Program. Vår/sommar «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Vår/sommar 2012. «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni"

Transkript

1 Program Vår/sommar 2012 «Folket som vandrer. De ingen vil ha». Grafikkutstilling av Finn Magnus opnar i juni

2 Sletta i verda Vi er attende i 1890-åra på eit tømmerlass truleg nær Stillwater i Minnesota. Fleire av ungdommane på Sletta hadde allereie kryssa Atlanteren ein etter ein. Mons Skjelvik frå Sletta får plutseleg augene opp for ein kar han dreg kjensel på: - God dag, Gust, er det deg? Naboguten heimafrå, August Ystebø, køyrde jamsides Mons nedover ei litt bratt lende. Dei visste ikkje då at dei faktisk var arbeidskollegaer. Denne og fleire episodar som er refererte i den nyleg publiserte artikkelen «Amerikagardar på Sletta» av Asbjørn Ystebø syner godt korleis Sletta ved førre århundreskiftet strekte seg langt utover dei lokale bygde grensene til eit større, globalt nivå. På Sletta vart amerikaklede, -foto og -brev med historier frå tømmerhogsten og livet der borte ein del av den sosiale verda til bygdefolket. Dei unge kom heim og reiste ut att. Mange kom også heim for godt. Sletta er slik sett ei typisk vestnorsk utvandrarbygd. I mai kan du bli med Y stebø på ei kulturhistorisk vandring mellom dei såkalla Amerikagardane på Sletta; gardane som vart bygde opp og vidareutvikla av amerikanske dollar utvandrarane sende heim. Det er interessant å merke seg at eit av amerikahusa nyleg vart leigd ut til arbeidarar frå Litauen. Noreg er ikkje lenger berre eit land som sender emigrantar ut i verda. Noreg har også vorte eit innvandringsland. Vestnorsk utvandringssenter vil følgje denne utviklinga ved å formidle migrasjons- og kulturmøteproblematikk i ein breiare samanheng. Vi ønskjer å vere ein samfunnsaktør som utfordrar og stimulerer til refleksjon og kritisk tenking. Difor opnar vi utstillinga «Folket som vandrer. De ingen vil ha» ei grafikkutstilling av Finn Magnus i juni. Magnus har vore ute på gata i Oslo og både sett og samtala med personar frå Romfolket. I vår introduserer vi også Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen i kjellaren i Emigrantkyrkja. Dei norskbygde kyrkjene i Amerika hadde til vanleg eit rom for den sosiale fellesskapen, anten i form av eit kjellarlokale eller eit tilbygg. 2

3 Her samla nybyggjarane seg ved høgtidsdagar, og i sorg og glede elles. Kjøkken og bord og stolar høyrde til her. I dette lokalet kunne dei minnast gamle dagar og høyre om brevnytt frå Noreg. Vi ønskjer å vidareføre den funksjonen kyrkjekjelleran hadde i Amerika og inviterer difor til uformelle prate- og kaffitreff kl og utover kvar sundag museet held ope i sommarsesongen. Du kan lese meir om desse og fleire programpostar i vårprogrammet i denne brosjyra. Velkomen til ein spenande vår og sommar ved Vestnorsk utvandringssenter! Ida Dyrkorn Heierland Avdelingsleiar Stiftinga Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter vart konsolidert inn i Museumssenteret i Hordaland (MuHo) per MuHo er ein kultur- og naturhistorisk museumsorganisasjon som driv bevaring, forsking, undervisning og formidling om kultur- og naturhistorie frå fortid til samtid, knytt til naturlandskapa, busettings- og bygningshistorie, nærings- og industriutvikling, sosialhistorie og samferdsel. MuHo utfører også tenester innan samlingsforvaltning for musea i Hordaland. MuHo vart det første konsoliderte museet i Hordaland ved samanslåinga av Norsk Trikotasjemuseum, Bevaringstenestene og F elleskonservator for tekniske og industrielle kulturminne i Bergen i I 2006 vart avdelinga Kulturverntenesta i Nordhordland oppretta. Frå 1. januar 2007 vart drifta av Osterøy museum og Havråtunet også ein del av MuHo, medan Lynghei senteret kom med frå 12. februar Foto: Helge Sunde 3

4 La tankane flyge! Det er ei udelt glede å få gje deg ei velkomsthelsing frå folket på Radøy, til sesongprogrammet for Vestnorsk Utvandringssenter, som i år har eit aldri så lite jubileum 15 år! Å vandre rundt på Utvandringssenteret set alltid tankane mine i gang. Senteret gjev inntrykk frå ei heilt spesiell brytningstid i norsk historie, og eg gjer meg tankar om kva reiste dei frå, korleis reiste dei, korleis vart liva deira i den nye verda, og kva hadde både Noreg og USA vore i dag utan emigrasjonen? Ofte gjer eg meg også tankar om d agens migrasjon når eg er på senteret. Menneska er erfarande vesen. Eg håpar du vert inspirert og vinn erfaringar om ulike livsutfordringar og livsløp når du er på Utvandringssenteret - la tankane flyga! Foto: Åshild Thorsen Sesongprogrammet byr på eit variert og breitt program - forsyn deg! Beste helsingar frå Jon Askeland, ordførar Radøy kommune 4

5 Andrew Larsen Dahl, Menn i åker, Wisconsin, 1870-tallet. (Wisconsin Historical Society, Madison, Wisconsin) 5

6 Vestnorsk utvandringssenter har seks emigranthistoriske hus, derav ei kyrkje, som alle vart bygde opp av norske emigrantar i Amerika og seinare demonterte og flytta til Sletta. VUS eignar seg godt som mål for «blåturar», 6

7 utflukter for bedrifter, lag og foreiningar, songkor og for slektstreff og pensjonistturar der ei spennande oppleving med undring og utfordring set ein ekstra spiss på dagen og turen. Felles opplevingar på VUS skaper utvida kontakt mellom generasjonar. Vi tek imot grupper heile året. 7

8 Emigrantkyrkja Kyrkja er den demonterte og atterreiste Brampton Lutheran Church frå præriesettlementet Brampton i Nord-Dakota. 22. juni 1996 vart kyrkja, med komplett inventar, overrekt som gåve til VUS. Kyrkja var opphavleg bygd av norske emigrantar som slo seg ned i Nord-Dakota like før og etter førre hundreårsskiftet. Den lokale kvinneforeininga av 1907 førte til skiping av kyrkjelyden 1. juli Det gav startskotet til bygging av kyrkja. Dette er ei lita luthersk kyrkje slik det fanst mange av på prærien. Ho tente både som religiøs og 8

9 Foto: Livar Aksnes sosial møteplass. Arkitektonisk har ho sin bakgrunn i den vanlege kyrkjearkitekturen på landsbygda i Noreg frå midten av 1800-talet. Kyrkja vart vigsla på Sletta av biskop Ole Danbolt H agesæther 6. juli Leige Emigrantkyrkja? Emigrantkyrkja passar perfekt til konsertar og andre kulturarrangement! Kyrkja er godkjend for 120 sitjeplassar. Ta kontakt for informasjon om prisar. 9

10 Nybyggjarstova Nybyggjarstova vart bygd i 1869 av Andreas Seem i Underwood, Otter Tail County, MN. Huset vart eit landemerke i fleire år for immigrantar vestover prærien. Luverne Kiene, oldebarn til Karen og Andreas Seem, donerte huset til VUS i Huset vart offisielt opna 8. juli Skulestova Skulestova frå 1893, er ei typisk eittroms skulestove frå Sargent County, ND. Flytta i 1960-åra til Forman, ND, der ho tente som museum. I 1997 donerte Sargent County Farm Bureau skulestova til VUS. Opna 8. juli Skulestova er ei retteleg perle. Her kan du sitje på dei same pultane som emigrantborna brukte, sjå læraren rulle ned dei same karta og modellere i sandkassa. Foto: Åshild Thorsen 10

11 Lærarbustaden Lærarbustaden var, ifølgje tradisjonen, det eldste huset i Brampton, Sargent County, ND. Byggjeåret er ukjent, men eldstaden i huset peikar attende til tidlegaste landtakingstida i Lækjar kontoret området. Huset var bustad for skulestyraren til åra. Sanford og Genevieve C ooper donerte huset til VUS i Det vart offisielt opna 8. juli Lækjarkontoret er henta frå Rothsay, Wilkin County, Minnesota. Huset var base for pionerlækjaren J.C. Serkland i meir enn 50 år. Fleire av barneborna hans kjøpte attende huset i år 2000, og donerte det til VUS. Det var offisiell opning 7. juli På bilete her ser du lækjarkontoret til venstre.

12 Fengsel og rådhus Fengsel og rådhus vart reiste i 1880-åra, samanbygde til eitt hus. Fengslet, med 2 fangeceller, vart brukt til etter hundreårsskiftet Den første fangeprotokollen 12 ligg føre. The Town Council of Elizabeth, MN, donerte huset til VUS, våren Det var offisiell opning 6. juli 2002.

13 Monumenta Monumenta utanfor kyrkja understrekar norsk emigrasjon og sambandet mellom Noreg, Amerika og øyane i vest. vart avduka 6. juli 1997 (utvida til Canada 8. juli 2000). Monumentet over., den norskspråklege bataljonen frå USA under siste verdskrigen, vart avduka 6. juli Monumentet over dei norske vart avduka 6. juli Monumentet over vart avduka 6. juli over sambandet Noreg og emigrantøyane i vest: Shetland 13 - Hebridane - Man - Orknøyane - Færøyane - Island - Grønland vart avduka 8. juli Monumentet over i USA og Canada vart avduka 3. juli Monumentet over representert ved Agnes Mathilde Wergeland (den første norske kvinna med ein PhD) og Elise Amalie Tvede Wærenskjold (The Lady with the Pen). Monumentet over Thrane, talsmann for den norske arbeidarforeining.

14 Ung på Sletta VUS utviklar undervisningsopplegg på migrasjon- og kulturmøtefeltet tilpassa ulike steg på barneskulen og ungdomsskulen. Somme opplegg er knytte til vandreutstillingar og aktuelle tema Pris Dersom ikkje noko særskilt er oppgitt, er det gratis for skulane å vere med på undervisningsopplegg ved utvandringssenteret. og difor berre opne for skulane i korte periodar. Desse vert annonserte fortløpande på websidene våre og gjennom e-post til skulane. S kulane må til vanleg dekke skyss til/frå utvandringssenteret sjølve. Kom med innspel! Skulane er velkomne til å kome med ønskje om tema for omvisingar og undervisningopplegg.

15 Liv i emigranthusa Laurdag 30. juni 2012 Aktivitetar i emigrantlandsbyen for heile familien! Skyt med pil og boge, lassokast, liv og røre i indianerleiren, lær å lage reiskap av stein, kle deg ut i fotostudioet og send amerikabilete heim. Følg med på websidene våre for meir informasjon om tidspunkt og aktivitetar. 15

16 Nyopning av utstillinga om 99. Bataljon Krigsveteran John Pettersen i aksjon under videoopptak i samband med utstillingsarbeidet. Lærarbustaden i emigrantlandsbyen huser ei samling med gjenstandar og bilete frå 99. Bataljon. Utstillinga blir nyopna i samband med utvandringsfestivalen. 16

17 Lengselens bilder - Fotografiet i den norske Amerikautvandringen Foto: Wisconsin Historical Society, Madison, Wisconsin Utstillinga er eit resultat av kunsthistorikar Sigrid Lien si reise i USA der ho besøkte private hus, museum og arkiv for å samle fotografi frå norske innvandrarmiljø i perioden Vi gjer merksam på at det berre er eit utval av utstillinga som blir vist i kjellaren i Emigrant kyrkja. Utstillingsboka er til sals i museumsbutikken. 17

18 KICKOFF 2012: Kveld for veneforeininga Torsdag 15. mars 2012 kl 20.00, Radøystova på Sletta Vi inviterer veneforeninga til ein kveld med siste nytt frå museet, musikk og noko å bite i! Arrangementet startar etter årsmøtet i venneforeininga. Avdelingsleiar orienterer om årsprogrammet. Soloinnslag ved Annlaug Børsheim Annlaug Børsheim kjem frå Ulvik i Hardanger. Ho er utdanna folkemusikar frå Høgskulen i Telemark og 18

19 Foto: Per Finne ved Ole Bull Akademiet på Voss. Annlaug syng og spelar fele, hardingfele og gitar. I tillegg skriv ho tekst på norsk og komponerer eigen musikk. Førehandspåmelding til arrangementet innan : Tlf eller send epost til: 19

20 Temakveld og utstillingsopning: Migrantar med fjør Onsdag 18. april 2012 kl 18.00, Radøystova og emigrantlandsbyen Føredrag på Radøystova ved biolog Nils Røv (NINA): «Migrantar med fjør» Opning av salsutstillinga i emigrantlandsbyen etter føredraget: Fugleåret: Folketro og fakta. Tresnitt av Amy Lightfoot Introduksjon til utstillinga ved Amy Lightfoot. Det vert høve til å kjøpe kaffi og noko å bite i på Radøystova. Foto: Per Jarle Heggdalsvik Inngang vaksne kr 50,- / kr 30,- for medl. i veneforeininga. Born gratis 20

21 Tjaldur, ver vælkomið Tjaldur, ver vælkomið til okkum heim, frá ókendum, fjarskotnum londum! Tú bert okkum boð um ein ljósari dag, at nú er brátt summar í hondum. Ein dagin, mín sál var so vetrarstird, eg gekk mær mót havinum vestur; eg hoyrdi títt klipp, tað vælkenda ljóð, tú kærkomni summargestur. * * * * Men kemur tú, tjaldur, ár eftir ár, tú, boð um ljósari tíðir, so skal tað kennast um landið alt, tað tekur at sumra umsíðir. Lat sólina skína um dalar og fjøll, grønkast lat heiðar og líðir! Tí øll vit leingjast mót lívgandi sól, vónandi sælari tíðir. Tjelden er nasjonalfugl på Færøyane - eit gamalt utvandringsmål for nordmenn Sal av utstillingsboka. K ontant betaling. Arrangementet er ein del av Kulturdagane på Radøy april. Nils Røv er pensjonert biolog ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) Amy Lightfoot er fødd i USA og bur no på Hitra i Sør-Trøndelag. Ho er tekstilhandverkar og statsstipendiat. Utstillinga er open i museet sine opningstider og elles etter avtale for skuleklassar og andre interesserte fram til og med sundag 3. juni

22 Sesongopning Emigrantkyrkja og -landsbyen Sundag 13. mai 2012 kl kl : Innsamling av amerikabrev og -bilete Har du gamle amerikabrev eller -bilete liggjande i skuffen? I vår startar VUS innsamling av amerikabrev frå Nordhordland, og vi er difor svært takksame dersom du har eit brev eller bilete du vil donnere til senteret! Vi scanner gjerne brevet dersom du berre vil låne det ut. Historikar Kenneth Bratland er klar til å ta i mot brev og bilete i kjellaren i Emigrantkyrkja. Han kan også hjelpe til med søk i emigrantlistene. Skjelvik gnr. 101, bnr.1 22

23 kl : Amerika-gardar på Sletta Bli med på ei guida vandring frå gard til gard på Sletta med Asbjørn Ystebø. Ystebø har nett publisert artikkelen Amerika-gardar på Sletta i siste utgåve av skriftserien til VUS publisert i 2011: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta. Oppmøte framfor Emigrantkyrkja. Sletten kl : Konsert i Emigrantkyrkja i regi av Utvandringssenterets venner Sjå også utstillinga Lengselens bilder i kyrkjekjellaren og Fugleåret: Folketro og fakta. Tresnitt av Amy Lightfoot i Rådhuset i emigrantlandsbyen. Billett konsert: Vaksne kr 100,-, born gratis. Billett guida vandring: Vaksne kr 50,-, medlem i veneforeininga og born: Gratis. Mellingen gnr. 98, bnr.2 23

24 Førstre treff sundag 20. mai Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen Kvar sundag i sommarsesongen kl 13.00, kyrkjekjellaren Foto: CC Kaffehuset Friele Få med deg Har du høyrt? Prate- og kaffitreffen i kjellaren i Emigrantkyrkja. Kan hende har du ei god historie om ein slektning som dro til Amerika du vil dele? Kan hende har du eit Amerikabrev eller -bilete du vil vise fram? Eller rett og slett treffe andre til ein vanleg kaffiprat? 24

25 Temakveld og utstillingsopning: Folket som vandrer. De ingen vil ha Onsdag 13. juni 2012 kl.19.00, Emigrantlandsbyen Grafikk av Finn Magnus Vi tek opp tråden frå 2010 med fokus på dei reisande. Finn Magnus har vore ute på gata i Oslo og både sett og samtala med personar frå Romfolket. Han vil fortelje om prosjektet i samband med opninga. Enkel servering. Inngang vaksne: kr 50,-/ kr 30,- medl. i veneforeininga. Born: Gratis 25

26 Kurs i amerikansk flintslåing Laurdag 16. og sundag 17. juni Flintsmeden Morten Kutschera forklarer og demonstrerer korleis menneske i steinalderen laga pilespissar, økser og andre odd- og eggreiskap av stein i områda som i dag utgjer Noreg og Nord-Amerika. «Flintknapping» som det heiter på engelsk er ein svært populær hobby i USA med fleire tusen utøvarar. Deltakarane lærer å lage eigne pil- og spydspissar av flint og obsidian (vulkansk glas) - verdas skarpaste materiale. Det vert også høve til å skyte med pil og boge og kaste med atlatl - eit viktig kastevåpen frå steinalderen. Det er avgrensa tal på plassar. 26

27 Pris: kr. 1600,-/pers inkl. enkel lunsj begge dagar Påmelding innan 1. juni 2012 til avdelingsleiar på tlf / eller epost: Tidspunkt og kursstad blir annonsert seinare på websidene våre og i lokalavisene. Foto: Nicole Brody 27

28 Utvandringsfestivalen 29. juni 01. juli 2012, Sletta Foto: Åshild Thorsen Fredagskonsert: Jodlaren Kerry Christensen m.fl. Liv i emigranthusa aktivitetar for heile familien Fagseminar Utstillingsopning: 99 bataljon Guida omvisingar Festkveld med musikalske innslag av Kerry Christinsen m.fl. Markering av 15-års jubileeum 99. bataljon-stand med demonstrasjon av k øyrety og utstyr Amcartreff Norsk-amerikansk gudsteneste Æresseremoni Følg med oss på websidene våre for programoppdateringar! 28

29 29 Vestnorsk utvandringssenter 2012

30 Bli med i veneforeininga Utvandringssenterets venner vart stifta 19. september 2011 på Samfunnshuset Skogen på Sletta. Ønskjer du å støtte opp om og engasjere deg i arbeidet ved Vestnorsk utvandringssenter, bør du melde deg inn i foreininga! Alle både unge og gamle kan bli med. Lyst til å bli medlem? Kontakt styreformann Oddmund Skjelvik tlf / Kontingent Familie: kr 300,- Einskildpersonar: kr 200,- Studentar: kr 100,- Born under 16 år: kr 100,- Bedrifter: kr 500,- Meld deg inn no og vinn Amerikatur verdi kr : Ved å melde deg inn i vene foreininga er du med i trekninga om ein gratis Amerikatur hausten 2012 med Asbjørn og Ella Ystebø sin tur «I emigrantanes fotspor». Inkludert er flybillettar, busstur, måltider, overnatting på hotell, div. inngangsbillettar. Trekning under Utvandringsfestivalen 30. juni Turen går frå Bergen 30. september til Minneapolis. Derifrå med buss aust etter, via Decora, Chicago, Detroit, Niagara Falls, New York, Washington DC og vidare til Orlando, med retur 14. oktober. Alternativt ein tur frå O rlando 14. oktober. Også den med buss, først vestover langs Mexico-gulfen fram til New Orleans og Houston, deretter nordover til Minneapolis med retur til Bergen 28. oktober. Tusen takk til sponsorane av Amerikaturen: Spare banken Vest, Ella og Asbjørn Ystebø, Radøygruppen og Henry Rath. 30

31 Vårprogram i regi av veneforeininga Fredag 3. februar 2012 kl 19.00: Konsert i Emigrantkyrkja Rune Vidar Fjelde. Gjest Aslaug Klungland Torsdag 15. mars 2012 kl 19.00: Årsmøte, Radøystova Sundag 13. mai 2012 kl 15: Konsert i Emigrantkyrkja Arrangementet fell saman med sesongopninga ved senteret Foto: Strilen 31

32 Siste utgåve av skriftserien vår: Pionerliv i Amerika og bygdeutvikling på Sletta (2011) Forord Rolf Svellingen, red. Olav Steinar Namtvedt Vestnorsk Utvandringssenter (VUS) - nokre tankar etter seminaret på festivalen 2011 Asbjørn Odd Ystebø Amerika-gardar på Sletta - nærområdet til Vestnorsk Utvandringssenter Odd S. Lovoll Norske aviser i Amerika Deres geografiske spredning og historiske rolle som samfunnsbygger og forbindelsesledd mellom Norge og nordmenn i Amerika Else Matilde Hegdal og Henriette Rosvold Bauge Nordmennenes møte med Amerika - med utgangspunkt i Rølvaags Giants in the Earth Kr 120,- (+ evt. porto) Bokheftet kan tingast ved å ringe eller ved å sende ein epost til: 32

33 Finn vegen Vestnorsk Utvandringssenter og Sletta Frå Bergen følger du E39 nordover gjennom Åsane til Vågsbotnen og vidare over Nordhordlandsbrua mot Knarvik. I Knarvik følger du RV 57 til Isdalstø og vidare RV 565 mot Radøy vidare rett fram til Sletta. Du finn vegen til Vestnorsk Utvandringssenter og Sletta etter ca. 20 min. køyring på RV 565. Ikkje ta av til Manger. Turen tek om lag 50 min. frå Bergen. For bussruter sjå Ta veteranbåten D/S Oster til utvandringssenteret på fleire av sundagane i sommarsesongen! Turen går frå Bergen i den indre farleia til Trikotasjemuseet i Salhus, Lyngheisenteret på Lygra og vidare til Vestnorsk Utvandringssenter. Turar sommaren 2012: 24. juni, 1. juli og 8. juli. Avg. Bergen kl.10. TIl Sletta kl.13 Retur kl.15. I Bergen kl.18 Seglingsplan på 33

34 Amerikafeber Vil du vere med å setje opp spelet Amerikafeber av Johannes Heggland sommaren 2012 på Sletta? Vi treng amatørskodespelarar, statistar og andre frivillige til oppsetjinga. Ta kontakt med avdelingsleiar på tlf / Spelet er støtta økonomisk av Norsk teaterråd. Vi tek atterhald om finansiering av prosjektet Knud Knudsen, «Emigrantskib ved Afreise», Bergen ca (UBB s billedsamling). 34

35 Kjem hausten 2012 Førestellingar om Amerika Levi Henriksen og Thomas Mårud Frank Årebrot Føredragshaldar blir annonsert seinare 35

36 Besøk oss - Guida turar - Permanente og mellombelse utstillingar - Temadagar og seminar - Undervisningsopplegg - Bibliotek Besøksadresse Vestnorsk utvandringssenter 5939 Sletta Administrasjon Museumssenteret i Hordaland Avd. Vestnorsk utvandringssenter Salhusvegen Salhus Opningstider Sesongopning Sundag 13.5 kl : Laurdag og sundag kl : Tysdag fredag kl Laurdag og sundag kl Måndag stengd. Heile året etter avtale. Kontortider Måndag fredag: Avdelingsleiar: Ida Dyrkorn Heierland Tlf / Prisar Vaksne: kr 55,- Student: kr 40,- Born under 16 år: Gratis Gruppe: kr 50,-/pers (minimum 10 pers.) Det kjem eit tillegg på kr 700,- per gruppe for tinging utanom dei orinære opningstidene. Det kan kome endringar i årsprogrammet. Følg oss på for oppdatering.

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis Årsmeldingar2014 avdelingsvis 1814prosjektetiMuHo Forfleireavdelingarerdettekortversjonen(etterfellesmal)somskalknyttastsamanieifelles årsmeldingformuho Årsrapport 2014 Lindells mobile tekstilfabrikk.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer