KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen"

Transkript

1 KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket sitt: Inge Eidsvåg, tidligere rektor ved Nansenskolen, skrev nylig i en kronikk: «Hvorfor valgte jeg en gang dette yrket - og hvorfor er jeg forblitt lærer? Det var ikke fordi noen overbeviste meg om at læreryrket er et av samfunnets aller viktigste. Heller ikke fordi jeg mente at jeg hadde et storartet budskap å formidle til den oppvoksende slekt. Ikke fordi jeg var opptatt av dannelse - og definitivt ikke på grunn av sosial status eller inntekt. Den eneste grunnen til at jeg en gang valgte å bli lærer, var gleden. Den jeg kjente for første gang som studentlærer i klasse 3a ved Glomfjord skole høsten og som jeg opplevde like sterkt for noen dager siden, da jeg underviste om Gandhi på Nansenskolen.» Dette er noe av det vi skal snakke om i workshopen etterpå, men først: Jeg har gledet meg veldig til å være her sammen med dere i dag. Dette er en viktig konferanse om et viktig tema: Kvalitet og ledelse i skolen. Programmet ser veldig spennende ut, og det er en stor glede å få lov til å sparke det hele i gang. Jeg har først og fremst lyst til å takke for den store og viktige innsatsen dere gjør. Mange mener at skolen er det viktigste samfunnsprosjektet vi har. Det er det lett å si seg enig i. Alle barn og ungdom går på skolen. De tilbringer mer enn halvparten av sitt våkne døgn i klasserommet, kantina og skolegården. Dette gjør skolen til en helt unik arena et samfunn i

2 miniatyr, der alle samfunnslag, mennesketyper, ressurser og positive og negative egenskaper er representert. Dette er en åpenbar utfordring, men også en fantastisk mulighet. Gjennom skolen kan vi forme og påvirke hele samfunnet. Det er den helt klart beste arenaen vi har for å dyrke frem gode verdier og holdninger hos framtidens samfunnsborgere. Samtidig er det viktig å huske på at skolen er del av et større felleskap. Mange skoler er heldigvis opptatt av å ha et åpent og nært samspill med lokalsamfunnet og andre viktige instanser i samfunnet. Skolen er ikke bare et sted man lærer seg å skrive og regne, men en arena for å utvikle seg som et helt menneske. Skolen er et arbeidsfellesskap for utvikling av både faglige, personlige og sosiale ferdigheter. La meg trekke inn et internasjonalt perspektiv. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur UNESCO har definert fire hovedpilarer for utdanning. De to første er learning to know og learning to do. Disse handler om kognitive evner for å forstå verden og dens kompleksitet. Utdanningen skal gi en grunnleggende faglig plattform for fremtidig læring, samt praktiske ferdigheter som setter den enkelte i stand til å delta i samfunnet. De to siste pilarene kaller UNESCO learning to be og learning to live together. Barn og unge skal gis sosial kompetanse og evne til selvforståelse, slik at de kan utvikle seg til sitt beste jeg og utnytte sitt potensial fullt ut. Men i tillegg til selvutvikling er samhandling også viktig. Å forstå hverandre og det å støtte hverandre er helt avgjørende for å utnytte ressursene i samfunnet maksimalt. Heldigvis er det ingen motsetninger mellom UNESCOS fire pilarer for utdanning og læreplanverket for den norske skolen. Særlig i den generelle delen av læreplanen finner vi

3 mange gode prinsipper knyttet til verdispørsmål, sosial kompetanse og samhandling. Jeg må si at dere er heldige som har et så klokt styringsdokument som den generelle delen av læreplanen. Det er virkelig inspirerende lesning. Der står det blant annet: Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. [ ] Den må lære de unge å se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft. Den må venne dem til å ta ansvar - til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet. Skolen må bygge på det synet at mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig. Sammen skal vi gi barn og unge troen på at alle er unike. Eller som det står i Kunnskapsløftet: at enhver kan komme videre i sin egen vokster. Det er individuell egenart som gjør samfunnet rikt og mangfoldig. Kunnskap og tekniske ferdigheter er helt livsnødvendig. Vi trenger samfunnsborgere som er eksperter innenfor sine fagfelt, og vi trenger kreative gründere av virksomheter. Det er dette som holder hjulene i gang. Men kunnskap uten verdier skal vi passe oss for. Det er nok av eksempler i verdenshistorien på at fremragende vitenskap og teknologi har vært brukt til svært så destruktive formål. Det er altså viktig at vi prioriterer det faglige. Men det er også viktig at vi prioriterer personlig utvikling. Det er ikke bare en etisk sammenheng mellom faglig og personlig utvikling. Det er også en sammenheng mellom disse når det kommer til hvor bra man klarer seg på skolen. Et av de største problemene for unge i dagens Norge er frafall fra skolen og samfunnet for øvrig. Kun litt over halvparten av elevene fullfører videregående skole på normert tid. Tre av ti har

4 fortsatt ikke fullført etter fem år. Halvparten av dem som faller fra, havner hos NAV. Og tendensen er at de som først havner hos NAV i tidlig alder, blir der. Dette er både trist for den enkelte ungdom og en samfunnsøkonomisk utfordring. Forskning viser at frafall på videregående skole som oftest er slutten på en prosess som allerede har vart i mange år. Årsakene er mange, deriblant foreldres utdanning, språkferdigheter i tidlig alder og karakterene på grunnskolen. Samtidig er det en konsekvent sammenheng mellom frafall og dårlig motivasjon og manglende engasjement for læring, som igjen henger sammen med selvfølelse og trygghet. La meg sitere fra læreplanen igjen: r gghet er en vesentlig or tsetning or l ring. en viktigste av alle edagogiske o gaver er å ormidle til barn og nge at de stadig er i tvikling slik at de år tillit til egne evner. Lysten til å lære og lysten til å delta på en positiv måte kan styrkes ved at den enkelte elev føler seg sett og forstått. Når man føler seg mislykket og utenfor, er veien kort til å bli en destruktiv kraft i klassen og på skolen. Elever må bli tatt på alvor og verdsatt for den de er og de ressursene de har. Både fra lærerne og skoleledelsen, og ikke minst fra de andre elevene. Og så må vi gjøre det kult å være flink! Ikke karakterene nødvendigvis, men at man gjør sitt beste. God læringskultur og et trygt skolemiljø er grunnleggende for faglig utvikling. Det er selvsagt lettere sagt enn gjort å lykkes med en slik verdibasert skole. Men jeg har sett resultatene av mye godt lederskap når jeg har reist rundt og besøkt skoler i Norge. Jeg har sett hvor viktig det er med uredde ledere som jobber systematisk med å bygge en kultur basert på ufravikelige verdier. For å få til dette i praksis, må verdiene tas ned fra det

5 abstrakte og generelle til det helt konkrete og hverdagslige. Hva betyr de i praksis for meg som gymlærer eller mattelærer? Dette krever at alle utfordres til jevnlig etisk refleksjon. La meg avslutte med å si noen ord om Global Dignity. Da vi startet Global Dignity, var det for å ta tak i begrepet verdighet og bruke det som kilde til positiv endring. Vi var en liten gruppe i Young Global Leaders som i forbindelse med et møte i World Economic Forum ble inspirert til å starte Global Dignity. Vi hadde jobbet i flere dager med å lage intrikate handlingsplaner for å møte noen av verdens største utfordringer: fattigdom, utdanning, helse, osv. Noen av oss kom etter hvert til å dvele ved spørsmålet hvorfor. Hvorfor er vi så opptatt av å løse disse utfordringene? Hvorfor er vi opptatt av positiv endring? Hvorfor vil vi hjelpe andre til et bedre liv? Vi kom frem til at verdighet er det sentrale grunnfjellet. Verdighet for hvert enkelt menneske er målet for alle gode handlinger. Siden vi startet Global Dignity i 2006 har vi nådd flere enn ungdom i Norge og opp mot en million globalt. Det hadde vi aldri klart uten et godt og nært samarbeid med dere i skoleledelsen over hele landet. Global Dignity Day er et skoleopplegg beregnet for videregående skoler som handler om verdighet. Det er en møteplass mellom skolen, ildsjeler i lokalsamfunnet og ungdommene, som hjelpes til å gjøre verdighet til et konkret begrep som de kan relatere til sin egen hverdag. Målsetningen med prosjektet er nettopp å bidra til arbeidet med å skape god læringskultur og trygt skolemiljø. Blant de typiske temaene som kommer opp er: mobbing og utestenging inkludering og det å ta vare på hverandre

6 alle de små tingene i hverdagen som betyr så mye, men som det er så lett å glemme det å tørre å være seg selv det å tørre å gripe inn og hjelpe andre i vanskelig situasjoner å ha respekt for seg selv og andre Jeg blir alltid imponert over disse ungdommene når de går opp på scenen foran alle medelevene og forteller verdighetshistoriene sine. De er modige. De er modige som tør å gjøre det foran så mange mennesker, men kanskje først og fremst fordi de tør å fortelle om helt konkrete selvopplevde eksempler der de måtte ta et vanskelig valg. Hver gang jeg er på en skole og hører sekstenåringer fortelle sine verdighetshistorier, lærer jeg noe. Jeg blir litt klokere på hva verdighet kan bety i hverdagen. Og jeg tror ikke jeg er alene om å bli inspirert til helt konkrete handlinger for å styrke andres og egen verdighet. [Video] Gir ordet til Thomas Horne, leder av Global Dignity Norge etc

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013)

Inni. Profesjonalitet i skolen Spesialpedagogikk som virker! Einar Hansen. (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Einar Hansen (Essay skrevet ifbm rektorskolen 2013) Profesjonalitet i skolen Hvordan arbeider vi med å gjøre skolen til en mer profesjonell aktør? Inni Vi er alle ulike. Noen av oss har større hindringer

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg

Situasjon, utfordringer og statlig satsing på skoleanlegg Foredragsholder: Statssekretær Lisbet Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om skoleanlegg 2008. Tittel: Fleksible skoleanlegg Arrangør: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer