MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Ca. kl Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen Mogens Jakobsen møtte for Fred O. Hanssen Frode Pettersen møtte for Sunniva Dahl Viggo Willassen Geir-Viggo Pedersen Viggo Johnsen Linda Haug møtte for Tor Andersen Ole Åsheim Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Svein Tobiassen Torfinn Johnsen møtte for Svein Helge Martinussen Brith-Unni Willumsen Anne-Ma Vik Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Merethe Skille Formannskapssekretær Grete F. Olsen Plan- og ressurssjef Trond Robertsen Skolesjef Gundar Jakobsen Kirkeverge Tormod Johannessen Tiltakskonsulent Arne Osnes

2 Til innkallingen: Innkallingen enstemmig godkjent. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp Lovlighetskontroll av kommunestyrets reglement. Saken behandles før økonomiplanen. Veabø presiserte at tyngre saker som tilleggssaker er uheldig å få utdelt i møte. Ordfører minnet om at dagens tilleggssak er kjent fra tidligre behandling i kommunestyremøte. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Brith-Unni Willumsen og Arne Andersen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0090/09 09/00069 REFERATER OG MELDINGER 0091/09 09/00070 ORDFØRERENS HJØRNE 0092/09 09/01213 ORIENTERING OM BREDBAND 0093/09 09/01160 SØKNAD OM LÅNEGARANTI KUNSTGRESS FK LUNA 0094/09 09/01151 ØKONOMIPLAN /09 07/01380 LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS REGLEMENT

3 Ordfører ønsket Anne Lise Bakkejord med sitt kulturinnslag velkommen og gav ordet til henne. Hun leste fra eget materiale: Et siste tankekors. Kvinnene ved havet - som ble skrevet i forbindelse med avslutning av Kvinneprosjektet Som takk for bidraget overrakte ordfører henne en blomsterbukett. 0090/09 REFERATER OG MELDINGER Referater og meldinger tas til orientering. Ref. innstilling Innstillingen enstemmig vedtatt. Referater og meldinger tas til orientering. 0091/09 ORDFØRERENS HJØRNE Ordfører Sture Pedersen orienterte om følgende: - Fiskeriseminar Myre - Vinjesjøveien - Skårvågen molo - Nergård Steinesjøen - Vannledning Røsnes/Guvåg

4 - Digforsk Bø - Markedsføring tomter i Bø - Næringsturen Trondheim - Fylkesting, studiespesialisering - Nav reformen, refusjon reiser, ledsager - Felles formannskapsmøte Bø/Øksnes - Svineinfluensa, beredskap Det ble åpnet for kort debatt og flere hadde ordet til de forskjellige tema ordføreren hadde tatt opp. Enstemmig vedtak: Orienteringen tatt til orientering. 0092/09 ORIENTERING OM BREDBAND Tiltakskonsulent Arne Osnes orienterte i saken. Enstemmig vedtak: Orienteringen tatt til orientering. 0093/09 SØKNAD OM LÅNEGARANTI KUNSTGRESS FK LUNA innvilger søknad fra FK Luna om å være garantist for lån til nytt kunstgress på inntil ,- Lånegarantien forutsetter at FK Luna kan dokumentere øvrig finansiering og nedbetalingsevne.

5 Ref. innstilling. Torfinn Johnsen erklærte seg inhabil som styremedlem i Luna, og deltok ikke i behandling av saken. Det var ikke innkalt vara. Tilleggsforslag fra ordfører: Garantien begrenses til kunstgresset en simpel kausjon. Forslag fra Arne Andersen: Det delegeres til rådmannen å vurdere og eventuelt godkjenne dokumentasjonen. Innstillingen med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. innvilger søknad fra FK Luna og stiller simpel kausjon for lån til nytt kunstgress på inntil ,-. Lånegarantien forutsetter at FK Luna kan dokumentere øvrig finansiering og nedbetalingsevne. Det delegeres til rådmannen å vurdere og eventuelt godkjenne dokumentasjonen. 0094/09 ØKONOMIPLAN Økonomiplan 2013 vedtas med 1. Finansiering slik det framkommer i kapitel 2, tabell Investeringer slik de fremkommer i kapitel 3, tabell Tiltak slik de fremkommer i pkt kapitel 4, tabell 4.

6 Ref. innstilling. Ordfører og rådmannen orienterte i saken og besvarte spørsmål. Forslag fra Anne Ma. Vik: Innføring av eiendomsskatt utredes og legges fram for kommunestyret så tidlig som mulig i inneværende planperiode. Votering over tilleggsforslag fra Vik: Tilleggsforslag vedrørende innføring av eiendomsavgift falt med 1 mot 18 stemmer. Votering over formannskapets innstilling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Økonomiplan 2013 vedtas med 1. Finansiering slik det framkommer i kapitel 2, tabell Investeringer slik de fremkommer i kapitel 3, tabell Tiltak slik de fremkommer i pkt kapitel 4, tabell /09 LOVLIGHETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETS REGLEMENT 1. Kommunestyret viser til krav om lovlighetskontroll fremsatt ved skriv av samt til fylkesmannen skriv av vedr. Delvis opphevelse av kommunestyrets reglement. 2. Under henvisning til ovenstående, vedtar kommunestyret å endre kommunestyrets reglement pkt. 14 til følgende:

7 Forespørsel behandles etter kommuneloven 34, pkt. 2 Alle representanter kan rette forespørsel i kommunestyret. Til forskjell fra en interpellasjon, skal en forespørsel være kort. Debatt er ikke tillatt, men representanten kan sette frem en tilleggsforespørsel. Tilleggsforespørsel og svar skal ikke overstige 2 minutter. Dersom en forespørrer forventer svar i løpet av møtet, må forespørselen være levert Ordførerens kontor senest før møtets åpning. Ref. innstilling. Ordfører orienterte i saken. Innstillingen enstemmig vedtatt 1. Kommunestyret viser til krav om lovlighetskontroll fremsatt ved skriv av samt til fylkesmannen skriv av vedr. Delvis opphevelse av kommunestyrets reglement. 2. Under henvisning til ovenstående, vedtar kommunestyret å endre kommunestyrets reglement pkt. 14 til følgende: Forespørsel behandles etter kommuneloven 34, pkt. 2 Alle representanter kan rette forespørsel i kommunestyret. Til forskjell fra en interpellasjon, skal en forespørsel være kort. Debatt er ikke tillatt, men representanten kan sette frem en tilleggsforespørsel. Tilleggsforespørsel og svar skal ikke overstige 2 minutter. Dersom en forespørrer forventer svar i løpet av møtet, må forespørselen være levert Ordførerens kontor senest før møtets åpning. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Arne Fr. Andersen Brith-Unni Willumsen Ordførere Formannskapssekr. Repr. Repr.