VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE"

Transkript

1 VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL Kran- og løfteoperasjonsfaget GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Løfteoperasjoner Vedlikehold Ordning Før fagprøven kan gjennomføres må kandidaten legge fram dokumentasjon for opplæring på mobilkran og en annen hoved kran samt på truck, lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran i henhold til de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring. Dokumentasjon og kvalitet Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven kapittel 3. Hovedområder Løfteoperasjoner Hovedområdet omfatter planlegging, risikovurdering, styring og utførelse av løfteoperasjoner med betjening av hovedkraner og ulike typer løfteutstyr. Videre omfatter hovedområdet oppstilling og bruk av løfteinnretninger og løfteredskaper. Sentralt i hovedområdet er brukskontroll og funksjonskontroll av løfteinnretninger og løfteredskaper. Vedlikehold Hovedområdet omfatter vedlikehold og funksjonstesting knyttet til løfteinnretninger og løfteredskaper. Periodisk kontroll og samarbeid med vedlikeholds spesialister inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet rengjøring, smøring, feilsøking, justering og feilretting. Dokumentasjon og kvalitet Hovedområdet omfatter gjeldende regelverk, tegninger, skjemaer, tabeller og digitale verktøy. Helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger, kvalitetssikring, registrering og avvikshåndtering står sentralt i hovedområdet. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kran- og løfteoperasjonsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

2 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kran- og løfteoperasjonsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i kran- og løfteoperasjonsfaget innebærer å kommunisere med kollegaer, fagfolk og kunder om sikkerhet, risikovurderinger, valg av faglige løsninger, planlegging, operasjon, veiledning og brukeropplæring. Å kunne uttrykke seg skriftlig i kran- og løfteoperasjonsfaget innebærer å utarbeide planer, dokumenter, rapporter, måleresultater og avviksrapporter. Å kunne lese i kran- og løfteoperasjonsfaget innebærer å forstå fagspesifikke tekster, gjeldende regelverk, normer, standarder, prosedyrer og kunders spesifikasjoner. Det omfatter videre å følge håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, produsenters bruksanvisninger, arbeidsbeskrivelser, datablader og helse-, miljø- og sikkerhetsprosedyrer. Å kunne regne i kran- og løfteoperasjonsfaget innebærer å utføre beregninger ved symmetriske og usymmetriske løft og bruk av løftetabeller. Å kunne bruke digitale verktøy i kran- og løfteoperasjonsfaget innebærer informasjonssøk og bruk av digitale kontorstøtteverktøy. Videre innebærer det innhenting av operasjonelt og teknisk underlag og registrering, programmering og feilsøking.. Vurderingskriterier Gjennomgående gjennom hele prøven vil være kunnskap til lover og forskrifter som er aktuelle for kran og løfteoperasjonsfaget. HMS skal bedømmes i alle kompetansemålene på prøven. Kandidaten må på forhånd for prøven kunne definer under hvilket tilsyn (a-til, p-til eller sjøfartsdirektoratet.) arbeidet skal utføres i henhold til.

3 Løfteoperasjoner Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: KOMPETANSEMÅL BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner Forberede en arbeidsoperasjon. kontrollere løfteredskaper og løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk Brukssjekk av løfteredskap. Regelverk knyttet til bruk av løst løfteutstyr. utføre løfteoperasjoner i tråd med gjeldende regelverk Utførelse av løfteoperasjon. Kjennskap til relevant regelverk. Kjenner lovverket. Tar ansvaret og initiativ. Viser god kunnskap i å planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner og ut fra dette velge riktig konfigurasjon. Kan ivareta HMS aspekter i alle ledd. Har meget god kjennskap til kassasjonskriterier, dokumentasjon, fargekoder og må ikke ha veiledning for å vurdere sikker bruk av dette. Kan utføre dagligkontroll av løfteinnretning uten noen veiledning. Kan også utdype regelverk og forskrifter. Viser meget gode egenskaper under utførelse av løfteoperasjon. Har meget god kjennskap til relevante regelverk og forskrifter og kan utdype disse. Har meget god forståelse for arbeidsoperasjonen. Kan uten veiledning planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner og ut fra dette velge riktig konfigurasjon. Kan ivareta HMS aspekter i alle ledd. Har kjennskap til kassasjonskriterier, dokumentasjon, fargekoder og må ikke ha veiledning for å vurdere sikker bruk av dette. Kan utføre dagligkontroll av løfteinnretning uten veiledning. Viser gode egenskaper under utførelse av løfteoperasjon. Har kjennskap til relevante regelverk og forskrifter. Har forståelse for arbeidsoperasjonen. Viser gjennomgående manglende forståelse for planlegging og styring av løfteoperasjoner. Har manglende kjennskap til kassasjonskriterier, dokumentasjon, fargekoder og må ha veiledning for å vurdere sikker bruk av dette. Kan ikke selvstendig utføre dagligkontroll av løfteinnretning. Viser svake egenskaper under utførelse av løfteoperasjon. Har manglende kjennskap til relevante regelverk og forskrifter. Har manglende forståelse til arbeidsoperasjonen.

4 betjene mobilkran og en annen hoved kran Oppstilling og betjening av kran. betjene truck, lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran Betjening av maskin. betjene radiotelefoniutstyr i tråd med gjeldende regelverk Vurdere behov for radiokommunikasjon. Bruk av VHF i arbeidsoperasjon. Ordbruk. utføre logistikkplanlegging i tråd med gjeldende regelverk Vareflyt og forflytting av utstyr. Har meget god kjennskap til vurdering av grunnforhold og valg av oppstillingsplass på en sikker måte i forhold til løfteobjekt og kranens løftediagram. Kan utdype valg av oppstilling. Er løsningsorienter i forhold til god logistikk og effektivitet. Betjene maskin på en effektiv og sikker måte. Ha kjennskap til maskinens begrensinger og dokumentasjon. Kunne utdype relevante farer ved bruk av maskinen. Har gode kjennskaper til talekommandoer. Er selvstendig, og har kunnskap til å opprette kommunikasjon innad i ett arbeidslag. Kan anvende dette i henhold til regelverk. Utdype faremomenter ved dårlig kommunikasjon. Kan selvstendig planlegge, og gjennomføre forflytning av utstyr og materiell på en effektiv og sikker måte. Har forståelse for hvorfor god planlegging er viktig. Kan begrunne sine valg. Har god kunnskap til egenvurdering av grunnforhold og valg av oppstillingsplass på en sikker måte i forhold til løfteobjekt og kranens løftediagram. Betjene maskin selvstendig på en effektiv og sikker måte. Ha kjennskap til maskinens begrensinger og dokumentasjon. Behersker talekommandoer. Kan anvende dette i henhold til regelverk på en sikker og god måte. Kan selvstendig planlegge, og gjennomføre forflytning av utstyr og materiell. Ha god forståelse og planlegge på en effektiv og hensiktsmessig måte. Har manglende kjennskap til egenvurdering av grunnforhold og valg av oppstillingsplass på en sikker måte i forhold til løfteobjekt. Kan ikke vurdere oppstilling ved hjelp av kranprodusentens løftediagram. Kan ikke selvstendig betjene maskin. Lite kjennskap til maskinens begrensninger og faremomenter. Brudd på klare sikkerhetsbarrierer. Har lite kjennskap til tale kommandoer. Betjener ikke radio på en sikker og god måte. Har ikke kjennskap til hva man gjør ved brudd på kommunikasjon. Har ikke kjennskap til forskjeller på VHF og UHF. Kan ikke selvstendig planlegge, eller gjennomføre forflytning av utstyr og materiell. Behersker ikke å planlegge på en effektiv og hensiktsmessig måte.

5 planlegge, styre, gjennomføre og evaluere ulike typer riggeoperasjoner Gjennomføring av riggeroperasjon. angi midlertidig festepunkt for løfteinnretning opp til 2 tonn Valg av midlertidig festepunkt, og bruk av dette. gjennomføre og dokumentere helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger og risikovurderinger av arbeidsprosesser og løfteoperasjoner Gjennomføring av risikovurdering i en arbeidsoperasjon. dirigere løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk Dirigere løfteinnretning i tråd med gjeldene regelverk. Kan selvstendig planlegge, og gjennomføre en riggeroperasjon av utstyr på en effektiv og sikker måte. Har forståelse for hvorfor god planlegging er viktig. Kan begrunne sine valg. Kan selvstendig angi midlertidig festepunkt. Kan begrunne sine valg, og har god materialforståelser. Kan selvstendig planlegge, og gjennomføre risikovurdering i en arbeidsoperasjon der alle relevante risiko elementer i arbeidsoperasjonen blir belyst. Har forståelse for hvorfor god risikovurdering er viktig. Kan begrunne sine valg. Har god kjennskap til signalgivning ved bruk av manuelle håndsignaler eller radio. Kjenner til de forskjellige signalene, og kan forklare risiko ved dårlig kommunikasjon. Verifisere tilstrekkelig antall personer. Kan selvstendig planlegge, og gjennomføre en riggeroperasjon av utstyr. Ha god forståelse og planlegge på en effektiv og hensiktsmessig måte. Kan selvstendig angi midlertidig festepunkt. Har material forståelse. Kan planlegge, og gjennomføre risikovurdering i en arbeidsoperasjon der alle relevante risiko elementer i arbeidsoperasjonen blir belyst. Har forståelse for hvorfor god risikovurdering er viktig. Har god kjennskap til signalgivning ved bruk av manuelle håndsignaler eller radio. Kjenner til de forskjellige signalene. Kan ikke selvstendig planlegge, eller gjennomføre rigging av utstyr. Behersker ikke å planlegge på en effektiv og hensiktsmessig måte. Kan ikke selvstendig angi midlertidig festepunkt. Viser manglende material forståelse. Kan ikke selvstendig planlegge, og gjennomføre risikovurdering i en arbeidsoperasjon der alle relevante risiko elementer i arbeidsoperasjonen blir belyst. Har manglende forståelse for hvorfor god risikovurdering er viktig. Kan ikke selvstendig dirigere løfteinnretning manuelt eller ved bruk av radio.

6 Bruke lastsikringssystemer, lasteindikatorer, begrensningssystemer og arbeids kamera i planleggingen og jobbutførelsen og forklare hensikten med dette Kan velge riktig konfigurasjon i løfteinnretningens program. Kan begrunne sine valg. Kan velge riktig konfigurasjon i løfteinnretningens program. Kan ikke selvstendig velge riktig konfigurasjon i løfteinnretningens program. Bruk av løfteinnretningas forskjellige sikkerhetssystemer. utføre daglig oppstarts kontroll på trucker Utføre dagligkontroll av truck. kildesortere avfall i tråd med gjeldende system for avfallshåndtering Sortering Kan selvstendig utføre dagligkontroll av maskin etter produsentens og bedriftens rutiner. Har evne til å avdekke feil og mangler, og tar aksjon til utbedring og rapportering ut fra dette. Kan selvstendig sortere alle typer avfall i henhold til bedriftens internkontroll system. Kan utføre dagligkontroll av maskin etter produsentens og bedriftens rutiner. Har evne til å avdekke feil og mangler og rapportering av dette. Kan sortere avfall i henhold til bedriftens internkontrollsystem. Kan ikke selvstendig utføre dagligkontroll av maskin etter produsentens og bedriftens rutiner. Er ikke tilfredsstillende kjent med berdriftens avfallshåndtering.

7 Vedlikehold Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne KOMPETANSEMÅL BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk og bedriftens og produsenters dokumentasjon og anvisninger Kan selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikehold på løfteinnretningen i maskinens instruksjonsbok, og referere til denne. Førstelinjers vedlikehold i henhold til produsentens anbefaling. forklare løfteutstyrets oppbygning og virkemåte i tråd med produsentens bruksanvisning Vedlikehold av løfteutstyr. utføre forebyggende vedlikeholdsarbeid på løfteinnretningers hydraulikkanlegg i tråd med instruksen Forklare utførelse av forebyggende vedlikeholdsoppgaver på løfteinnretningers hydraulikkanlegg. Kan selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikehold på løfteinnretningen i maskinens instruksjonsbok. Kan forklare utførelse og momenter rundt vedlikeholdsarbeid. Kan selvstendig vedlikeholde og oppbevare løfteutstyr i henhold til produsentens bruksanvisning og aktuell standard. Kan forklare utstyrets sertifikat, merking og oppbygning. Kan gjøre rede for årskontroll, førbrukskontroll og etterbrukskontroll. Kan selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikehold på løfteinnretningers hydraulikkanlegg i maskinens instruksjonsbok. Kan forklare utførelse og momenter rundt vedlikeholdsarbeid. Kan vedlikeholde og oppbevare løfteutstyr i henhold til produsentens bruksanvisning. Kan forklare utstyrets sertifikat og erklæring. Kan gjøre rede for årskontroll og dagligkontroll. Kan finne relevante prosedyrer for vedlikehold på løfteinnretningers hydraulikkanlegg i maskinens instruksjonsbok, og referere til denne. Kan ikke selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikeholdsarbeid på løfteinnretningen i maskinens instruksjonsbok. Kan ikke selvstendig vedlikeholde og oppbevare løfteutstyr i henhold til produsentens bruksanvisning. Kan ikke forklare utstyrets sertifikat og oppbygning. Kan ikke selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikeholdsarbeid på løfteinnretningers hydraulikkanlegg i maskinens instruksjonsbok.

8 assistere vedlikeholds spesialister ved arbeid på løfteutstyret i tråd med instruksen Vedlikehold og kommunikasjon. utføre periodisk kontroll av ståltau på løfteinnretninger Kontroll av ståltau på løfteinnretning. utføre periodisk kontroll av løst løfteredskap i tråd med gjeldende kontrollørkrav Kontroll av løst løfteredskap i tråd med produsentens krav. Kan legge forholdene til rette for spesialisten. På forhånd finne frem sertifikater, kontrollkort, gjøre klar hjelpemidler. På forhånd rengjøre og se over utstyret om det er særlige ting som må legges vekt på under vedlikeholdsarbeidet. God kommunikasjon med vedlikeholds spesialist. Kan selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på ståltau. Vet om slitasjepunkter og spenninger, og kan forklare farene rundt dette. Kan selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på løst løfteutstyr. Vet om slitasjepunkter på løst løfteutstyr. Kan forklare farene rundt dette. Kan til en viss grad legge forholdene til rette for vedlikeholds spesialisten. På forhånd finne frem sertifikater, kontrollkort. På forhånd rengjøre løfteutstyret. Kan selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på ståltau. Vet om slitasjepunkter og spenninger i ståltau. Kan selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på løst løfteutstyr. Vet om slitasjepunkter og spenninger på løst løfteutstyr Kan ikke legge forholdene til rette for vedlikeholds spesialisten. Er ikke i stand til å finne frem riktige sertifikater og kontrollkort. Manglende kommunikasjon med vedlikeholds spesialist. Kan ikke selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på ståltau. Vet lite om slitasjepunkter og spenninger i ståltau, og kan ikke forklare farene rundt dette. Kan ikke selvstendig avdekke skader og slitasjepunkter på løst løfteutstyr. Vet lite om slitasjepunkter på løst løfteutstyr.

9 assistere ved periodiske kontroller på løfteinnretning i henhold til produsentens anvisninger Samarbeid og dokumentasjon. gjennomføre forebyggende vedlikeholdsoppgaver på løfteinnretninger og løfteredskaper Forklare utførelse av forebyggende vedlikeholdsoppgaver. forklare faremomenter ved arbeid på løfteinnretningenes hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegg Forklare arbeid og kontroll på løfteinnretningenes hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegg. rengjøre og smøre løfteutstyr etter rutiner Kunnskap rundt rengjøring og smøring av løfteutstyr. Kan legge forholdene til rette for kontrollør. På forhånd finne frem sertifikater, kontrollkort, og gjøre klar hjelpemidler. På forhånd rengjøre og se over utstyret om det er særlige ting som må legges vekt på under periodisk kontroll. God kommunikasjon med vedlikeholds spesialist. Kan selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikehold i maskinens instruksjonsbok. Kan forklare utførelse og momenter rundt vedlikeholdsarbeid. Kan selvstendig forklare faremomenter ved arbeid på hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegg. Kunne forstå og forklare dette på en god måte. Forklare viktigheten av kontroll og godt vedlikehold. Kan selvstendig forklare faremomenter ved bruk av feil rengjøring av løst løfteutstyr. Kan finne produsentens anbefalinger, og ha meget god kunnskap rundt smøring og rengjøring av løfteutstyr. Kan til en viss grad legge forholdene til rette for kontrollør. På forhånd finne frem sertifikater, kontrollkort. På forhånd rengjøre utstyret. Kan finne relevante prosedyrer for vedlikehold i maskinens instruksjonsbok, og referere til denne. Kan selvstendig forklare faremomenter ved arbeid på hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegg. Kan forklare faremomenter ved bruk av feil rengjøring av løst løfteutstyr. Kan finne produsentens anbefalinger, og ha generell god kunnskap rundt smøring og rengjøring av løfteutstyr. Kan ikke legge forholdene til rette for kontrollør. Er ikke i stand til å finne frem riktige sertifikater og kontrollkort. Manglende kommunikasjon med vedlikeholds spesialist. Kan ikke selvstendig finne relevante prosedyrer for vedlikehold i maskinens instruksjonsbok, og referere til denne. Kan ikke selvstendig forklare faremomenter ved arbeid på hydrauliske, pneumatiske og elektriske anlegg. Kan ikke selvstendig forklare faremomenter ved bruk av feil rengjøring av løst løfteutstyr. Kan finne produsentens anbefalinger, og ha generell dårlig kunnskap rundt smøring og rengjøring av løst løfteutstyr.

10 Funksjonstest av løfteinnretningens systemer etter produsenters anvisninger og krav Funksjonstest av løfteinnretningens sikkerhetssystemer. Kan forklare alle de forskjellige sikkerhetssystemene på løfteinnretningen, og hvordan man tester disse. Kunne forklare faremomenter ved manglende test av sikkerhetssystemer. Kan forklare forskjellige sikkerhetssystemene på løfteinnretningen, og hvordan man tester disse. Kunne forklare faremomenter ved manglende test av sikkerhetssystemer. Kan ikke forklare forskjellige sikkerhetssystemene på løfteinnretningen, og hvordan man tester disse. Kunne forklare faremomenter ved manglende test av sikkerhetssystemer. Dokumentasjon og kvalitet Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne KOMPETANSEMÅL BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT drøfte faglige løsninger, foreslå forbedringstiltak og rapportere inn i bedriftens vedlikeholdssystem Internkontroll og samarbeid. anvende flytskjema, tekniske tegninger og kravspesifikasjoner knyttet til planlegging, operasjon, kontroll og vedlikehold Teknisk dokumentasjon. Kan drøfte og reflektere over alternative løsninger på en saklig måte. Har god refleksjons forståelse. Meget god forståelse for bedriftens internkontrollsystem, og fordeler med erfaringsoverføringer. Behersker tekniske tegninger, flytskjema og symboler, og kan anvende dette selvstendig i planlegging, operasjon, kontroll og vedlikehold. Kan drøfte og reflektere over alternative løsninger på en saklig måte. god forståelse for bedriftens internkontrollsystem, og fordeler med erfaringsoverføringer. Behersker tekniske tegninger, flytskjema og symboler. Kan drøfte enkle arbeidsoppdrag sammen med veileder, usikker på valg av faglige løsninger. Har ikke forståelse av enkle tegninger, flytskjema og symboler.

11 rapportere avvik i tråd med prosedyre og utføre korrigerende tiltak Avvikshåndtering. gjøre rede for bedriftens organisering og informasjons- og beslutningsstruktur Bedriftsorganisering. slutt kontrollere og dokumentere utført arbeid Statusoverføring. vurdere kvaliteten på eget arbeid Evaluering av kvalitet på eget arbeid. Behersker selvstendig å rapportere avvik og uønskede hendelser. Kan foreslå korrigerende tiltak. Er godt kjent med bedriftens rapporteringssystem. Er meget godt kjent med oppbyggingen av bedriftens struktur, og kan selvstendig anvende dette i beslutnings prosesser som har betydning for økonomi og kvalitet. Behersker selvstendig på en meget god måte å loggføre statusoverføring i en arbeidssammenheng. Har faglig god innsikt og kjenner sine begrensninger i alle områder som påvirker sikkerhet, kvalitet og økonomi i faget. Kan rapportere uønskede hendelser i bedriftens internkontrollsystem. Er kjent med bedriftens rapporteringssystem. Er kjent med oppbyggingen av bedriftens struktur og organisasjon. Kan ved hjelp av noe veiledning sluttkontroller og dokumentere for eksempel statusoverføring i en arbeidssammenheng. Har og innsikt og kan med noe veiledning vurdere faktorer som påvirker sikkerhet, kvalitet og økonomi i faget. Kan ikke selvstendig rapportere uønskede hendelser i bedriftens internkontrollsystem. Mangelfull kunnskap om oppbyggingen av bedriftens struktur og organisasjon. Må ha veiledning for å kunne sluttkontroller og dokumentere for eksempel statusoverføring i en arbeidsoperasjon. Har noe forståelse for, og kan med veiledning vurdere faktorer som påvirker sikkerhet, kvalitet og økonomi i faget.

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kran- og løfteoperasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. januar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for arbeidsmaskiner - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT)

Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Produksjonsteknikk (PT) Navn: Bedrift: Læretid: Hovedområde: Produksjon Hovedområde: Vedlikehold Hovedområde: Dokumentasjon og kvalitet Kompetansemål Side Kompetansemål

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i hjulutrustningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003

VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 1 VG2 Elenergi Programfag: Data- og elektronikksystemer ELE 2003 Beskrivelse av faget. Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter antenneanlegg, brann- og innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg,

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i plastmekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i gjenvinningsfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i bilfaget, lette kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått VURDERING I HJULUTRUSTNINGSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått Planleggingsdel: - Valg av utstyr og eventuelt hjelpemann - Risikovurdering Gjennomførings del: Planleggingen er meget godt

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL TELEKOMMUNIKASJONSMONTØRFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Elektroniske kommunikasjonsnett Hovedområdet omfatter planlegging, utbygging,

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET VURDERINGSKRITERIER FOR TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET Hovedområde: BESTÅTT MEGET GODT BESTÅTT IKKE BESTÅTT Planleggingsdel: Planleggingen er meget godt gjennomarbeidet, med oversiktlige og komplette

Detaljer

Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Planleggingen er uklar og mangelfull. Nødvendige hensyn til metoder inngår. Nødvendig hensyn til HMS og SJA er tilfredsstillende

Planleggingen er uklar og mangelfull. Nødvendige hensyn til metoder inngår. Nødvendig hensyn til HMS og SJA er tilfredsstillende Vurderingskriterier i Automatiseringsfaget for kandidat: Område Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurdering og kommentar knyttet til oppgaven. PLANLEGGING Planleggingen er godt gjennomarbeidet og

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD

Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Industrimontørfaget Retningslinjer for gjennomføring av fagprøve INNHALD Planlegging Gjennomføring Egenvurdering Dokumentasjon Fremdriftsplan / Arbeidsplan Utarbeides og spesifiseres iht. oppgaven og bedriftens

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget Forstå, vurdere, reflektere, kritisere: Bestått Anvende, gjøre rede for, forklare: Ikke bestått: Kun gjengivelse og

Detaljer

Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i yrkessjåførfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kulde- og varmepumpemontørfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. juni 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET

Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET Fagprøve, Energioperatørfaget. Vest Agder Fylkeskommune "Dato" "Navn" leder prøvenemnd, "navn" medlem prøvenemnd Fagprøve i ENERGIOPERATØRFAGET for "Navn" 1 Oppgaven (jfr. vedlegg) tildeles prøvekandidaten

Detaljer

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014

Faglig råd elektro. Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Faglig råd elektro Inger Vagle Svein Harald Larsen 14.10.2014 Grunnleggende ferdigheter (Vg1) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i automatiseringsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kjemiprosess - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått VURDERING I RESERVEDELSFAGET Hovedområde Bestått meget Bestått Ikke bestått Planleggingsdel Planleggingen er godt gjennomarbeidet og strukturert. Forholdet til bedriftens internkontroll er systematisk

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Anleggsmaskinmekanikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

Læreplan i signalmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i signalmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i signalmontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fjernstyrte Undervannsoperasjoner. FAGPRØVE Sted: Prøvestasjon Lengde: 4 virkedager Rev. 2

Fjernstyrte Undervannsoperasjoner. FAGPRØVE Sted: Prøvestasjon Lengde: 4 virkedager Rev. 2 Fjernstyrte Undervannsoperasjoner DATO FAGPRØVE Sted: Prøvestasjon Lengde: 4 virkedager 03.04.14 Rev. 2 Fjernstyrte undervannsoperasjoner består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og

Detaljer

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan.

Platearbeiderfaget. 2 Gjennomføring av et faglig arbeid (praktisk arbeid + logg) Prøven gjennomføres i samsvar med plan. Platearbeiderfaget Grunnlag for gjennomføring av fagprøver Prøven består av fire hoveddeler: 1. Planlegging av arbeid med begrunnelse for valgte løsninger Kandidaten skal utarbeide en skriftlig arbeidsplan

Detaljer

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i trykkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot

Vurdering av arbeidsoppgaven produksjon av juletrefot Vurdering av n produksjon av juletrefot ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Oppgave: Arbeidsoppdrag Når du har gjennomført arbeidet, skal du vurdere ditt eget arbeid i samarbeid med læreren din. Listen [1] Oppgave Vurdering

Detaljer

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri

NORSOK standard R-005N. Norsokstandard til bruk for landbasert industri NORSOK standard R-005N Norsokstandard til bruk for landbasert industri Ptil har p.t. myndighetsansvar for åtte landanlegg tilknyttet petroleums-virksomheten. Melkøya Kollsnes Mongstad Sture Tjeldbergodden

Detaljer

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERING I INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan *Valg av utstyr og verktøy *HMS *Tilrettelegging

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.4. Dekksoperatør Simulator trening Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.4 Dekksoperatør Simulator trening 24 timer Versjon: 2 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i hjulutrustingsfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i hjulutrustingsfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen OPPLÆRINGSBOK Opplæring i hjulutrustingsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Kjøretøy (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) VG1 Teknikk og industriell produksjon Produksjon Kode: TIP1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for automatisering - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERING I IKT-Servicefaget

VURDERING I IKT-Servicefaget VURDERING I IKT-Servicefaget Hovedområde Systemdrift og systemovervåking Bestått meget (9-10) Planlegging: En godt gjennomarbeidet og strukturert med en realistisk fremdriftsplan. Planlegging av gjeldende

Detaljer

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for elenergi - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering,

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Bruk av faste og midlertidig festepunkt

Bruk av faste og midlertidig festepunkt Bruk av faste og midlertidig festepunkt 8.1 Faste festepunkter for løfteinnretning Før et fast festepunkt (eksempelvis løfteøre, løftebjelke eller innstøpt hylse i betong) for løfteinnretning tas i bruk

Detaljer

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Læreplan i ventilasjons- og blikkenslagerfaget Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for flyfag - Læreplan i felles programfag Vg3 Gjelder fra 01.08.2008 http://www.udir.no/kl06/fly3-01 Formål Flyfag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av luftfartøyenes

Detaljer

Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimekanikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått

VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring: VURDERING I INDUSTRIRØRLEGGERFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan *Valg av utstyr og verktøy *HMS *Tilrettelegging

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2

Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 Programområde for kjøretøy - Læreplan i kjøretøy Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran Praktisk kjøreopplæring 16 timer ved Sertifisert

Detaljer

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016

FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 FAGPRØVE LOGISTIKKFAGET 2016 Fagprøvens utforming og gjennomføring : Fagprøven skal bestå av fire deler: 1. Planleggingsdel 2. Gjennomføringsdel 3. Dokumentasjonsdel og 4. Egenvurdering Alle 4 delene vil

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G1 - Mobilkran 32 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Elektrikerfaget Elenergisystemer

Elektrikerfaget Elenergisystemer Elenergisystemer Nr. 1 Redegjøre for og vurdere ulike elektriske fordelingssystemer med tilhørende målearrangement og jordingssystemer, og planlegge, montere, sette i drift og dokumentere minst to av fordelingssystemene

Detaljer

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for transport og logistikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. juli 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL BILFAGET, LETTE KJØRETØY. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Feilsøking og diagnose Hovedområdet omfatter systemforståelse, feilsøking og diagnostisering

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder

NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder NORM FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING Praktisk kjøreopplæring Iht. avtale med bedrift. Bedriftsopplæring med fadder Modul 4. Kran, Truck, Masseforflytningsmaskiner Gjennomført ved Bedriftsopplæring

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk

Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Programområde for maritim produksjonsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 - forsøk Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med opplæring fram til fagbrev i maritim

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL

OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL OPPLÆRINGSPLAN TILLEGGSMODUL for SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Best. nr. 555 Teleskoptruck Tillegg som legges inn i praksismodulene Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-2.8 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-2.8 Lastebilkran 10 timers teorikurs Fagdel

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved bedriftsbesøk Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i verksted og ved Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til

Detaljer

Taking you to new heights

Taking you to new heights Taking you to new heights Planlegging av tunge løft på land Innhente opplysninger fra kunde Hva skal løftes Hvor skal løftet gjøres Vekt på Kolli/Dimensjoner Oppstillingsplass Bilde av område/objekt som

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTRO Elektrikerfaget 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Produksjon og materialer Design og produktutvikling Ordning Alle skal

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis

OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER. Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis OPPLÆRINGSPLAN FOR FØRERE AV FASTMONTERTE HYDRAULISKE KRANER Modul O-G20 F Fastmonterte hydrauliske kraner teori og praksis (erstatter tidligere fagplan F-3089) 16 timers kurs Godkjent av Kranteknisk Forening

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer