OPPSUMMERING FØRSTE HALVÅR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSUMMERING FØRSTE HALVÅR 2014"

Transkript

1 OPPSUMMERING FØRSTE HALVÅR 2014 Januar Dobbeltsiger til Foldnes skule Fredag kveld den 17. januar kunne sjuandeklassingane på Foldnes skule jubla for ein imponerande siger i den landsomfattande matematikkonkurransen Algebra Challenge. Dei to laga frå 7A og 7B på Foldnes skule tok både første og andreplassen i ein knivskarp konkurranse med 692 andre klassar/lag. Tre veker seinare spanderte ordførar Eli Årdal Berland kaker, frukt og brus til alle sjuandeklassingane på Foldnes skule. Tekst: Vigleik Brekke E-lån; lån bøker kva tid du vil! I januar lanserte alle folkebiblioteka i Hordaland, utanom Bergen, og biblioteka på dei vidaregåande skulane i fylket E-lån der du kan lasta ned bøker på datamaskinen, nettbrettet, mobiltelefonen eller ipad. Du kan også lasta ned bøker til lesebrett via datamaskinen. Heidra for lang og tru teneste i Fjell kommune Under ei høgtideleg markering i kultursalen i regi av Personalsjefen i Fjell rådhus 28 januar 2014 vart jubilantar i Fjell heidra. Feiringa gjaldt tilsette som har arbeidd i kommunen i 40 og 25 år. Det vart også gjeve honnør til dei som gjekk av med pensjon i På biletet ser du 25-årsjubilantane. Vellukka utdanningsmesse for lærlingane Det vart travelt for lærlingane i Fjell kommune på utdanningsmessa på Bildøy Bibelskole i midten av januar. Frå Fjell var åtte lærlingar på plass. Desse representerte kontorfag, IKT, helsefagarbeidar og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Det var stor oppslutnad om messa. - Det var svært hektisk, og ungdomane framsnakka Fjell kommune på ein imponerande måte. Dei formidla engasjert om arbeidsplassen sin, seier koordinator for lærlingane i Fjell, Evelyn Persson.

2 Februar Oppstart av grunnlovsjubiléet Grunnlovsjubiléet i Fjell starta opp med vardebrenning på Turøyvarden og sju andre fjelltoppar i regionen sundag 16. februar. - Vardebrenninga skal vera ei synleg markering som minner oss om kor viktig Grunnlova har vore for utviklinga i landet, for demokratiet vårt og fridomen vår, sa ordførar Eli Årdal Berland då ho talte til vel 50 frammøtte på Turøyvarden. Det var også grunnlovsmarkering i Fjell kyrkje 23. februar. Hylla sprek 100-åring - Eg trivst kvar einaste dag her, og eg har ingenting å klaga over. Det sa den spreke 100-åringen, Karolina Skjelanger, som på den siste dagen i februar vart hylla på 100-årsdagen sin. Leiar i komité for drift, Vidar Arnesen, overrekte blomar frå Fjell kommune då det var bursdagsfeiring med blautkake og kaffi i daglegstova i Fjell sjukeheim. Også omsorgssjef Line Barmen var med på feiringa på sjukeheimen. Mars Tilrår kulturskuleadministrasjon på Liljevatnet Komité for drift gjekk på møtet i mars inn for at drift og leiing av Fjell kulturskule vert etablert ved Liljevatnet skule (biletet) frå hausten Kommunestyret vedtok dette endeleg i mars. Det var også møte i dei andre komitéane. Komité for finans og forvalting gjekk imot å endra alkohollova. Komité for plan og utvikling gav dispensasjon for oppføring av permanent fylling mellom kote -2,5 meter til kote -2,9 meter under sjø og mindre skråfylling i reguleringsplan for Straume sjøfront, Straumssundet. Heile omsorgsstaben på fagdagar I løpet av to dagar i mars var heile staben til Omsorgssjefen vore samla til FAGDAG 2014 på Fjell-ly. Både den 12. og 19. mars var 180 personar samla for solid fagleg påfyll og god mat. Andes Martinius Tangen (biletet) fekk latteren fram på fagdagen. Ein av føredragshaldarane, professor på Norges Handelshøyskole, Magne Supphellen, snakka om merkevare for framtida. - Du har ei sterk merkevare om du skiljer deg ut på noko du er sterk på. Det er viktig å vera god på og bruka tid på å finna ut det som er viktig for målgruppene, sa Supphellen.

3 Regjeringa vil ha Fjell-modell i alle kommunane Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson opplyste i mars at han vil leggja fram ei lovendring der det vert innført møte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar slik det vert gjort i Fjell. - Eg syns Fjell kommune har eit svært godt ris bak speilet, uttalte Robert Eriksson.(Biletet: Frå TV2- opptak om prosjektet Muligheten.) Skulestrukturen: Ekerhovd skule vert lagt ned Kommunestyremøtet vedtok 27. mars å stå fast på vedtaket frå juni 2013 om ny skulestruktur. Dermed vert Ekerhovd skule lagt ned frå hausten Andre vedtak: - Kulturskuleadministrasjonen vert lagt til Liljevatnet skule - Detaljreguleringsplan for Langøyna vart samrøystes godkjent - Reguleringsplan for Trengereidpollen småbåthamn vart godkjent med nokre endringar. Kommunestyret vedtok samrøystes å gje løyve til ny utfylling, permanent skråfylling og permanent fyllingsfot i Straumssundet. Etablerte Fjell bustadkontor 31. mars var det opning av prøveprosjektet Fjell bustadkontor. Oppgåvene til bustadkontoret vert i første omgang å skaffa fleire kommunale bustader for vanskelegstilte på bustadmarkanden i Fjell. Kontoret vil gjerne vil koma i kontakt med utbyggjarar og bustadbyggjelag som kan stilla til disposisjon husvære til den aktuelle målgruppa. April Fjell fekk «De Utrolige Årene»-pris Den 3. april vart Fjell kommune kåra som DUÅorganisasjon Det var på Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) sin nasjonale fagdag «De Utrolige Årene» at prisen vart delt ut. Det var pedagogisk konsulent Irene Solem Hansen hjå Barnehagesjefen i Fjell som tok i mot prisen. Dette er første gong det vert delt ut ein slik pris. Fylkesmannen ber om 15 mill. i budsjettkutt Fylkesmann Lars Sponheim forventar at Fjell kommune gjennomfører ein budsjettrevisjon før sommaren og at dei frie inntektene vert reduserte med minst 15 millionar kroner i forhold til opphavleg budsjett. Dette gjekk fram av budsjettbrevet som kom i april. - Dei budsjetterte frie inntektene er for høge samanlikna med siste inntektsprognose, går det fram av brevet. Sel eigedomar for 93 millionar Kommunestyret vedtok 24. april å godkjenna to avtalar om sal av kommunale eigedomar for totalt 93,2 millionar kroner. Den største eigedomen gjeld eit 202 dekar stort område på Vindnes (gnr/bnr 26/182) som er selt for 82 millionar kroner. Den andre avtalen som vart godkjent på møtet innebér at Foldnes Utbygging AS får kjøpa eigedomen gnr/bnr 34/522 på Bildøyna. Elles vedtok kommunestyret med 39 mot seks røyster ei fråsegn om å avvisa forslaget om å innføra ein reservasjonsrett for fastlegar. Kommunestyret godkjende detaljreguleringsplan for Furhaugane, Algrøyna.

4 Mange lovord etter storarrangement i Sotra Arena Det vanka mykje ros frå Norges Badminton Forbund etter at Sotra Badminton Club arrangerte UBM (uoffisielt NM for aldersbestemte klassar; U15 og U17) helga april. 633 kampar vart spelte før alle vinnarane vart kåra. -This is the best UBM ever! sa oppmannen, som brukte nokre av Samaranch sine velvalde ord frå OL på Lillehammer! opplyste leiar i Sotra Badminton Club og leiar i arrangementskomitéen, Hans Jarle Einarsen. Mai Oppstart for sykkelstrategi Plan- og utbyggingssjef Berit Karin Rystad (biletet) presenterte i mai oppstarten av sykkelstrategien for Fjell kommune. Ho meiner at det er rett tidspunkt å starta opp med denne strategien no ettersom det går føre seg reguleringsplanarbeid med Sotrasambandet. I kommunedelplanen er det vedteke at det skal etablerast gang- og sykkelveg langs heile sambandet. Reopna Ågotnes idrettsanlegg Under Nest Sotra sin heimekamp mot Tromsø sundag 11. mai, reopna ordførar Eli Årdal Berland (biletet) Ågotnes idrettsanlegg etter ei større oppgradering og rehabilitering. Oppgradering og rehabilitering av anlegget var naudsynt for å fylla krava frå Norges fotballforbund og media for 1. divisjonsspel, etter at Nest Sotra rykka opp til 1. divisjon hausten Storstilt opning av ny turveg - Dette er neste som 17. mai! Det sa ordførar Eli Årdal Berland då ho stod for den offisielle opninga av turvegen mellom Foldnes og Hjelteryggen 12. mai. Minst 400 barnehagebarn, skuleelevar og vaksne hadde funne vegen til den flotte kvelvingsbrua like ved Byksevatnet. Hovudstrekninga går mellom Foldnes kyrkje og Hjelteryggen. Det er også laga ein to hundre meter lang avstikkar til Arefjordpollen på MOT-konsert på Ågotnes Det var fullt hus i Ågotneshallen fredag 9. mai då MOT-turnéen var i Fjell. Det var stor stemning på konserten i Ågotneshallen. - Dette var ein fantastisk dag der alt gjekk på skinner. Ungdomane var utruleg flinke. Fjellungdomane stod for heile ni innslag på den timelange konserten, sa MOT-koordinator Ivar Einarsen etter konserten.

5 Opna kollektivfelt i Drotningsvik Klokka 12 den 16. mai kunne fylkesordførar Tom-Christer Nilsen godt assistert av regionvegdirektør Helge Eidsnes og Fjell-ordførar Eli Årdal Berland klippa snora og erklæra det nye kollektivfeltet mellom Breivikskiftet og Sotrabrua i Drotningsvik for offisielt opna. Kollektivfelta strekkjer seg frå Breivikskiftet og til Sotrabrua, ei lengde på om lag 950 meter. Kostnadane for prosjektet vert kring 115 millionar kroner. Begeistra barn feira grunnlova Nærare 500 personar fylte opp heile svingen på tribunen i Sotra Arena då Fjell kommune hadde invitert alle fjerdeklassingane til grunnlovsmarkering, fest og prosesjon den 16. mai, dagen før nasjonaldagen. - Dette som skjer her i dag er i grunnen ei stor bursdagsfeiring. I dag er det to hundre år sidan vi fekk grunnlova. La oss hugsa at lovar og reglar er noko som høyrer kvardagen til og som trengs for å unngå kaos, sa Årdal Berland i talen til alle dei frammøtte. Det var også grunnlovsmarkeringar på skular og i barnehagar utover våren. Juni Modular på plass på Kolltveit Den 3. og 4. juni vart dei 28 modulane på nybygget på Kolltveit skule heist på plass. Det er Djønne Modul AS som har totalentreprise på prosjektet. Prosjektleiar og innehavar, John Djønne, opplyste at prosjektet er fullført rundt 1. august. 10-årsjubileum for Kvednatunet - Gratulerer med dagen til alle som jobbar og bur her. Du som jobbar her, gjer ein kjempeinnsats. Det sa ordførar Eli Årdal Berland då det var duka til fest den 6. juni for å markera 10- årsjubileet for Kvednatunet på Ågotnes. - Nå skinner sola i vinduskarmen, song barna frå Ågotnes barnehage medan regdråpane dala friskt utanfor vindauga på tunet. God stemning, men det glapp for landslaget Med eit entusiastisk publikum i Sotra Arena den 14. juni, låg alt til rette for at det norske herrelandslaget skulle sikra seg VM-plass i Qatar neste år. Austerrike vann den første kampen 28-26, men uavgjort i returkampen var ikkje nok til å sikra seg VM-bilett neste år.

6 Utsette sak om kjøp av administrasjonsbygg Kommunestyret vedtok den 19. juni å utsetja saka om kjøp av Indremisjonsforbundet sitt administrasjonsbygg på Søre Bildøyna. I perioden fram til neste behandling skal administrasjonen vurdera lokaliseringa opp mot nærmiljøet og føreta ein grundigare presentasjon av driftsopplegget. Ved neste behandling skal det leggjast fram ulike alternativ. Andre saker i kommunestyret: Budsjettkutt på 15,1 mill., utviding av Kleivane gravplass, reduksjon av storleiken på kommunestyret til 35 representantar, utlegging av kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn og godkjenning av overordna ROS-analyse. Siste vers på Ekerhovd skule Det vart ei heilt spesiell avslutning for dei 71 elevane på Ekerhovd skule i år. 20. juni var elevane samla for siste gong i gymnastikksalen. Dei aller fleste elevane i første til sjette klasse skal frå hausten gå på Kolltveit skule. Det var ein tydeleg rørt rektor Svein Ove Rørvik som tok avskjed med elevane. - Dette er historisk. Det som skjer no, skjer ikkje igjen. De er her for siste gong på Ekerhovd skule, og no skal det ikkje vera skule her meir. Slik sett er det ein trist dag. Men vi har arbeidd med å førebu dette og vore saman med elevane på Kolltveit. Elevane har etter kvart vorte kjent med nye elevar, og eg trur mange gler seg til å begynna på Kolltveit skule, sa Svein Ove Rørvik. Unik katalog over kommunearkiv Etter eit omfattande arbeid, har Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) utarbeidd ein arkivkatalog for Fjell kommune. Katalogen på 240 sider gjev oversyn over heile det kommunale arkivet for perioden 1838 til Arkivkatalogen vart overlevert i midten av juni. Dette arkivet er for folk flest. Folk som er historisk interesserte og som er interessert i slektsforsking kan ha stor nytte av å bla i kommunearkivet. Statsråd Bent Høie kjem til Fjell kommune Helse- og omsorgsminister Bent Høie kjem til Fjell torsdag 14. august. Statsråden ønskjer å besøka «Helselandsbyen» og verta kjent med nokre av tilboda der. - Det er svært gledeleg at vi får besøk av helse- og omsorgsministeren. Høie ønskjer at besøket skal ha eit uformelt preg, og han vil gjerne møta både tilsette og brukarane av tenestene. På denne måten kan vi utveksla erfaringar om både dei tilboda Fjell kommune har utvikla åleine og dei tilboda som er bygt opp i samarbeid med nabokommunane og Helse Bergen, sa ordførar Eli Årdal Berland då meldinga om besøket kom i slutten av juni.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa.

Fv555. o_kv02. (Sa2) o_avg04 0.207 daa. o_avg02 0.346 daa. R7.5 5.0 R9.0. o_ft02 6.0 2.5. 0.200 daa. 10x120 R9.0 (H1) o_kv01. o_avg01 0.921 daa. 6.0 3x20 3x20 3x20 (A3) (Sa2) 5.0 (Sa2) (H1) 6.5 3.0 Fjell kommune N=6688800 Fv555 2.920 daa. f_avg05 0.333 daa. f_kv04 f_lp03 1.603 daa. 30km/t o_kv03 R4.0 o_avg06 0.673 daa. f_ua03 0.368 daa. 6x45 ureg.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer