STYREMØTET DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTET DEN 28.11.12"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Styresak 14/12 i møte Bergen, den

2 Opptakene til KHiB 2012 en analyse Viser til styrets vedtak 19. september 2012 i sak 14/12, rapport fra gjennomføring av opptaket 2012/2013, der styret ber om: «en analyse av arbeidet med rekruttering og opptak, inkludert en sammenlikning med de institusjoner som har tilsvarende studieprogram». Analysen tar utgangspunkt i det arbeidet som vi har gjort i forkant av opptaket våren 2012, og opptakstall slik disse er rapportert til DBH fra de ulike institusjoner vi kan sammenlikne oss med. Bakgrunn: Opptaksrapporten viser at det for årets opptak er særlig to fagområder som har en påfallende nedgang i søkertall, dette er bachelorstudiene ved Møbel/rom /interiør og visuell kommunikasjon. I tillegg er det også en nedgang i søkertall til PPU studiet som er urovekkende, siden det her ikke var mulig å oppnå måltallet på 15 studenter (17 søkere ble til 10 studenter). Rekrutteringsarbeidet vinter/vår 2012 Tiltakene som er gjort i forkant av opptaket 2012 er mye de samme som tidligere. Vi har deltatt på utdanningsmesser i Oslo, Lillestrøm og Bergen, yrkesmessen i Åsane. Vi har deltatt på skolebesøksturne i regi av Utdanning i Bergen (Østlandet og Vestlandet), møte med rådgivere i Hordaland og våre egne studenter har besøkt forskoler med kunstfag på Østlandet. I tillegg har vi hatt annonser i fagtidsskrift, BT og Morgenbladet. Vi har også annonsert på aktuelle nettsteder i tillegg til at våre egne hjemmesider løfter opptaket fram på forsiden i hele opptaksperioden. Vi arrangerte for første gang en «portfoliodag» som ble vellykket. Dette var et arrangement der potensielle søkere ble invitert til å komme med sine portfolier og få disse vurdert av kompetente fagfolk hos oss. I tillegg ble det gitt generell informasjon om opptak og studier i tillegg til at to av våre masterstudenter som nettopp var ferdig fortalte om sine prosjekter, dette siste var særdeles vellykket. Innad i institusjonen har det skjedd endringer, vi har fått en kunstavdeling mot tidligere to avdelinger. Dette har hatt betydning i forhold til antall søknader totalt, siden det nå var tilstrekkelig med et studieønske for alle kunstsøkere. Søkning til sammenliknbare studier ved andre institusjoner På bakgrunn av data fra DBH vil vi i det følgende se på søkermønster ved andre institusjonene. Ved KHiO ser det slik ut, sammenliknet med KHiB: KHiB BA interiør/møbel KHiB BA visuell kommunikasjon KHiB MA design KHiO BA interiør/møbel KHiO BA visuell kommunikasjon KHiO MA design

3 Det svinger kraftig i søkertallene ved KHiO, mye mer enn det gjør hos oss. Isolert sett har søkertall til visuell kommunikasjon i 2012 gått tilbake med mer enn 50 % fra året før, vår nedgang er på 25 %. Vi ser at vi har flere søkere til masterprogrammet vårt i design sammenliknet med KHiO. De fleste søkerne til masterprogrammene våre kommer fra utlandet, dette viser at vi når ut til våre potensielle, internasjonale søkere. KHiO er plassert i Oslo og har i sitt umiddelbare oppland 3-4 ganger så mange potensielle søkere som det vi har. Dette gjør at KHiO alltid vil ha flere søkere til sine bachelorprogrammer, gitt at søkere ønsker et studium nært sitt hjemsted. Høgskolen i Buskerud (HiBu) har følgende søkertall: BA dynamisk webdesign BA visuell kommunikasjon BA i dynamisk webdesign ble opprettet i Det skal også her legges til at alle studiene ved HiBu er med i Samordna opptak 1. Her har BA i visuell kommunikasjon hatt en nedgang på 15 %, ellers er det en jevn vekst. Det kan se ut som HiBu her fanger noen viktige trender hos potensielle søkere, samlet er det over 1000 søkere til disse studiene. Ved Høgskolen i Akershus (til 2011) og Høgskolen i Oslo og Akershus (fra 2012) ser det slik ut: MA i produktdesign BA produktdesign Her kan det se ut som sammenslåingen av de to institusjonene har hatt en god effekt på søkertallet. Også her er alle studier med i Samordna opptak. Ellers er trenden her en klar vekst gjennom hele perioden. Ved AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ser tallene slik ut: Master i arkitektur Master i industridesign Her er det bare opptak til sammenholdte mastergrader som går over 5 år. Også her er opptakene med i Samordna opptak. Vi ser at søkertallene for industridesign svinger noe, men hadde et godt oppsving i Til slutt har jeg sett på søkertall til en privat institusjon; NITH, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole: BA Mobil apputvikling 88 BA 3-D grafikk BA interaktiv design BA digital markedsføring BA spilldesign Samordna opptak er et felles opptakssystem for de aller fleste statlige utdanninger og flere private utdanninger. Studiene har felles nettside med informasjon og søknadsskjema. 2

4 Her er alle studier, unntatt BA mobil apputvikling (etablert 2012), etablert i Dette er en privat høgskole som bruker betydelige beløp på markedsføring, og ikke minst etablerer studier som er «in». Vi antar at denne institusjonen «tar» mange av våre potensielle søkere, noe vi også har merket når vi har snakket med potensielle søkere på messestand. Her er totalt 848 søkere til disse studiene i Konklusjon PPU- studiet har hatt en jevn nedgang i antall søkere helt fra det startet opp høsten Det kan se ut som det her er et marked som gradvis tømmes. Det er fortsatt slik at det er et mindretall av ferdige kandidater fra kunst- og designutdanninger som kan tenke seg en framtid som lærer. Dette gjør at tilsiget av nye potensielle søkere er mindre enn det vi har kapasitet til. Et annet forhold er at mange søkere ønsker seg et deltidstilbud, et tilbud der de kan kombinere PPU studiet med jobb eller annen aktivitet de har, og ikke minst slippe å flytte til Bergen. KHiB har igangsatt en diskusjon om hvilket tilbud vi skal gi til PPU studentene våre. Organisering og strukturering av PPU studiet er dermed under vurdering. Designstudiene våre har som vi har sett mange konkurrenter, og det er i dag et stort og mangfoldig tilbud av ulike designutdanninger som stiller helt andre krav til søkerne enn det vi gjør. De private høgskolene er også flinke til å komponere studieprogram tilpasset trender i samfunnet, program som mange finner spennende og moderne. Den private institusjonen Noroff fikk i april 2012 godkjent følgende bachelorstudier: Bachelor of Interactive Media - Animation Bachelor of Interactive Media - Games Bachelor of Digital Forensics Noroff har et betydelig budsjett for markedsføring, har nylig tatt i bruk FS og har planer om å bli med i samordna opptak fra Vi har ikke ønsker om å gjøre slike raske endringer i våre studieprogram, vi tenker kvalitet i alle ledd, det betyr solide program med solide lærekrefter og studenter. Vi har undervisning basert på kunstnerisk utviklingsarbeid der målet er å bli en vitenskapelig høgskole. Naturlige svingninger i søkertall er ikke uvanlig, og ser vi søkertall i et lengre perspektiv, hadde vi færre søkere til BA rom/møbel i 2006, 2007 og 2008 og 2010 enn det vi har i For visuell kommunikasjon er søkertallene for 2012 de laveste vi har registrert, men i 2006 hadde vi 67 søkere mot årets 53. Avdelingen har meldt tilbake at kvaliteten på årets søker var svært god, slik sett har vi et tilstrekkelig antall gode søkere til å fylle våre studieplasser. Om nedgangen er en varig trend vil vi først få svar på når vi har sett utviklingen framover noen år. Samordna opptak (SO) har vi vurdert som lite aktuelt for oss, vi er ikke tjent med de krav til samordning og innpassing som gjelder her. Vi står mye friere når vi kan stå utenfor Den nasjonale opptaksmodellen (NOM). KHiO var med i SO noen år, men kom etterhvert til den konklusjonen at dette ikke hadde noen hensikt. En får opp søkertallet, siden terskelen for å søke er så lav, bare sette et «kryss» på et skjema. En sitter igjen med en stor mengde søkere som ikke er aktuelle og som en skal forholde seg til. For oss er det viktig å kunne være fleksibel i forhold til å sette 3

5 tidspunkt for når de ulike fasene i opptakene skal foregå. Dette er innkalling til opptaksprøve/intervju, frist for ettersending av dokumentasjon og portfolio. I tillegg til når vi kan sende ut tilbud om opptak. Innenfor SO må alle disse fristene harmoniseres med det som gjelder for NOM. Vi har forhåpninger til at når vi får søknadsweb 2 på plass (til neste opptak), vil dette virke positivt inn på antall søkere. Et elektronisk søknadsskjema som sendes inn vil klart ha større appell til mange søkere enn dagens papirskjema som må sendes med post. Det foregår også en utvikling av FS søknadsweb som vil gjøre det enklere for utenlandske søkere uten norsk personnummer å kunne søke, og mulighetene for å laste opp dokumenter direkte på søknadswebben blir også utviklet videre. Bergen Ingjald Selland studiesjef 2 Dette er en nettløsning der søkerne kan logge seg på å sende inn søknad direkte til vårt studentsystem, FS. Vi slipper da å registrere søkere manuelt i FS. 4

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15 Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering.

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet

Årlig rapport om kvalitetsarbeidet Årlig rapport om kvalitetsarbeidet 2011 Vedtatt 20.06.12 (Styresak 34/12) Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 5 2 UTVIKLINGSTREKK OG REKTORS VURDERINGER... 7 2.1 POSITIVE UTVIKLINGSTREKK... 7 2.2 FELT

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Notat 5/2012 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Randi

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer