HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller"

Transkript

1 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Tilstede Representanter: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Oslo og Akershus Kunsthøgskolen i Oslo NTNU Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Østfold Berit Skjærvold, Rachel Troye, Steinar Killi Wanda Grimsgaard Gunnar H. Gundersen, Christel Sverre Stein Rokseth (råds- og møteleder), Alec Allan Howe Bjørn Baggerud Eivind Arnstein Johansen, Ole Edvard Wattne Helge Mordt Observatører: Norske Industridesignere Fredrik Jean-Hansen NIL Benedicte Arentz Referent: Kunsthøgskolen i Oslo Espen Matheussen (sekretær) Forfall Representanter: Kunsthøgskolen i Bergen Mona Larsen, Johan Sandborg Høgskolen i Buskerud og Vestfold Torunn S. Mehus Høgskolen i Østfold Wenke E. Fossen Høgskolen i Volda Aud Folkestad, Karen Brænne NTNU Casper Boks Observatører: Grafill Randi Hobøl, Dag Stian Solhaug Laska Norsk design- og arkitektursenter Leif Verdu-Isachsen, Benedicte Wildhagen NSO Ingen representanter oppnevnt UHR Guri Bakken 1

2 Saksliste Sak 10/14 Sak 02/14 Sak 11/14 Sak 12/14 Sak 13/14 Sak 14/14 Sak 15/14 Sak 16/14 Sak 17/14 Sak 18/14 Sak 19/14 Åpning av møtet og oppsummering av vårmøtet ved leder av profesjonsrådet. Godkjenning av referat, innkalling og saksliste Orientering om karakterundersøkelse utsatt fra vårmøtet Orientering om Norsk design- og arkitektursenter Orientering vedrørende representant for utdanningene i styret til Norsk design- og arkitektursenter ved Stein Rokseth (KHiO) Status på oversikter over designutdanninger i Norge Status Design-Factory Status Profesjonsråd som aktør/instans i fagpolitiske saker Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology - medlemsskap i Profesjonsrådet for designutdanning? Endring av reglementet revisjon av hvem som har rett på observatører i rådet Vårmøte 2015, hvor/hva Eventuelt REFERAT Sak 10/14 Åpning av møtet og oppsummering av vårmøtet ved leder av profesjonsrådet. Godkjenning av referat, innkalling og saksliste Referat, innkalling og saksliste godkjent. 7 av 10 medlemsinstitusjoner er til stede, og rådet er beslutningsdyktig. Leder redegjorde for rådets formål og oppgaver: Profesjonsrådene skal samordne og styrke høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeid innenfor sine fagområder. De skal gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål etter anmodning fra medlemsinstitusjonene eller fra Universitets- og høgskolerådets organer. De fagstrategiske enhetene skal blant annet: Vurdere behovene for og ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av undervisning, forskning og utviklingsarbeid i eksisterende og nye studier for å sikre et felles og tilstrekkelig høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen sine fagområder. Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig faglig utvikling, forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling, kvalitet og kvalitetssikring o.l. Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet og internasjonalisering innenfor fagområdet Samarbeide med Forskningsrådets faglige organer om saker av felles interesse, og bidra til å 2

3 koordinere institusjonenes medvirkning i slike organer. Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet. Sak 02/14 Samarbeide med andre relevante råd eller utvalg under Universitets- og høgskolerådet i saker av felles interesse. Følge opp utviklingen i bruk av nasjonal karakterskala slik at den blir i samsvar med departementets føringer. Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling. Status karakterundersøkelse ved Ole Wattne Oppdraget fra UHR var opprinnelig å finne felles karakterbeskrivelser. Som en ledd i den prosessen ble det gjort karakterundersøkelser på hver enkelt institusjon, og det ble utarbeidet en rapport som ble oversendt UHR. Ole Wattne orienterte om hovedpunkter fra rapporten. Foilene er vedlagt. Rådet ytret stor tilfredshet med arbeidet som var lagt ned i rapporten, samt ønske om en tilbakemelding fra UHR på innholdet. Sak 11/14 Sak 12/14 Orientering om Norsk design- og arkitektursenter Utgår. Orientering vedrørende representant for utdanningene i styret til Norsk design- og arkitektursenter ved Stein Rokseth (KHiO) Leder orienterte om rådets ønske om å få en representant i styret til Norsk design- og arkitektursenter. På tross av gjentatte henvendelser og instendige oppfordringer fra Kunsthøgskolen i Oslo og Kunst- og designhøgskolen i Bergen om å inkludere utdanningene i det nye styret, har man ikke fått gjennomslag. Utdanningene er dermed ikke representert i Norsk design- og arkitektursenter. Rådet er enige om at man bør benytte de påvirkningsmulighetene man har inn i styret på tross av manglende direkte representasjon. Sak 13/14 Status på oversikter over designutdanninger i Norge Orientering ved Rachel Troye. Rachel Troye og Ashley Booth tok på vårmøtet på seg å lage en oversikt over designutdanningene i Norge. Målgruppen er bl.a. utdanningsdirektorat, næringsliv, videregående og andre skoler, internasjonale studenter og søkere. Det ble konstruert en mal, hvor alle utdanningene skulle presenteres med bilder, detaljer om fasiliteter, verksted og utstyr, profil, opptakskrav, samarbeid, internasjonalisering etc. Det har vist seg at denne målsetningen nok var litt for ambisiøs. Det er mer ønskelig med en enklere mal som kan sendes ut til alle skolene som fyller ut og sender inn. Siden profesjonsrådet ikke har noen midler i seg selv er prosjektet avhengig av at rådets medlemsinstitusjoner bidrar økonomisk for at prosjektet skal bli realisert. 3

4 Som et tilleggstiltak ble det enighet om å gjøre et nytt forsøk på å etablere en hjemmeside for profesjonsrådet, som prosjektet om oversiktene kan kobles opp mot. Prosjektet har en ambisjon om å bli ferdige til 1. februar. Sak 14/14 Status Design Factory Oppfølging av sak 04/14 på vårmøtet En arbeidsgruppe ble dannet på profesjonsrådsmøtet høsten 2013 som skulle undersøke muligheter for å bygge opp noe lignende som Design Factory i Finland. Arbeidsgruppen består av Gunnar H. Gundersen (HiOA), Casper Boks (NTNU) og Stein Rokseth (Kunsthøgskolen i Oslo). Ingen av skolene har egne midler til finansiering, så det må skaffes finansiering fra eksterne partnere. Gunnar H. Gundersen følger opp gruppens arbeid ved å undersøke mulighetene for samarbeid med relevante institusjoner på Kjeller og holder i saken fremover. Saken skal følges opp, og fremgang skal rapporteres på profesjonsrådets møte på våren Sak 15/14 Status Profesjonsråd som aktør/instans i fagpolitiske saker Alec Howe orienterte om profesjonsrådets rolle i forhold til fagpolitiske saker, nærmere bestemt om «Det muliges kunst» og utredningen «Elevenes læring i fremtidens skole» fra Ludvigsens-utvalget. Det ble diskutert hvordan rådet skal forholde seg til fagpolitiske saker som omhandler design i videregående utdanning. Norsk design- og arkitektursenter, Arkitektur- og designhøgskolen og Kunsthøgskolen i Oslo har i Sak 16/14 Sak 17/14 fellesskap jobbet med en høringsuttalelse til studieforberedende program innen formgivning. Profesjonsrådets mandat er å arbeide for å styrke design i høyere utdanning, men det er også viktig å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Likevel er det begrenset hva rådet har ressurser til å gå inn i. Inntil videre bestemte rådet seg for å initiere et tettere samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter for samarbeid om høringsuttalelser. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology - medlemsskap i Profesjonsrådet for designutdanning? Det ble enighet om at profesjonsrådets leder skal informere Westerdals Høyskole, som nå er medlem av UHR, om profesjonsrådet, slik at de eventuelt kan søke opptak. Endring av reglementet revisjon av hvem som har rett på observatører i rådet Profesjonsrådet for designutdanning fremmer forslag til Universitets- og høgskolerådets styre om endring av reglementets 4. Dagens reglement med navngivning av faste observatører er lite hensiktsmessig da enhver endring av observatører må godkjennes av UHRs styre. Det foreslås derfor å 4

5 fjerne listen over faste observatører fra reglementet slik at rådet selv har større kontroll over observatører. Sak 18/14 Vårmøte 2015, hvor/hva Dato for vårmøtet blir mai Reisemål blir Paris, og NTNUs representanter har tatt på seg ansvaret for å arrangere turen. Forslag til utdanningsinstitusjoner rådet kan besøke sendes sekretær. Sak 19/14 Eventuelt Ingen saker. 5

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London

VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09. mai 2014 i London Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Park Plaza Sherlock Holmes London 07.-09. mai 2014 Referat godkjent: 12/06/2014 VÅRMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 07.-09.

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK.

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK. REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK 23. mars 2012, Kl. 09.00-14.10 Møterom Rådhuset Tilstede: Representanter: HiOA:

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren. Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren MOTTATT 0 3 JUN 2014 KHiO Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/27 19-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL

Detaljer