MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Møtestart: Møteslutt: Ca. kl Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Tor Andersen Ingelin Bakken Linda Haug møtte for Marit J. Pedersen Guttorm Veabø Ole Åsheim møtte for Svein Tobiassen Svein Helge Martinussen Brith-Unni Willumsen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen Fred Oluf Hansen For Sunniva Dahl møtte Frode Pettersen Fra Eldrerådet møtte: Fredrik Schreier Einar F. Johnsen Dessuten møtte: Rådmann Arne Kvensjø Formannskapssekretær Grete F. Olsen Kontorsjef Arvid Pedersen Til innkallingen: Innkallingen enstemmig vedtatt. Til sakslisten: Forslag fra ordfører:

2 Sak om valg av lignings- og overligningsnemnd (sak nr og 0053/07) utgår. Sak 0051 om valg av forliksråd utsettes. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen og Svein H. Martinussen ble valgt til å underskrive protokollen. Viggo Willassen meldte senere i møtet at han skulle reise bort, og Brith-Unni Willumsen ble dermed valgt i hans sted. Ordfører Viggo Johnsen orienterte om hvilke dokumenter som var utdelt i møtet. SAKSLISTE Utvalgssaksnr. Saksnr: Tittel 0034/07 07/01030 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET /07 07/01045 VALG AV VALGNEMND FOR PERIODEN /07 07/01074 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN /07 07/01076 VALG AV ORDFØRER /07 07/01077 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN /07 07/01078 VALG AV HOVEDUTVALG FOR PLAN- OG RESSURS FOR PERIODEN /07 07/01079 VALG AV HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIAL FOR PERIODEN /07 07/01081

3 VALG AV HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST /07 07/01082 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN /07 07/01086 VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG FOR PERIODEN /07 07/01042 FORSLAG TIL MEDLEMMER AV BØ ELDRERÅD /07 07/01090 REPRESENTANTER TIL VESTERÅLEN REGIONRÅD FOR PERIODEN /07 07/01091 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KS I NORDLAND /07 07/01092 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAP /07 07/01093 VALG AV KOMMUNENS REPR. I FELLESRÅDET FOR PERIODEN /07 07/01094 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN /07 07/01098 VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR PERIODEN /07 07/01099 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Utsatt se godkjenning av sakslista. 0052/07 07/01100 VALG AV LIGNINGSNEMND FOR PERIODEN Utgår se godkjenning av sakslista.

4 0053/07 07/01101 VALG AV OVERLIGNINGSNEMND FOR PERIODEN Utgår se godkjenning av sakslista. 0054/07 07/01107 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN /07 07/01110 VALG AV STYREMEDLEM TIL VESTERÅLEN VAKTSENTRAL /07 07/01111 VALG AV KLIENTUTVALG FOR /07 07/01114 VALG AV OVERFORMYNDERE /07 07/01128 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I BØ DROSJESENTRAL FOR PERIODEN /07 07/01129 VALG AV VALGSTYRE FOR PERIODEN /07 07/01130 VALG AV BEREDSKAPSRÅD FOR PERIODEN /07 07/01131 VALG AV REPR. TIL STYRET I VESTERÅLSKRAFT NETT A/S /07 07/01165 VALG AV REPRESENTANT + 1 VARA TIL STYRET FOR RENO- VEST IKS 0063/07 07/01148 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VALG

5 0034/07 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2007 Kommunestyrevalget 2007 for godkjennes. Ref. valgstyrets korrigerte innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrevalget 2007 for godkjennes. 0035/07 VALG AV VALGNEMND OG TELLEKORPS FOR PERIODEN Forslag fra vedtak: Tellekorps: Ordfører ba om forslag på 3 personer til tellekorps. Det ble meldt inn 3 forslag som ble enstemmig vedtatt. VALGNEMND: Forslag fra AP/H og FRP v/sture Pedersen: Arne Andersen velges som medlem og leder i valgnemnda.

6 Forslag fra V v/brith-unni Willumsen: Svein Helge Martinussen Forslag fra Anne Ma. Vik: Anne Ma. Vik. Forslag fra SP v/viggo Johnsen: Medlem og nestleder: Guttorm Veabø Forslagene enstemmig vedtatt. Tellekorps: Arne Andersen, Anne Ma. Vik og Geir Viggo Pedersen. Valgnemnd i perioden : Arne Andersen (leder) Guttorm Veabø (nestleder) Svein Helge Martinussen Anne Ma. Vik 0036/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN Guttorm Veabø fremmet følgende forslag: Formannskapet SP og SV:

7 Etter forholdtallsprinsippet: 1. Viggo Johnsen, SP 2. Ingelin Bakken, SP 3. Tor Andersen SP 4. Guttorm Veabø, SP 5. Anne Marie Vik, SV 6. Marit Pedersen, SP Arne Andersen fremmet følgende forslag: Listeforslag ved valg av formannskap Det norske Arbeiderparti, Høyre og Fremskrittspartiet: 1. Sture Pedersen 2. Viggo Willassen 3. Hilde Nilsen 4. Arne Fr. Andersen 5. Sunniva Dahl 6. Fred O. Hanssen 7. Steinar Lihaug 8. Ivan Andreassen 9. Geir V. Pedersen Listeforslagene ble utdelt og tellekorpset telte opp stemmesedlene som gav følgende resultat: - Listeforslag fra AP/ H og FRP fikk 11 stemmer. - Listeforslag fra SP og SV fikk 8 stemmer. Formannskap for perioden valgt etter forholdtallsprinsippet: 1. Sture Pedersen AP/H 2. Viggo Willassen FRP 3. Hilde Nilsen AP/H

8 4. Viggo Johnsen, SP 5. Ingelin Bakken, SP Vara for representantene 1-3: 1. Arne Fr. Andersen AP/H 2. Sunniva Dahl AP/H 3. Fred O. Hanssen AP/H 4. Steinar Lihaug AP/H 5. Ivan Andreassen AP/H 6. Geir V. Pedersen FRP Vara for representantene 4-5: 1. Tor Andersen SP 2. Guttorm Veabø, SP 3. Anne Marie Vik, SV 4. Marit Pedersen, SP 0037/07 VALG AV ORDFØRER Forslag fremmet av Steinar Lihaug: Sture Pedersen Forslag SP og SV v/fremmet av Guttorm Veabø: Viggo Johnsen Avstemmingen foregikk med stemmesedler og tellekorpset talte opp følgende: Sture Pedersen: 10 stemmer Viggo Johnsen: 7 stemmer Blanke sedler: 2 stemmer

9 Ordfører for perioden : Sture Pedersen. Avtroppende ordfører Viggo Johnsen tok ordet og holdt avskjedstale hvoretter han overlot møteledelsen til nyvalgt ordfører Sture Pedersen og ønsket han lykke til. Nyvalgt ordfører overrakte blomster til Viggo Johnsen og takket for hans innsats gjennom 12 år som ordfører. Pedersen signaliserte videre at det kom til å bli en del endringer fremover, og han nevnte at torsdager blir fremtidige møtedager for formannskap og kommunestyre. 0038/07 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN Forslag fra AP/H/FRP fremmet av Geir Viggo Pedersen: Viggo Willassen Forslag fra Guttorm Veabø: Ingelin Bakken Avstemmingen foregikk med stemmesedler og tellekorpset talte opp følgende: Viggo Willassen: 10 stemmer Ingelin Bakken: 7 stemmer Blanke sedler: 2 stemmer Varaordfører for perioden : Viggo Willassen.

10 Ordfører orienterte om at det ble pause og valgnemnda ble oppfordret til å ha møte i pausen. Leder av valgnemnda ba om at medlemmene møttes kl på ordførers kontor. 0039/07 VALG AV HOVEDUTVALG FOR PLAN- OG RESSURS FOR PERIODEN Leder av valgnemnda fremla følgende forslag: I sak 0039, 0040 og 0041/07 foregår valgene etter ordningen avtalevalg. Valg av kontrollutvalget, sak 0042/07 skjer etter forholdtallsvalg. Forslag fra AP/H og FRP: 1. Jack Roger Lihaug, leder 2. Atle Olsen, nestleder 3. Sonja Skog 4. Fred O. Hanssen 5. Ola Pedersen 6. Steinar Lihaug 7. Liv H. Andreassen 8. Kari Bjørhovde Guttorm Veabø minnet om at man i har tradisjon på at kontrollutvalget er ledet av opposisjonen, og beklaget at man nå vil endre på denne praksis. Veabø ba om gruppemøte som ble innvilget. Forslag fra SP og SV: 1. Ole Åsheim SP

11 2. Elin Haug SP 3. Viggo Johnsen SP 4. Frans Torbjørnsen SP 5. Heidi Jakobsen SP 6. Mari Vik SV Forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan- og ressurs for perioden : 1. Jack Roger Lihaug FRP, leder 2. Atle Olsen FRP, nestleder 3. Sonja Skog AP/H 4. Ole Åsheim SP 5. Elin Haug SP Vara for 1-3: 1. Fred O. Hanssen 2. Ola Pedersen 3. Steinar Lihaug 4. Liv H. Andreassen 5. Kari Bjørhovde Vara for 4-5: 1. Viggo Johnsen 2. Frans Torbjørnsen 3. Heidi Jakobsen 4. Mari Vik

12 0040/07 VALG AV HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIAL FOR PERIODEN Forslag fra AP/H og FRP v/arne Andersen: 1. Anne Lise Kvalmo, leder 2. Arne Fr. Andersen, nestleder 3. Steinar Lihaug 4. Ann Helen Pedersen 5. Gunnbjørg Tobiassen 6. Astrid Heimgard 7. Geir Strand 8. Jan A. Skog Forslag fra SP/SV v/ Guttorm Veabø: 1. Guttorm Veabø SP 2. Linda M. Haug SP 3. Martha Myre SV 4. Anders Bergum SP 5. Marit Pedersen SP 6. Torgeir Torsen SV Forslag enstemmig vedtatt.

13 Hovedutvalg for helse- og sosial for perioden : 1. Anne Lise Kvalmo, leder AP/H 2. Arne Fr. Andersen, nestleder AP/H 3. Steinar Lihaug AP/H 4. Guttorm Veabø SP 5. Linda M. Haug SP Vara for representantene 1-3: 1. Ann Helen Pedersen 2. Gunnbjørg Tobiassen 3. Astrid Heimgard 4. Geir Strand 5. Jan A. Skog Vara for representantene 4-5: 1. Martha Myre 2. Anders Bergum 3. Marit Pedersen 4. Torgeir Torsen 0041/07 VALG AV HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Forslag fra AP/H og FRP v/arne Andersen:

14 1. Ivan Andreassen, leder 2. Geir Viggo Pedersen, nestleder 3. Rigmor Andersen 4. Frode Pettersen 5. Cecilie Andersen 6. Tove Willassen 7. Sunniva Dahl 8. Kenneth Paulsen Forslag fra SP/SV v/guttorm Veabø: 1. Alice Eriksen SV 2. Tor Andersen SP 3. Eva Ringstad SP 4. Ottar Kristoffersen SP 5. Susanne Olsen SP 6. Oddvar Solstad SP Forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for kultur og oppvekst for perioden : 1. Ivan Andreassen, leder AP/H 2. Geir Viggo Pedersen, nestleder FRP 3. Rigmor Andersen AP/H 4. Alice Eriksen SV 5. Tor Andersen SP Vara for representanter fra 1-3: 1. Frode Pettersen 2. Cecilie Andersen

15 3. Tove Willassen 4. Sunniva Dahl 5. Kenneth Paulsen Vara for representanter fra 4-5: 1. Eva Ringstad SP 2. Ottar Kristoffersen SP 3. Susanne Olsen SP 4. Oddvar Solstad SP 0042/07 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Valget i denne saken ble foretatt etter forholdstallprinsippet. Listeforslag fra AP/H og FRP fremmet av Arne Andersen: 1. Tom Tobiassen, leder 2. Per A. Jakobsen, nestleder 3. Siv Nilsen 4. Pål B. Johansen 5. Linn With 6. Gry Pettersen 7. Kurt Dybdal Listeforslag fra SP og SV fremmet av Guttorm Veabø:

16 1. Rolf Hugo Eriksen SV 2. Bente Berg SP 3. Harald Vikan SP 4. Gøril Karlsen SP 5. Svanhild Johnsen SP 6. Vidar Jakobsen SP Valget ble foretatt med skriftlig avstemming som tellekorpset talte opp med følgende resultat: AP/H og FRP: 10 stemmer SP og SV: 9 Kontrollutvalg for perioden : 1. Tom Tobiassen, leder AP/H 2. Per A. Jakobsen, nestleder FRP 3. Siv Nilsen FRP 4. Rolf Hugo Eriksen SV 5. Bente Berg SP Vara for representantene 1-3: 1. Pål B. Johansen 2. Linn With 3. Gry Pettersen 4. Curt Dybdal Vara for representantene 4-5: 1. Harald Vikan 2. Gøril Karlsen 3. Svanhild Johnsen 4. Vidar Jakobsen

17 Protokolltilførsel fra Venstre v/svein Helge Martinussen: Venstre viser til tidligere praksis i hvor opposisjonen har hatt flertallet og leder av kontrollutvalget. Valg av kontrollutvalg for perioden innebærer i praksis at posisjonen kontrollerer seg selv. 0043/07 VALG AV ARBEIDSMILJØUTVALG FOR PERIODEN Arbeidsgivers representanter for perioden : - Ordfører - Rådmann - 2 representanter utpekt av rådmannen Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Arbeidsgivers representanter for perioden : - Ordfører - Rådmann - 2 representanter utpekt av rådmannen

18 0044/07 FORSLAG TIL MEDLEMMER AV BØ ELDRERÅD Valgnemndas innstilling fremlegges i møtet. Forslag fra valgnemnda v/arne Andersen: 1. Einar F. Johnsen Vara: Agnes Jakobsen 2. Fredrik Schreier Vara: Gerd Hanssen 3. Laila Sæther Vara: Edith Hanssen 4. Aud Danielsen Vara: Bodil Steinsvik 5. Arvid Eriksen Vara: Gunnar Steinsvik Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Eldreråd for perioden : 1. Einar F. Johnsen Vara: Agnes Jakobsen 2. Fredrik Schreier Vara: Gerd Hanssen 3. Laila Sæther Vara: Edith Hanssen 4. Aud Danielsen Vara: Bodil Steinsvik 5. Arvid Eriksen Vara: Gunnar Steinsvik (Eldrerådet konstituerer seg selv.)

19 0045/07 REPRESENTANTER TIL VESTERÅLEN REGIONRÅD FOR PERIODEN Valgnemndas forslag til vedtak: Faste representanter: - Ordfører Sture Pedersen - Varaordfører Viggo Willassen - - Kst/fsk-repr. Viggo Johnsen Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Svein H. Martinussen ba om ordet og beklaget at kun menn ble valgt. Representanter til Vesterålen Regionråd for perioden : Faste representanter: - Ordfører Sture Pedersen - Varaordfører Viggo Willassen - - Kst/fsk-repr. Viggo Johnsen

20 0046/07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL KS I NORDLAND Kommunens representant til KS i Nordland for perioden : - Ordfører Sture Pedersen med vara: Varaordfører Viggo Willassen Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunens representant til KS i Nordland for perioden : - Ordfører Sture Pedersen med vara: varaordfører Viggo Willassen. 0047/07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAP FOR Kommunens representant i generalforsamlinger for perioden : - Ordfører med vara: varaordfører. Ref. innstilling. Tilleggsforslag fra Arne Andersen: Kommunens representant i generalforsamlinger og i representantskap for perioden :

21 - Ordfører med vara: varaordfører. Innstillingen med tilleggsforslag fra Andersen enstemmig vedtatt. Kommunens representant i generalforsamlinger og i representantskap for perioden : - Ordfører med vara: varaordfører. 0048/07 VALG AV KOMMUNENS REPR. I FELLESRÅDET Kommunens representant til Fellesrådet for perioden : Fast medlem: ordfører Vara: varaordfører Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunens representant til Fellesrådet for perioden : Fast medlem: ordfører Vara: varaordfører

22 0049/07 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN Valgnemndas forslag v/arne Andersen: Faste medlemmer: 1. Liv Heidi Andreassen 2. Harry Tobiassen, leder 3. Bernt Pedersen, nestleder 4. Harald Vikan 5. Elly A. Hansen Vara: 1. Tore Enoksen 2. Gudrun Pedersen, Haugen 3. Johanne Enoksen 4. Børre Ellingsen Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Faste medlemmer: 1. Liv Heidi Andreassen 2. Harry Tobiassen, leder 3. Bernt Pedersen, nestleder

23 4. Harald Vikan 5. Elly A. Hansen Vara: 1. Tore Enoksen 2. Gudrun Pedersen, Haugen 3. Johanne Enoksen 4. Børre Ellingsen 0050/07 VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR PERIODEN Forslag fra valgnemnda: Forhandlingene gjennomføres av et forhandlingsutvalg bestående av 3 politikere oppnevnt av og blant formannskapets medlemmer. Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Forhandlingene gjennomføres av et forhandlingsutvalg bestående av 3 politikere oppnevnt av og blant formannskapets medlemmer. 0051/07 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Utsatt se godkjenning av sakslista.

24 0052/07 VALG AV LIGNINGSNEMND FOR PERIODEN Utgår se godkjenning av sakslista. 0053/07 VALG AV OVERLIGNINGSNEMND FOR PERIODEN Utgår se godkjenning av sakslista. 0054/07 VALG AV HEIMEVERNSNEMND FOR PERIODEN Forslag fra valgnemnda: 1. Torfinn Johnsen 2. Anette Johnsen Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Kommunens representanter til heimevernsnemnd for perioden : 1. Torfinn Johnsen 2. Anette Johnsen

25 0055/07 VALG AV STYREMEDLEM TIL VESTERÅLEN VAKTSENTRAL Styremedlem til Vesterålens Vaktsentral for perioden : - Rådmannen utpeker representant og vararepresentant. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Styremedlem til Vesterålens Vaktsentral for perioden : - Rådmannen utpeker representant og vararepresentant. 0056/07 VALG AV KLIENTUTVALG FOR Forslag fra valgnemnda: 1. Anne Lise Kvalmo 2. Arne Andersen 3. Guttorm Veabø Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

26 Klientutvalg for perioden : 1. Anne Lise Kvalmo 2. Arne Andersen 3. Guttorm Veabø 0057/07 VALG AV OVERFORMYNDERE Rådmannen delegeres myndighet til å forestå valg av overformyndere. Ref. innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannen delegeres myndighet til å forestå valg av overformyndere. 0058/07 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT I BØ DROSJESENTRAL Forslag fra valgnemnda: Jan A. Skog Vara: Line Eide

27 Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Kommunens representant i Bø drosjesentralen: Jan A. Skog. Vara Line Eide. 0059/07 VALG AV VALGSTYRE FOR PERIODEN Faste medlemmer: Vara: Leder: Nestleder: Forslag fra valgnemnds: Sammensetning skjer ved bruk av samme listeforslag som ved valg av formannskap. Votering. Valgnemndas forslag enstemmig vedtatt. Valgnemnd for perioden : 1. Sture Pedersen AP/H, leder 2. Viggo Willassen FRP, nestsleder 3. Hilde Nilsen AP/H

28 4. Viggo Johnsen, SP 5. Ingelin Bakken, SP Vara for representantene 1-3: 1. Arne Fr. Andersen AP/H 2. Sunniva Dahl AP/H 3. Fred O. Hanssen AP/H 4. Steinar Lihaug AP/H 5. Ivan Andreassen AP/H 6. Geir V. Pedersen FRP Vara for representantene 4-5: 1. Tor Andersen SP 2. Guttorm Veabø, SP 3. Anne Marie Vik, SV 4. Marit Pedersen, SP 0060/07 VALG AV BEREDSKAPSRÅD FOR PERIODEN Liste over medlemmer til beredskapsrådet ajourføres ved å påføre navn på ordfører og varaordfører. Som leder for beredskapsrådet velges ordfører Som nestleder velges varaordfører Beredskapsrådet er tilflyttingsnemnd og innkvarteringsnemnd. Ref. innstilling.

29 Innstillingen enstemmig vedtatt. Liste over medlemmer til beredskapsrådet ajourføres ved å påføre navn på ordfører og varaordfører. Som leder for beredskapsrådet velges ordfører Sture Pedersen. Som nestleder velges varaordfører Viggo Willassen. Beredskapsrådet er tilflyttingsnemnd og innkvarteringsnemnd. 0061/07 VALG AV REPR. TIL STYRET I VESTERÅLSKRAFT NETT A/S Forslag fra valgnemnda: Sture Pedersen - vara Viggo Willassen Viggo Johnsen - vara Tor Andersen Forslag fra valgnemnda enstemmig vedtatt. Repr. til styret i Vesterålskraft Nett AS : Sture Pedersen - vara Viggo Willassen Viggo Johnsen - vara Tor Andersen

30 0062/07 VALG AV REPRESENTANT+ 1 VARA TIL STYRET FOR RENO-VEST IKS Forslag fra Arne Andersen: Det delegeres til kommunens medlem i representantskapet å ivareta s representasjon i styret for Reno-Vest IKS. Valgnemndas forslag vedtatt med 10 mot 9 stemmer. Det delegeres til kommunens medlem i representantskapet å ivareta s representasjon i styret for Reno-Vest IKS. 0063/07 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VALG Viser til søknad fra Anne Lise Robertsen om fritak fra politiske verv. Søknaden innvilges. Ref. innstilling.

31 Svein Helge Martinussen ba om at begrunnelsen for innvilgelsen ble påført vedtaket. Korrigert innstilling enstemmig vedtatt. Viser til søknad fra Anne Lise Robertsen om fritak fra å bli valgt til politiske verv. Viser dessuten til telefonsamtale med vedkommende for å avklare begrunnelsen for søknaden. Med henvisning til valglovens 3-4 pkt.4. og i forhold til pkt. 1. innvilges søknaden. Rett utskrift: Sture Pedersen Grete F. Olsen Brith- Unni Willumsen Svein H. Martinussen Ordfører Fsk.sekr. Repr. for Venstre Repr. for Venstre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2012 Møtestart: 12.00. Møteslutt: 15.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Fr. Andersen Kjell A. Richardsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen

MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Parti som ikke er representert i kommunestyret: - SV v/anne Ma. Vik - V v/brith Unni Willumsen MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.04.2008 Møtestart: Kl. 12.00 / 16.00 Møteslutt: Kl. 16.00 / 17.30 Utvidet formannskapsmøte behandlet sak 0033/08. Formannskapsrepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.05.2013 Møtestart: Kl.12.00 Møteslutt: Kl.15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve Solsem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30).

UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE. Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte satt kl. 14.00 (til 15.30). MØTEPROTOKOLL UTVIDET FORMANNSKAPSMØTE Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2008 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 14.00 Etter at det utvidede formannskapsmøte var ferdig, ble ordinært formannskapsmøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.10.2012 Møtestart: Kl. 09.00 Møteslutt: Kl. 09.20. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes.

Ekstraordidnært formannskapsmøte. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak føres opp 004/09 Referater og meldinger. Sak 001/09 utsettes. MØTEPROTOKOLL Ekstraordidnært formannskapsmøte Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 09.01.2009 Møtestart: 10.00. Møteslutt: 12.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Møtestart: Kl. 12.30. Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Torbjørn Pedersen møtte for Tom Tobiassen Hilde

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterommet Møtedato: 14.6.2016 Varighet: 12.15 14.45 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arne Fr. Andersen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer 1. Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Sakslisten med foreslåtte endringer enstemmig vedtatt. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 12.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tor Andersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Viggo Willassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 12.45. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Geir Viggo Pedersen møtte for Sunniva Dahl Tom Tobiassen

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Marit Pedersen møtte for Tor Andersen Arne Andersen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet: BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 7.3.2017 Varighet: 12.15 14.20 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2008 Møtestart: 09.00 Møteslutt: 10.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2013 Møtestart: 10.00 Møteslutt: Ca. kl. 13.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tor Andersen Tom Tobiassen Geir Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl.16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Frode Pettersen møtte for Tom Tobiassen Arne Fr. Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 19.3.2014 Varighet: 12.00 13.40 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestart: Møteslutt: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.01.2008 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Viggo Willassen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterommet Møtedato: 27.9.2016 Varighet: 12.15 14.20 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer 1. (leder) (H/AP) Vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2009 Møtestart: 14.20 Møteslutt: 15.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Tor Andersen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2009 Møtestart: 11.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Fred Oluf Hanssen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Viggo Willassen ble valgt til å underskrive protokollen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Ingelin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. - Opprusting av kommunale veier antakelse anbud / oppstartsvedtak.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. - Opprusting av kommunale veier antakelse anbud / oppstartsvedtak. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.06 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 17.30 Tilstede: Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen møtte kl. 13.30 Astrid Ramberg møtte for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.01.2009 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 15.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Anne Lisse Kvalmo møtte for Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kafeen på Vinje til Kvinner på tvers i Bø Møtedato: 04.07.2007 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.15 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.03.2012 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: KL. 14.15. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 17.02.2011 Møtestart: Kl. 13.00. Møteslutt: Kl. 17.00 Tilstede: Ordførere Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Møtestart: Kl. 13.00 Møteslutt: Kl. 17.40 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Tom Tobiassen Hilde Nilsen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Som tilleggssak oppføres - Ny fryseterminal Steinesjøen aksjetegning. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtestart: 10.00 Møteslutt: 10.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Anne Ma. Vik Tor Andersen Dessuten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Kjell Richardsen Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.07.2012 Møtestart: 1200 Møteslutt: 1330 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Tom Tobiassen Brith-Unni Willumsen møtte for Tor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2010 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 14.00. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2010 Møtestart: Møtet startet med befaring på Bjørkengen gård, hvoretter man fortsatte med møteforhandlingene på kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 01.07.2010 Møtestart: Kl. 11.30. Møteslutt: Kl.15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen Hilde Nilsen Tor Andersen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne Andersen møtte som vara for Hilde Nilsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2010. Møtestart: kl. 12.30. Møteslutt: kl. 14.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen Arne

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 20.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. Tom Tobiassen Tor Andersen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik. Tom Tobiassen Tor Andersen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2012 Møtestart: 09.30 Møteslutt: 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Sunniva Dahl Geir Viggo Pedersen møtte for Anne Ma. Vik.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.07 Møtestart: Ca. 14.15. Møteslutt: Kl. 15.30. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Sture Pedersen Dessuten

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.05 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 20.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Håkon Ulriksen møtte for Kjell Richardsen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Kommunestyre. Dato: Tid: Loppa kommune. MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØteprotokoll 10:00-L3:00.

Utvalg: Kommunestyre. Dato: Tid: Loppa kommune. MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØteprotokoll 10:00-L3:00. Loppa kommune MØteprotokoll Utvalg: Kommunestyre MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 30.10.2015 Tid: 10:00-L3:00 Faste medlemmer som møtte Navn Stein Thomassen Line Enger Posti Arve Dagfinn Berntzen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.10.2007 Tid: Kl. 18.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/07 07/00655 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Dato: Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Hadsel rådhus, kommunestyresalen

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Dato: Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Hadsel rådhus, kommunestyresalen Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Dato: 22.10.2015 Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Hadsel rådhus, kommunestyresalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Ap: Siv Dagny Aasvik, Einar Roger Pettersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:55 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE 0002/07 07/00173 ORIENTERING VEDRØRENDE TORV-INDUSTRI MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.02.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2011 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 16.00 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Anne-Lise Johnsen Kvalmo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ingen vara kunne møte i sak 15 hvor Tor Andersen var inhabil. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2010 Møtestart: 1200. Møteslutt: 1330. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 18.40. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar Lihaug

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Tove

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer