Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD"

Transkript

1 Industrimontørfaget

2 Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens standarder og prosedyrer. Egenvurdering av fremdriftsplan /arbeidsplan. Dokumentere valgte løsninger iht fremdriftsplan, tidsplan etc. Montering / Vedlikehold / Reparasjon Utføre montering / vedlikehold og reparasjon iht. oppgaven. Kvaliteten på eget arbeid Dokumentere valgte løsninger HMS HMS tiltak ivaretas. Vurdere HMS tiltak Dokumentere valgte løsninger til interne og gjeldende regler. Samtale om kompetansemål i læreplan. Samtale for å belyse breddekunnskap. Samtale / egen fremføring Kunne vise til oppslagsverk for valgte løsninger.

3 Vurderingskriterier Montering og testing Planlegge og utføre arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø, sikkerhet og prosedyrer. Fremdriftsplan og arbeidsplan er godt gjennomtenkt. Forhold knyttet til HMS er nøye vurdert. God planleggingsdel. HMS er ivaretatt. Svak planlegging. Forhold knyttet til HMS er utelatt. Montere mekaniske komponenter i tråd med tegninger, monteringsinstrukser, spesifikasjoner og standarder. Kandidaten har utført oppgaven sikkert og nøyaktig i tråd med tegninger og prosedyrer. Sluttprodukt er av høy kvalitet. Oppgaven er godt utført. Sluttprodukt er på et godt faglig nivå. Sluttprodukt er uttilstrekkelig og vil være vanskelig og overlevere. Montere elektriske, pneumatiske og hydrauliske komponenter i tråd med tegninger, spesifikasjoner, standarder og gjeldende regelverk. Høy kunnskap angående Arbeidet er estetisk og teknisk godt utført, med full fokus på HMS. God kunnskap angående Arbeidet er godt utført og HMS er ivaretatt. Liten kunnskap angående Svak utførelse både estetisk og teknisk. HMS er utelatt. Teste og sette i drift produkter og produksjonsutstyr i tråd med gjeldende regelverk og spesifikasjoner. Høy kunnskap angående produkter og produksjonsutstyr. Kandidaten kan lettfattelig forklare både testprosedyrer, prosesser og virkemåte. HMS er ivaretatt på en utmerket måte. Kandidaten har kjennskap til testprosedyrer, prosesser og virkemåte. HMS er ivaretatt. Liten kunnskap om emnet. HMS er utelatt. Velge og bruke oljer /smøre og festemateriell i tråd med spesifikasjoner og produkt datablader. Høy kunnskap om emnet. Kandidat kan forklare og vise til forskjellige måter og typer smøre og festemateriell. HMS er ivaretatt uten anmerkninger. Kandidaten kan vise til eksempler i bedriftens produksjon. HMS er ivaretatt. Liten kunnskap om emnet. Kandidaten har liten kjennskap til smøre og festemateriell. HMS er utelatt. Vurdere gjennomførte arbeidsoppgaver iht. produkt og kvalitetskrav, og redegjøre for alternative løsninger knyttet til material og metodevalg. Kandidatens vurderingsevne er på et høyt faglig nivå. Redegjørelse angående alternative løsninger knyttet til material og metodevalg viser at kandidaten også har god innsikt og kreative evner. Kandidaten har gode vurderingsevner. Kandidaten redegjør også for alternative løsninger knyttet til material og metodevalg på en god måte. Kandidaten har liten kunnskap om emnet. Ser liten sammenheng mellom kontroll kvalitet på sluttproduktet. Utføre reparasjon og vedlikehold på egenmontert utstyr. Kandidaten viser høy kunnskap når egenmontert utstyr. Arbeidet er godt dokumentert og HMS er ivaretatt på en utmerket måte. Kandidaten viser god kunnskap når egenmontert utstyr. Arbeidet er dokumentert og HMS er ivaretatt. Kandidaten viser liten kunnskap når egenmontert utstyr. Arbeidet er svakt dokumentert og HMS er utelatt.

4 Vurderingskriterier Verktøy og måleutstyr Velge og bruke handverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgaven Kandidaten viser høy kunnskap når det gjeld valg og bruk av handverktøy. Verktøyvalg er tatt med henblikk på og jobbe så effektiv og ryddig som mulig, uten å skade komponentene som det arbeides med. Kandidaten viser god kunnskap når det gjeld valg av verktøy og bruk av handverktøy. Kandidaten viser liten forståelse for valg og bruk av handverktøy. Ser ikke sammenheng mellom rett valg og effekten det gir når det gjeld tidsbesparelse og kvaliteten på utført arbeid. Velge og stille inn analogt og digitalt måleutstyr i tråd med arbeidsoppgaven. emnet. Er nøyaktig og ryddig i oppstillingen av utstyret, og kan forklare bruk og virkemåte på en lettfattelig måte. Kandidaten viser god kunnskap om emnet. Er nøyaktig og ryddig i oppstillingen av utstyret. emnet. Kjenner lite til metoder og bruksområde. Stille inn, justere og kalibrere montert måleutstyr i tråd med spesifikasjoner. emnet. Har full kontroll både på Kandidaten kan også forklare utførelsen på en lettfattelig måte. Kandidaten viser god kunnskap om emnet. Har god kontroll på emnet. Har liten kontroll på Utføre målinger, kontrollere og registrere at arbeidet er i tråd med tegninger og spesifikasjoner. emnet. Målingene og registreringene er nøyaktige og helt iht. tegninger og spesifikasjoner. Kandidaten kan også forklare lettfattelig hva målingene og kontrollene viser. Kandidaten har god kunnskap om emnet. Målingene og registreringen er iht. tegninger og spesifikasjoner. emnet. Ser liten sammenheng mellom kontroll og kvalitet på sluttproduktet. Vurdere måleresultater, feilkorrigere og dokumentere resultatet. Vurderinger av måleresultat, en høy kunnskap om emnet. Dokumentasjon kan overleveres uten behov for etterarbeid. Kandidat kan også forklare foreliggende resultat. Vurderinger av måleresultat, god kunnskap om emnet. God dokumentasjon. Vurdering av måleresultat, en liten kunnskap om emnet. Svak dokumentasjon som vanskelig kan leveres videre.

5 Vurderingskriterier Produktkontroll og dokumentasjon Kontrollere og dokumenter at produktet er i samsvar med standarder og kundens kravspesifikasjoner. Kandidaten viser en høy produktkjennskap, og kan også redegjøre på en lettfattelig måte at produktet er i samsvar med kundens kravspesifikasjoner. Kandidaten viser god produktkjennskap, og kan redegjøre for at produktet er i samsvar med kundens kravspesifikasjoner. Kandidaten viser en svak produktkjennskap, og kan ikke redegjøre for at produktet er i samsvar med kundens kravspesifikasjon. Kontrollere og dokumentere at utført arbeid er i tråd med gjeldende regelverk for helse miljø og sikkerhet, prosedyrer og kvalitetssystem. Høy kunnskap om emnet. Kandidaten sin dokumentasjon etterlater ingen tvil om at alle forhold omkring HMS er ivaretatt. Dette inkluderer også prosedyrer og kvalitet. Kandidaten sin dokumentasjon omkring HMS er ivaretatt. Liten kunnskap om emnet. Kandidaten sin dokumentasjon er mangelfull. Registrere og rapportere avvik i systemet for helse, miljø og sikkerhet samt foreslå korrigerende tiltak. Høy kunnskap om emnet. Dokumentasjon er utført på en slik måte at den ikke etterlater tvil om hva som er galt og rapporterer/registrerer korrigerende tiltak iht. emnet. Dokumentasjon er godt utført. Og korrigerende tiltak er anbefalt. Lite kunnskap om emnet. Mangelfull dokumentasjon og kandidaten ser ikke muligheter for korrigerende tiltak. Gjøre rede for prosessen fra råvare til ferdig produkt og kundens krav til sluttproduktet. Kandidaten kan på en utmerket måte forklare prosessen fra råvare til ferdig produkt. Har stor material og produktkunnskap og kan formidle dette videre på en lettfattelig måte. Kandidaten kan på en god måte forklare prosessen fra råvare til ferdig produkt. Har god material og produktkunnskap. Kandidaten har liten kjennskap til prosessen fra råvare til ferdig produkt. Kandidaten kjenner heller ikke til kundens krav til sluttprodukt. Utføre standardisert dokumentasjon på Engelsk. Kandidaten viser til en utmerket evne til å utføre en standardisert dokumentasjon på Engelsk. Utmerket formidlingsevne og kjennskap til faguttrykk. Kandidaten viser til en god evne til å utføre standardisert dokumentasjon på Engelsk. God formidlingsevne og kjennskap til faguttrykk. Kandidaten viser svake evner til å utføre standardisert dokumentasjon på Engelsk. Svake formidlingsevner og kjennskap til fagutrykk. Bruke informasjons og beslutningssystemer samt gjøre rede for bedriftens organisering Høy kunnskap om bedriftens organisering og bedriftens intern - kontroll God kunnskap om bedriftens organisering og bedriftens intern - kontroll. Liten kunnskap om bedriftens organisering og bedriften intern - kontroll.

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 VURDERINGSVEILEDNING VG2 Karosseri og Lakkteknikk- BLK 2001 Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av Karakteren 3 og 4 middels grad av Karakteren 2 lav grad av Sammenføyningsmetoder.

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer