HVORDAN KAN VI SOM PSYKOLOGER FORSTÅ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN KAN VI SOM PSYKOLOGER FORSTÅ"

Transkript

1 HVORDAN KAN VI SOM PSYKOLOGER FORSTÅ PROBLEMKOMPLEKSET DIABETISK SLITENHET? DIABETESFORUM AUGUST 2013 Jon Haug Spesialist i klinisk psykologi, dr.philos

2 SPØRSMÅL TIL DISKUSJON Er diabetisk slitenhet en spesiell form for slitenhet? Hvordan kan diabetisk slitenhet beskrives? a) kroppslige kjennetegn b) opplevelsesmessige kjennetegn Sannsynlige årsaker til diabetisk slitenhet diabetesspesifikke årsaker Psykologiske konsekvenser

3 SLITENHETSTILSTANDEN ER VELKJENT Felles betegnelse på en opplevelsesmessig tilstand som inneholder både en kroppslig og en følelsesmessig komponent. Opplevelsen gir mening først når den kan koples til årsaken Årsaken kan være av positiv eller av negativ karakter

4 POSITIVE ÅRSAKER TIL SLITENHET Selvvalgt hardt arbeidspress Selvvalgte fysiske utfordringer Positivt stress

5 NEGATIVE ÅRSAKER TIL SLITENHET Arbeid under press pålagt av andre Smerter søvnmangel Holde ut noe man ikke har valgt selv Negativt stress Sykdom

6 SLITENHETSTILSTANDEN OG SLITENHETSBEGREPET Slitenhet er en av topp 10 symptomer som folk presenterer hos legen (Levekårsundersøkelsen 2002)

7 SLITENHETSBEGREPET ER KOMPLISERT Tilstøtende begreper: Utmattet Utbrent Ekstremt trøtt Overanstrengt Energiløs Tappet for krefter Uten overskudd Deprimert

8 VANLIGE/NORMALE ÅRSAKER TIL SLITENHET Sirkulasjons/respirasjonsproblemer Infeksjoner Dehydrering Ernæringsbrist Ekstrem innaktivitet Ekstrem aktivitet Smerter Søvnforstyrrelser Hormonforstyrrelser Psykiske belastninger Stress Bekymringer M.m.

9 ALDRING OG SLITENHET Aldring og sykdom er to forskjellige ting selv om energien kan være redusert med så mye som 50% ved 70 års alder I følge Statistisk Sentralbyrå har 44% av alle som er over 67 år sykdommer i skjelett og muskelsystemet Sykdommer og plager fra muskel og skjelett systemet er i dag den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygd, og den vanligste årsaken til å oppsøke lege. Det er også plager fra disse to systemene som oftest nevnes av folk som begrensende, smertefulle og energitappende (Tidsskr Nor Lægeforen, 2001)

10 KJENNTEGN KNYTTET TIL ULIKE FORMER FOR SLITENHET CFS/ME normal slitenhet diabetisk slitenhet mangel på energi flate batterier forsvinner ikke ved hvile flate batterier mangel på energi flate batterier forsvinner ved hvile forsvinner kanskje ved hvile? innsovningsvansker ikke innsovningsvansker kanskje innsovningsvansker? orker lite ved å ta seg kraftig sammen plagene forverres ved all type aktivitet uklar somatisk årsak Kan vanskelig behandles orker mye ved å ta seg kraftig sammen plagene forverres vanligvis ikke ved stor aktivitet sammensatt årsaksbilde kan restitueres orker mer ved å ta seg kraftig sammen plagene forverres ved fysisk aktivitet klar somatisk årsak? kan kanskje behandles?

11 HVORDAN KAN DIABETISK SLITENHET BESKRIVES? Kroppslige kjennetegn

12 HOLDEPUNKTER FOR AT TILSTANDEN ER KNYTTET TIL INSULINREGULERINGEN Høye skårer på slitenhet (fatigue) hos barn og ungdom med diabetes (Varni JW. et al.; Pediatr Diabetes, 2009) Etter høye blodsukkerverdier (>16 mmol/l i 3 timer) var muskelstyrken signifikant redusert. Dette kan spille en rolle i utviklingen av utmattelse (fatigue) ( Andersen H. et.al.; Diabet Med, 2005) Leddplager er vanligere hos mennesker med diabetes (både type 1 og type 2 diabetes), og forekomsten er relatert til den glykemiske kontroll (Tishler M. et.al.; Rheumatol Int., 2003) Etter nattlig hypoglykemi var den fysiske ytelsesevnen redusert (King P, Kong MF et.al.; Diabetes Care, 1998)

13 TYNNFIBERNEVROPATI Polynevropati betyr at flere av nervene i kroppen ikke fungerer som de skal, og affiserer vanligvis føttene, og da spesielt de tynne nervefibrene Symptomene har et gjenkjennelig mønster: * smerter i føttene * endret temperaturfølelse * brennende følelse i føttene * nedsatt følsomhet for trykk Klausen, A.O. Tidsskrift for Den norske legeforening, 2013

14 REVMATISKE PLAGER Diabetes er assosiert med en rekke revmatiske lidelser, og har sammenheng med diabetesvarighet og metabolsk kontroll Hånd og skulder plager er de mest vanlige revmatiske plagene ved diabetes Disse tilstandene påvirker pasienters livskvalitet Ibrahim, A. Clin Rheumatol, 2012, review artikkel

15 LEDDBEVEGELIGHET Nedsatt leddbevegelighet Empirisk dokumentert sammenheng med: HbA1c Alder Diabetesvarighet ved type 1 diabetes Nyre- og øyenbunnsskader hos menn, makrovaskulær sykdom hos kvinner med type 1 diabetes nevropati ved type1diabetes Hjertesykdom ved type 2 diabetes Tore Julsrud Berg, 2013

16 PLAGER I HENDER OG FØTTER Diabetisk hånd Limited Joint Mobility (LMJ) Nedsatt bevegelighet av ledd Særlig fingre, sjelden håndledd I føtter assosiert med nevropati Begynner ofte i ring- og lillefinger uten smerte Prevalens 8-58% ved type 1 diabetes Behandling: Steroid-injeksjoner, fysioterapi Tore Julsrud Berg, 2013

17 CARPAL TUNNEL SYNDROM Inneklemming av nedre medianus Dovenhet, prikking, stikking i peke- og langfinger Særlig om natta Rammer 7-16% av diabetikere spesielt hos kvinner Øket væske i vevet Behandling: Kirurgisk spaltning av sene Tore Julsrud Berg 2013

18 FROZEN SHOULDER Adhesive capsulitt Frozen shoulder Prevalens 10-20% av diabetikere mot 2-3% hos ikke diabetikere, ofte begge skuldre Smertefull Sammenheng med: Alder, diabetes varighet ved type 2, autonom nevropati, retinopati, HbA1c. Ramchurn, Eur J Int Med 2009 Behandling: steroider, bevegelse, fysioterapi Tore Julsrud Berg 2013

19 MULIG FELLES BAKGRUNN FOR UTVIKLINGEN AV KROPPSPLAGER SOM KAN FØRE TIL DIABETISK SLITENHET Endringer i bindevevet: Ved diabetes skjer det systematiske endringer i blodårenes bindevev som fører til at bindevevet blir stivere. Det dannes AGE (avanserte glykosylerte endeprodukter) som gir crosslinking (broer) mellom proteiner, for eksempel kollagen. Det dannes mer ved høyt blodsukker, og dette har stor betydning for diabetiske senkomplikasjoner, inflammasjoner og aterosklerose (Julsrud Berg T; doktorgradsarbeid, Aker Diabetes Forskningssenter, 1998) (Omsland, TK.; Tidsskr Nor Lægeforen nr. 2, 2006) (Gharagozlian, S; doktogradsarbeid, Det medisinske Fakultet, 2007)

20 FRA EN FYSIOTERAPEUTS KLINISKE ERFARING Bindevevsmassasje: jeg har behandlet mange som har diabetes og et stivt bindevev. Det er omtrent som om de har på seg en for trang dykkerdrakt. Det gir smerter, og krever mye energi når kroppen skal brukes. Tradisjonell fysioterapi virker nesten paradoksalt fordi man i den behandlingen starter i feil ende. Ved vanlig massasje støter man mot en bindevev som mangler den fleksibilitet som er nødvendig for å nyttiggjøre seg energifrigjøringen. Derfor må bindevevet bli mer elastisk først. Tilstanden minner om revmatiske plager som har betegnelsen sklerodermi (muntlige utsagn fra fysioterapeut Elin Røkke, 2010)

21 HVORDAN KAN DIABETISK SLITENHET BESKRIVES? Opplevelsesmessige - psykologiske kjennetegn

22 TYPE 1-DIABETES I OVER 30 ÅR alle tror de vet noe om hvordan jeg har det, men min opplevelse av slitenhet er annerledes enn deres ingen kan se det utenpå oss. Vi ser friske og opplagte ut, men vi er utmattet og forferdelig slitne. Hvordan skal vi få forståelse for dette? Når vi sier at vi er så slitne så får vi stort sett til svar at det er andre også. Det som er så vanskelig er å sette ord på denne spesielle følelsen slik at folk skjønner at dette er noen annet. Først når de forstår det kan vi kreve at det blir tatt hensyn til, for eksempel ved at vi kan få en ekstra fridag noen ganger for å samle krefter

23 TIDLIGERE FORBUNDSLEDER SINDRE BØRKE En time pr. dag i ubalanse på grunn av blodsukkerverdier utenfor normalområdet 50 år med diabetes 2 år i ubalanse

24 KLINISKE UTSAGN JEG HAR BLITT STIV OG TREIG JEG HAR MYE SMERTER JEG ORKER IKKE LIKE MYE SOM FØR JEG GIDDER IKKE LIKE MYE SOM FØR JEG TRENGER MER SØVN OG HVILE JEG GLEDER MEG IKKE LENGER JEG OPPLEVER TING MER NEGATIVT ENN FØR DET HAR BLITT MER KREVENDE Å HA DIABETES JEG HAR BLITT EN BELASTNING FOR ANDRE

25 DIABETISK SLITENHET PSYKOLOGISKE ÅRSAKER Grunnleggende knyttet til den kompliserte reguleringsoppgaven: Alltid passe på aldri fri alltid kontrollere forhindre hypo og hyperglykemi være i balanse kroppslig og mentalt fokus på forutsigbarhet og kontroll - frihetsberøvelse Ikke klare oppgaven bra nok selvbebreidelse og stigmatisering i pasientrollen Negative tanker og forestillinger om framtida, og reell forverring av helsa automatiserte negative tankemønstre Smerter leddforandringer muskelplager bindevevsendringer negativt kroppsfokus Sliten av å være sliten den vonde sirkel kronisk energimangel

26 PSYKOLOGISKE KONSEKVENSER Negativt tankemønster Negativt stemningsleie Fysisk innaktivitet Sosial innaktivitet Redusert livskvalitet Tidlig uførepensjon

27 DIABETISK SLITENHET KAN SYNES Å VÆRE NOE SÆREGENT En tilstand med spesifikke kjennetegn knyttet til bindevevet En tilstand med utspring i et langt liv med type 1-diabetes En tilstand som oppleves annerledes en vanlig slitenhet En tilstand som kan oppleves som en egen sykdom En sykdomstilstand som det er viet liten klinisk og vitenskapelig interesse for Et viktig og interessant framtidig forskningsområde

28 NYTTEVERDIEN AV FOKUSERINGEN PÅ DIABETISK SLITENHET Når en ny diagnose skal lages så skal: diagnosen skille sykdommen fra andre sykdommer (differensialdiagnoser) det være mulig å beskrive et spesifikt sykdomsbilde ( en kombinasjon av konkrete undersøkelser og subjektive opplevelser)

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3

Innholdsfortegnelse. Type 2-diabetes... 3 En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Diabetes Innholdsfortegnelse Om diabetes... 3 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 3 Risikotest/ diabetestest... 4 BLODSUKKERREGULERING OG EGENMÅLING... 5 Normal

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no

Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland Senter for Krisepsykologi Oslo www.krisepsykologi.no Hva gjør vi når en medarbeider er utbrent? Rune Stuvland www.krisepsykologi.no Utbrenthet er et populært, men omstridt begrep. Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer