Program. Vår/sommar «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Vår/sommar 2012. «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni"

Transkript

1 Program Vår/sommar 2012 «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni

2 Sletta i verda Vi er attende i 1890-åra på eit tømmerlass truleg nær Stillwater i Minnesota. Fleire av ungdommane på Sletta hadde allereie kryssa Atlanteren ein etter ein. Mons Skjelvik frå Sletta får plutseleg augene opp for ein kar han dreg kjensel på: - God dag, Gust, er det deg? Naboguten heimafrå, August Ystebø, køyrde jamsides Mons nedover ei litt bratt lende. Dei visste ikkje då at dei faktisk var arbeidskollegaer. Denne og fleire episodar som er refererte i den nyleg publiserte artikkelen «Amerikagardar på Sletta» av Asbjørn Ystebø syner godt korleis Sletta ved førre århundreskiftet strekte seg langt utover dei lokale bygde grensene til eit større, globalt nivå. På Sletta vart amerikaklede, -foto og -brev med historier frå tømmerhogsten og livet der borte ein del av den sosiale verda til bygdefolket. Dei unge kom heim og reiste ut att. Mange kom også heim for godt. Sletta er slik sett ei typisk vestnorsk utvandrarbygd. I mai kan du bli med Y stebø på ei kulturhistorisk vandring mellom dei såkalla Amerikagardane på Sletta; gardane som vart bygde opp og vidareutvikla av amerikanske dollar utvandrarane sende heim. Det er interessant å merke seg at eit av amerikahusa nyleg vart leigd ut til arbeidarar frå Litauen. Noreg er ikkje lenger berre eit land som sender emigrantar ut i verda. Noreg har også vorte eit innvandringsland. Vestnorsk utvandringssenter vil følgje denne utviklinga ved å formidle migrasjons- og kulturmøteproblematikk i ein breiare samanheng. Vi ønskjer å vere ein samfunnsaktør som utfordrar og stimulerer til refleksjon og kritisk tenking. Difor opnar vi utstillinga «Folket som vandrer. De ingen vil ha» ei grafikkutstilling av Finn Magnus i juni. Magnus har vore ute på gata i Oslo og både sett og samtala med personar frå Romfolket. I vår introduserer vi også Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen i kjellaren i Emigrantkyrkja. Dei norskbygde kyrkjene i Amerika hadde til vanleg eit rom for den sosiale fellesskapen, anten i form av eit kjellarlokale eller eit tilbygg. 2

3 Her samla nybyggjarane seg ved høgtidsdagar, og i sorg og glede elles. Kjøkken og bord og stolar høyrde til her. I dette lokalet kunne dei minnast gamle dagar og høyre om brevnytt frå Noreg. Vi ønskjer å vidareføre den funksjonen kyrkjekjelleran hadde i Amerika og inviterer difor til uformelle prate- og kaffitreff kl og utover kvar sundag museet held ope i sommarsesongen. Du kan lese meir om desse og fleire programpostar i vårprogrammet i denne brosjyra. Velkomen til ein spenande vår og sommar ved Vestnorsk utvandringssenter! Ida Dyrkorn Heierland Avdelingsleiar Stiftinga Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter vart konsolidert inn i Museumssenteret i Hordaland (MuHo) per MuHo er ein kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som driv bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid til samtid, knytt til naturlandskapa, busettings- og bygningshistorie, nærings- og industriutvikling, sosialhistorie og samferdsel. MuHo utfører også tenester innan samlingsforvaltning for musea i Hordaland. MuHo vart det første konsoliderte museet i Hordaland ved samanslåinga av Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og F elleskonservator for tekniske og industrielle kulturminne i Bergen i I 2006 vart avdelinga Kulturverntenesta i Nordhordland oppretta. Frå 1. januar 2007 vart drifta av Osterøy museum og Havråtunet også ein del av MuHo, medan Lynghei senteret kom med frå 12. februar Foto: Helge Sunde 3

4 La tankane flyge! Det er ei udelt glede å få gje deg ei velkomsthelsing frå folket på Radøy, til sesongprogrammet for Vestnorsk Utvandringssenter, som i år har eit aldri så lite jubileum 15 år! Å vandre rundt på Utvandringssenteret set alltid tankane mine i gang. Senteret gjev inntrykk frå ei heilt spesiell brytningstid i norsk historie, og eg gjer meg tankar om kva reiste dei frå, korleis reiste dei, korleis vart liva deira i den nye verda, og kva hadde både Noreg og USA vore i dag utan emigrasjonen? Ofte gjer eg meg også tankar om d agens migrasjon når eg er på senteret. Menneska er erfarande vesen. Eg håpar du vert inspirert og vinn erfaringar om ulike livsutfordringar og livsløp når du er på Utvandringssenteret - la tankane flyga! Foto: Åshild Thorsen Sesongprogrammet byr på eit variert og breitt program - forsyn deg! Beste helsingar frå Jon Askeland, ordførar Radøy kommune 4

5 Andrew Larsen Dahl, Menn i åker, Wisconsin, 1870-tallet. (Wisconsin Historical Society, Madison, Wisconsin) 5

6 Vestnorsk utvandringssenter har seks emigranthistoriske hus, derav ei kyrkje, som alle vart bygde opp av norske emigrantar i Amerika og seinare demonterte og flytta til Sletta. VUS eignar seg godt som mål for «blåturar», 6

7 utflukter for bedrifter, lag og foreiningar, songkor og for slektstreff og pensjonistturar der ei spennande oppleving med undring og utfordring set ein ekstra spiss på dagen og turen. Felles opplevingar på VUS skaper utvida kontakt mellom generasjonar. Vi tek imot grupper heile året. 7

8 Emigrantkyrkja Kyrkja er den demonterte og atterreiste Brampton Lutheran Church frå præriesettlementet Brampton i Nord-Dakota. 22. juni 1996 vart kyrkja, med komplett inventar, overrekt som gåve til VUS. Kyrkja var opphavleg bygd av norske emigrantar som slo seg ned i Nord-Dakota like før og etter førre hundreårsskiftet. Den lokale kvinneforeininga av 1907 førte til skiping av kyrkjelyden 1. juli Det gav startskotet til bygging av kyrkja. Dette er ei lita luthersk kyrkje slik det fanst mange av på prærien. Ho tente både som religiøs og 8

9 Foto: Livar Aksnes sosial møteplass. Arkitektonisk har ho sin bakgrunn i den vanlege kyrkjearkitekturen på landsbygda i Noreg frå midten av 1800-talet. Kyrkja vart vigsla på Sletta av biskop Ole Danbolt H agesæther 6. juli Leige Emigrantkyrkja? Emigrantkyrkja passar perfekt til konsertar og andre kulturarrangement! Kyrkja er godkjend for 120 sitjeplassar. Ta kontakt for informasjon om prisar. 9

10 Nybyggjarstova Nybyggjarstova vart bygd i 1869 av Andreas Seem i Underwood, Otter Tail County, MN. Huset vart eit landemerke i fleire år for immigrantar vestover prærien. Luverne Kiene, oldebarn til Karen og Andreas Seem, donerte huset til VUS i Huset vart offisielt opna 8. juli Skulestova Skulestova frå 1893, er ei typisk eittroms skulestove frå Sargent County, ND. Flytta i 1960-åra til Forman, ND, der ho tente som museum. I 1997 donerte Sargent County Farm Bureau skulestova til VUS. Opna 8. juli Skulestova er ei retteleg perle. Her kan du sitje på dei same pultane som emigrantborna brukte, sjå læraren rulle ned dei same karta og modellere i sandkassa. Foto: Åshild Thorsen 10

11 Lærarbustaden Lærarbustaden var, ifølgje tradisjonen, det eldste huset i Brampton, Sargent County, ND. Byggjeåret er ukjent, men eldstaden i huset peikar attende til tidlegaste landtakingstida i Lækjar kontoret området. Huset var bustad for skulestyraren til åra. Sanford og Genevieve C ooper donerte huset til VUS i Det vart offisielt opna 8. juli Lækjarkontoret er henta frå Rothsay, Wilkin County, Minnesota. Huset var base for pionerlækjaren J.C. Serkland i meir enn 50 år. Fleire av barneborna hans kjøpte attende huset i år 2000, og donerte det til VUS. Det var offisiell opning 7. juli På bilete her ser du lækjarkontoret til venstre.

12 Fengsel og rådhus Fengsel og rådhus vart reiste i 1880-åra, samanbygde til eitt hus. Fengslet, med 2 fangeceller, vart brukt til etter hundreårsskiftet Den første fangeprotokollen 12 ligg føre. The Town Council of Elizabeth, MN, donerte huset til VUS, våren Det var offisiell opning 6. juli 2002.

13 Monumenta Monumenta utanfor kyrkja understrekar norsk emigrasjon og sambandet mellom Noreg, Amerika og øyane i vest. vart avduka 6. juli 1997 (utvida til Canada 8. juli 2000). Monumentet over., den norskspråklege bataljonen frå USA under siste verdskrigen, vart avduka 6. juli Monumentet over dei norske vart avduka 6. juli Monumentet over vart avduka 6. juli over sambandet Noreg og emigrantøyane i vest: Shetland 13 - Hebridane - Man - Orknøyane - Færøyane - Island - Grønland vart avduka 8. juli Monumentet over i USA og Canada vart avduka 3. juli Monumentet over representert ved Agnes Mathilde Wergeland (den første norske kvinna med ein PhD) og Elise Amalie Tvede Wærenskjold (The Lady with the Pen). Monumentet over Thrane, talsmann for den norske arbeidarforeining.

14 Ung på Sletta VUS utviklar undervisningsopplegg på migrasjon- og kulturmøtefeltet tilpassa ulike steg på barneskulen og ungdomsskulen. Somme opplegg er knytte til vandreutstillingar og aktuelle tema Pris Dersom ikkje noko særskilt er oppgitt, er det gratis for skulane å vere med på undervisningsopplegg ved utvandringssenteret. og difor berre opne for skulane i korte periodar. Desse vert annonserte fortløpande på websidene våre og gjennom e-post til skulane. S kulane må til vanleg dekke skyss til/frå utvandringssenteret sjølve. Kom med innspel! Skulane er velkomne til å kome med ønskje om tema for omvisingar og undervisningopplegg.

15 Liv i emigranthusa Laurdag 30. juni 2012 Aktivitetar i emigrantlandsbyen for heile familien! Skyt med pil og boge, lassokast, liv og røre i indianerleiren, lær å lage reiskap av stein, kle deg ut i fotostudioet og send amerikabilete heim. Følg med på websidene våre for meir informasjon om tidspunkt og aktivitetar. 15

16 Nyopning av utstillinga om 99. Bataljon Krigsveteran John Pettersen i aksjon under videoopptak i samband med utstillingsarbeidet. Lærarbustaden i emigrantlandsbyen huser ei samling med gjenstandar og bilete frå 99. Bataljon. Utstillinga blir nyopna i samband med utvandringsfestivalen. 16

17 Lengselens bilder - Fotografiet i den norske Amerikautvandringen Foto: Wisconsin Historical Society, Madison, Wisconsin Utstillinga er eit resultat av kunsthistorikar Sigrid Lien si reise i USA der ho besøkte private hus, museum og arkiv for å samle fotografi frå norske innvandrarmiljø i perioden Vi gjer merksam på at det berre er eit utval av utstillinga som blir vist i kjellaren i Emigrant kyrkja. Utstillingsboka er til sals i museumsbutikken. 17

18 KICKOFF 2012: Kveld for veneforeininga Torsdag 15. mars 2012 kl 20.00, Radøystova på Sletta Vi inviterer veneforeninga til ein kveld med siste nytt frå museet, musikk og noko å bite i! Arrangementet startar etter årsmøtet i venneforeininga. Avdelingsleiar orienterer om årsprogrammet. Soloinnslag ved Annlaug Børsheim Annlaug Børsheim kjem frå Ulvik i Hardanger. Ho er utdanna folkemusikar frå Høgskulen i Telemark og 18

19 Foto: Per Finne ved Ole Bull Akademiet på Voss. Annlaug syng og spelar fele, hardingfele og gitar. I tillegg skriv ho tekst på norsk og komponerer eigen musikk. Førehandspåmelding til arrangementet innan : Tlf eller send epost til: 19

20 Temakveld og utstillingsopning: Migrantar med fjør Onsdag 18. april 2012 kl 18.00, Radøystova og emigrantlandsbyen Føredrag på Radøystova ved biolog Nils Røv (NINA): «Migrantar med fjør» Opning av salsutstillinga i emigrantlandsbyen etter føredraget: Fugleåret: Folketro og fakta. Tresnitt av Amy Lightfoot Introduksjon til utstillinga ved Amy Lightfoot. Det vert høve til å kjøpe kaffi og noko å bite i på Radøystova. Foto: Per Jarle Heggdalsvik Inngang vaksne kr 50,- / kr 30,- for medl. i veneforeininga. Born gratis 20

21 Tjaldur, ver vælkomið Tjaldur, ver vælkomið til okkum heim, frá ókendum, fjarskotnum londum! Tú bert okkum boð um ein ljósari dag, at nú er brátt summar í hondum. Ein dagin, mín sál var so vetrarstird, eg gekk mær mót havinum vestur; eg hoyrdi títt klipp, tað vælkenda ljóð, tú kærkomni summargestur. * * * * Men kemur tú, tjaldur, ár eftir ár, tú, boð um ljósari tíðir, so skal tað kennast um landið alt, tað tekur at sumra umsíðir. Lat sólina skína um dalar og fjøll, grønkast lat heiðar og líðir! Tí øll vit leingjast mót lívgandi sól, vónandi sælari tíðir. Tjelden er nasjonalfugl på Færøyane - eit gamalt utvandringsmål for nordmenn Sal av utstillingsboka. K ontant betaling. Arrangementet er ein del av Kulturdagane på Radøy april. Nils Røv er pensjonert biolog ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) Amy Lightfoot er fødd i USA og bur no på Hitra i Sør-Trøndelag. Ho er tekstilhandverkar og statsstipendiat. Utstillinga er open i museet sine opningstider og elles etter avtale for skuleklassar og andre interesserte fram til og med sundag 3. juni

22 Sesongopning Emigrantkyrkja og -landsbyen Sundag 13. mai 2012 kl kl : Innsamling av amerikabrev og -bilete Har du gamle amerikabrev eller -bilete liggjande i skuffen? I vår startar VUS innsamling av amerikabrev frå Nordhordland, og vi er difor svært takksame dersom du har eit brev eller bilete du vil donnere til senteret! Vi scanner gjerne brevet dersom du berre vil låne det ut. Historikar Kenneth Bratland er klar til å ta i mot brev og bilete i kjellaren i Emigrantkyrkja. Han kan også hjelpe til med søk i emigrantlistene. Skjelvik gnr. 101, bnr.1 22

23 kl : Amerika-gardar på Sletta Bli med på ei guida vandring frå gard til gard på Sletta med Asbjørn Ystebø. Ystebø har nett publisert artikkelen Amerika-gardar på Sletta i siste utgåve av skriftserien til VUS publisert i 2011: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta. Oppmøte framfor Emigrantkyrkja. Sletten kl : Konsert i Emigrantkyrkja i regi av Utvandringssenterets venner Sjå også utstillinga Lengselens bilder i kyrkjekjellaren og Fugleåret: Folketro og fakta. Tresnitt av Amy Lightfoot i Rådhuset i emigrantlandsbyen. Billett konsert: Vaksne kr 100,-, born gratis. Billett guida vandring: Vaksne kr 50,-, medlem i veneforeininga og born: Gratis. Mellingen gnr. 98, bnr.2 23

24 Førstre treff sundag 20. mai Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen Kvar sundag i sommarsesongen kl 13.00, kyrkjekjellaren Foto: CC Kaffehuset Friele Få med deg Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen i kjellaren i Emigrantkyrkja. Kan hende har du ei god historie om ein slektning som dro til Amerika du vil dele? Kan hende har du eit Amerikabrev eller -bilete du vil vise fram? Eller rett og slett treffe andre til ein vanleg kaffiprat? 24

25 Temakveld og utstillingsopning: Folket som vandrer. De ingen vil ha Onsdag 13. juni 2012 kl.19.00, Emigrantlandsbyen Grafikk av Finn Magnus Vi tek opp tråden frå 2010 med fokus på dei reisande. Finn Magnus har vore ute på gata i Oslo og både sett og samtala med personar frå Romfolket. Han vil fortelje om prosjektet i samband med opninga. Enkel servering. Inngang vaksne: kr 50,-/ kr 30,- medl. i veneforeininga. Born: Gratis 25

26 Kurs i amerikansk flintslåing Laurdag 16. og sundag 17. juni Flintsmeden Morten Kutschera forklarer og demonstrerer korleis menneske i steinalderen laga pilespissar, økser og andre odd- og eggreiskap av stein i områda som i dag utgjer Noreg og Nord-Amerika. «Flintknapping» som det heiter på engelsk er ein svært populær hobby i USA med fleire tusen utøvarar. Deltakarane lærer å lage eigne pil- og spydspissar av flint og obsidian (vulkansk glas) - verdas skarpaste materiale. Det vert også høve til å skyte med pil og boge og kaste med atlatl - eit viktig kastevåpen frå steinalderen. Det er avgrensa tal på plassar. 26

27 Pris: kr. 1600,-/pers inkl. enkel lunsj begge dagar Påmelding innan 1. juni 2012 til avdelingsleiar på tlf / eller epost: Tidspunkt og kursstad blir annonsert seinare på websidene våre og i lokalavisene. Foto: Nicole Brody 27

28 Utvandringsfestivalen 29. juni 01. juli 2012, Sletta Foto: Åshild Thorsen Fredagskonsert: Jodlaren Kerry Christensen m.fl. Liv i emigranthusa aktivitetar for heile familien Fagseminar Utstillingsopning: 99 bataljon Guida omvisingar Festkveld med musikalske innslag av Kerry Christinsen m.fl. Markering av 15-års jubileeum 99. bataljon-stand med demonstrasjon av k øyrety og utstyr Amcartreff Norsk-amerikansk gudsteneste Æresseremoni Følg med oss på websidene våre for programoppdateringar! 28

29 29 Vestnorsk utvandringssenter 2012

30 Bli med i veneforeininga Utvandringssenterets venner vart stifta 19. september 2011 på Samfunnshuset Skogen på Sletta. Ønskjer du å støtte opp om og engasjere deg i arbeidet ved Vestnorsk utvandringssenter, bør du melde deg inn i foreininga! Alle både unge og gamle kan bli med. Lyst til å bli medlem? Kontakt styreformann Oddmund Skjelvik tlf / Kontingent Familie: kr 300,- Einskildpersonar: kr 200,- Studentar: kr 100,- Born under 16 år: kr 100,- Bedrifter: kr 500,- Meld deg inn no og vinn Amerikatur verdi kr : Ved å melde deg inn i vene foreininga er du med i trekninga om ein gratis Amerikatur hausten 2012 med Asbjørn og Ella Ystebø sin tur «I emigrantanes fotspor». Inkludert er flybillettar, busstur, måltider, overnatting på hotell, div. inngangsbillettar. Trekning under Utvandringsfestivalen 30. juni Turen går frå Bergen 30. september til Minneapolis. Derifrå med buss aust etter, via Decora, Chicago, Detroit, Niagara Falls, New York, Washington DC og vidare til Orlando, med retur 14. oktober. Alternativt ein tur frå O rlando 14. oktober. Også den med buss, først vestover langs Mexico-gulfen fram til New Orleans og Houston, deretter nordover til Minneapolis med retur til Bergen 28. oktober. Tusen takk til sponsorane av Amerikaturen: Spare banken Vest, Ella og Asbjørn Ystebø, Radøygruppen og Henry Rath. 30

31 Vårprogram i regi av veneforeininga Fredag 3. februar 2012 kl 19.00: Konsert i Emigrantkyrkja Rune Vidar Fjelde. Gjest Aslaug Klungland Torsdag 15. mars 2012 kl 19.00: Årsmøte, Radøystova Sundag 13. mai 2012 kl 15: Konsert i Emigrantkyrkja Arrangementet fell saman med sesongopninga ved senteret Foto: Strilen 31

32 Siste utgåve av skriftserien vår: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta (2011) Forord Rolf Svellingen, red. Olav Steinar Namtvedt Vestnorsk Utvandringssenter (VUS) - nokre tankar etter seminaret på festivalen 2011 Asbjørn Odd Ystebø Amerika-gardar på Sletta - nærområdet til Vestnorsk Utvandringssenter Odd S. Lovoll Norske aviser i Amerika Deres geografiske spredning og historiske rolle som samfunnsbygger og forbindelsesledd mellom Norge og nordmenn i Amerika Else Matilde Hegdal og Henriette Rosvold Bauge Nordmennenes møte med Amerika - med utgangspunkt i Rølvaags Giants in the Earth Kr 120,- (+ evt. porto) Bokheftet kan tingast ved å ringe eller ved å sende ein epost til: 32

33 Finn vegen Vestnorsk Utvandringssenter og Sletta Frå Bergen følger du E39 nordover gjennom Åsane til Vågsbotnen og vidare over Nordhordlandsbrua mot Knarvik. I Knarvik følger du RV 57 til Isdalstø og vidare RV 565 mot Radøy vidare rett fram til Sletta. Du finn vegen til Vestnorsk Utvandringssenter og Sletta etter ca. 20 min. køyring på RV 565. Ikkje ta av til Manger. Turen tek om lag 50 min. frå Bergen. For bussruter sjå Ta veteranbåten D/S Oster til utvandringssenteret på fleire av sundagane i sommarsesongen! Turen går frå Bergen i den indre farleia til Trikotasjemuseet i Salhus, Lyngheisenteret på Lygra og vidare til Vestnorsk Utvandringssenter. Turar sommaren 2012: 24. juni, 1. juli og 8. juli. Avg. Bergen kl.10. TIl Sletta kl.13 Retur kl.15. I Bergen kl.18 Seglingsplan på 33

34 Amerikafeber Vil du vere med å setje opp spelet Amerikafeber av Johannes Heggland sommaren 2012 på Sletta? Vi treng amatørskodespelarar, statistar og andre frivillige til oppsetjinga. Ta kontakt med avdelingsleiar på tlf / Spelet er støtta økonomisk av Norsk teaterråd. Vi tek atterhald om finansiering av prosjektet Knud Knudsen, «Emigrantskib ved Afreise», Bergen ca (UBB s billedsamling). 34

35 Kjem hausten 2012 Førestellingar om Amerika Levi Henriksen og Thomas Mårud Frank Årebrot Føredragshaldar blir annonsert seinare 35

36 Besøk oss - Guida turar - Permanente og mellombelse utstillingar - Temadagar og seminar - Undervisningsopplegg - Bibliotek Besøksadresse Vestnorsk utvandringssenter 5939 Sletta Administrasjon Museumssenteret i Hordaland Avd. Vestnorsk utvandringssenter Salhusvegen Salhus Opningstider Sesongopning Sundag 13.5 kl : Laurdag og sundag kl : Tysdag fredag kl Laurdag og sundag kl Måndag stengd. Heile året etter avtale. Kontortider Måndag fredag: Avdelingsleiar: Ida Dyrkorn Heierland Tlf / Prisar Vaksne: kr 55,- Student: kr 40,- Born under 16 år: Gratis Gruppe: kr 50,-/pers (minimum 10 pers.) Det kjem eit tillegg på kr 700,- per gruppe for tinging utanom dei orinære opningstidene. Det kan kome endringar i årsprogrammet. Følg oss på for oppdatering.

Cecilie Johanne Slokvik Hansen Avdelingsleiar. Cleng Peerson Symposium Tysværtunet kulturhus, Aksdal 23. April 2015

Cecilie Johanne Slokvik Hansen Avdelingsleiar. Cleng Peerson Symposium Tysværtunet kulturhus, Aksdal 23. April 2015 Cecilie Johanne Slokvik Hansen Avdelingsleiar Cleng Peerson Symposium Tysværtunet kulturhus, Aksdal 23. April 2015 Norsk trikotasjemuseum, Salhus Bevaringstenestene, Salhus Kulturverntenesta i Nordhordland,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Tilbod frå Lom bygdamuseum 2014

Tilbod frå Lom bygdamuseum 2014 Tilbod frå Lom bygdamuseum 2014 Gudbrandsdalsmusea avd. Lom bygdamuseum har følgjande tilbod i 2014: Generelle opningstider i sesong: Tysdag 24. juni sundag 10. august. Museet er ope tysdag sundag kl.

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 Aktivitetsdagar for born 9-12 år Dato 25. juni Aktivitet Gøy ved sjøen i Sæbøvågen Keipane kystlag inviterer borna til ein innhaldsrik dag i Sæbøvågen. Borna får mellom

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år)

Onsdag 10. august 18:30-20:30 Fleirbrukshallen ÅIL: Fotball (frå 16 år) infosida 29. juni 10. august 2011 Neste infoside: onsdag 10. august 2011 ( 10.08. 21.08.2011) Innle9eringsfrist: måndag 08. august kl. 09:00. E-post: infosida@aseral.kommune.no Pris: linje: Gratis (ei

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Stort lagsengasjement

Stort lagsengasjement Stort lagsengasjement Som nemnt i førre nr. av lagsbladet har det vore ein svært aktiv vinter for Sogn og Fjordanelaget i år: Fyrst meisterkonsert med Arne Sølvberg saman med Jon Faukstad 6. februar (sjå

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Informasjon Mangerfestivalen

Informasjon Mangerfestivalen Informasjon Mangerfestivalen Laurdag 14.nov 2015 Radøyhallen TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt laurdag 31.oktober som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Frå fjorårets åpning av Kulturveka KULTURVEKA 2014 Bjørgvin DPS Kl Måndag 27 okt Tysdag 28 okt Onsdag

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar

TIDSUR. Svartedauden. Dei første norske byane vert grunnlagt. Dei første menneske kjem til Noreg. Julius Cæsar TIDSUR Dei første norske byane vert grunnlagt Julius Cæsar 10 11 Svartedauden 12 Dei første menneske kjem til Noreg 1 2 9 8 Jordbruk vert innført i Noreg Pyramidane i Egypt vert bygd Skriftspråk vert 7

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag -

Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet. Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014. - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - Fagkurs og seminar for ungdomslaga på Vestlandet Storkurs i Førde! 17-18.oktober 2014 - På rett kurs med Sogn og Fjordane Ungdomslag - KURS A RETTLEIING I FOLKEDANS Korleis gje born og unge høve til å

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer