NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister"

Transkript

1 NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov.

2 Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?... 3 Kategori versus. rettigheter... 3 Pålogging til NIR... 3 To-trinns pålogging... 3 Nedlasting av EVRY Buypass Code til smart-telefon... 3 Tilgangsstyring... 5 Brukeradministrasjonssystemet... 5 Startskjermbilde / Hjem... 5 Opprett ny bruker... 5 Roller... 6 Søkefeltet... 7 Sortering... 7 Sette passord... 8 Redigere (kun kommuneadministratorer) Systemroller og tilganger Finne frem i NIR Søke opp personer Hvordan er NIR bygd opp? Norskopplæring i NIR Hva skal registreres? Registrere kontakt med person Registrere vedtak Registrere timer & fravær Registrere språk og spor Se prøveresultater Introduksjonsprogram i NIR Hva skal registreres? Registrer kontakt eller krav/søknad Registrer vedtak Vedtak om permisjon Fristberegning Registrere tiltak og fravær Tiltak Registrere tiltak som erstatter andre i en periode

3 Fravær Ferie og høytidsdager Fravær etter endt fødselspermisjon Registrere sluttårsak Deltakerbevis Tilskudd i NIR Se utbetalt norsktilskudd til kommunen Registrere krav om asylnorsk-tilskudd Rapporter i NIR Hente ut rapporter Veiledning og support

4 Introduksjon til NIR Hva er NIR? NIR er et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og formålet er å dokumentere deres deltakelse i ordningene i introduksjonsloven. Det er kommunens ansvar å fatte vedtak etter introduksjonsloven og å registrere enkeltpersoner deltakelse i ordningene. Kategori versus. rettigheter NIR er ikke et rettighetsregister. Det vil si at man ikke kan legge til grunn at en person har eller ikke har rettigheter etter introduksjonsloven på bakgrunn av om personen fremkommer i NIR eller ikke. NIR beregner kategorier, som sier noe om potensielle rettigheter. Kommunene tildeler rettigheter etter introduksjonsloven gjennom sine vedtak om introduksjonsprogram og/eller norskopplæring. Det er vedtak om oppholdstillatelse, fra UDI eller UNE, som danner grunnlag for beregningen av kategori, og det er kategorien som er grunnlaget for kommunenes vedtak om deltakelse i ordning. Pålogging til NIR To-trinns pålogging For å få tilgang til NIR må man bruke en "to-trinns-pålogging" som innebærer at man oppgir to slags passord. To trinns pålogging baserer seg på prinsippet om at brukere identifiseres med både hvem man er og noe man har. Man må først oppgi sitt brukernavn og passord for å angi hvem man er. Deretter blir man bedt om å oppgi en engangskode som genereres fra app en EVRY Buypass Code. Denne engangskoden er da noe man har. Nedlasting av EVRY Buypass Code til smart-telefon For å kunne motta engangskode til pålogging i NIR er det nødvendig å laste ned app en EVRY Buypass Code. Dette gjøres ved å sende "ID EVRY" som sms til Du vil da motta en melding fra 1960 som inneholder en link. Når du klikker på denne linken vil du bli ledet til den app-butikken som gjelder for din telefon, f.eks Apple AppStore eller google Play. Derfra er det gratis å installere app'en på telefonen. For informasjon om hvordan man installerer app'en: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/display/bpcode/installering+av+app 3

5 Man kan også laste ned direkte fra markedsplass for den telefonen man har. Pass da på at du velger EVRY sin versjon av Buypass Code-appen. Fra Googles Play (Android): Fra Appstore (iphone): 4

6 Hvis du laster ned denne app'en via wifi (trådløst internett) koster det ingenting 1. Tilgangsstyring Informasjonen du får tilgang til i NIR er avhengig av hvilke bruker-roller du har. For eksempel vil en "introbruker" ha tilgang til informasjon om personers introprogram, en "lesebruker" vil kun ha tilgang til å lese informasjonen osv. Det er kommuneadministrativ bruker som tildeler slike roller, ut fra hvilke tjenstlige behov du har. Du får altså roller tilpasset de arbeidsoppgavene du har i NIR. Brukeradministrasjonssystemet Startskjermbilde / Hjem Når en kommuneadmin logger seg inn er skjermbildet i Brukeradministrasjon slik 2 : Denne gir en oversikt over brukerne i den kommunen / bydelen denne brukeren er kommuneadmin for. Her kan innlogget bruker velge å legge til brukere, eller redigere de som eksisterer i kommunen. Dersom brukeren er kommuneadmin for flere enn én kommune, vil de øvrige kommunene han administrerer være tilgjengelig via nedtrekkslisten Bydel:. Opprett ny bruker Knappen «Legg til bruker» gir følgende skjermbilde: 1 Det kan derimot bli belastet for nedlasting av data dersom man laster ned via 3G eller 4G, avhengig av telefonabonnement. 2 Systest og versjonsnr er kun synlig i ST og AT-miljøet, ikke i PROD. 5

7 Her legges til en eller flere roller, e-postadresse og mobiltelefonnr. E-postadresse og Mobiltelefonnr må også fylles inn for at brukeren skal bli opprettet. Når bruker er opprettet kommer man til følgende skjermbilde, samt at en e-post sendes til oppgitt e- postadresse med beskjed om å gå til URL i e-posten og lage et passord. Roller Gjeldende utløpsdato for rollen Kommuneetterregistrerer er 60 dager. For de øvrige rollene er gjeldende utløpsdato satt til 10 år. 6

8 Søkefeltet Søkefeltet kan brukes for å finne bestemte brukere. Denne søker i brukernavn, fornavn, etternavn, e- postadresse mobiltelefonnr, brukerstatus. Og man kan søke både med et begynner med søk og et inneholder søk. Sortering Alle tabellene / listene over brukere kan sorteres synkende/stigende på den kolonnen man ønsker. Kolonnen som er premissgiver for sorteringen er markert med en mørkegrå pil. Dersom brukeren trykker på f.eks. Fornavn én gang, vil innholdet sorteres stigende på fornavn. Trykker man én gang til på Fornavn, vil innholdet sorteres synkende på fornavn. 7

9 Sette passord Brukeren man oppretter får tilsendt en e-post fra systemet. I denne e-posten bes brukeren gå til en URL for å sette sitt passord første gangen. Klikker man på URL en kommer brukeren til følgende side for å sette sitt passord til systemet. 8

10 9

11 Redigere (kun kommuneadministratorer) Klikker man på penn-ikonet kommer administratorbruker til redigeringskjermbildet. Der kan en redigere både personalia og rollene i de ulike kommunene administratoren har skrivetilgang til: Systemroller og tilganger Det er definert et sett med systemroller i IMpact, og hver av disse rollene har gitte privilegier som styrer hvilken lese- og skrivetilgang bruker har, dvs. hvilken oppdateringsfunksjonalitet, rollen har tilgang til. Det er kun kommuneadministratoren som har tilgang til å tildele eller redigere rollene for en kommunebruker. Kommuneadministrator har tilgang til å redigere følgende roller: 1. Kommuneles. Kan se på data, med unntak av lukkede data, for alle personer med beregnet kategori. 2. Kommuneintro. Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet introordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 2 måneder tilbake i tid. 3. Kommunenorsk. Tilgang til å utføre handlinger på personer tilknyttet norskordning, som har oppfølgingskommune/bydel lik brukers kommune/bydel, inkludert etterregistrering 2 måneder tilbake i tid. 4. Kommunetilskudd. Tilgang til å søke om per capita tilskudd. 5. Kommunetilskuddasylsøker. Tilgang til å angi at egen kommune «søker» om tilskuddstypen Norskopplæring for asylsøkere i mottak og tilbyr asylnorsk. 10

12 Kommuneadministrator har ikke tilgang til å redigere følgende roller: 1. Kommuneetterregistrering. Tilgang til å gjøre etterregistreringer senere enn 2 måneder, men maks 12 måneder tilbake i tid. 2. Kommunesuperbruker. Rollen har alle privilegier bortsett de som er knyttet til kommuneadministrator. Kommuneadministrator kan kun se sine egne supportsaker. 3. Kommunesupport. Tilgang til å se alle supportsaker i en kommune. 4. Kommuneadministrator. Opprette nye brukere, tildele og redigere rollene for disse. Kommuneadministrator har ikke tilgang til NIR-data. 11

13 Finne frem i NIR På venstre side av skjermbildet finner du navigasjonsmenyen. Her kan du finne frem til funksjonene som er tilgjengelig for din bruker. Hvilke valgmuligheter du finner her vil avhenge av din(e) brukerroller. Søke opp personer Søkefeltet i NIR lar deg søke opp personer basert på DUF-nummer, fødselsnummer, fødselsdato eller navn. Feltet for "DUF-/Fødselsnummer" gjenkjenner om du taster inn et DUF-nummer på 12 siffer, eller et fødselsnummer på 11 siffer. Du skal altså velge enten DUF-nummer eller fødselsnummer i dette feltet. Har man ikke hele fødselsnummeret kan man søke på fødselsdato i feltet "Fødselsdato." Her kan man enten velge en dato ved å klikke seg frem i datovelgeren, eller skrive datoen direkte på formatet "dd.mm.åååå." Dersom du søker etter en navngitt person der du er sikker på stavemåten, kan du oppgi hele personens navn på formatet "etternavn, fornavn" for å finne vedkommende. Det er også mulig å oppgi bare ett navn, eller deler av navnet. Søket vil da gi flere resultater og liste opp alle som kan passe til søket. Det er også mulig å kombinere flere søkefelt for å begrense antall treff i søket. F.eks. kan man søke på en kombinasjon av fødselsdato og deler av navn slik: 12

14 I feltet over søkeresultatet vises informasjon om hva søket er basert på. I dette eksempelet står det at søket er basert på en kombinasjon av en fødselsdato og et navn. Merk at dersom du søker på en måte som kan gi et resultat der flere personer kommer opp, så vil det kun vises personer som du har tilgang til å se. I de fleste tilfeller vil det si personer som er bosatt i din kommune. Søker du derimot på en måte som kun kan gi én person som resultat, dvs. på DUFnummer eller fødselsnummer, så vil du kunne få opp personen selv om han/hun ikke er bosatt i din kommune. Det vil da kun være mulig å se informasjonen, men ikke registrere noe. Dersom du klikker på DUF-nummeret som kommer frem i søkeresultatet, vil man komme inn i personens person-mappe. Hvordan er NIR bygd opp? Når man har søkt frem en person vil man få frem denne personens "personmappe." Denne personmappa inneholder all informasjon som du har tilgang 3 til å se om denne personen. Personmappa åpner seg i fanen for grunndata. NIR er oppbygd med dynamisk fanevisning. Det vil si at hvilke faner som vises på en person endrer seg avhengig av hva som er registrert på personen. Eksempelvis må man først registrere et vedtak om tildeling av introduksjonsprogram i fanen INTRO, før fanen Deltakelse INTRO framkommer og gir mulighet for registrering av tiltak og fravær i programmet. Informasjonen i grunndata-fanen gir en rask oversikt over nøkkelinformasjonen om personen og dekker det som er beskrevet i 5 i forskrift om NIR. 3 Se kapittel om tilgangsstyring for mer informasjon om hva som avgjør hvilke tilganger man har. 13

15 Figur 1: Elementene i personmappefanen "Grunndata" 1. Personalia: Helt øverst i skjermbildet finner man personalia. Disse opplysningene vil vises der uavhengig av hvilken fane man velger. 2. Faner: Her finner man ulike faner for å se flere detaljer om de ulike ordningene og tilskudd. Personmappa åpner seg ved å klikke på fanen "Grunndata." Der skal det ikke registreres noe. For å gjøre registreringer må man klikke videre til de enkelte fanene. 3. Kategorier: Her finner man en oversikt over hvilke kategorier som er aktuelle for personen. Kategorier er beregnet på bakgrunn av informasjon om oppholdstillatelse, adresse og alder Beregningslogg: Ved siden av kategoriene finner man et ikon med en "i" på. Klikker man her vil man få opp en logg over hvilke kriterier som ligger til grunn for beregningen av kategori. 5. Ordning: Her kommer det opp hvilke ordninger kategoriberegningen gjelder for. 6. Status: Her vil det vises hvilken status personen har i de ulike ordningene. Det som står her vil indikere f.eks. om kommunen har fattet vedtak, om personen deltar i ordning, om personen er i permisjon osv. 7. Oppholdstillatelser: Det vises også en oversikt over personens oppholdstillatelser og hvilke hjemler i utlendingsloven de er gitt etter. Dette gir kommunene en mulighet til å kontrollere at kategoriberegningen stemmer, og til å fatte riktig vedtak etter introduksjonsloven. 8. Oppfølgingskommune og Adresser: Det vises oversikter over personens adressehistorikk. Som hovedregel vil oppfølgingskommune være samme kommune som gjeldende adresse er i, men i enkelte tilfeller der det er andre avtaler, kan en annen kommune stå oppført som oppfølgingskommune. 4 For mer informasjon om Kategori, se kapittelet "Kategori versus. Rettigheter" på s. 3 14

16 Norskopplæring i NIR Hva skal registreres? Forskrift om NIR 7 angir hvilken informasjon kommunene er pliktige å registrere i NIR for personer omfattet av ordningen "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap." Denne paragrafen spesifiserer også at det er en frist på to måneder til å registrere disse opplysningene. Videre kommer en beskrivelse av hvordan man utfører registreringene. Registrere kontakt med person Introduksjonsloven 18 fastslår at personene selv har en handlingsplikt til å fremsette krav eller søknad for å få norskopplæring. Kommunen har da en frist på tre måneder til å starte opp opplæringen. Kommunen har også en generell veiledningsplikt etter forvaltningsloven, og må informere personer som kan ha rett/plikt til norskopplæring om dette. På bakgrunn av dette kan slik kontakt med person registreres i NIR. Man finner mulighetene for slik registrering under fanen "NORSK." 15

17 Lenken "Registrer kontakt med person" brukes når kommunen har tatt kontakt med en person for å informere om mulige rettigheter til norskopplæring. Her er det kun dato for kontakten som skal registreres. Lenken "Registrer krav/søknad fra person" brukes dersom en person henvender seg for å fremsette krav/søknad om norskopplæring. Her skal dato for kravet/søknaden registreres, og i tillegg skal det angis hva kravet/søknaden gjelder. Det er to typer krav/søknader som kan registreres: norskopplæring eller utsatt oppstart. Nærmere bestemmelser om når det kan være aktuelt å bruke søknad om utsatt oppstart finnes i introduksjonsloven 17 femte ledd og tilhørende rundskriv. Registrere vedtak Når man skal registrere vedtak om norskopplæring må man gå til fanen "NORSK": Under "Aktive vedtak og avslutning av opplæring" finner man linken "Registrer nytt vedtak:" Når man klikker på linken "Registrer nytt vedtak," vil man få frem en boks som ser slik ut: 16

18 Her må man først velge hva vedtaket gjelder. Det gjøres i en rullegardin-meny som er kalt "Vedtakstype." De fleste vedtakstyper opererer med flere datofelter. Noen datoer er obligatoriske å oppgi. Startdato - Angir når det som blir vedtatt starter. F.eks. ved vedtak om "rett og plikt til norskopplæring" vil denne datoen angi når selve opplæringen starter. Sluttdato Angir nå det som blir vedtatt slutter. F.eks. ved vedtak om permisjon vil denne datoen angi når permisjonen slutter. Vedtaksdato Angir datoen da selve vedtaket formelt ble fattet. Denne datoen kan f.eks. være en annen enn registreringsdatoen Registrert dato Datoen da registreringen ble foretatt i NIR. Denne datoen settes automatisk av NIR. Avhengig av hvilken vedtakstype man har valgt, vil det noen ganger være nødvendig å velge hvilket utfall vedtaket får. Det er vanligvis snakk om f.eks. innvilgelse eller avslag. I tilfeller der man velger avslag skal det også fylles ut en begrunnelse for avslaget. Registrere timer & fravær For å registrere deltakelse i norskopplæring må man gå til fanen "Deltakelse NORSK." Her vil man øverst i fanen se en oversikt over nåværende status for deltakelsen. Der vises et beregnet gjennomsnitt av tilbudte timer per uke, og en oversikt over hvor mange timer som er gjennomført. 17

19 Deltakelse registreres ukesvis, og man legger inn en ny periode ved å klikke på linken "Registrer deltakelse." Man får da opp et skjema som ser slik ut: Her velger man først hvilket år og hvilken uke man skal registrere for. Deretter fyller man ut antall timer for deltakelse og/eller fravær. Dersom man velger «lagre» er det mulig å fortsette å registrere for flere uker. Dersom man velger «lagre og lukk» vil skjemaet for å registrere deltakelse forsvinne, og man kommer tilbake til fanen «deltakelse NORSK». Det er også mulig å redigere på en tidligere registrert uke på denne måten. Da er det svært viktig at man legger inn den korrekte totalsummen av timer for den uka. 18

20 Registrere språk og spor Registrering av informasjon om språk og opplæringsspor gjøres i fanen "Kartlegging" Øverst i fanen er det nedtrekksmenyer der man må velge personens morsmål og anbefalte opplæringsspråk. Denne informasjonen er knyttet til retten til å få 50 timer samfunnskunnskap på et språk man forstår, jf. forskrift om læreplan. Feltet "Morsmål" skal fylles ut med personens morsmål. De to andre feltene under "Språk" skal fylles ut med henholdsvis første og andrevalg for anbefalt opplæringsspråk. Det vil si et språk som vedkommende kan få opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. Under "Opplæringsspor" velges hvilket spor deltakeren er på, og datoen for plassering på sporet. Dersom spor endres må det gjøres en ny registrering med ny dato. Se prøveresultater I fanen for kartlegging kan man finne informasjon om personens prøveresultater i norsk. Dersom personen har avlagt noen norskprøver vil informasjon om disse vises under overskriften "Prøveresultater." 19

21 Det vises informasjon om hvilken prøve det var, prøveresultat, prøvedato, samt om personen ikke møtte opp til prøve, har betalingsplikt eller hadde gyldig fravær til prøven. Informasjonen i denne oversikten hentes inn automatisk fra VOX sine systemer. Det er derfor ikke noe som skal registreres av kommunen i NIR omkring dette. 20

22 Introduksjonsprogram i NIR Hva skal registreres? Forskrift om NIR 6 angir hvilken informasjon kommunene er pliktige å registrere i NIR for personer omfattet av ordningen "Introduksjonsprogram." Denne paragrafen spesifiserer også at det er en frist på to måneder til å registrere disse opplysningene. Videre kommer en beskrivelse av hvordan man utfører registreringene. Registrer kontakt eller krav/søknad Introduksjonsloven 3 sier at kommunen er pliktig å tilrettelegge program innen tre måneder etter bosetting eller etter at krav er fremsatt. Tidspunktet for bosetting kan i tilfeller som gjelder familiegjenforente være uklart, derfor baserer man seg på at disse fremsetter krav selv. Personer som får kategorien "Kan tilbys introduksjonsordning" må også fremsette søknad om dette. Det er først og fremst dette som registreres under "Kontakt med person." Det gjøres i fanen "INTRO" Under overskriften "Kontakt med person" finner du to linker: "Registrer kontakt med person" brukes for å registrere at kommunen har kontaktet personen for å informere om muligheten for introduksjonsprogram. "Registrer krav/søknad fra person" brukes når en person har fremsatt krav eller søknad om introduksjonsordning. Registrer vedtak For å registrere vedtak i introduksjonsordning må man gå til fanen "INTRO:" Under overskriften "Aktive vedtak og avslutning av ordning" kan man klikke på linken "Registrer nytt vedtak." 21

23 Det vil da komme frem en boks der tilgjengelige vedtak kan registreres. Først skal man velge hvilken vedtakstype man vil registrere. F.eks. kan det være et vedtak om introduksjonsprogram, eller om permisjon. Avhengig av hvilken vedtakstype man velger vil det bli nødvendig å fylle ut flere felt. Dersom feltene ikke er aktuelle for den valgte vedtakstypen vil det ikke gå an å skrive noe der. Felt som er markert med en rød stjerne er obligatoriske å fylle ut for den valgte vedtakstypen. For noen vedtak er det også nødvendig å velge et utfall, f.eks. "innvilgelse" eller "avslag." Dersom avslag velges må man også velge en begrunnelse for avslaget. Vedtak om permisjon For vedtak om permisjon, som påvirker fristen for gjennomføring av program, vil det i tillegg komme frem knapper for å angi om permisjonen skal legges til som kalenderdager eller virkedager. Om det er kalenderdager eller virkedager avhenger av hvilken type permisjon som registreres, og dette reguleres av fraværs- og permisjonsregelverket. 22

24 Fristberegning Det er snakk om flere frister når det gjelder introduksjonsordningen. Disse fristene er nedfelt i introduksjonsloven 2 og Frist for oppstart Denne fristen er tre måneder etter bosetting, for personer som blir bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, og tre måneder etter at krav blir fremsatt for personer som ikke er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen. For personer som ikke er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen vil fristen for oppstart være to år fra bosettingsdato inntil krav/søknad er fremsatt. 2. Frist for gjennomføring av ordningen Denne fristen er i utgangspunktet to år, og beregnes fra vedtaksdato. Fristen kan også endre seg dersom det blir registrert permisjoner eller annet gyldig fravær ut over 10 dager. Denne fristen vil også utvides med ett år dersom det registreres vedtak om utvidet deltakelse i ordningen (et tredje år). Også etter at det eventuelt er registrert utvidet deltakelse kan fristen endre seg dersom det registreres permisjoner eller fravær ut over 10 dager. Registrere tiltak og fravær Registrering av innholdet i programmet (tiltak) og fravær gjøres under fanen "Deltakelse INTRO." Denne fanen kommer først til syne etter at vedtak om introduksjonsordning er registrert. 23

25 Øverst i fanen finner man nedtrekksmenyer for å velge hvilken periode man vil vise eller registrere for. Her velger man først hvilket år, og så hvilken periode/måned. Den grønne boksen under gir en oversikt over omfanget av personens tilbud om, og fravær fra introprogram. Det gjennomsnittlige tilbudet per uke er et beregnet gjennomsnitt basert på registreringene i valgte periode(r). Tiltak Registreringen av tiltak gjøres ved å klikke på linken "Registrer/rediger tiltak" under overskriften "Tiltak" 24

26 Man vil da få opp en registreringsboks, der man velger perioden man ønsker å registrere eller redigere tiltak for. Når man har valg periode klikker man på "Legg til" for å registrere et nytt tiltak. Man vil da se at det dukker opp flere felt som må fylles ut. Under "Tiltaksgruppe" skal man velge hvilken type tiltak man skal registrere. Neste felt er "Tiltak" som er en nærmere detaljering av hvilket tiltak innenfor tiltaksgruppen man vil registrere. Dato feltene "Fra dato" og "Til dato" brukes til å angi hvilken periode tiltaket varer. Det er fult mulig å velge datoer som går utover valgte periode for registrering. I feltet "Timer per uke" må man oppgi et tall for hvor mange timer i uka dette tiltaket utgjør. Når man klikker "Lagre" vil man få opp en "kvittering" for at registreringen er fullført, og man vil også se at gjennomsnittlig tilbudte timer per uke for valgte periode er oppdatert: Registrere tiltak som erstatter andre i en periode Dersom man ønsker å legge inn alternative tiltak i en periode der det allerede ligger løpende tiltak, kan man bruke linken "Registrer/rediger tiltak som erstatter andre i en periode." 25

27 Et typisk eksempel der dette kan være aktuelt er f.eks. i en vinterferieuke på skolen, da det kan bli nødvendig å endre på hvilke tiltak personen har i akkurat den uka. Når man klikker på linken vil man få frem et registreringsskjema der man først velger hvilke datoer man ønsker å legge inn erstattende tiltak: I dette eksempelet er det krysset av for at vi ønsker å erstatte et av norskopplæringstiltakene med noe annet i perioden fra til Før og etter disse datoene ønsker vi at det skal være som det var. Ved å klikke på linken "Legg til" får man frem menyer der man kan velge hvilke tiltak man ønsker å legge inn i den valgte perioden. Det er mulig å legge inn flere enn ett tiltak. 26

28 Her har vi f.eks. lagt inn to tiltak som skal erstatte ett i den valgte perioden. Man velger tiltaksgruppe og tiltak, og angir antall timer per uke. I oversikten over registrerte tiltak i den aktuelle perioden vil det være synlig at tiltaket har "erstattende tiltak" knyttet til seg, og de tiltakene som erstatter det vil være oppført. Fravær Registreringen av fravær gjøres ved å klikke på linken "Registrer/rediger fravær" under overskriften "Fravær." Det vil da komme frem en relativt stor registreringsboks. Øverst velger man den perioden fraværsregistreringen skal gjelde for. Her får man en hjelp ved at det er oppgitt hvor mange virkedager det er i den valgte perioden. Videre kommer en oversikt over tiltakene som er aktive i den valgte perioden, og et beregnet gjennomsnitt av tilbudte timer per uke i perioden. Under det kommer selve fraværsskjemaet. Der er fraværstyper listet opp, med kolonner for dager og timer. Her fyller man inn et tall, for henholdsvis dager eller timer, i riktig kolonne. 27

29 Under overskriften "Annet fravær" finner man en oversikt over eventuelt annet fravær som er registrert for personen i den valgte perioden. Dette er fraværstyper som registreres som vedtak (f.eks. permisjon) eller egen fraværsregistrering (f.eks. ferie), og skal altså IKKE registreres som fravær i dette skjemaet. Helt nederst i skjemaet finner man to ulike lagre-knapper. Dersom man velger "Lagre" blir registreringene lagret, men skjemaet forblir åpent. Dette kan være et tips dersom man skal registrere eller redigere flere perioder for samme person. 28

30 Ferie og høytidsdager For å registrere ferie eller høytidsdager klikker man på en egen link for dette under overskriften "Fravær" Her får man opp en registreringsboks, der man skal fylle inn fra- og tildato, og angi om det er en ferie eller en høytid. Fravær etter endt fødselspermisjon Det er innført en prøveordning som gir kommunene mulighet til å registrere "fravær" etter end fødselspermisjon. Mange kommuner har problemer med å tilrettelegge for deltakelse i introduksjonsprogram for personer som kommer tilbake fra en fødselspermisjon. Slik tilrettelegging er kommunen pålagt etter introduksjonsloven. For at manglende tilbud eller tilrettelegging fra kommunen ikke skal gå ut over enkeltpersoners tid til rådighet i programmet, er det innført en forsøksordning, med at kommunen kan registrere dette i NIR. "Fravær" som registreres på denne måten legges til i personens programtid ved at fristen for gjennomføring av program utvides tilsvarende. Dette er altså en fraværstype som ikke viser til at personen lar være å møte til et tilbud, men som viser til at kommunen ikke har gitt/tilrettelagt for et slik tilbud etter endt fødselspermisjon. Eksempler på situasjoner der dette kan være aktuelt er manglende barnehageplass/barnepass, eller manglende plass på passende opplæringstiltak. For å registrere dette klikker man på linken "Registrer fravær grunnet manglende tilbud etter endt fødselspermisjon." 29

31 Man vil da få frem en registreringsboks der fra-og tildato og fraværstype registreres. Det er mulig å registrere to fraværstyper her: «grunnet manglende barnepass» eller «grunnet annet manglende tilbud». Dersom sistnevnte velges, er det i tillegg påkrevd å begrunne årsak til kommunens manglende tilbud i feltet «grunn». Registrere sluttårsak Når en person ikke lenger er deltaker i introduksjonsprogram er det nødvendig å registrere en avslutning. Dette er påkrevd i forskriften om NIR 6-d. Man registrerer dette ved å klikke på linken "Registrer avslutning" under overskriften "Aktive vedtak og avslutning av ordning." Her vil man få opp en registreringsboks der man i utgangspunktet skal angi hva slags avslutning det er, og hva man går over til. Avhengig av hvilke valg man gjør her kommer flere felt man må fylle ut. Felles for alle er avslutningsdato. I tillegg må det f.eks. når det gjelder arbeid, fylles det ut hvor mange timer per uke vedkommende skal jobbe. 30

32 Deltakerbevis Deltakerbevis finnes nederst under en persons kartleggingsfane. Der vil det kunne tas ut deltakerbevis på enten bokmål eller nynorsk, for ordningene personen har deltatt på. 31

33 Tilskudd i NIR Utbetaling av tilskudd til norskopplæring skjer automatisk. Det er altså ikke nødvendig med noen søknad om dette. Fordeling av tilskudd mellom kommuner ved flytting skjer også automatisk, og krever ingen søknad eller refusjonskrav mellom kommuner. Fordelingen baserer seg på folkeregistrerte adresser, og avregnes i neste utbetaling til både fraflyttings- og tilflyttingskommunen. Selv om utbetalinger skjer automatisk kan kommunen kontrollere hvor mye som er utbetalt, og for hvem det er utbetalt tilskudd. Se utbetalt norsktilskudd til kommunen For å se hvor mye som er utbetalt og for hvem kan man søke opp kommunen i søkemenyen til venstre i bildet: I de fleste tilfeller vil man kun ha tilgang til sin egen kommune, og det vil være forhåndsutfylt i skjemaet. Når man klikker på "Åpne" vil man få frem en oversikt som ser slik ut: Her kan man velge årstall og få se en oversikt over tilskudd som er utbetalt det valgte året. Dersom man vil gå videre ned i detaljene for en enkelt rad i oversikten, og se informasjon om hvilke personer som har utløst den aktuelle utbetalingen, kan man klikke på ikonet "i" helt til høyre på raden. Da vil man få frem en liste over hvilke personer som har utløst tilskuddet. 32

34 Fra denne lista kan man også klikke på hver enkelt person for å se detaljer om personen. Registrere krav om asylnorsk-tilskudd Utbetaling av tilskudd for opplæring i norsk for asylsøkere skjer også automatisk. Det er likevel en forutsetning at kommunen tilbyr opplæring til personer i denne målgruppa. Kommunen må angi om kommunen tilbyr dette, og dermed at man skal motta tilskudd for det. Kun brukere med spesiell tilgang kan utføre denne operasjonen. Dette gjøres ved å søke frem oversikten over utbetalte tilskudd til sin kommune, (se ovenfor). Der velger man fanen "Søknad Asylnorsktilskudd" Her vil man se hva som er status i kommunen når det gjelder tilbud om norskopplæring til asylsøkere. Dersom kommunen ikke tilbyr slik opplæring vil det heller ikke utbetales tilskudd for dette. Ønsker man å tilby asylnorsk og motta tilskudd må man klikke på linken "Endre status på om kommunen tilbyr norskopplæring for asylsøkere." Dette må gjøres hvert år. Det kan gjøres når som helst på året, og vil gjelde resten av det året. Så lenge status er "Tilbyr Asylnorsk" vil kommunen automatisk få utbetalt tilskudd for alle som kommer i målgruppa for dette. 33

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR

INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR Vesentlige endringer i 3.6 versjonen av NIR Opplæring Region Øst Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo, vinter 2012 1 Deltakerfanen rettighetsstatus intro Innføring av fristdato

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo. Besøksadresse: Tollbugata 20, Oslo Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep, 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner Rundskriv: 4/2015 Dato: 02.10.2015 Saksnr: 14-01873 Besøksadresse: Tollbugata

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

MinSide skoleskyss Mobil

MinSide skoleskyss Mobil Konsentra # MinSide skoleskyss Mobil Brukerveiledning Innhold FØR DU LOGGER INN... 3 NEDLASTING... 3 HUSK MEG... 4 GLEMT PASSORD?... 4 PÅLOGGINGEN... 4 HOVEDSIDEN... 5 DE FORSKJELLIGE LENKENE... 6 TURER...

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi.

Rundskriv. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet. 1. Innledning. Postadresse: Besøksadresse: Tollbugate 20. Internett: www.imdi. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkesmenn Fylkeskommuner STATSBUDSJETTET 2016 KAP. 822, POST 60 Rundskriv: 04/2016 Dato: 07.01.2016 Saksnr: 15-02812 Rundskriv Postadresse: Postboks

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013

Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Elektronisk konkurranse gjennomføring med KGV En hurtigguide for leverandører Februar 2013 Innhold Introduksjon... s. 3 Registrer deg som bruker... s. 3 Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder...

INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2. 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2. 1.2 Oppbygging av skjermbilder... Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 HVORDAN BRUKE TJENESTEN?... 2 1.1 SMS til og fra tjenesten 2440...2 1.2 Oppbygging av skjermbilder...3 1.3 Brukerveiledning for tjenesten...5 1.3.1 Start

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Hjelp til Generell informasjon

Hjelp til Generell informasjon Hjelp til Generell informasjon Sist oppdatert: 26.03.12 Hovedbilde Hvem er med i medarbeiderutvalgene? Hvordan finne riktig ansatt? Informasjon om den enkelte ansatte Generelle data Persondata Ansiennitet

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer