Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag 24.02.2014"

Transkript

1 o Arsmøte i Eidsvåg Idrettslag Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl Antall stemmeberettigede tilstede: 11 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent protokollen og to til å skrive under Det ble bedt om forslag. Som ordstyrer ble Inger Anne øyen foreslått, og enstemmig valgt. Som referent ble Vivian Høsteng foreslått og enstemmig valgt. Til å skrive under protokoll ble Torstein Alstad og Bente Hoem foreslått. Begge ble enstemmig valgt. o Sak 3 Arsmeldinger 2 O13 Hovedstyrets årsmelding ble presentert av Inger Anne øyen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Årsmelding for langrennsgruppa ble lest gjennom av Inger Anne øyen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Årsmelding for fotballgruppa ble presentert av Erlend Stubø. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Årsmelding fra allidrett ble lest gjennom av Inger Anne øyen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

2 Årsmelding for hopp-zalpingruppa ble lest gjennom av Inger Anne øyen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. Sak 4 Regnskap 2013 Balanse og resultat for hovedstyret ble presentert av Ivar øyen. Merknader: Det er beklagelig at ikke regnskapet er mer detaljert Balanse og resultat for allidrett ble presentert av Torstein Alstad. Balanse og resultat for fotballgruppa ble presentert av Torstein Alstad. Balanse og resultat for hopp/alpin ble presentert av Ivar øyen. Balanse og resultat for langrennsgruppa ble presentert av Jon Arne Bugge. Revisors merknad: Det er mangler i rutinene for regnskapsføring i alle gruppene. Revisor godkjenner regnskapene under forutsetning av at gode rutiner innarbeides fra. Ansvaret ligger hos hovedstyret. Årsmøtet godkjenner regnskapene under forutsetning av at revisors merknader blir etterfulgt. Revisjonsberetning er vedlagt. Sak 5 Budsjett 2013 Budsjett for hovedstyret ble presentert av Inger Anne øyen. Budsjett for allidrettsgruppa ble presentert av Inger Anne øyen. Budsjett for hopp/alpin ble presentert av Inger Anne øyen. Budsjett for langrennsgruppa ble presentert av Inger Anne øyen. Budsjett for fotballgruppa ble presentert av Inger Anne øyen. Alle budsjettene ble enstemmig godkjent..,.

3 Sak 6 Organisasjonsplan Inger Anne øyen orienterte. Organisasjonsplana er styringsverktøy og huskeliste for Eidsvåg idrettslag sitt arbeid. Alle gruppene oppfordres til å jobbe aktivt med planen gjennom året. Organisasjonsplan for Eidsvåg IL ble enstemmig vedtatt. Sak 7 Anleggsplan Anleggskontakt Ivar øyen orienterte. Fremlagte anleggsplan for ble enstemmig godkjent. Sak 8 Valg for Eidsvåg IL Alle innstilte kandidater ble enstemmig valgt, og sammensetningen av gruppene ble som følger: Arbeidsutvalget Inger Anne øyen Erling Sølvik Linn Pettersen Noralf Wadsten Ivar øyen Leder Nestleder Sekretær Kasserer Anleggskontakt (regnskapsfører Heidi Sæter) Langrennsgruppa John Arne Bugge Olav Svensli Helge Silset Unni Klokset Ivar øyen Janne Lene Svensli Line Svensli (ungdomskand.) Hopp-I alpingruppa Jan Erik Blø Eva Solstad Alme Marius Angvik Lars Magnus Gjermundnes Arnstein Aarstad Stein Erik Svensli Lars Atle Ødegård

4 I Allidrettgruppa Janne Aspås Angvik Jannicke Bugge Veronika Hansen Linda Morewood Ingrid Gjøen Kine Nerli Fotballgruppa Jonny Dyvik Geir Ove Istad Kjetil Samuelsen Inge Arild Fjøseid Monica Kalset Hånes Bente K. Hoem Ronny Sandnes Harald Wahlstrøm Radi Lazarov Trine Aspås Reinset (regnskapsfører Ann Kristin Dyvik) Valg av 4 representanter til årsmøte i Nesset idrettsråd Årsmøtet gir lederen fullmakt til å velge representanter. Dette ble enstemmig vedtatt. Protokoll godkjennes med følgende underskrifter: ~ \tcti \O~V\I\-- Bente Hoem Vl~~W:B Vivian Høsteng Nesset...a.L&... Sparebank

5 Revisjonsberetning Eidsvåg IL Til årsmøtet i Eidsvåg idrettslag Vi har revidert årsregnskapene for Hovedstyret, Hopplalpint, Langrenns gruppen, allidrett og fotballgruppen i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (RRB), kapitte/4. Arsregnskapet for regnskapsåret 2013 viser et overskudd på kr ,44 som fordeles: Hovedstyret Langrenns gruppen Hopp og alpint Fotballgruppen Allidrett SUM Herav Eidsvågdagene Omsetning , , , , , , ,00 Resultat , , , , , , ,28 Vi har utført følgende revisjonshandlinger: Kontrollert attestasjon av bilag og godkjennelse av transaksjoner. Kontrollert at kontingenter er innbetalt i samsvar med lister/register. Påsett at utgifter er dokumentert med bilag og at disse tilhører organisasjonsleddet. Vurdert hvorvidt det foreligger arbeidsdeling mellom den som initierer en transaksjon og den som betaler i bank. Kontrollere at det det må to signaturer til for utbetaling fra bankkonto. Kontrollert at bank er avstemt og at bankkonto i regnskapet stemmer med beholdning på årsoppgave fra banken Kontrollere kassebeholdning mot regnskap. Kontrollert at grunnleggende bokførings- og regnskapsprinsipper er fulgt ihht RRB Påse at idrettsanlegg og utstyr er forsikret Påse at det er ført betryggende kontroll med idrettslagets materiell og utstyr. Kontrollere tellelister/materellister mot regnskapet. Vi har avdekket følgende mangler i regnskapet: Det er utarbeidet en detaljert revisjons rapport til alle undergruppene i laget, der vi har påpekt mangler og forbedringspunkter i forhold til RRB 4. Kan kort oppsummeres: Slik regnskapene ble forelagt revisjon var det ikke mulig å kontrollere at kontingenter som er innbetalt samsvar med lister/register. Bedre rutiner ved salg og håndtering av kontanter og kasse. Innføre telling/oppgjørsskjema med signatur fra minimum 2 personer ved arrangement. Kvitteringsbok ved f.eks salg av juletrær, egen kassebok som dokumenterer innskudd til bank f.eks i Solbjøra. Spesielt må det gjøres forbedringer av oppgjørene på Eidsvågdagene. Rutiner ved oppstart av ny aktivitet. Der de enkelte undergruppene håndterer dette likt. Deltaker lister og rutiner for innbetaling av kontingent, bør ikke skje kontant, men bruke giro. Revisjon skal også påse at tilskudd er benyttet i henhold til vilkårene for tilskuddet. Det må innføres rutiner slik at det lar seg gjøre. Mulig dette kan løses ved punkt i årsberetningen og ved at dokumentasjon ligger ved bilag i regnskapet. Attestasjon av bilag og godkjennelse av transaksjoner mangler, her må det innføres en rutine som fyller kravene ihht RRB. Og vurder om det skal innføres ny rutine ved utbetaling fra bankkonto. En del utgifter er for dårlig dokumentert, legg ved bestillingsdokumentasjon/annet som bekrefter kjøpet og sørg for at faktura/betalingsdokumentasjon er stilet til laget. Tellelister; lager som er balanseført, bør automatisk følge med regnskapene til revisjon. Anleggsregister, bør settes opp slik at revisjon kan sammenstille mot forsikring etc.

6 Konklusjon Vi har gjennomført en grundig revisjon av årsregnskapene i Eidsvåg IL og har vært gjennom alle bilagene. Hovedinntrykket etter revisjonen; Det er et stort forbedringspotensiale for å møte Norges idrettsforbund sine regnskaps - og revisjonsbestemmelser. Det nye styret i EIL må lage noen rutiner og gi opplæring slik at laget følger bestemmelsene som gjelder. Fokuser på to områder i, nye rutiner for håndtering av kontanter/oppgjør ved arrangement og signatur på bilagene. Da har man kommet langt er vår konklusjon. Avdekte funn er delvis rettet etter revisjon. Avvikene er presentert leder i hovedstyret og kassererne i undergruppene. Dersom ovenstående punkter blir fulgt opp og rettet mener vi at årsregnskapet for 2013 kan fastsettes som idrettslagets årsregnskap for februar Aud Rød Rune Skjørsæther

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer