rebbenes 22. Thor Arne Hanssen, 9138 Karlsøy 23. Arild Robertsen, 9130 Hansnes 24. Laila Martinsen, 9130 Hansnes 25. Bjørn Evensen, 9130 Hansnes 26. Ingeborg Mikkelsen, 9136 Vannareid 27. Borgny With, 9135 Vannvåg 28. Birgith Klemetsen, 9132 Stakkvik 29. Eldbjørg Olsen, 9130 Hansnes 30. Gullbjørg Storvik, 9138 Karlsøy Vedlegg: Brev fra Nord-Troms jordskifterett av Side 7 av 7

8 Sak 0006/04 VALG AV MEDDOMMERE Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0082/03 Behandling: Saken ble utsatt. Vedtak: Saken ble utsatt. I forbindelse med kommunevalget skal det rekrutteres nye meddommere. Kommunestyret skal velge et alminnelig utvalg kvinner på 15 stk og et alminnelig utvalg menn på 15 stk. Det skal velges et særlig utvalg sjøvesen på 2 stk, særlig utvalg håndve rk på 3 stk og et særlig utvalg bygningsvesen på 3 stk.. Domstolloven 65 stiller krav om at personene må være valgbare, dvs. at de er fylt 18 år, er vederheftige og at de er valgbare ved kommunale valg. 66 i Domstolloven utelukker helt følgende personer fra valg: Statsrådets medlemmer Øvrighetspersoner Embetsmenn i dømmende stillinger og rettsskrivere Tjenestemenn ved påtalemyndigheten, politiet og fengslene Prester i statskirken og prester eller forstandere i registrerte trossamfunn Praktiserende advokater, omfatter også advokatfullmektiger Utelukket pga vandel er det gitt bestemmelser om i domstollovens 66 a. som lyder: «(1) den som i løpet av de siste fem år forut for valgperiodens begynnelse er idømt frihetsstraff, og (2) den som er idømt betinget frihetsstraff og ikke løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for valgperiodens begynnelse». Side 8 av 8

9 Sak 0006/04 Domstollovens 76 sier følgende om hvem som bør velges: «Til lagrettemedlemmer og medlemmer bør bare velges folk, som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendig anses for særlig skikket til vervet, og som ikke på grunn av utilstrekkelig kjennskap til det norske språk eller andre årsaker vil ha vanskelig for å oppfylle de plikter som vervet med seg». Det skal velges meddommere med særlig kyn dighet innen sjøvesen, håndverk og bygningsvesen. I tillegg til ovenfornevnte krav, er det om fagkyndige meddommere som skal velges til særutvalget, sagt i domstolloven 76 annet ledd: «Til det særlige utvalg bør bare velges folk, som dessuten gjennom si n virksomhet, er blitt særlig kyndige i en eller flere av de bedrifter, som utvalget omfatter, eller som har godtgjort sin kyndighet gjennom en avlagt prøve.» Domstolloven 67 slår fast at følgende personer har rett til å kreve seg fritatt: «1. praktiserende leger og jordmødre 2. faste loser 3. de tjenestemenn ved toll-, fyr-, telegraf-, telefon- og jernbanevesen som Kongen bestemmer, 4. de som tilveiebringer antagelig opplysninger om at de ikke kan gjøre tjeneste uten fare for helbreden eller uten å forsømme viktige private eller offentlige forretninger, eller som gjør det sannsynlig at de ikke uten vanskelighet kan bære det tap av arbeidsfortjeneste som vervet fører med seg, og 5. de som har fylt 65 år.» Domstollovens 74 pålegger formannskapet å holde forberedende valgmøte innen 15. januar i det påfølgende år etter kommunevalget. I dette møtet skal formannskapet gi sitt forslag på personer som kan velges. Møtets beslutninger legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyret foretar de endelige valg. Når det gjelder vandelskontrollen i domstolloven 66 a., kan kommunen sende forespørsel til polititet dersom en ikke kjenner til vedkommendes vandel. Ved kommunevalget i 1999 ble følgende valgt: 1. Lillian Molund Vannareid - renholder 2. Linda Pettersen, 9130 Hansnes - ktr. funksj. 3. Grete Lind, 9132 Stakkvik - hjelpepleier 4. Kjellaug Klemetsen, 9132 Stakkvik - ktr. fullm. 5. Gerd Isaksen, 9130 Hansnes - gårdbruker 6. Karin Kaasbøll, 9130 Hansnes 7. Andrea Pedersen, 9136 Vannareid 8. Gunn Anita Kirkefjord, 9130 Hansnes - bankfunksjonær 9. Wenche Nicolaisen, 9135 Vannvåg 10. Ann-Helen Jacobsen, 9136 Vannareid 11. Grete Hoel Haugen, 9138 Karlsøy 12. Eva Mikkelsen, 9136 Vannareid Side 9 av 9

10 Sak 0006/ Gunda Nyland, 9130 Hansnes 14. Tora Eliassen, 9130 Hansnes 15. Evy N.Eriksen, 9130 Hansnes 16. Einar Pettersen, 9136 Vannareid 17. Harald Myreng, 9130 Hansnes 18. Steinar Karlsen, 9138 Karlsøy 19. Helge Klemetsen, 9132 Stakkvik 20. Per Jan Jørgensen, Skogsfjord, 9130 Hansnes 21. Bård Eilertsen, 9130 Hansnes 22. Kjell Larsen, 9140 Rebbenes 23. Jostein Lilleby, 9132 Stakkvik 24. Jan Lindrupsen, 9130 Hansnes 25. Willy Mikkelsen, 9136 Vannareid 26. Steinar Sørensen, 9135 Vannvåg 27. Johnny Eliassen, 9132 Stakkvik 28. Kay Morten Bull, 9130 Hansnes 29. Vidar Eliassen, 9130 Hansnes 30. Thor Ivan Isaksen, 9130 Hansnes Meddommere med særlig kyndighet i: Sjøvesen: 1. Andreas Mortensen, 9135 Vannvåg - fisker 2. Jan Ditlefsen, 9132 Stakkvik - fisker Håndverk: 1. Edmund Karlsen, 9135 Vannvåg - elektriker 2. Bjørnar Bull, 9130 Hansnes - mekaniker 3. Rolf Arne Evensen, 9130 Hansnes - forretningdrivende Bygn.vesen: 1. Kåre Gabrielsen, 9135 Vannvåg - snekker 2. Per Arne Sørensen, 9135 Vannvåg - maskin entreprenør 3. Jan Opsal, 9130 Hansnes - næringsdrivende tømrer faget Andrea Pedersen har sittet som meddommer i 8 år og ønsker ikke å fortsette i kommende periode. Hun søker om fritak og har ifølge loven fritaksgrunn. Side 10 av 10

11 Sak 0007/04 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0083/03 Behandling: Saken ble utsatt. Vedtak: Saken ble utsatt. Tjenestetiden for de lagrettemedlemmer/meddommere m.v. som ble valgt ved kommunestyrets vedtak i 1999, utløper 30. april Det nye kommunestyret skal foreta nytt valg av lagrettemedlemmer/-meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. mai april Til Hålogaland lagmannsrett skal det fra Karlsøy kommune velges 3 kvinner og 3 menn. Det skal ikke velges varamedlemmer. Domstollovens 76 stiller krav om hvem som bør velges. 76 sier at det bare bør velges folk som er særlig skikket til slike verv. Lagmannsretten har i noen tilfeller gjort uheldige erfaringer med lagrettemedlemmers omgang med alkohol under rettsforhandlinger, samt forsøk på manipulering med reiseregninger og bilag i ettertid av rettsmøtene. Lagmannsrettens førstelagmann understreker derfor nødvendigheten av det bare blir valgt folk til lagrettemedlemmer/meddommere som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet anses for særlig skikket til vervet. I inneværende periode har Sigmund Bjørndal, Thor Tøllefsen, Magne Johansen, Gørild Stefanussen, Else Sørensen og Margit Bjørke sittet. Margit Bjørke søker om fritak fra vervet fordi hun har vært stilt til Lagmannsrettens disposisjon i to perioder. Side 11 av 11

12 Sak 0007/04 Vedlegg: Side 12 av 12

13 Sak 0008/04 VALG AV SKJØNNSMANNSUTVALGET FOR PERIODEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0084/03 Behandling: Saken ble utsatt. Vedtak: Saken ble utsatt. Valg av skjønnsmannsutvalg fremgår av skjønnsprosesslovens 14. I Karlsøy skal det velges 4 skjønnsmenn. Skjønnsprosessloven 14 sier at «I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene». Det skal velges nye skjønnsmenn for Kommunestyret må selv stå for valg av dommerne. De nåværende skjønnsmenn sitter fram til 1. mai Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det i utvalget kommer med et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolloven 65 stiller krav om at personene må være valgbare, dvs. at de er fylt 18 år, er vederheftige og at de er valgbare ved kommunale valg. 66 i Domstolloven utelukker helt følgende personer fra valg: Statsrådets medlemmer Øvrighetspersoner Embetsmenn i dømmende stillinger og rettsskrivere Tjenestemenn ved påtalemyndigheten, politiet og fengslene Side 13 av 13

14 Sak 0008/04 Prester i statskirken og prester eller forstandere i registrerte trossamfunn Praktiserende advokater, omfatter også advokatfullmektiger Utelukket pga vandel er det gitt bestemmelser om i domstollovens 66 a. som lyder: «(1) den som i løpet av de siste fem år forut for valgperiodens begynnelse er idømt frihetsstraff, og (2) den som er idømt betinget frihetsstraff og ikke løslatt, på prøve eller endelig, innen ti år forut for valgperiodens begynnelse». Domstollovens 76 sier følgende om hvem som bør velges: «Til lagrettemedlemmer og medlemmer bør bare velges folk, som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendig anses for særlig skikket til vervet, og som ikke på grunn av utilstrekkelig kjennskap til det norske språk eller andre årsaker vil ha vanskelig for å oppfylle de plikter som vervet med seg». Domstolloven 67 slår fast at følgende personer har rett til å kreve seg fritatt: «1. praktiserende leger og jordmødre 2. faste loser 3. de tjenestemenn ved toll-, fyr-, telegraf-, telefon- og jernbanevesen som Kongen bestemmer, 4. de som tilveiebringer antagelig opplysninger om at de ikke kan gjøre tjeneste uten fare for helbreden eller uten å forsømme viktige private eller offentlige forretninger, eller som gjør det sannsynlig at de ikke uten vanskelighet kan bære det tap av arbeidsfortjeneste som vervet fører med seg, og 5. de som har fylt 65 år.» Domstollovens 74 pålegger formannskapet å holde forberedende valgmøte innen 15. januar i det påfølgende år etter kommunevalget. I dette møtet skal formannskapet gi sitt forslag på personer som kan velges. Møtets beslutninger legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyret foretar de endelige valg. Når det gjelder vandelskontrollen i domstolloven 66 a., kan kommunen sende forespørsel til polititet dersom en ikke kjenner til vedkommendes vandel. Side 14 av 14

15 Sak 0009/04 VALG AV ELDRERÅD JUSTERING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Kommunestyret /04 Formannskapet Følgende velges til eldreråd for perioden : Medlemmer: Varamedlemmer: Hanna Sørensen, Stakkvik Signy Gaasland, Stakkvik Arvid Grønnslett, Rebbenes Arne Henriksen, Rebbenes Harald Olsen, Dåfjord Laila Martinsen, Mikkelvik Sigmund Bjørndal, Vannvåg Ann-Sofie Kristiansen, Vannvåg Jentoft Johansen, Vannareid Inger Henriksen, Vannareid Kommunens representant: Kommunens vararepresentant: Milliam Kristiansen, Vannareid Bård Eilertsen, Hansnes Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0099/03 Behandling: Forslag fra valgkomitèen: Medlemmer: Hanna Sørensen Arvid Grønnslett Roald Johansen Ann-Sofie Kristiansen Petra Teksdal Kommunens representant: Milliam Kristiansen Varamedlemmer: Signy Gaasland Arne Henriksen Åsny Johansen Paul A. Nilsen Lovise Marie Andersen Kommunens vararepresentant: Bård Eilertsen Enstemmig som valgkomiteens innstilling. Vedtak: Følgende velges til henholdsvis eldrerådet for perioden : Medlemmer: Varamedlemmer: Hanna Sørensen Signy Gaasland Arvid Grønnslett Arne Henriksen Roald Johansen Åsny Johansen Ann-Sofie Kristiansen Paul A. Nilsen Petra Teksdal Lovise Marie Andersen Kommunens representant: Kommunens vararepresentant: Milliam Kristiansen Bård Eilertsen Side 15 av 15

16 Sak 0009/04 Valg av eldreråd ble foretatt av kommunestyret den som K-sak 99/03. Milliam Kristiansen mener valget må foretas på nytt da vedtakene i tre av pensjonistforeningene ikke var kommer fram i saksutredningen. Eldrerådet bør på plass snarest bl.a. fordi det skal arrangeres opplæring for kommunale eldreråd i Tromsø i midten av februar. Derfor legges saken herved fram for formannskapet. De som er blitt foreslått i kommunestyremøtet og ikke valgt av pensjonistforening, er heller ikke forespurt. Noen av dem har reagert negativt på valget. Pensjonistforeningen på vestre Vannøy hadde foretatt sine valg i god tid, men hadde pga. sykdom ikke fått innmeldt valget. De hadde valgt Jentoft Johansen som medlem og Inger Henriksen som varamedlem. Disse bør inn i stedet for henholdsvis Petra Teksdal og Lovise Marie Andersen. Når det gjelder den nyoppstarta Vannvåg pensjonistforening, så hadde heller ikke de fått meldt inn valget. De hadde møte , og her ble Sigmund Bjørndal valgt som medlem og Ann-Sofie Kristiansen som varamedlem. Disse bør inn i stedet for hhv. Ann-Sofie Kristiansen som medlem og Paul A. Nilsen som varamedlem (jfr. K-sak 99/03). Ringvassøy pensjonistforening hadde meldt inn sine valg muntlig, dette er også journalført som henvendelse Men ved en misforståelse er ikke det blitt tatt med i saksframlegget. De valgte fra Ringvassøy pensjonistforening er Harald Olsen, Dåfjord, som medlem og Laila Martinsen, Mikkelvik, som varamedlem. Disse bør derfor inn i eldrerådet i stedet for hhv. Roald Johansen og Åsny Johansen. Milliam Kristiansen ber om at dette rettes opp, og at valg av eldreråd gjøres om. Dessuten etterlyser Milliam Kristiansen navn på sekretær. De t er Karlsøy kommune som stiller med sekretær. Norvald Nilsen hadde dette vervet, men er fratrått med førtidspensjon i Helse- og sosialsjefen har foreslått Eva B. Hansen som sekretær. Hun er forespurt og har takket ja. Bakgrunn: Eldrerådet skal bestå av 6 medlemmer og varamedlemmer, hvorav ett medlem er kommunens representant. I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 1, skal det i hver kommune være et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden. Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglene om forholdsvalg i 36 og 37 i kommuneloven gjelder ikke ved valg av eldreråd. Side 16 av 16

17 Sak 0009/04 Pensjonisforeningene har rett til å komme med forslag til medlemmer til eldrerådet. Flertallet av medlemmene skal være alder spensjonister i kommunen. Rådet peker selv ut leder og nestleder. For perioden har eldrerådet bestått av følgende: Medlemmer: Lillian Ditlefsen, 9132 Stakkvik Alberth Paulsen, 9140 Rebbenes Roald Johansen, 9130 Hansnes Ann-Sofie Kristiansen, 9135 Vannvåg Milliam Kristiansen, 9136 Vannareid Kommunens representant: Bård Eilertsen, 9130 Hansnes Varamedlemmer: Sonja Gaasland, 9132 Stakkvik Arne Henriksen, 9140 Rebbenes Åsny Johansen, 9130 Hansnes Paul A. Nilsen, 9135 Vannvåg Hilda Larsen, 9136 Vannareid Anne-Mary Cebakk, 9130 Hansnes Leder: Milliam Kristiansen Nestleder: Lillian Ditlefsen. Den sendte administrasjonen brev til kommunens 5 pensjonistforeninger og ba hver forening komme med forslag på 1 medlem og 1 varamedlem til eldreråd for perioden Innen fristens utløp var følgende forslag kommet inn: Reinøy pensjonistforening: Som medlem: Hanna Sørensen Som varamedlem: Signy Gaasland. Rebbenes pensjonistforening: Alberth Paulsen ønsker ikke gjenvalg. Som medlem: Arvid Grønnslett Som varamedlem: Arne Henriksen. Ringvassøy pensjonistforening: Som medlem: Harald Olsen, Dåfjord Som varamedlem: Laila Mikkelsen, Mikkelvik Fra de øvrige pensjonistforeninger var det ikke kommet forslag innen fristen. Derfor ble det anbefalt at gjenvalg burde vurderes. Side 17 av 17

18 Sak 0010/04 BÅTOPPHUGGERI I KARLSØY - KLAUSSEN TRADING NUF Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U30 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet Klaussen Trading NUF innvilges planleggingstilskudd på inntil kr ,- til planlegging og prosjektering av skipshuggeri i Karlsøy kommune. Utbetaling kan skje fortløpende med 50% av dokumenterte utgifter. Belastes næringsfondet: Klaussen Trading NUF ved Halvard Klaussen planlegger oppstart av et skipsopphuggeri i Grunnfjord. Selskapet er allerede etablert i Karlsøy kommune. De har fartøy som skal hugges, arbeidsfolk og utstyr. De tar sikte på snarlig oppstart med midlertidig tillatelse mens reguleringsplansaken tar sin tid i byråkratiet. De har allerede stor pågang av båter for hugging. Hvis vi kommer i havn med kjøp av grunn til industriformål i Grunnfjord, søker Karlsøy kommune straks midlertidig tillatelse til oppstart. Klaussen har en båt liggende ved industrikaia på Hansnes som de er i gang med å ribbe. Den vil være klar til å dras opp på land ca. 10. februar, kanskje tidligere. Det er inngått avtale med entreprenør Einar Bræck for ekstern bistand med planlegging av oppstart. Søker har satt opp følgende budsjett for planlegging og prosjektering: Frikjøp av egne folk (Bjørn Kristensen og Halvar Klaussen) kr ,- Reiser, møter, studieturer m.m. kr ,- Ekstern bistand kr ,- Andre kostnader kr ,- Totalt kr ,- Finansiering: Klaussen Trading NUF 50% kr ,- Karlsøy kommune 50% kr ,- Sum finansiering kr ,- Side 18 av 18

19 Sak 0010/04 Bakgrunn: Et økende behov for denne type virksomhet da alle typer båter som saneres nå er pålagt hugging, ikke lenger tillatt å senke kondemnerte fartøy. Landsdelen mangler i dag slik virksomhet. Erfaren aktør i metallbransjen med virksomhet i Tromsø og som leverandør av metaller til internasjonal og norsk smelteindustri. Nært samarbeid med stort finsk selskap, Kuusakoski, som gjennom denne etableringen ønsker å få fotfeste på norskekysten. Vurdering: Vi har stor tro på denne etableringen. Den kan videre tiltrekke beslektet virksomhet, for eksempel i tilknytning til oljevirksomheten i nord. Vedlegg: Fra Klaussen Trading NUF, datert : Søknad om planleggingstilskudd. Fra Klaussen Trading NUF; datert : Skipsopphugging i Karlsøy kommune. Side 19 av 19

20 Sak 0011/04 FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 005 &00 Arkivsaksnr.: 03/ /04 Formannskapet Karlsøy formannskap har ingen merkander til forskriften. Sametinget har i henhold til samelovens 1-6 fått hjemmel til å fastsette forskrift om bruk av det samiske flagget. Forskriften inneholder flaggets status 1, Sametingets myndighet 2, flaggets symbolverdi 3, samiske flaggdager 4, bruk av flagget 4 og 5, rangering 6, flaggtider 7, unntak 8, spørsmål om flagget 9 og ikrafttredelse 10. Den samiske nasjonaldagen er 6. februar. Det samiske flagget kan brukes på de samiske flaggdagene. Side 20 av 20

21 Sak 0012/04 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Møteplan for 1. halvår 2004 godkjennes. MØTEPLAN 1. HALVÅR Dag Jan Febr Mars April Mai Juni Antall møter KOMMUNESTYRET Ons FORMANNSKAPET Ons Tors Fred HELSE OG SOSIAL Tors KULTUR OG Tirs OPPVEKST ADMINISTRASJONS- Man UTVALGET DRIFTSUTVALG Fre Side 21 av 21

22 Sak 0013/04 SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Harry Pedersen, Rebbenes, innvilges lån i næringsfondet, kr ,- til egenandel nytt gear til nyanskaffet fiskebåt M/K Berglibuen. Belastes: Harry Pedersen har anskaffet seg en av Karlsøy kommunes største fiskebåter, M/K Berglibuen, T -53-K. Fartøyet er ifølge merkeregisteret bygd i 1973 og er 18,52 meter langt. Han overtok fartøyet sist høst, med registrering Båten er et viktig grunnlag for driften ved fiskebruket i Løksfjord på Rebbenesøy. Båten driftes med 6 mann. Harry Pedersen er bosatt på Rebbenes og har vært fisker siden Han har eid fiskebåter tidligere. Finansiering av kjøp av fartøy er i orden. Han søker nå om lån til utskifting av gir, en kostnad ifølge Tromsø Maritime Service på kr ,-. Vurdering: Vi ser saken som viktig både med hensyn til den aktuelle søker, og som et viktig bidrag til opprettholdelse av lokalsamfunnet på Rebbenesøy. Vedlegg: Søknad fra Harry Pedersen, datert Bekreftelse fra Tromsø Maritime Service, datert Side 22 av 22

23 Sak 0014/04 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2004 Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Formannskapet Karlsøy kommune har følgende innspill til KS vedrørende hovedtariffoppgjøret 2004: Den største utfordringen vi ser er innplasseringen av undervisningspersonalet i avtaleverket til KS. 1. Bør konkurranseutsatt privat sektor være normgivende for lønnsutviklingen i det øvrige arbeidsliv? Svar: Det må helt klart fortsatt være slik. 2. Bør det gjøres endringer i Hovedtariffavtalen for. a) ytterligere lokal styring av arbeidsgiverpolitikken? b) lokalt omstillingsarbeid? Svar: Hos oss er det ikke særlig behov for å endre a vtaleverket for ytterligere lokal styring av arbeidsgiverpolitikken. Vi har et godt samarbeid med fagorganisasjonene på alle områder. 3. Skal tariffoppgjøret føre til at flere ansatte får hele sin lønn fastsatt lokalt og i tilfelle hvilke grupper? Svar: Nei, vi ønsker ikke at flere ansatte skal få hele sin lønn fastsatt lokalt. Vi er klar over at KS har som mål at det meste skal legges lokalt, og at dette er et ønske spesielt fra storkommunene. Dersom ytterligere skal legges lokalt må bemanningen på personalkontoret styrkes betraktelig. 4. Er det noen spesielle elementeri lærernes avtaleverk som må innarbeides i hovedtariffavtalen for KSområdet, og i tilfelle hvilke? Svar: Arbeidstid vil være et viktig element å få inn i hovedtariffavtalen. Vi vet nå at det er inngått flere overgangsordninger for undervisningspersonalet. På sikt, om ikke så alt for lenge, må det være felles avtale for alle i KS -området også undervisningspersonalet. Dette for å få mest mulig lik behandling av alle arbeidstakere. 5. Hvilke hensyn må vektlegges i utviklingen av et fremtidig pensjonssystem? Svar: AFP er en kostbar ordning for arbeidsgiver, men en fin ordning for den enkelte. Arbeidsledigheta stiger, men på sikt vil kanskje markedet tilsi at man mangler arbeidskraft og det er derfor viktig å stimulere til at arbeidstakere blir lenger i arbeidslivet. Side 23 av 23

24 Sak 0014/04 Dette er viktig kompetanse å ta vare på, det bør kanskje legges til rette for at det vil lønne seg å jobbe lengst mulig. 6. Hvilke andre forhold bør vektlegges ved hovedtariffoppgjøret 2004? Svar: Ingen spesielle forhold. Kommunenes Sentralforbund, KS, har sendt ut eget debatthefte for bla. Hovedtariffoppgjøret Tariffrevisjonen 2004 skal videreutvikle lønnssystemet innenfor en hovedtariffavtale. En sentralutfordring vil derfor bli å innplassere undervisningspersonalet i tariffavtalen. Kommunene har ulike utfordringer og behov. Skal KS nå de mål som settes for tariffoppgjøret vil det derfor bli viktigere enn noen gang å ha en omforent holdning til prioriterinene, hva som kan tilbys for å oppnå målene og hvor smertegrensene går. Debattheftet er sendes medlemmene til lokal drøfting, og retter søkelyset på de viktige problemstillinger som var grunnlaget for debatt for strategikonferansene Oppsummeringen og resultatene av disse prosessene vil danne grunnlag for det forhandlignsmandatet som KS legger til grunn i hovedoppgjøret. KS ber om tydelige prioriteringer og klare tilbakemeldinger på hva medlemmene vil med hovedoppgjøret 2004 og debattheftet skal gi medlemmene et grunnlag for å: 1. Drøfte utviklingen av arbeidsgiverpolitikken, herunder sentral og lokal lønnsdannelse 2. Gi tilbakemelding til KS om medlemmenes prioriteringer foran tariffoppgjøret; Målsetting med overføringen av undervisningspersonalet? Utviklingen av pensjonssystemet? Utviklingen av arbeidsgiverrollen? Viser for øvrig til vedlagte debatthefte fra KS. Vurdering: Den største utfordringen vi ser er å få tilpasset undervisningspersonalet i avtaleverket til KSområdet. Side 24 av 24

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 28.01.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hansnes Kro og overnatting Møtedato: 25.02.2004 Tilstede på møtet: Bent Babrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 24/08 07/437 VALG AV FORLIKSRÅD 2007-2011 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.03.2008 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Møte 1/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.01.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 13. Januar 2003

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Hansnes Kro og Overnatting : 24.10.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00

Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 17.00 DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2004 Tid: 17.00 Forfall må meldes til partiene. Partiene gir beskjed

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/8794-6 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/184 Sakstittel: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE 2013-2017 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& For Gratangen kommune velges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

FISKERMANNTALLET 2017

FISKERMANNTALLET 2017 FISKERMANNTALLET 2017 Kommune: 1936 KARLSØY FØDSNR NAVN GATEADRESSE PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ================== ===== ========= ==== 100352 ALBERTSEN FINN HARALD VANNVÅG

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2012 Tid: KL. 15:00 Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Gyldig forfall meldes til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler Alle landets kommuner Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200700389-5 Terje Karterud 73 56 70 52 22.06.2007 Endrede bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstoler

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: HANSNES KRO : 11.11.2003 Tid: KL. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020

Hattfjelldal kommune. Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar desember 2020 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-033 16/245 16/2270 Mona V. Larsen 08.03.2016 Valg av meddommere til Alstahaug tingrett for perioden 01.januar 2017-31. desember

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-4 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. Rådmannens innstilling: Valgnemnda vil fremme innstilling i saken. Bakgrunn: Kommunene

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.11.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: 05.10.2011 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/1469 Sakstittel: VALG AV MEDDOMMERE TIL OFOTEN TINGRETT Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune velger

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland : 24.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 31.03.2008 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa valgnemnd Møtested: e-post møte, e-post møte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa valgnemnd Møtested: e-post møte, e-post møte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa valgnemnd Møtested: e-post møte, e-post møte Dato: 12.06.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 X45 &15 Arkivsaksnr.: 16/3647 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.10.2016 Kommunestyret 31.10.2016 SUPPLERINGSVALG - LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Utvalg: Kommunestyret Dato: 27.04.2016 Møtested: Storstua, Idrettshallen Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 13 til sekretariatet, som sørger for

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Interntjenesten Vår dato Vår referanse 01.06.2012 2010/809-5912/2012 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Interntjenesten

Detaljer