KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli, Odd Harald Johansen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Hanne Larsen, Hanny Ditlefsen, Birger Bull, Frank Harry Pettersen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Gunn Hansen, Magne Solheim Forfall: Tom Einar Kristoffersen Varamedlemmer: Arnulf Mortensen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, Teknisk sjef, Helse- og sosialsjef og kultur- og oppvekstsjef. Møtet lovlig satt med 17 representanter. Sak 55/11, 68/11, 72/11, 73/11, 74/11, 76/11, 77/11, 82/11, 83/11, 85/11, 86/11, 87/11 og 90/11 ble utsatt. Sakslisten med endringer og tilleggssaksliste ble godkjent. Gunn Hansen fikk permisjon under behandlingen av sakene 92/11 og 93/11. Protokolltilførset mottatt kl : Karlsøy arbeiderparti og Karlsøy sosialistisk venstreparti mener at valget på formannskapet i Karlsøy ikke er gjort i samsvar med kommunelovens paragraf 36 da grupperingen FRP, KP, FRRR og SP valgte å stille to lister til formannskapet for å unngå likestillingskravet i kommuneloven. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 55/11 11/1305 GODKJENNING AV PROTOKOLL /11 11/1249 GODKJENNING KOMMUNEVALGET /11 11/1268 VALG AV VALGNEMND 58/11 11/1270 VALG AV FORMANNSKAP 59/11 11/1304 VALG AV ORDFØRER 60/11 11/1308 VALG AV VARAORDFØRER 61/11 11/1211 VALG AV KONTROLLUTVALG 62/11 11/1274 VALG AV HELSE- OG SOSIALUTVALG /11 11/1275 VALG AV TEKNISK UTVALG /11 11/1276 VALG AV KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALG /11 11/1277

3 VALG AV REPRESENTANT TIL VALGMØTE KS TROMS /11 11/1279 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG /11 11/1278 VALG AV REGIONRÅD /11 11/1280 VALG AV KLAGENEMND /11 11/1302 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG 70/11 11/1281 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG /11 11/1282 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND /11 11/1283 VALG AV REPRESENTANTER I ISHAVSKYSTENS FRILUFTSRÅD /11 11/1284 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE /11 11/1310 VALG AV SKATTEUTVALG 75/11 11/1313 POLITISK FORHANDLINGSUTVALG 76/11 11/1286 VALG AV TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT

4 77/11 11/1287 VALG AV OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT /11 11/1269 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTSKAPET I K- SEKRETARIATET IKS 79/11 11/1169 VALG AV OVERFORMYNDERE 80/11 11/101 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET 81/11 11/1252 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKENS FELLESRÅD 82/11 11/1291 VALG AV MEDDOMMERE TINGRETTEN /11 11/1307 VALG AV MEDDOMMERE JORDSKIFTERETTEN /11 11/1290 VALG AV REPRESENTANT TIL JAN BAALSRUD- STIFTELSEN /11 11/1311 VALG AV TILFLYTTINGSNEMND 86/11 11/1312 VALG AV INNKVARTERINGSNEMND 87/11 11/1318 VALG AV HEIMEVERNSNEMND

5 88/11 11/1316 BARN OG UNGES REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET 89/11 11/1317 REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET 90/11 11/422 TERTIALRAPPORTER /11 11/753 BRANNBILER 92/11 11/1233 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 93/11 11/1255 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 94/11 11/1314 REFERAT SAKER 95/11 11/1335 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS

6 55/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Enstemmig vedtatt. 56/11 GODKJENNING KOMMUNEVALGET 2011 Valgoppgjøret for 2011 godkjennes. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Valglokalene må åpne kl på rådhuset på valgdagen. 1. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

7 1. Valgoppgjøret for 2011 godkjennes. 2. Valglokalene må åpne kl på rådhuset på valgdagen. 57/11 VALG AV VALGNEMND Følgende velges til valgnemd: Forslag fra AP og SV: Laila B. Johansen AP Svein-Egil Haugen SV Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: 1. Freddy Mikkelsen 2. Bjørn Lian 3. Gunn Hansen 4. Hanny Ditlefsen Forslagene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt til valgnemd: AP, SV: 1. Laila B. Johansen 2. Svein Egil Haugen

8 SP, KP, FRP og FRRR: 1. Freddy Mikkelsen 2. Bjørn Lian 3. Gunn Hansen 4. Hanny Ditlefsen 58/11 VALG AV FORMANNSKAP Følgende tellekorps ble enstemmig valgt: Svein Egil Haugen Gunn Hansen Birger Bull Det ble forlangt forholdstallsvalg ved valg av Formannskap. Følgende forslag ble innlevert: AP/SV: 1. Laila B. Johansen 2. Elisabeth Johansen 3. Bent Gabrielsen 4. Svein-Egil Haugen 5. Ann-Ellen Johansen 6. Helene Kongsli SP og KP: 1. Freddy Mikkelsen

9 2. Gunn Hansen 3. Magne Solheim 4. Hanne Larsen FRP og FRRR: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen 3. Jostein Richardsen 4. Bjørn Lian 5. Birger Bull 6. Tom-Einar Kristoffersen Tellekorpset foretok opptelling som ga følgende resultat: AP/SV fikk 7 stemmer FRP og FRRR fikk 6 stemmer SP og KP fikk 4 stemmer Valgoppgjøret ble slik: 1. deling 2. deling 3. deling 4. deling AP/SV 7 3,5 2,34 1,75 FRP/FRRR SP/KP 4 2 1,34 AP/SV fikk derved 3 medlemmer, FRP/FRRR fikk 3 medlemmer og SP/KP fikk 1 medlem i formannskapet. Det var ikke foretatt endringer på de innleverte stemmesedlene, og derved ble følgende valgt: AP/SV Medlem Laila B. Johansen Medlem Elisabeth Johansen Medlem Bent Gabrielsen 1. varamedlem Svein-Egil Haugen 2. varamedlem Ann-Ellen Johansen 3. varamedlem Helene Kongsli

10 FRP/FRRR Medlem Hanny Ditlefsen Medlem Frank Pettersen Medlem Jostein Richardsen 1. varamedlem Bjørn Lian 2. varamedlem Birger Bull 3. varamedlem Tom-Einar Kristoffersen SP/KP Medlem Freddy Mikkelsen 1. varamedlem Gunn Hansen 2. varamedlem Magne Solheim 3. varamedlem Hanne Larsen AP/SV Medlem Laila B. Johansen Medlem Elisabeth Johansen Medlem Bent Gabrielsen 1. varamedlem Svein-Egil Haugen 2. varamedlem Ann-Ellen Johansen 3. varamedlem Helene Kongsli FRP/FRRR Medlem Hanny Ditlefsen Medlem Frank Pettersen Medlem Jostein Richardsen 1. varamedlem Bjørn Lian 2. varamedlem Birger Bull 3. varamedlem Tom-Einar Kristoffersen SP/KP Medlem Freddy Mikkelsen 1. varamedlem Gunn Hansen 2. varamedlem Magne Solheim

11 3. varamedlem Hanne Larsen 59/11 VALG AV ORDFØRER Forslag fra AP/SV: Laila B. Johansen Forslag fra FRP/FRRR: Hanny Ditlefsen. Det ble forlangt skriftlig votering. Hanny Ditlefsen ble valgt med 10 mot 7 stemmer avgitt for Laila B. Johansen. Hanny Ditlefsen ble valgt til ordfører for perioden /11 VALG AV VARAORDFØRER

12 Forslag fra FRP og FRRR v/hanny Ditlefsen: Varaordfører for perioden foreslås Frank Pettersen. Det ble forlangt skriftlig avstemming. Frank Harry Pettersen fikk 10 stemmer, og var derved valgt. 7 stemte blankt. Frank Harry Pettersen ble valgt til varaordfører for perioden /11 VALG AV KONTROLLUTVALG Følgende velges til KU: Medlemmer: Varamedlemmer: Forslag fra valgnemnda: AP/SV Medlemmer: 1. Odd Harald Johansen 2. Irene Larsen Varamedlemmer: 1. Mikael Nilsson 2. Jan Olsen SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer:

13 1. Hanne Johnsen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Lisbeth Åsan Leder: Odd Harald Johansen Nestleder: Hanne Johnsen Forslagene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt til KU: Medlemmer: AP/SV: Medlem: 1. Odd Harald Johansen 2. Irene Larsen Varamedlemmer: 1. Mikael Nilsson 2. Jan Olsen SP,KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Hanne Johnsen Varamedlem: 1. Kjell Lekang 2. Lisbeth Åsan Leder: Odd Harald Johansen Nestleder: Hanne Johnsen 62/11 VALG AV HELSE- OG SOSIALUTVALG

14 Det ble forlangt forholdstallsvlg. Flg. Listeforslag ble innlevert: AP/SV: 1. Tom Arild Ottesen 2. Helene Kongsli 3. Linda Myrseth 4. Alf Johnsen 5. Ingrid Rostad 6. Jan Lindrupsen SP, KP, FRP og FRRR: 1. Bjørn Lian 2. Bjørg Fagerness 3. Eirin Richardsen 4. Mona Pedersen 5. Freddy Sørensen 6. Egil Fjellstad 7. Grete Lind Forslaget fra SP, KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34 SP, KP, FRP og FRRR fikk dermed 3 medlemmer og AP/SV fikk 2 medlemmer.

15 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Bjørn Lian - leder Bjørg Fagernes nestleder Leder: Bjørn Lian valgt med 11 mot 6 stemmer Nestleder Bjørg Fagerness valgt med 10 mot 7 stemmer. Medlemmer: 1. Tom Arild Ottesen 2. Helene Kongsli Varamedlemmer. Linda Myrseth Alf Johnsen Ingrid Rostad Jan Lindrupsen SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1.Bjørn Lian 2. Bjørg Fagerness 3. Eirin Richardsen Varamedlemmer: 1. Mona Pedersen 2. Freddy Sørensen 3. Egil Fjellstad 4. Grete Lind Leder: Bjørn Lian Nestleder. Bjørg Fagerness

16 63/11 VALG AV TEKNISK UTVALG Det ble forlangt forholdstallsvalg. Det ble innlevert følgende listeforslag: AP/SV: 1. Villy Mikkelsen 2. Mona Sørensen 3. vara: Espen Sørensen 4. Irene Larsen 5. Roger Sørensen 6. Elisabeth Johansen SP, KP, FRP og FRRR: 1. Svein Harald Tårnes 2. Kjellaug Klemetsen 3. Magne Solheim 4. Per Erik Bogen 5. Kay Morten Bull 6. Tove Eliassen 7. Marit Sirevåg Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Forslaget fra SP,KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34

17 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Leder Svein Harald Tårnes Nestleder Kjellaug Klemetsen Leder: Svein H. Tårnes valgt med 10 mot 7 stemmer Nestleder: Kjellaug Klemetsen valgt med 10 mot 7 stemmer SP, KP, FRP og FRRR Medlem: 1. Svein Harald Tårnes 2. Kjellaug Klemetsen 3. Magne Solheim Vara: 1. Per Erik Bogen 2. Kay Morten Bull 3. Tove Eliassen 4. Marit Sirevåg AP/SV: Medlem: 1. Villy Mikkelsen 2. Mona Sørensen Vara: 1. Espen Sørensen 2. Irene Larsen 3. Roger Sørensen 4. Elisabeth Johansen Leder: Svein Harald Tårnes Nestleder: Kjellaug Klemetsen

18 64/11 VALG AV KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALG Det ble forlangt forholdstallsvalg. Det ble innlevert følgende listeforslag: AP/SV: 1. Marit Sørensen 2. Roger Sørensen 3. Mona Sørensen 4. Marius Karlsen 5. Christina Roman 6. Bjørnar Løvvold SP, KP, FRP og FRRR: 1. Gunn Hansen 2. Hanne Larsen 3. Asle Cebakk 4. Marita Kristensen 5. Arnulf Mortensen 6. Magnhild Christiansen 7. Tony Jensen 8. Per Erik Bogen Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Forslaget fra SP, KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling

19 SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Leder Gunn Hansen Nestleder Hanne Larsen Leder: Gunn Hansen valgt med 10 mot 7 stemmer Nestleder: Hanne Larsen valgt med 10 mot 7 stemmer. AP/SV: Medlem : 1. Marit Sørensen 2. Roger Sørensen Vara: 1. Mona Sørensen 2. Marius Karlsen 3. Christina Roman 4. Bjørnar Løvold SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Gunn Hansen 2. Hanne Larsen 3. Asle Cebakk Vara: 1. Marita Kristensen 2. Arnulf Mortensen 3. Magnhild Christiansen 4. Tony Jensen 5. Per Erik Bogen

20 Leder: Gunn Hansen Nestleder: Hanne Larsen 65/11 VALG AV REPRESENTANT TIL VALGMØTE KS TROMS Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Harry Pettersen Forslag fra AP/SV: Medlem: Laila B. Johansen Varamedlem: Elisabeth Johansen Ordfører Hanny Ditlefsen ble valgt som medlem med 10 mot 7 stemmer Varaordfører Frank Pettersen ble valgt som varamedlem med 10 mot 7 stemmer. Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen 66/11 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG

21 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Birger Bull 2. Jostein Richardsen Varamedlem: 1 Asle Cebakk 2. Ann-May Krogh 3. Frank Pettersen 4. Anita Ytterland AP/SV: Medem: 1. Elisabeth Johansen Varamedlem: 1. Bent Gabrielsen 2. Ingrid Rostad Leder: Birger Bull enstemmig valgt Nestleder: Jostein Richardsen valgt med 16 mot 1 stemme. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR Medlemmer: 1. Birger Bull

22 2. Jostein Richardsen Vara: 1. Asle Cebakk 2. Ann-May Krogh 3. Frank Pettersen 4. Anita Ytterland AP/SV: Medlemmer: 1. Elisabeth Johansen Vara: 1. Bent Gabrielsen 2. Ingrid Rostad Leder: Birger Bull Nestleder: Jostein Richardsen 67/11 VALG AV REGIONRÅD Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Varamedlem: 1. Gunn Hansen 2. Freddy Mikkelsen 3. Hanne Larsen

23 4. Birger Bull AP/SV: Medlem: 1. Laila B. Johansen Varamedlem: 1. Odd Harald Johansen 2. Svein Egil Haugen Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Vara: 1. Gunn Hansen 2. Freddy Mikkelsen 3. Hanne Larsen 4. Birger Bull AP/SV: Medlemmer: 1. Laila B. Johansen Vara: 1. Odd Harald Johansen 2. Svein Egil Haugen

24 68/11 VALG AV KLAGENEMND /11 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG Følgende medlemmer velges: Forslag fra valgnemnda: Medlemmer: Svein Olav Pettersen Birger Bull Svein Egil Haugen Elisabeth Johansen Irene Larsen Vara: (Personlige vara):

25 1. Freddy Mikkelsen 2. Asle Cebakk 3. Tor-Arne Johansen 4. Kjellaug Klemetsen 5. Ednar Paulsen Leder: Svein Egil Haugen enstemmig valgt Nestleder: Svein-Olav Pettersen enstemmig valgt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende medlemmer ble valgt: 1. Svein-Olav Pettersen 2. Birger Bull 3. Svein Egil Haugen 4. Elisabeth Johansen 5. Irene Larsen Personlige varamedlemmer: 1. Freddy Mikkelsen 2. Asle Cebakk 3. Tor-Arne Hansen 4. Kjellaug Klemetsen 5. Ednar Paulsen Leder: Svein-Egil Haugen Nestleder: Svein-Olav Pettersen 70/11 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG

26 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Anne Karin Godø Giæver 2. Egil Fjellstad Varamedlem: 1. Ann Vigdis Solli 2. Mona Pedersen 3. Edgar Hansen 4. Kay Morten Bull AP, SV: Medlem: 1. Ingrid Rostad Varamedlem: 1. Tom Arild Ottesen Leder: Anne Karin Godø Giæver Nestleder: Egil Fjellstad Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1. Anne Karin Godø Giæver 2. Egil Fjellstad Vara:

27 1. Ann-Vigdis Solli 2. Mona Pedersen 3. Edgar Hansen 4. Kay Morten Bull AP, SV: Medlemmer: 1. Ingrid Rostad Vara: 1. Tom Arild Ottesen Leder: Anne Karin Godø Giæver Nestleder: Egil Fjellstad 71/11 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND Forslag fra valgnemnda: SP,KP,FRP, FRRR: Medlem: 1. Kim Gabrielsen 2. Leif-Wiggo Ditlefsen 3. Tove Eliassen Varamedlem: 1. Glen Jensen 2. Magnhild Christiansen

28 3. Jan Arne Olsen 4. Mona Pedersen 5. Kjellaug Klemetsen AP, SP: Medlem: 1. Tom-Arild Ottesen 2. Lill Steffensen Varamedlem: 1. Roger Sørensen 2. Håkon Solli Leder: Kim Gabrielsen Nestleder: Leif-Wiggo Ditlefsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer: Kim Gabrielsen Leif-Wiggo Ditlefsen Tove Eliassen Vara: 1. Glen Jensen 2. Magnhild Christiansen 3. Jan Arne Olsen 4. Mona Pedersen 5. Kjellaug Klemetsen AP,SV: Medlemmer:

29 1. Tom-Arild Ottesen 2. Lill Steffensen Vara: 1. Roger Sørensen 2. Håkon Solli Leder: Kim Gabrielsen Nestleder: Leif-Wiggo Ditlefsen 72/11 VALG AV REPRESENTANTER I ISHAVSKYSTENS FRILUFTSRÅD Følgende velges som medlem: Varamedlem: 73/11 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

30 74/11 VALG AV SKATTEUTVALG Saken utgår da det ikke skal velges lokale skatteutvalg. Saken utgår da det ikke skal velges lokale skatteutvalg. 75/11 POLITISK FORHANDLINGSUTVALG

31 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Varamedlem: 1. Jostein Richardsen 2. Freddy Mikkelsen AP, SV: Medlem: 1. Laila B. Johansen Varamedlem: 1. Elisabeth Johansen Leder: Hanny Ditlefsen Nestleder: Frank Pettersen Enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Vara: 1. Jostein Richardsen 2. Freddy Mikkelsen AP, SV:

32 Medlemmer: 1. Laila B. Johansen Vara: 1. Elisabeth Johansen Leder: Hanny Ditlefsen Nestleder: Frank Pettersen 76/11 VALG AV TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT /11 VALG AV OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Følgende velges:

33 78/11 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTSKAPET I K- SEKRETARIATET IKS Medlem: Varamedlem: Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen Enstemmig vedtatt. Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen

34 79/11 VALG AV OVERFORMYNDERE Følgende velges: Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Gjenvalg av Ledende overformynder: Torunn Sivertsen Kontrollerende overformynder: Svein-Tore Pettersen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Jan Arne Olsen Enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Ledende Overformynder: Torunn Sivertsen Kontrollerende overformynder: Svein-Tore Pettersen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Jan Arne Olsen 80/11 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET Følgende oppnevnes:

35 Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Det foreslåes gjenvalg av Vigdis Johansen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende oppnevnes: Vigdis Johansen 81/11 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKENS FELLESRÅD Følgende velges: Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Hanne Larsen Varamedlem: 1. Birger Bull Enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Medlem: Hanne Larsen Varamedlem Birger Bull.

36 82/11 VALG AV MEDDOMMERE TINGRETTEN Dagens valgte representanter tilskrives. Dagens valgte representanter tilskrives. 83/11 VALG AV MEDDOMMERE JORDSKIFTERETTEN Dagens valgte representanter tilskrives.

37 Dagens valgte representanter tilskrives. 84/11 VALG AV REPRESENTANT TIL JAN BAALSRUD-STIFTELSEN Følgende medlem velges: 2. Følgende varamedlem velges: 3. Medlemmet/varamedlemmet får fullmakt til å representere kommunen på generalforsamlingen når ordfører ikke har anledning til å møte. Forslag fra Karlsøy AP v/laila B. Johansen: Medlem: Svein Ove Kongsli Varamedlem: Gunn Marit A. Opsal Enstemmig vedtatt. 1. Følgende medlem ble valgt: Svein Ove Kongsli 2. Følgende varamedlem ble valgt: Gunn Marit A. Opsal 3. Medlemmet/varamedlemmet får fullmakt til å representere kommunen på generalforsamlingen når ordfører ikke har anledning til å møte. 85/11 VALG AV TILFLYTTINGSNEMND

38 86/11 VALG AV INNKVARTERINGSNEMND 87/11 VALG AV HEIMEVERNSNEMND

39 Følgende velges: : 88/11 BARN OG UNGES REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET Følgende velges: Forslag fra SP, KP, FRP, FRRR: Marita Helen Kristensen. Forslag fra AP,SV: Odd Harald Johansen Marita Helen Kristensen ble valgt med 10 mot 7 stemmer avgitt for Odd Harald Johansen.

40 Følgende ble valgt: Marita Helen Kristensen. 89/11 REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET Forslag fra SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: Gunn Hansen Varamedlem: Kjellaug Klemetsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. Medlem: Gunn Hansen Varamedlem: Kjellaug Klemetsen 90/11 TERTIALRAPPORTER 2011

41 1) Tertialrapporten pr godkjennes 2) Aktuelle budsjettreguleringer til Kr til driftstilskudd Langsundforbindelsen AS for 2010, utbetalt 2011, tas fra fond. Kr til KLP egenkapitaltilskudd 2011 tas fra fond. 91/11 BRANNBILER Kommunestyret slutter seg til vedtak i F-sak 128/11. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.. Kommunestyret slutter seg til vedtak i F.sak 128/11. 92/11 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER

42 1. Karlsøy kommune etablerer ordning med ettergodtgjøring for ordfører. 2. Ettergodtgjøring kan ytes for maksimalt 3 måneder. 3. Generelle vilkåre for ettergodtgjøring fastsettes av formannskapet. 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne varigheten på ettegodtgjøring i de enkelte saker, etter søknad fra vedkommende ordfører som går av. Det ble votert over Bent Gabrielsens habilitet, det ble enstemmig vedtatt at han ikke er inhabil. Frank Harry Pettersen fremmet flg. endringsforslag til innstillingen: 3. Generelle vilkår for ettergodtgjøring utarbeides av formannskapet. 4. Retningslinjene godkjennes av k.styret. Rådmannens innstilling pkt.1: Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2: Enstemmig vedtatt. Forslag fra Frank H. Pettersen til pkt. nr. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Frank H. Pettersen til pkt. nr. 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune etablerer ordning med ettergodtgjøring for ordfører. 2 Ettergodtgjøring kan ytes for maksimalt 3 måneder. 3. Generelle vilkåre for ettergodtgjøring utarbeides av formannskapet. 4. Retningslinjene godkjennes av kommunestyret.

43 93/11 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 1. Retningslinjer for ordningen vedtatt i kommunestyret i sak 38/10 oppheves. 1. Karlsøy kommune vedtar å anvende de samme vedtekter som er gjeldende for Tromsø kommune, jfr. vedlegg 1 til saken. 2. Karlsøy kommune godkjenner at søknader til Karlsøy kommune behandles av sekretariatet i Tromsø kommune og avgjøres av oppreisningsutvalget i Tromsø kommune 3. Saken behandles i neste kommunestyremøte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Retningslinjer for ordningen vedtatt i kommunestyret i sak 38/10 oppheves. 2. Karlsøy kommune vedtar å anvende de samme vedtekter som er gjeldende for Tromsø kommune, jfr. vedlegg 1 til saken. 3. Karlsøy kommune godkjenner at søknader til Karlsøy kommune behandles av sekretariatet i Tromsø kommune og avgjøres av oppreisningsutvalget i Tromsø kommune 4. Saken behandles i neste kommunestyremøte. 94/11 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning.

44 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. 95/11 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Medlem: Ordfører Varamedlem: Varaordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlemmer: Varaordfører Frank Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KARLSØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: Varighet: KARLSØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Toftefjord Møtedato: 5.3.2012 Varighet: 09.30 11.50 Møteleder: Sekretær: Odd Harald Johansen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Personlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: MØTEROM PÅ TEKNISK ETAT Møtedato: 10.11.2004 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen Faste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Karlsøy Troms Romsa År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

Rødøy kommune Hovedutskrift fra konstituerende møte

Rødøy kommune Hovedutskrift fra konstituerende møte Rødøy kommune Kommunestyret Hovedutskrift fra konstituerende møte Møtedato: Torsdag 27. oktober 2011 Fra kl.: 11.00 Til kl.: 14.25 Møtested: Jektvik grendehus Møteleder: Ordfører Skriftlig innkalling datert:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg barnehage Møtedato: 29.04.2003 Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 21.11.2007 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Kjellaug Klemetsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor

Administrasjon: kommunaldirektør Per Limstrand, kommunalsjef Alf Lorentsen og daglig leder Yngve Voktor Protokoll Regionrådsmøte 18.-19. september 2014 Rica Ishavshotell Møtet var to-delt. Første dag åpnet med utsatt årsmøte. Årsmøtet ble avsluttet kl. 10.50. Deretter ble ordinært regionrådsmøte gjennomført,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 2/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.03.2016 Tid: Fra kl.: 11:25 til kl.: 12:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Terje Wikstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: Slutt: 19.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 16.00 Slutt: 19.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2007 Møtestart: 15.00 Møteslutt: Ca. kl. 18.00. Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Tor Andersen Ingelin Bakken Linda Haug møtte

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.12.2007 FRA SAKSNR: 63/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 68/07 TIL KL: 17.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP)

PROTOKOLL. Ikke møtt: Eirin Kristin Kjær (AP), vara for Gunda Johansen (AP) REGIONRÅDSMØTE: Møtested: Tromsø, rådhuset, møterom 5 A07 Møtedato: 4.4.2014 Klokkeslett: 10.00 PROTOKOLL Tilstede på møtet: Balsfjord kommune: Karlsøy kommune: Tromsø kommune: Varaordfører, Oddvar Skogli

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:30 11:15 Følgende faste medlemmer møtte til behandling av sak 47-49 Navn Funksjon Representerer Per Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede MØTE NR.5/16 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Lille Møterom Møtedato: 14.12.2016 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Alf Stenersen Nestleder Arnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer