KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyriket, rådhuset Møtedato: Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Ann Ellen Johansen, Helene Kongsli, Odd Harald Johansen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Hanne Larsen, Hanny Ditlefsen, Birger Bull, Frank Harry Pettersen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Gunn Hansen, Magne Solheim Forfall: Tom Einar Kristoffersen Varamedlemmer: Arnulf Mortensen Fra administrasjonen møtte: Rådmann, Teknisk sjef, Helse- og sosialsjef og kultur- og oppvekstsjef. Møtet lovlig satt med 17 representanter. Sak 55/11, 68/11, 72/11, 73/11, 74/11, 76/11, 77/11, 82/11, 83/11, 85/11, 86/11, 87/11 og 90/11 ble utsatt. Sakslisten med endringer og tilleggssaksliste ble godkjent. Gunn Hansen fikk permisjon under behandlingen av sakene 92/11 og 93/11. Protokolltilførset mottatt kl : Karlsøy arbeiderparti og Karlsøy sosialistisk venstreparti mener at valget på formannskapet i Karlsøy ikke er gjort i samsvar med kommunelovens paragraf 36 da grupperingen FRP, KP, FRRR og SP valgte å stille to lister til formannskapet for å unngå likestillingskravet i kommuneloven. Utskrift er sendt til: Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, Heidi Hansen servicemedarbeider

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 55/11 11/1305 GODKJENNING AV PROTOKOLL /11 11/1249 GODKJENNING KOMMUNEVALGET /11 11/1268 VALG AV VALGNEMND 58/11 11/1270 VALG AV FORMANNSKAP 59/11 11/1304 VALG AV ORDFØRER 60/11 11/1308 VALG AV VARAORDFØRER 61/11 11/1211 VALG AV KONTROLLUTVALG 62/11 11/1274 VALG AV HELSE- OG SOSIALUTVALG /11 11/1275 VALG AV TEKNISK UTVALG /11 11/1276 VALG AV KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALG /11 11/1277

3 VALG AV REPRESENTANT TIL VALGMØTE KS TROMS /11 11/1279 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG /11 11/1278 VALG AV REGIONRÅD /11 11/1280 VALG AV KLAGENEMND /11 11/1302 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG 70/11 11/1281 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG /11 11/1282 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND /11 11/1283 VALG AV REPRESENTANTER I ISHAVSKYSTENS FRILUFTSRÅD /11 11/1284 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE /11 11/1310 VALG AV SKATTEUTVALG 75/11 11/1313 POLITISK FORHANDLINGSUTVALG 76/11 11/1286 VALG AV TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT

4 77/11 11/1287 VALG AV OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT /11 11/1269 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTSKAPET I K- SEKRETARIATET IKS 79/11 11/1169 VALG AV OVERFORMYNDERE 80/11 11/101 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET 81/11 11/1252 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKENS FELLESRÅD 82/11 11/1291 VALG AV MEDDOMMERE TINGRETTEN /11 11/1307 VALG AV MEDDOMMERE JORDSKIFTERETTEN /11 11/1290 VALG AV REPRESENTANT TIL JAN BAALSRUD- STIFTELSEN /11 11/1311 VALG AV TILFLYTTINGSNEMND 86/11 11/1312 VALG AV INNKVARTERINGSNEMND 87/11 11/1318 VALG AV HEIMEVERNSNEMND

5 88/11 11/1316 BARN OG UNGES REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET 89/11 11/1317 REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET 90/11 11/422 TERTIALRAPPORTER /11 11/753 BRANNBILER 92/11 11/1233 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER 93/11 11/1255 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 94/11 11/1314 REFERAT SAKER 95/11 11/1335 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS

6 55/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokollen fra møtet godkjennes. Enstemmig vedtatt. 56/11 GODKJENNING KOMMUNEVALGET 2011 Valgoppgjøret for 2011 godkjennes. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Valglokalene må åpne kl på rådhuset på valgdagen. 1. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

7 1. Valgoppgjøret for 2011 godkjennes. 2. Valglokalene må åpne kl på rådhuset på valgdagen. 57/11 VALG AV VALGNEMND Følgende velges til valgnemd: Forslag fra AP og SV: Laila B. Johansen AP Svein-Egil Haugen SV Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: 1. Freddy Mikkelsen 2. Bjørn Lian 3. Gunn Hansen 4. Hanny Ditlefsen Forslagene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt til valgnemd: AP, SV: 1. Laila B. Johansen 2. Svein Egil Haugen

8 SP, KP, FRP og FRRR: 1. Freddy Mikkelsen 2. Bjørn Lian 3. Gunn Hansen 4. Hanny Ditlefsen 58/11 VALG AV FORMANNSKAP Følgende tellekorps ble enstemmig valgt: Svein Egil Haugen Gunn Hansen Birger Bull Det ble forlangt forholdstallsvalg ved valg av Formannskap. Følgende forslag ble innlevert: AP/SV: 1. Laila B. Johansen 2. Elisabeth Johansen 3. Bent Gabrielsen 4. Svein-Egil Haugen 5. Ann-Ellen Johansen 6. Helene Kongsli SP og KP: 1. Freddy Mikkelsen

9 2. Gunn Hansen 3. Magne Solheim 4. Hanne Larsen FRP og FRRR: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen 3. Jostein Richardsen 4. Bjørn Lian 5. Birger Bull 6. Tom-Einar Kristoffersen Tellekorpset foretok opptelling som ga følgende resultat: AP/SV fikk 7 stemmer FRP og FRRR fikk 6 stemmer SP og KP fikk 4 stemmer Valgoppgjøret ble slik: 1. deling 2. deling 3. deling 4. deling AP/SV 7 3,5 2,34 1,75 FRP/FRRR SP/KP 4 2 1,34 AP/SV fikk derved 3 medlemmer, FRP/FRRR fikk 3 medlemmer og SP/KP fikk 1 medlem i formannskapet. Det var ikke foretatt endringer på de innleverte stemmesedlene, og derved ble følgende valgt: AP/SV Medlem Laila B. Johansen Medlem Elisabeth Johansen Medlem Bent Gabrielsen 1. varamedlem Svein-Egil Haugen 2. varamedlem Ann-Ellen Johansen 3. varamedlem Helene Kongsli

10 FRP/FRRR Medlem Hanny Ditlefsen Medlem Frank Pettersen Medlem Jostein Richardsen 1. varamedlem Bjørn Lian 2. varamedlem Birger Bull 3. varamedlem Tom-Einar Kristoffersen SP/KP Medlem Freddy Mikkelsen 1. varamedlem Gunn Hansen 2. varamedlem Magne Solheim 3. varamedlem Hanne Larsen AP/SV Medlem Laila B. Johansen Medlem Elisabeth Johansen Medlem Bent Gabrielsen 1. varamedlem Svein-Egil Haugen 2. varamedlem Ann-Ellen Johansen 3. varamedlem Helene Kongsli FRP/FRRR Medlem Hanny Ditlefsen Medlem Frank Pettersen Medlem Jostein Richardsen 1. varamedlem Bjørn Lian 2. varamedlem Birger Bull 3. varamedlem Tom-Einar Kristoffersen SP/KP Medlem Freddy Mikkelsen 1. varamedlem Gunn Hansen 2. varamedlem Magne Solheim

11 3. varamedlem Hanne Larsen 59/11 VALG AV ORDFØRER Forslag fra AP/SV: Laila B. Johansen Forslag fra FRP/FRRR: Hanny Ditlefsen. Det ble forlangt skriftlig votering. Hanny Ditlefsen ble valgt med 10 mot 7 stemmer avgitt for Laila B. Johansen. Hanny Ditlefsen ble valgt til ordfører for perioden /11 VALG AV VARAORDFØRER

12 Forslag fra FRP og FRRR v/hanny Ditlefsen: Varaordfører for perioden foreslås Frank Pettersen. Det ble forlangt skriftlig avstemming. Frank Harry Pettersen fikk 10 stemmer, og var derved valgt. 7 stemte blankt. Frank Harry Pettersen ble valgt til varaordfører for perioden /11 VALG AV KONTROLLUTVALG Følgende velges til KU: Medlemmer: Varamedlemmer: Forslag fra valgnemnda: AP/SV Medlemmer: 1. Odd Harald Johansen 2. Irene Larsen Varamedlemmer: 1. Mikael Nilsson 2. Jan Olsen SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer:

13 1. Hanne Johnsen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Lisbeth Åsan Leder: Odd Harald Johansen Nestleder: Hanne Johnsen Forslagene ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt til KU: Medlemmer: AP/SV: Medlem: 1. Odd Harald Johansen 2. Irene Larsen Varamedlemmer: 1. Mikael Nilsson 2. Jan Olsen SP,KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Hanne Johnsen Varamedlem: 1. Kjell Lekang 2. Lisbeth Åsan Leder: Odd Harald Johansen Nestleder: Hanne Johnsen 62/11 VALG AV HELSE- OG SOSIALUTVALG

14 Det ble forlangt forholdstallsvlg. Flg. Listeforslag ble innlevert: AP/SV: 1. Tom Arild Ottesen 2. Helene Kongsli 3. Linda Myrseth 4. Alf Johnsen 5. Ingrid Rostad 6. Jan Lindrupsen SP, KP, FRP og FRRR: 1. Bjørn Lian 2. Bjørg Fagerness 3. Eirin Richardsen 4. Mona Pedersen 5. Freddy Sørensen 6. Egil Fjellstad 7. Grete Lind Forslaget fra SP, KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34 SP, KP, FRP og FRRR fikk dermed 3 medlemmer og AP/SV fikk 2 medlemmer.

15 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Bjørn Lian - leder Bjørg Fagernes nestleder Leder: Bjørn Lian valgt med 11 mot 6 stemmer Nestleder Bjørg Fagerness valgt med 10 mot 7 stemmer. Medlemmer: 1. Tom Arild Ottesen 2. Helene Kongsli Varamedlemmer. Linda Myrseth Alf Johnsen Ingrid Rostad Jan Lindrupsen SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1.Bjørn Lian 2. Bjørg Fagerness 3. Eirin Richardsen Varamedlemmer: 1. Mona Pedersen 2. Freddy Sørensen 3. Egil Fjellstad 4. Grete Lind Leder: Bjørn Lian Nestleder. Bjørg Fagerness

16 63/11 VALG AV TEKNISK UTVALG Det ble forlangt forholdstallsvalg. Det ble innlevert følgende listeforslag: AP/SV: 1. Villy Mikkelsen 2. Mona Sørensen 3. vara: Espen Sørensen 4. Irene Larsen 5. Roger Sørensen 6. Elisabeth Johansen SP, KP, FRP og FRRR: 1. Svein Harald Tårnes 2. Kjellaug Klemetsen 3. Magne Solheim 4. Per Erik Bogen 5. Kay Morten Bull 6. Tove Eliassen 7. Marit Sirevåg Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Forslaget fra SP,KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34

17 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Leder Svein Harald Tårnes Nestleder Kjellaug Klemetsen Leder: Svein H. Tårnes valgt med 10 mot 7 stemmer Nestleder: Kjellaug Klemetsen valgt med 10 mot 7 stemmer SP, KP, FRP og FRRR Medlem: 1. Svein Harald Tårnes 2. Kjellaug Klemetsen 3. Magne Solheim Vara: 1. Per Erik Bogen 2. Kay Morten Bull 3. Tove Eliassen 4. Marit Sirevåg AP/SV: Medlem: 1. Villy Mikkelsen 2. Mona Sørensen Vara: 1. Espen Sørensen 2. Irene Larsen 3. Roger Sørensen 4. Elisabeth Johansen Leder: Svein Harald Tårnes Nestleder: Kjellaug Klemetsen

18 64/11 VALG AV KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALG Det ble forlangt forholdstallsvalg. Det ble innlevert følgende listeforslag: AP/SV: 1. Marit Sørensen 2. Roger Sørensen 3. Mona Sørensen 4. Marius Karlsen 5. Christina Roman 6. Bjørnar Løvvold SP, KP, FRP og FRRR: 1. Gunn Hansen 2. Hanne Larsen 3. Asle Cebakk 4. Marita Kristensen 5. Arnulf Mortensen 6. Magnhild Christiansen 7. Tony Jensen 8. Per Erik Bogen Forslaget fra AP/SV fikk 7 stemmer Forslaget fra SP, KP, FRP og FRRR fikk 10 stemmer Valgoppgjøret ble dermed slik: 1. deling 2.deling 3.deling

19 SP, KP, FRP, FRRR ,34 AP/SV 7 3,5 2,34 Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Leder Gunn Hansen Nestleder Hanne Larsen Leder: Gunn Hansen valgt med 10 mot 7 stemmer Nestleder: Hanne Larsen valgt med 10 mot 7 stemmer. AP/SV: Medlem : 1. Marit Sørensen 2. Roger Sørensen Vara: 1. Mona Sørensen 2. Marius Karlsen 3. Christina Roman 4. Bjørnar Løvold SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Gunn Hansen 2. Hanne Larsen 3. Asle Cebakk Vara: 1. Marita Kristensen 2. Arnulf Mortensen 3. Magnhild Christiansen 4. Tony Jensen 5. Per Erik Bogen

20 Leder: Gunn Hansen Nestleder: Hanne Larsen 65/11 VALG AV REPRESENTANT TIL VALGMØTE KS TROMS Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Harry Pettersen Forslag fra AP/SV: Medlem: Laila B. Johansen Varamedlem: Elisabeth Johansen Ordfører Hanny Ditlefsen ble valgt som medlem med 10 mot 7 stemmer Varaordfører Frank Pettersen ble valgt som varamedlem med 10 mot 7 stemmer. Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen 66/11 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG

21 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Birger Bull 2. Jostein Richardsen Varamedlem: 1 Asle Cebakk 2. Ann-May Krogh 3. Frank Pettersen 4. Anita Ytterland AP/SV: Medem: 1. Elisabeth Johansen Varamedlem: 1. Bent Gabrielsen 2. Ingrid Rostad Leder: Birger Bull enstemmig valgt Nestleder: Jostein Richardsen valgt med 16 mot 1 stemme. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR Medlemmer: 1. Birger Bull

22 2. Jostein Richardsen Vara: 1. Asle Cebakk 2. Ann-May Krogh 3. Frank Pettersen 4. Anita Ytterland AP/SV: Medlemmer: 1. Elisabeth Johansen Vara: 1. Bent Gabrielsen 2. Ingrid Rostad Leder: Birger Bull Nestleder: Jostein Richardsen 67/11 VALG AV REGIONRÅD Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Varamedlem: 1. Gunn Hansen 2. Freddy Mikkelsen 3. Hanne Larsen

23 4. Birger Bull AP/SV: Medlem: 1. Laila B. Johansen Varamedlem: 1. Odd Harald Johansen 2. Svein Egil Haugen Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Vara: 1. Gunn Hansen 2. Freddy Mikkelsen 3. Hanne Larsen 4. Birger Bull AP/SV: Medlemmer: 1. Laila B. Johansen Vara: 1. Odd Harald Johansen 2. Svein Egil Haugen

24 68/11 VALG AV KLAGENEMND /11 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG Følgende medlemmer velges: Forslag fra valgnemnda: Medlemmer: Svein Olav Pettersen Birger Bull Svein Egil Haugen Elisabeth Johansen Irene Larsen Vara: (Personlige vara):

25 1. Freddy Mikkelsen 2. Asle Cebakk 3. Tor-Arne Johansen 4. Kjellaug Klemetsen 5. Ednar Paulsen Leder: Svein Egil Haugen enstemmig valgt Nestleder: Svein-Olav Pettersen enstemmig valgt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende medlemmer ble valgt: 1. Svein-Olav Pettersen 2. Birger Bull 3. Svein Egil Haugen 4. Elisabeth Johansen 5. Irene Larsen Personlige varamedlemmer: 1. Freddy Mikkelsen 2. Asle Cebakk 3. Tor-Arne Hansen 4. Kjellaug Klemetsen 5. Ednar Paulsen Leder: Svein-Egil Haugen Nestleder: Svein-Olav Pettersen 70/11 VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG

26 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Anne Karin Godø Giæver 2. Egil Fjellstad Varamedlem: 1. Ann Vigdis Solli 2. Mona Pedersen 3. Edgar Hansen 4. Kay Morten Bull AP, SV: Medlem: 1. Ingrid Rostad Varamedlem: 1. Tom Arild Ottesen Leder: Anne Karin Godø Giæver Nestleder: Egil Fjellstad Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP og FRRR: Medlemmer: 1. Anne Karin Godø Giæver 2. Egil Fjellstad Vara:

27 1. Ann-Vigdis Solli 2. Mona Pedersen 3. Edgar Hansen 4. Kay Morten Bull AP, SV: Medlemmer: 1. Ingrid Rostad Vara: 1. Tom Arild Ottesen Leder: Anne Karin Godø Giæver Nestleder: Egil Fjellstad 71/11 VALG AV VILT- OG INNLANDSFISKENEMND Forslag fra valgnemnda: SP,KP,FRP, FRRR: Medlem: 1. Kim Gabrielsen 2. Leif-Wiggo Ditlefsen 3. Tove Eliassen Varamedlem: 1. Glen Jensen 2. Magnhild Christiansen

28 3. Jan Arne Olsen 4. Mona Pedersen 5. Kjellaug Klemetsen AP, SP: Medlem: 1. Tom-Arild Ottesen 2. Lill Steffensen Varamedlem: 1. Roger Sørensen 2. Håkon Solli Leder: Kim Gabrielsen Nestleder: Leif-Wiggo Ditlefsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer: Kim Gabrielsen Leif-Wiggo Ditlefsen Tove Eliassen Vara: 1. Glen Jensen 2. Magnhild Christiansen 3. Jan Arne Olsen 4. Mona Pedersen 5. Kjellaug Klemetsen AP,SV: Medlemmer:

29 1. Tom-Arild Ottesen 2. Lill Steffensen Vara: 1. Roger Sørensen 2. Håkon Solli Leder: Kim Gabrielsen Nestleder: Leif-Wiggo Ditlefsen 72/11 VALG AV REPRESENTANTER I ISHAVSKYSTENS FRILUFTSRÅD Følgende velges som medlem: Varamedlem: 73/11 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

30 74/11 VALG AV SKATTEUTVALG Saken utgår da det ikke skal velges lokale skatteutvalg. Saken utgår da det ikke skal velges lokale skatteutvalg. 75/11 POLITISK FORHANDLINGSUTVALG

31 Forslag fra valgnemnda: SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Varamedlem: 1. Jostein Richardsen 2. Freddy Mikkelsen AP, SV: Medlem: 1. Laila B. Johansen Varamedlem: 1. Elisabeth Johansen Leder: Hanny Ditlefsen Nestleder: Frank Pettersen Enstemmig vedtatt. SP, KP, FRP, FRRR: Medlemmer: 1. Hanny Ditlefsen 2. Frank Pettersen Vara: 1. Jostein Richardsen 2. Freddy Mikkelsen AP, SV:

32 Medlemmer: 1. Laila B. Johansen Vara: 1. Elisabeth Johansen Leder: Hanny Ditlefsen Nestleder: Frank Pettersen 76/11 VALG AV TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT /11 VALG AV OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Følgende velges:

33 78/11 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTSKAPET I K- SEKRETARIATET IKS Medlem: Varamedlem: Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen Enstemmig vedtatt. Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlem: Varaordfører Frank Pettersen

34 79/11 VALG AV OVERFORMYNDERE Følgende velges: Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Gjenvalg av Ledende overformynder: Torunn Sivertsen Kontrollerende overformynder: Svein-Tore Pettersen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Jan Arne Olsen Enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Ledende Overformynder: Torunn Sivertsen Kontrollerende overformynder: Svein-Tore Pettersen Varamedlemmer: 1. Kjell Lekang 2. Jan Arne Olsen 80/11 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET Følgende oppnevnes:

35 Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Det foreslåes gjenvalg av Vigdis Johansen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende oppnevnes: Vigdis Johansen 81/11 VALG AV REPRESENTANT TIL KIRKENS FELLESRÅD Følgende velges: Forslag fra SP, KP, FRP og FRRR: Medlem: 1. Hanne Larsen Varamedlem: 1. Birger Bull Enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Medlem: Hanne Larsen Varamedlem Birger Bull.

36 82/11 VALG AV MEDDOMMERE TINGRETTEN Dagens valgte representanter tilskrives. Dagens valgte representanter tilskrives. 83/11 VALG AV MEDDOMMERE JORDSKIFTERETTEN Dagens valgte representanter tilskrives.

37 Dagens valgte representanter tilskrives. 84/11 VALG AV REPRESENTANT TIL JAN BAALSRUD-STIFTELSEN Følgende medlem velges: 2. Følgende varamedlem velges: 3. Medlemmet/varamedlemmet får fullmakt til å representere kommunen på generalforsamlingen når ordfører ikke har anledning til å møte. Forslag fra Karlsøy AP v/laila B. Johansen: Medlem: Svein Ove Kongsli Varamedlem: Gunn Marit A. Opsal Enstemmig vedtatt. 1. Følgende medlem ble valgt: Svein Ove Kongsli 2. Følgende varamedlem ble valgt: Gunn Marit A. Opsal 3. Medlemmet/varamedlemmet får fullmakt til å representere kommunen på generalforsamlingen når ordfører ikke har anledning til å møte. 85/11 VALG AV TILFLYTTINGSNEMND

38 86/11 VALG AV INNKVARTERINGSNEMND 87/11 VALG AV HEIMEVERNSNEMND

39 Følgende velges: : 88/11 BARN OG UNGES REPRESENTANT I DRIFTSUTVALGET Følgende velges: Forslag fra SP, KP, FRP, FRRR: Marita Helen Kristensen. Forslag fra AP,SV: Odd Harald Johansen Marita Helen Kristensen ble valgt med 10 mot 7 stemmer avgitt for Odd Harald Johansen.

40 Følgende ble valgt: Marita Helen Kristensen. 89/11 REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET Forslag fra SP, KP, FRP, FRRR: Medlem: Gunn Hansen Varamedlem: Kjellaug Klemetsen Forslaget ble enstemmig vedtatt. Medlem: Gunn Hansen Varamedlem: Kjellaug Klemetsen 90/11 TERTIALRAPPORTER 2011

41 1) Tertialrapporten pr godkjennes 2) Aktuelle budsjettreguleringer til Kr til driftstilskudd Langsundforbindelsen AS for 2010, utbetalt 2011, tas fra fond. Kr til KLP egenkapitaltilskudd 2011 tas fra fond. 91/11 BRANNBILER Kommunestyret slutter seg til vedtak i F-sak 128/11. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.. Kommunestyret slutter seg til vedtak i F.sak 128/11. 92/11 ETTERGODTGGJØRING SOM ORDFØRER

42 1. Karlsøy kommune etablerer ordning med ettergodtgjøring for ordfører. 2. Ettergodtgjøring kan ytes for maksimalt 3 måneder. 3. Generelle vilkåre for ettergodtgjøring fastsettes av formannskapet. 4. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne varigheten på ettegodtgjøring i de enkelte saker, etter søknad fra vedkommende ordfører som går av. Det ble votert over Bent Gabrielsens habilitet, det ble enstemmig vedtatt at han ikke er inhabil. Frank Harry Pettersen fremmet flg. endringsforslag til innstillingen: 3. Generelle vilkår for ettergodtgjøring utarbeides av formannskapet. 4. Retningslinjene godkjennes av k.styret. Rådmannens innstilling pkt.1: Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 2: Enstemmig vedtatt. Forslag fra Frank H. Pettersen til pkt. nr. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Frank H. Pettersen til pkt. nr. 4 ble enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune etablerer ordning med ettergodtgjøring for ordfører. 2 Ettergodtgjøring kan ytes for maksimalt 3 måneder. 3. Generelle vilkåre for ettergodtgjøring utarbeides av formannskapet. 4. Retningslinjene godkjennes av kommunestyret.

43 93/11 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEHJEMSBARN 1. Retningslinjer for ordningen vedtatt i kommunestyret i sak 38/10 oppheves. 1. Karlsøy kommune vedtar å anvende de samme vedtekter som er gjeldende for Tromsø kommune, jfr. vedlegg 1 til saken. 2. Karlsøy kommune godkjenner at søknader til Karlsøy kommune behandles av sekretariatet i Tromsø kommune og avgjøres av oppreisningsutvalget i Tromsø kommune 3. Saken behandles i neste kommunestyremøte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Retningslinjer for ordningen vedtatt i kommunestyret i sak 38/10 oppheves. 2. Karlsøy kommune vedtar å anvende de samme vedtekter som er gjeldende for Tromsø kommune, jfr. vedlegg 1 til saken. 3. Karlsøy kommune godkjenner at søknader til Karlsøy kommune behandles av sekretariatet i Tromsø kommune og avgjøres av oppreisningsutvalget i Tromsø kommune 4. Saken behandles i neste kommunestyremøte. 94/11 REFERAT SAKER Referat sakene tas til etterretning.

44 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Referat sakene tas til etterretning. 95/11 VALG AV REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I KOMREV NORD IKS Forslag fra ordfører Hanny Ditlefsen: Medlem: Ordfører Varamedlem: Varaordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Følgende ble valgt: Medlem: Ordfører Hanny Ditlefsen Varamedlemmer: Varaordfører Frank Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 08.10.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 14.11.2012 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Helene Kongsli, Linda Myrseth, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset - Øyriket Møtedato: 11.05.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Monica Jensen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.10.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen,

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Gørild Bertheussen, Jan Einar Reiersen, Einar Nøsvik, Jan Hugo Sørensen, PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Rådhuset i Tromsø Møtedato: 18.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Gunhild Johansen, Arild Hausberg, Gunda Johansen, Kjell Sverre Myrvoll,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg barnehage Møtedato: 29.04.2003 Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Laila B.Johansen, Frank H. Pettersen, Freddy

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2013 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.02.2012 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi

RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 12.06.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth Aksel

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Willy Pedersen permisjon fra 13.30 permisjon fra kl. 13.

MØTEPROTOKOLL Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Willy Pedersen permisjon fra 13.30 permisjon fra kl. 13. MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Vadsø, fylkeshuset - fylkestingsalen Møtetid: 14. september 2010 kl. 10.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 1 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2015 Tid: 15:00 17:15 TEMAMØTE FINANSFORVALTNING: Eierskap lokalt v/fredrik Skarstein. Indeksfond v/mattis

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 28.01.2009 FRA SAKSNR: 1/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 6/09 TIL KL: 20:30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen

SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen. Monica Loene L. Larsen SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 21.3.2014 Varighet: 1100-1320 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45

Møteprotokoll. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider

Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 27.03.15 Møte nr. 3 Vår ref. Referent :Yngve Voktor Antall sider Kl 10.000 Sted Tromsø kommune, rådhuset, byrådsalen Til stede: Karlsøy kommune:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte

Dyrøy kommune. Møteprotokoll ekstraordinært møte Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll ekstraordinært møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 18.12.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer