Årsmelding Hovedstyrets sammensetning. Leder: Svein Torgersen Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi. Leder: Njål Nyløkken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Hovedstyrets sammensetning. Leder: Svein Torgersen Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi. Leder: Njål Nyløkken"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Njål Nyløkken Styremedlem: Stein Erik Voldengen Styremedlem: Varamedlem: Møter i hovedstyret m/gruppelederne: Det er i 2010 gjennomført møter m/gruppeledere og rene hovedstyremøter, samt arbeidsmøter Grupper i Dombås idrettslag m/gruppeledere: Allidrettsgruppa: Leder: Ingrid Tøndel Alpin-og snowboardgruppa Leder: Stein Ove Kvatningen Hoppgruppa: Leder: Knut Sørlien Langrennsgruppa: Leder: Bjørn Idar Selsjord Skiskyttergruppa: Leder: Hans Arnekleiv Trim/friidrettsgruppa: Leder: Harald Frich Fotballgruppa: Leder: Njål Nyløkken Volleyballgruppa: Leder: Ola Werner Grimsby Øvrige verv som velges på årsmøte: Revisorer: Hans Rudiløkken Harald Frich Ola Lysbakken (vara) Utsending til årsmøte i Dombås kino og kulturhus A/L Utdanningskontakt: Representant Dovre idrettsråd: Fred Arne Hessen Valgkomité: Tor Egil Selsjord Knut Egil Rykkhus Børge Wilhelmsen

2 Medlemskap Dombås idrettslag er medlem av Norges Snowboardforbund, Norges skiforbund, Norges friidrettsforbund, Norges fotballforbund, Norges skiskytterforbund, Norges volleyballforbund samt Oppland idrettskrets. Antall medlemmer: Dombås idrettslag har 472 registrerte betalende medlemmer pr 31 desember 2009 Æresmedlemmer: Dombås idrettslag har ved utgangen av 2010 følgende æresmedlemmer: -Erling Fjeldstad -Jørgen Berg-Domås -Gunnar Bentdal -Finn Melseth -Knut Bjørseth -Steinar Nyhagen -Torbjørn Moen -Erland A løkken -Oddhild Fjørtoft Sem -Knut Sørlien Struktur/rolleavklaring mellom hovedstyret og gruppene: Hovedstyret anser det fortsatt som viktig at struktur på arbeidet i hovedstyret og mellom hovedstyret og gruppene er avklart. Videre er det nødvendig med rolleavklaring mellom hovedstyret og gruppene. Overordnet dette bør idrettslaget utarbeide et plan- og målsettingsdokument som kan angi formål med idrettslaget, målsettinger og hvordan disse skal oppnås. Økonomi: Totalt sett har Dombås idrettslag en solid økonomi; se regnskap med balanse. Dette skyldes langsiktig planlegging gjennom mange år. En av idrettslagets største utfordringer er å finne inntektskilder. Anleggsplan: Utbygging av skistadion på Kjørrhovda er i gang. Det er og utarbeidet planer for alpin/snowboardanlegget og på Myra for fotball og friidrett. Et overordnet plan- og målsettingsdokument for anleggene i Dombås Idrettslag er påbegynt i den hensikt å samordne de eksisterende og påbegynte planer. Dette skal innarbeides i organisasjonsplan for Dombås idrettslag. Idrettslagets forsikringer: Dombås idrettslag har to generelle forsikringer som omfatter aktivitet for medlemmene. Alle medlemmer til og med det året de fyller 12 år er omfattet av NIFs barneidrettsforsikring. Fra og med det året medlemmet fyller 13 år omfattes de av Ifs klubbforsikring. Den andre generelle forsikringen er en ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvar som idrettslaget og deres undergrupper kan pådra seg med forsikringssum inntil kr ,- pr. forsikringsår. Forsikringen omfatter vanlig drift av idrettslaget, herunder salg av kioskvarer, møtevirksomhet, ansvar som idrettslagets medlemmer kan pådra seg under trening og reise, utførelse av trener-/dommerverv samt ansvar som arrangør av idrettsstevner (kamper) Det er den enkelte gruppes ansvar å påse at det blir informert om disse forsikringene.

3 Dette betyr at de som er med på aktiviteter i idrettslagets regi uten å være medlem (ikke har betalt medlemskontingent) i idrettslaget ikke er forsikret. I tillegg har idrettslaget forsikring av hus, mens forsikring av anlegg på skistadion utenom klubbhuset er brakt til opphør. Den tidligere forsikringsavtale med Gjensidige (ulykkesforsikring) er sagt opp med virkning fra 01 jan Oversikt over materiell: Hovedstyret med gruppelederne besluttet at hver enkelt gruppe skulle utarbeide oversikt over det materiell som fins i hver enkelt gruppe. Dette har tre hensikter: Hver enkelt gruppe får oversikt over eget materiell Det vil være enklere å låne materiell av en annen gruppe når en vet hva de har Gruppene kan gå sammen om anskaffelse av nytt materiell Dette arbeidet utføres hver vinter i februar. Organisasjonsnummer i Norges idrettsforbund Dombås idrettslag er registrert i Norges idrettsforbund med klubbnummer: KL i adresse Organisasjonsnummer i enhetsregisteret og frivillighetsregistret i Brønnøysund: Dombås idrettslag er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registrert 5/-2002 Denne registreringen er nødvendig blant annet for å få tillatelse til å ha lotteri, bingo og spilleautomater. Tillatelse til lotteridrift fra Lotteritilsynet: Lotteritilsynet ble opprettet i 2001 og skal godkjenne alle som skal gjennomføre aktiviteter som omfattes av lotteriloven. Desember 2001 ble søknad om løyve sendt fra Dombås idrettslag til Lotteritilsynet. Godkjenning fra Lotteritilsynet kom i april 2002, med tillatelsesnr: Klubbens arkiv Det er vanlig i idrettslag og foreninger at papirene er hjemme hos de som driver aktivitetene. Slik skal det også være i Dombås idrettslag. Hovedstyret med gruppelederne har vedtatt at den enkelte gruppe skal ha papirer og regnskaper for inntil tre år hos de som sitter i gruppestyrene. Papirer og regnskaper eldre enn tre år skal leveres Norddalsarkivet. Hovedstyret vil så finne praktiske løsninger for oppbevaring både på kort og lang sikt. Fylkekommunale midler Fra 2002 vil vi pga den nye sektorplanen for idrett av 2001 kun få fylkeskommunale midler til våre anlegg i tilknytning til store mesterskap/arrangement etter visse kriterier. Søknadsfrist er 1. oktober til idrettsrådet i kommunen hvert år. Sendes videre fra idrettsrådet innen 1. november til Oppland fylkeskommune, idrettskonsulenten. Statlige midler Søknadsfrist er 1. oktober til idrettsrådet i kommunen hvert år. Sendes videre fra idrettsrådet innen 1. november til oppland fylkeskommune, idrettskonsulenten.

4 Fordeling av tilleggsmidler til idretten Tilskudd fra kulturdepartementet. Tilskudd gis til lag og foreninger som aktiviserer barn og ungdom. Dovre idrettsråd administrerer ordningen i Dovre kommune. Det skal dokumenters at disse midlene blir brukt til aktivitetsfremmende tiltak for aldergruppen 6-19 år. I 2010 fikk laget kroner. Kulturmidler fra kommunen Årlig tildeling fra kommunen som skal fungere som driftstilskudd. Fordeling av disse midlene bør gjøres slik, avhengig av størrelsen på tildelingen: 70 % av driftstilskuddet blir beregnet på grunnlag av de utgifter til drift og leie av anlegg inkludert strøm som det enkelte idrettslag måtte ha. Resterende 30 % beregnes på grunnlag av den idrettslige aktiviteten i laget I 2010 ble lagets tildeling kr ,- disse midlene er ikke fordelt til gruppene grunnet driftskostnader, herunder strømregninger. Søknadsfrist 01. april hvert år Likeledes må det søkes om støtte til vedlikehold av anlegg. Gruppenes årsmelding og resultater Gruppenes årsmeldinger og resultater behandles på de respektive årsmøter og skal ikke behandles på årsmøtet i Dombås idrettslag. De årsmeldinger som er mottatt er vedlagt denne årsmelding. Sportslige resultater Viser til gruppenes årsmeldinger. Større arrangement Det har vært følgende større arrangement i 2010 Norwegian Open (Alpint/Snow board) Dombåsrennet (langrenn/skiskyting) Utfordringer De største utfordringene for idrettslaget er etter hovedstyrets mening fortsatt følgende: Tilstrekkelige midler til å vedlikeholde og videreutvikle våre idrettsanlegg samt til drift av gruppene. Utvikle og forsterke samarbeidet med Dovre kommune og grunneierne der vi driver vår aktivitet slik at våre behov blir en integrert del av utbyggingen av området Tilstrekkelig rekruttering og minske frafallet på juniornivået særlig aldersgruppen år. Dette kan gjøres dersom vi makter å skape et sosialt miljø der aktive på alle nivå kan møtes og trives sammen. Sikre en bedre fordeling av midler og inntekter til laget slik at midlene kommer alle gruppene til gode Utarbeide en organisasjonsplan for Dombås idrettslag iht. idrettens lover Utvikling av anlegget på Kjørrhovda. Ved å oppgradere skianlegget slik at vi kan arrangere nasjonale renn og mesterskap vil vi ha en mulighet for å tjene mer penger og dermed innrette dugnadsinnsatsen mot å arrangere idrett. Dette er et arbeid vi skal gjøre i nært samarbeid med Dovre kommune og næringslivet.

5 Takk fra hovedstyret Ale gruppene takkes for fin innsats i året som er gått. Det er i gruppene aktivitetene legges til rette og drives. Gruppestyrene med trenerne har ofte en entusiasme og glede over idretten som også stimulerer foreldrene slik at disse engasjerer seg i barnas aktiviteter. Takk til de av dere foreldre som stiller opp som tillitsvalgte, trenere, oppmenn, kaffekokere, heiagjeng og ikke minst skaper et fint miljø som barna kan trives i både på trening og på dugnader. Takk for all dugnad som utføres! Idretten står sterkt i Dovre og våre utøvere har en rekke gode plasseringer både internasjonalt og nasjonalt. Idrettslaget håper at idretten også i årene som kommer vil gi mye glede både til barn og foreldre! Dombås 07 februar 2011 Leder hovedstyret Siw Anita Killi Kasserer Stein Erik Voldengen Styremedlem Njål Nyløkken Sekretær Styremedlem

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08

SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK. Idrettsglede for alle. www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 SKATVAL SKILAG KLUBBHÅNDBOK Idrettsglede for alle www.skatvalskilag.no VERSJON: 2015-06- 08 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Overordnede lover og regler... 5 Rammeverk for Skatval Skilag...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN. for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN for BERGEN DØVES IDRETTSKLUBB Organisasjonsplanen er vedtatt på idrettslagets årsmøte den 6. mars 2014 INFORMASJON OG UTARBEIDELSE AV ORGANISASJONSPLAN Organisasjonsplanen er et virkemiddel

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet april 2014 Norges Idrettsforbund skriver Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslaget interne organisering

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer