INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR"

Transkript

1 INTROFUNKSJONALITET PÅ NIR Vesentlige endringer i 3.6 versjonen av NIR Opplæring Region Øst Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo, vinter

2 Deltakerfanen rettighetsstatus intro Innføring av fristdato på introduksjonsordningen og en ny rettighetsstatus «Utgått Rett og plikt til introduksjonsordning». Denne vil fremkomme etter fristdatoen eller ved registrert vedtak om permanent stans eller status avbrutt. 2

3 Beregning av frist dato på introduksjonsprogrammet Fristen for «rett og plikt til introduksjonsordning», dvs. utløpsdatoen for deltakers rett og plikt til introduksjonsprogram, beregnes på følgende måte i henhold til introduksjonsloven: 1. 2 år fra første bosettingsdato (etter avtale mellom IMDi og kommunen eller ved førstegangsregistrering i en kommune for de familiegjenforente). HUSK: sluttdato på vedtak må være innenfor fristdatoen kan være lurt å ikke påføre sluttdato på vedtak år fra første vedtak om innvilget introduksjonsprogram: fra oppstartsdato eller første registrerte tiltak. 3. Fristen på 2 år forlenges ved registrering av permisjon og gyldig fravær utover 10 dager. Vesentlig at kommunen registrerer permisjonsvedtak og gyldig dagsfravær. 3

4 4. Fristen forlenges ytterligere 1 år ved innvilgelse av utvidet program (det tredje året). Startdatoen på vedtak om utvidelse må da være lik fristdatoen på 2 års fristen: Se frisdatoen på rettighetstatusfeltet på deltakerfanen. 5. Ved vedtak om permanent stans eller registrert avbrutt eller takket nei på intro-vedtaks fanen, så fremkommer rettighetsstatusen «utgått rett og plikt til introduksjonsordningen» fra den dato vedtak om permanent stans eller avbrutt/takket nei er registrert. Ved annulering eller omgjøring av permanent stans eller avbrutt/takket nei, så vil «utgått rett og plikt til introduksjonsordning» bli erstattet med den aktulle rettighetstatus vedkommende hadde før «utgått» Dersom det ikke registreres vedtak og tiltak, vil «systemet» etter en viss tid (2 måneder) oppfatte vedkommende deltaker som inaktiv og avslutte deltaker. Status «utgått rett og plikt til introduksjonsordning» vil da fremkomme.

5 Frist 2 år fra bosetting: 5

6 Vedtaksregistrering (+registering tiltak og fravær) endrer fristdato. 6 Sluttdato må være før fristdato som fremkommer på rettighetsstatusen på intro i deltakerfanen eller være åpen som vist her.

7 Eksempel vedr. registrereing utvidelse - 3.året 2 års fristen for intro satt til utfra første registrerte tiltak/startdato på første vedtak. Fristen utvidet til utfra registrert gyldig fraværsdager. Vedtak om 3.året kan kun registreres med startdato fra den siste fristdatoen ( ) 7 d

8 Intro-vedtak fanen registrering utvidelse 3.året 8 1. Utvide eksisterende vedtak med sluttdato lik fristdato for 2 årsfristen på deltakerfanen eller eventuelt registrere et tilleggsvedtak med sluttdato lik 2 års fristen. 2. Registrere et vedtak om utvidet deltagelse i intro med startdato lik datoen for 2 års fristen på deltakerfanen. HUSK: fristdatoen for 2 år er skjæringspunkt for registrering av utvidelse/3.året.

9 Et eksempel til: 9 1. Første vedtak registrert for 2 år 2. Eventuelt registrering av permisjonsvedtak må være innenfor innvilget vedtaksperiode for introprogram 3. Nytt vedtak utvidet deltagelse intro 3 året

10 Oppdatert rettighetsstatus på deltakerfanen vil da se slik ut med registrering av vedtak utvidelse- 3 året. 10

11 Tidligere rettighet vil ligge som historikk i gråtone og fremkomme ved å trykke på blått ikon til høyre. 11

12 Når rettighetsstatusfeltet er blankt: vedkommende har ingen gyldig status eller statusen er blitt historie. Gjelder for «kan» deltakere. (De får ikke status «utgått rett og plikt») 12

13 Fanen INTRO-VEDTAK Det er innført en mer leservennlig vedtaksfane med boks for gjeldende/aktive vedtak boks for tidligere vedtak/statuser boks for andre vedtak 13

14 Det er innført nye vedtak for det 3.året: innvilget utvidet deltakelse i intro og avslag utvidet deltakelse i intro 14

15 Mulighet for flere valg ved annullering av registrerte vedtak, blant annet «omgjøring av vedtaket» i tillegg til feil dato eller feilregistrering. 15

16 Det er kun mulig å registrere vedtak/status med vedtaksdato/statusdato/startdato på tidspunkt hvor personen er registrert bosatt i den kommunen som registrerer opplysningene. Dette svarer til tilsvarende funksjonalitet i norsk-vedtak. Det er ikke mulig å registrere intro-tiltak uten gyldig innvilget vedtak eller utvidet introvedtak. Ved registrert vedtak om innvilget introduksjonsprogram må det alltid være registrere løpende intro- tiltak dersom systemet skal oppfatte deltaker som aktiv. 16

17 Fanen intro-tiltak: 17

18 Feriedager (25 dager pr. år) og religiøse høytidsdager (2 dager per år) skal registreres som tiltak i intro-tiltaksfanen og ikke som fravær i intro fraværs fanen 18 Registrer hele dager med start og slutt dato på ferie og høytidsdager (ikke nødvendig å registrere timer pr. uke). Registrerte ferie og høytidsdager legger seg ved siden av andre løpende tiltak.

19 19 For få registrerte tiltakstimer per uke markes med rødt uthevet Sperre på antall timer (40 timer i uken) på aktive tiltak Tiltak selvstudium kan registreres med maks 8 timer i uken Alternative tiltak som 50 timers samfunnsfag innvirker ikke på makstimetallet på 40. Kan komme i tillegg. Samme som registrering av ferie og religiøse høytidsdager.

20 Håndtering av tiltaksregistrering Det er ikke mulig å registrere intro-tiltak uten gyldig innvilget eller utvidet introvedtak. Ved mer enn 2 måneder uten registrert tiltak, vil deltaker automatisk få kode avsluttet med årsakskode «ikke registrert avslutningsårsak» Ved registrering av permanent stans eller avbrutt, blir tiltak avkortet tilsvarende sluttdato på permanent stans eller avbrutt. 20

21 Dersom det går mer enn 2 måneder etter flytting og det ikke er registrert noe nye vedtak eller tiltak på intro, så vil NIR automatisk sette vedkommende som avbrutt med årsakskode «ukjent». Tidligere registrerte tiltak avkortes lik dato for status avbrutt. Statusen oppstart i introprogram er blitt fjernet. - oppstart blir startdato på første registrerte tiltak eller startdato på innvilget vedtak. 21

22 Intro- fravær: 22

23 Håndtering av fraværsregistrering Det skal ikke være mulig å registrere mer fravær i løpet av en måned, enn det er registrert tiltakstimer. Ved fraværsregistrering, blir en arbeidsdag regnet til å være 7,5 timer. Det anbefales at kommuner registrerer fraværsdager når summen av timer på fraværet for en måned er mer enn en arbeidsdag. Da vil gyldig dagsfravær blir regnet inn i summen av antall gyldige fraværsdager. 23

24 24

25 Innføring av aktivitetsliste på intro-vedtaks fanen: 25

26 Aktivitetslisten skal vise tallet på timer, ferie/ religiøse høytidsdager og permisjoner for ulike periode. Hver gang det skjer en endring eller registrering på fanene intro-vedtak, intro-tiltak og intro-fravær som har betydning for deltakers programaktivitet, blir det lagt inn en ny linje i aktivitetslisten. 26

27 Eksempler på endringer som må gjøres på registrering introduksjonsprogram For å få oversikt over deltakere, benytt rapportmuligheten på NIR. Aktulle rapporter relatert til introduksjonsprogrammet: Aktive deltakere introduksjonsordning Rettighetshavere/pliktige som ikke har vedtak om introduksjonsprogram Deltakere avsluttet introduksjonsordning Hent ut rapporter i excel format, så kan man sortere/filtrere i større grad. 27

28 28

29 Sjekk status og fristdato på intro i deltakerfanen: 29

30 Sjekk vedtaksregisteringene: Oppdater mangler på vedtak, eventuelt annuller feilregistreringer. Registreringer på vedtak må henge sammen. Permisjonsvedtak alltid innenfor et gyldig vedtak 30 om innvilget introprogram.

31 Registrer tiltak fortløpende på fanen Intro-tiltak 31

32 Tiltak forts. Start og sluttdato på tiltaksregistrering obligatorisk. Må være innenfor et gjeldende vedtak om intro. Registrert tiltak avkortes dersom det registreres stans, avsluttet, avbrutt. 32

33 Registrer fravær (dagsfravær utover 10 dager i året forlenger 2-årsfristen) på fanen Intro-fravær: Det er nå i NIR koblinger mellom registreringer på intro-vedtak, intro-tiltak og intro-fravær som igjen også påvirker fristdato og status på rettighetsvisning på «deltaker» fanen. 33

34 NIR - et lovpålagt verktøy både for kommunene og IMDi i gjennomføring av det lovpålagte integreringsarbeid. IMDi ansvarlig for å påse at alle personer som omfattes av målgruppene i introduksjonslovens ordninger (norsk og intro) er i NIR og at det er mulig for kommunene å registrere på dem. IMDi ansvarlig for at NIR fungerer til enhver tid som system og at det tilrettelegges for overføring fra kommunenes egne fagsystemer. Kommunen er ansvarlig for forvaltning av lovverket: Påse at personene i målgruppen for introlovens ordninger gis et kvalitativt og kvantitativt tilbud og gjennomfører obligatorisk oppæring og kvalifisering innen fastsatte frister. 34 Registrere løpende (månedlig) på NIR vedtak, tiltak, timer og fravær på den enkelte deltaker.

35 35 For å lykkes: Samarbeid mellom IMDi og kommunene Systemet NIR må være operativt, stabilt og funksjonelt og brukervennlig IMDi ansvarlig. Kommunene må utøve sin plikt med løpende registreringer på NIR.(2 måneders etterregistreringsmulighet) Hjelpemidler: Opplæring og ivaretakelse av kompetanse IMDi til superbrukere i kommunen. Superbrukere i kommunen til andre NIR brukere i kommunen. Support i samhandling mellom kommune og IMDi når det gjelder NIR. Testmiljø: https://nir.test.imdi.no/nir Info og opplæringsmanualer om NIR: NIR/ Support:

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning

Elektronisk kubekort Brukerveiledning Elektronisk kubekort Brukerveiledning Innhold: 1. Innledning... 1 2. Pålogging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber og dronninger.... 1 3.1. Registrering av bigårdsplass.... 1 3.1.1. Opprettelse

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 4 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 5 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 2.1. VELG FORHANDLING... 6 2.2. VELG FAGFORENING... 7 2.3.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com

Experian AS Kundesenter 815 55 454 BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT. www.experian.no 1 e-post: kundesenter@no.experian.com BRUKERHÅNDBOK INFOWEB SELECT www.experian.no 1 INNLEDNING... 3 TILKNYTNING TIL LØSNINGEN... 4 MENYVALG... 5 FIRMAOPPSLAG... 6 MARKEDSUTVALG... 8 EKSPORT... 18 IMPORT AV FORETAK.... 20 LAG ETIKETTER...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer